Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Maggie mag het nu?

  Posted on October 15th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments


  Dit bekend maken bezorgde mij – en bezorgt nog steeds – heel veel ellende.
  Al wordt bij het pesten toch vermeden om het parket in te schakelen.
  Soit.

  Vanaf nu heersen nieuwe meesters over de (Augias)-stal, waarmee hopelijk een begin komt aan het uitmesten ervan.
  Ik keek er eerder dit jaar al naar uit.

  Voor mij als apotheker telt maar een zaak.
  Toen in 2004 de ziekteverzekering een verdriedubbelde prijs van Rilatine zou vergoeden, stopte het bekend maken van de verplichte registratie van methylphenidaat als een stof onder een opiumwetgeving.

  Die registratie gebeurt door de farmaceutische inspectie van het ministerie van Volksgezondheid.
  De cijfers ervan moeten jaarlijks gerapporteerd worden aan INCB (International Narcotics Control Board van de Verenigde Naties).
  Sinds 2004 verstrekt men daar enkel de (veel kleinere) aantallen, die verbruikt worden met een subsidiëring door het ministerie van Sociale Voorzorg (ziekteverzekering).
  Beide ministeries waren sinds meer dan 10 jaar in handen van de PS en sinds kort onder de nieuwe minister Maggie Deblock.

  Die cijfers zijn van belang omdat de invoervergunningen per jaar gekoppeld zijn aan het verbruik van het vorig jaar.
  Wat betekent dat sinds 2004 de aanvoer van methylphenydaat (zonder terugbetaling van het ziekenfonds en voor volwassenen) illegaal, dus zonder geldige invoervergunningen dit land binnenkomt.
  Nu al 10 jaar.
  De vorige minister sloofde zich al die tijd uit om het parlement te overtuigen van deze manier van werken.
  Zelfs wanneer daar kritische vragen over gesteld werden.

  Nu is mevrouw Onkelinx geen federaal minister meer en ging ze gisteren in dat parlement zowaar aan het roepen en tieren om de orde te verstoren.

  Ik hoop dat de nieuwe minister snel de geheim te houden cijfers van de farmaceutische inspectie (tussen 2004 en 2013) aan het parlement en aan INCB zal bekend maken.
  Het aanzien van dit land verdient het niet dat illegale constructies om mindcontrol bij de jeugd en sommige volwassen te organiseren, dienen om partijkassen te financieren.
  Om wat voor reden dan ook.

  Maggie, het bekend maken mag nu!

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Walgelijk nagedachtenis kinderen misbruiken: tu quoque,Elio?

  Posted on May 10th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Waarbij ik reageer op 6 mei 2014, waar vice-premier Reynders ook niet aan publieke walging ontsnapte.

  Het Beloofde Land: walgelijk de nagedachtenis van overleden kinderen misbruiken.

  Na de laatste staatshervorming in dit land blijft alleen nog de sociale voorzorg federaal en nationaal.

  Zeer merkwaardig.

  Daar regeert en melkt de PS sinds meer dan 10 jaar onafgebroken de staatskas om de nationale bevolking via belastingen de chantagegelden te laten betalen, die het criminele parcours van deze partij uit de openbaarheid moeten bannen.

  Niet alleen de belastingbetaler betaalt daarvoor.
  Ook de coalitiepartners zitten mee in die tang.

  Didier Reynders en Laurent Louis liegen niet.

  Waarmee ik ze niet meteen goedkeur.

  Machiavellistisch heeft men jarenlang het systeem met de Augiasstal op Sociale Voorzorg mee helpen in stand houden.

  Simpelweg omdat men ergens zelf ook aan de staatsuier bleef hangen.

  Regeren is zogen aan de melkfabriek van nationale belastingen.

  Mijzelf hindert zoiets niet, als de bevolking daar democratisch mee akkoord gaat.

  Wat mij wel hindert is de ijver, die ze allemaal ten toon spreiden om de verschillende mechanismen daartoe achter te houden.

  Politiek en democratie versmallen tot slogans waarmee je ook waspoeder kan slijten.

  Ik hoorde nog niemand uitleggen waarom de huidige eerste minister na de Dutroux-commissie de dans met de rechtsgang is ontsprongen.

  En nu het land kan regeren.

  En protocollair ouders van vermoorde kinderen troostend kan opvoeren bij pijnlijke momenten.

  Tu quoque, Elio?

  Hoeveel landgenoten hebben, net als ik, met walging het schouwspel ondergaan waarbij vader-Lejeune en vader-Marchal getroost werden door een (politiek-ongrijpbare) mede-verantwoordelijke van de moordmachine die hun kinderen heeft verkracht en vermoord?

  uit: http://wlstorage.net/file/dutroux-dossier-summary-2005.pdf

  1235 Pagina’s met processen verbaal uit het Dutroux-dossier die linken naar de rol daarin van een machtig italo-belgisch onderdaan.

