Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Waarom geen medische diagnose bij ADHD?

  Posted on October 13th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Het blijft me verbazen dat zij die zich kenners van geneeskunde noemen, nu al jaren aan een stuk halsstarrig blijven weigeren om ADHD als een aandoening neurobiologisch te diagnosticeren.

  En de voorkeur blijven geven aan een religie die de mensheid laat geloven dat gestoorde stofjes via een optelling van symptomen van normaal kindergedrag een aandoening veroorzaken.

  Waarmee vervolgens het dwangmatig psychotisch maken met hoog gedoseerde stimulantia een maatschappelijk aanvaard ‘normaal’ gedrag teweeg zou brengen.

  Onbegrijpelijk dat zelfverklaarde sterk medisch opgeleiden normaal gedrag als afwijkend bestempelen en nadien, door te behandelen, het ontstane psychotische en dwangmatige niet als een stevige bijwerking van de toegediende psychotica (kunnen of mogen) beschouwen.
  Zelfs wanneer ze uiteindelijk met neuroleptica gaan corrigeren.
  En de kindertjes van dan af lucratief chemisch en bipolair laten balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Kan je als een vakidioot nog misvormder en crimineler te werk gaan?

  Vandaar…DE diagnose, die omwille van de leugen nooit wordt gebruikt.Healthcare bedient zich ijverig van ADHD om een opiumreglementering te omzeilen, terwijl het als een ziekte niet kan of mag aangetoond worden.

  Psychotica bestaan wel, en worden net zo ijverig door healthcare gebruikt, om iatrogeen epidemieën van nieuwe ziekten tot stand te brengen, terwijl de hypocrisie gebiedt dat ze medisch en ook in het taalgebruik onbekend worden gehouden.

  Stel nu dat ADHD wel een neurobiologische aandoening zou zijn, waarvoor een neurobiologische diagnose vereist zou zijn.

  Net zoals suikerziekte waarbij het meten van het suikergehalte als een diagnosemiddel wordt gebruikt om een helende therapie met insuline te kunnen starten.

  Insuline, die voor gezonde patiënten wel giftig is.

  Net zoals bij een bijnierschorsinsufficiëntie een hoge testdosis cortisone (ACTH-test) wordt gebruikt om de goede werking ervan in kaart te brengen.

  Ook cortisone is een giftige stof wanneer het niet medisch therapeutisch wordt gebruikt.

  Dan verbaast het mij dat zowel EBM, als FBM, blijven weigeren om WEL een bestaand neurobiologische diagnosemiddel bij ADHD verplicht op te leggen.

  Immers, uit het bovenstaande blijkt niet alleen hoe giftig ADHD-medicatie is, maar ook hoe eenvoudig een echte diagnose te realiseren kan zijn.

  Als het toedienen van psychotica bij ADHD de vastgestelde of genetisch-gestoorde werking van stofjes in de hersenen zou helen, dan zal het lichaam bij toediening van psychotica opgelucht reageren en zich niet verdedigen met een gevarenreflex wanneer dit schadelijk of giftig materiaal wordt toegediend.

  Vandaar dat het zal volstaan om net zoals bij een cortisone-stoornis, ook een massieve eenmalige testdosering van het psychoticum toe te dienen, waarbij vervolgens op de gevarenreflex kan getest worden.


  Wanneer geen antistoffen aangetoond kunnen worden, bestaat de zekerheid van een neurobiologische aandoening en de
  morele voldoening dat kan behandeld worden in de geest van Hippocrates (“Do not harm”).

  Reageert de test wel positief op de door de gevarenreflex gevormde antistoffen, dan bestaat helemaal geen genetisch of andere neurobiologische aandoening en is de patiënt perfect gezond.

  Uit Nieuwsbrief 789 van 26 april 2014

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Na XTC kan nu ook cannabis Rilatine vervangen

  Posted on July 22nd, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Geneeskunde veranderde de laatste kwart-eeuw in een geoliede dopingmachine.

  Terwijl tot nu nog steeds met hypocrisie de schone schijn overeind kan blijven.

  Op het Rilatine-verhaal is sleet gekomen.
  Methamfetamine en XTC werden opgewarmd (2010) als mogelijke vervangers.

  Al snel viel methamfetamine uit de koers, immers, kennis is de Achilles-pees van de democratie.

  En die kennis leert dat methamfetamine de Pervitin is van WO-II en dezelfde stof in de VS al ijverig bij ADHD geslikt ( Desoxyn), ook aan sleet toe is.

  Vandaar, een tijdlang de XTC-piste, stof waarvoor op vandaag en recreatief, zelfs geen doktersvoorschrift is vereist.

  Alleen moet XTC bij ADHD hoger worden gedoseerd, tot een ‘dwangmatig’ en ‘genormaliseerd’ rustiger gedrag ontstaat.

  Bemerk de DDD (defined day dose) van methylphenidaat, die minstens verdubbelt bij ADHD, dan om gewoon maar te drogeren bij narcolepsie.

  En ook de DDD van de actieve stof in Strattera (dezelfde actieve stof als Prozac), die bij ADHD maar liefst vier keer zo hoog is, dan om depressieven ook alleen maar wat te drogeren.

  Maar voortaan duikt cannabis op voor gebruik bij ADHD.

