Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • 13 januari, dag van de kwakzalvers en universiteit Groningen

  Posted on January 10th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Op 13 januari 2010 promoveerde J.Wijkstra in Groningen met een gesponsorde (Astra-Zeneca en Pfizer) scriptie, waarbij commerciële reclame werd gemaakt voor een nieuwe combinatie-pil met daarin venlafaxine (Efexor) als een amfetamine-psychoticum en quetiapine (Seroquel) dat meteen als een anti-psychoticum diende om te corrigeren.

  Water en vuur zeg maar.
  Om te genezen van een tot stand te brengen en in stand te houden psychotische depressie.
  http://www.rug.nl/corporate/_shared/nieuwsbrieven/2010/promoties-oraties/01_Wijkstra

  Jammer genoeg raakte ik van dit feest pas 1 dag op voorhand op de hoogte en werd die ‘gekochte’ promotie nooit teruggedraaid.

  Precies 1 olympiade later, op 13 januari 2014, opnieuw in Groningen, zelfde scenario.

  Een topfiguur van de geldmachine (Lentis), die kinderen lucratief therapeutisch dwangmatig psychotisch maakt, ambieert een geleerd ogende titel.

  Deze keer was het genootschap tegen de kwakzalverij er als de kippen bij om in te grijpen.

  Net op tijd kon ik met mijn bericht van eergisteren de kwakzalver-bestrijders een handje toe steken.

   

  Ik hoop daarmee voor alle tegenwoordige en latere kindjes, dat met deze acties toch ooit de ware kwakzalvers zullen ontmaskerd raken.

  Maar voor mij persoonlijk kan deze 13 januari nooit meer stuk.
  De eerste dag ooit om zelf 365 dagen lang ‘soixante-neuf’ (69 jaar) te mogen zijn.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • M3: Medical Money Mongering

  Posted on October 8th, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  De nieuwe geestesziekte die de psychiatrie teistert.

  Promotie

  Nieuwe medicijncombinatie effectiever tegen
  dwangstoornis

  Patiënten met een dwangstoornis die nog niet eerder medicatie hebben gebruikt, zijn beter gebaat als aan het middel citalopram het moderne antipsychoticum quetiapine wordt toegevoegd. De combinatie werkt effectiever dan citalopram alleen. Dat concludeert Nienke Vulink in haar proefschrift.

  Deze nieuwe combinatie van medicijnen geeft een grotere afname van dwangklachten bij een groter aantal patiënten vergeleken met de tot nu toe gebruikte medicatie. Maar psychiaters dienen wel rekening te houden met een hoger aantal uitvallers door bijwerkingen van deze combinatie van medicijnen.
  Genetisch onderzoek kan aanvullende informatie leveren welke patiënten op deze nieuwe combinatie zullen reageren.

  Datum en tijd: 26-10-2009 10:30
  Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
  Promovendus: Nienke Vulink
  Faculteit: Faculteit Geneeskunde
  Proefschrift: Feelings of incompleteness – Studies on dopamine in obsessive-compulsive disorder
  Promotor 1: Prof.dr. H.G.M. Westenberg
  Promotor 2: Prof.dr. D. Denys

  Deze tekst die bij de promotie hoort, toont opnieuw maar eens aan, hoe weinig kennis men heeft van de werking van deze chemicaliën.

  En zoals intussen de laatste jaren, bij de meeste van dat soort werkjes gebruikelijk is, wordt verwezen naar verder (genetisch?) onderzoek, dat noodzakelijk blijkt.

  In plaats van de juiste conclusies te formuleren, die zich daarbij opdringen.

  Maar sponsorende bedrijven houden niet zo van de juiste conclusies en vandaar ook healthcare niet.

  En vermits een stukje zonder de voor de hand liggende conclusies volstaat om te promoveren… waarom dan ook niet?

  Citalopram werkt als amfetaminedoping  (zie het nieuwe amfetaminepatroon in de molecule) en verergert  het dwangmatig gedrag, waardoor men uiteindelijk met  antipsychotica  moet corrigeren.

  Dat hele gedoe lijkt steeds meer op het promoten en in stand houden van de nieuwe lucratieve aandoening, die men bipolair is gaan noemen.

  We zouden al heel ver raken, als aan medische academische groepen, de elementaire begrippen van farmaceutische scheikunde zouden aangeleerd worden.

  Wat ik hier lees is een ongelofelijk geklungel.

  Maar omdat dit onder de vlag van de geneeskunde gebeurt, durft niemand zich roeren.

  Deze promotie is doodgewoon een promotie voor twee farmaceutische bedrijven.