  De politiekers die vandaag de bevolking het beloofde land aanreiken hebben via een staatsgreep in 1996 het gerecht de macht ontnomen om deze man te berechten via een rechtsgang die elke burger in dit land voor dit soort feiten had moeten ondergaan.

  Zijn macht en die van collaborerende partijen in de misdaad (doofpot-operatie) steunen op vandaag op de welwillende bereidheid van dom te houden burgers, om dat systeem van chantage en misdaad te blijven financieren door kunstmatig hoog gehouden belastingen.

  Het beloofde land kan dus veel zuiniger.

  Maar laat de criminelen bloeden en niet de belastingbetalers.
  Het zal miljoenen euro’s schelen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Dode ADHD-melkkoe, einde van PS-bedrijf?

  Posted on July 22nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Of waarom Onkelinx nooit premier van België zal worden.

  Na de abdicatie van DiRupo en een traditionele ophemeling van zijn verwezenlijkingen, zal een vrijwillige verbanning volgen.
  Mijn pure fictie dreigt een akelig bange waarheid te worden, waardoor ikzelf opeens geen echt verhaal meer zal hebben.
  Anderen zullen de nieuwe realiteit professioneel inkleuren en weer anderen zullen garen spinnen.

  DiRupo haalt dus het einde van zijn legislatuur niet en zijn opvolging is besmet.

  In Nederland wil staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) gedragsproblemen bij kinderen uit het medische circuit halen.

  Jarenlang en breed onderzoek aan universiteiten wereldwijd bevestigden tot op vandaag alleen maar de veiligheid van een cocaïne-en(of) amfetaminetoxicomanie wanneer kinderen het pedagogisch comfort van een opvoedende generatie onderuit plegen te halen.

  Onlangs nog vergeleek ik dat soort van academisch en breed onderzoek met het meten van de watervervuiling op de maan wanneer een of andere maanmissie er een tank arsenicum zou gaan lozen.

  Vanzelfsprekend zal geen vervuiling van het maanwater kunnen gemeten worden, waardoor wetenschappers zullen besluiten dat het begieten van de maan met arsenicum er geen watervervuiling zal teweegbrengen.
  En dus op termijn, absoluut veilig.

  Nu meldt een Nederlandse krant dat universiteiten in Amsterdam en Nijmegen opnieuw onderzoek uitvoeren naar het effect op een kinderbrein.

  Een onderzoek dat de watervervuiling met arsenicum op de maan zal meten.

  Universiteiten houden hun academische faam op niveau met de wetenschappelijke stelling dat het werkingsmechanisme en de farmacologie van psychotica onbekend is.
  Even onbekend als de aanwezigheid van water op de maan.

  Zowel in België (2010) als in Nederland (begin 2011) gedoogden legale overheden proeven in het recreatieve milieu met illegale middelen, wat er toe leidde dat op vandaag al openlijk over het medisch gebruik van XTC ballonnetjes worden opgelaten.

  Hoe verkijkt een obstinaat starre wetenschappelijke geest zich op een dogma dat een opgeblazen imago overeind houdt?

  De onbekende werking dient alleen om een slikkende massa gerust te stellen, want met een wel bekende farmacologie op de bijsluiter had de lucratieve epidemie van pedagogisch ongemak nooit enige kans gekregen.

  Maar waarom zal Onkelinx (Volksgezondheid in ‘federaal’ België) het nooit tot premier brengen?

  In België kunnen gedragsproblemen bij kinderen helemaal NIET uit het medische circuit gehaald worden.

  Zorg is de economie die ontstaat wanneer normaal gedrag als zorggerelateerd tot stand komt bij gebrek aan een definitie van normaal gedrag.

  Besparen op de zorg, zelfs als die kosten uit de pan zouden rijzen, is bij ons compleet ondenkbaar.

  Het democratisch bestel in dit land staat bovendien geblokkeerd op een gedirigeerde en rode economie waarbij niet eens goedkope generisch methylphenidaat aan bod kan en mag komen.
  De PS-partijkas, die gigantische chantagegelden betaalt, zou opdrogen als de ziekteverzekering de kunstmatig hoog gehouden Rilatine-prijs niet meer zou vergoeden.

  Een wit en en een zwart circuit van bevoorrading smeert ‘s lands gemeenschappen en strenge internationale regelgeving met bijhorende controleorganismen op maffiose stupefiante deals, zijn bemand met de eigen kameraden (Raymond Yans en Jean-Luc Onkelinx op INCB – International Narcotics Control Board).

