Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Berichtgeving verdringt kennis zelfs met platte commercie

  Posted on October 2nd, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Deze morgen kwamen in het VRT-nieuws maar liefst twee berichten over depressies in het nieuws.
  Het eerste en commerciële kreeg daarbij de voorrang op het echt wetenschappelijke, dat pas in tweede orde en quasi ongemerkt volledigheidshalve werd toegevoegd.

  Maar waarom kwam dit item in het nieuws en waarom moest zo nodig de commerciële klemtoon daarboven op?

  Ik situeer.

  Beluister hier het bericht op het radionieuws van EEN deze morgen om 7h.

  http://www.adhdfraude.net/mp3/KCE_VRT_EEN_2102014_7h_1.mp3

  Beluister hier wat volledigheidshalve werd toegevoegd misschien wel uiteindelijk om de waarheid toch geen geweld aan te doen.

  http://www.adhdfraude.net/mp3/KCE_VRT_EEN_2102014_7h_2.mp3

  Zonder-kennis-kunde en de sponsors ervan spartelen al een tijdje op een manier die minder mooi is om aan te zien.
  Verwijzing ernaar te bekijken onder meer op mijn bericht van 12 september 2014.

  Since there is no “gold standard” for defining mental disorders and many other medical disorders without pathognomonic biological markers, each revision of diagnostic criteria has been seen as the best current set of diagnostic criteria that are meant to be used in clinical practice and tested for their validity. http://worldunity.me/wp-content/uploads/2012/03/dsm5-reform.com_wp-content_uploads_2012_01_APA-Response-to-Open-Letter-Call-for-Independent-Review.pdf Pathognomonisch = typisch, kenmerkend voor een ziekte.Er zijn immers geen biologische markers om een diagnose mogelijk te maken.Om de bewoordingen van Novartis te gebruiken op de bijsluiter van Rilatine (methylphenidaat):
  http://www.novartispharma.nl/pdf/ib/Ritalin.pdf

  De specifieke etiologie van dit syndroom is niet bekend, en er is geen op zichzelf staande diagnostische test beschikbaar.”

  Pag.2/18

  Het behandelen van een aandoening zonder defecten aan biologische markers, steunt dan wel op chemische stoffen met WEL een werking op biologische markers.
  Maar om zowel de fun en de fif overeind te houden, houden de farmaceutische bedrijven die farmacologie simpelweg achter voor maatschappij en artsen.

  Wetenschappelijk en medisch blijft het onverantwoord om veronderstelde aandoeningen zonder aantoonbare defecten te willen behandelen door gevaarlijke stoffen toe te dienen zonder zelfs te (willen) weten op welke gezonde markers die stoffen welke invloed uitoefenen.

  Commercieel ontslaan positieve evidenties de behandelaren tijdelijk van hun plicht die ze als beroepsgevormde autoriteiten dienen te nemen (do not harm), terwijl men farmacologische onkunde aanwendt om de tot stand gekomen ‘inconvenient facts’ als comorbiditeiten van de ziekte te bestempelen.

  De gestelde vraag naar een review door externe en onafhankelijke instanties, had minstens kunnen voorkomen dat het behandelen van onbekende markers, met stoffen waarvan ook de werking als onbekend wordt achtergehouden, nieuwe iatrogene gedragingen tot stand brengen, die dan op hun beurt weer door APA tot nieuwe aandoeningen moeten verzonnen worden.

  Dit is helemaal geen wetenschap meer, maar koopmanschap van de zuiverste soort.

  Zelfs het KCE (http://kce.fgov.be/nl) volhardt in de leer die blijft steunen op het hebben van geen kennis.

  Het behandelen van een aandoening zonder defecten aan biologische markers, steunt dan wel op chemische stoffen met WEL een werking op biologische markers.”

  Of nog:

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Rilatine helpt tegen alles

  Posted on July 3rd, 2014 Fernand Haesbrouck 1 comment

  Journalistiek en wetenschappelijk gaan de krant en de professor hier zwaar in de fout.

  Even herinneren hoe het allemaal begon.

  Nu schijnt er evidentie te bestaan dat Rilatine ook bij het stotteren zou werken.

  Want Rilatine werkt zelfs bij het behandelen van pedagogische onmacht, bij moeders met een maatje meer, bij het sporten of om bij party’s performant te blijven fuiven.

