Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Cannabis Bis

  Posted on November 4th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Ervaringsdeskundigen blijven inbeuken op de media.

  Cannabis maakt psychotisch en werkt bijgevolg heus wel.

  Bij het falen van de uitvoerende macht om een maatschappelijke ordening te handhaven, wenkt het lucratieve van het medisch metier.

  Toen kennis nog als leidraad diende om via een regelgeving het samenleven onder burgers in goede banen te leiden, kwamen lijsten van gevaarlijke stoffen tot stand met een bijhorende reglementering voor het al of niet gebruiken ervan.

  Ik noem de voornaamste internationale bepalingen inzake het gebruik van harddrugs of psychotica.

  Omdat verbieden in deze tijdsgeest niet meer werkt, zal met een gedoogbeleid geëxperimenteerd worden.

  Een beleid dat steunt op positieve evidenties, waarbij het hebben van kennis gemakkelijkheidshalve overboord wordt gegooid.

  De hippocratische hypocrisie vermijdt gemakkelijk medisch taalgebruik dat naar de schadelijke werking van middelen verwijst.
  Officieel bestaan dus geen psychotica die gedrag dwangmatig of robotmatig dociel kunnen maken, door een controleverlies over het bestaande gedrag tot stand te brengen.
  Beter nog.
  Zelfs al zouden die stoffen bestaan in het taalgebruik – en nu komt het – dan moet vermeden worden dat bekend kan raken op welke manier het therapeutisch gewaande effect er komt.

  Vandaar … de wetenschappelijke uitleg op de bijsluiters die leert: “werking onbekend!”.

  Niemand wil weten hoe die wondermedicatie geneest en in de regel, na chronisch gebruik ervan, meestal met antipsychotica moet worden gecorrigeerd.
  En om te vermijden dat dit corrigeren een (medische) evidentie zou worden, verscheen als bij toverslag het even medische FIF-syndroom.

  Bemerk de intussen wereldberoemd geworden FIF-quote gepleegd door de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg (IGZ).

  Kennis versmalde tot evidentie en de evidentie specialiseerde in alleen maar de positieve evidenties.

  Nieuwe en bestaande aandoeningen zullen net als ADHD bij kinderen en volwassenen voortaan op een veilige manier met cannabis of derivaten ervan kunnen genezen worden.

  Alleen mogen die stoffen geen psychotica genoemd worden, omdat de kennis die dit aantoont als niet wetenschappelijk wordt weggehoond.

  Bij evidentie dan.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Volksgezondheid gedoogt en RIZIV sponsort illegale Rilatine.

  Posted on November 29th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Net als de vorige jaren verzwijgt de overheid al sinds 2004 het cijfermateriaal over het echte methylphenidaat-gebruik in België.

  De constructie daaromtrent beschreef ik in de nieuwsbrieven 268 (12/11/2010) en 279 (04/12/2010).

  Ik weet dat de zaak toen grondig werd uitgespit.
  Door journalisten, die dit als een ‘bom’ beschreven.
  Die bom baarde een muis en uiteindelijk gebeurde niets.

  Achteraf vertelde een politicus, dat elke politieke partij afhangt van dit soort constructies en zoiets nooit de openbaarheid zal halen.

  Gelukkig voor de kindjes die zich – tijdelijk toch – goed zullen kunnen concentreren.

  In 2004 kwamen overheid en de invoerder van methylphenidaat overeen, dat met de toen zeer goedkope stof Rilatine een formidabel zaakje kon opgezet worden.

  Het medisch establishment had de werking ervan als onbekend uitgeroepen, waardoor niets nog een reusachtig commercieel experiment in de weg kon staan.

  Werking onbekend, staat voor een absolute veiligheid en de uitgevonden aandoeningen konden door iedereen, en zelfs door artsen zelfs blindelings gediagnosticeerd worden.
  Precies omdat daar nooit echte medische criteria voor bestaan hebben.

  Omdat methylphenidaat (Rilatine-Concerta) internationaal onder een opiumwetgeving valt, maakte de het zaakje in 2004 nog eens dubbel zo interessant.

  De toenmalige minister van zowel Sociale Voorzorg als van Volksgezondheid kwam in de kabinetsraad overeen met die van economische zaken om de prijs van de zeer goedkope stof praktisch te verdriedubbelen, waarop in 2004 Sociale Voorzorg, dan onder druk van een georganiseerde briefschrijfactie, het aldus heel duur geworden levensnoodzakelijke product door de ziekteverzekering zou kunnen vergoeden.

  De buitenlandse producent wreef in de handjes, want een formidabele stijging in de verkoop was beloofd, zelfs aan de oude (goedkope) prijs.

  Door alleen maar wettelijke invoervergunningen uit te vaardigen voor het Rilatineverbruik dat door de ziekteverzekering wordt geregistreerd, moest een verdriedubbeling van de prijs het volledige verbruik kunnen dekken.
  Dus ook wat illegaal (en gratis) het land binnenkwam.
  Vandaar dat de belastingbetaler alle ingevoerde Rilatine aan de producent betaalde, en dat goed twee derden van het totaal verbruikte, illegaal, als een bonus gratis in handen kon vallen van verdelers (wie ooooh wie?, of welke kameraden?).

