Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Chemie gevarenreflex bij psychoticapatroon al 40 jaar verstopt

  Posted on May 15th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  In 1974 was David de Wied goed op weg om de gevarenreflex bij psychotisch-makende stoffen (psychotica) wetenschappelijk aan te tonen.

   

   

  Noteer dat phenylalanine chemisch het basispatroon is waarmee analogen als fake-neurotransmittoren de celwandbarriere van neuronen doorbreken om het zenuwstelsel irreversibel te destabiliseren.

  Een gevarenreflex bij psychotica, waarvan ik alleen maar het bestaan vermoedde door een redenering op basis van scheikunde en elementaire fysiologie.

  Door allerlei puzzelstukjes die in de vorige 10 jaar uit de hemel kwamen gevallen, werd ik steeds zekerder over de juistheid van mijn hypothese daarover.
  Al kon ik enkel maar wijzen op de fysiologie waarmee giftig materiaal de celwand kan verschalken om daarmee het complete neuron te verwoesten, iets wat eigenlijk ook al in de jaren 90 door Pennings via labonderzoek werd aangetoond, maar eveneens toen “wetenschappelijk” in de doofpot is geraakt.

  De psychotica van nu waren in die 70-er jaren volop in ontwikkeling, het was alleen nog wachten tot de politieke overheden zouden ophouden om verder nog onafhankelijk onderzoek te blijven steunen waardoor commercieel gestuurde dogma’s vermeden konden blijven.

  De Lilly-leugen over de serotonine-fabel uit 1987 is dus al bijna een halve eeuw geleden ontmaskerd, maar kon al die tijd gedijen door de farmacologie van psychotica wetenschappelijk als onbekend uit te roepen en door de academische opleiding van medisch personeel volledig in eigen handen te krijgen.

  Corrupt lobby-werk bij de hoogste instanties zette de kroon op het werk en op vandaag schittert een medische industrie bij welig tierende iatrogene kankers, depressies, zelfmoorden, Alzheimers, schuttersfestijnen, Parkinsons, botstoornissen, posttraumatische stresssyndromen, onverklaarbare en plotse sterfgevallen, agressies, ADHD’ers en zelfs nieuw verzonnen aandoeningen.

  Vanzelfsprekend met dank aan DSM en de ‘farmacologische’ vooruitgang door handopsteking tot stand gekomen.

  Het enige zwakke punt in het werkingsmechanisme van psychotisch-makende stoffen (psychotica) dat ik tot nu, door een gebrek aan academische omkadering, niet kon afmaken was de bewijsvoering en het mechanisme waarmee het organisme zich aanpast aan ‘gedragsveranderende’ substanties.

  De opgraving van het werk van prof.Dr.David de Wied, maakte voor mij dat werk af.
  Waarbij ik langs deze weg een Nederlandse arts en leeftijdsgenote van harte dankbaar ben.

  Zelfs de literatuur van destijds verwees al naar ‘Nazi-experimenten’, die door deWied zouden zijn uitgevoerd.


  Al bewees de doofpot-operatie nadien en de machtsgreep later door de farmaceutische industrie waartoe ‘naïeve en goede bedoelingen’ hebben geleid.

  Toemaatje of … voor zover als nodig.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Enige reden waarom psychiater ook arts moet zijn, vervalt

  Posted on November 9th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Mijn 10-jarig parcours over het hebben van kennis en het medisch gebruik over psychotica en daaruit volgend een maatschappelijke epidemie van bipolair corrigerende antipsychotica, veroorzaakte een inzicht over de rol waarmee een medisch gewaande meerwaarde niet de bevolking of hulpbehoevenden ten goede kwam, maar uiteindelijk een dirigerende chemische macht met totaal verschillende maatschappelijke intenties en belangen.

  Het resultaat die medisch beroepsgevormde autoriteiten in de tijdspanne hebben voorgelegd komt neer op een wereldwijde toename van psychotisch gedrag, controleverlies over het gedrag, uitbarstingen van agressie, verslavingen, plots doodvallen, kankers, dementie en zelfs uitgevonden aandoeningen, die ten behoeve van de ontstane bijwerkingen in allerijl alleen maar werden vermoed (het woordje ‘presumed’ overheerst in EBM).
  Een explosie met een factor 50 tot 60 is niet onrealistisch. Waarom klinkt geen gemor daarover?

  Zowel het politieke als het medisch wetenschappelijke beleid steunen lucratief op het evangelie dat bepaalt dat alleen positieve evidenties van chemische behandelingen voortaan een therapeutische norm bepalen.