  Net zoals Cymbalta helpt bij koude tenen, Efexor bij menopauze.
  Depakine als moodstabilisator en zogezegd anti-epilepticum.
  SSRI’s bij Post Traumatisch Stress Syndroom en om het doodvallen, het zelfmoorden en de anti-psychotica op gang te houden.
  Of om een winstgevende vasculaire Alzheimer ermee op gang te brengen.

  Amfetamine-analogen en psychotica veroorzaken een therapeutische mindcontrol door de bouwstenen van het zenuwstelsel dosis per dosis kapot te maken.

  Van een professor aan de universiteit mag de maatschappij verwachten dat zijn uitspraken op kennis zijn gebaseerd.

  Helemaal niets daarvan hier.

  De professor verzuimt om uit te leggen hoe het stotteren tot stand komt en hoe Rilatine daaraan iets verhelpt.

  De professor verzuimt te verklaren hoe Rilatine niet alleen bij het stotteren helpt, maar ook helpt bij gewoon alles waarvoor het gebruikt wordt.

  Dirk Devroey… die werking van Rilatine IS WEL BEKEND.
  Waarom verzwijgt U dit aan de journaliste en de maatschappij?

  Veerle Beel… die werking van Rilatine IS WEL BEKEND.

  Waarom verzwijgt U dit aan de lezers van de krant?

  En kom niet voor de dag met ‘vermoedens’ van werking.
  Geen van die vermoedelijke werkingen zijn tot op heden bevestigd.
  Sinds 1955 bestonden geen therapeutische indicaties voor methylphenidaat omdat de werking ervan wel bekend was.

  Toen op het einde van de zeventiger jaren de geneeskunde het hebben van kennis overboord heeft gegooid, opende wagenwijd een ruime horizon van wel therapeutische mogelijkheden voor ‘presumed’ en zelfs voor nieuw te catalogeren aandoeningen, gebaseerd op gedrag.
  Het stotteren is daar nu bijgekomen.

  Als FDA en overheden niet financieel aan de farmaceutische macht zouden gebonden zijn, zou alle medicatie met ‘werking onbekend’ verboden zijn.

  Een werking, die evident blijkt, is nooit onbekend.
  Kennis erover werd overboord gegooid.
  Een fabel die men verzint en als ‘presumed’ uitroept, dient om de echte werking te verbergen.

  Dit is bedrog op grote schaal.

  En het gaat hier om bedrog die de gezondheid aangaat.

  Klein detail, bij wijze van ‘in cauda venenum’.

  Kunnen de professor en de journaliste ook uitleggen waarom hier in doseringen van 20mg werd gewerkt en waarom niet met 5 of 10 mg?
  Bestaan stotter-resultaten bij gebruik van die meer courante doseringen?

  Dit bij wijze van een klein examen-vraagje, van mij dan aan de geleerde professor.

  Om te testen op ‘kennis’.

  Ik vraag zelfs niet of die personen weten dat Rilatine internationaal onder klasse II is gereglementeerd, omdat dit wel kennis veronderstelt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Antidepressiva zouden gevaarlijk zijn voor de jeugd

  Posted on May 1st, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Ik stijger.

  Leren ‘evidenties’ dit aan domoren die helemaal geen ‘kennis’ willen hebben over de farmacologie van deze psychotica?

  Door in deze mededeling ‘lage doseringen’ aan te prijzen gaan ze plat op de buik voor de industrie die ze betaalt om de bevolking te blijven vergiftigen.

  Domoren honen farmacologische KENNIS als niet-wetenschappelijk weg.
  Die domoren zijn criminelen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Cheaters hide farmacology of psychotics

  Posted on October 3rd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Alleen bedriegers houden het werkingsmechanisme van psychotica achter.

  Psychiatrie spartelt en dreigt publiekelijk te verzuipen in een nooit geziene onkunde.

  “A better understanding of the neurobiology of posttraumatic stress disorder (PTSD) can help explain how current treatments work.”

  A better understanding CAN HELP EXPLAIN.

  Een reuzencongres om vast te stellen dat enige kennis zou kunnen helpen om er toch iets van te snappen.
  Waar zijn die allemaal in godsnaam mee bezig?

  Medisch bestaat helemaal geen kennis.
  Medisch wetenschappelijk heersen de optelling van positieve anekdoten en de fabels over serotonine, noradrenaline of dopamine of beter nog… van ‘werking onbekend’.