  Niets maakt mij gelukkiger.

  Het ultieme bewijs dat de maatschappij wel de werking van ADHD-medicatie kent.

  Immers, alle psychotica werken bij ADHD.

  En cannabis is als psychoticum nog sterker dan cocaïne, methylphenidaat of amfetamine.

  ADHD is de aandoening die men medisch uitvond door symptomen van normaal gedrag bij elkaar op te tellen.

  Wanneer slachtoffers in handen vallen van de psychotica-lobby dan hoeven ze alleen maar zichzelf te blijven.

  Gewoon normaal.
  DE aandoening van deze tijd.

  Vanaf dat moment – medische hulp zoeken bij symptomen van normaal gedrag – leeft men, willen of niet, een ‘levensonwaardig leven’ dat wetenschappelijk beantwoordt aan de criteria die opgesteld zijn om medisch en clean het ‘vernichtungsproces‘ (Berlin,1920) te ondergaan.

  Therapeutisch komt een gigantisch commercieel circus tot stand.

  Dat circus is bovendien ingebed in het democratisch systeem van brood en spelen, dat handig overeind blijft, door kennis te vervangen door dogma’s, welke al eeuwen lang garant staan om daarmee macht en rijkdom te verwerven.

  Kennis in de farmacologie en de chemie van psychotisch makende stoffen is al bijna een halve eeuw vervangen door evidenties en de FIF-variant erop, waardoor het voortaan alleen maar lijkt dat geneeskunde nog medisch bezig is.

  De presume-doctrine overheerst het wereldje van chemische ghostwriters die verzonnen epitheta als een afgesproken standaard gebruiken.

  De projectie van het genezend helen, door powerpoint animaties bij het plebs in universiteiten en andere opleidingen, zoals ooit in de grot van Plato.
  Zowat het enige wat in de geneeskunde nog klassiek is gebleven.

  Zelfs het voetvolk dat schijnbaar behandelt of geneest blijft in die grot gevangen en beseft niet eens hoe deze aarde intussen rond is geworden en hoe eenvoudig de menselijke natuur simpelweg gezond kan zijn.

  En hier opnieuw een beeldverhaal, immers, alles daarover is al eens uitgelegd.

  Hoelang nog blijft ADHD de vermoedelijke aandoening, waarvan geen arts een neurobiologische diagnose mag stellen?

  Of beter.
  De instantie die wel de neurobiologische diagnose bij ADHD, autisme en andere ‘presumed diseases’ zal invoeren en verplicht maken, moet de Nobel-prijs voor geneeskunde krijgen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Stop met kinderen Ritalin voorschrijven

  Posted on July 12th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Al eeuwen zijn apothekers de pineut

  Posted on July 4th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Nieu ligt der apotekers: aanwijsende de onkennis ontrent de kragt der genees-middelen, en verbeterende grove mis-slagen in ‘t voorschrijven en bereiden der genees-middelen gemeenlijk begaan(Google eBoek)

  Antonius de Heide

  by d’Erfgenamen van Joannes Janssonius van Waasberge, 1682

   

  In de 17de eeuw was er ook al onkennis over het voorschrijven.
  En kon het kritisch zijn daarover nog in boekvorm verschijnen.

  Maar vergis jullie niet.

  Vandaag de dag wijst de onkunde bij het voorschrijven naar de artsen.
  En vertrekkend van de etimologie van het woordje pineut (la pine, in het Frans), zou bij psychiaters in deze tijd beter de uitdrukking ‘rentrer la pine sous le bras’ passen.

  Met hangende klootjes thuiskomen.

  Bekijk dat nu eens.

  Nederland braakt van de slimme promotiethesissen en waar hunkert de Gezondheidsraad hevig naar?

  De langetermijn-effecten van Ritalin- of cocaïnegebruik.

  Niemand kan of mag blijkbaar het medisch prijskaartje in kaart brengen dat tot stand komt door chronisch pakken neuronen te verwoesten.

  Terwijl dit 22 jaar geleden al wel gebeurde bij cocaïne en omdat sinds die tijd chemie en farmacologie uit de mode zijn geraakt, weet niemand meer dat methylphenidaat (Ritalin, Rilatine, Concerta) een cocaïnestof is, die op gewichtsbasis zelfs 30% actiever is dan zuivere cocaïne.

  Maar wat zijn nu de langetermijn-effecten, al 22 jaar lang?

   

  Gelukkig raakt de maatschappij bewust van een en ander en klinkt gemor onder het volk.

  Want meer dan 330 jaar na de kritiek op medische ‘onkennis’, raakt de onkunde maar niet uitgeroeid.

  En wat gebeurt vandaag?

  Ouders zien lijdzaam hoe toe de kroost in gespecialiseerde instellingen wordt geplaatst en durven zelfs als voorwaarde stellen dat een behandeling met Rilatine of Concerta (methylphenidaat) niet MAG toegepast worden.
  Mondige ouders, zoals dat heet.

  De instelling gaat akkoord.

  Kroost wordt in de instelling behandeld met Equasym, Medikinet (methylphenidaat) of met methylphenidaat, magistraal voorgeschreven.

  Iedereen tevree.

  Ik kan namen noemen.

