Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Geen zelfmoord, wel uitbehandeld

  Posted on November 10th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De exacte wetenschap waarop EvidenceBasedMedicine gedijt, steunt op twee pilaren, het medisch dogma “werking onbekend” en het onbehandelbare FIF-syndroom.

  Op een hypocriete manier kent niemand het begrip psychoticum, wat perfect logisch een gevolg is van de leer die farmacologische onkunde voorschrijft bij chemicaliën, die psychotisch maken.

  Zo hoeft ook niemand uit te leggen op welke manier het psychotisch gedrag therapeutisch tot stand komt.

  Over het FIF-syndroom komt nu wat meer uitleg.

  Geneeskunde is een succesmaterie en zo hoort het ook te blijven, niets krijgt die bovennatuurlijke waan kapot.

  Uit nieuwsbrief 513

  Zoals het doodvallen op voetbalvelden, zijn de zelfmoorden onder Champix (varenicline) of Zyban en Wellbutrin (bupropion) GEEN zorggerelateerde calamiteiten, worden de zelfmoorden onder de uitbehandelden gerangschikt en voeden ze daarmee de schitterende statistieken die de successtory over een lucratieve healthcare in stand houden.

  Daarbij spijtig dat het grote publiek geen weet heeft van de persoonlijke drama’s die WEL gebeuren en dat door FIF, daarmee een oogverblindende en succesvolle farma-industrie wordt tot stand gebracht.

  Ik illustreer met een hoofdstuk uit mijn eerste boek: “ADHD-MEDICATIE: MEDISCHE MEGABLUNDER- 2007 (ISBN: 978-909021709-3)”, over zelfmoord onder invloed van bupropiongebruik (Zyban).

  De reden dat ik u schrijf is deze : kan men zelfmoord plegen door het innemen van zyban?
  Na tevergeefse pogingen om te stoppen met roken, probeerde mijn man J. te stoppen met roken met zyban.
  In … nam hij zyban om te stoppen met roken. Hij had een gegronde reden hiervoor en dat was het overlijden van mijn mama.
  Zij had afgezien met haar ziekte: ze had kanker. Hij wou ons dit niet aandoen en hij wilde echt beter worden.
  Drie weken nadat hij dit medicament had ingenomen kreeg hij huiduitslag op zijn lichaam en armen.
  Hij stopte onmiddellijk met zyban!
  Ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn man een regelmatige drinker was : hij had ‘s avonds toch zeker 2à 3 pintjes nodig om zich te ontspannen…
  Hij veranderde : van een positief, goedlachse persoon werd hij introverter… Hij was zo geliefd door iedereen! Hij zag zijn twee kinderen zo graag!!!
  Wat er lichamelijk met hem gebeurde was het volgende:
  ‘s morgens was hij misselijk, ‘s middags was hij dwangmatig bezig : hij moest altijd koken voor ons.
  Hij had last van slapeloosheid en als hij toch ging slapen dan waren de lakens in een mum van tijd helemaal nat van zijn zweet…
  Ik heb meerdere malen tegen hem gezegd of het niet beter was dat we terug naar de dokter gingen, maar hij bleef me maar geruststellen dat hij zich wel beter zou voelen, dat dit maar een tijdelijke fase was…
  Op …… pleegde hij zelfmoord door ophanging…
  Mijn huisarts heeft me nooit verwittigd wat de gevolgen konden zijn, anders had ik WEL ingegrepen! Anders had ik hem WEL in het oog gehouden en de dokter verwittigd…
  Nu is het te laat en kan ik niks meer doen. Ik loop al heel lang met schuldgevoelens rond,omdat ik toen mijn man de niet de juiste hulp heb aangeboden…
  Mijn schoonfamilie lijdt er ook enorm onder : we zagen allemaal dat hij er zo moe uitzag en ook gezwollen…
  Ik wil alleen maar weten of zyban de oorzaak hiervan kan zijn, zodat ik mijn familie kan duidelijk maken dat J. dit nooit uit zichzelf had gedaan, maar dat dit een fatale chemische reactie is geweest…
  Kan u mij helpen, want ik weet echt niet waar ik me moet richten?

  Met vriendelijke groeten,
  ———————————————–
  Je vraagt: kan men zelfmoord plegen door Zyban in te nemen?
  Mijn antwoord daarop is duidelijk : ja.
  Ik weet niet of je al mijn bijdragen hebt gelezen , maar ik wil de stelling even in ‘t kort samenvatten.
  1) amfetamines zijn phenylethylamines, die fake neurotransmitters zijn, die in het organisme in competitie gaan met de normale vitale zenuwprikkelregelende amines, die ook phenylethylamines zijn, maar dan amines die we nodig hebben.

  Door het verstoren van de normale evenwichten in de verhoudingen van die amines ontstaat een aanval op het zenuwstelsel , dat van sympaticomimetische aard is.

  Wat betekent dat ?
  In ‘t kort : bloedvaten vernauwen : zodat een normale bloedtoevoer in de hersenen verstoord wordt .
  Bij kinderen in volle groei heeft zoiets als gevolg dat hersencellen helemaal afsterven.
  De vernauwing van de bloedvaten heeft ook gevolgen op het hart: zie daarover ook uitgebreid mijn bijdragen.
  Maar die werking op het zenuwstelsel heeft ook een stimulerende invloed : je komt in een fight or flight toestand.
  Je concentreert je fenomenaal goed op … zelfs de kleinste dingen: je concentreert je … dwangmatig.

  Adrenalinestoten zorgen ervoor , dat je elke vorm van vermoeidheid helemaal niet voelt , en dus heel erg goed kunt functioneren met weinig slaap.

  Precies omdat die stoffen phenylethylamines zo gevaarlijk zijn, staan ze op de lijst van de verdovende middelen.
  In de bijdrage die je las en waarop je schijnbaar reageerde , legde ik uit … hoe de farmaceutische industrie met alle mogelijke middelen probeert om zoveel mogelijk winsten te maken met zelfs gevaarlijke producten.

  Professoren aan universiteiten en deskundigen in de registratiecommissies zijn teveel afhankelijk van sponsoring door die farmaceutische industrie om nog objectief te kunnen oordelen.

  2) afgeleiden of derivaten van de phenylethylamines, zijn de phenylpropylamines : de nieuwere SSRI’s ( antidepressiva).
  Noteer dat amfetamine de moeder is van alle nieuwere antidepressiva.
  En daarover wijs ik even op de waarschuwing van de minister van 5 januari 2005 aan de dokters:
  De waarschuwing komt erop neer dat op basis van de beschikbare gegevens, er een signaal is voor een verhoging van zelfmoordgedrag, met inbegrip van zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten en/of hiermee samenhangend gedrag als zelfpijniging, vijandelijkheid en labiliteit in de gemoedstoestand bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met SSRI’s en SNRI’s.

