Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Onvoorstelbaar

  Posted on August 29th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Nu blijkt dat in 2010 The Guardian ook al eens voorzichtig melding had gemaakt van de verzonnen serotonine-catechismus.

  Geen kat die kan geloven hoe ver men gaat bij mindcontrol en bij het vormen van biologische agentia waartegen geen immuniteit bestand is (HIV, Ebola???).

  De jaren 1963,1964 en 1969 in de Amerikaanse geschiedenis.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Serotonine-fabel eindelijk van de baan

  Posted on August 28th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Beste Fernand, 

  Nu met de goede plaatjes is het inderdaad zo klaar als een klontje dat Prozac en Strattera dezelfde metaboliet hebben.

  En inderdaad, als die plaatjes niet zouden kloppen, hadden ze allang gehakt van je gemaakt.

  Dus als bewijs uit het ongerijmde:

  De plaatjes kloppen.

  En dus de gelijke werking.

  En dus is dat hele selectieve reuptake inhibitor kletspraat.

  Wat een zootje.

  Ik vond nog wel een interessant stuk bij Janne Larsson over de toelating van Prozac voor kinderen:

  http://jannel.se/prozac.childrenEU.pdf

  Ondanks de treurigheid van de hele zaak moest ik af en toe hard lachen om de stupide argumenten en de doorzichtige manier waarop Lilly die onderzoeken heeft gemanipuleerd.

  Hoop dat je er wat aan hebt.

  Nog even het slot afdrukken van deze nieuwsbrief 146 van 17 november 2009

  De SSRI-kolder. 

  Of blijft men geloven, dat serotonine iets met depressies doet of dopamine iets met ADHD?

  Toonde al ooit iemand aan hoeveel serotonine er tekort moet zijn, om met het nieuwe amfetaminepatroon te drogeren, zelfs tot psychotisch?

  Of vindt men geen tekorten in de hersenen, omdat men doodgewoon nalaat om ook de serotonine in de buik te meten?

  Hetzelfde met dopamine bij ADHD.

  Dacht de psychiatrie er ooit al eens aan om de oorzaken van veel ellende in de buik te gaan zoeken?Waarom spelen alle psychiatrische ziekten zich in de hersenen af?

  Al zijn er wel psychiaters bekend, die het toch wat lager gaan zoeken.

  Wanneer elke morgen de anorexia-meisjes zich poedelnaakt moeten aanbieden om door de psychiater persoonlijk en ‘eigenhandig’ gewogen te worden.

  Er is zoveel dat men verkiest, niet te willen weten.

  Zoals, hoe het boosten van serotonine of dopamine een comorbiditeit van psychotisch gedrag, wanen, stemmen horen en agressie doet ontstaan.

  Dat men dan met antipsychotica moet corrigeren, terwijl ook niemand wil geweten hebben dat SSRI’s en ADHD-medicatie eigenlijk psychotica zijn.

  Precies omdat men ze SSRI’s of dopamineheropnameremmers heeft genoemd.

  Medisch gaat de redenering aldus:

  Ze zijn geen psychotica omdat men ze zo niet heeft genoemd.

  Ze noemen wel SSRI’s, omdat men niet eens wil of kan weten wat ze met serotonine te maken hebben.

  Laat dit dan maar onbelangrijk zijn, want de wetenschap stelt, dat men het beter allemaal niet weet.

  Zo behandelen we goed en verdienen we veel geld.

  Tot de psychiatrie het ooit eens zal afleren om te willen kijken in de kop naar stoffetjes die er niet zijn.

  Maar wat zijn ‘wanen’ dan weer?

  Apotheker Fernand Haesbrouck, 17 november 2009

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Chemie gevarenreflex bij psychoticapatroon al 40 jaar verstopt

  Posted on May 15th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  In 1974 was David de Wied goed op weg om de gevarenreflex bij psychotisch-makende stoffen (psychotica) wetenschappelijk aan te tonen.

   

   

  Noteer dat phenylalanine chemisch het basispatroon is waarmee analogen als fake-neurotransmittoren de celwandbarriere van neuronen doorbreken om het zenuwstelsel irreversibel te destabiliseren.