  En maar kakelen.

  Stel je voor…

  Het open en bloot etaleren van de echte kennis over de werking van ‘helende’ chemicaliën in een maatschappij die wel vakkennis veronderstelt bij een daartoe exclusieve kaste, wordt als niet-wetenschappelijk weggehoond.

  Er moet een wereldwijde censuur ingesteld worden op wetenschappelijke publicaties die nalaten de werking van chemische stoffen uit te leggen die bij therapeutische indicaties worden aangeprezen.

  Wat leert het bovenstaand stukje?

  Over PTSD of PTSS weet men nog niets.
  Over de medicatie, weet men helemaal niets.

  A better understanding…

  Alleen… je wordt er stinkend rijk mee.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Spectaculaire medische doorbraak in de kiem gesmoord

  Posted on September 1st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Op de serodynamitine-nieuwsbrief (NB213) kwam drie jaar geleden een klein vervolg (NB223).

  Ook nu.

  Medisch moet altijd wel iets verborgen blijven, anders valt de frivoliteit er meteen af.
  Het ontbloten van de waarheid over de farmacologie van psychotica dreigt een medische ontluistering te worden.

  Tien jaar geleden was ik zo naïef te geloven dat het bekendmaken van die werking, de epidemie zou stoppen van aandoeningen die men ermee tot stand bracht en nog steeds brengt.

  De beerput waar ik intussen ben in terecht gekomen is waarlijk ongezien.

  Uiteindelijk en stilaan komt de maatschappij terecht in een situatie waar noch ‘evidentie’ , noch het bijhorende ‘FIF-syndroom’ voldoende in staat zijn om de schijn hoog te houden.

  “The thing about denial is that it doesn’t feel like denial when it’s going on.”
  Georgina Kleege, Sight Unseen

  Mijn vorig stukje noemde de Radboud-universiteit laf omdat in het advies naar de rechtbank over SSRI’s helemaal niets wordt geschreven over de farmacologie ervan.
  Wel integendeel.

   

  De WEL bekende farmacologie van psychotica zou er immers voor zorgen dat de onenigheid in de wetenschap meteen zal verdwijnen.
  Iets, wat zo te zien, bij de academische en medische top door niemand gesmaakt wordt.

  Nu blijft die medische wetenschap onenigheid veinzen, met als gevolg dat ook de overheid veinst acties te ondernemen tegen bijvoorbeeld het zelfmoorden, als een gevolg van de werking van stoffen die psychotisch maken en die de controle over het gedrag verregaand uitschakelen.

  Terwijl de waarheid eraan komt, stijgt het water tot aan de lippen en komen opnieuw de laffe persoonlijke aanvallen.
  En opnieuw… zoals verleden jaar … anoniem.

  Omdat ik nu zo moe word om energie en tijd te spenderen aan het traceren van anonieme klagers, druk ik hier de gegevens af, waarover ik beschik.

  Uiteindelijk begint het erop te lijken dat toekomstige promovendi, al dan niet met gemasseerde data, met spectaculair nieuws voor de dag willen komen en weeral eens proberen om de serotonine-fabel overeind te houden.

  Herinner de flop onlangs met de triple’s en de lachend klaarkomende muisjes.

  Steen des aanstoots zou het stukje geweest zijn over de Duitse soldaten uit WO_II, die toen met dezelfde ‘veilige’ medicatie werden behandeld als de ADHD-ers (Desoxyn) die in de VS op vandaag vakkundig assertief (of agressief?) voor een leven in deze nieuwe wereld klaargestoomd worden.

  Zonder agressie weliswaar, daar zorgen het FIF-syndroom voor en de onbekend te houden werking.

  Hopelijk kunnen straffere detectives dan ik, dit anonieme robbertje wassen.

  Het IP-adres van de afzender (82.72.65.101) komt uit Bedum (Groningen) en dit is het documentje dat ik mocht ontvangen na mijn vorig geschrijf, wat ik verstuurde op 30 augustus 2013 om 21u33.
  Het fake-email-adres van de afzender werd eerder die dag in Amsterdam gemaakt vanop IP-adres: 87.210.11.210.

