Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Maggie mag het nu?

  Posted on October 15th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments


  Dit bekend maken bezorgde mij – en bezorgt nog steeds – heel veel ellende.
  Al wordt bij het pesten toch vermeden om het parket in te schakelen.
  Soit.

  Vanaf nu heersen nieuwe meesters over de (Augias)-stal, waarmee hopelijk een begin komt aan het uitmesten ervan.
  Ik keek er eerder dit jaar al naar uit.

  Voor mij als apotheker telt maar een zaak.
  Toen in 2004 de ziekteverzekering een verdriedubbelde prijs van Rilatine zou vergoeden, stopte het bekend maken van de verplichte registratie van methylphenidaat als een stof onder een opiumwetgeving.

  Die registratie gebeurt door de farmaceutische inspectie van het ministerie van Volksgezondheid.
  De cijfers ervan moeten jaarlijks gerapporteerd worden aan INCB (International Narcotics Control Board van de Verenigde Naties).
  Sinds 2004 verstrekt men daar enkel de (veel kleinere) aantallen, die verbruikt worden met een subsidiëring door het ministerie van Sociale Voorzorg (ziekteverzekering).
  Beide ministeries waren sinds meer dan 10 jaar in handen van de PS en sinds kort onder de nieuwe minister Maggie Deblock.

  Die cijfers zijn van belang omdat de invoervergunningen per jaar gekoppeld zijn aan het verbruik van het vorig jaar.
  Wat betekent dat sinds 2004 de aanvoer van methylphenydaat (zonder terugbetaling van het ziekenfonds en voor volwassenen) illegaal, dus zonder geldige invoervergunningen dit land binnenkomt.
  Nu al 10 jaar.
  De vorige minister sloofde zich al die tijd uit om het parlement te overtuigen van deze manier van werken.
  Zelfs wanneer daar kritische vragen over gesteld werden.

  Nu is mevrouw Onkelinx geen federaal minister meer en ging ze gisteren in dat parlement zowaar aan het roepen en tieren om de orde te verstoren.

  Ik hoop dat de nieuwe minister snel de geheim te houden cijfers van de farmaceutische inspectie (tussen 2004 en 2013) aan het parlement en aan INCB zal bekend maken.
  Het aanzien van dit land verdient het niet dat illegale constructies om mindcontrol bij de jeugd en sommige volwassen te organiseren, dienen om partijkassen te financieren.
  Om wat voor reden dan ook.

  Maggie, het bekend maken mag nu!

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Meisje(5) in coma na aanval hond

  Posted on July 27th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  vandaag, 10:08

  Een meisje van vijf jaar ligt al een week in coma nadat ze in Temse werd aangevallen door de Mechelse herder van haar grootouders.

  De feiten vonden vorig weekend al plaats maar raakten gisteren pas bekend. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het meisje was aan het spelen in de tuin van haar grootouders toen de hond haar aanviel. De hond zat bovenop het kind en beet in haar hals.

  Het meisje werd overgebracht naar het UZ van Gent, waar ze nog steeds in kunstmatige coma wordt gehouden. Haar luchtpijp en slokdarm zijn zwaar beschadigd. De hond kreeg een spuitje.

  Archieffoto: een Mechelse herder

  De hond kreeg een spuitje.

  En is daarmee uitbehandeld.

  Een vraag die nooit zal beantwoord worden is deze.

  Was de aanval door de hond een niet-zorggerelateerde calamiteit?

  Werd die hond voor zijn depressie soms niet behandeld met veilige fluoxetine (Prozac?).

  Forensisch onderzoek daarop zal wel niet plaatsvinden.

  Immers als Prozac veilig is voor mensen, dan is het per definitie ook veilig voor dieren.

  Temeer daar van alle SSRI’s die niet aan jongeren (mensen) mogen toegediend worden, er maar eentje is dat wel veilig is voor zowel jong als oud, en dus ook voor de hondjes, is dat nu precies de Prozac van het bedrijf Eli(o?)Lilly.

  (nvdr. een ex-medisch directeur van dit bedrijf – Dirk Cuypers – is op het Belgisch ministerie van Volksgezondheid (minister Onkelinx, van dezelfde politieke partij als de premier Eli(o)) voorzitter van het comité der directeuren, waar mede het beleid wordt gedirigeerd.)

  Die uitzondering voor jongeren werd ten behoeve van dit bedrijf door FDA en EMEA toegestaan omdat anders Strattera (met precies identiek dezelfde actieve metaboliet als Prozac) aan kinderen bij ADHD zelfs in een vierdubbele dosering,  wel uit de handel had moeten genomen worden.
  Immers…. jongeren zelfmoorden niet onder Strattera of Prozac, ze zelfmoorden door de depressie en controleverlies, die door een behandeling ermee ontstaat.
  Daardoor is een depressie evenmin een zorggerelateerde calamiteit.
  En voor statistieken vanzelfsprekend te verwaarlozen.

  Echter…

  Hier wordt een zeer zware fout begaan als het parket zou verzuimen na te gaan of het gedrag van die hond oncontroleerbaar is geworden door een behandeling met een stof die tot bevrediging van eenieder ‘therapeutisch’ werkt, door dosis per dosis neuronen te verwoesten.
  En daardoor een controleverlies over het gedrag doet ontstaan.

  Maar nu het over hondjes gaat.

  Honden hebben “a 95 percent success rate”en hebben geen farmaceutische hulp en ondersteuning hiervoor nodig.

  Ze zijn hun kosten dubbel en dik waard en kosten in zijn totaal gezien minder dan zogenaamd deskundig praten en pillen.
  Ook andere dieren (paarden) hebben een band op gevoelsniveau zonder verborgen agenda’s met zieke mensen.

  Als het Charlottesville brain injury center for veterans een zo’n geweldig goed herstel-programma had gehad tegen acceptabele kosten zou het zeker niet gesloten zijn.

  Eens te meer blijkt dat men natuurlijk herstel van de mens met TBI (Traumatic Brain Injury) niet of nauwelijks kan beïnvloeden maar hooguit in de situatie van alledag – meestal thuis – voorwaarden kan scheppen die het herstel bevorderen maar niet genezen.
  Kortom wat in de hersenen door beschadiging is weggevallen herstelt niet, maar andere hersendelen of -cellen kunnen wel functies overnemen of compenseren.

  Neuronen verwoesten met psychotica is nu wel precies datgene wat daarbij moet vermeden worden.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Dode ADHD-melkkoe, einde van PS-bedrijf?

  Posted on July 22nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Of waarom Onkelinx nooit premier van België zal worden.

  Na de abdicatie van DiRupo en een traditionele ophemeling van zijn verwezenlijkingen, zal een vrijwillige verbanning volgen.
  Mijn pure fictie dreigt een akelig bange waarheid te worden, waardoor ikzelf opeens geen echt verhaal meer zal hebben.
  Anderen zullen de nieuwe realiteit professioneel inkleuren en weer anderen zullen garen spinnen.