  Overheden kijken de andere kant op.
  De medische literatuur wacht nog steeds op lange-termijn onderzoek.

  Aanwijsende de onkennis ontrent de kragt der genees-middelen, en verbeterende grove mis-slagen in ‘t voorschrijven en bereiden der genees-middelen gemeenlijk begaan.” 1682 na Christus.

  Het is allang helemaal niet mooi meer.

  Dit komt razendsnel op ons af, of beter nog … we zijn er al aan toe.

   

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Drugsgebruik laat sporen na

  Posted on March 26th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Met dank aan Patrick.

  Hoeveel simpeler ware het geweest had men jaren geleden de kennis over de werking van die stoffen NIET als onbekend uitgeroepen.

  Met EvidenceBasedMedicine (EBM) verdween het hebben van kennis over geneesmiddelen.
  Sinds enige tijd duiken ‘kwalijke’ evidenties op en glijdt zelfs EBM pijlsnel af naar FIF-Based-Medicine.

  Omwille van de commercie er rond blijft de maatschappij het begrip ‘Medicine’ gebruiken, al trekken sommige geneesheren al ten strijde tegen collega’s die ze dan zeer terecht ook kwakzalvers noemen.
  Het onderscheid tussen beide is immers praktisch onmerkbaar geworden.

  Illustratie daarvan op deel 2 van de nieuwsbrief 768 van 9 februari 2014.

   

  Ritalin op school.

  Met dank aan Frits.

   

  Het masker is afgerukt en de leerkracht moet met de billen bloot tot zijn/haar schaamte erkennen dat ze alleen standaard-kinderen zonder problemen kunnen lesgeven !

  Maar waar vindt je die gezonde kinderen als alle mensen ziek zijn maar dit zelf nog niet weten (e.e.a. volgens de huidige gezondheidsvisie van de farmaceuten) ?

  Ik vraag mij af wat de leerkrachten in hun opleiding op de PABO wel hebben geleerd en welke vakbekwaamheid er mag worden verwacht ?

  Als je een leerkracht naar zijn werk vraagt hebben ze het vrijwel altijd over bijzondere kinderen, maar als je vraagt naar het inhoudelijke daarvan dan zijn zij er niet voor opgeleid.

  Wat een farce is dit !!!

  Verder is er al enkele jaren sprake van een gewenste verandering in het bestel en het bestuur van het onderwijs die onder andere zijn beslag krijgt in het “passend onderwijs”.

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs?utm_campaign=sea-t-onderwijs_en_wetenschap-a-passend_onderwijs&utm_term=passend%20onderwijs&gclid=CPihzbGjsL0CFTTItAodjxwA_g

  Helemaal onverwacht komen de veranderingen niet en zij zijn bovendien besproken in allerlei advies- en overlegorganen.

  Heeft dan iedereen zitten slapen en worden ze nu pas wakker bij het zien hoe de zaken er concreet uit gaan zien ?

  Niet te geloven dat leerkrachten en hun vertegenwoordigers die gaan over de toekomst van onze kinderen zelf zo weinig kaas gegeten hebben van projectmatig werken.

  In 1982 deed ik onderzoek naar het gebruik van leerboeken en stelde toen al vast dat vrijwel geen enkele leerkracht zelf onderwijsmateriaal ontwikkelt. Ontwikkeling van onderwijsmateriaal wordt gedaan door uitgevers van schoolboeken.

  Leerkrachten zijn vaak alleen maar papagaaien die iedere keer weer hun kunststukje opvoeren en daarin worden gesteund door een handleiding voor de leerkracht met schooloplossingen bij de vraagstukken in de schoolboeken.

  Soms lijkt het alsof dit werkelijk nodig is omdat de leerkrachten anders met onjuiste oplossingen komen.

  Over opvoeding op school of in de klas kun je maar beter zwijgen omdat zij daar bij aanvang van hun loopbaan vrijwel geen ervaring mee hebben. Zij hebben zelf al problemen genoeg met het overdragen van de leerstof !

  Wetenschappers aan de Ritalin.

  zie artikel op blz 116

  Als een motor in een auto stationair boven het maximaal aantal toeren en/of te lang draait dan heeft dit verhoogde slijtage tot gevolg.

  Wetenschappers lijken een kokervisie te hebben die je ook kunt krijgen als je door het gat van een rolletje toiletpapier kijkt.

  Je ziet dan maar een heel beperkt deel van de werkelijkheid en niet meer de context.

  Zo schijnen deze mensen zich ook te weinig bewust te zijn over de lange termijn werking van het gebruik van bepaalde medicatie zonder dat er sprake is van een gezondheidsprobleem.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Dodelijke evidentie bij debielen die medisch dealen

  Posted on June 30th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Pseudo-wetenschappelijk gewouwel misleidt al een kwarteeuw een bevolking die stilaan het vertrouwen in de geneeskunde begint kwijt te spelen.
  Maar ze kunnen het niet laten zich te laten gelden als onverbeterlijke wijsneuzen.

  Hier wordt een titanenstrijd gevoerd onder gigantische financiële machtsblokken, met een dom te houden publiek als tamme pion.

  Farmaceutische reuzen pakten nicotine-imperia aan met een geniale immorele truc.
  Laat ons de verslaving op tabak vervangen door een verslaving aan amfetamine (Zyban of bupropion).
  En zo geschiedde.