  Een gevarenreflex bij psychotica, waarvan ik alleen maar het bestaan vermoedde door een redenering op basis van scheikunde en elementaire fysiologie.

  Door allerlei puzzelstukjes die in de vorige 10 jaar uit de hemel kwamen gevallen, werd ik steeds zekerder over de juistheid van mijn hypothese daarover.
  Al kon ik enkel maar wijzen op de fysiologie waarmee giftig materiaal de celwand kan verschalken om daarmee het complete neuron te verwoesten, iets wat eigenlijk ook al in de jaren 90 door Pennings via labonderzoek werd aangetoond, maar eveneens toen “wetenschappelijk” in de doofpot is geraakt.

  De psychotica van nu waren in die 70-er jaren volop in ontwikkeling, het was alleen nog wachten tot de politieke overheden zouden ophouden om verder nog onafhankelijk onderzoek te blijven steunen waardoor commercieel gestuurde dogma’s vermeden konden blijven.

  De Lilly-leugen over de serotonine-fabel uit 1987 is dus al bijna een halve eeuw geleden ontmaskerd, maar kon al die tijd gedijen door de farmacologie van psychotica wetenschappelijk als onbekend uit te roepen en door de academische opleiding van medisch personeel volledig in eigen handen te krijgen.

  Corrupt lobby-werk bij de hoogste instanties zette de kroon op het werk en op vandaag schittert een medische industrie bij welig tierende iatrogene kankers, depressies, zelfmoorden, Alzheimers, schuttersfestijnen, Parkinsons, botstoornissen, posttraumatische stresssyndromen, onverklaarbare en plotse sterfgevallen, agressies, ADHD’ers en zelfs nieuw verzonnen aandoeningen.

  Vanzelfsprekend met dank aan DSM en de ‘farmacologische’ vooruitgang door handopsteking tot stand gekomen.

  Het enige zwakke punt in het werkingsmechanisme van psychotisch-makende stoffen (psychotica) dat ik tot nu, door een gebrek aan academische omkadering, niet kon afmaken was de bewijsvoering en het mechanisme waarmee het organisme zich aanpast aan ‘gedragsveranderende’ substanties.

  De opgraving van het werk van prof.Dr.David de Wied, maakte voor mij dat werk af.
  Waarbij ik langs deze weg een Nederlandse arts en leeftijdsgenote van harte dankbaar ben.

  Zelfs de literatuur van destijds verwees al naar ‘Nazi-experimenten’, die door deWied zouden zijn uitgevoerd.


  Al bewees de doofpot-operatie nadien en de machtsgreep later door de farmaceutische industrie waartoe ‘naïeve en goede bedoelingen’ hebben geleid.

  Toemaatje of … voor zover als nodig.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Mijlpaal laat FIF-syndroom bij healthcare schitteren

  Posted on November 17th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Vandaag, precies vier jaar geleden, ontblootte ik het bedrog met medische psychotica.

  Uit: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB146.pdf

  Zelf kan ik aan deze olympiade niet voorbij, zonder er een lampje voor te laten branden.

  Mijn persoonlijk olympisch vuurtje.

  Als het pleziertje voor een dag.

  Stel dat healthcare op vandaag nog steeds gezond lijkt en niet lijdt aan de hypocrisie van een aandoening die men zelfs verzuimde om in de nieuwe DSM-V op te nemen, waar blijft dan de wetenschappelijk gewaande poot, waarop dit ganse circus steunt om de maatschappij met leugens en bedrog ZIEKER en VERSLAAFD te maken?

  Deze verjaardag komt jammer genoeg niet in de media.

  Maar tot mijn grote voldoening spartelen beroepsgevormde autoriteiten vertwijfeld om hun besmeurd imago en het enorme geldgewin overeind te houden.

  Wat een stelletje zieligaards.
  Wat een goedgelovig en gedwee publiek.

  Uit: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB146.pdf

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Indestructible corruption at FDA, onuitroeibare corruptie

  Posted on October 17th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  “Vortioxetine is an inhibitor of serotonin (5-HT) reuptake and that is thought to be a mechanism of its action.”