  DiRupo haalt dus het einde van zijn legislatuur niet en zijn opvolging is besmet.

  In Nederland wil staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) gedragsproblemen bij kinderen uit het medische circuit halen.

  Jarenlang en breed onderzoek aan universiteiten wereldwijd bevestigden tot op vandaag alleen maar de veiligheid van een cocaïne-en(of) amfetaminetoxicomanie wanneer kinderen het pedagogisch comfort van een opvoedende generatie onderuit plegen te halen.

  Onlangs nog vergeleek ik dat soort van academisch en breed onderzoek met het meten van de watervervuiling op de maan wanneer een of andere maanmissie er een tank arsenicum zou gaan lozen.

  Vanzelfsprekend zal geen vervuiling van het maanwater kunnen gemeten worden, waardoor wetenschappers zullen besluiten dat het begieten van de maan met arsenicum er geen watervervuiling zal teweegbrengen.
  En dus op termijn, absoluut veilig.

  Nu meldt een Nederlandse krant dat universiteiten in Amsterdam en Nijmegen opnieuw onderzoek uitvoeren naar het effect op een kinderbrein.

  Een onderzoek dat de watervervuiling met arsenicum op de maan zal meten.

  Universiteiten houden hun academische faam op niveau met de wetenschappelijke stelling dat het werkingsmechanisme en de farmacologie van psychotica onbekend is.
  Even onbekend als de aanwezigheid van water op de maan.

  Zowel in België (2010) als in Nederland (begin 2011) gedoogden legale overheden proeven in het recreatieve milieu met illegale middelen, wat er toe leidde dat op vandaag al openlijk over het medisch gebruik van XTC ballonnetjes worden opgelaten.

  Hoe verkijkt een obstinaat starre wetenschappelijke geest zich op een dogma dat een opgeblazen imago overeind houdt?

  De onbekende werking dient alleen om een slikkende massa gerust te stellen, want met een wel bekende farmacologie op de bijsluiter had de lucratieve epidemie van pedagogisch ongemak nooit enige kans gekregen.

  Maar waarom zal Onkelinx (Volksgezondheid in ‘federaal’ België) het nooit tot premier brengen?

  In België kunnen gedragsproblemen bij kinderen helemaal NIET uit het medische circuit gehaald worden.

  Zorg is de economie die ontstaat wanneer normaal gedrag als zorggerelateerd tot stand komt bij gebrek aan een definitie van normaal gedrag.

  Besparen op de zorg, zelfs als die kosten uit de pan zouden rijzen, is bij ons compleet ondenkbaar.

  Het democratisch bestel in dit land staat bovendien geblokkeerd op een gedirigeerde en rode economie waarbij niet eens goedkope generisch methylphenidaat aan bod kan en mag komen.
  De PS-partijkas, die gigantische chantagegelden betaalt, zou opdrogen als de ziekteverzekering de kunstmatig hoog gehouden Rilatine-prijs niet meer zou vergoeden.

  Een wit en en een zwart circuit van bevoorrading smeert ‘s lands gemeenschappen en strenge internationale regelgeving met bijhorende controleorganismen op maffiose stupefiante deals, zijn bemand met de eigen kameraden (Raymond Yans en Jean-Luc Onkelinx op INCB – International Narcotics Control Board).

  Onkelinx was eerst met Abbès Guenned getrouwd, een tot Belg genaturaliseerde Marokkaan. In 1997-1998 vroeg Marokko aan België de uitlevering van Guenned wegens verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Guenned werd op 31 juli 1997 op de luchthaven van Zaventem aangehouden in het bezit van een diplomatiek paspoort. Hierop scheidde Onkelinx van hem op 31 augustus. In Turkije werd hij ook op aanvraag van Interpol aangehouden en moest Guenned voor een tijdje de cel in, maar hij werd onder druk van onder meer de Belgische regering losgelaten en nooit aan Marokko uitgeleverd. Ze hertrouwde later met jurist Marc Uyttendaele, waarbij haar vorige echtgenoot als getuige optrad. In 2003 werd Guenned als medewerker van haar ministeriële kabinet aangenomen in het kader van de verkiezing van de Belgische Moslimexecutieve.Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Laurette_Onkelinx

  Als in Nederland uiteindelijk toch ooit aan het licht komt, hoe simpel de goede werking van succesmedicatie kan verklaard worden en daardoor maatregelen worden genomen, dan komen de economieën van twee buurlanden lijnrecht tegenover elkaar te staan, iets wat normaal een vorm van concurrentie nooit kan schaden.

  Maar in België zal om het democratisch gehalte te vrijwaren, de werking van sterke doping bij kinderen steeds onbekend dienen te blijven.

  Tenzij natuurlijk een tactische manier wordt gevonden om de huidige premier zonder schade voor de partij te laten abdiceren.

  Vandaar: quid met Onkelinx als nieuwe premier van een land dat aaneen klikt door het dienstbetoon en door chantage(overheids)gelden van perverse, pedofiele machthebbers die de eigen macht afkopen bij debiel te houden zelfverklaarde wetenschappers in een medisch gebeuren over psychotica dat populistisch als onbekend moet worden gehouden.

  Uiteindelijk even te rade gaan bij de DeStandaard en Bart Sturtewagen.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • De billen bloot

  Posted on May 20th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De maatschappij kampt met een ongeziene medische epidemie die op ons afkomt en waarbij een komende generatie grotendeels in de zorg zal terecht komen en wat stellen we vast?

  Geen arts is in staat om de diagnose te stellen van een fantoom-aandoening, waarvan de bijwerkingen, door de ‘presumed’ aandoening te behandelen, onbeheersbaar dreigen te worden.
  Omdat voortaan het multidisciplinaire team, met een medische bevoegdheid op het vingergeknip van de industrie de jeugd begeleidt, groeit momenteel een nieuwe generatie op die chemisch en bipolair balanceert op psychotica en antipsychotica.

  Er is de catechismus van de verzonnen aandoeningen, gebaseerd op normaal gedrag, en bij elk nieuw drie-, vier- of vijf-letterwoord past een veilig gewaand psychoticum.

  Geneeskunde komt voor een muur te staan, want de nieuwste aandoeningen zijn niet meer aan medici besteed, immers… normaal gedrag is niets voor artsen.

  En in plaats van normaal gedrag als een norm voor het normaal zijn, te beschrijven, kwam een opsomming tot stand van vervelende pedagogische taken, die normaal gedrag in de regel in stand dienen te houden.

  Door een projectie van die vervelende taken op kinderen, zijn dan de DSM-criteria ontstaan, waarmee veronderstelde ziekten zijn geboren.
  Een standaard van het normaal zijn wordt daardoor vermeden, en tevens dat vermoedelijke afwijkingen daaraan zouden kunnen afgetoetst worden.
  Men ging ervan uit dat bekwame artsen nogal vlug geneigd zijn om normaal gedrag te onderscheiden van vervelende pedagogische ongemakken, waardoor het commerciële opzet om harddrugs te dealen het doel zou voorbijschieten.