  Imago- en financiële schade voor de tabaksboeren, maar medisch prestige en geldgewin voor big-farma.

  Gelukkig is de massa dom en gaat een medisch orakel heel vlotjes door de strot.

  Niemand verwachtte evenwel de zelfmoorden en de agressie door die nieuwe toxicomanie.

  Oplossing:
  Precies identiek dezelfde bupropion stopte men in een verpakking met een andere naam erop- Wellbutrin- en verzuimde men erbij te vertellen dat bupropion eigenlijk een ander doel diende dan om alleen maar ‘genezend’ van het roken af te raken.

  Voortaan moest de bevolking geloven dat Wellbutrin depressies zou genezen.
  Opnieuw een reuze-foef van een reuze genie.

  Immers… het zelfmoorden houdt er niet mee op, wel integendeel, maar…
  Wanneer het nu gebeurt, is ‘depressie’ de oorzaak.
  Geen gezichtsverlies meer… en wat medici prediken… is het geloof dat de mensenmassa belijdt.

  De farmaceutische cocaïne-lobby zette intussen de strijd tegen het nicotine-imperium verder.

  Champix, met een cocaïne-patroon, vervangt gretig de amfetamine-werking van bupropion en wanneer zelfmoord- of andere agressieve neigingen daardoor ontstaan, rinkelt opnieuw de kassa met de antipsychotica om er lucratief en bipolair bij te balanceren.

  Vol verbazing stel ik bovendien vast dat de ontstane depressies door Champix-gebruik zelfs met Wellbutrin (andere naam van ZYBAN!!!) worden be(mis)handeld.

  Sterfgeval daarmee wordt als ‘uitbehandeld’ ingeschreven.
  Geen haan die kraait!
  Medische succesverhalen.

  Voortaan worden pijlen gericht op de cocaïnemaffia (zie de verwijzingen bovenaan dit stukje).
  Zelfde manier van werken.
  Guérir le mal par le mal.

  De cocaïne onder de vorm van methylphenidaat en oraal geslikt, zou niet zo verslavend werken als de cocaïne, die men spuit of snuift.

  En nu … DE redeneerfout (precies dezelfde fout als waarbij de amfetaminekuur bij depressies niet mag onderbroken worden om te vermijden dat een depressie zou hervallen).

  ‘Men raakt niet verslaafd aan Rilatine-gebruik.’

  Alleen mag de therapie ermee niet onderbroken worden, omdat anders… de cocaïne-nood onweerstaanbaar hoog dreigt te worden.

  Tweede redeneerfout.
  Rilatine is veilig, veiliger dan de cocaïne van de straat.
  En waarom zo veilig?
  Omdat het verboden is om de werking ervan bekend te maken.

  Bovendien is de ‘veilige’ farmacologie uitgelegd op de wetenschappelijke bijsluiter van Novartis.

  Gevaarlijke debielen, die orakelen in plaats van te redeneren.

  Maar rijk zijn ze wel.

  En vooral… gerespecteerd … bij evidentie in plaats van door kennis of kunde.

  Een evidentie die schittert door het vervalsen van gegevens voor statistieken (‘uitbehandeld’ tegenover ‘zorggerelateerde calamiteiten’) en door het negeren van negatieve evidenties (‘F***-Inconvenient-Facts of kortweg: FIF)

  Het is net als in de maatschappij: de complexiteit neemt toe als individuen en instituten vergeten hoe ze generalist moeten zijn.
  Iedereen wordt specialist met toenemend beperktere capaciteiten.”

  Een medische debiel is iemand die geen kennis meer heeft om een genezend arts te zijn, maar wel de positieve collectieve anekdotes en dito jargon beheerst, als een soort van op ervaring gebaseerde wetenswaardigheden, eerder dan op wetenschappelijk bewezen feiten.

  Medische debielen zijn precies daarom zo gevaarlijk, omdat ze bijzonder slim raakten in een domein waar onkunde heerst en dat nu juist daarom als opperste wetenschap wordt ten toon gespreid.
  ‘Werking onbekend’ en de verzonnen fabels met bijhorend jargon daarrond, gelden als een officiële medische wetenschap.

  Maar waarom waagt geen van die debielen zich aan een publiek debat over de grond van de zaak, namelijk over wat men ONBEKEND wil houden?

  Over het dwangmatig psychotisch maken?
  Het verwoesten van zenuwstelsels?
  Het veroorzaken van pulmonaire hypertensies en het doodvallen daaraan?
  De zelfmoorden?
  De agressie?
  De lucratieve bijwerkingen als daar zijn: depressies, dementies of andere metabole stoornissen?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Stelletje mafkezen: geneeskunde raakt op stoom

  Posted on May 17th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  1)

  Deze onderzoekers zijn gek.

  Hoe kun je nu zeggen dat je de communicatie tussen de hersenen verstoort en daardoor de ziekte geneest.

  Zo kun je bij alle tics zeggen dat je het geneest door de zenuwbanen door te snijden. Maar als je die doorsnijdt dan komen ook alle goede prikkels niet meer door.

  Hoofdpijn is voor altijd op te lossen door de kop eraf te snijden. Geen pillen meer nodig.

