Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Maggie mag het nu?

  Posted on October 15th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments


  Dit bekend maken bezorgde mij – en bezorgt nog steeds – heel veel ellende.
  Al wordt bij het pesten toch vermeden om het parket in te schakelen.
  Soit.

  Vanaf nu heersen nieuwe meesters over de (Augias)-stal, waarmee hopelijk een begin komt aan het uitmesten ervan.
  Ik keek er eerder dit jaar al naar uit.

  Voor mij als apotheker telt maar een zaak.
  Toen in 2004 de ziekteverzekering een verdriedubbelde prijs van Rilatine zou vergoeden, stopte het bekend maken van de verplichte registratie van methylphenidaat als een stof onder een opiumwetgeving.

  Die registratie gebeurt door de farmaceutische inspectie van het ministerie van Volksgezondheid.
  De cijfers ervan moeten jaarlijks gerapporteerd worden aan INCB (International Narcotics Control Board van de Verenigde Naties).
  Sinds 2004 verstrekt men daar enkel de (veel kleinere) aantallen, die verbruikt worden met een subsidiëring door het ministerie van Sociale Voorzorg (ziekteverzekering).
  Beide ministeries waren sinds meer dan 10 jaar in handen van de PS en sinds kort onder de nieuwe minister Maggie Deblock.

  Die cijfers zijn van belang omdat de invoervergunningen per jaar gekoppeld zijn aan het verbruik van het vorig jaar.
  Wat betekent dat sinds 2004 de aanvoer van methylphenydaat (zonder terugbetaling van het ziekenfonds en voor volwassenen) illegaal, dus zonder geldige invoervergunningen dit land binnenkomt.
  Nu al 10 jaar.
  De vorige minister sloofde zich al die tijd uit om het parlement te overtuigen van deze manier van werken.
  Zelfs wanneer daar kritische vragen over gesteld werden.

  Nu is mevrouw Onkelinx geen federaal minister meer en ging ze gisteren in dat parlement zowaar aan het roepen en tieren om de orde te verstoren.

  Ik hoop dat de nieuwe minister snel de geheim te houden cijfers van de farmaceutische inspectie (tussen 2004 en 2013) aan het parlement en aan INCB zal bekend maken.
  Het aanzien van dit land verdient het niet dat illegale constructies om mindcontrol bij de jeugd en sommige volwassen te organiseren, dienen om partijkassen te financieren.
  Om wat voor reden dan ook.

  Maggie, het bekend maken mag nu!

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Onvoorstelbaar

  Posted on August 29th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Nu blijkt dat in 2010 The Guardian ook al eens voorzichtig melding had gemaakt van de verzonnen serotonine-catechismus.

  Geen kat die kan geloven hoe ver men gaat bij mindcontrol en bij het vormen van biologische agentia waartegen geen immuniteit bestand is (HIV, Ebola???).

  De jaren 1963,1964 en 1969 in de Amerikaanse geschiedenis.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • De criminelen weten het en als hulpverleners gaan ze ermee door

  Posted on November 3rd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Nu al tien jaar schreeuw ik van de daken dat psychotica neuronen verwoesten.
  Maar wie moet eigenlijk niet alleen therapeutisch maar vooral strafrechtelijk worden aangepakt?

  De criminelen die lijden aan het FIF-syndroom, niet eens een ziekte-inzicht hebben, maar bovendien zich schaamteloos verrijken door het vertrouwen te misbruiken dat maatschappij en patiënten in hen hebben gesteld.

  Ze zijn de aanhangers van een gevaarlijke sekte, die verzonnen fabels als medische wetenschap verkoopt, en ze toxische harddrugs laat dealen om de maatschappij via een mindcontrol dom en onderdanig te houden.

  Vraag is alleen… zouden ze nu echt al in het opzet geslaagd zijn?
  Is de weerbaarheid van de massa nu echt onder controle?
  Met een medisch gebruik van XTC in het verschiet.

  De onnozelaars die wijsheid veinzen en als lafaards op de vlucht slaan, wanneer kennis aan bod moet komen.

  Omdat ik na het stukje van gisteren nogal wat vragen kreeg over de email van Louis Ide (senator van NVA) op 6 december 2010 in verband met de speekseltest en de psychotica-therapie die kinderen tot dwangmatig normaal geneest, neem ik meteen de vrijheid dit bericht hier af te drukken.