  1. Reuptake of het herladen van energie-componenten uit de voeding, bestaat gewoon niet en de inhibitor daarvan nog veel minder.

  2. “ that is thought”, betekent dat men iets vermoedt, wat helemaal niet kan bewezen worden.

  3. De echte werking wordt verzwegen.

  4. FDA keurt gebruik van doping met een cocaïnestof goed, ZONDER te willen weten waarover het gaat.

  5. FDA hoort te weten dat men de maatschappij bedriegt door fabels wijs te maken met herlaadbare energiecomponenten van het zenuwstelsel.
  Vandaar dat het achterhouden van de echte werking, erop wijst dat deze stof nooit had mogen gebruikt worden.
  Het bedrijf is daar perfect op de hoogte van en toch worden leugens en grote sommen corruptiegeld gebruikt om schade te berokkenen aan de bevolking.

  6. FDA die niet weet waarmee men bezig is, en zich laat omkopen door bedrijven met criminele intenties, betekent een gevaar voor de gemeenschap.
  De eersten die zoiets horen te weten zijn de politiekers, die dit blijven gedogen.

  Eerdere info over die gevaarlijke stof publiceerde ik op 7 oktober 2012 en 11 april 2013 en bedenkingen bij het verstrekken van ‘medische zorg’ op 13 oktober 2012.

  Mensen, alsjeblief, dwing verantwoordelijken zorg te dragen voor het welzijn van deze maatschappij.
  Men sust een bevolking met corruptiegelden en misdadige onkunde.
  Een enkeling kan daar niet tegenop.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Cheaters hide farmacology of psychotics

  Posted on October 3rd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Alleen bedriegers houden het werkingsmechanisme van psychotica achter.

  Psychiatrie spartelt en dreigt publiekelijk te verzuipen in een nooit geziene onkunde.

  “A better understanding of the neurobiology of posttraumatic stress disorder (PTSD) can help explain how current treatments work.”

  A better understanding CAN HELP EXPLAIN.

  Een reuzencongres om vast te stellen dat enige kennis zou kunnen helpen om er toch iets van te snappen.
  Waar zijn die allemaal in godsnaam mee bezig?

  Medisch bestaat helemaal geen kennis.
  Medisch wetenschappelijk heersen de optelling van positieve anekdoten en de fabels over serotonine, noradrenaline of dopamine of beter nog… van ‘werking onbekend’.

  En maar kakelen.

  Stel je voor…

  Het open en bloot etaleren van de echte kennis over de werking van ‘helende’ chemicaliën in een maatschappij die wel vakkennis veronderstelt bij een daartoe exclusieve kaste, wordt als niet-wetenschappelijk weggehoond.

  Er moet een wereldwijde censuur ingesteld worden op wetenschappelijke publicaties die nalaten de werking van chemische stoffen uit te leggen die bij therapeutische indicaties worden aangeprezen.

  Wat leert het bovenstaand stukje?

  Over PTSD of PTSS weet men nog niets.
  Over de medicatie, weet men helemaal niets.

  A better understanding…

  Alleen… je wordt er stinkend rijk mee.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Spectaculaire medische doorbraak in de kiem gesmoord

  Posted on September 1st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Op de serodynamitine-nieuwsbrief (NB213) kwam drie jaar geleden een klein vervolg (NB223).

  Ook nu.

  Medisch moet altijd wel iets verborgen blijven, anders valt de frivoliteit er meteen af.
  Het ontbloten van de waarheid over de farmacologie van psychotica dreigt een medische ontluistering te worden.

  Tien jaar geleden was ik zo naïef te geloven dat het bekendmaken van die werking, de epidemie zou stoppen van aandoeningen die men ermee tot stand bracht en nog steeds brengt.

  De beerput waar ik intussen ben in terecht gekomen is waarlijk ongezien.

  Uiteindelijk en stilaan komt de maatschappij terecht in een situatie waar noch ‘evidentie’ , noch het bijhorende ‘FIF-syndroom’ voldoende in staat zijn om de schijn hoog te houden.