  Zoals Dr.VanKrunkelsven in een debat in de Gentse Zebrastraat op 7 november naar voren heeft gebracht. Ik citeer: “Schrijf alleen iets voor, waar een bewezen effect voor is”.

  Hippocrates veronderstelde vakkennis, maar voortaan vaart geneeskunde op positieve evidenties.
  Twee generaties lang werden artsen opgeleid zonder een basiskennis in de chemie en de farmacologie.

  Terwijl de maatschappij er nog steeds overtuigd van is, dat zij door hun opleiding in staat zijn om op basis van die (veronderstelde) kennis een afweging te maken over de opportuniteit om schadelijke of toxische en zelfs ‘stupefiante’ stoffen aan de patiënt toe te dienen.

  De evidentie heeft intussen definitief het hebben van kennis verdrongen. Een zorgverlener, met de huidige autoriteit (en licence) van arts kan op vandaag onmogelijk nog met chemische en farmacologische kennis oordelen over de opportuniteit of over de schade die men teweeg brengt door stoffen voor te schrijven, die alleen maar door positieve evidenties en in de meeste gevallen dan nog met heel wat smeergelden in omloop zijn gebracht.

  En dan mijn 10-jarig parcours om het hebben van kennis in die materie opnieuw tot recht te laten komen?

  Informeer eens bij Eli Lilly waarom men mijn ‘ketterijen’ over de werking van Prozac en Strattera niet wetenschappelijk weerlegt.
  Mijn verkeerde ‘kennis‘ daarover kan toch een aanleiding zijn om een gigantische schade-eis te vorderen?

  Waarom gedoogt het bedrijf dat ik fluoxetine-Prozac (met een phenylpropylamine), als een amfetamine-psychoticum voor bedroefden met een DDD van 20mg/70kg lichaamsgewicht ontmasker als een drogeermiddel en ook atomoxetine-Strattera (met precies dezelfde phenylpropylamine, vanzelfsprekend ook als een amfetamine-psychoticum) dat bij kinderen wordt gedoseerd aan een DDD van 80mg/70kg lichaamsgewicht om ze in die massieve doses tot dwangmatig kalm en docieler te verdoven?

  Informeer eens bij Novartis waarom ik onterecht zou aanraden om methylphenidaat beter aan 1000mg per tablet toe te dienen, wanneer zij in de bijsluiter de wereld wijsmaken dat alleen maar 1% van de 10mg per tablet die toegediend wordt, actief zou zijn en 99% inactief.
  Of waarom men om een beter therapeutisch effect te bekomen, die 10mg per dosis niet beter in zetpillen giet om die dan in de oren te stoppen?

  Zou dat de reden zijn waarom ADHD niet kan genezen worden? En waarom vertel ik daarmee leugens?

  Informeer eens bij GlaxoSmithKline over de busramp in Sierre en mijn stelling dat de chauffeur onder invloed van paroxetine op die dag plots dood aan het stuur zou hebben gezeten?
  Gaat dit bedrijf voor het Zwitsers parket vrijuit omdat het ooit in de VS reusachtige sommen geld heeft betaald om rechtszaken over die materie te vermijden en Zwitserland dat bedrijf liever tot vriend en binnen de grenzen wil houden?

  Informeer eens bij de minister van Volksgezondheid in België waarom in 2011 niet tegen mij een anonieme klacht bij het parket werd ingediend, maar wel bij de Orde van Apothekers en waarom door de Raad van Beroep van dezelfde Orde, onder meer ook op advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, ik in oktober 2012 werd vrijgesproken.

  Bovendien zelfs nadat de Hoge Raad van de Orde der Apothekers (als rechter en partij) de minister aanvankelijk had gevolgd in de aanklacht tegen mij, na de veroordeling bij verstek in eerste aanleg.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Meisje(5) in coma na aanval hond

  Posted on July 27th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  vandaag, 10:08

  Een meisje van vijf jaar ligt al een week in coma nadat ze in Temse werd aangevallen door de Mechelse herder van haar grootouders.

  De feiten vonden vorig weekend al plaats maar raakten gisteren pas bekend. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het meisje was aan het spelen in de tuin van haar grootouders toen de hond haar aanviel. De hond zat bovenop het kind en beet in haar hals.

  Het meisje werd overgebracht naar het UZ van Gent, waar ze nog steeds in kunstmatige coma wordt gehouden. Haar luchtpijp en slokdarm zijn zwaar beschadigd. De hond kreeg een spuitje.

  Archieffoto: een Mechelse herder

  De hond kreeg een spuitje.