  Al was het maar om aan te tonen op welke manier men reageert … wanneer het hebben van kennis onder de spotlights dreigt te schitteren.

  Beste Fernand,

  N.a.v. Uw laatste nieuwsbrief (NB280) waarin het initiatief van de NVA-senator Louis IDE vernoemd wordt rond de speekseltest, schreef ik de Heer IDE een mail waarin ik mijn persoonlijke verwondering uitdrukte en ter illustratie jouw nieuwsbrief bijstuurde.

  Zo pas kreeg ik volgend (ontgoochelend) antwoord :

  From:

  “Louis Ide” <louiside@…>

  Add sender to Contacts

  To:

  Geachte,

  Ik ken jullie beiden niet, maar wens er u op te wijzen dat ik als arts specialist voldoende kennis van zaken en expertise heb, om dus degelijke voorstellen te doen zoals ik deze deed voor ondere andere gebruikers van Rilatine, Concerta en dergelijke. Het gaat trouwens niet alleen over ADHD, maar over veel meer medische problemen. Lees misschien eens eerst de resolutie alvorens bepaalde woorden in de mond te nemen.
  Mocht uw apotheker trouwens iets kennen van vals positiviteit, vals negativiteit, ppw en npw, prevalentie en incidentie, en hou zich dat dan had hij een iets genuanceerder standpunt vertolkt. Ik kan er mee akkoord gaan dat er zeer veel, misschien te veel Rilatine geslikt wordt, doch dit heeft niets te maken met dit voorstel. Ik beschouw de opmerking van deze “apotheker” dan ook als een populistische reactie (“al wie Rilatine slikt is dus medische harddruggebruiker”) en ik wens dus niet in te gaan gebruik te maken van de door uw aangeboden “competentie”.

  Vriendelijke groeten,

  dr. Louis Ide, senator N-VA

  www.vlaamsegezondheidszorg.com

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Stotteraars aanpakken met mindcontrol

  Posted on October 22nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Psychotica breiden het wingewest uit.

  Ik glunder.

  Hoe meer indicaties opduiken om ‘iets’ te genezen aan vermoedelijk falende serotonine of dopamine, hoe sneller we bij het echte werkingsmechanisme van psychotisch makende stoffen komen.

  Immers, niemand meet foute stofjes als oorzaak van symptomen, maar erger nog, een imperatief medisch dogma verbiedt bekend te maken hoe harddrugs zo therapeutisch heilzaam zijn bij wat als een fantoomtheorie werd bedacht.

  Ik citeer uit dit artikel:

  Rilatine, het ADHD-geneesmiddel, is evenwel verwant met amfetamines, en vertoont die bijwerkingen niet. “

  Bijna zeker dat die uitspraak wijst op leuke sponsoring.

  De wetenschappelijke literatuur (Novartis) beschrijft wel die bijwerkingen, de auteur is duidelijk niet goed geinformeerd of zwaar gepamperd.

  De actieve metaboliet van de stof wordt in die bijsluiter van Novartis bovendien als onwerkzaam uitgeroepen, terwijl precies omwille van die werking die stof in 1955 onder een opiumwetgeving is gekomen.

  Maar soit.

  Nu zou het stotteren iets met dopamine te maken hebben, wat niemand kan aantonen, en zelfs bij het stotteren worden geen gehaltes aan dopamine gemeten.
  Waaruit blijkt dat men liegt over dopamine.

  Het grappige daarbij is dat helemaal geen dopamine als een geneesmiddel (Dynatra, in Belgie) wordt toegediend, terwijl net als insuline bij suikerzieken, die externe dopamine helemaal niet meteen zou afgebroken worden en door het ‘wetenschappelijk gewaande” reuptake-mechanisme zou gebruikt worden om zelfs het stotteren te genezen.

  Vraag is dan wel hoe men tot het niet meer stotteren zou kunnen komen, met medicatie waarvan nu al meer dan drie jaar bekend is dat een recyclage van neurale energiecomponenten compleet verzonnen is.
  Zelf gok ik op zeer hoge doseringen (van die psychotica) waarbij dan, net zoals bij ADHD, een dwangmatig (psychotisch) spraakgedrag tot stand kan komen, dat uiteindelijk met antipsychotica bipolair zal gecorrigeerd moeten worden.
  Maar soit.

  Vandaar dat harddrugs, waarvan niemand kan aantonen hoe ze werken, zeer schadelijk zijn, omdat ze dosis per dosis de bouwstenen van het zenuwstelsel verwoesten.