  SSRI’s zijn serotonine heropnameremmers en SNRI’s zijn noradrenalineheropnameremmers.
  Die twee groepen zijn antidepressiva met een actieve phenylpropylaminekern, die de receptoren van neurotransmitters uitschakelen.

  Zyban , is zoals nu blijkt , een stof , die veel sterker actief is dan de phenylpropylamines , waarvoor de minister waarschuwt.


  3 ) Het optreden van meer zelfmoordgedrag komt vooral doordat die medicatie bij inname een super goed gevoel teweegbrengt, en bovendien merk je dat je tot (bijna) alles in staat zijt.
  Maar dan zijn er de ogenblikken waar de bloedspiegel daalt , dan wordt je weer ‘mens’ om zo te zeggen en alles wat vanzelf ging terwijl jij je God voelde , is nu een reden geworden om je heel slecht te gaan voelen.

  Bovendien is ook een normale zenuwprikkelgeleiding zodanig irreversibel gestoord , waardoor een mens meer moeite moet doen, om ‘een normaal gedrag’ beter onder controle te kunnen houden.
  Al die stoffen zijn bovendien psychotisch makende stoffen.
  Bij hogere doseringen of bij chronisch gebruik , moeten de dokters meestal dan ook corrigerende antipsychotica voorschrijven.

  Die psychotische nevenwerkingen uiten zich dan vooral onder de vormen van : hallucinaties , wanen, angst …. en ook zelfmoordgedrag.
  Ik hoop dat ik daarmee een beetje een antwoord heb kunnen geven op hetgeen je vroeg.
  Aarzel niet om te mailen , als je meer duidelijkheid wil.
  Is voor mij nogal moeilijk om die complexe materie in een paar zinnen te resumeren.
  Mijn overtuiging is alvast dat de geneeskunde op dat vlak … heel erg aan het blunderen is en het spijtige daarbij is , dat de meeste dokters helemaal niets weten, maar vooral dat ze veel te erg afhankelijk gemaakt zijn van een farmaceutische industrie … die echt over lijken aan het gaan is.
  ————————
  Precies omdat ik in de woestijn predik, laat ik ook graag het woord aan anderen, die veel slimmer zijn dan ikzelf.
  Bupropion (Wellbutrin, Zyban) is chemically related to cathinone, the amphetamine ingredient of the botanical stimulant known as Khat or qat. As a substituted beta-ketoamphetamine,bupropion may trigger positive results on urine screens for illicit drug use.”
  Buproprion’s pharmacological effects include stimulation of the sympathetic nervous system (increase in heart rate and blood pressure), presumably via the modulation of catecholamines. Its usefulness in smoking cessation has historically been attributed to dopamine. However, more recent research has suggested a role for bupropion in blocking or antagonizing specific subtypes of cholinergic, nicotinic receptors on neurons.
  Like other amphetamine compounds, bupropion’s behavioral effects include anorexia,insomnia, arousal, agitation, mania, and psychosis.

  Khat of qat valt onder de opiumreglementering.
  Zyban , is bij ons niet eens een giftig product., waardoor dokters die het willen voorschrijven de stof als absoluut veilig aanzien.
  Gelukkig toch voor zij die willen stoppen met roken en met … leven.

  Noteer ook deze gelijkenis ( zie elders in het boek):

  mCPP valt onder de opiumwetgeving en mCPP in een Trazolan-verpakking is net als Zyban, niet eens een giftige stof, waardoor dokters die mCPP willen dealen de drug als absoluut veilig aanzien.

  Of … een Overheid die door het wegvallen van de interne remmingen, noodgedwongen externe remmingen als regelgeving moet uitvaardigen, waarbij ervoor moet gezorgd worden dat er geen regeling gemaakt wordt dat als algemeen belang kan aangezien worden.

  Immers, de voordelen van het wegvallen van de interne remmingen bij eenieder mogen niet geschaad worden door een algemeen belang dat psychotica voor iedereen aan banden zou leggen.

  Drugs uit de apotheek zijn daardoor juridisch niet giftig, dezelfde drugs op de dansvloer zijn taboe.

  En je gelooft het of niet, omdat er, door wat voorafgaat, geen statistisch materiaal over calamiteiten beschikbaar is, verschijnt nog bijna dagelijks onder een wetenschappelijke noemer, commerciële informatie om verstarde geesten blijvend verstard te houden.

  Noteer in het bijgaand stukje de truc met statistiek-gegevens waarmee internationaal relevante zorggerelateerde calamiteiten plegen achter gehouden te worden.

  Ik citeer:

  In de nationale huisartsendatabase, met gegevens van zo’n 8,5% van de Britten, vonden ze bij de 349 praktijken die ook aan de ziekenhuis- en overlijdensdatabases gekoppeld waren 6741 nieuwe gebruikers van bupropion en 31.260 van varenicline. Als controlegroep gebruikten ze de 81.454 gebruikers van nicotinevervangers, omdat deze middelen al veel langer gebruikt worden en veilig worden geacht.”

  Bemerk tevens dat het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde het in deze materie zelfs onnodig acht om een farmacologische toelichting te verschaffen over deze stoffen.

  Iets wat het kwakzalversgehalte van dit tijdschrift nog eens extra in de verf zet.

  Gepubliceerd op: 06-11-2013 (in print verschenen in week 45 2013)

  Citeer dit artikel als:

  Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1940

  Nieuws

  Geen zelfmoord door hulp bij stoppen met roken

  Lucas Maillette de Buy Wenniger

  Een grote Britse databasestudie onderzocht de claim dat de populaire hulpmiddelen bij het stoppen met roken, varenicline en bupropion, het risico op depressie en zelfbeschadiging zouden verhogen. In een zo goed mogelijk gecontroleerd onderzoek onder 119.546 Engelsen vonden Kyla Thomas (University of Bristol) et al. hier geen enkele aanwijzingen voor (BMJ. 2013;347:f5704).

  Varenicline en bupropion worden gebruikt als ondersteuning voor mensen die hun nicotine-abusus willen beteugelen. Door incidentmeldingen was echter het idee ontstaan dat hun gebruik van deze middelen kan leiden tot een verhoogd zelfdodings- en depressierisico. Dat risico is bij rokers echter sowieso al 2 tot 2 keer hoger dan in de algemene bevolking en bovendien waren de tot nog toe beschikbare cohorten te klein om betrouwbare uitspraken te doen.