  “The thing about denial is that it doesn’t feel like denial when it’s going on.”
  Georgina Kleege, Sight Unseen

  Mijn vorig stukje noemde de Radboud-universiteit laf omdat in het advies naar de rechtbank over SSRI’s helemaal niets wordt geschreven over de farmacologie ervan.
  Wel integendeel.

   

  De WEL bekende farmacologie van psychotica zou er immers voor zorgen dat de onenigheid in de wetenschap meteen zal verdwijnen.
  Iets, wat zo te zien, bij de academische en medische top door niemand gesmaakt wordt.

  Nu blijft die medische wetenschap onenigheid veinzen, met als gevolg dat ook de overheid veinst acties te ondernemen tegen bijvoorbeeld het zelfmoorden, als een gevolg van de werking van stoffen die psychotisch maken en die de controle over het gedrag verregaand uitschakelen.

  Terwijl de waarheid eraan komt, stijgt het water tot aan de lippen en komen opnieuw de laffe persoonlijke aanvallen.
  En opnieuw… zoals verleden jaar … anoniem.

  Omdat ik nu zo moe word om energie en tijd te spenderen aan het traceren van anonieme klagers, druk ik hier de gegevens af, waarover ik beschik.

  Uiteindelijk begint het erop te lijken dat toekomstige promovendi, al dan niet met gemasseerde data, met spectaculair nieuws voor de dag willen komen en weeral eens proberen om de serotonine-fabel overeind te houden.

  Herinner de flop onlangs met de triple’s en de lachend klaarkomende muisjes.

  Steen des aanstoots zou het stukje geweest zijn over de Duitse soldaten uit WO_II, die toen met dezelfde ‘veilige’ medicatie werden behandeld als de ADHD-ers (Desoxyn) die in de VS op vandaag vakkundig assertief (of agressief?) voor een leven in deze nieuwe wereld klaargestoomd worden.

  Zonder agressie weliswaar, daar zorgen het FIF-syndroom voor en de onbekend te houden werking.

  Hopelijk kunnen straffere detectives dan ik, dit anonieme robbertje wassen.

  Het IP-adres van de afzender (82.72.65.101) komt uit Bedum (Groningen) en dit is het documentje dat ik mocht ontvangen na mijn vorig geschrijf, wat ik verstuurde op 30 augustus 2013 om 21u33.
  Het fake-email-adres van de afzender werd eerder die dag in Amsterdam gemaakt vanop IP-adres: 87.210.11.210.

  X-Authority-Analysis: v=2.0 cv=HIVB5/Rv c=1 sm=1 a=XnCd_VX4HpYA:10
   a=nDghuxUhq_wA:10 a=jdQdvlrrhF8A:10 a=d3ZwFMNkyaEA:10 a=IkcTkHD0fZMA:10
   a=pGLkceISAAAA:8 a=_zydg9zJAAAA:8 a=5Qr_tghELuKuG_mzFGoA:9 a=QEXdDO2ut3YA:10
   a=Kmv5f6lLZfkA:10 a=MSl-tDqOz04A:10 a=gJ3g69asl7TWb47a:21
   a=z67J/aGRSL2mMTQ/nn9CZg==:117
  X-EN-OrigOutIP: 10.1.112.20
  X-EN-IMPSID: KBH21m00J0STRje01BH2Cv
  Received: from moo.fernandhaesbrouck by 
      id 1VFXw0-0004J6-VW
      for fernand@haesbrouck.be; Fri, 30 Aug 2013 19:16:56 -0400
  X-EN-Info: U=moo.fernandhaesbrouck P=/blog/index.php
  X-EN-CGIUser: moo.fernandhaesbrouck
  X-EN-CGIPath: /blog/index.php
  X-EN-OrigIP: 82.72.65.101
  To: fernand@haesbrouck.be
  Subject: Lariekoek
  Date: Fri, 30 Aug 2013 23:16:56 +0000
  From: Fernand Haesbrouck - bdildo <1001337108372v3@gmail.com>
  Message-ID: <2c566f23818aa4b5780b5a3169dec4a3@www.adhdfraude.net>
  X-Priority: 3
  X-Mailer: PHPMailer 5.2.1 (http://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/)
  MIME-Version: 1.0
  Reply-To: "bdildo" <1001337108372v3@gmail.com>
  MIME-Version: 1.0
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
  X-EN-Timestamp: Fri, 30 Aug 2013 19:16:56 -0400
  Sender: Fernand Haesbrouck - bdildo <1001337108372v3@gmail.com>
  X-Brightmail-Tracker: AAAAAA==
  X-Brightmail-Tracker: AAAAAA==
  