  Het zenuwstelsel dat , onder ons gezegd en gezwegen, toch vooral dient om een controle te onderhouden over wat men … gedrag pleegt te noemen.
  Terwijl, wanneer schijnbaar geen gedragstherapie (of misschien wel een verkeerde???) bruikbaar blijkt bij het stotteren, men dan maar het zenuwstelsel gaat kapotmaken om nog meer controle over het gedrag kwijt te spelen.

  Dat is geen geneeskunde meer, maar kwakzalverij… zoals nog niet zolang geleden is aangetoond.

  We zijn er dus bijna, maar nog niet helemaal.

  Terloops en ter benadrukking, nog even stellen dat hier promotie wordt gemaakt om te experimenteren met een cocaïne-product, onder een opiumreglementering.
  Ik ben geen hoeder van de wet, maar volgens mij is hier iets zeer grondig fout.

  Al kan op beleidsniveau begrip heersen, wanneer die stoffen heimelijk de voortzetting van een rasveredelingspolitiek beogen.
  Maar toch.

  Openbaarheid van bestuur bij het exterminatiebeleid?

  “Vernichtung Lebenunwertes Lebens”, Berlijn, 1920.
  Normen?

  Fatsoen?

  Ongezien, voorwaar, dat een krant openlijk een drug met twee diagonale rode strepen aanprijst voor een experiment, waarvan men compleet neurologisch in het duister tast en waarvan de medische wetenschap het behandelen met harddrugs ervan, en zelf lijdend aan het FIF-syndroom, als onbekend heeft uitgeroepen.

  VUB … jullie moesten rood kleuren van schaamte.
  Onbenul en onkunde zo openlijk ten toon spreiden.

  Of is het hem alleen om het (sponsor)geld te doen?

  Ga dan liever wielrennen in plaats van toekomstige artsen te willen opleiden in een ‘Presumed Based Medicine’.

  O tempora, o mores.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Autisme en anti-epileptica, medisch en militair

  Posted on October 16th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Zelfs het onderzoek naar autisme en anti-epileptica valt in de hoogste prijzen.
  Misschien wel een zoveelste piste die de fabels over stoffetjes moet overeind houden.

  En toch verschijnt er licht aan het eind van de tunnel.

  Er werden geen negatieve bijwerkingen door de ecstasy vastgesteld. Dat meldt de BBC.

  Ik citeer daaruit:

  There were no adverse effects from the use of the drug in the study, which was funded by the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS).MAPS is a non-profit organisation which aims to develop psychedelic drugs and marijuana into medicines to treat conditions where conventional medicines provide limited relief.Studie leader and psychiatrist Dr Michael Mithoefer said before ecstasy or MDMA, as it is clinically known, was used recreationally, hundreds of psychiatrists and psychotherapists around the world gave it to boost therapy.

   

  In juli 2010 bleek eventjes dat nog een ruimere studie nodig zou zijn, en die kwam er ook.

  Ik citeer uit die nieuwsbrief van 21 februari 2011:

  De Standaard meldt vandaag dat wetenschappelijk zou aangetoond zijn dat XTC geen schade veroorzaaktaan het brein.

  De vroegere foute perceptie zou te wijten geweest zijn aan het feit dat alleen maar onderzoek werd gedaan op proefpersonen, die voornamelijk ook andere substanties gebruiken, die dan wel schadelijk bleken te zijn.De boodschap van de bijdrage in de Standaard is dan ook, dat het gebruiken van XTC uit de illegale handel, wel gevaarlijk kan zijn, omdat daar meestal andere stoffen bijgemengd zijn, die het wonderbaarlijke effect van MDMA besmetten.

  Een pleidooi alvast om voortaan ook XTC als een geneesmiddel te registreren. Merkwaardig dat deze wetenschappelijke studie uit de VS kort volgt, na de experimenten, door Volksgezondheid afgelopen zomer aangekondigd, van bijna zuivere MDMA en zeer hoog gedoseerd.
  Even merkwaardig daarbij is,
  dat toen de pers daarvan NIET op de hoogte mocht gebracht worden.

  Enkele weken geleden bleek dat ook al vloeibare XTC als een geneesmiddel in België in de handel is gebracht.

