Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • 13 januari, dag van de kwakzalvers en universiteit Groningen

  Posted on January 10th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Op 13 januari 2010 promoveerde J.Wijkstra in Groningen met een gesponsorde (Astra-Zeneca en Pfizer) scriptie, waarbij commerciële reclame werd gemaakt voor een nieuwe combinatie-pil met daarin venlafaxine (Efexor) als een amfetamine-psychoticum en quetiapine (Seroquel) dat meteen als een anti-psychoticum diende om te corrigeren.

  Water en vuur zeg maar.
  Om te genezen van een tot stand te brengen en in stand te houden psychotische depressie.
  http://www.rug.nl/corporate/_shared/nieuwsbrieven/2010/promoties-oraties/01_Wijkstra

  Jammer genoeg raakte ik van dit feest pas 1 dag op voorhand op de hoogte en werd die ‘gekochte’ promotie nooit teruggedraaid.

  Precies 1 olympiade later, op 13 januari 2014, opnieuw in Groningen, zelfde scenario.

  Een topfiguur van de geldmachine (Lentis), die kinderen lucratief therapeutisch dwangmatig psychotisch maakt, ambieert een geleerd ogende titel.

  Deze keer was het genootschap tegen de kwakzalverij er als de kippen bij om in te grijpen.

  Net op tijd kon ik met mijn bericht van eergisteren de kwakzalver-bestrijders een handje toe steken.

   

  Ik hoop daarmee voor alle tegenwoordige en latere kindjes, dat met deze acties toch ooit de ware kwakzalvers zullen ontmaskerd raken.

  Maar voor mij persoonlijk kan deze 13 januari nooit meer stuk.
  De eerste dag ooit om zelf 365 dagen lang ‘soixante-neuf’ (69 jaar) te mogen zijn.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • M3: Medical Money Mongering

  Posted on October 8th, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  De nieuwe geestesziekte die de psychiatrie teistert.

  Promotie

  Nieuwe medicijncombinatie effectiever tegen
  dwangstoornis

  Patiënten met een dwangstoornis die nog niet eerder medicatie hebben gebruikt, zijn beter gebaat als aan het middel citalopram het moderne antipsychoticum quetiapine wordt toegevoegd. De combinatie werkt effectiever dan citalopram alleen. Dat concludeert Nienke Vulink in haar proefschrift.

  Deze nieuwe combinatie van medicijnen geeft een grotere afname van dwangklachten bij een groter aantal patiënten vergeleken met de tot nu toe gebruikte medicatie. Maar psychiaters dienen wel rekening te houden met een hoger aantal uitvallers door bijwerkingen van deze combinatie van medicijnen.
  Genetisch onderzoek kan aanvullende informatie leveren welke patiënten op deze nieuwe combinatie zullen reageren.

  Datum en tijd: 26-10-2009 10:30
  Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
  Promovendus: Nienke Vulink
  Faculteit: Faculteit Geneeskunde
  Proefschrift: Feelings of incompleteness – Studies on dopamine in obsessive-compulsive disorder
  Promotor 1: Prof.dr. H.G.M. Westenberg
  Promotor 2: Prof.dr. D. Denys

  Deze tekst die bij de promotie hoort, toont opnieuw maar eens aan, hoe weinig kennis men heeft van de werking van deze chemicaliën.

  En zoals intussen de laatste jaren, bij de meeste van dat soort werkjes gebruikelijk is, wordt verwezen naar verder (genetisch?) onderzoek, dat noodzakelijk blijkt.

  In plaats van de juiste conclusies te formuleren, die zich daarbij opdringen.

  Maar sponsorende bedrijven houden niet zo van de juiste conclusies en vandaar ook healthcare niet.

  En vermits een stukje zonder de voor de hand liggende conclusies volstaat om te promoveren… waarom dan ook niet?

  Citalopram werkt als amfetaminedoping  (zie het nieuwe amfetaminepatroon in de molecule) en verergert  het dwangmatig gedrag, waardoor men uiteindelijk met  antipsychotica  moet corrigeren.

  Dat hele gedoe lijkt steeds meer op het promoten en in stand houden van de nieuwe lucratieve aandoening, die men bipolair is gaan noemen.

  We zouden al heel ver raken, als aan medische academische groepen, de elementaire begrippen van farmaceutische scheikunde zouden aangeleerd worden.

  Wat ik hier lees is een ongelofelijk geklungel.

  Maar omdat dit onder de vlag van de geneeskunde gebeurt, durft niemand zich roeren.

  Deze promotie is doodgewoon een promotie voor twee farmaceutische bedrijven.

  Toevallig is Seroquel ook heel duur en is het als een antipsychoticum nodig omdat Citalopram, als legale amfetaminedoping, dwangmatig psychotisch blijft maken.

  Met name: HET lucratieve opzet om chemisch bipolair te laten balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Healthcare geniet bij manier van spreken, bijna erotisch van dat soort van promoties.

  Bij deze,  toch heel erg benieuwd hoelang het nog zal duren eer een ander  zal promoveren met een stukje onder dezelfde titel ‘Feelings of incompleteness – Studies on dopamine in obsessive-compulsive disorder“, maar dan om Novartis (Ritalin), Lilly (Strattera) of Janssens Pharmaceutica (Concerta) en dezelfde bedrijven met Leponex, Zyprexa, Risperdal of Dipiperon te vleien door het instellen en instand houden van een ADHD-behandeling, die ook steunt op het instellen van een dwangmatig psychotisch gedrag en het corrigeren ervan met antipsychotica.

  Maar tot op vandaag blijft zoiets nog best geheim.
  (Zie ook de nog steeds verborgen Stratterageheimen).

  Ouders horen niet graag dat nu al bij universiteiten zou bekend raken, dat men gezonde kindjes chronisch wil drogeren tot dwangmatig obsessief om daar vooral dan de dure antipsychotica te kunnen bij slijten.

  Ik ben kandidaat voor zo een scriptie en zal alleen de woorden citalopram en quetiapine hoeven te vervangen in methylphenidaat of atomoxetine en een of ander butyrophenon of een veel duurder atypisch neurolepticum.

  Al de rest kan hetzelfde blijven en  illustreert doodgewoon alles wat ik de laatste jaren probeer aan te tonen in verband met de ADHD-epidemie.

  Bij deze dan een oproep aan de drie bedrijven.
  Wie het meeste biedt, zal in mijn scriptie aan bod mogen komen.

  En na deze promotie (ik zoek nog een universiteit, laat die dan ook maar een bod doen!),  zal uiteindelijk het werkingsmechanisme van een ADHD-behandeling niet meer als ONBEKEND wetenschappelijk de ronde doen.

  Al bij al ben ik dit project in die zin gunstig gezind, omdat alleen al het vervangen van het woord citalopram in Ritalin of Strattera en het woord quetiapine door Dipiperon of Risperdal, en  het aanvaarden van deze scriptie,  mijn stelling over de ADHD-behandeling op slag academisch wel geloofwaardig zal gemaakt hebben.
  Tot grote spijt van wie het benijdt.

  Of zou het meer lonen om ineens te promoveren op de uitvinding van de nieuwe geestesziekte, die ik voor het grote gemak maar met twee afkortingletters zal definiëren?

  M3 :  Medical Money Mongering.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us