  Stelletje mafkezen.

  mvg
  Frits

  2)

  Het anticocaïnevirus zal weldra op mensen worden uitgetest © afp

  Hoe het anticocaïnevaccin precies werkt is simpel. Het houdt het actieve bestanddeel van drugs tegen alvorens die een hoge dosis dopamine kan aanmaken in het brein. Dopamine is een stof in je hersenen die ervoor zorgt dat je genot, blijdschap en andere emoties ervaart.

  “Het vaccin eet de cocaïne in het bloed zoals een ‘kleine Pacman’ alvorens het de hersenen bereikt”, zegt het hoofd van de studie, dokter Ronald Crystal. Hij is tevens voorzitter van het Departement van Genetische Medicijnen aan het New Yorkse Weill Cornell Medical College. Tijdens de studie werd gebruik gemaakt van een radiologische techniek om aan te tonen dat het anticocaïnevaccin wel degelijk drugs ‘opeet’.

  Cocaïne is een minuscule drug die de recyclage van dopamine tegenhoudt. Als dopamine blijft vastzitten in de zenuweinden, “krijg je een massale toestroom van dopamine en krijg je het ‘feel good’-gedeelte van de drug”, legt Crystal uit.

  Het nieuwe vaccin combineert het bekende griepvaccin met een stof die de structuur van cocaïne nabootst. Als het vaccin aan een dier wordt toegediend, “ziet” zijn immuunsysteem het griepvirus en de namaakcocaïne. Zijn lichaam probeert tegen die twee stoffen te reageren en leert cocaïne te zien als een indringer”, zegt Crystal. “Eens de cellen geïmmuniseerd zijn tegen cocaïne, maken ze antilichamen aan die de drugs herkennen.”

  “Het vaccin eet de cocaïne in het bloed zoals een kleine Pacman.”

  Maar wie lust dan dat verrijkte bloed van de kleine Pacmannetjes?
  Als die ijverige kleintjes ook lijden aan ADHD zullen die heel wat plezier beleven aan Rilatine, als een cocaïneproduct.

  Pacmannetjes als de nieuwe bloedzuigers, die ook Rilatine onschadelijk maken.
  Wedden dat hier meteen een onderwijsvakbond, overheid en verslaafden, Balans en Zitstil zullen oproepen om er NIET mee te vaccineren.

  Maar toch eerst even dit.

  Nu zou de cocaïne (en de Rilatine?) ook naar de hersenen gaan?
  Lees ik.

  Het houdt het actieve bestanddeel van drugs tegen alvorens die een hoge dosis dopamine kan aanmaken in het brein.”
  Hebben de hersenen nu ook een maag om van methylphenidaat serotonine of dopamine te maken?
  Ik dacht dat men daar alleen maar serotonine of dopamine aantrof en zogezegd kan meten en zelfs kleuren met geleerde kleurtjes.
  En waarom weet men dat methylphenidaat of cocaïne serotonine of dopamine kunnen aanmaken, in de hersenen dan nog?
  Het werkingsmechanisme is toch wereldwijd als onbekend uitgeroepen.

  De officiële literatuur van Novartis (NB632 van 13/02/2013) leert ons over Rilatine die omzeggens onfeilbare wetenschappelijke leer, en ik citeer:

  De therapeutische werking lijkt hoofdzakelijk veroorzaakt te worden door het onveranderde bestanddeel.

  Alleen kleine hoeveelheden (<1%) van onveranderd methylfenidaat zijn aangetroffen in de urine.

  Methylfenidaat wordt uit het plasma geëlimineerd met een halfwaardetijd tijd van circa 2 uur.

  Maximale plasmaconcentraties van de voornaamste, gehydrolyseerde NIET-ACTIEVE metaboliet (alfa-fenyl-2-piperidine-azijnzuur) worden bereikt 2 uur na toediening.

  Nu krijg ik het wel heel erg moeilijk.

  Rilatine is op gewichtsbasis 30% actiever dan het minuscule cocaïne-drugje.
  En slechts 1% van een pil met 10mg, dus een tiende van een milligram blijkt ACTIEF… en dan nog in de urine.

  Want pas daar zou het kunnen beginnen werken, veel eerder kreeg het niet eens de kans.
  Niemand die zich afvraagt waarom.
  Want het vormen van antistoffen zou voortaan door vaccinaties moeten tot stand komen, zonder opgave van motivering.

  Terwijl tussen en op de regels kan gelezen worden dat …

  Het houdt het actieve bestanddeel van drugs tegen alvorens die een hoge dosis dopamine kan aanmaken in het brein.”

  “In het brein” is duidelijk een anatomische misser van formaat.
  Want, zoals blijkt uit de info van Novartis, beweegt een en ander redelijk snel richting urine.
  En wat ‘hoge doseringen dopamine’ daar aanrichten wordt zedig achtergehouden, stel nu nog dat ze daar op een wetenschappelijk verantwoorde manier tot stand kunnen komen.

  Gevaccineerde personen tegen een griepje en een drugje zouden , en ik citeer…

  Het nieuwe vaccin combineert het bekende griepvaccin met een stof die de structuur van cocaïne nabootst. Als het vaccin aan een dier wordt toegediend, “ziet” zijn immuunsysteem het griepvirus en de namaakcocaïne. Zijn lichaam probeert tegen die twee stoffen te reageren en leert cocaïne te zien als een indringer”, zegt Crystal. “Eens de cellen geïmmuniseerd zijn tegen cocaïne, maken ze antilichamen aan die de drugs herkennen.”