  Vandaar dat daardoor vermeden kan worden, dat ‘illegaal verkregen materiaal vaak gifstoffen bevat, die neveneffecten kunnen hebben’ , zoals De Standaard vandaag citeert.

  En tot slot, dan nog eens merkwaardig, of beter gezegd, het meest merkwaardig van al: simpelweg alle wetenschappelijke medische bijdragen over de veiligheid van psychotica voor het menselijk brein, verzuimen om wetenschappelijk uit te leggen op welke manier de euforie van die doping eigenlijk tot stand kan komen.

  Op de bijsluiters benadrukt men die veiligheid door het werkingsmechanisme ervan als onbekend uit te roepen.

  Wetenschappelijk dan nog.

  Toen in 2011 de herfst begon, kon ik aantonen op welke manier een veel gebruikt anti-epilepticum, waarvan de werking ook als onbekend is uitgeroepen, de geneeskunde en ook heel wat nieuwe ‘aandoeningen’ iatrogeen in stand kan houden.

  Intussen experimenteerde men bij ons ook later in 2010 nog met hoog gedoseerde methamfetamine (ICE-Pervitin-Desoxyn) en Nederland begin 2011 met dezelfde MDMA en methamfetamine.

  Met onder meer:

  De Volkskrant meldt dat hoge (?) doseringen MDMA, XTC dodelijk gevaarlijk zijn.


  In juli 2010 verspreidde Volksgezondheid in België, hetzelfde bericht, maar met daarbij de uitdrukkelijke vraag, dat moest vermeden worden
  dat de media van die boodschap kennis zouden nemen.

  Waarop ik prompt dit bericht op mijn weblog plaatste.

  Immers, het bericht kwam rechtstreeks van Volksgezondheid in mijn (professionele) mailbox, en zelfs al pleegt Volksgezondheid daarbij schuldig verzuim, dan weiger ik, op deontologische grond, om daaraan mee te werken.


  Dit leverde mij meteen een boze reactie op, dat klacht zou neergelegd worden bij de politie.


  Over de heisa daarrond en
  de inhoud van het bericht van Volksgezondheid, deze twee nieuwsbrieven.

  NB228 – XTC hoog doseren, en waarom Volksgezondheid panikeert.

  NB229 – Schuldig verzuim.

  Ik wil er nog aan toevoegen, dat tegen het einde van 2010, een gelijkaardig bericht werd verstuurd, opnieuw door Volksgezondheid, maar dan met de waarschuwing voor zeer hoge doseringen methamfetamine (ICE in het recreatieve milieu, medisch als Pervitin, en als indicatie bij ADHD onder de naam van Desoxyn).

  Bovendien heb ik heel sterke aanwijzingen, dat in tegenstelling tot wat Trimbos vermoedt over de oorsprong of aanvoer van deze experimenten, de producten NIET afkomstig zijn van een maffieuze omgeving, maar wel van ‘gerespecteerde’ en beursgenoteerde bedrijven.

  Na de kwakkel met Depakine en de ICE-ontmaskering ermee, verloor methamfetamine de strijd om vernieuwende therapeutische perspectieven en bleef alleen nog MDMA overeind.

  Ik heb evenwel een reputatie van meest gehate apotheker overeind te houden vandaar deze epiloog in de machtsstrijd voor een monopolie van het instellen van toxicomanien.

  Net zoals het momenteel versleten methylphenidaat (Rilatine, Ritalin, Concerta) alleen maar comorbiditeiten zichtbaar brengt en geen bijwerkingen vertoont, zal voortaan medisch MDMA geen schade veroorzaken en geen negatieve bijwerkingen teweeg brengen.

  Dat goede nieuws brengt de vierde macht in verschillende landen op autoriteit van een EvidenceBasedMedicine die kennis heeft afgezworen en voortaan zoals de Bijbelse Thomas alleen nog steunt op het positief waarneembare en op het eigen FIF-syndroom.
  Maar wat vertelt het hebben van kennis dan wel over MDMA of ecstasy?

  Mijn stelling over de farmacologie van de vier chemische groepen met psychotisch makende werking steunt onder meer op het werk van E.J.M. Pennings, J.B.G. Eilering, F.A. de Wolff in een advies uit 2004 aan de Nederlandse regering en uit eerdere publicaties in deze materie.

  Als MDMA ooit voor medisch gebruik zal geregistreerd worden, zullen de verantwoordelijken toch beter eerst KENNIS nemen van dit advies en deze farmacologie.

