Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • ADHD in het land van de Boeloeboeloes en de Wadawadas

  Posted on October 31st, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  De omgekeerde wereld van ADHD.

  Ooit werd gevaarlijke medicatie voor volwassenen niet eens getest op kinderen omdat men het gevaar ervan kende en men geen risico’s wou lopen bij kinderen.
  Op vandaag kent men de gevaarlijke medicatie bij kinderen en verbiedt men deze medicatie bij volwassen omdat men geen risico’s wil lopen bij de volwassenen.

  Immers Europa verbood om ADHD-medicatie bij volwassenen te commercialiseren omwille van het gevaar.

  Ik schets de manier waarop verantwoordelijke autoriteiten met deze gevaren van medicatie omgaan via deze dialoog (“…door de inspectie Gezondheidszorg (IGZ) behoort te worden gecontroleerd” – , Dick Bijl) .

  Redenering gaat als volgt.

  Een dode patiënt is geen patiënt meer.
  Eens gestorven, is de patiënt ‘UITBEHANDELD”.

  HET waarmerk van FIF-based medicine.

  Zuiver medisch kennen de statistieken bijgevolg alleen maar de uitbehandelde en niet de dode stervelingen.
  Een kleine nuance, maar een grote impact op het succes van de veiligheid van de toegediende harddrugs.

  Precies twee jaar geleden begon een week van de waarheid.

  Allemaal stukjes tussen 5 en 13 november 2012.

  Te illustreren met het klassieke beeldverhaal.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Geen zelfmoord, wel uitbehandeld

  Posted on November 10th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De exacte wetenschap waarop EvidenceBasedMedicine gedijt, steunt op twee pilaren, het medisch dogma “werking onbekend” en het onbehandelbare FIF-syndroom.

  Op een hypocriete manier kent niemand het begrip psychoticum, wat perfect logisch een gevolg is van de leer die farmacologische onkunde voorschrijft bij chemicaliën, die psychotisch maken.

  Zo hoeft ook niemand uit te leggen op welke manier het psychotisch gedrag therapeutisch tot stand komt.

  Over het FIF-syndroom komt nu wat meer uitleg.

  Geneeskunde is een succesmaterie en zo hoort het ook te blijven, niets krijgt die bovennatuurlijke waan kapot.

  Uit nieuwsbrief 513

  Zoals het doodvallen op voetbalvelden, zijn de zelfmoorden onder Champix (varenicline) of Zyban en Wellbutrin (bupropion) GEEN zorggerelateerde calamiteiten, worden de zelfmoorden onder de uitbehandelden gerangschikt en voeden ze daarmee de schitterende statistieken die de successtory over een lucratieve healthcare in stand houden.

  Daarbij spijtig dat het grote publiek geen weet heeft van de persoonlijke drama’s die WEL gebeuren en dat door FIF, daarmee een oogverblindende en succesvolle farma-industrie wordt tot stand gebracht.

  Ik illustreer met een hoofdstuk uit mijn eerste boek: “ADHD-MEDICATIE: MEDISCHE MEGABLUNDER- 2007 (ISBN: 978-909021709-3)”, over zelfmoord onder invloed van bupropiongebruik (Zyban).