  De epidemiologen verzamelden daarom alle informatie over mensen die in een stoppen-met-rokentraject varenicline of bupropion voorgeschreven kregen. In de nationale huisartsendatabase, met gegevens van zo’n 8,5% van de Britten, vonden ze bij de 349 praktijken die ook aan de ziekenhuis- en overlijdensdatabases gekoppeld waren 6741 nieuwe gebruikers van bupropion en 31.260 van varenicline. Als controlegroep gebruikten ze de 81.454 gebruikers van nicotinevervangers, omdat deze middelen al veel langer gebruikt worden en veilig worden geacht.

  De onderzoekers onderwierpen hun data aan allerlei controles en aanvullende analyses, maar steeds bleek dat de gebruikers van varenicline en bupropion geen significant ander risico liepen op depressie, zelfbeschadiging of zelfmoord. Voor beide middelen liepen de gebruikers systematisch minder grote risico’s dan mensen die nicotinevervangers gebruikten.

  In BMJ stellen de auteurs dat ze geen aanwijzingen hebben dat varenicline en bupropion het zelfmoordpercentage verhogen. Gezien de goed gedocumenteerde gezondheidsvoordelen van stoppen met roken zien ze dan ook geen reden om ze nicotineverslaafden te onthouden.

  Daarbij geen toeval dat de laatste dagen (7 november 2013) aan een universiteit in Nederland zelfs al iemand promoveerde met een thesis over … ja hoor … varenicline (Champix).

  Hoe laat je puberratten comazuipen?”

  Moet er geen zand zijn?

  PS: Niet mijn gewoonte om heel erg persoonlijk te zijn, maar vrijdagavond brak ik door een ongelukkige val mijn linkerschouder en steekt mijn linkerhand daardoor in een dwangbuis. Iets wat voor mijn omgeving meteen een aanleiding is om mij aan te zetten het tempo wat te laten zakken.
  Een signaal, zogezegd.
  Maar een toetsenbord met maar 1 vingertje bespelen is wel contra-productief.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Zorg en sport moeten leren van fouten

  Posted on October 14th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Ik kan de atlete geloven wanneer ze claimt geen cocaïne te hebben gebruikt.

  Sporters zijn onwijs door zich farmacologisch te laten begeleiden door artsen.

  Opgeleiden door en belijders van “evidence based medicine” derven chemische kennis en het beoordelingsvermogen om medisch te adviseren inzake prestatieverbeterende middelen.

  Noteer dat zelfs WADA zich laat misleiden door medici, die niet willen geweten hebben dat performante doping als Prozac of Strattera, eigenlijk op de verboden lijsten had moeten prijken, omwille van het actieve phenylalkylamine-patroon.

  Beter nog… pientere artsen die vertrouwen op wat de farmaceutische bedrijven wijsmaken en die met een beetje cijferlogica de slimsten willen zijn, dokteren ‘prepareerschema’s’ uit om de controles te omzeilen.

  En ik kan al vermoeden wat daarbij aan de hand was.

  Drie dagen geleden nog etaleerde het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde het blunderen door onkunde van nieuwe generaties hoger opgeleiden in wat men nog steeds ‘geneeskunde’ pleegt te noemen.

  Methylfenidaat zou als symptomatische behandeling dienen bij de behandeling van patiënten die ‘ziek’ zouden zijn aan een spongiforme leuko-encefalopatie, mogelijk veroorzaakt door heroïne of cocaïnegebruik.

  Daarbij wordt nagelaten om uitleg te verschaffen op welke manier methylfenidaat (nota bene, OOK, onder een opiumreglementering, omwille van de geheim te houden farmacologie ervan en maar liefst 30% actiever dan zuivere cocaïne) een gunstige invloed zou hebben op een revalidatie van het slachtoffer.

  Wanneer een universiteit al waarschuwt dat er iets fout loopt met het kunstmatig specialiseren tot druk,druk,druk en slim,slim, slim in de leer van fabels of dogma’s die de chemie verrijkt door iatrogene aandoeningen tot stand te brengen, dan is toch een zorgwekkend peil bereikt.

  Het is net als in de maatschappij: de complexiteit neemt toe als individuen en instituten vergeten hoe ze generalist moeten zijn. Iedereen wordt specialist met toenemend beperktere capaciteiten.”

  Leuko-encefalopatie behandelen door precies diezelfde leuko-encefalopatie in stand te houden, omdat artsen niet mogen of niet willen weten hoe methylfenidaat werkt.

  Een ramp zou het farmaceutisch bedrijfswereldje treffen als bij deze blunder zou blijken dat de neurologische symptomen van die aandoening simpelweg de lange-termijn effecten zijn van cocaïne, maar evenzeer die van methylfenidaat.

  En laat het nu precies die lange-termijn-effecten zijn waar iedereen zo hard op zoek naar is, en er niemand is, die slaagt om die ook maar te vinden.
  Terwijl ze zo af te lezen staan in dat nummer van NTVG.

  Zo slim en zo druk en zo gespecialiseerd wil men zich voorwenden, om daar dan stoemelings en veel te geruisloos zomaar te willen overstappen.
  Een kapitale fout en een brevet van onkunde.
  Immers, evidentie moet het in deze afleggen tegenover het hebben van kennis.

  Maar waarom ben ik nu geneigd om VanSnick te geloven en om onbekwame ‘begeleiders’ met de vinger te wijzen?

  Linda, Tineke, Judith en Barbera (NTVG) met hun symptoombehandeling hebben zich ook al laten vangen aan de wetenschappelijke misleiding door Novartis op de bijsluiter van methylfenidaat.

  Want uit die bijsluiter blijkt dat maar 1% van de ingenomen methylfenidaat therapeutisch actief zou zijn en dat die actieve stof al na ongeveer 2 uur uit het lichaam is verdwenen.
  Wat wel gemetaboliseerd wordt (99%), is als niet-actief uitgeroepen en zou ‘traagjes’ na 4 tot 6 dagen uit het lichaam verdwijnen.

  Waaruit volgt dat die stof veilig te gebruiken is en waarbij vermoedelijke ‘lange-termijn-effecten’ omzeggens onbestaande zullen blijven door de snelle eliminatie.

  Kennis, evenwel, LEERT dat de metabolieten van methylfenidaat WEL en vooral toxisch actief zijn en therapeutisch een veranderd gedrag veroorzaken door neuronen kapot te maken, wat ondermeer die immunochemische activiteit veroorzaakt en wat op een neurobiologisch defect doet wijzen.

  Een berekeningetje in een nieuw prepareer-schema van sporters zou kunnen gesteund zijn op die misleiding door Novartis, waarbij na 2 uren geen sporen meer van cocaïnedoping met methylfenidaat zouden te vinden zijn.