  Name: bdildo
  Email: 1001337108372v3@gmail.com
  
  Subject: Lariekoek
  
  Jezus wat een debiel gezeik op je site! Heerlijke betrouwbare bronnen ook,de Telegraaf e.d. 
  De hele chemie achter het debiele geleuter raakt kant noch wal, naar weet verder wel een
  typische drogreden uit het boekje te geven, namelijk de nazi's gebruikten het, 
  dus MOET het wel niet deugen (argumentum ad hitlerum)! 
  Doe a.u.b. wat echte research, in plaats van alleen je eigen domme standpunt met de 
  domste bronnen te verkrachten, of maak jezelf van kant.
  
  Referer: http://www.adhdfraude.net/blog/?tag=pervitin
  Browser: Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.6; nl-nl; GT-I9070 Build/GINGERBREAD) 
  AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1

  Als iemand de oorsprong van deze lariekoek kan achterhalen, dan hoor ik het graag.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Serotonine- of dopamine-debielen lichten de maatschappij op

  Posted on August 10th, 2013 Fernand Haesbrouck 1 comment

  8 augustus 2013

  ‘Overdreven voorschrijven is ingebakken in België’

  In België begint geleidelijk door te dringen dat overconsumptie van medicijnen duur en schadelijk is. ‘In België was een huisartsenbezoek tot voor kort onlosmakelijk verbonden met een recept voor medicijnen’, zegt huisarts Patrik Vankrunkelsven.

  ‘De Belgische artsen hebben decennia lang overdreven voorgeschreven, en nu is dat een ingebakken verwachtingspatroon’, zegt de docent huisartsengeneeskunde aan de KU Leuven en voormalig politicus in de Volkskrant.

  Voorschrijfgedrag

  In België vertrekt 83 procent van de patiënten bij de huisarts met een recept voor een geneesmiddel. In Nederland is dat 60 procent. Dat gretige voorschrijven leidt tot enorme kosten, weet Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Gent. Hij schat de mogelijke besparing op 1,3 miljard euro, 5 procent van het totale gezondheidsbudget.

  Cultuurverandering

  Er is een cultuurverandering nodig, beseft de politiek. Daarom promoot ze al enige tijd richtlijnen voor huisartsen, terwijl artsen in opleiding leren tegen het verwachtingspatroon van patiënten in te gaan. Dat laatste blijft echter lastig.

  ‘Artsen staan onder grote tijdsdruk’, zegt Vankrunkelsven. ‘Het vraagt veel meer tijd om iemand te motiveren om te sporten en gezonder te eten, dan om snel een cholesterolverlager voor te schrijven. Door tijdnood blijven we vastzitten aan die medicijnen.’

  Apothekers

  Apothekers houden de cultuur mede in stand, zegt Michiel Callens, adviserend geneesheer bij de Christelijke Mutualiteit. ‘De waarheid is dat als je met keelpijn naar de apotheker gaat, die niet zal zeggen: drink een beetje water’, zegt Callens. ‘Hij zal je een spray of keelpil verkopen, ook al is dat onnodig.’

  Oplossingen

  De Belgische artsen pleiten in de Volkskrant voor de invoering van vaste huisartsen en financiële prikkels om minder medicijnen voor te schrijven. Politici zetten echter nauwelijks vaart achter hervormingen, zeggen ze. Daarnaast vormen de belangen van farmaceutische bedrijven in België mogelijk nog een belemmerende factor.

  Bron: Volkskrant

  Michiel Callens, adviserend geneesheer bij de Christelijke Mutualiteit, wijst met een beschuldigende vinger naar de apothekers.

