Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Cannabis Bis

  Posted on November 4th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Ervaringsdeskundigen blijven inbeuken op de media.

  Cannabis maakt psychotisch en werkt bijgevolg heus wel.

  Bij het falen van de uitvoerende macht om een maatschappelijke ordening te handhaven, wenkt het lucratieve van het medisch metier.

  Toen kennis nog als leidraad diende om via een regelgeving het samenleven onder burgers in goede banen te leiden, kwamen lijsten van gevaarlijke stoffen tot stand met een bijhorende reglementering voor het al of niet gebruiken ervan.

  Ik noem de voornaamste internationale bepalingen inzake het gebruik van harddrugs of psychotica.

  Omdat verbieden in deze tijdsgeest niet meer werkt, zal met een gedoogbeleid geëxperimenteerd worden.

  Een beleid dat steunt op positieve evidenties, waarbij het hebben van kennis gemakkelijkheidshalve overboord wordt gegooid.

  De hippocratische hypocrisie vermijdt gemakkelijk medisch taalgebruik dat naar de schadelijke werking van middelen verwijst.
  Officieel bestaan dus geen psychotica die gedrag dwangmatig of robotmatig dociel kunnen maken, door een controleverlies over het bestaande gedrag tot stand te brengen.
  Beter nog.
  Zelfs al zouden die stoffen bestaan in het taalgebruik – en nu komt het – dan moet vermeden worden dat bekend kan raken op welke manier het therapeutisch gewaande effect er komt.

  Vandaar … de wetenschappelijke uitleg op de bijsluiters die leert: “werking onbekend!”.

  Niemand wil weten hoe die wondermedicatie geneest en in de regel, na chronisch gebruik ervan, meestal met antipsychotica moet worden gecorrigeerd.
  En om te vermijden dat dit corrigeren een (medische) evidentie zou worden, verscheen als bij toverslag het even medische FIF-syndroom.

  Bemerk de intussen wereldberoemd geworden FIF-quote gepleegd door de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg (IGZ).

  Kennis versmalde tot evidentie en de evidentie specialiseerde in alleen maar de positieve evidenties.

  Nieuwe en bestaande aandoeningen zullen net als ADHD bij kinderen en volwassenen voortaan op een veilige manier met cannabis of derivaten ervan kunnen genezen worden.

  Alleen mogen die stoffen geen psychotica genoemd worden, omdat de kennis die dit aantoont als niet wetenschappelijk wordt weggehoond.

  Bij evidentie dan.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Iatrogene agressie, moord en zelfmoord

  Posted on December 13th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  De maatschappij en de geneeskunde organiseren geweld, moord en zelfmoord.

  Met schijnheilige onkunde als voorwendsel: “Wir haben es nicht gewusst”.
  Werking onbekend.

  Psychotisch makende stoffen bestaan zogezegd niet, vandaar dat ze ook niet ‘psychotica’ mogen noemen.
  Iets wat bovendien commercieel niet erg handig zou zijn.

  En omdat een politiek establishment mee geniet van de goed draaiende zaakjes gedogen institutionele machten iatrogene agressies, moorden en zelfmoorden.
  Bij deze dus, even solidair met het medisch onvermogen om klaarheid te scheppen in de farmacologie van succesmedicatie.

  Maar Big Pharma zit met een Big Probleem.
  Leugens zouden circuleren over de medische wetenschap die men wetenschappelijk noemt omdat men de wetenschap alleen maar vermoedt, en omdat die veronderstelde kennis gebaseerd is op het Malign Professioneel Interpretatie Syndroom van lieden die zouden lijden aan een genetisch overdraagbaar FIF-syndroom.

  Deze twee laatste aandoeningen zullen binnenkort door de nieuwe DSM-V bekend gemaakt worden, en daarom tast Big Pharma op vandaag heel erg in het duister.