  Waarbij een onterechte waan tot stand komt, dat met een ‘berekend’ doseerschema performante cocaïne-achtige prestatieverbeteraars onder de radar van de dopingcontroles kunnen gehouden worden.

  Mijn evidente conclusie nu daaruit luidt dat niet alleen de geneeskunde, maar ook de sport er alle belang bij heeft dat zogezegd slimme artsen toch beter farmacologisch dom worden gehouden.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Grandioos: zo graaft geneeskunde het eigen graf

  Posted on October 11th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Wittestofafwijkingen na een zelfmoordpoging

  Mijn pret is grenzeloos.

  Deze bijdrage in het NederlandsTijdschrift voor Geneeskunde illustreert hoe ‘mijn’ werkingsmechanisme over psychotisch makende stoffen perfect de juiste is.

  Deze casus illustreert overigens hoe het organisme met een gevarenreflex reageert op het toedienen van toxische stoffen.

  De internationale medische literatuur houdt angstvallig deze gevarenreflex verborgen en vervangt die wijsheid door een fabel over het recycleren of het heropnemen van de energiebronnen, die het zenuwstelsel en onze aardse activiteiten op deze wereld bepalen.

  De medische commercie die iatrogeen door onnozelheid, is tot stand gebracht en een gigantisch imperium van ‘geneesmiddelen’ veroorzaakte, is met deze bijdrage eindelijk ontmaskerd.

  Net zoals bij Alzheimer, epilepsie, depressies, Parkinson, ADHD, koude tenen, menopauze of wat ik weet ik nog allemaal meer, drogeert men tot een therapeutisch gewaande, dwangmatig neurologische disfunctie tot stand komt door kunstmatig een gevarenreflex te doen ontstaan met toxische stoffen, die neuronen kapotmaken.

  En omdat geen kat de farmacologie van de gebruikte psychotica MAG kennen, blundert men vandaag en zal men blijven blunderen tot in lengte van dagen, door nieuwe generaties zorgverstrekkers dom te houden over het meest essentiële in hun vakgebied.

  Vandaar dat ik deze bijdrage in NTVG als grandioos heb uitgeroepen.

  Laat daarom een ezelskap dit establishment tooien, die het bekend makend maken van de echte werking van psychotica als (medisch) niet-wetenschappelijk van de hand wijst.

  Ik herhaal … deze blunder is waarlijk grandioos.
  Daarbij geniet ik mateloos.

  Al heb ik al tien jaar lang veel medelijden met de slachtoffers die deze charlatans onder de vlag van geneeskunde, op hun geweten hebben.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Botontkalking en hoe ‘het geleerd zijn’ wel eens misleidt

  Posted on July 11th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Misschien herhaal ik deze quote teveel.

  “ Het is net als in de maatschappij: de complexiteit neemt toe als individuen en instituten vergeten hoe ze generalist moeten zijn. Iedereen wordt specialist met toenemend beperktere capaciteiten.”

  Mijn bedenkingen op een vorig stukje in dat Nederlands tijdschrift voor geneeskunde over hetzelfde onderwerp zijn pas een week oud.

  De slimsten der aarde laten maar niet af.

  Misschien vergat ik bij mijn bedenkingen van vorige week toch om meer de nadruk te leggen op de rol die kankers spelen in deze materie.
  Vooral nu deze tekst vandaag het ook over tumoren schijnt te hebben.

  Opvallend ook hoe zedig stil het blijft over kankers bij fanatiek psychotica-gebruik.
  De afbeelding in NB688 die de relatie antistoffen en carcinogenese samenbrengt, miste even een verduidelijking.

  Het ijverig therapeutisch aanvallen met giftig materiaal verplicht het organisme om (ook en even) versneld antistoffen te maken als een soort van zelfverdediging.
  Hierbij komen, in paniek, celpatronen tot stand via intense en geforceerde CELDELINGEN, die de lichaamsvreemde ‘patronen’ omsingelen en elimineren.

  Is het toeval dat, ook bij methylphenidaat-gebruik (Rilatine-Concerta), studies kankers beschrijven?
  (Zie de afbeelding op de nieuwsbrief van een week terug).

  Het medisch establishment wou de maatschappij in 2005 en 2006 nog wijsmaken dat een zwangerschap een medische aandoening was, die het mogelijk moest maken om ‘preventief’ een op til zijnde ‘postnatale depressie’ te vermijden door het toedienen van psychotica als antidepressiva.

  Experimenten daarmee mondden toen uit in wel erg breekbare pasgeborenen.
  Een materie waarrond het op vandaag heel erg stil is geworden.

  Zo stil zelfs, dat men niet meer weet hoe psychotica werken.
  Erger nog.
  Niemand wil het weten.
  Vandaar dat psychotica veel leuke therapeutische naampjes hebben gekregen.

  En dat fiere stukjes pronken in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Evidentie en FIF kegelen ADHD aan diggelen

  Posted on July 4th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Tot nu zorgde EBM (EvidenceBasedMedicine) en het bijhorend FIF-syndroom (F***InconvenientFacts) voor een financiële en curatieve hype zonder weerga.
  Op een bijna hysterische wijze veranderde het pedagogisch onmachtsyndroom in een lucratieve neurobiologische aandoening, waarbij de vrijgemaakte handel in partydrugs de nieuwe generaties een wereldeconomie productief tot ongekende hoogten zou tillen.

  EBM evenwel staat voor onkunde in plaats van kennis en FIF staat voor de blindheid tegenover negatieve evidenties.

  Bovendien zijn EBM en FIF tot echte medische wetenschap gepromoveerd.

  Tot iemand kettert, aan het vloeken gaat in dit heiligdom en tot overmaat van ramp zowaar niet alleen met kennis voor de proppen komt, maar ook met vermaledijde inconvenient facts.

  Healthcare, overheden en media meteen in alle staten.
  Nog steeds beseft geen van hen hoe en waarom iemand de wetenschappelijk geachte wanen van EBM en FIF, met kennis en feiten durft onderuit te halen.

  Want kennis is medisch niet meer relevant en (negatieve) feiten zijn intussen lucratieve comorbiditeiten geworden.
  “Et alors?”.

  ADHD is voortaan een neurobiologische aandoening waarrond een economie van geldverslindende hulpverlening tot stand is gekomen.
  Steunend op onkunde (EBM) en op het achterhouden van negatieve evidenties (FIF).

  Maar wat gebeurde zowaar precies een maand geleden?

  Voortaan is er evidentie die aantoont dat die ene persoon op de wereldbol al tien jaar lang helemaal geen spoken ziet.