  Eerdere bevindingen (en ook mijn stelling over de werking van therapeutische harddrugs, maar die heeft schijnbaar geen wetenschappelijke waarde), tonen aan dat tegen harddrugs helemaal NIET MOET gevaccineerd te worden omdat het lichaam ZELF al antistoffen maakt en dus niet alleen tegen de geciteerde namaakcocaïne, waarvoor schijnbaar een nutteloos vaccin in de maak zou zijn.

  En nu komt het…

  Mijn gram, zoals dat heet.

  De dopamine-fabel is intussen al jaren doorprikt, maar de handboeken dienen nog herschreven te worden.
  Tot zolang liegt men erop los en blijft men oeverloos verzinnen.

  Actieve bestanddelen van drugs maken niet de fameuze hoge doses dopamine in het brein.
  Dat doet de voeding.
  Waar zijn die intellectuelen wel naar school geweest?

  En recyclage van dopamine kan gewoon niet. Dopamine is geen herlaadbare batterij.
  De fabel van de reuptake bestaat niet meer.
  Dus hou op met bedriegen.

  Het minuscule drugje cocaïne bereikt niet de hersenen, welke dokter is dat wel, die zoiets beweert?

  Bovendien is dopamine een neurotransmitter en een energieleverancier voor de neuronen en niet zomaar een toverfluit voor wat genot, wat je met een klein drugje kan opblazen en laten zwellen.

  Valt niemand op dat hier nog geen naam van het vaccin genoemd wordt?

  Ik waag een voorspelling en baseer mij daarvoor op wat de commerciële wetenschap tot nu heeft geleerd uit mijn stelling over de werking van psychotica.

  Toch fijn dat ik gelezen word en dat mijn ideetjes worden gebruikt.
  Al vrees ik dat de snelle ontmaskering niet zal gewaardeerd worden.

  Die Pacmannetjes-theorie is de nieuwe vondst waarmee in de toekomst harddrugs therapeutisch zullen aangewend worden.
  Ghostwriters zijn weeral aan de slag geraakt.

  Net zoals men bij het roken (Zyban, Wellbutrin, Champix) en het drinken (baclofen, Lioresal, Campral) een bestaande toxicomanie chemisch ruilt voor een nieuwe, die healthcare verrijkt in plaats van de tabaks-of drank-industrie, zullen hier griep’vaccins’ (van het slag als zanamivir (Relenza, GlaxoSmithKline) of Tamiflu) antistoffen of pacmannetjes gaan vormen, nu precies omdat ze net als de andere psychotica over een chemisch patroon beschikken dat neuronen verwoest, het lichaam in gevaar brengt en daardoor spectaculair voor een afweer zorgt.

  Vandaar dat ik op 6 februari 2013 al suggereerde om ook van Tamiflu (of een of andere analoog) een ADHD-remmer of een antidepressivum te maken.

  De officiële farmacologische wetenschap is aan het zwalpen gegaan.
  Enkel en alleen om ego’s, dikke nekken en heel wat financiële belangen overeind te houden.

  Nu rest alleen nog, braken van de walging… heimelijk, in stilte en in het geniep.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Wie niet in de maat loopt krijgt beter kanker

  Posted on May 1st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  [...]Hoewel van ziekte geen sprake is, is er een effectief geneesmiddel: Ritalin. Het bestrijdt niet de oorzaken van het gedrag – welke dat ook zijn – maar onderdrukt de symptomen. ‘Drukke’ kinderen worden op slag rustiger. Het wondermiddel is zo verbluffend dat de verleiding voor ouders en leerkrachten wel erg groot is om aan te dringen op medicatie. De farmaceutische industrie is blij met die miljoenen slikkers. Onbekend is welke effecten dat jarenlange pillen slikken op den duur heeft.[...]

  Effecten zijn WEL bekend, maar worden om commerciële redenen onbekend gehouden.

  Chronisch gebruik veroorzaakt:
  - controleverlies over gedrag -> psychotisch gedrag corrigeren met antipsychotica. Het gebruik ervan begint alvast op te vallen.

  - vroege dementies-> voorlopig nog taboe, omdat de farmacologie onbekend moet blijven.

  - plots doodvallen-> zijn medisch GEEN zorggerelateerde calamiteiten, ook hier: het onbekend houden van de farmacologie.

  Novartis en Shire (beiden onder de koepel van Proctor&Gamble) verdelen Ritalin, Rilatine in de wereld.


  Omkopen en smeergelden betalen.

  Methylphenidaat is een harddrug, die van bij het ontstaan meteen onder een opiumreglementering is gebracht, omwille van 30% actiever dan zuivere cocaïne.

  Dit document van Novartis beschrijft wat bekend is over de aandoening die men in stand houdt met omkoping en smeergelden.

  [...]De specifieke etiologie van dit syndroom is niet bekend, en er is geen op zichzelf staande diagnostische test beschikbaar.[...]

  In mensentaal: is dit wel een medische aandoening?