  Onkelinx was eerst met Abbès Guenned getrouwd, een tot Belg genaturaliseerde Marokkaan. In 1997-1998 vroeg Marokko aan België de uitlevering van Guenned wegens verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Guenned werd op 31 juli 1997 op de luchthaven van Zaventem aangehouden in het bezit van een diplomatiek paspoort. Hierop scheidde Onkelinx van hem op 31 augustus. In Turkije werd hij ook op aanvraag van Interpol aangehouden en moest Guenned voor een tijdje de cel in, maar hij werd onder druk van onder meer de Belgische regering losgelaten en nooit aan Marokko uitgeleverd. Ze hertrouwde later met jurist Marc Uyttendaele, waarbij haar vorige echtgenoot als getuige optrad. In 2003 werd Guenned als medewerker van haar ministeriële kabinet aangenomen in het kader van de verkiezing van de Belgische Moslimexecutieve.Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Laurette_Onkelinx

  Als in Nederland uiteindelijk toch ooit aan het licht komt, hoe simpel de goede werking van succesmedicatie kan verklaard worden en daardoor maatregelen worden genomen, dan komen de economieën van twee buurlanden lijnrecht tegenover elkaar te staan, iets wat normaal een vorm van concurrentie nooit kan schaden.

  Maar in België zal om het democratisch gehalte te vrijwaren, de werking van sterke doping bij kinderen steeds onbekend dienen te blijven.

  Tenzij natuurlijk een tactische manier wordt gevonden om de huidige premier zonder schade voor de partij te laten abdiceren.

  Vandaar: quid met Onkelinx als nieuwe premier van een land dat aaneen klikt door het dienstbetoon en door chantage(overheids)gelden van perverse, pedofiele machthebbers die de eigen macht afkopen bij debiel te houden zelfverklaarde wetenschappers in een medisch gebeuren over psychotica dat populistisch als onbekend moet worden gehouden.

  Uiteindelijk even te rade gaan bij de DeStandaard en Bart Sturtewagen.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • (H)eerlijk bestuur.

  Posted on September 8th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Het rijk van de vorige Waalse socialistische premier (Leburton) was van heel korte duur door de corruptie met de Ibramco-affaire.

  Een tiental jaar later kwam ook een prematuur einde aan het geneesmiddelenexperiment van Willy Claes (BSP- Belgische Socialistische Partij) op Economische Zaken met Therabiol.

  En al was de aankoop van Agusta-helicopters niet meteen een hoog technologisch overheidsinitiatief, de burgers in dit land werden er allemaal beter van.

  In die zin dat de illusie werd gewekt dat corruptie aan de top uiteindelijk toch bestraft wordt.

  Met spanning wordt momenteel uitgekeken naar het moment waarop de Rilatine-zweer zal barsten, waarbij het vervalsen van officiële verbruikscijfers moet dienen om het RIZIV (de Belgische federale ziekteverzekering) een illegale invoer van methylphenidaat te laten financieren, waarmee de top van de Waalse PS (Parti Socialiste) zich stevig kan verrijken.
  Vandaar dat geen PS-minister op Volksgezondheid een poot zal uitsteken om die medische cocaïnedoping bij de bevolking proberen af te remmen.

  Verder vaart de economie van dit land er goed bij wanneer de wapenverkoop stevig draaiende wordt gehouden.

  De Waalse PS fungeert hier als voortrekker.

  De chauffeur van een Brussels staatssecretaris werd in mei 2012 aangehouden omdat hij alleen maar probeerde de federale economie een duwtje in de rug te geven.

  Beter nog dan de Europese Centrale Bank en veel eerder dan die centrale bank gaf onze premier (of zijn familie althans) het goede voorbeeld en ook de Duitse Angela Merkel het nakijken, door het geld dat iedereen zo broodnodig schijnt te hebben, simpelweg zelf bij te drukken.

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=TB3QOAQM

  Maar (h)eerlijk bestuur houdt in dat stevige initiatieven blijven genomen worden.
  Nu staat het spaarboekje met een hoge rente op de agenda.

  Burgers werden dus al geconfronteerd met de successen waarmee politici zich aan de macht beitelen.
  Uit de vorige bankencrisis is tevens bekend wat het lot was beschoren van instellingen, die hoge rentes beloofden.
  Nu verwacht men dat burgers alles blijven geloven, en helemaal geen lessen trekken uit vorige catastrofen.