  Maar nu zijn het precies de adviserende geneesheren van alle ziekenfondsen, die de maatschappij laten opdraaien voor het instellen van een toxicomanie bij kinderen met als foef, dat die kinderen zouden lijden aan dopamine-en(of) serotonine-tekorten.
  Die toxicomanie met psychotica veroorzaakt daardoor dwangmatig psychotisch gedrag, agressie of zelfmoordgedrag dat daarbovenop weer moet gecorrigeerd worden met antipsychotica.

  En dat allemaal omdat die tekorten FABELS zijn en de werking van die medicatie om commerciële redenen als onbekend is uitgeroepen.
  Om zogezegd een aandoening te behandelen die men alleen vermoedt en waarvan geen enkele arts een medische diagnose kan of mag stellen.

  Als de overheden, overal ter wereld (FDA????), nu eens alles uit de handel zouden nemen waarvan niemand schijnt te weten hoe het werkt, zou ik alvast niet mijn toevlucht moeten nemen om artsen of adviserende geneesheren als debielen te bestempelen.

  Immers, wanneer een bedrijf via artsenbezoekers of reclame, deze ‘intellectuelen’ verzonnen fabels komt aansmeren en wijsmaakt dat een of ander succesproduct een onbekende werking heeft, dan moeten ze minstens uit voorzorg die stof bannen.

  Simpelweg voorschrijven, als kiekens zonder kop, is niet alleen onethisch, het is bovendien zeer onwetenschappelijk.
  Stel je even voor: een medisch bedrijf dat zichzelf wetenschappelijk waant, door als wetenschap te stellen dat men de werking niet kent.
  En als niet wetenschappelijk bestempelt, wie de werking WEL durft bekend te maken.

  Ik verwacht van Michiel Callens dat hij minstens zijn standpunt als arts over het uit de hand gelopen misbruik van partydrugs bij kinderen, publiek zal bekend maken.
  Vooral omdat hij dit misbruik mee helpt in stand houden.
  Als apotheker pik ik die domme opmerking over de eigen collega’s niet.

  De pot verwijt de ketel…

  Wat volgt komt uit Nederland.

  Ik vind de uitspraken in dit artikel erg tendentieus.Op de eerste plaats zijn het de artsen die voorschrijven en niet de apothekers en(of) cliënten.
  Als artsen omwille van de tijd geen gedragsverandering willen bespreken dan kiezen ze voor medicatie en meer inkomsten.
  Het ingebakken verwachtingspatroon is ontstaan door artsen die voor elke scheet een pil hadden en de goedgelovige cliënt hiermede tevreden stelde.
  Dat de medicatie overbodig was ontdekte de cliënt meestal nadat hij de pillen slikte.
  Zover gekomen heeft hij de medicatie niet meer genomen maar wellicht nog opgehaald wegens andere voordelen die eraan verbonden waren.Immers als een cliënt middels recepten kan bewijzen dat hij ziek is dan hebben officiële instanties dit te accepteren en de voorzieningen te geven die nodig zijn.

  De gedragsverandering zou dus gewoon bij de artsen zelf moeten plaatsvinden door een verlaging van de hebzucht.
  Artsen die overdreven en dus overbodig voorschrijven doen niemand er een plezier mee en zouden als afgestudeerden in de-weet-niet-kunde dit moeten beseffen.Als je de media leest of volgt leer je dat het niet allemaal zon en maneschijn is.

  De goede artsen niet te na gesproken zijn er ook artsen die overgewaardeerd, overbetaald en wereldvreemd zijn.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Evidentie en FIF kegelen ADHD aan diggelen

  Posted on July 4th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Tot nu zorgde EBM (EvidenceBasedMedicine) en het bijhorend FIF-syndroom (F***InconvenientFacts) voor een financiële en curatieve hype zonder weerga.
  Op een bijna hysterische wijze veranderde het pedagogisch onmachtsyndroom in een lucratieve neurobiologische aandoening, waarbij de vrijgemaakte handel in partydrugs de nieuwe generaties een wereldeconomie productief tot ongekende hoogten zou tillen.

  EBM evenwel staat voor onkunde in plaats van kennis en FIF staat voor de blindheid tegenover negatieve evidenties.

