Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • 13 januari, dag van de kwakzalvers en universiteit Groningen

  Posted on January 10th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Op 13 januari 2010 promoveerde J.Wijkstra in Groningen met een gesponsorde (Astra-Zeneca en Pfizer) scriptie, waarbij commerciële reclame werd gemaakt voor een nieuwe combinatie-pil met daarin venlafaxine (Efexor) als een amfetamine-psychoticum en quetiapine (Seroquel) dat meteen als een anti-psychoticum diende om te corrigeren.

  Water en vuur zeg maar.
  Om te genezen van een tot stand te brengen en in stand te houden psychotische depressie.
  http://www.rug.nl/corporate/_shared/nieuwsbrieven/2010/promoties-oraties/01_Wijkstra

  Jammer genoeg raakte ik van dit feest pas 1 dag op voorhand op de hoogte en werd die ‘gekochte’ promotie nooit teruggedraaid.

  Precies 1 olympiade later, op 13 januari 2014, opnieuw in Groningen, zelfde scenario.

  Een topfiguur van de geldmachine (Lentis), die kinderen lucratief therapeutisch dwangmatig psychotisch maakt, ambieert een geleerd ogende titel.

  Deze keer was het genootschap tegen de kwakzalverij er als de kippen bij om in te grijpen.

  Net op tijd kon ik met mijn bericht van eergisteren de kwakzalver-bestrijders een handje toe steken.

   

  Ik hoop daarmee voor alle tegenwoordige en latere kindjes, dat met deze acties toch ooit de ware kwakzalvers zullen ontmaskerd raken.

  Maar voor mij persoonlijk kan deze 13 januari nooit meer stuk.
  De eerste dag ooit om zelf 365 dagen lang ‘soixante-neuf’ (69 jaar) te mogen zijn.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Antwoorden op zoektermen die men in zoekrobotten opvraagt(5).

  Posted on October 21st, 2009 Fernand Haesbrouck 3 comments


  Antwoorden op zoektermen die men in zoekrobotten opvraagt.

  Karakterstoornissen zijn erfelijk

  Wat men de karakterstoornissen noemt bij ADHD, is het psychotisch gedrag dat ontstaat door het toedienen van hoge doseringen psychotica.
  Vandaar dat men corrigeert met antipsychotica (Dipiperon, Risperdal enz.)

  Maar in het erfelijk zijn van de dingen zit een grote waarheid.
  Merk even het grote talent waarmee de Chinese kindjes geboren worden om de Chinese taal aan te leren. Dit wordt immers ook erfelijk doorgegeven.

  Antidepressiva Rilatine combinatie

  De SSRI’s zijn amfetaminedoping, Rilatine is cocaïnedoping.
  Beide groepen doping zijn psychotica en versterken elkaars werking.

  Seroquel opvolger Leponex

  Dit is nogal simpel voorgesteld.
  Beide stoffen worden ondergebracht onder de noemer: atypische neuroleptica (antipsychotica).
  Seroquel is relatief nieuw, terwijl Leponex al langer bestaat en een tijdlang omwille van het gevaar ermee uit de handel is gehaald.
  Leponex werd opnieuw toegelaten omdat men het zeer verwante olanzapine (Zyprexa, Eli Lilly) wel heeft moeten registreren (rond 1995).

  Wil noteren dat in een periode waarin bij FDA voor Vioxx 932 doden werden geregistreerd en die stof daarom verboden werd, dat in precies diezelfde periode voor Leponex 3277, voor Zyprexa 1005 en voor Risperdal 1093 doden werden geteld, terwijl deze drie stoffen op vandaag nog allemaal in de handel blijven.

  In de psychiatrie is men gewend aan een dodental dat 30X hoger ligt dan in een ‘normaal’ milieu.
  Het veilig zijn van die stoffen, is dan ook de psychiatrische norm geworden.

  Combinatie lexapro en dipiperon

  Ik verwijs hierbij naar het stukje over M3: Medical Money Mongering

  Antidepressiva en dementie

  De antidepressiva van de SSRI-reeks zijn eigenlijk amfetaminedoping.