  Dit verklaart waarom de minister van Volksgezondheid en Sociale Voorzorg sinds 2004 alleen maar de cijfers bekend maakt van het verbruik dat de ziekteverzekering registreert.
  Terwijl tussen 1995 en 2003, de cel verdovende middelen van de farmaceutisch inspectie alle methylphenidaat tot op de milligram jaarlijks registreerde.
  Sinds 2004 en de lucratieve PS-partijconstructie mag die cel niets meer bekend maken, terwijl men wettelijk wel verplicht is om alles bij te houden.

  Ik kan dat bewijzen.

  De vraag kan bovendien gesteld worden, als ons land op die manier ooit echt gefederaliseerd en of partijlandsdelen ooit geresponsabiliseerd zullen worden.
  Of hoe die nationale cel, die verdoving bijhoudt, ooit onder een Vlaamse bevoegdheid zal komen, en hoe groot de ogen dan zullen zijn, wanneer die opengaan.

  Of zal de Franstalige generatie wel eens die Augiasstal loslaten die Vlaanderen dwangmatig met harddrugs drogeert, zodat men daar in het zuiden ooit eens aan een efficiënt bestuur zal kunnen gaan denken?

  België is een Franstalig land en de chemische mindcontrol waarmee dit wordt in stand gehouden is jammer genoeg nog niet bij iedereen duidelijk.

  Het persbericht in de krant, met de cijfers van de minister eindigt met het nietszeggende statement:

  In aanbevelingen die in 2010 tijdens een rondetafelconferentie over psychomedicatie werden geformuleerd wordt gepleit voor een betere opleiding, informatie en overleg tussen gezondheidswerkers over het gebruik van het middel.

  Betere opleiding en informatie… wat een komedie.
  De opleiding stelt dat niemand weet hoe cocaïne en amfetaminestoffen werken en de informatie bevestigt dit alleen maar.
  Gewoon omdat niemand van de moordenaars zich schuldig hoeft te voelen.

  Is het nu zo moeilijk om wat volgt aan de gezondheidswerkers uit te leggen?

  Vier chemische groepen (indolen, cannabinoïden,piperidilbenzylaatesters, phenylalkylamines) zijn psychotica omdat ze dosis per dosis neuronen verwoesten.

  Daardoor verandert de werking van het zenuwstelsel: controleverlies over gedrag (psychotisch), zelfmoord, veranderde perceptie op de realiteit (antidepressief), tics, hallucinaties, stemmen horen, wanen, agressie.

  Het ontstane psychotisch gedrag door het controleverlies, corrigeert men medisch met de gekende antipsychotica (neuroleptica).

  Omdat het zenuwstelsel het gevaar aanvoelt, reageert het met een gevarenreflex (fight or flight, of de doping-kick), en met het vormen van antilichamen om de aanvallers proberen te neutraliseren.

  Op het patroon van die antilichamen kan immunochemisch getest worden met bijvoorbeeld de speekseltest.

  De gevarenreflex doet de bloedvaten dichtklappen.

  Vandaar dat chronisch gebruik, en het chronisch dichtklappen van de bloedvaten ervoor zorgt dat:

  1) (op het hart) een pulmonaire hypertensie ontstaat, waaraan men meestal plots doodvalt (en dus geen aangeboren hartziekte is). (Cardiologencongres Venetië 2003)

  2) (in de hersenen) de diepere hersencellen, die het geheugen onderhouden, via de al zeer fijne bloedvaatjes, die dus dichtklappen, geen zuurstof meer krijgen om te overleven, en vandaar ervoor zorgen dat zij de mysterieuze amyloidplakken gaan vormen, waarvan men nu al weet dat die Alzheimer veroorzaken.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Toffe titel in Knack: regering Di Rupo leeft op Prozac

  Posted on June 14th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  En als dat nu eens de waarheid zou zijn?

  De voorzitter van het comité der directeuren op het ministerie van Volksgezondheid ( Laurette Onkelinx, PS) is een ex-medisch directeur van het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly (Prozac, Strattera).

  http://www.fedweb.belgium.be/nl/nieuws/nieuws_20080609_hernieuwing_vanmassenhove_cuypers.jsp?referer=tcm:120-20521-64

  En omdat Strattera farmacologisch precies identiek op dezelfde manier als een psychoticum antidepressief en anti-ADHD werkzaam is, hebben de overheden beslist om voortaan ook Prozac voor kinderen toe te laten.
  Er is niet bij vermeld: ook voor pedofielen (zij die pathologisch enthousiast van kindjes houden. )

  Maar de voorzitter (Dirk Cuypers) van dat directeurencomité zal dit wel aan Laurette hebben wijsgemaakt.