  En is daarmee uitbehandeld.

  Een vraag die nooit zal beantwoord worden is deze.

  Was de aanval door de hond een niet-zorggerelateerde calamiteit?

  Werd die hond voor zijn depressie soms niet behandeld met veilige fluoxetine (Prozac?).

  Forensisch onderzoek daarop zal wel niet plaatsvinden.

  Immers als Prozac veilig is voor mensen, dan is het per definitie ook veilig voor dieren.

  Temeer daar van alle SSRI’s die niet aan jongeren (mensen) mogen toegediend worden, er maar eentje is dat wel veilig is voor zowel jong als oud, en dus ook voor de hondjes, is dat nu precies de Prozac van het bedrijf Eli(o?)Lilly.

  (nvdr. een ex-medisch directeur van dit bedrijf – Dirk Cuypers – is op het Belgisch ministerie van Volksgezondheid (minister Onkelinx, van dezelfde politieke partij als de premier Eli(o)) voorzitter van het comité der directeuren, waar mede het beleid wordt gedirigeerd.)

  Die uitzondering voor jongeren werd ten behoeve van dit bedrijf door FDA en EMEA toegestaan omdat anders Strattera (met precies identiek dezelfde actieve metaboliet als Prozac) aan kinderen bij ADHD zelfs in een vierdubbele dosering,  wel uit de handel had moeten genomen worden.
  Immers…. jongeren zelfmoorden niet onder Strattera of Prozac, ze zelfmoorden door de depressie en controleverlies, die door een behandeling ermee ontstaat.
  Daardoor is een depressie evenmin een zorggerelateerde calamiteit.
  En voor statistieken vanzelfsprekend te verwaarlozen.

  Echter…

  Hier wordt een zeer zware fout begaan als het parket zou verzuimen na te gaan of het gedrag van die hond oncontroleerbaar is geworden door een behandeling met een stof die tot bevrediging van eenieder ‘therapeutisch’ werkt, door dosis per dosis neuronen te verwoesten.
  En daardoor een controleverlies over het gedrag doet ontstaan.

  Maar nu het over hondjes gaat.

  Honden hebben “a 95 percent success rate”en hebben geen farmaceutische hulp en ondersteuning hiervoor nodig.

  Ze zijn hun kosten dubbel en dik waard en kosten in zijn totaal gezien minder dan zogenaamd deskundig praten en pillen.
  Ook andere dieren (paarden) hebben een band op gevoelsniveau zonder verborgen agenda’s met zieke mensen.

  Als het Charlottesville brain injury center for veterans een zo’n geweldig goed herstel-programma had gehad tegen acceptabele kosten zou het zeker niet gesloten zijn.

  Eens te meer blijkt dat men natuurlijk herstel van de mens met TBI (Traumatic Brain Injury) niet of nauwelijks kan beïnvloeden maar hooguit in de situatie van alledag – meestal thuis – voorwaarden kan scheppen die het herstel bevorderen maar niet genezen.
  Kortom wat in de hersenen door beschadiging is weggevallen herstelt niet, maar andere hersendelen of -cellen kunnen wel functies overnemen of compenseren.

  Neuronen verwoesten met psychotica is nu wel precies datgene wat daarbij moet vermeden worden.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Medicatie minder en minder medisch

  Posted on June 7th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Het onbekend houden van de farmacologie van stoffen die de geneeskunde aanwendt om zichzelf in stand te houden, wijst erop dat middelen worden gebruikt met andere dan curatieve bedoelingen.

  De overheid ziet het belang in om met psychotica (psychotisch makende stoffen) de onderdanen een soort van dwangmatige mindcontrol op te dringen.
  Bemerk hoe in België een ex-medisch directeur van het Prozac-Strattera-bedrijf op het ministerie van Volksgezondheid voorzitter is van het directeuren-comité en daar commercieel de touwtjes in handen heeft.
  Prozac en Strattera zijn psychotica.

  Eigenlijk zijn de behoeften van onderdanen redelijk simpel.
  Ze houden van brood en spelen.
  Laat hen daar dan best vooral dwangmatig en controleerbaar van genieten.

  Sinds de medische wetenschap volledig in handen van chemische bedrijven is gekomen, drijft het genezen van mens en dier voortaan voortaan op de effecten (evidenties) van componeerbare chemicaliën.
  Waarbij nogal nadrukkelijk vaste patronen worden aangewend, die bovendien garant staan voor succes.