  Vandaar de truc met een team zonder medische vorming, waarvan syndicale revindicaties opvallend samenvallen met de opgestelde diagnosecriteria.

  Het behandelen van die nieuwste aandoeningen wordt veilig geacht omdat artsen ervan uitgaan dat het team dat diagnosen stelt, beroepshalve ook vertrouwd zou zijn met de farmacologie van de gebruikte medicatie.
  Omwille van een lucratieve sponsoring door de bedrijven die ‘wel zullen weten wat ze in de handel brengen’.
  Wat een denkfout van formaat is.
  En omdat de tot stand te brengen epidemie steunt op een ten top gedreven teamwork, is afgesproken dat artsen tot nader order alvast alleen de voorschriften mogen schrijven.

  Zowat het enige waarvoor men ze momenteel academisch opleidt.

  Althans in de materie van presumed diseases.

  Vanzelfsprekend kent het team helemaal niets van de farmacologie, want de medicatie is veilig omdat geen kat de werking ervan kent.
  Zelfs de producenten niet.
  Zeggen ze zelf.

  Nu staat een epidemie voor de deur, zelfs na al die jaren van intense behandeling en vruchtbare samenwerking met lieden die de leemten in medische kennis bij artsen feilloos hebben opgevangen.

  Maar wat niemand voor mogelijk heeft kunnen houden.

  Nu lopen nog steeds artsen rond, in de overtuiging dat ze zowel medisch als maatschappelijk torenhoog boven iedereen uitblinken door het voorrecht om veilig harddrugs, zelfs bij kinderen, te mogen dealen.

  Het epitheton ‘veilig’ staat hier voor een veilige waan.

  Terwijl niemand van hen beseft, of mag beseffen, dat hun ‘licence’ en eigendunk worden misbruikt in een van de grootste en perverse zwendels die de geschiedenis ooit zal hebben gekend.

  Een farmaceutische industrie die er de laatste kwarteeuw in geslaagd is om de academische medische kennis en opleiding in handen te krijgen en om die vervolgens zodanig te kneden dat zelfs een normaal normbesef tot ‘presumed diseases’ werd verwrongen.

  Stel je voor… een artsenpopulatie die al fluitend het stellen van diagnosen uit handen geeft en zich fanatiek laat bekeren tot een leer, die harddrugs als helende medicatie uitroept van compleet verzonnen ziekten.

  Kennis hoeft niet meer, de maatschappij verlangt van artsen evidentie en het liefst van al, zo snel mogelijk.
  In het nauw gedreven zwaait men voortaan met hersenscans van gedrogeerden, waarmee duidelijk zou moeten zijn hoe die sukkelaars helemaal kapot op de wereld zijn gezet.

  Terwijl bekend wordt hoe jongeren voortaan pas achteraf een medische diagnose nodig hebben om minder afhankelijk te zijn van de dealers op speelplaatsen.
  Want een diagnose stelt ze in staat om bovendien de overheid te laten meebetalen voor de ingestelde toxicomanie of eventueel zelfs de verslaving.

  Geert Dom zou met zijn gekleurde plaatjes de wereld veel beter kunnen overtuigen wanneer hij ook was komen aandraven met scans van patiënten die vooraf nooit psychotica (van welke dealer dan ook) toegediend kregen of met scans van succesvol behandelde patiënten door de psychotica.
  Immers, het bekende FIF-syndroom in de geneeskunde zorgt ervoor dat zelfs ADHD meer echt kan lijken dan het is.

  Een kwarteeuw lang heerste medische evidentie en we staan aan de vooravond van een ongeziene epidemie bij een generatie bipolair gemaakte debielen.
  Een nieuwe generatie die geboren werd om normaal te kunnen zijn, maar dat niet kon, omdat kennis van verantwoordelijken om commerciële redenen werd afgezworen.

  Stel je voor dat de bedenker van al dat moois dan doodleuk komt verklaren dat het in feite niet zo bedoeld was.
  Het was maar om te lachen.

  Inventor of ADHD: “ADHD is a fictitious disease”

  by Moritz Nestor

  Fortunately, the Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics (NEK, President: Otfried Höffe) critically commented on the use of the ADHD drug Ritalin in its opinion of 22 November 2011 titled Human enhancement by means of pharmacological agents1: The consumption of pharmacological agents altered the child’s behavior without any contribution on his or her part.

  That amounted to interference in the child’s freedom and personal rights, because pharmacological agents induced behavioral changes but failed to educate the child on how to achieve these behavioral changes independently. The child was thus deprived of an essential learning experience to act autonomously and emphatically which “considerably curtails children’s freedom and impairs their personality development”, the NEK criticized.

  The alarmed critics of the Ritalin disaster are now getting support from an entirely different side. The German weekly Der Spiegel quoted in its cover story on 2 February 2012 the US American psychiatrist Leon Eisenberg, born in 1922 as the son of Russian Jewish immigrants, who was the “scientific father of ADHD” and who said at the age of 87, seven months before his death in his last interview:

  “ADHD is a prime example of a fictitious disease”2

  Since 1968, however, some 40 years, Leon Eisenberg’s “disease” haunted the diagnostic and statistical manuals, first as “hyperkinetic reaction of childhood”, now called “ADHD”. The use of ADHD medications in Germany rose in only eighteen years from 34 kg (in 1993) to a record of no less than 1760 kg (in 2011) – which is a 51-fold increase in sales! In the United States every tenth boy among ten year-olds already swallows an ADHD medication on a daily basis. With an increasing tendency.3

  When it comes to the proven repertoire of Edward Bernays, the father of propaganda, to sell the First World War to his people with the help of his uncle’s psychoanalysis and to distort science and the faith in science to increase profits of the industry – what about investigating on whose behalf the “scientific father of ADHD” conducted science? His career was remarkably steep, and his “fictitious disease” led to the best sales increases. And after all, he served in the “Committee for DSM V and ICD XII, American Psychiatric Association”4 from 2006 to 2009. After all, Leon Eisenberg received “the Ruane Prize for Child and Adolescent Psychiatry Research. He has been a leader in child psychiatry for more than 40 years through his work in pharmacological trials, research, teaching, and social policy and for his theories of autism and social medicine”.5

  And after all, Eisenberg was a member of the “Organizing Committee for Women and Medicine Conference, Bahamas, November 29 – December 3, 2006, Josiah Macy Foundation (2006)”.6 The Josiah Macy Foundation organized conferences with intelligence agents of the OSS, later CIA, such as Gregory Bateson and Heinz von Foerster during and long after World War II.
  Have such groups marketed the diagnosis of ADHD in the service of the pharmaceutical market and tailor-made for him with a lot of propaganda and public relations? It is this issue that the American psychologist Lisa Cosgrove and others investigated in their study Financial Ties between DSM-IV Panel Members and the Pharmaceutical Industry7. They found that “Of the 170 DSM panel members 95 (56%) had one or more financial associations with companies in the pharmaceutical industry. One hundred percent of the members of the panels on ‘Mood Disorders’ and ‘Schizophrenia and Other Psychotic Disorders’ had financial ties to drug companies. [...] The connections are especially strong in those diagnostic areas where drugs are the first line of treatment for mental disorders.”8 In the next edition of the manual, the situation is unchanged. “Of the 137 DSM-V panel members who have posted disclosure statements, 56% have reported industry ties – no improvement over the percent of DSM-IV members.”9 “The very vocabulary of psychiatry is now defined at all levels by the pharmaceutical industry,” said Dr Irwin Savodnik, an assistant clinical professor of psychiatry at the University of California at Los Angeles.10