  Prozac is good for you. (lees ook even: NB142)

  Alhoewel…

  Als nu eens WEL het werkingsmechanisme van psychotica zou mogen bekend gemaakt worden.

  In plaats van wetenschappelijk en commercieel de veiligheid ervan uit te schreeuwen en de psychotisch makende werking ervan te blijven negeren.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Vraag over begrippen ‘algemeen belang’ en ‘volksgezondheid’

  Posted on May 14th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Agressie: kijk liever de andere kant op – dat loont.

  Posted on April 8th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Voorbije week werd ik uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst in het Vlaams Parlement voor zorgverstrekkers door de Palfijngroep op 8 mei ‘s avonds.

  Op die uitnodiging staat te lezen:
  “Losstaande van het feit dat je ja dan neen N-VA-bindingen hebt, denk ik dat uw mening daar mag/moet gehoord worden.”

  Pech evenwel.

  Op mijn agenda staat voor diezelfde avond al een afspraak geboekt bij KHBO-Brugge, waar mijn oudste dochter het eerste jaar dieetleer volgt, een afspraak onder de titel:
  “Project: Voed je ouders (op)”
  .
  Daar had ik mijn deelname al toegezegd.

  Nu vecht ik al bijna negen jaar, tegen een medische industrie, die onder het voorwendsel van veronderstelde ziekten, patiënten agressief psychotisch maakt en daardoor een echte ziekte-industrie tot stand probeert te brengen ten bate van het eigen geldgewin.

  Precies nu ontving ik vandaag deze e-mail van een persoon, die anoniem wenst te blijven, en die veel beter dan ikzelf het kan doen, getuigt over de bemoeienissen waarmee overheid en geneeskunde garen spinnen bij een agressieve maatschappij.

  Zonder meer wraakroepend is het dat een minister van Volksgezondheid, die het medisch gebruik van harddrugs bij jongeren, in naam van een internationaal kinderrechtenverdrag kan verbieden, maar dit aan haar laars lapt, doodgewoon omdat de corruptiegelden van het gedoogbeleid moeten dienen om zwijggelden te betalen van haar pedofiele partijgenoot en eerste minister van een land als België.
  Een man waarvan pornografisch materiaal beschikbaar is, van seks met minderjarigen.
  Een dossier daarover dat op Cassatie ligt te rotten met medeweten van de andere partijen in de regering.
  Terwijl in datzelfde land een katholieke bisschop omwille van zijn pedofilie van zijn ambt en uit de maatschappij is verbannen geworden.

  Zal Di Rupo bij Rome ooit  invloed laten gelden om Roger Van Gheluwe straks als opvolger van aartsbisschop Leonard te laten benoemen?
  In een land waar de democratische bevolking bezwijkt voor de charmes van een pedofiele eerste minister.
  Een land waar een parlementaire commissie over pedofilie niet eens de politieke pedofilie in kaart mocht brengen.

  Maar dit gaat over de agressie in de maatschappij.
  Agressie, waarvoor overheid en geneeskunde de andere kant opkijken.

  Geachte heer Haesbrouck,

  Ik wil u graag bedanken, ik ben een paar dagen geleden op uw website terecht gekomen, en dit helpt mij enorm om alles op eigen kracht te doen.

  Ik heb helaas veel medicatie gebruikt in het verleden (voorgeschreven & recreatief)Daar ben ik overigens al tijden van verlost. Het middel is erger dan de kwaal. En door mijn wantrouwen naar de farmaceutische industrie.

  Nu ben ik twee weken geleden begonnen met stoppen met roken & blowen (voorbereidingstijd) heel stom & dom, met het middel Champix.

  Ik ben nu drie dagen gestopt met roken, en drie en een halve dag met blowen.

  En ik ben na 10,5 dagen acuut gestopt met champix. Het gevoel deed mij denken aan alle troep die ik vroeger recreatief gebruikt, dit kon toch niet de bedoeling zijn? Ik werd er zo ontzettend extreem agressief van, zo buiten mezelf, als ik door was gegaan met dit middel waren er absoluut niet terug te draaien ongelukken gebeurd, het keerpunt voor mij was dat ik zo buiten zinnen ging, om iets wat mijn hond deed, gelukkig drong op een gegeven moment door hoe bang mijn hond was, voor mij… Ik wilde hem echt iets aandoen, en mezelf. Gelukkig kwam ik bij uit die roes, maar wat als ik die drie maanden kuur had afgemaakt, wat was er dan gebeurd? Dit is drie dagen geleden gebeurd, en ben er nog kapot van.

  Na enig speurwerk op het net, ben ik bij uw site terecht gekomen, en werd bevestigd wat ik voelde en diep van binnen eigenlijk al wist.

  Ik schrok erg van de top 10 lijst van agressie verhogende medicijnen, vier daarvan heb ik gebruikt, met als klap op de vuurpijl, champix.