  Onze minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), krijgt het op de heupen van de banken.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120907_00288352

  Wat zal er met het hoogrentend spaartegoed van burgers gebeuren, wetend dat federale RIZIV tegoeden door dezelfde Laurette Onkelinx gepompt worden naar de eigen Waalse PS om de corruptie en zwijggelden te betalen rond de pedofilie van de eigen PS-premier?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Bendevorming.

  Posted on June 9th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Zoals het er nu naar uitziet namen in het nauw gedreven bendeleden van Dutroux – die volgens verschillende PV’s, in het bende-dossier, een hoge bescherming genieten – zowel de Hoge Raad van orde der apothekers als het bureau van de provinciale raad onder de arm in een complot, om hun illegale handel in methylphenidaat te vrijwaren.
  Het is bekend dat de minister van Volksgezondheid (via de PS- Parti Socialiste-, en van nabij betrokken met het witwassen van illegaal ingevoerde drugs), niets onderneemt om de schadelijke invloed van cocaïnedoping op kinderen een halt toe te roepen.

  Onbegrijpelijk trouwens waarom niet meteen een onderzoek door het parket werd gevraagd, als ik strafbare feiten zou hebben gepleegd, door die witwasconstructie met verdovende middelen bij de jeugd, bekend te maken, een maand eerder, eind 2010.

  Klacht dateerde van 18 januari 2011.

  Verder blijft het onduidelijk waarom de groep apothekers zich meteen aansluit bij de Dutroux-bende en verhindert dat ik in mijn verweer zou kunnen aantonen welke perverse, commerciële en maffieuze activiteiten moeten verborgen blijven, door mij als apotheker een tuchtstraf en aldus het zwijgen op te leggen.

  Terwijl de orde in de regel alleen tuchtrechtelijk optreedt, na een strafrechtelijke veroordeling van een apotheker als gevolg van een ‘objectief” en ‘openbaar’ proces.

  Mocht het parket ook geen onderzoek vragen naar de betrokkenheid en het belang van de anoniem gehouden klager?
  Welk belang dient de Hoge Raad van de Orde van Apothekers om, net als de bende waarvoor ze nu als mijn tegenpartij optreedt, de omerta te prediken?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Federale fondsen blijven stiekem naar Waalse PS stromen.

  Posted on September 30th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  In 2004 heeft Rudy Demotte een federaal mechanisme tot stand gebracht, dat zijn partij geruisloos rijker maakt door een Vlaamse jeugd met mindcontrol te stackanoviseren.

  Vlaanderen drogeert zijn nieuwe generatie en die generatie zal zwoegen om de krekels van de PS-partijkas te verrijken.

  In vorige stukjes (november en december 2010) en ook op Primo, nr.40, deze week, maakte ik de techniek daartoe bekend.

  Niettegenstaande Vlaanderen door de kleinste partijtjes, alhier, zal overtuigd worden dat een Copernicaanse staatshervorming in de maak is, zal Volksgezondheid en Sociale Zekerheid in een komende federale regering, federaal door dezelfde politieke partij blijven beheerd worden, omdat een lucratief megaproject loopt, waarvoor Rudy Demotte ooit is beloond geweest met het presidentschap van de Waalse regering.

  Zelfs na de Copernicaanse hervorming, zal in lengte van dagen de Demotte-constructie federaal overeind blijven en zal bovenop de behoeften-miljoenen voor Wallonië, de Vlaamse toxicomanieën zorgen voor een geschat geheim inkomen van jaarlijks ongeveer 13 Miljoen Euro voor de partij, die kleine Vlaamse partijtjes laat geloven dat voortaan een fundamenteel hervormd en goed bestuur tot stand is gekomen.

  Stel nu nog dat Volksgezondheid een prijs mag kosten.

  Maar waarom gedoogt een verantwoordelijk minister dan dat illegaal sterk gereglementeerde stoffen ons land worden binnengesmokkeld om haar partij te financieren, die een Vlaamse jeugd een mindcontrol en een toxicomanie moet aansmeren?

  En dat deze constructie bovendien haar politieke partij slapend rijker maakt?

  Welke partij zal in de nieuwe federale regering de lakens uitdelen op de gebetoneerde federale bevoegdheden van Volksgezondheid en Sociale Voorzorg?

  En welke kleine Vlaamse partij zal in Vlaanderen, als een (Waals)’haantje’-de-voorste victorie kraaien over de schijnbevoegdheden, die tot heuse Copernicaanse afmetingen zullen opgeblazen worden?

  Klein Vlaanderen is francofoon links en loopt aan de leiband van zij die heersen in de taal van de meesters.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Healthcare maakt gezond, wat giftig is zonder het abracadabra van een operettegezelschap.