  Men heeft de serotoninefabeltjes bedacht om het nieuwe amfetaminepatroon niet onder een opiumwetgeving te moeten onderbrengen en om te vermijden dat het amfetamine-label een goede verkoop in de weg zou staan.
  Vandaar ook dat men het werkingsmechanisme ervan als onbekend heeft uitgeroepen.

  Alle stoffen, die vallen onder de 4 grote chemische groepen van stoffen die hallucinogeen werken en psychotisch maken, veroorzaken door de gevarenreflex waarmee het organisme reageert op het verwoesten van neuronen, een vasoconstrictie, die bij chronisch gebruik, hersencellen, die als een geheugen moeten dienst doen, laten afsterven omdat ze onvoldoende van zuurstof worden voorzien.

  Die afgestorven hersencellen vormen het klassieke ‘afval’ materiaal, dat men bij dementies meestal aantreft en waarvan men nu nog steeds aanneemt, er de oorsprong niet van te (willen) kennen.
  Trouwens de verwoeste neuronen van Alzheimer-patiënten zien er opvallend hetzelfde uit, als de verwoesting die psychotica aan die neuronen toebrengen.

  Ben echt benieuwd hoe men straks de nieuwe dementie zal gaan noemen van kindjes die al vanaf 5 jaar hoge doseringen van amfetamine of cocaïne chronisch kregen te slikken, zogezegd om hen een ‘slimme’ toekomst te garanderen.

  Cymbalta lange termijn

  Cymbalta ( duloxetine) is een thiofeenpropylamine, dat ook als doping wordt gebruikt om depressieven te behandelen in doses van 60 mg.
  De klassieke SSRI’s zijn  phenylpropylamines,  als het  nieuwe amfetaminepatroon.
  Er zijn geen lange termijn studies bekend, buiten het bekende risico op zelfmoorden.

  In lage dosis (20 mg duloxetine, Yentreve), werkt het als een soort efedrine- ook doping dus-, om patiënten met een zodanig diepe slaap, en daardoor incontinent, minder diep te laten inslapen, waardoor ze bij een opkomende drang dan wel wakker kunnen worden.

  Toen men eenzelfde effect van drogeren merkte als de klassieke SSRI’s, heeft men gepoogd om naar analogie met de echte amfetamines (phenylethylamines), er derivaten van te maken op basis van thiofeenETHYLamine.

  Twee pogingen daarmee zijn gestrand, omdat teveel proefdieren eraan bezweken.
  Vandaar dat ik vrees, dat op lange termijn het huidige grote succes niet zal blijven aanhouden.

  ADHD dipiperon wanneer

  Het psychotisch gedrag bij ADHD is niet de comorbiditeit, die men zo graag wil laten geloven.
  Wanneer ADHD in psychotisch gedrag uitmondt, komt dat alleen door het chronisch en in hoge doseringen toedienen van sterke psychotica.

  Trouwens het basisprincipe van de behandeling van ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken.
  Vandaar dat men dan dient te corrigeren met antipsychotica genre Dipiperon, Risperdal en soms ook wel Zyprexa.

  ADHD-ers die borstjes krijgen, krijgen ze niet omdat ze plots een meisje zijn geworden (het voorkomen van wanen, bestaat anders wel onder Rilatine) of omdat het krijgen van borsten een comorbiditeit van ADHD zou zijn, maar simpelweg omdat het psychotisch gedrag met Risperdal wordt gecorrigeerd.
  En die borstjes dan weer een bijwerking zijn van Risperdal.

  Of hoe ADHD niet alleen heel lucratief, bijwijlen erotisch, maar zeker iatrogeen kan zijn.

  Wellbutrin heilzame werking
  Wellbutrin en Zyban zijn amfetamines (phenylethylamines), die omwille van een overdreven deskundigheid, maar zeker niet omwille van corruptie door de Overheid (wat denk je wel?) niet onder een opiumwetgeving zijn gebracht.
  De actieve stof is bupropion, en die bupropion is onder meer verwant aan de actieve stof in het plantje qat (khat), uit Zuid-Jemen.