  Toevallig is Seroquel ook heel duur en is het als een antipsychoticum nodig omdat Citalopram, als legale amfetaminedoping, dwangmatig psychotisch blijft maken.

  Met name: HET lucratieve opzet om chemisch bipolair te laten balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Healthcare geniet bij manier van spreken, bijna erotisch van dat soort van promoties.

  Bij deze,  toch heel erg benieuwd hoelang het nog zal duren eer een ander  zal promoveren met een stukje onder dezelfde titel ‘Feelings of incompleteness – Studies on dopamine in obsessive-compulsive disorder“, maar dan om Novartis (Ritalin), Lilly (Strattera) of Janssens Pharmaceutica (Concerta) en dezelfde bedrijven met Leponex, Zyprexa, Risperdal of Dipiperon te vleien door het instellen en instand houden van een ADHD-behandeling, die ook steunt op het instellen van een dwangmatig psychotisch gedrag en het corrigeren ervan met antipsychotica.

  Maar tot op vandaag blijft zoiets nog best geheim.
  (Zie ook de nog steeds verborgen Stratterageheimen).

  Ouders horen niet graag dat nu al bij universiteiten zou bekend raken, dat men gezonde kindjes chronisch wil drogeren tot dwangmatig obsessief om daar vooral dan de dure antipsychotica te kunnen bij slijten.

  Ik ben kandidaat voor zo een scriptie en zal alleen de woorden citalopram en quetiapine hoeven te vervangen in methylphenidaat of atomoxetine en een of ander butyrophenon of een veel duurder atypisch neurolepticum.

  Al de rest kan hetzelfde blijven en  illustreert doodgewoon alles wat ik de laatste jaren probeer aan te tonen in verband met de ADHD-epidemie.

  Bij deze dan een oproep aan de drie bedrijven.
  Wie het meeste biedt, zal in mijn scriptie aan bod mogen komen.

  En na deze promotie (ik zoek nog een universiteit, laat die dan ook maar een bod doen!),  zal uiteindelijk het werkingsmechanisme van een ADHD-behandeling niet meer als ONBEKEND wetenschappelijk de ronde doen.

  Al bij al ben ik dit project in die zin gunstig gezind, omdat alleen al het vervangen van het woord citalopram in Ritalin of Strattera en het woord quetiapine door Dipiperon of Risperdal, en  het aanvaarden van deze scriptie,  mijn stelling over de ADHD-behandeling op slag academisch wel geloofwaardig zal gemaakt hebben.
  Tot grote spijt van wie het benijdt.

  Of zou het meer lonen om ineens te promoveren op de uitvinding van de nieuwe geestesziekte, die ik voor het grote gemak maar met twee afkortingletters zal definiëren?

  M3 :  Medical Money Mongering.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Antwoorden op zoektermen die men in zoekrobotten opvraagt.(2)

  Posted on August 28th, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  Antwoorden op zoektermen die men in zoekrobotten opvraagt.

  waarom propofol

  Propofol bestaat in België onder de naam Diprivan en wordt alleen gebruikt in operatiekwartieren.
  Lage doseringen geven een euforie.

  Wat niet in de kranten staat, die een overzicht geven van wat aan MJ de laatste uren is toegediend, is een overzicht van wat hij eerder toegediend kreeg als doping.

  De overvloed aan kalmerende stoffen was schijnbaar vereist om een en ander te corrigeren.

  Er staat meer info daarover op de stukjes over MJ op mijn blog

  effect amfetamine op seroquel

  Seroquel dient men in de regel toe, als een antipsychoticum (neurolepticum), wanneer iemand door overdosering of chronisch gebruik van psychotica (onder meer amfetaminedoping) psychotisch, onbeheersbaar gedrag vertoont of redelijk hallucineert.

  Wanneer die verschijnselen zich bij een behandeling van ADHD of een depressie voordoen, dan spreekt men van symptomen (karakterstoornissen) die eigen zijn aan de ziekte, of , en, als niemand dat gelooft, dan zwaait het toverwoord: comorbiditeit.

  Als hallucineren, controleverlies over gedrag en wanen een comorbiteit bij ADHD of depressies zouden zijn, en als men dat als arts zo goed weet, waarom schrijft men dan psychotica voor bij ADHD en depressies?

  Om nog meer psychotisch te maken?

  Dit zijn beroepsfouten.

  elizabeth wurtzel het land ritalin

  Dit boek beschrijft het dagelijks leven van iemand met een Ritalin-verslaving.
  Dit is helemaal geen fictie, maar keiharde realiteit.

  Alleen jammer dat verslaafden (die ik ken), zich daaraan spiegelen om de verslaving instand te kunnen houden.
  Voor hen is dat de bijbel.