  Ik heb de laatste paar jaren erg veel last van agressiviteit, ik was nooit zo, ik ben hoog sensitief, en dus heel gevoelig.
  Ik heb een zware therapie gevolgd van 3 jaar, waarbij ik nu nog steeds onder controle sta.

  Maar ik heb altijd al geweten dat ik niet gek ben, ik zie verbindingen en emoties, die andere niet zien. Maar dit is niet mogelijk in de huidige maatschappij, dus moet je in therapie.

  Ik kan u vertellen, dat ik tijdenlang mijn huis niet uit durfde, ik kon niet eens meer van mij kamertje afkomen, altijd zat ik daar met de deur op slot, alleen maar omdat ik anders ben, en van binnen kapot ging van de medicatie.

  Mijn vraag is, gaat dit over? Zal het slijten uiteindelijk die agressie?

  Ik gebruik nu niets meer, mijn ogen zijn geopend, ik wil schoon & puur mijzelf zijn!

  Ik zou ook graag de mensen bewust willen maken dat het zo fout is, al die chemische troep, maar mensen willen er niet aan, ze verklaren me voor gek, zeggen dat ik paranoide ben…

  Ja het zal wel, maar ik heb het door gemaakt, dus ik weet toch waar ik over praat?

  Juist daarom ben ik zo blij dat ik uw website ben tegengekomen, waren er maar meer zoals u!!!

  Respect & waardering wil ik u geven, mijn dank is groot.

  Vriendelijke groeten, Anoniem.
  (Naam staat vermeld in email, ik wil graag anoniem blijven bij eventuele plaatsing.)

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Sluist PS geroofde RIZIV-reserves door naar EDR-afpersers?

  Posted on January 16th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Stilaan wordt duidelijk waarom Volksgezondheid onder de PS als enige materie een groeipotentieel van 4,5% heeft gekregen.

  Deze grafiek toont hoe sinds 2004 en de partij van de eerste minister op Volksgezondheid en Sociale Voorzorg, de verdriedubbelde prijs van het legale verbruik van cocaïne voor kinderen heeft gediend om illegaal ingevoerd, verbruik en dito inkomsten van dit psychoticum als party-drug buiten het daglicht te houden.

  Immers, sinds 2004 staat een ban op het echte verbruik van methylphenidaat, dat internationaal onder een opiumreglementering valt.

  Vandaar dat de cijfers bovenaan, het resultaat zijn van een simulatie, in functie van de grafiek in Nederland, die in de zeven jaar ervoor een parallelle stijging te zien gaf.

  Wat jaarlijks met de opbrengst van het verschil tussen het bovenste en het onderste (blauwe) cijfer aan grammen MPH gebeurt, is op regeringsniveau een goed bewaard geheim en zal vermoedelijk wel een van de redenen zijn waarom de PS aan die departementen vasthoudt en verhindert dat die departementen de grote verandering ondergaan, waar de eerste minister voor de media trots mee pronkt.

  Noteer dat 1g. verbruik staat voor 5 verpakkingen Rilatine 10mg. 20 tabletten (aan 8,90€/verpakking) en dat een tablet Concerta 54mg. op de speelplaats 10 Euro kost. ( 18 tabletten in 1g.)

  Maar het non-event waarmee de premier zondag op TV helemaal niet scheen mee te pronken, gaat over de vraag hoe chanteerbaar een eerste minister wel mag zijn.
  Op het eerste gezicht, een non-event, al schittert achter de tekst, die volgt, maar weinig de maagdelijkheid van wat als een non wordt voorgesteld.

  Dit komt uit “het journaal” van Mark Grammens. Een tweewekelijkse nieuwsbrief van een krasse tachtigjarige man. Zijn vader was Flor Grammens (die een belangrijke rol gespeeld heeft in het afdwingen van de taalwetgeving).

  http://www.adhdfraude.net/pdf/20100917091355907.pdf

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Federale fondsen blijven stiekem naar Waalse PS stromen.

  Posted on September 30th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  In 2004 heeft Rudy Demotte een federaal mechanisme tot stand gebracht, dat zijn partij geruisloos rijker maakt door een Vlaamse jeugd met mindcontrol te stackanoviseren.

  Vlaanderen drogeert zijn nieuwe generatie en die generatie zal zwoegen om de krekels van de PS-partijkas te verrijken.

  In vorige stukjes (november en december 2010) en ook op Primo, nr.40, deze week, maakte ik de techniek daartoe bekend.

  Niettegenstaande Vlaanderen door de kleinste partijtjes, alhier, zal overtuigd worden dat een Copernicaanse staatshervorming in de maak is, zal Volksgezondheid en Sociale Zekerheid in een komende federale regering, federaal door dezelfde politieke partij blijven beheerd worden, omdat een lucratief megaproject loopt, waarvoor Rudy Demotte ooit is beloond geweest met het presidentschap van de Waalse regering.