  Bovendien zijn EBM en FIF tot echte medische wetenschap gepromoveerd.

  Tot iemand kettert, aan het vloeken gaat in dit heiligdom en tot overmaat van ramp zowaar niet alleen met kennis voor de proppen komt, maar ook met vermaledijde inconvenient facts.

  Healthcare, overheden en media meteen in alle staten.
  Nog steeds beseft geen van hen hoe en waarom iemand de wetenschappelijk geachte wanen van EBM en FIF, met kennis en feiten durft onderuit te halen.

  Want kennis is medisch niet meer relevant en (negatieve) feiten zijn intussen lucratieve comorbiditeiten geworden.
  “Et alors?”.

  ADHD is voortaan een neurobiologische aandoening waarrond een economie van geldverslindende hulpverlening tot stand is gekomen.
  Steunend op onkunde (EBM) en op het achterhouden van negatieve evidenties (FIF).

  Maar wat gebeurde zowaar precies een maand geleden?

  Voortaan is er evidentie die aantoont dat die ene persoon op de wereldbol al tien jaar lang helemaal geen spoken ziet.

  Vanzelfsprekend ontwaart het medisch establishment in de verste verte, zelf nog steeds niets, door halsstarrig en dwangmatig de andere kant op te kijken.

  Of hoe je dikke nekken met mindcontrol op een vast gedefinieerd gezichtsveld kan vastpinnen.

  Gisteren te lezen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23733150


  Om te verduidelijken even een paar beeldekes die ik graag projecteer tijdens lezingen over psychotica-gebruik.

  Als medicatie leidt tot verslechtering van de gezondheid, tot verhoogde risico’s of tot verminderde veiligheid dan zou deze medicatie verboden moeten worden omdat die geen therapeutisch doel bereikt.

  Zoals het vorige stukje beschreef, zouden chocolade op de tong en sexy vrouwen in het echt of in gedachten, misschien wel vermeende tekorten aan dopamine corrigeren.

  Net zoals methylphenidaat, dit, volgens de medische wetenschap, OOK schijnt te doen.

  Welnu… waarop wachten zij die lijden aan GPOS (Geprojecteerd PedagogischOnmachtSyndroom)?

  Volgens het onderzoek aan de Drexel-universiteit in Philadelphia, is vanzelfsprekend weer verder onderzoek nodig, want zowel met de serotonine als met de dopamine is iets grondig fout aan het lopen.

  Healthcare vereert dit gouden kalf, die een schijtende ezel blijkt te zijn.

  De mooiste vluchtroute die eerder werd bedacht over het selectief herladen van batterijtjes (neurotransmitters) in het zenuwstelsel, belichtte ik onlangs, toen de triple-theorie aan de oppervlakte kwam.

  Terwijl intussen in september 2012 bekend raakte dat zes farmareuzen zowaar verder onderzoek naar psychotropen stopzetten.

  Maar wie in godsnaam houdt deze info voor de bevolking achter?
  Toch niet de media, zeker?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Waarom ‘gender gap’ bij MS steeds groter wordt

  Posted on April 8th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Waarom de ‘gender gap’ bij MS steeds groter wordt

  Meer dan drie keer zoveel vrouwen als mannen hebben MS; in de afgelopen 50 jaar is dit verschil alleen maar groter geworden. In een opiniërend artikel wordt een aantal recente wetenschappelijke ontdekkingen genoemd die mogelijk meer licht op de oorzaak voor deze gender gap kunnen werpen.

  Een voor de hand liggende hypothese ter verklaring van de snelle toename van de MS-incidentie in de afgelopen 50 jaar is dat omgevingsfactoren een rol moeten spelen. Een ervan zou kunnen zijn de daling van het aantal zwangerschappen, wetende dat zwangerschap in belangrijke mate beschermt tegen MS-relapses.

  Een andere mogelijke omgevingsfactor zou een dalende vitamine D3-spiegel kunnen zijn, en de daarmee geassocieerde mate van blootstelling aan zonlicht. Ook estradiol, dat vrouwen uiteraard in veel hogere mate produceren, heeft een aanzienlijke invloed op het immuunsysteem.