  Het zwellen van de opeenvolgende handboeken die al dan niet bestaande aandoeningen beschrijven, toont aan dat intussen een groot aantal scheikundige creaties op nieuwe ziekten staan te wachten.

  Stilaan vervallen de schotten die medische en recreatieve drugs lange tijd uit elkaar hebben gehouden, vooral na de experimenten in 2010 met hoge doseringen performant materiaal.
  Immers, al een hele tijd is duidelijk, hoe ook de recreatieve psychotica net zo goed medisch kunnen ingezet worden.

  In 2009 voorspelde ik dat ooit XTC Rilatine wel eens zou kunnen opvolgen.

  Begin 2013 maakten de media de geesten er al rijp voor.

  Officiële organisaties die voor de schone schijn dienen te waken over veiligheid van een en ander zijn net als de overheid ook bemand met commerciële lobby’s en intussen zijn nieuwe generaties artsen gevormd met een farmacologische kennis die ofwel onbekend is ofwel steunt op fabels van stoffetjes, die dan nog meestal alleen maar vermoed worden.

  En dat het commerciële circus de maatschappij intussen uit haar voegen doet barsten wordt stilaan pijnlijk merkbaar.
  We stevenen af op een samenleving waar het “dwangmatig zorgbehoevend zijn” meer zal lonen dan hardnekkig te weigeren zich aan een chemische mindcontrol te onderwerpen.

  Schijnbaar komen in Nederland ook besparingsinspanningen in zicht.

  Gisteren te lezen in ElsevierFiscaal_Zorg.

  Grote vraag die nog steeds niet opgelost lijkt.

  Blijft men vasthouden aan een verzonnen aandoening om een nieuwe generatie, met een normaal gedrag, dwangmatig psychotisch te maken, met de grote kost daaraan verbonden?
  Of zal het volstaan om de farmacologie van XTC net zo onbekend (en dus veilig te gebruiken) uit te roepen als die van Rilatine?

  Uiteindelijk blijft het zinloos om veilige stoffen onder een opiumreglementering te houden.

  Het artsengenootschap zal er geen inkomsten aan derven, immers, psychotica die dwangmatig psychotisch maken zorgen tevens voor medisch lucratieve ‘bijwerkingen’, waarbij dan deskundig met neuroleptica bipolair kan gecorrigeerd worden.
  Dodelijke of meer ongunstige calamiteiten, telt niemand, omwille van niet-zorggerelateerd.

  After all…

  Binding argued that although there is always a possibility of killing the wrong person, “that which is good and reasonable must take place irrespective of any possibility of error”. He saw the risk of losing a life as unimportant because “humanity constantly loses so many lives by mistake, that just one more would hardly make a difference”.

  Uit: “Allowing the destruction of life unworthy of living: Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens”, Berlijn 1920 (Karl Binding, Alfred Hoche).

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Ben ik schizo, eet ik pizzo, ben ik schiza, eet ik pizza (2)

  Posted on June 5th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Schizofrenie bestaat dus toch nog.
  Alleen grappig dat een universele consensus over de inhoud ontbreekt.

  Maar ik onderneem een poging.
  Als ik psychisch gestoord ben, uit ik mij verbaal niet correct in dagdagelijkse situaties, bijvoorbeeld bij het zien en bij het tot mij nemen van voedsel.

  Als een beroepsgevormde academische autoriteit die stoornis gaat benoemen, gebeurt zoiets professioneel vaardig, kort en bondig, waarbij aangegeven wordt dat schizo schizofreen betekent en schiza, bijgevolg niet schizofreen.
  Immers, zij die psychisch in orde zijn, kennen een pizza als een pizza.

  Voor een absolute zekerheid en met het inlevingsvermogen eigen aan professionele hulpverleners, onderneemt de academicus(a), niettemin een trucje waarbij de zieke, (het woordje ‘schiza’, voor gezond, horend in het eigenste jargon- en dus niet ‘schizo’), … onopvallend in het oog wordt gehouden om te zien of meteen daar een lampje van herkenning gaat branden.
  Je weet maar nooit.
  Want misschien loopt toch wel eentje rond met wel een inzicht in het eigen ziektebeeld en die niet meteen door de mand wil vallen.

  Gelukkig bestaan er nog standaarden in dit vak.
  Zelfs nadat intussen nieuwe wanen groeiden die steunen op FIF en op evidentie.

  Al een kwarteeuw lang is geneeskunde omgedoopt tot Evidence Based Medicine (EBM).

  Waarbij kennis plaats heeft gemaakt voor evidentie.