  En wat heeft het begrip ‘militair’ uit de titel van vandaag, met autisme, anti-epileptica of XTC te maken?

  Wat volgt zijn de eindparagrafen van een nieuwsbrief (109), nu intussen ook al vier jaar geleden.

  En omdat we een geheugen hebben, gebruiken we dit om even na te denken… nu het nog kan.        We onthouden dit:Dr. Donald MacArthur, een hooggeplaatste administrateur voor biologisch onderzoek aan het departement van defensie, verschijnt op 1 juli voor de Defence Appropriations Committee van het Huis van Afgevaardigden en vraagt voor het leger om $10 miljoen, om binnen 5 tot 10 jaar een nieuwe, infectueuze synthetische biologische agent te ontwikkelen waartegen geen natuurlijke immuunrespons bestaat. (1969)En ook nog dit:

  CIA directeur Allen Dulles geeft het MKULTRA programma toestemming voor produceren en testen van middelen en biologische stoffen die de CIA voormind control en gedragsmanipulatiezou kunnen gebruiken. (1964).

  Paranoia lijkt een geestesziekte te zijn, omdat men op een gestoorde manier zou nadenken.
  Of zou het kunnen dat alleen maar de feiten verkeerd zijn?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Transportsystemen

  Posted on October 8th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

   

  Het verheugt mij dat de Nobelprijs voor geneeskunde is toegekend aan het onderzoek naar biotransporters in cellen en waarbij de focus deze keer niet meer zuiver op het ontwikkelen van chemicaliën wordt gelegd maar eerder op magnetische activiteit van biologische agentia, zoals in dit geval, Botox.

  Bemerk het onderzoek van de laureaten in verband met toepassingen over autisme en anti-epileptica op ‘transporters’ van de nog (overblijvende) levende ‘cellen’.

  Uit het VRT-RadioNieuws op 7/10/2013, 13 uur

  Zou het FIF-syndroom in de geneeskunde er iets mee te maken hebben dat toch even nagelaten werd om na te gaan hoe men thans nog steeds autisme of epilepsie medisch met neuronverwoestende stoffen ‘behandelt’?

  Het verbaasde mij al dat het een hele tijd stil is gebleven naar meer onderzoek waarmee promotie wordt gemaakt met middelen die cellen langer levendig kunnen houden.

  In dit bekroonde onderzoek probeert men het definitief kapotmaken van neuronen te omzeilen door alleen maar te verdoven (zoals men beweert), terwijl wel bekend raakte, dat behandelde neuronen uiteindelijk wel kapotgaan, een gevarenreflex doen ontstaan en daardoor antistoffen gaan vormen.

  Een klein detail waarmee een tijdlang een catastrofe in de geneeskunde zal vermeden worden, want verder onderzoek naar de werkende component van het toxine zal wijzen naar wat ik al enkele jaren poneer als zijnde de miraculeuze werking van psychotica.

  Meer bepaald waar het gaat over : “Het N-terminale uiteinde van de Hc is goed geconserveerd in de zeven verschillende toxinotypes, terwijl het C-terminale einde per toxinotype verschilt “.
  (Lucia Muraro, Silvio Tosatto, Lisa Motterlini, Ornella Rossetto, Cesare Montecucco: The N-terminal half of the receptor domain of botulinum neurotoxin A binds to microdomains of the plasma membrane. Biochemical and Biophysical Research Communications 380 (2009) 76–80)

  Men snapt dus duidelijk al waar het over gaat.
  Maar de tijd is er (commercieel) nog niet rijp voor.

  Jammer voor de velen, die in afwachting, er nog alleen maar chemisch, door zullen geofferd worden.

  Om mijn gedeeltelijke opluchting te verklaren verwijs ik alvast naar een stukje van 4 jaar geleden, toen Obama de Nobelprijs van de vrede werd toegekend.
  En waar toen ook al sprake was van onderzoek naar de grenzen van een menselijke immuniteit, met een biologisch agens als oorlogswapen.

  Na een halve eeuw lopen de geplande pogingen om scheikundig tot een wereldwijde mindcontrol te komen gelukkig stilaan tegen een muur aan.

  In september verleden jaar, immers, gooiden al enkele bedrijven (met heroplaadbare neurotransmitters) de handdoek in de ring.

  Alvast merkwaardig dat nu nog steeds stilzwijgend op het hoogste niveau het heropladen van serotonine of dopamine-batterijtjes met psychotisch makende stoffen wordt gedoogd.