  Maar bovenal, alsof de corruptie van het omkopen en smeergelden betalen nog niet volstaan, BEDRIEGT men de maatschappij door grandioos te liegen over de werking ervan.

  Niemand beter dan Novartis moest weten dat stoffen onveranderd uitgescheiden worden, doordat antistoffen ze in paniek proberen te elimineren, als een reactie op het grote gevaar, en ik citeer:

  [...]De therapeutische werking lijkt hoofdzakelijk veroorzaakt te worden door het onveranderde bestanddeel.[...]

  Maar wat voor onnozelaars dragen verantwoordelijkheid in de medische wereld door zich te laten omkopen met smeergelden om harddrugs te dealen bij kinderen bij een aandoening waarvoor geen etiologie bestaat, waarvan geen diagnose kan gesteld worden en waarvan men zich laat bedriegen met de stelling waarbij een inerte stof therapeutisch werkzaam zou zijn.

  Volgens Novartis slikken die kinderen een amulet, een talisman of een fetisj.

  De warhoofden uit het land van de Boeloeboeloes en de Wadawadas geloven zoiets als een medische waarheid.

  Ooit leerde ik in mijn opleiding (bijna een halve eeuw geleden), dat inerte stoffen, die onveranderd worden uitgescheiden, farmacologisch het best werken, wanneer ze vooraf in suppo’s worden gegoten om die dan in de oren stoppen.

  Maar omdat ik niet omkoop, geen smeergelden betaal, geen gespuis dom hou met farmacologische prietpraat, zal niemand mij geloven wanneer ik alvast het voornaam geachte medisch establishment waarschuw voor stoffen, waartegen het lichaam zich wapent met antistoffen.

  Het zou wel eens kunnen zijn dat daar kankers van komen.
  Zelfs al bestaan daar nu al studies over, en als die uiteindelijk ooit eens zullen gelezen worden, niettegenstaande het FIF-cordon, dan vrees ik dat die vervolgens als niet-zorggerelateerde calamiteiten zullen weggelachen worden.

  Net zoals het doodvallen trouwens bij chronisch Rilatine-gebruik.
  Of het psychotisch gedrag dat weliswaar etiologisch niet bekend was, maar alvast als een comorbiditeit is uitgeroepen.
  Al was het maar om niet helemaal zo dom te lijken.

  Want dan zijn er de antipsychotica, de antidementica of de chemotherapieën, bij (verder)  leven en welzijn, wel te verstaan!

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Wat media achterhouden over Belgisch methylphenidaat-gebruik

  Posted on December 3rd, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Zoals bekend wordt jaarlijks officieel een verplicht nummertje opgevoerd omdat zoiets nu eenmaal hoort.

  Men weet dat sinds 2004 er op een andere manier ‘geteld’ wordt, wat enig rekenwerk vereist om de conversie naar de oorspronkelijke manier mogelijk te maken.
  De reden van dat allemaal legde ik uit, de eerste keer dat die conversie naar behoren kon uitgevoerd worden en dat was op 12/01/2012 (NB446.pdf).

  Sindsdien raakte ook het verbruik van 2010 en 2011 bekend en het meest valt daarbij op dat elk jaar het aandeel ‘zwart verbruik’ meer stijgt dan wat de officiële instanties de bevolking willen voorhouden.

   

  De cijfers geven het verbruik weer in grammen, omdat de farmaceutische inspectie van Volksgezondheid, die ze weliswaar nog tot op heden zeer plichtsgetrouw bijhoudt, maar waarvan de bekendmaking sinds 2004 vervangen is door een registratie waarmee politieke instanties creatief kunnen omgaan.

  Een en ander staat uitgelegd in NB449.pdf van 16/01/2012, wat meteen ook  de aanleiding was, waarom ik begin 2011 door excellenties van de PS via een anoniem gehouden klager en bendelid, voor de orde van apothekers werd gedaagd.

  En intussen werd vrijgesproken in beroep (24 oktober 2012- NB581.pdf), na een eerdere veroordeling bij verstek (6 oktober 2011).

  Bemerk vooral de cijfers van 2001 en die van 2011.
  Een verTIENvoudiging in 10 jaar tijd.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Hoelang nog tolereren echte artsen deze kwakzalvers

  Posted on July 8th, 2012 Fernand Haesbrouck 2 comments

  In de Volkskrant van 7 juli 2012 is vermeld dat volgens de Ultra Verkorte Vragenlijst van PsyQ je adhd bij volwassenen kunt vaststellen aan de hand van de volgende 4 vragen:

  1. Voelt u zich doorgaans onrustig ?
  2. Heeft u doorgaans de neiging eerst iets te doen en dan pas na te denken ?
  3. Heeft u doorgaans concentratieproblemen ?
  4. Heeft u dit altijd gehad ?
  …..maar waar blijft nu het medisch bewijs dat dit een neurobiologische ziekte is ?

  Stelletje oplichters !!!

  Nu staan die echt tegen de muur.
  Onmogelijk om nog lager te vallen.

  Het is al sinds 2002 verboden om misleidende reclame te voeren met adhd als een hersenziekte.