  Het is soepeler omgaan met evidenties dan met kennis.
  Bewijs daarvan zijn valse resultaten van onderzoeken en de schandalen daarrond aan universiteiten.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/07/hoogleraar-tilburg-university-op-non-actief-gesteld-om-vervalst-onderzoek/

  http://eoswetenschap.eu/artikel/fraude-bij-een-op-de-twaalf-medische-wetenschappers

  http://www.dub.uu.nl/artikel/achtergrond/wetenschap-niet-zelfreinigend.html

  http://mecvswetenschap.wordpress.com/2012/03/14/psychologen-vervalsen-research-gegevens/

  http://universonline.nl/2012/06/27/fraudeurs-op-een-rijtje/

  Bovendien wordt de nieuwe waan gevoed door het negeren van ernstige calamiteiten als gevolg van toxicomanieën met bewustzijnsveranderende middelen.
  Waarbij het FIF-syndroom tot stand kwam.

  Wat in feite ook neerkomt op het vervalsen van evidenties.

  Zie daarover nieuwsbrieven 513 en 672.

  De bevolking hoort te weten dat geneeskunde al een tijdlang geen wetenschappelijke studie meer is, maar eerder een opeenvolging of bundeling van op ervaring gebaseerde wetenswaardigheden, een soort van collectieve anekdotes, eerder dan op wetenschappelijk bewezen feiten.

  Neem nu het publiceren van de nieuwe DSM-V standaard.
  Een schoolvoorbeeld van hoe men de aandacht afleidt van het echte probleem.

  Heel wat nieuwe aandoeningen komen erbij, maar het allervoornaamste wat publiek, artsen en vooral de industrie zouden willen horen, is de manier waarop die afwijkingen ontstaan.

  Geen woord meer over serotonine, dopamine, tyramine, noradrenaline of wat dan ook, zowel in de buik als in de hersenen, kan verkeerd lopen.

  Toch hemeltergend dat farmaceutische bedrijven een nieuwe aandoening zouden willen behandelen en dat de bedenkers van die aandoening verzuimen om aan te geven waarmee scheikundigen het onderzoek naar nieuwe middelen moeten starten.

  Dit kan alleen maar slecht aflopen.

  We mochten het met zijn allen mee beleven bij de oude geestesziekten.

  Serotonine- of dopamine-defecten vermoedde (‘presume’) men alleen maar bij depressies of ADHD.

  En wat gebeurde?

  Bedrijven bedachten pompjes voor erbij en harddrugs voor de recyclage ervan, zonder zelfs te weten of er pompjes bestaan en nog minder hoe die harddrugs een en ander konden recycleren.

  Op de bijsluiter kwam ‘werking onbekend’ te staan.

  Evenwel een(1) zekerheid overheerste: de onbekende werking bracht ‘selectief’ een genezing tot stand.

  In het geval van Prozac althans.

  Enkele jaren later slaagde precies identiek dezelfde metaboliet uit Prozac, maar dan als een metaboliet in Strattera, erin om net zo goed even ‘selectief’ onbekend te werken bij stoornissen aan een noradrenaline-systeem, en dan nog bij patiënten die zouden lijden aan iets met dopamine.

  Of hoe ver men selectief therapeutisch kan ingrijpen in een materie die medisch als onbekend prijkt in de voornaamste academische handboeken.

  Vandaag is niets meer onbekend en vermoedt men ook niets meer.

  Vandaag zwijgt men erover.

  Zelfs Lilly (het bedrijf van Prozac en Strattera) en ook FDA hullen zich in een oorverdovende stilte.
  Ik verwachtte minstens dat men daar mijn ‘onzin’ over stoffetjes en hun werking had kunnen weerleggen.

  Niets daarvan.

  Het zal voortaan van de mooie couleuren moeten komen van dure hersensscans.
  Terwijl eigenlijk nog geen kat beseft dat de energie, waarop het volledige zenuwstelsel draait, voor het grootste deel in de buik moet gezocht worden.
  Psychiatrie is geen hersenspecialisatie, maar een platte (of een dikke) buikwetenschap.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Incompetente artsen

  Posted on April 25th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  En ik die vier jaar geleden (26/09/2009) nog overtuigd was dat alleen de psychiatrie in staat was om te weten hoe psychotica, als SSRI’s, in staat waren om geheugencellen met slechte herinneringen voorgoed te wissen door ze simpelweg kapot te branden.
  Nu blijkt dat men zich heeft laten vangen aan de commerciële foef van het bedrijf Lilly, die de fabel van de stoffetjes verkocht als … selectief.