  De auteurs noemen nog enkele andere nieuwe inzichten die de steeds groter wordende gender gap bij MS kunnen helpen verklaren, en wijzen op basis daarvan een aantal (al goedgekeurde) medicijnen aan die de behandeling van MS als extra indicatie zouden kunnen verwerven. (MT)

   

  http://www.care4cure.nl/Neurologie/40856/Waarom+de+%27gender+gap%27+bij+MS+steeds+groter+wordt

  http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1659733

   “Ook estradiol, dat vrouwen uiteraard in veel hogere mate produceren, heeft een aanzienlijke invloed op het immuunsysteem.”

  Op 3 april 2013 meldde ik al dat MS helemaal geen immuunaandoening zou zijn, omdat nieuwe ontwikkelingen voortaan in de richting wijzen van een ontstaan in de hersenen.
  Nieuwsbrief : “Geen immuniteits-aandoening, geen serotonine-defect… WAT NU”.

  Immers… stel nu eens dat ‘mijn’ werkingsmechanisme zou aantonen dat psychotica neuronen kapot maken waarop het lichaam reageert met een gevarenreflex en het vormen van antistoffen.
  (Welke gender gebruikt toevallig het meest antidepressiva, anorectia enz.?)

  En stel nu ook eens dat die antistoffen zo ijverig tekeer gaan en blijven tekeer gaan, waardoor heel wat gezonde processen in een groeifase verrassend op hol dreigen te slaan, zoals trouwens al in de nieuwsbrief van 3 maart 2013 wordt gesuggereerd (“Comfortdrugs en kanker”).

  Zou dan de vermeende immuniteits-aandoening die men nu behandelt met nog meer psychotica, door de bijwerkingen ervan, een ware epidemie kunnen veroorzaken bij die gender die healthcare zo ijverig probeert te beschermen?

  Ik vraag het mij af.
  Hopelijk zal ik dit nu ook geen tien jaar alleen maar moeten afvragen.

  Ik neem de vrijheid om hier tevens een bedenking af te drukken van Frits (pedagoog en onderwijskundige, Majoor b.d. Speciale Diensten Koninklijke Luchtmacht, Nederland).

  Re: Tweede Kamer zet in op psychotherapie via het internet.
  Dat vind ik niet zo gek want de kosten van de geestelijke gezondheidszorg reizen de pan uit. Elk jaar worden de budgetten overschreden en uiteraard de inkomsten van instellingen en psychiaters vergroot.Vroeger hadden wij priesters die stiekem verkeerde dingen deden omdat niemand anders met God kon interacteren.
  Gelovigen en vooral kwetsbaren deden het met priesters. De priesters die eeuwen lang gebakken lucht verkopen en nu nog.
  Er is namelijk geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit en veiligheid van hun handelen.

  Tegenwoordig is hun rol overgenomen door neurologen en psychiaters. Maar ook zij zullen binnenkort geen medicatie meer mogen voorschrijven want “direct marketing” is de nieuwe stroming.
  Artsen/psychiaters verhogen de kosten.

  Gezien een euro maar eenmaal uit het gezinsbudget kan worden uitgegeven strijden de diverse leveranciers om het geld.
  Dat gaat betekenen dat artsen en psychiaters op termijn geen voorschrijffunctie meer hebben en alles direct bij de apotheker zonder recept kan worden gekocht.

  De apotheker die meer kennis bezit van medicatie en daardoor beter kan adviseren zonder aanzienlijke kostenverhoging wegens het consult en het uitschrijven van een recept.

  De conclusie is dat met on-line psychotherapie en een apotheker en/of drogist geen arts/psychiater die de werking van de medicatie zelf niet kent ook niet functioneel nodig is, hetgeen aanzienlijke kosten in de zorg voorkomt. Schrappen wat geen feitelijke bijdrage levert aan de zorg !!!

  Ik kan het weten omdat ik periodiek met artsen/psychiaters/behandelaren etc. communiceer.
  M.u.v. M. en Fernand zie ik weinig baanbrekende verbeteringen of gedachten in de zorg.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us