  Allicht is die tijd er (commercieel) ook nog niet rijp voor.

  Corrupte carrousel creëert agressie en mindcontrol in maatschappij

  De overheid betaalt farma en farma sponsort het overheidsapparaat.

  Ze betalen elkaar met het geld van de belastingbetalers.

  Schandalig dat van belastinggeld de farmacie wordt gefaciliteerd en er onderling afspraken over de rug van de zorgvragers worden gemaakt.
  Het lijken wel geheime genootschappen zoals ook de Bilderberg-club.
  Wanneer notarissen zoiets uitrichten in verband met het verlijden van een akte, hangt hen een strafrechtelijke klacht en eventuele ontzetting uit hun ambt, boven het hoofd.

  Hebben onze politici dan allemaal boter op hun hoofd ?

  Dit gaat hier jammer genoeg nog over de mindcontrol, die blijkbaar maar heel traagjes uit deze maatschappij zal verdwijnen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Een nieuwe wind komt eraan

  Posted on July 9th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Met lede ogen kijk ik nu al 10 jaar gefrustreerd toe hoe een maatschappij zichzelf en de komende generaties chemisch vergiftigt om (therapeutisch) een mindcontrol tot stand te brengen.

  Mijn enige voldoening bestond erin dat geen kat tot nu mijn zogenoemde ketterijen heeft weerlegd.
  Al meermaals gaf ik toe, niet over het persoonlijk gezag te beschikken om een numerieke overmacht van geneeskunde, overheid en media te trotseren met alleen maar wat ikzelf als een waarheid beschouw.

  En die waarheid past vanzelfsprekend niet in de wereld van geneeskunde, overheid en media.
  De macht ligt bij hen en zij gebruiken die dan ook.

  Vandaar mijn hoop, dat een en ander uiteindelijk van het volk zelf zal komen.

  Niet zonder trots kondig ik dan ook dit aan:

  Zoals ik aan u enige tijd geleden telefonisch al heb gemeld ,overweeg ik ook om via het OM een aangifte tav de therapeuten in te dienen. Namelijk op de volgende gronden : misleiding, misbruik van omstandigheden,onzorgvuldig handelen en het toebrengen van lichamelijk letsel.
  Ik weet dat dit een zware dobber kan worden maar gelukkig heb ik enkele bewijsstukken in handen. Nu nog het OM zien te overtuigen om de zaak aanhangig te maken.

  Nogmaals wil ik u bedanken voor de moeite die u heeft willen nemen om uw verklaring met bijlagen aan mij te sturen.
  Ik prijs uw gedrevenheid en ik hoop dan ook dat het tot meer en meer mensen,met name ouders, zal doordringen dat zij niet zomaar op de adviezen en het aandringen van de psychiater moeten afgaan.
  Helaas hebben nog te veel mensen een te hoge achting van de man in z’n lange witte jas. “

  Meneerke Menno voelde al een buitje hangen, enkele dagen geleden.

  Stilaan beginnen ook jonge dementen te beseffen dat voor hen geen heil te verwachten valt bij deze geneeskunde, overheid en media.

  Zal ik nu eens heel ijdel zijn en voorspellen dat in dat koninkrijkje van ons, heel binnenkort een nieuwe onverwachte abdicatie als een donderslag bij heldere hemel zal plaats grijpen?

  Stevige paniek probeert alvast een zwelgend moeras te omzeilen.
  Ben zeer benieuwd.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Hypocrisy defies all imagination – continue murdering

  Posted on January 23rd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De hypocrisie overtreft elke verbeelding.
  Het vermoorden blijft doorgaan.

  MSM (Main Stream Media) ontvingen vandaag de opdracht om het publiek op te warmen voor een toekomstig veilig gebruik van XTC.

  Om die veiligheid in de verf te zetten en om de garantie te bieden dat het geneesmiddel er zal komen, benadrukt de krant dat de werkzaamheid van een hoge dosering zelfs werd uitgetest door gebruik te maken van een medisch oxymoron, met name een ‘werkzame placebo’.

  Waarmee (ongewild?) dan ook gesuggereerd wordt op welke manier psychotica echt werken.