  Posted on February 25th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Speed en cocaïnestoffen dienen om therapeutisch het pedagogisch comfort te vrijwaren, wanneer kinderen door hun omgeving ziek worden verklaard, via de toverstok van geleerden, die beter niet weten op welke manier men die kinderen chemisch mishandelt.

  Compleet onterecht sust de maatschappij zichzelf met de waan dat paljassen goed weten waarmee men bezig is, terwijl healthcare er doelgericht zorg voor draagt dat ze ver weg worden gehouden van invloeden die ze de ogen zouden openen.

  Meestal stinkt het wanneer healthcare iets wetenschappelijk uitroept als: ‘werkingsmechanisme onbekend’.

  Nog steeds verbergt men voor de wereld dat precies dezelfde chemische metaboliet van Prozac en Strattera als amfetaminedoping en psychoticum depressieven drogeert aan 20mg/70kg lichaamsgewicht en als amfetaminedoping en psychoticum, ADHD behandelt tot dwangmatig psychotisch aan 80mg/70kg lichaamsgewicht.

  Niemand die meedraait in het grote kindercircus kent die evidentie, alleen FDA, EMEA en een paar enkelingen bij de overheid zijn daarvan op de hoogte.
  Al was het maar om ook Prozac een lucratieve afzetmarkt te kunnen bezorgen bij de jeugd en omdat het bij de registratie van Strattera (voor kinderen) gelukt was om die Prozac-vermomming te verdoezelen.

  Nog steeds mag niemand weten dat de serotoninefabel met de toverstok en het abracadabra van healthcare tot stand is gekomen om te verbergen dat vanaf september 1987 het nieuwe amfetaminepatroon dat wordt gebruikt om legaal te drogeren, eigenlijk onder een opiumreglementering had moeten vallen.
  Serotonine als een medisch dogma, diende alleen voor de lucratieve afzetmarkt, want steeds weet officieel nog niemand wat en hoe amfetaminedoping iets zou kunnen uitrichten bij aandoeningen die speciaal daarvoor werden uitgevonden.
  Als wetenschap is de reuptake-fabel uit de wereld geholpen, maar bij gebrek aan beter, blijft het dogma erover bestaan.

  Een periode van droefenis is geen depressie en de projectie van pedagogische onmacht nog veel minder een medische aandoening.

  Maar wie medisch met de toverstok van de operette in aanraking komt, wacht in de meeste gevallen het levenslange chemisch bipolair balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Dat inderdaad natuurlijk en uiteindelijk wel echt ziek maakt … wat moest bewezen worden.

  Die stoffen zijn immers schadelijk, giftig en dodelijk, wat de toverstok, het abracadabra en de sprookjes van geleerden ook mogen wijsmaken.

  Heimelijke experimenten met hoge doseringen illegale XTC en ICE op een nietsvermoedend publiek, met medeweten van overheid en de alles (of liever niets) wetende tovenaars, laten vermoeden dat binnenkort ook die drugs medisch zullen aangewend worden om op slag veilig te gebruiken zijn.

  Net zoals onlangs vloeibare XTC, als verkrachtingsdrug (gamma-hydroxy-boterzuur), therapeutisch is beschikbaar geworden.
  In een flesje van 180ml oxybaat onder de merknaam Xyrem (UCB).
  Medische paljassen blijven een slim aureool behouden, door alvast wetenschappelijk overtuigd te blijven, dat men de werking ervan niet hoeft te kennen.

  Maatschappelijk staat intussen vast dat het voorschrijvend operettegezelschap zoals steeds, onfeilbaar met toverstok en toverspreuk medisch de gepaste daartoe uitgevonden diagnose zal stellen en over de bovennatuurlijke kennis zal beschikken om daarover niets te weten.

  Maar wat is healthcare toch vreselijk jaloers op het illegale gebeuren met harddrugs.

  Lange jaren stuurt men de magiërs in spe naar universiteiten waar men hoopt ze te kunnen aanleren hoe men buien van droefenis en geprojecteerde pedagogische onmacht kan aanpakken, om tenslotte te besluiten dat ze beter niets van dat alles weten en de toevlucht moeten nemen tot een toverstok en de toverformule over de harddrugs van het maffieuze milieu.

  Bovendien wordt het ‘geleerde’ gezelschap blijvend onnozel gehouden over het werkingsmechanisme van psychotica, omdat het magische stokje en het abracadabra van serotonine en dopamine moeten verbergen wat de maatschappij al eeuwen weet over stoffen, die men jat van criminelen.

  De klasse cannabis-stoffen is een van de vier grote chemische groepen, die dosis per dosis neuronen van het zenuwstelsel verwoesten.