  Vanzelfsprekend ontwaart het medisch establishment in de verste verte, zelf nog steeds niets, door halsstarrig en dwangmatig de andere kant op te kijken.

  Of hoe je dikke nekken met mindcontrol op een vast gedefinieerd gezichtsveld kan vastpinnen.

  Gisteren te lezen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23733150


  Om te verduidelijken even een paar beeldekes die ik graag projecteer tijdens lezingen over psychotica-gebruik.

  Als medicatie leidt tot verslechtering van de gezondheid, tot verhoogde risico’s of tot verminderde veiligheid dan zou deze medicatie verboden moeten worden omdat die geen therapeutisch doel bereikt.

  Zoals het vorige stukje beschreef, zouden chocolade op de tong en sexy vrouwen in het echt of in gedachten, misschien wel vermeende tekorten aan dopamine corrigeren.

  Net zoals methylphenidaat, dit, volgens de medische wetenschap, OOK schijnt te doen.

  Welnu… waarop wachten zij die lijden aan GPOS (Geprojecteerd PedagogischOnmachtSyndroom)?

  Volgens het onderzoek aan de Drexel-universiteit in Philadelphia, is vanzelfsprekend weer verder onderzoek nodig, want zowel met de serotonine als met de dopamine is iets grondig fout aan het lopen.

  Healthcare vereert dit gouden kalf, die een schijtende ezel blijkt te zijn.

  De mooiste vluchtroute die eerder werd bedacht over het selectief herladen van batterijtjes (neurotransmitters) in het zenuwstelsel, belichtte ik onlangs, toen de triple-theorie aan de oppervlakte kwam.

  Terwijl intussen in september 2012 bekend raakte dat zes farmareuzen zowaar verder onderzoek naar psychotropen stopzetten.

  Maar wie in godsnaam houdt deze info voor de bevolking achter?
  Toch niet de media, zeker?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Kolder met Alzheimer entertaint healthcare oeverloos

  Posted on March 14th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De kolder rond Alzheimer stijgt naar een hoogtepunt.
  Heel wat bollebozen proberen nu financieel garen te spinnen.
  Publicaties, zelfs de pseudo-wetenschappelijke, krijgen een kans in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

  Ik begrijp het wel.
  Kopijen houden het boeltje draaiende en sponsors betalen graag voor elke waan die de markt in stand kan houden.

  Deze bijdrage (NED TIJDSCHR GENEESKD. 2013;157: A5596) moet een verwachting tot stand brengen dat ooit wel eens een soort van dementie kan voorspeld worden.

  Gelukkig maar… want aan dementie en Alzheimer kleeft een lucratieve industrie.

  Althans toch om een epidemie ervan heimelijk tot stand te brengen.

  Studies die de hypocrisie rond het onbekende van dementie aantonen, tieren welig en de manier waarop ze grappig uitmunten door te blijven in het duister tasten en wetenschap te veinzen, grenst aan het ongelofelijke.

  Niet liquormarkers maar psychotica voorspellen dementie.

  Op 1 januari 2010 schetste ik al een overzicht van eerdere artikelen die wijzen in een richting die niemand bij healthcare wil kennen.
  Healthcare hoort het in Keulen donderen, het befaamde FIF-syndroom.

  Op 7 april 2012, een eerste stukje over deze bèta-amyloïd-42 (liquormarker), als opwarmertje misschien om dit uit te roepen als een comorbiditeit van verzonnen reuptake van stoffetjes.

  Waarop een maand later op 12/05/2012 Christine Van Broekhoven, spectaculair op de frontpagina van De Standaard prijkt met de boodschap dat om Alzheimer of dementie te behandelen, nooit medicatie zal helpen. Jamais.
  De logica zelf.

  Vraag blijft waarom wetenschappers verzuimen om die liquormarkers bij psychoticagebruikers te controleren.

  Al was het maar om (medische?) klaarheid te brengen in de farmacologie van stoffen die psychotisch maken.
  Want ook die farmacologie blijft beter onbekend.
  Niet vanuit een zorg naar meer gezondheid, maar in de eerste plaats commercieel.

  De dans der blinden is schijnbaar bedoeld om een markt te creëren of in stand te houden voor producten waarvan men verwacht dat ze dementie of Alzheimer zouden vertragen of tegenhouden.

  In plaats van te onderzoeken hoeveel simpeler men Alzheimer of dementie gewoon kan vermijden door het gebruik van psychotisch makende producten te bannen.
  Grootste probleem daarbij is wel, dat men dan het echte werkingsmechanisme ervan bekend zou moeten maken.
  Het grote taboe op vandaag.

  Jammer genoeg toont deze bijdrage in NTvG weeral eens aan op welke schijnheilige manier men onkunde voorwendt om de religie en het medisch gebruik van neuronen-verwoestende middelen overeind te blijven houden.

  Het is net als in de maatschappij: de complexiteit neemt toe als individuen en instituten vergeten hoe ze generalist moeten zijn.
  Iedereen wordt specialist met toenemend beperktere capaciteiten.”

  Citaat komt van de universiteit van Chicago.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Ferre (6) is te breekbaar om tussen zijn vriendjes te spelen

  Posted on May 9th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Ferre (6) is te breekbaar om tussen zijn vriendjes te spelen

  Ik reageerde op dit bericht aldus:

  Om te voorkomen dat nog dergelijke gevallen zich voordoen, zou het volstaan om toch even proberen de verklaring voor deze aandoening te achterhalen.Ik lees dat de jongen nu zes jaar is, dus geboren in 2006.Dit is precies hetzelfde jaar waarin in Nederland in een en dezelfde week in de kraamkliniek in Tilburg en eentje in Amsterdam telkens armpjes of beentjes braken bij de verzorging van pasgeborenen.De verklaring ervoor plaatste ik in mn eerste boek (978-909021709-3) en bracht dit ook aan bij de Nederlandse tweede kamer, waar ik toen ( in 2007) uitgenodigd werd. Vol ongeloof heeft men mij toen beloofd om mij in contact te brengen met de hoogste medische kringen. Evenwel heb ik daar toen niets meer van gehoord. Waaruit ik besluit dat de verklaring die ik beschreef in dat boek misschien wel de juiste zou zijn geweest.
  Mij valt het op dat momenteel geen armpjes of beentjes meer kraken bij pasgeborenen.

  Bovendien:

  Wetenschappelijk onderzoek moet zich nu eens gaan richten op heel wat ziekten, die men op vandaag als aangeboren of zeldzaam beschouwt.