  En omdat geneeskunde de psychiatrie vreemd is, dacht men daar warempel dat ‘selectief’ speciaal voor hen werd bedacht en dat ze daarmee bovenal zeer veilig chemisch konden tot stand brengen wat tot dan toe zelfs met hersenboringen een onbegonnen werk was gebleken.

  Lilly mag mij tegenspreken (of toch liever dagvaarden) als ik nu zou liegen, maar niet het selectief zijn, niet de serotonine, en nog veel minder de reuptake hebben iets te maken met de ware farmacologie van psychotica of nieuwe harddrugs, die men toen wou commercialiseren zonder een hinderende opiumreglementering.

  Maar omdat Lilly vooral medisch actief is, kon niemand bij dat bedrijf vermoeden dat psychiaters de commerciële fabel au sérieux zouden nemen.

  Immers, medisch actief en vooral ‘evidence based’ weet niemand beter dan Lilly dat ook de psychiatrie genetisch hoort te lijden aan het FIF-syndroom.
  Dit was natuurlijk buiten de waard gerekend.

  Strikt wetenschappelijk is niemand bij de psychiatrie vertrouwd met de medische grappen die de reguliere healthcare kan uithalen om nieuwe succes-medicatie te commercialiseren.
  Want psychiaters en hun DSM’s nemen zelfs de stomste grap als doodernstig, alleen maar omdat het medisch lijkt.
  Meespelen als grote jongens en meisjes, klinkt het daar.

  De grootste grap wordt er zeer ernstig en vooral zogezegd medisch ‘behandeld”.

  Tot de maatschappij de ‘inconvenient facts’ begon op te tellen en geen kat nog medisch pasklare uitvluchten kon verzinnen in de aard van ‘aangeboren’, ‘hartziekte’, ‘genetisch voorbestemd’, ‘comorbiditeit’, ‘gewelddadige maatschappij’ , ‘omgevingsfactoren’ , ‘niet zorggerelateerd’ of nog veel meer, waarachter echte medische specialismen zich kunnen verschuilen om het eigen falen te verschonen.

  Het wantrouwen bleek uiteindelijk onstuitbaar wanneer niemand nog naast de aantallen dementerenden kon kijken.
  (Meer dementie bij PTSD stelt evidence based medicine voor een raadsel, 19/06/2011)

  Statistisch immers wezen alle calamiteiten van psychiatrisch uitbehandelden in de richting van wel zorggerelateerd en omdat men zowel bij Lilly als bij andere farmagiganten ervoor gezorgd heeft dat niemand de werking van genezende medicatie hoeft te kennen, loopt gelukkig niemand op deze wereldbol rond, die het falen van deze incompetente artsen kan verklaren.

  En zelfs als uiteindelijk dan toch een verklaring zou gevonden worden, dan hadden de operettefiguren die doktertjes speelden toch de reuzegrap van de heroplaadbare batterijtjes moeten door hebben.

  Stel je voor dat iemand van hen ooit een Frankenstein-poppetje had weten te maken, met een echt gezond zenuwstelsel dat als perfect normaal zou kunnen functioneren door helemaal niet meer afhankelijk te hoeven zijn van gezond gewaande voeding, maar alleen nog van het feilloos heropladen (reuptake) van stoffetjes door enkel maar amfetamines of coffeïnes te slikken.
  Zichzelf voortplantende Frankensteintjes op de energie van serodynamitine (27/07/2010).

  Want met die reuzegrap wou Lilly vooral aantonen, dat zelfs gezonde voeding ook stoornissen in de (energie)stoffetjes kan tot stand brengen, die alleen maar opnieuw medisch kunnen herlaad worden met de eigen amfetamines of cocaïnes.

  Healthcare haalt opgelucht adem, want voorlopig is die grap alleen nog maar bij de psychiatrie ontmaskerd en stoort niemand anders (FIF?) zich vooralsnog aan vroege dementies.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Promoveren op ADHD en dyslexie met brevet van onbekwaamheid

  Posted on April 6th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  ADHD_Dejong

  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/130506/Vaker-overlap-ADHD-en-dyslexie-dan-gedacht.htm?cmpid=NLC|

  Dit proefschrift is duidelijk bedoeld als een promotie voor het drogeren met Strattera (atomoxetine), dat een duwtje in de rug nodig heeft om methylphenidaat (Ritalin, Concerta) of zuivere amfetamine naar de kroon te steken.