  This is well paid. Just one example: The Assistant Director of the Pediatric Psychopharmacology Unit at Massachusetts General Hospital and Associate Professor of Psychiatry at Harvard Medical School received “$1 million in earnings from drug companies between 2000 and 2007”.11

  In any case, no one can easily get around the testimony of the father of ADHD: “ADHD is a prime example of a fictitious disease.”

  The task of psychologists, educators and doctors is not to put children on the “chemical lead” because the entire society cannot handle the products of its misguided theories of man and raising children, and instead hands over our children to the free pharmaceutical market. Let us return to the basic matter of personal psychology and education: The child is to acquire personal responsibility and emphatic behavior under expert guidance – and that takes the family and the school: In these fields, the child should be able to lead off mentally. This constitutes the core of the human person. •

  1 Human enhancement by means of pharmacological agents, Opinion No 18/2011, Bern October 2011. http://www.bag.admin.ch/nek-cne/04229/04232/index.html?lang=en
  2 Blech, Jörg: Schwermut ohne Scham. In: Der Spiegel, Nr. 6/6.2.12, p. 122–131, p. 128.
  3 Blech, p. 127
  4 http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Eisenberg (6.2.2012)
  5 http://psychnews.psychiatryonline.org/newsarticle.aspx?articleid=107051
  6 http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Eisenberg (6.2.2012 17:59:25)
  7 Cosgrove, Lisa et al. Financial Ties between DSM-IV Panel Members and the Pharmaceutical Industry. In: Psychother Psychosom 2006; 75:154-160 (DOI: 10.1159/000091772)
  8 Cosgrove, Lisa et al. Pp. 154
  9 DSM Panel Members Still Getting pharma funds. URL: http://www.cchrint.org/tag/lisa-cosgrove/ (8.2.2012 23:21:29)
  10 http://www.emaxhealth.com/1357/7/35563/experts-who-write-dsm-have-financial-ties-pharmaceutical-companies.html
  11 Cf. http://www.cchrint.org/tag/lisa-cosgrove/

  En dan staan ze daar allemaal.
  Al die opgeblazen dikke vette ego’s.

  Goedbetaalden om te veinzen dat ze geleerd zijn en niet eens psychotica en antipsychotica van elkaar kunnen onderscheiden en het allemaal op een hoopje gooien.
  In de media dan nog.
  Remember de kwakkel van Mark VanBellinghen.
  Exhibitionisme van het onbenul.

  Want het publiek stopt met nadenken, wanneer artsen uiteindelijk de echte diagnose hebben gesteld.

  Zelfs wanneer Novartis over ADHD schrijft:
  “Specifieke etiologie van het syndroom is niet bekend en er is geen op zichzelf staande diagnostische test beschikbaar.”
  Artsen veinzen een diagnose.
  Voor de maatschappij is dit perfect OK.

  En waarom gaan artsen en maatschappij daar zo losjes over?
  Omdat methylfenidaat als een cocaïnestof compleet veilig zou zijn.
  En waarom zo veilig?

  Omdat ook Novartis en CBG daarover schrijven dat het werkingsmechanisme onbekend is.
  “Het werkingsmechanisme bij ADHD is niet bekend”.

  De echte werking van psychotica maak ik nu al tien jaar bekend, het is onbegrijpelijk dat zij die pronken met een zelfverklaard uitblinken in medische en maatschappelijke wijsheid, hier koppig verkiezen om als stomme ezels te willen doorgaan.
  Hun eigen hypothese van een vermoedelijke werking is intussen doorprikt en wetenschappelijk bestaat voor hen nu helemaal geen houvast meer.

  Op 1 rijtje gezet.

  Volgens de bedenker ervan is ADHD puur verzonnen.
  Volgens de wetenschap is de etiologie van het syndroom onbekend en bestaan er geen diagnosemethoden.
  Volgens de producenten van de gebruikte harddrugs is het werkingsmechanisme bij ADHD onbekend en dus veilig.

  Waarom dan in godsnaam een ziekte veinzen?
  Met het risico van imagoschade wanneer charlatans met de billen bloot gaan.

  Zo simpel.
  Iedereen weet wel dat ADHD de grootste farce van deze eeuw is, maar die farce is nodig om te omzeilen dat de wetgever VERBIEDT om harddrugs te dealen, ook het dealen door medische beroepsbeoefenaars is verboden, wanneer zoiets niet kadert in een medische behandeling.
  (in België: lees art.2, wet van 24/02/1921)

  ADHD dient als een schaamLAP om de genoemde wet en het KinderrechtenVerdrag van de VN schaamteLOOS te verkrachten.

  Een hypocrisie die de maatschappij pakken geld kost, terwijl Rilatine, Concerta en Strattera op de speelplaatsen en op internet gewoon zonder voorschrift te koop zijn.
  Zonder dat een arts of zelfs een diagnose daarbij hoeft.

  Artsen roepen in koor dat die stoffen veilig zijn.
  Voor iedereen, want ADHD bestaat niet eens.
  De waan heerst immers, waarbij psychotica helend zouden zijn bij ADHD-ers (die niet bestaan omdat ADHD niet bestaat) en zenuwstelsels zouden verwoesten bij al de rest.
  Bij iedereen verwoestend dus (hoe klinkt dat weer in ‘mijn‘ werkingsmechanisme?).
  De toegevoegde waarde van de arts bij de aandoening is, zoals aangetoond, dan ook compleet verzonnen.

  Tenzij daarmee een lucratief systeem van subsidiëring kan tot stand komen, om goedkoop aan gegeerde psychotica of party-drugs te raken en om die dan op de speelplaats met grote winst te verpatsen, wat de economie draaiende kan houden.

  En dan zwijg ik nog over de constructie die de overheid in België aanwendt met een systeem van terugbetaling om de eigen partijkas spijzen via het vervalsen van de verbruikscijfers van methylphenidaat en een sleutelpositie van Dirk Cuypers, ex-medisch directeur bij Lilly (Strattera) als voorzitter van het directeurencomité op Volksgezondheid.

  Als ADHD geen ziekte zou zijn (wat bewezen moest worden), dan stort ook dit kaartenhuisje in elkaar.