  Ik durf dit te stellen omdat ik, na een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (24 april 2012) , kon aantonen dat de symptomen, waarop men bij de diagnose van ook zo een zeldzame en aangeboren aandoening steunt, eigenlijk gewoon de symptomen zijn van een overmatig en ondoordacht psychotica-gebruik.

  Immers, de werking van die psychotica is – al dan niet commercieel – als onbekend uitgeroepen.
  En die bijwerkingen heeft men, onterecht, – ook, al dan niet commercieel – als comorbiditeiten van de veronderstelde aandoeningen gebombardeerd.

  Het gaat hier over een “auto-immune limbische encephalitis”.

  Zelfde symptomen als bij langdurig en overmatig psychotica-gebruik, waarbij het lichaam antistoffen vormt en waarbij in 20 tot 50% van de gevallen ook kankers kunnen ontstaan, die verband zouden houden met die antistoffen.

  Bemerk hoe de voorstanders van langdurige antidepressiva-therapie en ADHD-medicatie zich momenteel beijveren om studies die het ontstaan van kankers beschrijven bij die groepen, onder de mat te vegen.

  Na mijn opmerking bij NTvG daarover en de publicatie ervan, had de webredactie aan de auteurs van de bijdrage over limbische encefalitis om een reactie gevraagd.

  Beste Fernand Haesbrouck,Dank voor uw reactie op NTvG-artikel:
  Auto-immune limbische encefalitis Uw reactie is geplaatst en wij hebben de auteur(s) van het artikel om een reactie gevraagd.U kunt de reactie vinden op:
  http://www.ntvg.nl/node/652415Met vriendelijke groet,

  Webredactie NTvG

  Healthcare zou in de toekomst allicht heel wat zeldzame of ‘aangeboren’ ziekten kunnen vermijden, als maar even een inspanning wordt geleverd om de werking van goedverkopende kaskrakers niet meer als onbekend uit te roepen, en die werking toch te willen academisch onderwijzen en zelfs op de bijsluiters te publiceren.

  Heel wat ongeluk of ongemak zou daarmee het publiek kunnen gespaard blijven.

  Is het immers niet zo dat in maart 2012 nog, de Australische healthcare zelf schreef, dat wanneer je niet weet hoe een medicijn of een drug werkt, dat je dan onethisch bezig zijt.

  Werkingsmechanisme onbekend houden bij stoffen die psychotisch maken en nieuwe “aangeboren” of “zeldzame” ziekten veroorzaken, is bovendien crimineel, en een medisch beroep onwaardig.
  Stel nu nog, dat artsen nieuwe ziekten nodig zouden hebben om hun beroepsinkomen veilig te stellen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Een lichaam dat antistoffen vormt op medicatie is in gevaar.

  Posted on April 26th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde publiceerde op 20 april 2012 een klinische les over: auto-immune limbische encephalitis.

  NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4455

  Met daarin een bespreking van twee gevallen, maar vooral een overzichtelijke theorie over wat blijkbaar moet doorgaan als wat een auto-immune limbische encefalitis wordt verondersteld.

  Een theorie die opgebouwd werd naar aanleiding van patroontjes van antistoffen, met een formaat dat zou afhangen van het patroon van het antigeen.
  Ik wil het hier vooral hebben over neuronale antistoffen, die zouden gericht zijn tegen neuronale celmembraanantigenen.

  Vier soorten onderscheidt men:

  waarbij,
  VGKC (Lgi1) wat bij 20% van de patiënten zou wijzen op een kleincellig longcarcinoom, thymoom.
  VGKC= ‘voltage-gated potassium channel’, spanningsafhankelijk kaliumkanaal; Lgi1 = ‘leucine-rich glioma-inactivated 1 protein’.

  NMDAR bij 50% op een ovariumteratoom.
  N-methyl-D-aspartaat-receptor.

  AMPAR bij 50% op thymoom, mammacarcinoom of kleincellig longcarcinoom.
  ‘α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid’-receptor.

  GABABR bij 50/ op thymoom .
  gamma-aminoboterzuur-b-receptor.

  En de commentaar erbij, ik citeer:
  De afgelopen jaren zijn verschillende auto-antistoffen gevonden bij patiënten met limbische encefalitis, die meestal geen maligniteit hebben. Vermoedelijk zijn er meer, nog niet geïdentificeerde, antistoffen.”

  Meestal geen maligniteit.
  Komt de maligniteit wanneer misschien veel te laat wordt ingezien dat de symptomen eigenlijk toch aan de medicatie zouden te wijten kunnen zijn?
  En dat het langdurig chronisch toedienen van stoffen, die de antistoffen veroorzaken en dus giftig zijn, uiteindelijk ook de kankers doet ontstaan.

  Ik erger mij mateloos over deze passage.

  In de weken daarna was er een toename van de depressieve klachten, geheugenstoornissen en slapeloosheid, kreeg hij visuele hallucinaties, en waren er perioden van uren tot dagen met paranoïde wanen en persoonsmiskenning die leidden tot agressief gedrag. Er was geen verslechtering van de nierfunctie en het psychiatrisch beeld kon niet worden toegeschreven aan bijwerkingen van de gebruikte medicatie.”

  Waarom wordt de gebruikte medicatie niet vermeld?
  Zodat daarover kan geoordeeld worden, door personen die gespecialiseerd zijn in het kennen van medicatie?

  Het werkingsmechanisme van de groepen psychotica probeer ik nu al bijna negen jaar aan het medisch establishment uit te leggen, met als resultaat dat ik op 3 oktober 2011 een tuchtveroordeling van de berisping door de orde van apothekers heb opgelopen.

  Met als verwijt: “Deze sanctie is noodzakelijk ter vrijwaring van het algemeen belang en de volksgezondheid.”
  Waarbij de motivering van de beslissing Kafkaiaans klinkt: “Verstaat dat het in de oproeping van 26 augustus 2011 weerhouden voorbehoud en hier overgenomen – door de keuze van de betrokkene en de gevolgen voor het onderzoek – onverkort blijven gelden.”

  In rechtstermen heet zoiets: “exceptio obscuri libelli”.

  Op mijn lezingen leg ik tevens uit op welke manier Lithium werkzaam is als een stof, die neuronen onklaar maakt, zodat de stof (antidepressief helend?) een veranderde perceptie op de realiteit kan veroorzaken maar ook, en zoals hier blijkt: zorgt voor de antistoffen bij spanningsveranderingen aan het kaliumkanaal (VGKC).
  Zou het gebruik van Lithium bijgevolg toxisch kunnen zijn en kanker kunnen veroorzaken bij die 20% van de gevallen?