  De reden dat ik u schrijf is deze : kan men zelfmoord plegen door het innemen van zyban?
  Na tevergeefse pogingen om te stoppen met roken, probeerde mijn man J. te stoppen met roken met zyban.
  In … nam hij zyban om te stoppen met roken. Hij had een gegronde reden hiervoor en dat was het overlijden van mijn mama.
  Zij had afgezien met haar ziekte: ze had kanker. Hij wou ons dit niet aandoen en hij wilde echt beter worden.
  Drie weken nadat hij dit medicament had ingenomen kreeg hij huiduitslag op zijn lichaam en armen.
  Hij stopte onmiddellijk met zyban!
  Ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn man een regelmatige drinker was : hij had ‘s avonds toch zeker 2à 3 pintjes nodig om zich te ontspannen…
  Hij veranderde : van een positief, goedlachse persoon werd hij introverter… Hij was zo geliefd door iedereen! Hij zag zijn twee kinderen zo graag!!!
  Wat er lichamelijk met hem gebeurde was het volgende:
  ‘s morgens was hij misselijk, ‘s middags was hij dwangmatig bezig : hij moest altijd koken voor ons.
  Hij had last van slapeloosheid en als hij toch ging slapen dan waren de lakens in een mum van tijd helemaal nat van zijn zweet…
  Ik heb meerdere malen tegen hem gezegd of het niet beter was dat we terug naar de dokter gingen, maar hij bleef me maar geruststellen dat hij zich wel beter zou voelen, dat dit maar een tijdelijke fase was…
  Op …… pleegde hij zelfmoord door ophanging…
  Mijn huisarts heeft me nooit verwittigd wat de gevolgen konden zijn, anders had ik WEL ingegrepen! Anders had ik hem WEL in het oog gehouden en de dokter verwittigd…
  Nu is het te laat en kan ik niks meer doen. Ik loop al heel lang met schuldgevoelens rond,omdat ik toen mijn man de niet de juiste hulp heb aangeboden…
  Mijn schoonfamilie lijdt er ook enorm onder : we zagen allemaal dat hij er zo moe uitzag en ook gezwollen…
  Ik wil alleen maar weten of zyban de oorzaak hiervan kan zijn, zodat ik mijn familie kan duidelijk maken dat J. dit nooit uit zichzelf had gedaan, maar dat dit een fatale chemische reactie is geweest…
  Kan u mij helpen, want ik weet echt niet waar ik me moet richten?

  Met vriendelijke groeten,
  ———————————————–
  Je vraagt: kan men zelfmoord plegen door Zyban in te nemen?
  Mijn antwoord daarop is duidelijk : ja.
  Ik weet niet of je al mijn bijdragen hebt gelezen , maar ik wil de stelling even in ‘t kort samenvatten.
  1) amfetamines zijn phenylethylamines, die fake neurotransmitters zijn, die in het organisme in competitie gaan met de normale vitale zenuwprikkelregelende amines, die ook phenylethylamines zijn, maar dan amines die we nodig hebben.

  Door het verstoren van de normale evenwichten in de verhoudingen van die amines ontstaat een aanval op het zenuwstelsel , dat van sympaticomimetische aard is.

  Wat betekent dat ?
  In ‘t kort : bloedvaten vernauwen : zodat een normale bloedtoevoer in de hersenen verstoord wordt .
  Bij kinderen in volle groei heeft zoiets als gevolg dat hersencellen helemaal afsterven.
  De vernauwing van de bloedvaten heeft ook gevolgen op het hart: zie daarover ook uitgebreid mijn bijdragen.
  Maar die werking op het zenuwstelsel heeft ook een stimulerende invloed : je komt in een fight or flight toestand.
  Je concentreert je fenomenaal goed op … zelfs de kleinste dingen: je concentreert je … dwangmatig.

  Adrenalinestoten zorgen ervoor , dat je elke vorm van vermoeidheid helemaal niet voelt , en dus heel erg goed kunt functioneren met weinig slaap.

  Precies omdat die stoffen phenylethylamines zo gevaarlijk zijn, staan ze op de lijst van de verdovende middelen.
  In de bijdrage die je las en waarop je schijnbaar reageerde , legde ik uit … hoe de farmaceutische industrie met alle mogelijke middelen probeert om zoveel mogelijk winsten te maken met zelfs gevaarlijke producten.

  Professoren aan universiteiten en deskundigen in de registratiecommissies zijn teveel afhankelijk van sponsoring door die farmaceutische industrie om nog objectief te kunnen oordelen.

  2) afgeleiden of derivaten van de phenylethylamines, zijn de phenylpropylamines : de nieuwere SSRI’s ( antidepressiva).
  Noteer dat amfetamine de moeder is van alle nieuwere antidepressiva.
  En daarover wijs ik even op de waarschuwing van de minister van 5 januari 2005 aan de dokters:
  De waarschuwing komt erop neer dat op basis van de beschikbare gegevens, er een signaal is voor een verhoging van zelfmoordgedrag, met inbegrip van zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten en/of hiermee samenhangend gedrag als zelfpijniging, vijandelijkheid en labiliteit in de gemoedstoestand bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met SSRI’s en SNRI’s.