  En om de overdreven deskundigheid en het niet-corrupte van een Overheid hier in de verf te zetten, merk ik op dat het plantje (om te kauwen, zoals je tabak kan kauwen) in België, wel onder een opiumwetgeving is gebracht.

  Zo kan niemand gemenelijk aanvoeren dat die Overheden er niet van op de hoogte zijn dat bupropion (Zyban,Wellbutrin) eigenlijk amfetaminedoping is en strenger zou moeten gereglementeerd worden.

  Dagelijks maak ik mee , dat men aan depressieve hartpatiënten Wellbutrin voorschrijft.
  En maak dan eens  de arts wijs, dat dit heilzame product de hartpatiënt sterk drogeert.

  Niets kan een arts gelukkiger maker, dan een fitte depressieve hartpatiënt, tijdelijk althans.

  Zongen de Joden ook niet, wanneer  ze naar de gaskamers trokken?

  Seroquel in combinatie met Prozac

  Is een heel normale en veel voorkomende combinatie.
  Met Prozac veroorzaak je psychotisch gedrag, met Seroquel corrigeer je die.
  Medisch is dit bipolair en chemisch balanceren op psychotica en antipsychotica, zelf een nieuw en lucratief specialisme geworden in de psychiatrie.

  Want precies omdat Prozac niet verslavend zou zijn, moet je het wel blijven chronisch verder gebruiken, al was het maar om niet in een nieuwe depressie te hervallen.
  Een toxicomanie stop je niet zomaar.
  Vandaar dat stoppen met Prozac bij psychotisch gedrag niet aan de orde is en dat het meer loont om de patiënt dan een bipolaire en toevallig ook een lucratieve behandeling aan te smeren.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Antwoorden op zoektermen die men in zoekrobotten opvraagt.(2)

  Posted on August 28th, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  Antwoorden op zoektermen die men in zoekrobotten opvraagt.

  waarom propofol

  Propofol bestaat in België onder de naam Diprivan en wordt alleen gebruikt in operatiekwartieren.
  Lage doseringen geven een euforie.

  Wat niet in de kranten staat, die een overzicht geven van wat aan MJ de laatste uren is toegediend, is een overzicht van wat hij eerder toegediend kreeg als doping.

  De overvloed aan kalmerende stoffen was schijnbaar vereist om een en ander te corrigeren.

  Er staat meer info daarover op de stukjes over MJ op mijn blog

  effect amfetamine op seroquel

  Seroquel dient men in de regel toe, als een antipsychoticum (neurolepticum), wanneer iemand door overdosering of chronisch gebruik van psychotica (onder meer amfetaminedoping) psychotisch, onbeheersbaar gedrag vertoont of redelijk hallucineert.

  Wanneer die verschijnselen zich bij een behandeling van ADHD of een depressie voordoen, dan spreekt men van symptomen (karakterstoornissen) die eigen zijn aan de ziekte, of , en, als niemand dat gelooft, dan zwaait het toverwoord: comorbiditeit.

  Als hallucineren, controleverlies over gedrag en wanen een comorbiteit bij ADHD of depressies zouden zijn, en als men dat als arts zo goed weet, waarom schrijft men dan psychotica voor bij ADHD en depressies?

  Om nog meer psychotisch te maken?

  Dit zijn beroepsfouten.

  elizabeth wurtzel het land ritalin

  Dit boek beschrijft het dagelijks leven van iemand met een Ritalin-verslaving.
  Dit is helemaal geen fictie, maar keiharde realiteit.

  Alleen jammer dat verslaafden (die ik ken), zich daaraan spiegelen om de verslaving instand te kunnen houden.
  Voor hen is dat de bijbel.

  De realiteit is, – ook in België – dat personen van elke leeftijd, dagelijks meer dan 150 mg methylphenidaat slikken.

  De verhalen daarover zijn effenaf schokkend.

  De minister van Volksgezondheid doet er alles aan om die werkelijkheid voor het publiek verborgen te houden, simpelweg, omdat men dan zou moeten optreden tegen de vriendelijke healthcare, die zowel bevolking en nog meer de Overheid zeer gul (met doping en macht) pampert.

  chronisch gebruik van antidepressiva

  Grof genomen bestaan twee soorten antidepressiva.
  De tricyclische en de SSRI’s.