  In september 2011 kreeg ik de kans om aan te tonen dat Depakine-(valproinezuur)–gebruik ervoor zorgt dat patiënten positief testen op (ook) een immunochemische test op methamfetamine (Pervitin).
  Wat me nu zou toelaten te besluiten dat het patroon van de antistof op methamfetamine zeer sterk gelijkt op een GABABR antigeen, gevormd door Depakine, dat van Tegretol op een AMPAR antigeen en zo zouden we een tijdlang kunnen doorgaan.
  En dan zwijg ik nog over Lioresal (baclofen), Neurontin (gabapentine), Lyrica(pregabaline) en Campral (acamprosaat).
  Maar… 50% kankers?

  Immers, als reagentia brengen die stoffen in het lichaam verbindingen tot stand met de metabolieten van tryptofaan uit de voeding en zorgen aldus voor de neuronverwoestende effecten, waarop het organisme reageert met … onder meer antistoffen in de vorm van de patronen van de tot stand gekomen metabolieten.

  Vandaar dat ik durf te stellen dat deze limbische encefalitis eerder als een bijwerking moet geïnterpreteerd worden, van de zogenaamde veilige stoffen, die de farmaceutische industrie verdeelt onder het voorwendsel van …’werking onbekend’.

  Toch jammer dat in de geneeskunde geen onderwijs in geneesmiddelen meer wordt verstrekt.
  Immers, wat hier staat zijn precies de symptomen, die ontstaan wanneer psychotica neuronen verwoesten en die dus dienen om nieuwe ziekten, maar ook kankers te doen ontstaan.
  Wat bovendien nog lucratief schijnt te zijn, te oordelen aan de suggesties die worden gemaakt om die ‘bijwerkingen’ aan te pakken.

  En kom nu niet af met de foef als zouden nog geen studies bestaan over het ontstaan van kanker, bij sommige van de psychotica die ik vereer door ze te citeren in mijn werkingsmechanisme.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en Lakense arts.

  Posted on February 23rd, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Even verwijzen naar een week geleden, waar een studie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde uiteindelijk aantoonde hoe het werkingsmechanisme van psychotica bij depressies, ADHD, dementie, koude tenen, prikkelbaar darm syndroom, post traumatisch stress syndroom, menopauze en als adjuvans bij een chemotherapie bij borstkanker onterecht als ‘onbekend’ wordt uitgeroepen.

  Overheden moesten verbieden dat de farmaceutische industrie middelen in de handel brengt, waarvan wetenschap en de officiële literatuur bekend maken dat de werking ervan niet gekend is.

  Die onbekende werking is niet alleen puur commercieel, maar vergroot bovendien de waan van onaantastbare maatschappelijke wijsheid bij sommige artsen in materies, waar ze beter uitblinken door onkunde om geen schuldig verzuim verweten te worden, wanneer ze de werking WEL zouden kennen.

  Na het insturen van mijn reactie daarop, duurde het twee dagen, eer ik deze boodschap mocht ontvangen.

  Van de auteur(s) kwam intussen nog steeds geen reactie.

  NieuwsNieuws› Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1229

  Gepubliceerd op: 16-02-2012 (in print verschenen in week 7 2012)

  Citeer dit artikel als:

  Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1229

  Nieuws

  • Open

  Vallen door SSRI’s in verpleeghuis

  Lucas Mevius

  Zelfs bij lage doseringen SSRI’s lopen dementerende en depressieve verpleeghuisbewoners al een verhoogd risico op vallen met letsel. Dat melden Carolyn Sterke en haar collega’s van het Erasmus MC in British Journal of Clinical Pharmacology (2012; epub 18 januari). Het valrisico neemt bovendien toe bij hogere doseringen.

  De onderzoekers achterhaalden hoeveel demente bewoners uit een Rotterdams verpleeghuis in 2006-2007 waren gevallen en zich hadden bezeerd. Deze gegevens combineerden zij met medicatiedossiers.

  Van de 248 geïncludeerde demente en mobiele bewoners vielen er 152 in totaal 683 maal. 220 valpartijen (32%) resulteerden in lichamelijk letsel: 1 persoon overleed, 21 vallen leidden tot een botbreuk en de resterende 198 valpartijen tot schaafwonden, open wonden, verstuikingen, kneuzingen en zwellingen.

  Volgens berekeningen van de auteurs had een 85-jarige vrouw zonder medicatiegebruik een risico op vallen met schade van 0,12%. Dit risico steeg met 31% bij een kwart, met 73% bij een halve en met 198% bij gebruik van een hele gemiddelde dagdosis (‘defined daily dose’) SSRI’s. …

  Lees volledig artikel

  Reactie toevoegen

  Reacties

  Vallen bij SSRI-gebruik

  Reactie ingediend op do, 16/02/2012 – 18:09.

  Dit onderzoek bevestigt alleen maar het werkingsmechanisme van SSRI’s en antidementica.
  Het wel willen kennen van die werking leert, dat psychotica die neuronen verwoesten zorgen voor een controleverlies over gedrag en in mijn eerste boek (2007: ADHD-medicatie:medische megablunder) toon ik ook aan hoe die stoffen botontkalking veroorzaken.
  Ik ben heel blij met deze studie.

  Fernand Haesbrouck, apotheker, Belgie

   

   

  Onkelinx reageert schijnheilig op nieuws van Lakense arts.

  http://www.brusselnieuws.be/artikel/lakense-arts-strooit-met-ziektebriefjes

  De minister hoort te weten dat niet alleen het tarief voor dat soort praktijken bij de artsen 5 Euro bedraagt, maar dat zoiets overal schering en inslag is.

  Ik citeer uit een bericht die ik kreeg van een persoon die zo ziek is aan ADHD, dat ze er absoluut wou van genezen.