  Het ‘placebo’, laag gedoseerd, dient alleen maar om kortstondig te drogeren.
  De gevarenreflex (doping!) waarmee het zenuwstelsel op lage doseringen reageert op vernielde neuronen is redelijk snel uitgewerkt.
  Zoals bekend is, onder meer vanuit een ADHD-therapie, moeten psychotica in massieve doseringen, 4 tot 5 keer zo hoog, toegediend worden om dwangmatig psychotisch te maken.

  Een en ander maakte ik al veel eerder bekend, nutteloos om het hier nog eens allemaal te herhalen.
  Ik citeer alleen maar.

  XTC, opvolger van Rilatine als ADHD-medicatie(6 augustus 2009)XTC hoog doseren en waarom Volksgezondheid daardoor panikeert( 8 augustus 2010)Eindelijk, hier komt XTC (21 februari 2011)Stoffetjessprookjes en kennis over gedrag blijven bipolair balanceren

  (25 oktober 2011)

   

  Rechargeable neurotransmitters fool the law to deal drugs
  ( 26 september 2012)

   

  Grappige wanhoop bij medische drugdealers

  ( 9 december 2012)

  The uselessness of defining ADHD as a disease
  ( 5 januari 2013)

  Bovendien, sta ik erop om ten behoeve van het gewone volk, even aan te tonen op welke manier de media (MSM) en de overheid het publiek bedriegen door essentiële informatie achter te houden.

  Midden 2010 organiseerde de overheid Volksgezondheid in samenwerking met het drugsmilieu een experiment waarbij een effect moest nagegaan worden van hoog gedoseerd XTC op menselijk gedrag.

  Ik citeerde eerder al de nieuwsbrief 228 (van 9 augustus 2010), waar het medisch personeel op de hoogte werd gebracht en waarbij verzocht werd om daar niets van te melden aan het publiek.
  De media gehoorzaamden gewillig, terwijl ik bijna kotste toen ik dat bericht (rechtstreeks) van die overheid bij mij binnenkreeg.

  Waarop ik dat bericht dan zelf bekend maakte.
  Met als gevolg:


  Straks zal XTC in hoge doseringen, en bovendien zelfs zonder doodskop erop – zoals Concerta 54mg – , veilig in de apotheek verkrijgbaar zijn.


  Niet om neuronen te verwoesten of geheugencellen (en om daarmee een vasculaire dementie te doen ontstaan – om ‘therapeutisch’ trauma’s te doen ‘vergeten’), maar wel zogezegd omwille van de serotonine-fabel, die tot op vandaag nog niemand heeft kunnen aantonen.
  En intussen al sinds enkele jaren tot de commerciële verbeelding is teruggebracht.

  Maar waarom weerlegt dan niemand ‘mijn’ werkingsmechanisme?
  Als ik nu al negen jaar fout zou zijn ermee.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Onnozele artsen: stop ermee. Het was maar een experiment.

  Posted on July 26th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  http://www.naturalnews.com/z036598_chemical_experiments_MKUltra_military_veterans.html

  Writes Ross, “The purpose of mind control experiments is controlling human behavior: making enemy combatants open up during interrogation; protecting secret information by erasing memories; making spies more resistant to interrogation because secret information is held by hidden identities and making people more prone to influence, social control and suggestion.“The mind control experiments and operational programs violate basic human rights and all codes of medical ethics,” he said.

  Jullie kunnen geen diagnose  stellen van de veronderstelde ziekte, die men verzonnen heeft om te experimenteren met mindcontrol.

  Bovendien kan geen van jullie uitleggen op welke manier jullie zo succesvol een nieuwe generatie depressief maakt, agressief psychotisch en meedogenloos moordend en rondschietend, die generatie met de regelmaat van de klok doet zelfmoorden of zelfs gewoon laat doodvallen en ervoor zorgt dat na chronisch gebruik een vroege dementie zal ontstaan.

  Fier dat jullie zijn, om daar ook nog goed aan te verdienen, want de nevenwerkingen, die er komen door therapeutisch en vakkundig zenuwstelsels te verwoesten, beitelen jullie imago van genezers.

  Het behandelen, door eerst stevig ziek te maken, kan blijven doorgaan, want de maatschappij gelooft rotsvast dat jullie goed bezig zijn.

  Zelfs al kunnen jullie geen diagnose stellen, en niet eens uitleggen op welke wonderbaarlijke manier jullie de massa in de greep houden.