  Wettelijk vallen de tricyclische onder de wet op de giftige stoffen ( stoffen waarmee men iemand kan doden) (wet 24.2.1921) en die dus in de vergifkast moeten bewaard worden.

  De SSRI’s zijn chemisch propylamfetamines, maar dat heeft men van in het begin steeds kunnen verbergen, door hun nieuwe patroon en hun werking te verdoezelen achter serotonine, noradrenaline of dopamneverhaaltjes.

  Die verhaaltjes dienden om te vermijden dat ook die amfetamines onder een opiumwetgeving zouden gebracht worden.

  Wettelijk vallen zij bijgevolg tot nu nog steeds onder het KB 25.3.1964, op de schadelijke stoffen.
  Betekent dat je ermee schade kunt berokkenen bij iemand, zonder dat iemand er mee zou kunnen doodvallen.

  (Dit KB kwam er na het Softenon-schandaal, en toen werden automatisch alle nieuwe stoffen schadelijk geacht – en bijgevolg verplicht op medisch voorschrift) – tot bewezen werd, dat ze niet schadelijk zouden zijn.)

  Terloops maak ik even gebruik om te wijzen op een (misschien wel bewuste) onbekwaamheid bij de Overheid.

  Bupropion (Zyban, Wellbutrin) is een amfetamine, die chemisch onder een opiumwetgeving zou moeten vallen (KB 31.12.1930), maar omdat die stof aan de sprookjessmoes van serotonine werd gekoppeld, alleen maar schadelijk wordt geacht.
  Bupropion is trouwens chemisch erg verwant aan het hoofdbestanddeel van het plantje khat of qat (Zuid-Jemen), dat sinds midden 2006 dan wel onder een opiumwetgeving valt.

  MCPP ( meta-chlorophenylpiperidine) is een cocaïnestof, die begin 2006 in het uitgaansleven als partydrug opdook.
  Meteen reageerde de Overheid in paniek en plaatste het met hetzelfde KB en in dezelfde ministerraad als qat ook onder de opiumwetgeving.

  Nu is precies dezelfde stof (mCPP), de actieve metaboliet van Trazolan, het meest verspreide antidepressivum van de nieuwe soort.
  De metaboliet komt vrij na een nachtje slapen, de tijd die de verteringsenzymes nodig hebben om de dubbele molecule te splitsen.
  Vandaar dan ook het slaapverwekkend effect, na de inname ervan.

  Trazolan hoeft niet eens in de vergifkast, terwijl de cocaïnedoping ermee die niet uit de apotheek komt, als een gevaarlijke drug wordt beschouwd als iemand er hevig antidepressief mee kan dansen- ‘s nachts dan, in plaats van te slapen.

  rilatine depressie

  Net zoals mCPP is ook methylphenidaat (Rilatine) een sterk antidepressivum.

  Het gevaarlijke van de commerciële acties van healthcare bij de artsen, om ze onwetend te houden over het echte werkingsmechanisme van die doping, bestond erin, dat niemand begreep waarom die succesvolle antidepressiva, als amfetamine- of cocaïnedoping, zodanig verslavend zijn, waardoor het stoppen ermee de patiënten meteen in een zware depressie doet terechtkomen.

  De meeste gevallen van de zelfmoorden op vandaag, zijn precies daaraan te wijten.
  Zonder het zelf te beseffen hebben artsen jarenlang patiënten een toxicomanie aangesmeerd met stoffen die strenger moesten gereglementeerd zijn en die om commerciële redenen als veilig werden gepromoot.

  In deze zijn zowel de farmaceutische bedrijven, als de Overheid, als de geneeskunde schuldig.
  Want het apparaat, die op dat soort zwendel had moeten toezien heeft duidelijk nooit gewerkt.

  Om wat voor reden dan ook.

  wellbutrin adhd

  Wellbutrin is bupropion, wat ik hierboven besprak.
  Die stof is een amfetamine en vandaar ook heel geschikt om bij ADHD dwangmatig psychotisch te maken en ervoor te zorgen dat een pedagogisch comfort tot stand kan komen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us