  SSRI’s zijn serotonine heropnameremmers en SNRI’s zijn noradrenalineheropnameremmers.
  Die twee groepen zijn antidepressiva met een actieve phenylpropylaminekern, die de receptoren van neurotransmitters uitschakelen.

  Zyban , is zoals nu blijkt , een stof , die veel sterker actief is dan de phenylpropylamines , waarvoor de minister waarschuwt.


  3 ) Het optreden van meer zelfmoordgedrag komt vooral doordat die medicatie bij inname een super goed gevoel teweegbrengt, en bovendien merk je dat je tot (bijna) alles in staat zijt.
  Maar dan zijn er de ogenblikken waar de bloedspiegel daalt , dan wordt je weer ‘mens’ om zo te zeggen en alles wat vanzelf ging terwijl jij je God voelde , is nu een reden geworden om je heel slecht te gaan voelen.

  Bovendien is ook een normale zenuwprikkelgeleiding zodanig irreversibel gestoord , waardoor een mens meer moeite moet doen, om ‘een normaal gedrag’ beter onder controle te kunnen houden.
  Al die stoffen zijn bovendien psychotisch makende stoffen.
  Bij hogere doseringen of bij chronisch gebruik , moeten de dokters meestal dan ook corrigerende antipsychotica voorschrijven.

  Die psychotische nevenwerkingen uiten zich dan vooral onder de vormen van : hallucinaties , wanen, angst …. en ook zelfmoordgedrag.
  Ik hoop dat ik daarmee een beetje een antwoord heb kunnen geven op hetgeen je vroeg.
  Aarzel niet om te mailen , als je meer duidelijkheid wil.
  Is voor mij nogal moeilijk om die complexe materie in een paar zinnen te resumeren.
  Mijn overtuiging is alvast dat de geneeskunde op dat vlak … heel erg aan het blunderen is en het spijtige daarbij is , dat de meeste dokters helemaal niets weten, maar vooral dat ze veel te erg afhankelijk gemaakt zijn van een farmaceutische industrie … die echt over lijken aan het gaan is.
  ————————
  Precies omdat ik in de woestijn predik, laat ik ook graag het woord aan anderen, die veel slimmer zijn dan ikzelf.
  Bupropion (Wellbutrin, Zyban) is chemically related to cathinone, the amphetamine ingredient of the botanical stimulant known as Khat or qat. As a substituted beta-ketoamphetamine,bupropion may trigger positive results on urine screens for illicit drug use.”
  Buproprion’s pharmacological effects include stimulation of the sympathetic nervous system (increase in heart rate and blood pressure), presumably via the modulation of catecholamines. Its usefulness in smoking cessation has historically been attributed to dopamine. However, more recent research has suggested a role for bupropion in blocking or antagonizing specific subtypes of cholinergic, nicotinic receptors on neurons.
  Like other amphetamine compounds, bupropion’s behavioral effects include anorexia,insomnia, arousal, agitation, mania, and psychosis.

  Khat of qat valt onder de opiumreglementering.
  Zyban , is bij ons niet eens een giftig product., waardoor dokters die het willen voorschrijven de stof als absoluut veilig aanzien.
  Gelukkig toch voor zij die willen stoppen met roken en met … leven.

  Noteer ook deze gelijkenis ( zie elders in het boek):

  mCPP valt onder de opiumwetgeving en mCPP in een Trazolan-verpakking is net als Zyban, niet eens een giftige stof, waardoor dokters die mCPP willen dealen de drug als absoluut veilig aanzien.

  Of … een Overheid die door het wegvallen van de interne remmingen, noodgedwongen externe remmingen als regelgeving moet uitvaardigen, waarbij ervoor moet gezorgd worden dat er geen regeling gemaakt wordt dat als algemeen belang kan aangezien worden.

  Immers, de voordelen van het wegvallen van de interne remmingen bij eenieder mogen niet geschaad worden door een algemeen belang dat psychotica voor iedereen aan banden zou leggen.

  Drugs uit de apotheek zijn daardoor juridisch niet giftig, dezelfde drugs op de dansvloer zijn taboe.

  En je gelooft het of niet, omdat er, door wat voorafgaat, geen statistisch materiaal over calamiteiten beschikbaar is, verschijnt nog bijna dagelijks onder een wetenschappelijke noemer, commerciële informatie om verstarde geesten blijvend verstard te houden.