  En veel erger nog dan dat artsen met de billen bloot zouden gaan, zou het aanzien van dit landje compleet kraken, wanneer de billen van die minister van Volksgezondheid (Laurette Onkelinx) ook zouden…

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Begrotingsnorm mislukt bij onbekend houden werking psychotica

  Posted on October 28th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Met handen en voeten is het politiek establishment gebonden aan de profijtjes waarmee healthcare in de maatschappij een mindcontrol bezig is tot stand te brengen.

  Het komt de politiek goed uit.

  Gekleurde zuilen verrijken zich aan de zorgsubsidies waarmee het publiek iatrogeen en chemisch bipolair kan gaan balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Op zelfmoordpreventie draait een geoliede en gesubsidieerde machine en plotse sterfgevallen houden een industrie op dreef.
  Gelukkig zijn dit geen zorggerelateerde calamiteiten.

  En hoeft men geen andere foef te verzinnen om statistieken te vervalsen.

  Ook de geneeskunde spint garen.
  Artsen hoeven niets te kennen over de farmacologie van de gebruikte psychotica.

  Alleen dat ze veilig zijn, nu precies omdat niemand wil weten hoe ze werken.

  Het voorschrijven ervan staat garant voor vette incentives.

  En komt er kritiek, dan zorgt men ervoor dat een publiek debat met de gehate apotheker er nooit kan komen.

  Ervaring leerde dat met zo een openbaar debat het onbekend houden van de farmacologie in gevaar wordt gebracht.

  Twee voorbeelden van onnodig en nutteloos tijdverlies door instanties die het in Keulen horen donderen.

  http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1728-1.pdf

  http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=682582

  Een gemekker dat compleet overbodig zou zijn als FDA, de universiteiten en de ministeries van Volksgezondheid het werkingsmechanisme van psychotica zouden willen bekend maken.
  Geveinsde onkunde daarover zorgt voor onder meer het gemekker in deze voorbeelden, maar ook voor heel wat onheil bij de bevolking.

  Onheil, waarbij perverten zoete broodjes bakken.

  Ik verwijs daarbij naar het vervalsen van de statistieken over het verbruik van methylphenidaat in België, dat de PS (Parti Socialiste) in staat stelt om fondsen van de ziekteverzekering te laten opdraaien voor de smeerlapperij van de bende van Dutroux en voor het in stand houden van het corrupte machtsspel van de eerste minister.

  Er is geen sprake van dat op die constructie met psychotica bij kinderen ooit zal bespaard worden.

  Maak de farmacologie van Rilatine en Concerta bekend, of België haalt nooit de begrotingsnorm door Europa opgelegd.

  Bemerk hoe Onkelinx (Waalse PS en Sociale Voorzorg) blokkeert, wanneer op dat departement grandioos zou kunnen bespaard worden door simpelweg de werking bekend te maken van de psychotica die onderdanen kunstmatig aan een iatrogene zorg moeten houden.

  En dan te weten dat het artsengenootschap in dit land dit spel als onnozelaars meespeelt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Onkelinx voelt de bui nu echt wel hangen

  Posted on October 26th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  De media blijven te opvallend stil na de vrijspraak  door de raad van beroep bij de Orde van Apothekers.

  Een vrijspraak die wel gevolgen kan hebben.

  In december 2010 maakte ik de constructie bekend waarbij de Waalse PS sinds 2004 de officiële verbruiksgegevens van methylphenidaat (Rilatine, Concerta) vervalst, de prijs van de Rilatine verdriedubbelde en de ziekteverzekering deze verhoogde prijs liet vergoeden bij patiënten met een attest van de geneeskundige adviseur.

  Sinds 2004 staat een ban op het officiële verbruik van deze stof onder een opiumreglementering en wordt zowel nationaal als internationaal alleen maar het verbruik bekend gemaakt van wat bij de ziekteverzekering ‘bekend’ is via de regeling met attesten.
  Het volledig verbruik van Concerta en van de niet vergoedbare Rilatine blijft voor de statistieken verborgen.

  Op 18 januari 2011 ontvangt de Hoge Raad van de Orde van Apothekers een klacht, die oproept om mij deontologisch te vervolgen.

  De hardnekkigheid en de geheimzinnigheid van de ontstane procedure steken schril af tegenover wat vijf jaar eerder gebeurde, nadat mijn eerste boek was verschenen.
  Waardoor bij mij een zekere argwaan werd gewekt.

  Tot op 31 mei 2012, werd de identiteit van de klager geheim gehouden.
  Op 2 juni 2012 slaagde ik erin om het verband aan te tonen van die stroman met de eerste minister van België en met de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, beiden van de Waalse PS en duidelijk bevreesd dat een en ander zou lekken.

  De orde van Apothekers diende daarbij als een uitzonderingsrechtbank, omdat via een tuchtprocedure achter gesloten deuren een middel kon gevonden worden om kritiek in de kiem te smoren.

  Tijdens de procedure in beroep maakte ik vanzelfsprekend dankbaar gebruik van het recht op verdediging om niet alleen juridisch te argumenteren (via mijn raadsman), maar ook om professioneel duidelijkheid te krijgen over de reden van het achterhouden van de farmacologie bij psychotica voor zogezegd medisch gebruik.

  Bij een eventuele veroordeling zou de geloofwaardigheid van mijn stelling over de werking van die medicatie vanzelfsprekend zeer op de helling komen te staan en zou verder strijden helemaal geen zin meer hebben gehad.

  Bij de vrijspraak nu achtte ik mij daarom dubbel dankbaar.
  Enerzijds omdat een molensteen van mijn nek en mijn schouders is gevallen (zoals iemand het beschreef) en anderzijds omdat ‘mijn’ farmacologie eindelijk de lang verwachte (degelijke) toets kon doorstaan.

  Als aan dat laatste nu consequenties mogen gekoppeld worden, dan ziet de toekomst voor het ritueel medisch drogeren en psychotisch maken van kinderen er commercieel niet zo schitterend uit.
  En ook de illegale invoer en het witwassen van methylphenidaat voor partijpolitieke en voor nog veel meer smerige perverse redenen.

  Vandaar het oorverdovend stilzwijgen van de media rond deze toch wel opmerkelijke uitspraak.
  Was de uitspraak anders geweest, dan de konden we de wolven wel goed hoorbaar in de pers horen huilen.

  Bij deze toch een lesje voor een niets vermoedend publiek.
  De media censureren niet, de media filteren en dit op het commando van hogerhand.
  Wat de bevolking niet mag weten, dat zal niet bekend raken.

  Maar wat bazuint de pers nu uit… op het commando van hogerhand?

  Stel nu dat het handeltje in psychotica eindelijk toch eens zou opdrogen.
  En dat de miljoenen Euro’s chantage-en corruptiegelden jaarlijks niet meer uit de Augiasstal van de ziekteverzekering naar de PS-partijkas en horigen kunnen vloeien, dan is er wel iemand die met een heel groot probleem opgezadeld is.

  Laurette Onkelinx, met name.
  En zie… wat gebeurt?
  De pers meldt (op commando van hogerhand?) dat Laurette Onkelinx op die stal in nauwe schoentjes dreigt te komen en aan het panikeren slaat.