  X-Authority-Analysis: v=2.0 cv=HIVB5/Rv c=1 sm=1 a=XnCd_VX4HpYA:10
   a=nDghuxUhq_wA:10 a=jdQdvlrrhF8A:10 a=d3ZwFMNkyaEA:10 a=IkcTkHD0fZMA:10
   a=pGLkceISAAAA:8 a=_zydg9zJAAAA:8 a=5Qr_tghELuKuG_mzFGoA:9 a=QEXdDO2ut3YA:10
   a=Kmv5f6lLZfkA:10 a=MSl-tDqOz04A:10 a=gJ3g69asl7TWb47a:21
   a=z67J/aGRSL2mMTQ/nn9CZg==:117
  X-EN-OrigOutIP: 10.1.112.20
  X-EN-IMPSID: KBH21m00J0STRje01BH2Cv
  Received: from moo.fernandhaesbrouck by 
      id 1VFXw0-0004J6-VW
      for fernand@haesbrouck.be; Fri, 30 Aug 2013 19:16:56 -0400
  X-EN-Info: U=moo.fernandhaesbrouck P=/blog/index.php
  X-EN-CGIUser: moo.fernandhaesbrouck
  X-EN-CGIPath: /blog/index.php
  X-EN-OrigIP: 82.72.65.101
  To: fernand@haesbrouck.be
  Subject: Lariekoek
  Date: Fri, 30 Aug 2013 23:16:56 +0000
  From: Fernand Haesbrouck - bdildo <1001337108372v3@gmail.com>
  Message-ID: <2c566f23818aa4b5780b5a3169dec4a3@www.adhdfraude.net>
  X-Priority: 3
  X-Mailer: PHPMailer 5.2.1 (http://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/)
  MIME-Version: 1.0
  Reply-To: "bdildo" <1001337108372v3@gmail.com>
  MIME-Version: 1.0
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
  X-EN-Timestamp: Fri, 30 Aug 2013 19:16:56 -0400
  Sender: Fernand Haesbrouck - bdildo <1001337108372v3@gmail.com>
  X-Brightmail-Tracker: AAAAAA==
  X-Brightmail-Tracker: AAAAAA==
  
  Name: bdildo
  Email: 1001337108372v3@gmail.com
  
  Subject: Lariekoek
  
  Jezus wat een debiel gezeik op je site! Heerlijke betrouwbare bronnen ook,de Telegraaf e.d. 
  De hele chemie achter het debiele geleuter raakt kant noch wal, naar weet verder wel een
  typische drogreden uit het boekje te geven, namelijk de nazi's gebruikten het, 
  dus MOET het wel niet deugen (argumentum ad hitlerum)! 
  Doe a.u.b. wat echte research, in plaats van alleen je eigen domme standpunt met de 
  domste bronnen te verkrachten, of maak jezelf van kant.
  
  Referer: http://www.adhdfraude.net/blog/?tag=pervitin
  Browser: Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.6; nl-nl; GT-I9070 Build/GINGERBREAD) 
  AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1

  Als iemand de oorsprong van deze lariekoek kan achterhalen, dan hoor ik het graag.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Laf Radboud verzwijgt commercieel de werking van SSRI’s

  Posted on August 30th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Universiteiten leren het nooit.
  Men kleeft aan het manna van de farmaceutische industrie.

  Succesvolle loopbanen houden zich overeind met een opgedrongen farmacologische onkunde.

  Wetenschappelijk zijn professoren door broodheren verplicht om de werking van psychotica als onbekend uit te roepen en om data te masseren, waardoor wel een uitleg over die werking als zijnde niet wetenschappelijk kan onderuit gehaald te worden.

  Vandaar dat onderzoek door Radboud nu alleen onthult dat enkel wie “allergisch zou zijn aan SSRI’s” in “zeer zeldzame gevallen” een controleverlies over het gedrag ondergaat, plotse geheugenuitval kent en in veel gevallen zelfmoord pleegt.

  (beluister de radio-uitzending daarover op KRO, 29/08/2013).

  Men omzeilt een weigering om de werking van psychotica bekend te maken, door een allergie tegen SSRI’s te verzinnen.
  De wetenschap pleegt hier schuldig verzuim.

  Wat verscheen uiteindelijk in de media?