  Darrell Regier, psychiater, voorzitter van de DSM-V werkgroep, gaf tijdens een interview in 2006, het volgende toe over de wetenschappelijkheid van de “stoornissen” uit de DSM: “Ik ben de, eh, Directeur Onderzoek van de American Psychiatric Association.
  Op dit moment weten we van werkelijk geen enkele geestelijke stoornis de oorzaak“.

  Veel erger nog dan een goudmijn die dreigt op te drogen, vrezen kwakzalvers dat een volkswoede zich tegen hen zal keren.

  Immers, de dementie die tot stand komt door een toxicomanie met amfetamines en cocaïnes, zal wel medisch kunnen aangetoond worden en nu al is bekend wat de oorzaak ervan zal zijn.

  Ook is bekend wie de daders zijn van misdaden tegen een burgerpubliek dat vooral uit kinderen bestaat, van de zelfmoorden, het plotse doodvallen, de zogenoemd onverklaarbare schuttersfestijnen.

  De onaantastbaren, die maar een ziekte hoeven uit te vinden, om dan legaal harddrugs te mogen dealen.

  http://adhdmagazine.nl/adhd-volwassenen-nieuws/adhd-bij-volwassenen-mooi-excuus-voor-een-mislukt-leven/

  http://adhdmagazine.nl/adhd-volwassenen-nieuws/adhd-bij-volwassenen-mooi-excuus-voor-een-mislukt-leven/#comment-420

  Nu is de jacht op volwassenen met een diagnose adhd geopend.
  Meer dan 400.000 volwassenen en hoe de behandelingen moeten worden betaald ….vraag ik mij af.
  Grotendeels zal het wel bij dromen blijven maar je weet maar nooit hoe de farmaceuten regeringen zo ver krijgen om te betalen.

  Vragen regeringen zich eigenlijk af wie wat manipuleert?

  In België is zoiets alvast zonneklaar.
  De prijs van methylphenidaat staat er kunstmatig zeer hoog.
  Bedrijven met generiek methylphenidaat komen er niet in.

  Het dure Concerta is er bovendien verkrijgbaar zonder wettelijk verplichte en de kunstmatig hoge prijs van het stokoude atomoxetine (eerste studies daarover dateren uit 1985 – ontwikkeld samen met Prozac), wordt beschermd op Volksgezondheid door een ex-medisch directeur van Lilly (het bedrijf van Prozac en Strattera), die er voorzitter is van het comité der directeuren.

  Dit zijn alvast die enkele studies, die zijn verschenen.

  Chouinard G, Annable L, Bradwejn J, et al: An early phase II clinical trial with follow-up of tomoxetine (LY 139. 603) in the treatment of newly admitted depressed patients. Psychopharmacol Bull 1985; 21(1): 73-76.Leedham JA, Foley AJ, Pennefather JN: Some pharmacological actions of nisoxetine, a bicyclic inhibitor of noradrenaline uptake.
  Arch Int Pharmacodyn Ther 1985; 277: 39-55.Schechter MD, Boja JW: Lack of generalization of nisoxetine with amphetamine in the rat. Pharmacol Biochem Behav 1988; 30: 1085-1088.

  Sinds 2004 dient de verdriedubbelde prijs van de Novartis-variant voor een constructie waarbij een illegale invoer van niet door de ziekteverzekering vergoede verpakkingen dient om dure zwijggelden en corruptie te betalen om bezwarend videomateriaal met pedofilie van de eerste minister en zijn politieke partij onder de mat te houden.
  Het gaat om jaarlijks verschillende miljoenen Euros.

  Vermits in ons land het gebruik van die doping door volwassenen niet door de ziekteverzekering vergoed wordt, zal het verwachte verbruik dan ook niet via de officiële kanalen door de apotheken kunnen witgewassen worden, wat meteen een goede zaak is voor het heersend politieke establishment hier.
  De eerste tekenen van deze ‘gunstige evolutie’ zijn nu al af te lezen op deze grafiek.
  Het deel van de witte balk dat uitsteekt boven de blauwe zone (blauw=officiële cijfers) duidt op inkomsten die een politieke macht in stand houden, die gebaseerd is op pedofilie, corruptie en illegale invoer.

  Treffend is bovendien de manier waarop die frauderende overheid het bekend maken van deze constructie anoniem heeft willen aanpakken

  De orde van apothekers liet zich daarbij gewillig misbruiken en zit muurvast nu uiteindelijk bekend raakte dat een bendelid van Dutroux de komedie rond de premier en in naam van de premier wou beschermen door een geheime rechtsgang in te schakelen in plaats van een openbaar onderzoek door het parket.

  Bovendien is de top van de VN-organisatie, die de vervalste Rilatine-gegevens over België moet discreet houden,bemand met de Waalse PS-kameraden, Raymond Yans en Jean-Luc Onkelinkx.

  Een orde van apothekers die al voor aap is gezet door het stelletje dat zich verrijkt aan kindermisbruik.
  De ultra verkorte vragenlijst waarmee gevulgariseerde ‘artsen’ zich tegen de muur gedrukt voelen.

  Ik kijk verlangend uit naar een publiek debat, onder echte deskundigen over de farmacologie waarmee men de veronderstelde aandoening behandelt.
  Toch al veelzeggend dat geen enkele daartoe gecontacteerde arts zoiets aandurft en afhaakt wanneer het over ‘kennis’ zal moeten gaan.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us