  Raad eens op welk departement een wiel dreigt af te lopen als bekend raakt waarom nieuwe generaties psychotica als mindcontrol moeten zwelgen en waarvoor al dat geld moet dienen.

  Reactie van iemand op de uitspraak van de raad van beroep bij de Orde van Apothekers.

  Ik ben blij dat hij gelijk gekregen heeft want dit zal dan toch de farmaceutische lobby en de politiekers die zich door hem laten omkopen, tot nadenken brengen, hoop ik!!!

  Nu weet iedereen dat hij de waarheid zegt in verband met alle psychotica die men aan de kinderen geeft en die zorgen voor psychische problemen (in plaats van ze op te lossen), voor onverklaarbaar “doodvallen” of “stommiteiten doen”.

  Ik hoop dat hij ook zal verder gaan met het publiceren van de feiten rond Di Rupo en zijn kliek. De mensen mogen dit weten.

  We betalen al genoeg zwijggeld aan de hele kliek Dutroux-Di Rupo.
  Ze zoeken besparingen, wel daar kunnen ze al miljoenen vinden.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • (H)eerlijk bestuur.

  Posted on September 8th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Het rijk van de vorige Waalse socialistische premier (Leburton) was van heel korte duur door de corruptie met de Ibramco-affaire.

  Een tiental jaar later kwam ook een prematuur einde aan het geneesmiddelenexperiment van Willy Claes (BSP- Belgische Socialistische Partij) op Economische Zaken met Therabiol.

  En al was de aankoop van Agusta-helicopters niet meteen een hoog technologisch overheidsinitiatief, de burgers in dit land werden er allemaal beter van.

  In die zin dat de illusie werd gewekt dat corruptie aan de top uiteindelijk toch bestraft wordt.

  Met spanning wordt momenteel uitgekeken naar het moment waarop de Rilatine-zweer zal barsten, waarbij het vervalsen van officiële verbruikscijfers moet dienen om het RIZIV (de Belgische federale ziekteverzekering) een illegale invoer van methylphenidaat te laten financieren, waarmee de top van de Waalse PS (Parti Socialiste) zich stevig kan verrijken.
  Vandaar dat geen PS-minister op Volksgezondheid een poot zal uitsteken om die medische cocaïnedoping bij de bevolking proberen af te remmen.

  Verder vaart de economie van dit land er goed bij wanneer de wapenverkoop stevig draaiende wordt gehouden.

  De Waalse PS fungeert hier als voortrekker.

  De chauffeur van een Brussels staatssecretaris werd in mei 2012 aangehouden omdat hij alleen maar probeerde de federale economie een duwtje in de rug te geven.

  Beter nog dan de Europese Centrale Bank en veel eerder dan die centrale bank gaf onze premier (of zijn familie althans) het goede voorbeeld en ook de Duitse Angela Merkel het nakijken, door het geld dat iedereen zo broodnodig schijnt te hebben, simpelweg zelf bij te drukken.

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=TB3QOAQM

  Maar (h)eerlijk bestuur houdt in dat stevige initiatieven blijven genomen worden.
  Nu staat het spaarboekje met een hoge rente op de agenda.

  Burgers werden dus al geconfronteerd met de successen waarmee politici zich aan de macht beitelen.
  Uit de vorige bankencrisis is tevens bekend wat het lot was beschoren van instellingen, die hoge rentes beloofden.
  Nu verwacht men dat burgers alles blijven geloven, en helemaal geen lessen trekken uit vorige catastrofen.

  Onze minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), krijgt het op de heupen van de banken.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120907_00288352

  Wat zal er met het hoogrentend spaartegoed van burgers gebeuren, wetend dat federale RIZIV tegoeden door dezelfde Laurette Onkelinx gepompt worden naar de eigen Waalse PS om de corruptie en zwijggelden te betalen rond de pedofilie van de eigen PS-premier?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Rilatine-gebruik daalt (officieel) alleen in België.

  Posted on August 3rd, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Steeds dikkere mist rond de Rilatine-cijfers.

  Tussen 1995 en 2004 maakte de dienst verdovende middelen van het ministerie van Volksgezondheid jaarlijks de cijfers van het methylfenidaat-verbruik in grammen bekend, na een eenvoudige vraag per e-mail.

  Dit ministerie is bovendien internationaal verplicht die cijfers bij te houden en aan een VN-instantie door te sturen.

  Het totale verbruik wordt bekomen doordat apothekers bij elke aankoop van specialiteiten, die dit product bevatten een verdoving bon in drievoud op te stellen, waarvan een exemplaar in de apotheek blijft, een exemplaar naar de leverancier en een derde exemplaar naar de dienst verdovende middelen van Volksgezondheid.
  Op die manier wordt van elk verdovend middel tot op de milligram het verbruik geregistreerd.
  Aan deze manier van werken is tot op vandaag nog niets veranderd.

  In 2004 verdriedubbelde de prijs van Rilatine en in hetzelfde jaar zorgde Rudy Demotte (PS) er toen voor dat die stof door de ziekteverzekering zou worden vergoed… aan de verdriedubbelde prijs.
  Terwijl het de regel is dat farmaceutische bedrijven hun prijzen laten zakken, wanneer er een RIZIV-terugbetaling kan bekomen worden.

  Maar soit.

  Vanaf 2004 worden door de cel verdovende middelen op Volksgezondheid geen cijfers meer verstrekt van het methylfenidaat-verbruik.
  En dit gedurende vijf jaar.

  Pas in 2009 werd na herhaald aandringen in Kamer en Senaat, door Onkelinx een warrig verhaal geserveerd, met cijfers, die niet vanuit de farmaceutische inspectie komen – omdat de minister, naar eigen zeggen, daar niet meer zou aangeraken  maar die geplukt zijn vanuit de gegevens van de ziekteverzekering.

  Nu is en was Onkelinx ook in die tijd tegelijk minister van Volksgezondheid (Farmaceutische Inspectie) en van Sociale Zaken (ziekteverzekering).

  Maar soit.

  Tot op vandaag raakten officieel alleen maar het verbruik tot en met 2009 bekend.

  In de ons omringende landen zijn de voorbije dagen intussen al de cijfers van 2010 en zelfs van 2011 bekend gemaakt.

  België blijft daarover merkwaardig stil.

  Ook bij de ziekteverzekering (RIZIV) moet schijnbaar iets voorgevallen zijn, want de cijfers over 2010, die Onkelinx broebelt in de Senaat zouden uit Farmanet-bronnen afkomstig zijn.

  Immers, op 18 januari 2011 diende een PS-administratie (minister of premier?) anoniem (een bendelid gelinkt aan Dutroux) tegen mij een klacht in bij de hoge raad van de orde van apothekers, omdat ik een maand eerder de constructie had bekend gemaakt waarom sinds 2004 over de cijfers van methylfenidaat een steeds dikkere mist is gaan hangen.