  Samen met de groep van de indolen (LSD, psilocibinen, circadianen) een relatief ongebruikte massa in de medische tovenarij en dat terwijl de cocaïnes (piperidylbenzilaatesters) en de amfetamines (phenylalkylamines) een kwalijke reputatie beginnen te krijgen.

  Al ziet het er naar uit dat de macht van de toverstok en de onkunde over de werking van psychotica bij paljassen heel wat wonderen zal verrichten in wat men de uitoefening van de geneeskunst blijft noemen.

  Als men het projecteren van pedagogische onmacht uitroept tot een aandoening bij kinderen, waarom verzet het establishment zich dan zo krachtdadig tegen het bekend  maken van de manier waarop de veilig gewaande en  gejatte harddrugs op de vermeende aandoening werken?

  Is het alleen maar om de regeringspartij van de minister van Volksgezondheid jaarlijks met miljoenen Euro’s te spekken via het witwassen van omgeleid geld van de ziekteverzekering en het dom houden van een bende artsen, die de naam niet eens waardig zijn, omdat ze de diagnose van een onbestaande aandoening aan anderen uitbesteden?

  Laat dit dan maar de vertaling zijn van wat vandaag in de VS werd bekend gemaakt.

  En voor de duidelijkheid:

  http://www.drugscience.org/Archive/bcr3/n3_Marinol.html

  The Drug Enforcement Administration (DEA) provided the following explantion of the similarities and differences between Marinol, Dronabinol, and Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) in 1999 and 2002 in correspondence related to the 1995 cannabis rescheduling petition.

  In a letter to petitioners on June 28, 1999 the DEA provided the following clarification:

  A prefatory note is warranted to clarify the distinction between “Marinol” and “dronabinol.” Although these terms are sometimes mistakenly used interchangeably, they have distinct meanings. Dronabinol is the United States Adopted Name for the substance (-)-[Delta-9]-(trans)-tetrahydrocannabinol (hereafter “(-)-Δ-9-(trans)-THC”, which is thought to be the primary psychoactive ingredient in marijuana. See 21 C.F.R. § 1308.12(f)(1). Marinol is the brand name of a product approved by the Food and Drug Administrtion (FDA) that contains synthetically manufactured dronabinol in sesame oil and encapsulated in a soft gelatin capsule. Id. Dronabinol is the active ingredient in Marinol. Dronabinol, in its pure form, is a schedule I controlled substance since it is one of the tetrahydrocannabinols and it has no currently accepted medical use in treatment in the United States. See 21 U.S.C. § 812(b)(1); 21 C.F.R. §1308.11(d)(27). Marinol, in contrast, has an accepted medical use and is a schedule II substance [editors note: Marinol has since been rescheduled to schedule III]. See 21 C.F.R. 1308.12(f)(1); 51 Fed. Reg. 17,476 (1986) (DEA final rule transferring Marinol from schedule I to schedule II following FDA approval of the drug for marketing). It was approved for marketing by the FDA in 1985 for the treatment of nausea and vomiting asociated with cancer chemotherapy. Id. In 1992, FDA expanded Marinol’s approved indications to include treatment of anorexia associated with weight loss in patients with AIDS. (1)

  In additional correspondance on September 26, 2002 the DEA repeated this clarification and noted Marinol’s recent rescheduling as a schedule III drug::

  In a letter dated June 28, 1999, the Administrtor of DEA clarified . . . the point that “dronabinol” os the United States Adopted Name for the substance (-)-Δ-9-(trans)-tetrahydrocannabinol (also designated (-)-[Delta-9]-(trans)-THC), which is generally accepted as the primary psychoactive ingredient in marijuana. See 21 C.F.R. § 1308.12(f)(1). Marinol is the brand name of a specific pharmaceutical product approved by the Food and Drug Administration (FDA) that contains synthetically manufactured dronabinol in sesame oil and encapsulated in a soft gelatin capsule. Id. Dronabinol is tha active ingredient in Marinol. The specific product formulation along, Marinol (dronabinol in sesame oil and encapsulated in a soft gelatin capsule), remains in schedule III. See 64 FR, 35928, 21 C.F.R. § 1308.13 (g)(1). Dronabinol, in its pure form, is a Schedule I controlled substance since it is one of the tetrahydrocannabinols and it has no currently accepted medical use in the United States. See 21 U.S.C. § 812(b)(1); 21 C.F.R. §1308.11(d)(27). (2)