  Zelfs na de Copernicaanse hervorming, zal in lengte van dagen de Demotte-constructie federaal overeind blijven en zal bovenop de behoeften-miljoenen voor Wallonië, de Vlaamse toxicomanieën zorgen voor een geschat geheim inkomen van jaarlijks ongeveer 13 Miljoen Euro voor de partij, die kleine Vlaamse partijtjes laat geloven dat voortaan een fundamenteel hervormd en goed bestuur tot stand is gekomen.

  Stel nu nog dat Volksgezondheid een prijs mag kosten.

  Maar waarom gedoogt een verantwoordelijk minister dan dat illegaal sterk gereglementeerde stoffen ons land worden binnengesmokkeld om haar partij te financieren, die een Vlaamse jeugd een mindcontrol en een toxicomanie moet aansmeren?

  En dat deze constructie bovendien haar politieke partij slapend rijker maakt?

  Welke partij zal in de nieuwe federale regering de lakens uitdelen op de gebetoneerde federale bevoegdheden van Volksgezondheid en Sociale Voorzorg?

  En welke kleine Vlaamse partij zal in Vlaanderen, als een (Waals)’haantje’-de-voorste victorie kraaien over de schijnbevoegdheden, die tot heuse Copernicaanse afmetingen zullen opgeblazen worden?

  Klein Vlaanderen is francofoon links en loopt aan de leiband van zij die heersen in de taal van de meesters.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Volksgezondheid gedoogt en RIZIV sponsort illegale Rilatine.

  Posted on July 18th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Net als de vorige jaren verzwijgt de overheid al sinds 2004 het cijfermateriaal over het echte methylphenidaat-gebruik in België.

  De constructie daaromtrent beschreef ik in de nieuwsbrieven 268 (12/11/2010) en 279 (04/12/2010).

  Ik weet dat de zaak toen grondig werd uitgespit.
  Door journalisten, die dit als een ‘bom’ beschreven.
  Die bom baarde een muis en uiteindelijk gebeurde niets.

  Achteraf vertelde een politicus, dat elke politieke partij afhangt van dit soort constructies en zoiets nooit de openbaarheid zal halen.

  Gelukkig voor de kindjes die zich – tijdelijk toch – goed zullen kunnen concentreren.

  In 2004 kwamen overheid en de invoerder van methylphenidaat overeen, dat met de toen zeer goedkope stof Rilatine een formidabel zaakje kon opgezet worden.

  Het medisch establishment had de werking ervan als onbekend uitgeroepen, waardoor niets nog een reusachtig commercieel experiment in de weg kon staan.

  Werking onbekend, staat voor een absolute veiligheid en de uitgevonden aandoeningen konden door iedereen, en zelfs door artsen zelfs blindelings gediagnosticeerd worden.
  Precies omdat daar nooit echte medische criteria voor bestaan hebben.

  Omdat methylphenidaat (Rilatine-Concerta) internationaal onder een opiumwetgeving valt, maakte dat zaakje in 2004 nog eens dubbel zo interessant.

  De toenmalige minister van zowel Sociale Voorzorg als van Volksgezondheid kwam in de kabinetsraad overeen met die van economische zaken om de prijs van de zeer goedkope stof praktisch te verdriedubbelen, waarop in 2004 Sociale Voorzorg, dan onder druk van een georganiseerde briefschrijfactie, het aldus heel duur geworden levensnoodzakelijke product door de ziekteverzekering zou kunnen vergoeden.

  De buitenlandse producent wreef in de handjes, want een formidabele stijging in de verkoop was beloofd, zelfs aan de oude (goedkope) prijs.

  Door alleen maar wettelijke invoervergunningen uit te vaardigen voor het Rilatineverbruik dat door de ziekteverzekering wordt geregistreerd, moest een verdriedubbeling van de prijs het volledige verbruik kunnen dekken.
  Dus ook wat illegaal (en bovendien gratis) het land binnenkwam.
  Vandaar dat de belastingbetaler alle ingevoerde Rilatine aan de producent betaalde, en dat goed twee derden van het totaal verbruikte, illegaal, als een bonus gratis in handen kon vallen van verdelers (wie ooooh wie?, of welke kameraden?).

  Dit verklaart waarom de minister van Volksgezondheid en Sociale Voorzorg sinds 2004 alleen maar de cijfers bekend maakt van het verbruik dat de ziekteverzekering registreert.
  Terwijl tussen 1995 en 2003, de cel verdovende middelen van de farmaceutisch inspectie alle methylphenidaat tot op de milligram jaarlijks registreerde.
  Sinds 2004 en de lucratieve PS-partijconstructie mag die cel niets meer bekend maken, terwijl men wettelijk wel verplicht is om alles bij te houden.

  Ik kan dat bewijzen.

  De vraag kan bovendien gesteld worden, als ons land op die manier ooit echt gefederaliseerd en of partijlandsdelen ooit geresponsabiliseerd zullen worden.
  Of hoe die nationale cel, die verdoving bijhoudt, ooit onder een Vlaamse bevoegdheid zal komen, en hoe groot de ogen dan zullen zijn, wanneer die opengaan.