  Op 17 maart 2011 kwam in de Senaat opnieuw een vraag naar de cijfers en op 21 juni 2011 verscheen Onkelinx met een totaal nieuwe manier van voorstelling ervan en weeral cijfers vanuit een andere bron (Farmanet).

  De mist verdikt zowaar.

  Om nu het echte verbruik te kunnen reconstrueren, tussen 2004 en 2009, kon ik alleen maar gebruik maken van wat de overheid wou bekend maken, terwijl om reden van wat ik in december 2010 had bekend gemaakt, een belangrijk deel opzettelijk werd en nog steeds wordt achtergehouden.

  Hoe ging ik daarbij te werk?

  De negen jaar die voorafgingen aan 2004, kende de stijgingscurve van het verbruik van die stof zowel in Nederland als bij ons in België een opvallend gelijklopende stijgingsgraad.
  Welnu die stijgingsgraad gebruikte ik om vanaf 2004 het echte verbruik in ons land te vermoeden.

  Vandaar dat ik vrees, dat verantwoordelijke personen op die ministeries met dat vermoeden niet zo gelukkig waren, waardoor men opnieuw met een andere strategie voor de dag is gekomen om de officiële cijfers te presenteren.
  Maar ik pas mij aan.

  Wat leer ik uit de gegevens van de minister in de Senaat?

  Het verbruik telt men niet meer in grammen, maar in gebruikte DDD’s.
  (DDD = Defined Day Dose)

  WHO (World Health Organisation) bepaalt DDD voor methylfenidaat op 30mg/70kg lichaamsgewicht.

  Nu komt de kat op de koord.

  Volgens de gegevens in grammen van de vorige jaren, zou elk jaar met verschillende DDD’s worden gerekend, dus anders dan dat WHO dit doet.

  Laat ons ervan uitgaan dat in 2010 het Belgische Farmanet zijn DDD met ongeveer 5 milligram verminderde, zoals de voorgaande jaren, dan krijgen we een resultaat in grammen, waarmee we in de grafiek het verbruik met de vorige jaren kunnen vergelijken.

  En komen we tot de conclusie, na twee belangrijke ingrepen in het gegevensmateriaal over het verdovend middel dat aan kinderen wordt toegediend en dat internationaal aan de VN (bemand met eigen PS-personeel) moet doorgegeven worden, dat het (officiële) verbruik van methylfenidaat in ons land, ALS ENIG LAND TEGENOVER DE ONS OMRINGENDE LANDEN aan het dalen is gegaan.

  Terwijl iedereen moord en brand schreeuwt over het enorme verbruik ervan.
  Over het verbruik in 2011 zal het natuurlijk voortaan een tijdlang stil blijven.

  Maar als het gebruik van MPH echt parallel zou verlopen, als in de ons omringende landen, dan betekent deze grafiek dat het verschil met de witte balken en het blauwe deel (het officiële deel), een verbruik aantoont dat illegaal ons land binnengesmokkeld wordt en waarbij de verdriedubbelde prijs uit 2004, van het blauwe deel, dient als betaling van het verschil met de witte balk.

  Zou dit dan de reden zijn waarom een Dutroux-bendelid, een 24-jarige hardcoreflipper en DJ in Antwerpse nachtclubs, op 18 januari 2011 tegen mij een klacht heeft ingediend bij de orde der apothekers, omdat ik een maand eerder deze feiten had bekend gemaakt?
  En waarover op 20/09/2012 de raad van beroep van de orde van apothekers een arrest moet vellen.

  Een man, die net als Oleg Oetrik in Rusland, diep gegriefd was door het gebed tegen Poetin van Pussy Riot.
  Een showproces dat de orde van apothekers zal opvoeren tegen een collega, die zich mateloos stoort aan illegale invoer van verdovende middelen om kinderen met een mindcontrol te misbruiken

  Maar waar blijft het parket in deze?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Houdt Dutroux de farmacologie van ADHD-medicatie onbekend?

  Posted on July 28th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Al blijft de man gevangen en zal men zijn vrouw, net als bisschop VanGheluwe, naar een klooster sturen, de bende van de man beheerst nog steeds het politieke en zelfs het medisch gebeuren.

  Een constructie op de ministeries van Sociale Voorzorg en Volksgezondheid bezorgt de bende royale inkomsten, via de kopstukken ervan die een politieke verantwoordelijkheid dragen.

  Stel nu eens dat de bende Dutroux geen baat zou hebben bij het bekend maken van de werking van ADHD-medicatie en daarbij ondergeschikt, ook de werking van andere psychotica, meer speciaal de nieuwere antidepressiva. Dan zouden de echte cijfers over het jaarlijks verbruik van methylfenidaat in België wel mogen gepubliceerd worden.

  Nu publiceert men sinds 2004 alleen maar sterk verminderde cijfers, omdat de opbrengst van de rest gebruikt wordt om de bende te financieren.

  Wie nu denkt dat zoiets in de wereld zal opvallen omdat we hier te maken hebben met een sterk gereglementeerde stof, die internationaal (ook door de VN) wordt opgevolgd, vergist zich.

  De voorzitter van de VN-afdeling, die instaat voor de wereldwijde opvolging van het gebruik van verdovende middelen is een Belg (Raymond Yans) en heeft net als de Belgische premier en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Laurette Onkelinx), een PS-partijkaart. De secretaris van die VN-afdeling, die onder meer het inkomende en uitgaande dataverkeer in de gaten houdt, is ook een Belgische PS-partijonderdaan, genaamd: Jean-Luc Onkelinx.

  Bovendien komt de opbrengst van illegaal ingevoerd en niet geregistreerde methylfenidaat integraal de partijkas ten goede, omdat daartoe in 2004, tegelijk met het vergoedbaar maken van de methylfenidaat van Novartis, ook de publieksprijs werd verdriedubbeld wat de ziekteverzekering meteen opscheepte met een kunstmatig heel duur geworden verdovend middel.

  Waarom deze verdriedubbeling? Voor de ingevoerde methylfenidaat, zowel legaal als illegaal, bleef voor de leverancier alleen maar dezelfde (oude) prijs van kracht.

  Omdat de ziekteverzekering, alleen maar een deeltje van het totale verbruik vergoedt – Rilatine is attestmedicatie en alleen voor hen die voldoen aan de criteria – betaalt die ziekteverzekering door de verdriedubbelde prijs, meteen het totale verbruik aan de leverancier.

  De leverancier moet dan gratis de voorraad leveren, die niet door de ziekteverzekering wordt vergoed en daardoor illegaal wordt aangeleverd.

  Vandaar dat sinds 2004 als officiële cijfers over het verbruik in België, alleen die cijfers worden publiek gemaakt, die bij het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering) bekend zijn, via het terugbetalingsmechanisme. Ander verbruik wordt niet meer geteld.