  Dubbelblind
  Ids I. is in Nijmegen gedurende twee maanden ‘dubbelblind’ onderzocht; zowel hij als zijn onderzoekers wisten niet op welke dagen I. paroxetine, een ander antidepressivum of een placebo kreeg toegediend. De testdagen dat de gedetineerde paroxetine kreeg, vertoonde hij onmiskenbaar stemmingsverstoringen, boosheid en ontremd gedrag, luidt de conclusie. De gedragsveranderingen vertoonde hij 4 tot 8 uur na inname – dezelfde periode als waarvan sprake was op de dag van de schietpartij.Paroxetine wordt onder verschillende merknamen verkocht, zoals Seroxat en Paxil. Het middel regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine, een stof die een rol speelt bij emoties. Deze antidepressiva worden vaker in verband gebracht met agressief gedrag en zelfmoord, maar over een oorzakelijk verband bestaat in de wetenschap grote onenigheid. Als dat er al is, zou het om een zeldzaamheid gaan.De Radboud Universiteit concludeert dat agressie tijdens het gebruik van antidepressiva weliswaar zeldzaam is, maar dat een verband met extreme geweldsdelicten “niet is uit te sluiten”.

  Noteer dat de rol van serotonine bij emoties, pure fictie is, die de verzonnen fabel moet in stand houden en die de echte kennis over de nieuwe doping moet verbergen.
  Serotonine is net als de andere neurotransmitters, de brandstof die gezonde, elektrisch meetbare prikkels tussen zenuwcellen mogelijk maakt.
  Die brandstof is niet herlaadbaar en de reuptake-fabel daarover met harddrugs is puur verzonnen.

  Het toedienen van lichaamsvreemde energie (psychotica) verbrandt dosis per dosis een pak van de ongeveer 800 miljard neuronen, waarrond de goede werking van ons organisme draait.

  Vandaar het controleverlies, geheugenuitval en de gevarenreflex die drogeert en het dichtklappen van bloedvaten dat plotse dood of een vroege dementie veroorzaakt.

  Healthcare pompt hier diesel in een benzinemotor en verzuimt op een laffe manier om het kwade opzet daarmee, te erkennen.

  Waarom zeer zeldzame gevallen?
  Niet alleen heerst op wetenschappelijk vlak een aangeleerde farmacologische onkunde, bovendien vervalst men statistische gegevens door ‘minder commercieel gunstige’ calamiteiten als niet-zorggerelateerd weg te wuiven om daardoor medische statistieken te kunnen opsmukken met de uitvlucht ‘uitbehandeld’.

  Ook hier pleegt de wetenschap schuldig verzuim.

  Zelfs de overheid pleegt een schuldig verzuim door in het geval van de busramp in Sierra te weigeren de werking van psychotica aan te grijpen om een strafonderzoek deskundig tot een einde te brengen.
  Schuldig verzuim door nalatigheid.
  Want de werking van SSRI’s is WEL bekend.

  http://www.megablunder.net/werking

  De (dode) buschauffeur had paroxetine geslikt, en uit de farmacologie van die stof blijkt dat het plotse doodvallen van deze cocaïne-variant niet zomaar als een niet-zorggerelateerde calamiteit kan gebrandmerkt worden.
  Ook het parket in Sierre, verschuilde zich achter farmacologische onkunde om de grote farmaceutische bedrijven (in Zwitserland) niet uit het land weg te jagen.

  Uit: https://www.adhdfraude.net/pdf/NB672.pdf

  Hoe healthcare uiteindelijk al die jaren verkeerde brandstof als medicijn in de bevolking pompt, toonde ik al drie jaar eerder aan, met een serodynamitine, dat zorgvuldig voor de wetenschap wordt achtergehouden.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Waarom psychiatrie SSRI’s laat vallen bij PTSD

  Posted on August 18th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  DOD, VA, Other Agencies Team to Study PTSD, TBI

  American Forces Press Service, 14 August 2013

  “In response to President Barack Obama’s executive order, the Departments of Defense and Veterans Affairs highlighted the establishment of two joint research consortia at a combined investment of $107 million to research the diagnosis and treatment of post-traumatic stress disorder and mild traumatic brain injury over a five-year period, according to a DOD news release issued Aug. 10. ‘VA is proud to join with its partners in the federal government and the academic community to support the president’s vision and invest in research that could lead to innovative, new treatments for TBI and PTSD,’ Secretary of Veterans Affairs Eric K. Shinseki said in the release. ‘We must do all we can to deliver the high-quality care our service members and veterans have earned and deserve.’”