  Men heeft jullie goed beetgenomen met de serotonine en dopaminefabels en ik heb het zielig gevonden hoe jullie daar zo massaal zijn ingetrapt.
  Niemand die besefte hoe jullie als marionetten aan de touwtjes hangen van een chemische industrie die jullie misbruikt.

  Die jullie fabels aanleert en jullie, die deze fabels dan nog als kiekens zonder kop tegen beter weten in, gaan verspreiden.

  De maatschappij geloofde jullie omdat jullie lang hebben gestudeerd, terwijl jullie in al die tijd niet eens een kritische zin hebben ontwikkeld.

  Een mea culpa alleen zal nu niet volstaan.

  Als apotheker kon ik in de afgelopen negen jaar alleen maar de echte farmacologie bekend maken, die jullie om commerciële redenen liever onbekend wensten te houden.

  De aanklacht dat jullie ook het stellen van een diagnose moesten uitbesteden, kon alvast toch even wel eens een belletje laten rinkelen?

  Maar dat soort van fierheid….

  Bij deze wil ik nog even een citaat in herinnering brengen van een arts uit Nederland.

  “Het maakt niet uit of ik fouten maak, ik ben gedekt door de wet”.

  Foei… gemene kwakzalvers.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Bestaat ADHD eigenlijk wel?

  Posted on December 3rd, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Het antwoord is te vinden op: http://www.adhdenvoeding.nl/adhd-research-centrum-in-de-media/ waarin Lidy Pelsser uitlegt dat je met adhd-medicatie geen adhd kunt genezen.

  Zij zegt dat voor haar ontdekking reeds 7 andere wetenschappers dit in onderzoek hebben vastgesteld.

  ADHD is niet te genezen omdat ADHD helemaal geen aandoening is.

  Als ADHD een neurobiologische aandoening zou zijn, dan zou die medisch kunnen aangetoond en ook neurobiologisch gediagnosticeerd worden.

  Op 6/8/2002 verbood de Nederlandse Reclame Code Commissie de Nederlandse Hersenstichting reclame te voeren met ADHD als een aandoening omdat daarvoor geen enkele medisch wetenschappelijke verklaring bestaat.

  Een dieet opdringen als een gestructureerde vorm van gedragingen, bij een ontspoord en niet aangeleerd gedrag, kan als hefboom gebruikt worden om een gestructureerde vorm van gedragingen aan te leren.

  De farmaceutische industrie heeft die vorm van gebrek aan aangeleerde zelfbeheersing aangegrepen om via narcotische psychotica en mindcontrol een soort van dwangmatig psychotisch of robotmatig gedrag tot stand te brengen, dat lijkt op wat maatschappelijk aanvaard wordt en wat bovendien nog pedagogisch comfortabel te realiseren lijkt.

  Maar door de kennis over de werking van die psychotica overboord te gooien beseft niemand meer, dat het leuke van dit comfortabel pedagogische gemak eigenlijk tot stand komt door het zenuwstelsel te verwoesten, waardoor het verwerven van een te verwachten normale controle over gedrag bijzonder moeilijk te realiseren zal vallen.

  Vandaar dat wat men ADHD heeft genoemd niet te genezen zal zijn.
  Vandaar dat de symptomen van het aldus kapotgemaakte zenuwstelsel voortaan naar de uitgevonden en uitgelokte ziekte gaan verwijzen.

  De toxicomanie met amfetamines of cocaïnes moet eindeloos in stand worden gehouden en in bijna alle gevallen corrigeert men door lucratief en ‘bipolair’ chemisch te laten balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Aan de bijwerkingen daarvan verdient een nieuwe healthcare-industrie pakken geld.

  Een welzijnszorg die recursief zichzelf geldverslindend als een kanker verspreidt in de maatschappij die zou moeten bloeien op wilskracht en zelfbeheersing.

  Maar waarom in godsnaam moest zoiets zo nodig tot een aandoening worden uitgeroepen?
  Artsen zijn strafbaar wanneer ze een toxicomanie instellen en in stand houden zonder dat dit medisch verantwoord zou zijn.

  Vandaar dat elke arts voortaan vasthoudt aan de veronderstelde kunde om een ADHD-diagnose te stellen, zelfs al kan geen van hen dit ook doen.
  De wetenschappelijke literatuur VERMOEDT alleen maar … iets, en dat iets heeft men ADHD genoemd.

  Is het nu de maatschappij of zijn het de artsen die zo dom zijn, om in die oplichterij te trappen?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us