  In plain English, the DEA explains that for regulatory purposes THC has been renamed dronabinol, and that it only has an accepted medical use when it is mixed with sesame oil and placed in a capsule. This semantic exercise allows the DEA to deny that THC has an accepted medical use in the United States. THC, according to DEA, is the same chemical as dronabinol, which has an accepted medical use when it is placed in a gelatin capsule and referred to as Marinol. Despite the fact that THC, dronabinol, and Marinol all refer to the same active ingredient, DEA insists that the name of THC be changed twice-over before it can be referred to as a drug with accepted medical use. While this is precisely correct in legal and regulatory contexts, DEA’s semantic exercise begs reference Shakespeare’s famous observation: “That which we call a rose, By any other name would smell as sweet.” (3)

  Notes

  (1) Donnie Marshall, Deputy Administrator DEA, Letter to Simore Monesebian, July 28, 1999.
  (2) John B. Brown, Deputy Administrator DEA Letter to Jon Gettman, September 26, 2002.
  (3) William Shakespeare, “Romeo and Juliet”, Act 2 scene 2.


   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Welke industrie zal het ADHD-cliënteel overnemen?

  Posted on February 19th, 2011 Fernand Haesbrouck 1 comment

  ADHD is een industrieel wingewest dat tot stand kwam via een slimme projectie van het eigen onvermogen tot het opvoeden van kinderen, om de schande op die kinderen af te wentelen.

  Op zich is dit onvermogen geen aandoening, maar enkel een soort van luie drang naar pedagogisch comfort, waarbij de farmaceutische industrie dit handig tot een commerciële ziekte heeft omgetoverd.

  Kinderen zijn geen kritische patiënten, maar willoze slachtoffertjes en ze een toxicomanie met harddrugs aansmeren heeft tot gevolg dat heel wat nevenwerkingen ontstaan.

  Waardoor het behandelen vanzelfsprekend tot echte aandoeningen kan leiden, de zogenoemde comorbiditeiten.

  Een arts weet immers alles over ziekten, vooral wanneer de diagnose van een verzonnen neurobiologische aandoening door de omgeving van het kind wordt gesteld.
  Die alwetendheid wordt immers geaccentueerd door de medische wijsheid van zij die lijden aan de symptomen van het pedagogisch onvermogen.

  De onfeilbare kennis leert dat die kinderen ziek zijn omdat ze genetisch compleet verkeerd werden geschapen.

  En wat is de medische evidence van de ontstane epidemie van kinderen die niet geboren werden om ze op te voeden, maar wel om ze te drogeren tot dwangmatig psychotisch?

  Het effect, de evidence van het medisch ingrijpen resulteert in een pedagogisch comfort zonder voorgaande.
  Etiketje kleven, in een hokje duwen en pilletjes slikken.

  Bij farmagiganten kan de pret niet op.

  Ook zo bij de artsen, die zich verrijken, zelfs zonder een diagnose te hoeven te stellen.

  Terwijl de achillespees van die constructie, precies de neurobiologische aandoening is.

  Geen peut, geen arts, geen ouder, geen farmagigant en geen minister, die maar een flauw vermoeden heeft dat de voorgewende pedagogische vadsigheid alleen maar een commerciële projectie is om kinderen te bestraffen omdat ze eigenlijk simpelweg  gezond op de wereld zijn gekomen.

  Die ziekte was maar om te lachen, en eens de aanzet was gegeven, zorgen de medische comorbiditeiten voor alles wat het circus kan in stand houden.

  Proefdoseringen psychotica accentueerden de symptomen, waardoor bij twijfel meteen alle bezwaren voor de chemische dwangbuis verdwenen.

  Stilaan evenwel wordt duidelijk dat niet ADHD maar wel GPOS als een aandoening bestaat, het geprojecteerd pedagogisch onmacht syndroom, dat farmagiganten, partijkassen en artsen zeer rijk maakt.

  Het wantrouwen tegen healthcare zwelt, wanneer begint duidelijk te worden dat de veilig gewaande psychotica ervoor zorgen dat ongeleide projectielen moorden of zinloos geweld plegen, dat verslaafden zich zelfmoorden, dat voetballertjes, studenten, mama’s met een maatje meer eraan doodvallen, en het ernaar uitziet dat het chemisch opfokken in plaats van op te voeden een vroege dementie zal veroorzaken.

  Er ontstaat een imagoprobleem bij de geneeskunde , en omdat met het fenomeen ADHD heel wat geld en macht kan verdiend worden, laat de industrie dit niet zomaar los.

  De echte geneeskunde wil wat graag af van deze kanker waarmee geen eer meer valt te rapen.

  Maar het pedagogisch comfort moet overeind blijven en moet geld blijven opbrengen.

  Nieuwe industrieën staan klaar om de verzonnen aandoening therapeutisch hoog in het financiële vaandel te gaan opnemen.