  For more information see: Fact Sheet: The National Research Action Plan for Improving Access to Mental Health Services for Veterans, Service Members, and Military Families, 20 August 2013 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/nrap_fact_sheet_082013.pdf

  Mental disorders linked by genetic traits

  Medical News Today, 14 August 2013

  “Researchers have discovered that five major mental disorders may be linked to the same common inherited genetic variations, according to a study published in the journal Nature Genetics. Scientists from the Cross Disorders Group of the Psychiatric Genomic Consortium (PGC) used genome-wide genotype data in an analysis of people with five psychiatric disorders, alongside controls. The mental health conditions monitored were: Schizophrenia, Bipolar disorder, Major depressive disorder, Autism spectrum disorders, Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Previous research from the group reported the first link between the disorders, revealing that people with these disorders were more likely to have variation within the same four chromosomal sites. However, this most recent study has investigated the links in more detail, by using the same genome-wide information and large data sets.”

  Ze hebben nog een nieuw onderzoeksproject van 5 jaren nodig om te kunnen weten hoe het zit met PTSS of PTSD, maar intussen meent men wel te weten dat het aan het slachtoffer zelf ligt want het ligt besloten in de “genetic traits”.
  Dit betekent juridisch dat het Ministerie van Defensie niets te verwijten valt omdat die “genetic traits” en de gevoeligheid daarvan reeds bij de geboorte aanwezig waren en dus niet veroorzaakt door Defensie.Het is de smerigheid ten top en ik hoop dat mensen inzien dat je nooit bij Defensie moet gaan werken omdat elke ziekte en stoornis die je door het werk krijgt categorisch wordt ontkend.Er worden zelfs wetenschappelijke onderzoeken gekocht die het door Defensie gewenste resultaat moeten geven.
  Elk onderzoek wat niet gunstig is voor Defensie wordt beantwoord met een gekocht tegen-onderzoek.
  Veel wetenschappers krijgen projecten van Defensie of worden daarbij betrokken wat geld voor henzelf en voor hun universiteit of academisch ziekenhuis oplevert.Als tegenprestatie wordt loyaliteit aan Defensie gevraagd.mvg

  Bijna twee weken geleden beschreef ik hoe de psychiatrie zich plots hevig verslikte toen bekend raakte, dat ik hun farmacologische kennis hoger had ingeschat, dan wat in werkelijkheid het geval was.

  Nu zouden de trauma-ziekten, net als andere (presumed) aandoeningen met symptomen van normaal gedrag, hun oorsprong halen bij het genetisch materiaal.
  Nogal logisch, want het normaal zijn, ligt ook genetisch vast.

  Twee keer raden, waarom het water nat is.
  Echt iets om wetenschappelijk te gaan onderzoeken.

  Zouden we nu weer aan de vooravond staan van wat in 1920 al werd gedefinieerd?
  Een genetische zuivering, zeg maar.

  En weeral gaat zoiets uit van de psychiatrie.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Life_unworthy_of_life

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • FDA immer pal achter SSRI- en ADHD-farce

  Posted on July 24th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  FDA is een burcht waar fictie heerst.

  De fictie van herlaadbare vitale energie, voortaan beschikbaar via harddrugs in plaats van simpele voeding.

  25Jaar lang betonneerden pakken geld omwalde vestingen van een instelling die over de veiligheid van food en drugs hoort te waken.

  Uiteindelijk telde van binnenin alleen nog het grote geld.

  25Jaar lang vervulde een verzinsel de droom waarbij zieken opnieuw vermeend gezond en gezonden dan weer commercieel ziek werden gemaakt op het vingergeknip van de nieuwe leer die EvidenceBasedMedicine werd genoemd.

  Een goudmijn barstte uit alle mogelijke voegen, alleen maar door het afzweren van elementaire chemische kennis en het afwijzen van negatieve evidenties.

  Met reuptake als een toverwoord bij harddrugs veranderde water in wijn en de uitwerpselen van schijtende ezels in puur goud.

  Glitter en roes binnen de vesting verguldden de spiegeltjes aan de wand en voortaan bleef elke FDA’er er levenslang de slimste van het land.

  Uiteindelijk stonk en blonk er alles naar de rijkdommen van de corrupte waan waarin een complete medische wereld was getrapt.

  Reuptake is over.

  Mens en dier hebben geen batterijtjes die met harddrugs kunnen herladen worden.