  Of zal de Franstalige generatie wel eens die Augiasstal loslaten die Vlaanderen dwangmatig met harddrugs drogeert, zodat men daar in het zuiden ooit eens aan een efficiënt bestuur zal kunnen gaan denken?

  België is een Franstalig land en de chemische mindcontrol waarmee dit wordt in stand gehouden is jammer genoeg nog niet bij iedereen duidelijk.

  Het persbericht in de krant, met de cijfers van de minister eindigt met het nietszeggende statement:

  In aanbevelingen die in 2010 tijdens een rondetafelconferentie over psychomedicatie werden geformuleerd wordt gepleit voor een betere opleiding, informatie en overleg tussen gezondheidswerkers over het gebruik van het middel.

  Betere opleiding en informatie… wat een komedie.
  De opleiding stelt dat niemand weet hoe cocaïne en amfetaminestoffen werken en de informatie bevestigt dit alleen maar.
  Gewoon omdat niemand van de moordenaars zich daardoor schuldig hoeft te voelen.

  Is het nu zo moeilijk om wat volgt aan de gezondheidswerkers uit te leggen?

  Vier chemische groepen (indolen, cannabinoïden,piperidilbenzylaatesters, phenylalkylamines) zijn psychotica omdat ze dosis per dosis neuronen verwoesten.

  Daardoor verandert de werking van het zenuwstelsel: controleverlies over gedrag (psychotisch), zelfmoord, veranderde perceptie op de realiteit (antidepressief), tics, hallucinaties, stemmen horen, wanen, agressie.

  Het ontstane psychotisch gedrag door het controleverlies, corrigeert men medisch met de gekende antipsychotica (neuroleptica).

  Omdat het zenuwstelsel het gevaar aanvoelt, reageert het met een gevarenreflex (fight or flight, of de doping-kick), en met het vormen van antilichamen om de aanvallers proberen te neutraliseren.

  Op het patroon van die antilichamen kan immunochemisch getest worden met bijvoorbeeld de speekseltest.

  De gevarenreflex doet de bloedvaten dichtklappen.

  Vandaar dat chronisch gebruik, en het chronisch dichtklappen van de bloedvaten ervoor zorgt dat:

  1) (op het hart) een pulmonaire hypertensie ontstaat, waaraan men meestal plots doodvalt (en dus geen aangeboren hartziekte is). (Cardiologencongres Venetië 2003)

  2) (in de hersenen) de diepere hersencellen, die het geheugen onderhouden, via de al zeer fijne bloedvaatjes, die dus dichtklappen, geen zuurstof meer krijgen om te overleven, en vandaar ervoor zorgen dat zij de mysterieuze amyloidplakken gaan vormen, waarvan men nu al weet dat die Alzheimer veroorzaken.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Orde faket klacht om ideeëndiefstal te plegen

  Posted on April 20th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Op 12 april verzocht de Orde van Apothekers mij om te verschijnen vandaag, op 20 april voor een onderzoek op schriftelijke klacht van “een” overheid, die daartoe eerst een klacht van derden had ontvangen.

  Navraag leerde dat die overheid ‘geanonimiseerd’ moest blijven, de schriftelijke klacht niet werd gemeld en van een klacht van derden geen spoor.
  En dat mijn rechten zogezegd alleen maar zouden kunnen gevrijwaard worden op het voorziene geplande tijdstip.

  Betekent, dat ik vandaag zou moeten verschijnen, op basis van anonieme klachten en niet eens het recht zou hebben om na te gaan waarvan ik beschuldigd word.

  Uit ervaring (21 februari 2007, 10 dagen na de aankondiging van mijn eerste boek, op 11 februari 2007) , weet ik dat het ‘onderzoek’ niet alleen zal gevoerd worden door de personen, die vermeld staan op het oproepingsbericht.
  Die andere personen hebben dan meestal wel uitgebreid de kans gekregen om het verborgen dossier voor te bereiden.
  Het plan bestaat erin om een requisitoir, als donderpreek te aanhoren, mijn adem te ruiken en om dan in functie daarvan een soort klacht te kunnen formuleren.

  Vandaar dat ik aangedrongen heb op een openbare behandeling van de zaak.

  Het is tevens mogelijk dat er in het geheel geen klachten zijn (waarom blijft men bij de anonimiteit ?) en dat men in mijn materie aan ideeëndiefstal wil doen, om dan zelf eventueel met het succes en de waarheid te gaan lopen.

  Op diezelfde 12 april kondigde ik (in NB335) al aan dat breinspecialisten op zoek zijn naar wat ze wel zouden willen kennen.

  Geheime procedures zijn daar een ideaal middel voor.
  Immers eenieder is gebaat of verplicht bij geheimhouding , maar ondertussen weet men heel wat.

  Mij hoeft niemand nog wijs te maken, dat mijn stijl sommigen stoort en niet wetenschappelijk zou klinken.