  Commercieel bijgevolg en zeker niet een bijdrage om veel wijzer te worden in de problematiek van ADHD of dyslexie.

  sponsoredByEliLilly  IndicatieStrattera_CBG

  http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/actueel/statement-cbg-over-strattera-atomoxetine/
  Ethisch zelfs niet te verantwoorden omdat hier op kinderen een psychoticum off-label wordt uitgetest in een dosering vier keer zo hoog dan de dosering die bij volwassen droefgeestigen wordt aangewend om ze alleen maar te drogeren en om daarbij dan echte depressies te doen ontstaan.

  Medication_p74

  Immers de actieve component van atomoxetine is identiek dezelfde als die van fluoxetine (Prozac), waarbij de DDD (DefinedDayDose-> WHO WorldHealthOrganisation) van Prozac 20mg/70kg is en die van Strattera 80mg/70kg om kinderen met ADHD te drogeren tot dwangmatig psychotisch.
  Strattera_ProzacMen probeert een punt te maken met oneindig veel vermoedens, veronderstellingen, mogelijkheden en alsof dat allemaal nog niet volstaat dan moet erfelijkheid als een ultieme reddingsboei voor de uitkomst zorgen.

  ErfelijkeAanlegTerwijl nagelaten wordt om te onderzoeken welke symptomen uiteindelijk alleen met gedrag te maken hebben, gedrag dat met gepaste technieken kan aangeleerd of afgeleerd worden.

  Omdat nog steeds geen definitie bestaat van normaal gedrag is de verleiding groot om van optelling van symptomen van normaal gedrag te komen tot de uitvinding van een neurobiologische aandoening.

  Daarom wordt ADHD hier onterecht als een stoornis gekwalificeerd terwijl in 2002 de Nederlandse ReclameCodeCommissie de hersenstichting aldaar verboden had om ADHD als een aandoening uit te roepen.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/620987/2002/09/03/Reclamespot-ADHD-aangepast.dhtml

  “The main role of the doctor is to identify diseases that cause symptoms, and then to treat those diseases that can be treated. The Hippocratic view strongly argued against using drugs to treat symptoms directly”.
  (Larry Culpepper, Nassir Gheaemi in “Are Antipsychotics Overprescribed?” uit Medscape Psychiatry & Mental Health. (18/2/2011)

  In de proef is nooit vergeleken met een normale situatie, ik mis parallelle gegevens van ‘gezonde’ proefpersonen die met Strattera zouden behandeld zijn.
  Immers, de stijging die waargenomen wordt bij een titratie van metabolieten van neurotransmitters, gebeurt ook bij normale personen, precies omdat kennis van de echte farmacologie van psychotica ons leert dat het dopingeffect ontstaat door de gevarenreflex waarmee het lichaam reageert wanneer neuronen worden verwoest.

  Mij verbaast het bovendien dat het werkstukje een belangrijk commercieel document van EliLilly NIET publiceert.

  strattera-ppi

  Volledige tekst op:
  http://www.adhdfraude.net/pdf/strattera-ppi.pdf

  Universiteiten moeten trouwens vermijden dat bij literatuur-referenties op kwalijke publicaties beroep gedaan wordt.

   

  Hier is immers een intellectuele staatsgreep gepleegd op basis van onkunde die gezien de gulle sponsoring welwillend over het hoofd wordt gezien.

  Academisch personeel dat op deze commerciële manier in Nederland aan de top raakt, werpt een smet op wat de overheid heel ‘waarschijnlijk’ wel tot stand wil brengen.

  Onbenul, onkunde en commercieel winstbejag maken er jammer genoeg een zootje van.

  Arme opgroeiende jeugd, die argeloos in de handen valt van dit “wetenschappelijk” gespuis.

  De bevolking hoort te weten dat geneeskunde geen wetenschappelijke studie meer is, maar eerder een opeenvolging of bundeling van op ervaring gebaseerde wetenswaardigheden, een soort van collectieve anecdotes, eerder dan op wetenschappelijk bewezen feiten.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • VRIJSPRAAK – NOT GUILTY

  Posted on October 24th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  After intensive advices from the Flemish Interuniversity Council and the Research Network University of Ghent, the Board of Appeal of the order of pharmacists destroyed the reprimand of the first instance, with a verdict of acquittal.

  Ik verneem zopas het arrest van de Raad ven Beroep bij de orde van Apothekers, waarbij de tuchtstraf van de berisping in eerste aanleg ongedaan werd gemaakt en waarbij ik vrijgesproken ben op de klacht van de gedurende lange tijd anoniem gehouden klager.

  Ik dank allen die mij door dik en dun hebben blijven steunen.
  Ik ben een gelukkig mens.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Toffe titel in Knack: regering Di Rupo leeft op Prozac

  Posted on June 14th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  En als dat nu eens de waarheid zou zijn?