  Bovendien toonde 25jaar lang niemand aan op welke manier scheikundige kaskrakers zoiets hadden kunnen tot stand brengen.

  Wat overblijft vandaag zijn de spiegeltjes aan de wand en het goud van schijtende ezels.
  Veel meer komt uit FDA wetenschappelijk niet meer vandaan.

  Jammer voor zo een autoriteit.
  Wat een verval.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Incompetente artsen

  Posted on April 25th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  En ik die vier jaar geleden (26/09/2009) nog overtuigd was dat alleen de psychiatrie in staat was om te weten hoe psychotica, als SSRI’s, in staat waren om geheugencellen met slechte herinneringen voorgoed te wissen door ze simpelweg kapot te branden.
  Nu blijkt dat men zich heeft laten vangen aan de commerciële foef van het bedrijf Lilly, die de fabel van de stoffetjes verkocht als … selectief.

  En omdat geneeskunde de psychiatrie vreemd is, dacht men daar warempel dat ‘selectief’ speciaal voor hen werd bedacht en dat ze daarmee bovenal zeer veilig chemisch konden tot stand brengen wat tot dan toe zelfs met hersenboringen een onbegonnen werk was gebleken.

  Lilly mag mij tegenspreken (of toch liever dagvaarden) als ik nu zou liegen, maar niet het selectief zijn, niet de serotonine, en nog veel minder de reuptake hebben iets te maken met de ware farmacologie van psychotica of nieuwe harddrugs, die men toen wou commercialiseren zonder een hinderende opiumreglementering.

  Maar omdat Lilly vooral medisch actief is, kon niemand bij dat bedrijf vermoeden dat psychiaters de commerciële fabel au sérieux zouden nemen.

  Immers, medisch actief en vooral ‘evidence based’ weet niemand beter dan Lilly dat ook de psychiatrie genetisch hoort te lijden aan het FIF-syndroom.
  Dit was natuurlijk buiten de waard gerekend.

  Strikt wetenschappelijk is niemand bij de psychiatrie vertrouwd met de medische grappen die de reguliere healthcare kan uithalen om nieuwe succes-medicatie te commercialiseren.
  Want psychiaters en hun DSM’s nemen zelfs de stomste grap als doodernstig, alleen maar omdat het medisch lijkt.
  Meespelen als grote jongens en meisjes, klinkt het daar.

  De grootste grap wordt er zeer ernstig en vooral zogezegd medisch ‘behandeld”.

  Tot de maatschappij de ‘inconvenient facts’ begon op te tellen en geen kat nog medisch pasklare uitvluchten kon verzinnen in de aard van ‘aangeboren’, ‘hartziekte’, ‘genetisch voorbestemd’, ‘comorbiditeit’, ‘gewelddadige maatschappij’ , ‘omgevingsfactoren’ , ‘niet zorggerelateerd’ of nog veel meer, waarachter echte medische specialismen zich kunnen verschuilen om het eigen falen te verschonen.

  Het wantrouwen bleek uiteindelijk onstuitbaar wanneer niemand nog naast de aantallen dementerenden kon kijken.
  (Meer dementie bij PTSD stelt evidence based medicine voor een raadsel, 19/06/2011)

  Statistisch immers wezen alle calamiteiten van psychiatrisch uitbehandelden in de richting van wel zorggerelateerd en omdat men zowel bij Lilly als bij andere farmagiganten ervoor gezorgd heeft dat niemand de werking van genezende medicatie hoeft te kennen, loopt gelukkig niemand op deze wereldbol rond, die het falen van deze incompetente artsen kan verklaren.

  En zelfs als uiteindelijk dan toch een verklaring zou gevonden worden, dan hadden de operettefiguren die doktertjes speelden toch de reuzegrap van de heroplaadbare batterijtjes moeten door hebben.

  Stel je voor dat iemand van hen ooit een Frankenstein-poppetje had weten te maken, met een echt gezond zenuwstelsel dat als perfect normaal zou kunnen functioneren door helemaal niet meer afhankelijk te hoeven zijn van gezond gewaande voeding, maar alleen nog van het feilloos heropladen (reuptake) van stoffetjes door enkel maar amfetamines of coffeïnes te slikken.
  Zichzelf voortplantende Frankensteintjes op de energie van serodynamitine (27/07/2010).