  Maar … ‘noblesse oblige’, als de echte wetenschap als een dogma voorhoudt dat healthcare niet weet hoe men met medische en andere harddrugs zenuwstelsels verwoest, dan is het niet aan mij besteed om mezelf even schijnheilig wel wetenschappelijk voor te doen, door dat onbekend gewaande over te nemen, terwijl ik in het belang van de gezondheid van het tegenovergestelde overtuigd ben.

  Daarvoor hoef ik dan niet naar een geheim cenakel.

  Wie het werkingsmechanisme van verwoestende medicatie wel wil leren kennen, kan dit overal bekijken.
  Tenminste als de volksgezondheid en de belangen van de patiënt daarmee zouden gediend zijn.
  Mijn blogs en boeken zijn wereldwijd beschikbaar.

  En de stijl precies zo goed als mogelijk aangepast, om door zoveel mogelijk begrepen te worden.

  En om toch mijn adem te willen laten ruiken stel ik voor dat de Orde van Apothekers even de kleppen open gooit en leert welke in Nederland de tuchtnormen zijn bij een tuchtrechtspraak.

  Daar zijn 2 normen.
  De eerste gaat over zorgvuldig handelen ten opzichte van de patiënt.
  De tweede gaat over handelen in het belang van de gezondheidszorg.

  Deze tweede norm kan mij echter moeilijk tegen geworpen worden omdat er al eerder vanuit de EU ernstige zorg is uitgesproken over de vele onnodige medicatie voor ADHD en depressies.

  Ik doe niet anders dan hiervoor aandacht te blijven vragen omdat er weinig of geen verbetering zichtbaar is.
  Het zou de Orde sieren als zij zelf alle apothekers verplicht om met wel een kennis van zaken, slechts die medicatie te verstrekken die voor een genezing of behoud van de gezondheid medisch noodzakelijk is.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Verkrachtingsdrug onlangs als geneesmiddel geregistreerd.

  Posted on February 11th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Citius, altius, fortius , is een spreuk, al even oud als het Latijn zelf.
  Sneller, hoger en sterker.

  Er klopt iets niet.

  In september 1987 ontstaat een nieuw amfetaminepatroon, omdat de statistisch mogelijke variaties op het klassieke patroon toen allemaal de revue waren gepasseerd.

  Mensen willen drogeren en gedrogeerd worden.

  Met het nieuwe phenylpropylamine brak men de ban van de 742 verschillende moleculen waarmee de phenylethylamines in oorlogen of andere Olympische spelen het verschil konden maken.

  Dit was de geneeskunde niet ontgaan, of althans zij die de geneeskunde een handje wilden toesteken om er zelf een nieuw imperium mee op te bouwen.

  Zorgvuldig verpakte men dit nieuwe amfetaminepatroon in heel wat geheimzinnigheid, een nieuwe medische ideologie werd bedacht met de bijhorende fabels, die zeer geleerd moesten overkomen.

  Van toen af was droefenis geen gewone droefenis meer, maar de aandoening waarbij zich stoornissen zouden voordoen in de serotoninehuishouding (en van tal van andere neurotransmitters) in de hersenen.

  De nieuwe doping zou die stoornissen verhelpen en het sprookje van de reuptake klonk Engels genoeg om alle twijfels over de wetenschappelijke correctheid in de kiem te smoren.

  In al die jaren merkte niemand op, dat het gebruik ervan helemaal geen vermeende aandoeningen kon genezen, wel integendeel, ze zorgden weliswaar voor een veranderde perceptie op de realiteit, maar ook voor psychotisch gedrag, voor meer zelfmoorden en al het moois waarmee de makers ervan in de gunst van het artsenberoep konden blijven.

  De comorbiditeiten, vond men dan ook maar uit, want sinds de reuptake en de serotonine een nieuwe wetenschap en nieuwe rijken creëerde, was het uitvinden heel gewoon geworden.
  Een lawine van echte wetenschap van vertelseltjes overspoelde de moderne tijden.
  Over de explosie van nieuwe psychische aandoeningen had ik het al eerder, en ook over hoe economisch het behandelen ervan met het bipolair chemisch balanceren op psychotica en antipsychotica kon gerealiseerd worden.

  Maar toch bleven initieel nog wat zeldzame aandoeningen uit de boot vallen.
  Aandoeningen, die sinds de nieuwe wetenschap, zeer zelden nog voorkwamen, omdat het drogeren (of liever, het corrigeren van stoffetjes), een ware hype was geworden, waarbij meestal de euforie van de kick klachten kon verdringen, zodat klachten op slag geen klachten meer leken.
  Soms herinnerden zich oude artsen nog neurologische kwaaltjes van vroeger, waarvoor nog steeds, bijna onbekend geraakte middeltjes, vooralsnog niet uit de handel werden genomen.

  En plots doken die middeltjes weer op, als bij toverslag.

  En je acht het niet voor mogelijk.