  Geachte meneer Haesbrouck
  Toen ik uw visie over ADHD-medicatie las was dat voor mij een enorme opluchting. Ik probeer naar elke reportage over ADHD en medicatie te kijken, zoek informatie op internet, lees artikels in de krant of tijdschriften met gewoonlijk als resultaat een enorme frustratie! Hoe is het mogelijk dat mensen de waarheid niet willen, kunnen, begrijpen, zien?? Hoe komen die mensen aan een diploma? Zeker als verslaafde is het behoorlijk frustrerend dat je probleem zelfs niet wordt herkend door zogezegde ‘ervaren mensen’ die Dokter heten. Ik was wanhopig opzoek naar iemand die de ernst van de situatie wel wil inzien. Ik heb net voor de 3de keer het boek van Elisabeth Wurtzel gelezen (het land RITALIN). Dit boek is een enorme steun voor mij. Toen ik 17 was werd de diagnose ADD op mij gekleefd. Ik begon rilatine te nemen en moet toegeven, mijn leven kreeg op verschillende vlakken een positieve wending. Maar dat veranderde nogal snel! Wanneer het juist mis begon te gaan en waarom weet ik niet meer maar ondertussen ben ik wel 3jaar verslaafd. Ik sta op, neem Concerta 54mg en gedurende de dag nog ongeveer een 15tal rilatines van 10mg. Ondertussen weeg ik nog 49kg en ben 1.77m. TOCH blijft mijn psychiater mij medicatie voorschrijven. Ok, ik geef toe, met de nodige manipulatie van mijn kant maar goed, ik ben verslaafd, wat wil je! Natuurlijk schrijft hij mij niet genoeg voor om de hoeveelheid te kunnen nemen die ik nu neem. Maar ook dat is geen probleem, ik ken dermatologen, apothekers, dokters die ik nog nooit gezien het maar gewoon maar even moet bellen, 5eur in de brievenbus en voorschrift ligt klaar op de trap en ga zo maar door. Ik kan maar blijven vertellen maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, dat als ik u op 1 of andere manier kan helpen of iets kan betekenen in u project om te mensen wakker te schudden doe ik dat met alle plezier!U kan mij telefonisch bereiken op het nr xxxxxxxxx.Met vriendelijke groeten

  De minister noemt het handeltje van de arts een sociale fraude.
  Maar hoe noemt de minister de constructie die werd opgezet om RIZIV-gelden te versluizen naar instanties die er perverse partijpolitieke bedoelingen mee hebben?

  Beseft de minister dat ze op haar post kleeft door de persoon die, net als Berlusconi, die andere Italiaan, die met sociale fraude op een veel grotere schaal uit de handen van het gerecht tracht te blijven?

  Ik weet het, Laurette, minister zijn, is een ondankbare stiel.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • NTVG en BJCP bevestigen ‘mijn’ werkingsmechanisme.

  Posted on February 16th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Ik citeer: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1229

  Vallen door SSRI’s in verpleeghuis
  Lucas MeviusZelfs bij lage doseringen SSRI’s lopen dementerende en depressieve verpleeghuisbewoners al een verhoogd risico op vallen met letsel. Dat melden Carolyn Sterke en haar collega’s van het Erasmus MC inBritish Journal of Clinical Pharmacology (2012; epub 18 januari). Het valrisico neemt bovendien toe bij hogere doseringen.De onderzoekers achterhaalden hoeveel demente bewoners uit een Rotterdams verpleeghuis in 2006-2007 waren gevallen en zich hadden bezeerd. Deze gegevens combineerden zij met medicatiedossiers.Van de 248 geïncludeerde demente en mobiele bewoners vielen er 152 in totaal 683 maal. 220 valpartijen (32%) resulteerden in lichamelijk letsel: 1 persoon overleed, 21 vallen leidden tot een botbreuk en de resterende 198 valpartijen tot schaafwonden, open wonden, verstuikingen, kneuzingen en zwellingen.Volgens berekeningen van de auteurs had een 85-jarige vrouw zonder medicatiegebruik een risico op vallen met schade van 0,12%. Dit risico steeg met 31% bij een kwart, met 73% bij een halve en met 198% bij gebruik van een hele gemiddelde dagdosis (‘defined daily dose’) SSRI’s. De combinatie van 1 dagdosis SSRI’s en een halve dagdosis van een kalmerend middel of slaapmiddel verhoogde het valrisico met 373%.

  Omdat verpleeghuisbewoners met dementie en depressie vaak SSRI’s krijgen voorgeschreven, denken Sterke et al. dat nieuwe behandelprotocollen nodig zijn die rekening houden met de gevonden dosisresponsrelatie. Zij roepen artsen alvast op voorzichtig te zijn met het voorschrijven van SSRI’s bij deze groep patiënten.

  Als ook ik een oproep zou mogen richten aan de artsen, dan zou ik hen aanraden om het werkingsmechanisme van SSRI’s, antidementica of ADHD-medicatie toch te willen kennen.
  Nu heeft de medische wetenschap dit mechanisme om commerciële redenen als ‘onbekend’ uitgeroepen.

  Reuptake van wat dan ook, bleek intussen een gigantisch leugenachtige fabel, om te vermijden dat psychotica onder een zeer strenge reglementering zouden gebracht worden.

  Met veel trots haastte ik mij dan ook om als eerste op het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde deze reactie van pure blijdschap te plaatsen.

  Dit onderzoek bevestigt alleen maar het werkingsmechanisme van SSRI’s en antidementica.Het wel willen kennen van die werking leert, dat psychotica, die neuronen verwoesten, zorgen voor een controleverlies over gedrag en in mijn eerste boek (2007: ADHD-medicatie:medische megablunder) toon ik ook aan hoe die stoffen botontkalking veroorzaken.Ik ben heel blij met deze studie.

  Verder nog deze mededeling van meer huishoudelijke aard.

  Deze namiddag heeft de raad van beroep van de orde der apothekers, de behandeling van mijn beroep uitgesteld tot 31 mei 2012, om 14h30, in de Henri Jasparlaan 94, 1060 Brussel.

  Immers, de tegenpartij (de Hoge Raad van de orde van apothekers, handelend in opdracht van een anonieme klager) stuurde op 48 uur voor de zitting nog besluiten binnen, terwijl de eigen regeltjes bepalen dat de partijen (dus ook zij die zowel als rechter en als partij betrokken zijn) hun besluiten minstens zeven werkdagen voor de zitting moeten bekend maken.

  Voor zover als nodig, kan ik alleen maar hopen, dat ook de anonieme klager of klaagster en de hoge raad van de orde der apothekers deze studie ter kennis zullen nemen.

  Ik werd in eerste aanleg op alle aantijgingen bij verstek schuldig gevonden, onder meer omdat: ”zijn auteurartikelen en vlugschriften getuigen van lasterlijke, indiscrete commentaar op het handelen van gezondheidsbeoefenaars, overheidsinstanties en het voorlichten van het publiek is niet correct”.

  In de beslissing worden die gezondheidsbeoefenaars en overheidsinstanties omschreven als ‘bevoegde beroepsgevormden met autoriteit‘, wat ikzelf dus duidelijk niet ben.

  Maar wat meer is… ik schaam me er niet voor.
  Ik respecteer de bevoegdheid en de autoriteit die er zo afstraalt door als wetenschap te verkondigen dat men de werking van psychotica niet kent.

  Dit stelt me bovendien in staat om lekker niet-wetenschappelijk toch die werking ervan bekend te maken.
  En die werking bevestigd te zien door een studie van het Erasmus MC en gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en in het British Journal of Clinical Pharmacology.

  Tot spijt van wie het benijdt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us