  Want met die reuzegrap wou Lilly vooral aantonen, dat zelfs gezonde voeding ook stoornissen in de (energie)stoffetjes kan tot stand brengen, die alleen maar opnieuw medisch kunnen herlaad worden met de eigen amfetamines of cocaïnes.

  Healthcare haalt opgelucht adem, want voorlopig is die grap alleen nog maar bij de psychiatrie ontmaskerd en stoort niemand anders (FIF?) zich vooralsnog aan vroege dementies.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Comfortdrugs en kanker

  Posted on March 4th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Stel nu eens dat de symptomen van de nieuwe medische aandoening, limbische encephalitis precies dezelfde zouden zijn als de bijwerkingen van het buitensporig psychotica-gebruik bij veronderstelde aandoeningen waarvoor geen medische diagnosecriteria bestaan, zoals droefheid, ADHD en andere, dan rijst een gigantisch wetenschappelijk probleem.

  Want zoals blijkt uit een studie, in het NtvG (NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156 ), zou die nieuwe aandoening gepaard gaan met een nogal wat zorgwekkende evolutie.

  Daarbij denk ik aan de antistoffen die het lichaam produceert wanneer vermoedelijke neurobiologische of zelfs ‘erfelijk gewaande’ aandoeningen met symptomen van normaal gedrag, met harddrugs worden tekeer gegaan.
  Die ook antistoffen vormen en misschien wel dezelfde.

  Ik stel vast dat een behandeling met Lithiumzouten (Priadel, Camcolit, Maniprex) blijkbaar antistoffen zou veroorzaken van het genre: VGKC (Lgi1) wat bij 20% van de patiënten zou wijzen op een kleincellig longcarcinoom, thymoom.
  VGKC= ‘voltage-gated potassium channel’, spanningsafhankelijk kaliumkanaal; Lgi1 = ‘leucine-rich glioma-inactivated 1 protein’.

  En dat phenylalkylamines (amfetamines of SSRI’s) of piperidinebenzylaten (cocaïnes) zouden zorgen voor AMPAR-antistoffen en 50% kans op mammacarcinoom of kleincellig longcarcinoom.
  (AMPAR staat voor ‘α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid’-receptor).

  Of 50% kans op een ovariumteratoom bij NMDAR (N-methyl-D-aspartaat-receptor-antistoffen).

  En 50% kans op een carcinoom bij GABABR (gamma-aminoboterzuur-b-receptor) met ‘geneesmiddelen’, die als een prodrug worden aangewend bij zogezegde spierverslappers, anti-epileptica, cannabinoïden of andere medische wondermiddelen tegen al- of niet-medische verslavingen.

  Kortom… medisch wetenschappelijk onderzoek is dringend nodig naar de manier waarop het lichaam met antistoffen zichzelf wapent tegen aanvallen van chemicaliën, die dat lichaam blijkbaar toch in gevaar brengen.

  Wat als die antistoffen nu eens chronisch heel performant massieve celstructuren ter verdediging gaan aanmaken, wat er uiteindelijk toe leidt dat een wildgroei (een kanker) van cellen als een schild wordt opgebouwd, alleen maar als een (ongeremde) bescherming van de eigen gezondheid?

  Vraagt niemand zich af waarom andere (zoog)dieren niet lijden aan de kankerkwalen van mensen?
  Waarom jonge diertjes niet spontaan doodvallen wanneer ze lijden aan het erfelijk gewaande ADHD en daartegen behandeld zouden geweest zijn?
  Of waarom ze niet zelfmoorden zonder dat ze met antidepressiva tot dwangmatig vrolijk werden gedrogeerd?

  Uiteindelijk zouden dierproeven wel eens nuttig kunnen zijn om te achterhalen hoe lichaamseigen antistoffen niet alleen gevaarlijke medicatie als inert materiaal kunnen elimineren, maar vooral hoe ze gezond celmateriaal kunnen aanzetten tot bovennatuurlijke afweerprestaties, die een deel van het gif bovendien onafgebroken kunnen afvoeren.
  Bovennatuurlijke afweerprestaties, die dan kankers worden genoemd.

  Medicatie zou alleen in gebruik mogen komen, wanneer vaststaat dat er geen gevaarlijke antistoffen tegen gevormd worden.

  En dat die antistoffen kankers zouden vormen, mag voorlopig niet hardop verteld worden.
  Dat zou het ego en de geldzucht van heel wat slimmeriken kunnen schaden.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us