  Ongeveer in dezelfde tijdspanne waar de overheid in het recreatieve milieu, gevaarlijke experimenten stiekem gedoogde met zeer hoge doseringen van XTC en ICE, begon in de psychiatrie het experimenteren met chemische verbindingen van amfetamine en gamma-hydroxyboterzuur (beter bekend als: vloeibare exctacy).

  Ik denk daarbij aan gabapentine (Neurontin), baclofen (Lioresal) en pregabaline (Lyrica).
  Op patiënten, die eigenlijk al afgeraakt waren van een roesverslaving, probeerde men nu het uitlokken van een nieuwe, maar ‘therapeutische’ roes om uit te zoeken hoe voortaan veel geld kan verdiend worden door de ene roes van een toxicomanie (van drank of iets anders), door de roes van een andere toxicomanie (die van healthcare, dan) te vervangen.

  Die nieuwe toxicomanie zou bovendien veel minder schadelijk zijn, omdat artsen zogezegd opgeleid zijn, om te weten wat nu wel goed en gezond is voor de mensen.
  Artsen klinken daarin zeer geloofwaardig, vooral omdat ze het werkingsmechanisme niet hoeven te kennen en de redenering luidt: “Het is in de handel, en daarmee is de deugdelijkheid bewezen”.

  Op dit ogenblik nu, is in ons land heel geruisloos een nieuw geneesmiddel op de markt toegelaten.

  Iets wat men een ‘weesgeneesmiddel’ heeft genoemd.

  Ooit startte methylphenidaat precies op dezelfde manier, maar toen was de term weesgeneesmiddel nog niet uitgevonden.
  In de jaren vijftig werd de stof medisch niet gebruikt, omdat, precies omwille van het werkingsmechanisme ervan, geen therapeutische indicaties konden bestaan.
  Van zodra de symptomen van GPOS als een neurobiologische aandoening en ADHD, bij kinderen werd uitgeroepen, raakte dat mechanisme onbekend.

  Vergeten, zowaar, na al die jaren.

  De nieuwe stof valt net als methylphenidaat en amfetamine, onder de wetgeving van verdovende middelen, maar het recente verleden, toonde aan dat dit helemaal geen hinderpaal bekende voor een succesrijk gebruik ervan.

  Oxybaat (Xyrem-UCB, flesje van 180ml) is niets anders dan de echte zuivere vloeibare exctacy (gamma-hydroxy-boterzuur).

  Voortaan, verkrijgbaar na een medisch voorschrift (weliswaar in een ziekenhuisapotheek, maar voor hoelang nog?), met als indicatie de zeer rekbare symptoompjes, waarbij iedereen zelf natuurlijk de diagnose kan stellen, zoals al een tijdlang eveneens bij ADHD of GPOS gebeurt.
  Wanneer die rekbare symptoompjes tot een neurobiologische aandoening zullen promoveren in DSM-V, zal de term vloeibare exctacy zoveel mogelijk uit het collectieve geheugen gewist zijn en zal het gebruik ervan onontbeerlijk blijken voor de verdere ontwikkeling van een nieuwe generatie.

  Geen persmedium, die zoiets aan de bevolking heeft kenbaar gemaakt.
  Geen persmedium, mocht in de zomer van 2010, ook iets bekend maken over experimenten met hooggedoseerde XTC en ICE op festivalweiden en in het uitgaansmilieu.
  Waarbij sommige ‘risicopatiënten’ jammer genoeg, zonder verder onderzoek naar de doodsoorzaak, het leven hebben gelaten.

  Waarom experimenteert men geruisloos op een nietsvermoedende massa, met zeer gevaarlijk toxisch materiaal?
  Waarom experimenteerde men in 2009 met genanoniseerd squaleen op het DNA van mensen, onder het voorwendsel van de pandemie van een onschuldig griepje?
  Zijn de risicopatiënten de helden of de martelaren van en voor het nieuwe ras?

  Hier klopt iets niet.

  Voor de geneeskunde en de artsen is de werking van dit alles ‘onbekend’, en dus veilig.
  Voor de overheid, is het veilig omdat artsen het willen gebruiken, zelfs al weet niemand waarmee men bezig is.

  Artsen willen dit gebruiken, omdat ze professioneel gepamperd worden en zoet gehouden met de sprookjes in een jargon van ghostwriters.

  In België vond een (Waalse) politieke partij bovendien een manier om met een intelligente combine, mee te profiteren van het manna, dat uit de hemel komt gevallen.

  En omdat dit een krantenkop zou kunnen zijn, dan even deze slogan:

  Vanaf nu vloeibare XTC, verkrijgbaar in de apotheken.
  Artsen weten (niet?) waarom.

  Ik mag dit schrijven, de media mogen dit niet.

  Immers…”In elk geval willen we vermijden dat deze informatie via de media verspreid wordt”, klinkt de boodschap van Volksgezondheid, over geheime gevaarlijke experimenten in vivo op risicopatiënten.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us