  De realiteit is, – ook in België – dat personen van elke leeftijd, dagelijks meer dan 150 mg methylphenidaat slikken.

  De verhalen daarover zijn effenaf schokkend.

  De minister van Volksgezondheid doet er alles aan om die werkelijkheid voor het publiek verborgen te houden, simpelweg, omdat men dan zou moeten optreden tegen de vriendelijke healthcare, die zowel bevolking en nog meer de Overheid zeer gul (met doping en macht) pampert.

  chronisch gebruik van antidepressiva

  Grof genomen bestaan twee soorten antidepressiva.
  De tricyclische en de SSRI’s.

  Wettelijk vallen de tricyclische onder de wet op de giftige stoffen ( stoffen waarmee men iemand kan doden) (wet 24.2.1921) en die dus in de vergifkast moeten bewaard worden.

  De SSRI’s zijn chemisch propylamfetamines, maar dat heeft men van in het begin steeds kunnen verbergen, door hun nieuwe patroon en hun werking te verdoezelen achter serotonine, noradrenaline of dopamneverhaaltjes.

  Die verhaaltjes dienden om te vermijden dat ook die amfetamines onder een opiumwetgeving zouden gebracht worden.

  Wettelijk vallen zij bijgevolg tot nu nog steeds onder het KB 25.3.1964, op de schadelijke stoffen.
  Betekent dat je ermee schade kunt berokkenen bij iemand, zonder dat iemand er mee zou kunnen doodvallen.

  (Dit KB kwam er na het Softenon-schandaal, en toen werden automatisch alle nieuwe stoffen schadelijk geacht – en bijgevolg verplicht op medisch voorschrift) – tot bewezen werd, dat ze niet schadelijk zouden zijn.)

  Terloops maak ik even gebruik om te wijzen op een (misschien wel bewuste) onbekwaamheid bij de Overheid.

  Bupropion (Zyban, Wellbutrin) is een amfetamine, die chemisch onder een opiumwetgeving zou moeten vallen (KB 31.12.1930), maar omdat die stof aan de sprookjessmoes van serotonine werd gekoppeld, alleen maar schadelijk wordt geacht.
  Bupropion is trouwens chemisch erg verwant aan het hoofdbestanddeel van het plantje khat of qat (Zuid-Jemen), dat sinds midden 2006 dan wel onder een opiumwetgeving valt.

  MCPP ( meta-chlorophenylpiperidine) is een cocaïnestof, die begin 2006 in het uitgaansleven als partydrug opdook.
  Meteen reageerde de Overheid in paniek en plaatste het met hetzelfde KB en in dezelfde ministerraad als qat ook onder de opiumwetgeving.

  Nu is precies dezelfde stof (mCPP), de actieve metaboliet van Trazolan, het meest verspreide antidepressivum van de nieuwe soort.
  De metaboliet komt vrij na een nachtje slapen, de tijd die de verteringsenzymes nodig hebben om de dubbele molecule te splitsen.
  Vandaar dan ook het slaapverwekkend effect, na de inname ervan.

  Trazolan hoeft niet eens in de vergifkast, terwijl de cocaïnedoping ermee die niet uit de apotheek komt, als een gevaarlijke drug wordt beschouwd als iemand er hevig antidepressief mee kan dansen- ‘s nachts dan, in plaats van te slapen.

  rilatine depressie

  Net zoals mCPP is ook methylphenidaat (Rilatine) een sterk antidepressivum.

  Het gevaarlijke van de commerciële acties van healthcare bij de artsen, om ze onwetend te houden over het echte werkingsmechanisme van die doping, bestond erin, dat niemand begreep waarom die succesvolle antidepressiva, als amfetamine- of cocaïnedoping, zodanig verslavend zijn, waardoor het stoppen ermee de patiënten meteen in een zware depressie doet terechtkomen.

  De meeste gevallen van de zelfmoorden op vandaag, zijn precies daaraan te wijten.
  Zonder het zelf te beseffen hebben artsen jarenlang patiënten een toxicomanie aangesmeerd met stoffen die strenger moesten gereglementeerd zijn en die om commerciële redenen als veilig werden gepromoot.

  In deze zijn zowel de farmaceutische bedrijven, als de Overheid, als de geneeskunde schuldig.
  Want het apparaat, die op dat soort zwendel had moeten toezien heeft duidelijk nooit gewerkt.

  Om wat voor reden dan ook.

  wellbutrin adhd

  Wellbutrin is bupropion, wat ik hierboven besprak.
  Die stof is een amfetamine en vandaar ook heel geschikt om bij ADHD dwangmatig psychotisch te maken en ervoor te zorgen dat een pedagogisch comfort tot stand kan komen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us