  Noteer in het bijgaand stukje de truc met statistiek-gegevens waarmee internationaal relevante zorggerelateerde calamiteiten plegen achter gehouden te worden.

  Ik citeer:

  In de nationale huisartsendatabase, met gegevens van zo’n 8,5% van de Britten, vonden ze bij de 349 praktijken die ook aan de ziekenhuis- en overlijdensdatabases gekoppeld waren 6741 nieuwe gebruikers van bupropion en 31.260 van varenicline. Als controlegroep gebruikten ze de 81.454 gebruikers van nicotinevervangers, omdat deze middelen al veel langer gebruikt worden en veilig worden geacht.”

  Bemerk tevens dat het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde het in deze materie zelfs onnodig acht om een farmacologische toelichting te verschaffen over deze stoffen.

  Iets wat het kwakzalversgehalte van dit tijdschrift nog eens extra in de verf zet.

  Gepubliceerd op: 06-11-2013 (in print verschenen in week 45 2013)

  Citeer dit artikel als:

  Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1940

  Nieuws

  Geen zelfmoord door hulp bij stoppen met roken

  Lucas Maillette de Buy Wenniger

  Een grote Britse databasestudie onderzocht de claim dat de populaire hulpmiddelen bij het stoppen met roken, varenicline en bupropion, het risico op depressie en zelfbeschadiging zouden verhogen. In een zo goed mogelijk gecontroleerd onderzoek onder 119.546 Engelsen vonden Kyla Thomas (University of Bristol) et al. hier geen enkele aanwijzingen voor (BMJ. 2013;347:f5704).

  Varenicline en bupropion worden gebruikt als ondersteuning voor mensen die hun nicotine-abusus willen beteugelen. Door incidentmeldingen was echter het idee ontstaan dat hun gebruik van deze middelen kan leiden tot een verhoogd zelfdodings- en depressierisico. Dat risico is bij rokers echter sowieso al 2 tot 2 keer hoger dan in de algemene bevolking en bovendien waren de tot nog toe beschikbare cohorten te klein om betrouwbare uitspraken te doen.

  De epidemiologen verzamelden daarom alle informatie over mensen die in een stoppen-met-rokentraject varenicline of bupropion voorgeschreven kregen. In de nationale huisartsendatabase, met gegevens van zo’n 8,5% van de Britten, vonden ze bij de 349 praktijken die ook aan de ziekenhuis- en overlijdensdatabases gekoppeld waren 6741 nieuwe gebruikers van bupropion en 31.260 van varenicline. Als controlegroep gebruikten ze de 81.454 gebruikers van nicotinevervangers, omdat deze middelen al veel langer gebruikt worden en veilig worden geacht.

  De onderzoekers onderwierpen hun data aan allerlei controles en aanvullende analyses, maar steeds bleek dat de gebruikers van varenicline en bupropion geen significant ander risico liepen op depressie, zelfbeschadiging of zelfmoord. Voor beide middelen liepen de gebruikers systematisch minder grote risico’s dan mensen die nicotinevervangers gebruikten.

  In BMJ stellen de auteurs dat ze geen aanwijzingen hebben dat varenicline en bupropion het zelfmoordpercentage verhogen. Gezien de goed gedocumenteerde gezondheidsvoordelen van stoppen met roken zien ze dan ook geen reden om ze nicotineverslaafden te onthouden.

  Daarbij geen toeval dat de laatste dagen (7 november 2013) aan een universiteit in Nederland zelfs al iemand promoveerde met een thesis over … ja hoor … varenicline (Champix).

  Hoe laat je puberratten comazuipen?”

  Moet er geen zand zijn?

  PS: Niet mijn gewoonte om heel erg persoonlijk te zijn, maar vrijdagavond brak ik door een ongelukkige val mijn linkerschouder en steekt mijn linkerhand daardoor in een dwangbuis. Iets wat voor mijn omgeving meteen een aanleiding is om mij aan te zetten het tempo wat te laten zakken.
  Een signaal, zogezegd.
  Maar een toetsenbord met maar 1 vingertje bespelen is wel contra-productief.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us