  De voorzitter van het comité der directeuren op het ministerie van Volksgezondheid ( Laurette Onkelinx, PS) is een ex-medisch directeur van het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly (Prozac, Strattera).

  http://www.fedweb.belgium.be/nl/nieuws/nieuws_20080609_hernieuwing_vanmassenhove_cuypers.jsp?referer=tcm:120-20521-64

  En omdat Strattera farmacologisch precies identiek op dezelfde manier als een psychoticum antidepressief en anti-ADHD werkzaam is, hebben de overheden beslist om voortaan ook Prozac voor kinderen toe te laten.
  Er is niet bij vermeld: ook voor pedofielen (zij die pathologisch enthousiast van kindjes houden. )

  Maar de voorzitter (Dirk Cuypers) van dat directeurencomité zal dit wel aan Laurette hebben wijsgemaakt.

  Prozac is good for you. (lees ook even: NB142)

  Alhoewel…

  Als nu eens WEL het werkingsmechanisme van psychotica zou mogen bekend gemaakt worden.

  In plaats van wetenschappelijk en commercieel de veiligheid ervan uit te schreeuwen en de psychotisch makende werking ervan te blijven negeren.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Gif dat net niet meteen doodt en een tijdlang goed opbrengt.

  Posted on October 3rd, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Lasmiditan zou het nieuwe wondermiddel tegen migraine zijn.

  Het komt van Lilly en werd al triomfantelijk aangekondigd in de Morgen van 24 september 2011.

  Dit doet me denken aan rimonabant uit 2006 en aan het stukje in mei 2011 in dePers.NL.

  Net als rimonabant in 2006 zal dit een zeer performante stof blijken, maar rimonabant werd aanvankelijk door FDA verboden, doch wel in Europa door EMEA toegelaten.
  Immers Sanofi stond in voor het commercialiseren en daar zit Sarkozy in de raad van beheer.
  Uiteindelijk werd de stof na 18 maanden toch wereldwijd verboden, omwille van de vele sterfgevallen ermee.

  Met die nieuwe stof voorzie ik ongeveer hetzelfde scenario, al zal FDA wel iets milder zijn, omdat FDA bulkt van de Lilly-lobby.
  In mijn eerste boek staan de lotgevallen beschreven van een stof, die door toedoen van die lobby, als een vermomde Prozac, de ADHD-markt kon veroveren, zonder dat zelfs overheden, geneeskunde en het gewone plebs mochten weten dat Strattera identiek op dezelfde manier als Prozac, slachtoffers en patiënten net als amfetamine kapot drogeert.

  Zoals iemand al opmerkte, wijzen de drie fluors bij Lasmiditan inderdaad in de richting van Prozac, maar hier werkt het ene deel van de molecule in tegenstelling tot de phenylpropylamine van Prozac, wel als een phenylETHYLamine, als een echt amfetamine dus.
  Het tweede deel heeft een cocaïnestructuur.
  Schijnbaar vond men de oorspronkelijke indol-structuur van de voorloper ervan, LY-334.370(LSD-component), toch iets te gevaarlijk en commercieeel niet bruikbaar, omdat alle proefdieren eraan doodvielen.

  Wat me deed denken aan de experimenten, ook bij Lilly, die hun top-dopingproduct, Cymbalta, nog sterker trachtten te maken, door thiofeenethylamines uit te vinden in plaats van het thiofeenpropylamine in Cymbalta.
  Ook daar overleefde geen enkel proefdier.

  Met Lasmiditan krijgen we hier te maken (voor de eerste keer?) met een combinatie van twee soorten psychotica (of doping).

  Probeer te situeren in de 4 chemische groepen, die psychotica zijn.
  1) Indolen.
  2) Cannabinoiden.
  3) Cocaïnes.
  4) Phenylalkylamines ( de amfetamines en SSRI’s).

  Voorloper van het nieuwe migraineproduct, LY-334,370 als een combinatie van indolen en phenyalkylamine, bleek te sterk om door levende wezens verteerd te kunnen worden.
  Dan maar de huidige nieuwe combinatie van een cocaïne met een phenylalkylamine (Lasmiditan) geprobeerd, wat schijnbaar dus net nog niet giftig genoeg geacht wordt, om therapeutisch en lucratief in de handel te komen.

  Vraag daarbij… tot hoever kunnen we in deze gezondheidsindustrie wel gaan, wanneer we het hebben over het welzijn van de bevolking?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us