  Die nieuwe industrieën vechten als duivels om ADHD toch als ziekte overeind te houden.
  ADHD is nog steeds de ideale melkkoe om snel rijk mee te worden.
  Pedagogisch comfort ook.

  En wat blijkt…

  Nieuwe industrieën bedenken nieuwe strategieën.

  Pedagogisch Onmacht Syndroom om op kinderen te projecteren zou nu ontstaan door zowat alle E-nummers die kinderen te slikken krijgen, ongrijpbare microgolven en zelfs zonne-erupties, waartegen dure placebo’s kunnen verkocht worden om zogezegde genetisch mismaakte kinderen te behandelen.

  Zelfs sekten als Scientology ijveren ervoor om het instellen van lucratieve medische toxicomaniëen te vervangen door het nog duurdere geloof in hun voorgewende religie.

  Wat kan een massa toch handig gemanipuleerd worden, wanneer die eens een waanidee heeft aangesmeerd gekregen.

  ADHD zou een ziekte zijn.

  Die alleen maar duur kan behandeld worden.

  Nu eens door jaren chronisch partydrugs toe te dienen.

  Dan eens door een duur geloof in Scientology te belijden.

  Of zelfs door een toevlucht te nemen tot een duur en chronisch ritueel waarbij de smoes van verboden lekkere voeding, een discipline moet tot stand brengen, die eigenlijk anders gratis op een eenvoudige manier, maar dan echt pedagogisch, kan tot stand komen.

  Of door chemisch met andere chemische stoffen dan E-nummers te behandelen, stoffen, die voordien nooit eerder een therapeutische indicatie konden krijgen en waarvan niemand kan aantonen op welke manier die het projecteren van het pedagogisch ongemak kunnen genezen.

  ADHD zal de ziekte blijven van het geprojecteerd pedagogisch ongemak… omdat het circus errond, verdomd veel geld opbrengt.

  Alleen … blijft ADHD wel een medische ziekte?

  Of blijven de believers ervan steeds maar dezelfde kwakzalvers, die snel heel rijk willen worden?

  Welke industrie komt nu aan de beurt?
  Toch benieuwd.

  Vraag is maar: hoe de Waalse PS-partijkas het jaarlijks inkomen van ongeveer 13 Miljoen Euro zal compenseren, als vooral Vlaanderen geen federaal illegaal ingevoerd methylphenidaat meer massaal zal blijven gebruiken.

  Of hoe Wallonië met het responsabiliseren zal omgaan.

  Rook anders die illegale invoer van verdovende middelen ook al niet een beetje naar het responsabiliseren op zijn Waals – ‘avant la lettre’ dan?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Illegale methylphenidaat bevoorraadt Belgische apotheken.

  Posted on December 4th, 2010 Fernand Haesbrouck No comments

  In 2005 werd door Volksgezondheid 139.647g. methylphenidaat legaal het land ingevoerd, terwijl volgens de verdovingsbonnen van de apotheken, meer dan 420.000g. binnenlands werd aangekocht.

  Methylphenidaat is de grondstof in Rilatine en Concerta.

  Omdat die stof op gewichtsbasis nog 30% actiever is dan zuivere cocaïne, valt dit onder een opiumwetgreving.
  Vandaar deze strenge invoerregeling.

  Meer dan 280.000g. van een sterk cocaïneproduct werd in 2005, en vermoedelijk ook de daaropvolgende jaren, witgewassen door het opkloppen van een aandoening, waarvan de medische wetenschap alleen maar het bestaan vermoedt en waarvan zelfs geen enkele arts zelf de diagnose kan stellen.

  Dit gebeurt nu al meer dan vijf jaar en geen enkele overheid beweegt.

  Integendeel, overheden van volksgezondheid gedogen en promoten medische experimenten op een nietsvermoedend publiek met stoffen uit het illegale circuit.
  Om dit methylphenidaatcircuit mogelijk te maken is in 2004 een constructie opgezet door de Waalse PS.

  Het is een minister van die Waalse PS en ook het parket , die al lang een onderzoek hadden moeten voeren naar het witwassen en de illegale invoer van verdovende middelen.

  Tot op vandaag is dit nog steeds niet gebeurd.

  Ook het parlement blijft zedig stil en aanhoort warrige verklaringen van de minister.

  Hier wordt voor 13 Miljoen Euro (apotheekwaarde) witgewassen.
  Als het illegale contingent niet wordt witgewassen via de apotheken, wordt de straatwaarde geraamd op minstens  70 Miljoen Euro.

  Bijna zeker dat de Waalse PS nooit in een federale regering zal stappen, zonder het beheer te krijgen over een federale Volksgezondheid en een federale Sociale Zekerheid.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us