  De opbrengst van het witte deel van de grafiek dat uitsteekt boven de officiële cijfers van België sinds 2004 geeft aan wat ‘verdiend’ wordt aan het verbruik van illegaal ingevoerde en niet-bekend gemaakte methylfenidaat in ons land.

  Wat meer is. In 2009 verklaarde Onkelinx (minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken) in de senaat, dat de officiële cijfers van het verbruik dienen als basis om geldige invoerbewijzen uit te schrijven. Immers voor het vervoeren van methylfenidaat is een geldig vervoerdocument nodig, precies omdat die stof zo sterk gereglementeerd is.

  Door de corrupte constructie kan bijgevolg geen geldige vervoerbewijzen uitgeschreven worden voor de stof, die ons land moet binnenkomen, zonder dat de ziekteverzekering daarover cijfers heeft. Wat betekent dat de invoer van Concerta en de Rilatine, die niet vergoed wordt, dan ook illegaal binnengesmokkeld wordt. Iets waarover natuurlijk geen enkel douanemechanisme of geen enkele politiecontrole bezwaar maakt, omdat de vervoerders natuurlijk…. opereren onder de hoge bescherming van prominente leden van de nationale regering.

  Als Concerta in ons land conform de nationale wetgeving ons land zou binnenkomen en verdeeld worden, dan zou op de verpakking het verplichte etiket met een doodskop moeten prijken. Iets wat al sinds jaren ontbreekt.

  Zelfs nu nog en sinds ik dit al op 24 november 2010 bekend heb gemaakt.

  Op welke manier draagt Johnson&Johnson (Janssens Pharmaceutica) bij aan de smeergelden van de bende van Dutroux en de Waalse PS? De verdeling van die invoer onder de farmaceutische groothandels gebeurt vanzelfsprekend door een eigen bedrijfje dat niets hoeft te betalen aan de leverancier (de ziekteverzekering heeft alles al betaald) en die de geldende verkoopprijs wel aanrekent aan andere groothandels of aan apotheken, die op hun beurt het ganse zaakje kunnen witwassen.

  Het is die opbrengst die de PS-partijkas en de financiële noden van de bende van Dutroux verrijkt. En waarom komt in België geen generische methylfenidaat in de handel? De kunstmatig verdriedubbelde prijs voor het merkproduct moet gehandhaafd blijven voor de financiering van de zwijggelden en de praktijken van de bende van Marc Dutroux, waarvan sommige ondervraagde getuigen in de opgemaakte PV’s zelfs pronken met de hoge bescherming die ze genieten.

  Als een generische stof in concurrentie zou gaan met de hoge prijs dat de ziekteverzekering moet aanhouden, om een illegaal circuit mogelijk te maken, dan zou zoiets het einde betekenen van een lucratieve financiering van de misdaadzuil waarop een heersende politieke partij in dit land gedijt.

  Vandaar dat geen generische methylfenidaat in België in de handel komt. Vandaar ook dat het werkingsmechanisme van methylphenidaat onbekend hoort te blijven. Want stel nu eens dat het werkingsmechanisme wel zou bekend raken, zoals in 1955, toen de stof onder een opiumreglementering werd gebracht en waarbij toen als redenering gold dat daarvoor geen therapeutische indicatie kon bestaan, precies omwille van dat werkingsmechanisme.

  Bemerk ook hoe men zich onlangs haastte om de nieuwe gevaarlijke drug, 4-MA, onder dezelfde klasse onder te brengen, als deze waaronder ook methylphenidaat is ondergebracht.

  Zou 4-MA dan voor iedereen gevaarlijk zijn, alleen niet als het door kinderen wordt gebruikt? Toch wonderbaar dat die politiek verantwoordelijken deze maatregel nemen, zonder dat ze op de hoogte zouden zijn van hoe dat soort van psychotica zou werken?

  Alleen maar even vaststellen dat schijnbaar de belangen van de top van de bende van Marc Dutroux voorgaan op de belangen van kinderen in deze maatschappij.

  Was het immers ook niet zo, dat Marc Dutroux ook geen waarde heeft gehecht aan enig normbesef in verband met kinderen? Alleen zo grof dat in dit land de pedofilie van een eerste-minister kan en mag dienen om een systeem in stand te houden dat kinderen dwangmatig psychotisch en op termijn dement zal maken. En dat de geneeskunde, om wat voor reden dan ook – fundamentele onkunde sluit ik niet uit – daar volop aan meewerkt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Pedofielen?

  Posted on June 19th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

   

  Waar woont DiRupo?

  Een vraag die ook terugkomt in een van de PV’s uit het dossier Dutroux.

   

   

  Maar wat heeft de pedofilie van DiRupo nu met de schadelijkheid van het Rilatine-gebruik te maken?

  Mij is het erom te doen dat DiRupo zijn huidige macht misbruikt om zowel de geneeskunde als de politieke machthebbers te overtuigen van de weldaden van het instellen van een chemische mindcontrol bij de nieuwe generaties, en dat die toxicomanie ermee niet alleen veilig is, maar dat vooral… de gebruikte constructie, die door zijn partij werd opgezet om via een illegale invoer van deze harddrug , dient om op een handige manier fondsen te kunnen stelen uit de Staatskas, die zijn corruptie en de dure zwijggelden moeten financieren.

  Het bekendmaken door mij van die constructie in december 2010, zorgde ervoor dat op 18 januari 2011 bij de orde der apothekers een geanonimiseerde klacht tegen mij werd ingediend, waardoor een geheime procedure in eerste aanleg werd opgestart.

  Vooral merkwaardig daarbij, dat geen strafklacht bij het parket werd ingediend.

  Doordat eerste aanleg mij bij verstek had veroordeeld op basis van deze anonieme klacht, gingen zowel de Hoge Raad van de orde der apothekers als ikzelf in beroep tegen die veroordeling.

  Bij een eerste behandeling in beroep (op 31/05/2012) raakte bekend dat “L’ordre des pharaciens – phariziens? – statisfaisait la bande de Dutroux”, om het in het gebruikelijke taaltje te verwoorden.

  Waarmee de orde zich klem gereden heeft in het pedofiliemoeras van die eerste-minister.

  Wie zich de omstandigheden van 1996 – de doofpotoperatie – wil herinneren, bekijkt even het gedetailleerd en waarheidsgetrouw verslag daarover door Marc Grammens.

  Het dossier Dutroux zelf, kan gedownload worden op http://wlstorage.net/file/dutroux-dossier-summary-2005.pdf
  De betrokkenheid van Zijne Excellentie kan opgezocht worden door te zoeken op ‘RUPO’.
  Mocht om een of andere reden dit lijvig dossier op deze URL in rook zijn opgegaan, dan krijg ik wel een seintje.

  Sinds 2003 waken partijgenoten (Demotte en Onkelinx) onafgebroken over de federale Augiasstal op Volksgezondheid.
  Ook de top van de VN-organisatie, die de vervalste Rilatine-gegevens over België moet discreet houden, is bemand met de Waalse PS-kameraden, Raymond Yans en Jean-Luc Onkelinkx.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us