  De leugens van de apotheker zijn vanzelfsprekend leugens, omdat zijn stelling niet onderbouwd zou zijn.
  Immers, het wetenschappelijk karakter van de huidige geneeskunde steunt op het van elkaar afschrijven van veronderstelde vertelsels, die in de loop van de jaren tot wetenschap zijn uitgegroeid, omdat niemand ooit met iets beters voor de dag durfde of mocht komen.

  Maar hoe weerleg je nu een leugen?
  Met de waarheid, natuurlijk.

  En hier wringt het schoentje.

  Als wetenschap geldt nu al sinds vele jaren, dat de waarheid over het behandelen van succesvolle veronderstelde ziekten onbekend is.
  Werking onbekend, zoals de geleerde instanties fier plegen te publiceren.

  Welnu, Big Pharma corrigeert psychotica (stoffen, die psychotisch maken) met anti-psychotica.
  Een evidentie zo groot als het Atomium.

  Maar Big Pharma kent geen psychotica.

  Big Pharma kent wel dure anti-psychotica.
  Ook de Nederlandse taal kent het woordje psychoticum niet eens.

  Wie op Wikipedia ‘psychotica’ of ‘psychoticum’ intikt, komt meteen op anti-psychoticum terecht.
  Niet meteen taalkundig of wetenschappelijk correct.
  Er wordt niet eens gevraagd “Bedoelde U soms anti-psychotica?”

  Bovendien gaat Wikipedia er alleen van uit dat psychose een ziekte is, terwijl bij de uitleg over ADHD wordt achtergehouden (FIF-syndroom?) dat het chemisch behandelen van normale gedragscriteria, die aan de veronderstelde aandoening worden toegeschreven, steunt op het dwangmatig psychotisch maken met hoge doseringen van sterk psychotisch makende stoffen (psychotica).
  Wat eigenlijk achtergehouden wordt, precies omdat niemand dit mag weten en ook omdat er zogezegd geen psychotica bestaan.
  Medisch niet en taalkundig niet.

  Een vaststaand feit daarbij is dat in bijna alle gevallen het chronisch psychotica-gebruik wordt gecorrigeerd met de antipsychotica, die iedereen dan wel wil kennen.

  Als het ontstane psychotisch gedrag door ADHD of door droefheid te behandelen, een comorbiditeit van de ziekte zou zijn, dan moet dit als een diagnose-criterium gepubliceerd worden.
  Wat om onduidelijke redenen niet gebeurt (MPIS-syndroom?).

  Maar stel nu nog dat psychotisch gedrag bij ADHD of bij droefheid wel een echte comorbiditeit zou zijn.
  Waarom behandelt men dan door nog meer psychotisch te maken met psychotica?

  Momenteel loopt bij mij een wetenschappelijk experiment waarmee feilloos enkele nieuwe DSM-V-aandoeningen kunnen aangetoond worden, met name: het MPIS- en het FIF-syndroom, binnenkort ook beter bekend bij Wikipedia.

  De echte wetenschappelijke kennis over de aandoeningen zal in die zin revolutionair zijn, dat van de nieuwe aandoeningen wel diagnosecriteria zullen bestaan en dat de ziekten niet verzonnen hoeven te worden bij wijze van een stemming bij handopsteking.
  En van nog veel groter belang: die syndromen MOGEN niet medisch behandeld worden.

  Want dan komt de omerta over de leugen van de apotheker in gevaar.
  Immers, de waarheid blijft onbekend.

  En als de waarheid niet bestaat, bestaat nog veel minder een leugen over die waarheid.
  Laat ons pronken met deze wetenschap.

  En dan te bedenken dat agressie, moord en zelfmoord, of zelfs psychotisch gedrag gelukkig heel zelden voorkomen in deze maatschappij en dat als het ooit toch eens gebeurt, dit dan jammer genoeg tot onnatuurlijke dimensies wordt opgeblazen.

  De echte realiteitszin daarover komt vanzelfsprekend weer uit een medische hoek: we hebben hier te maken met geen zorggerelateerde calamiteiten (Inspectie Volksgezondheid, Nederland, mei 2012).
  So what?
  Een variante op werking onbekend.

  Onkunde klinkt zo dom.

  PS (=PostScriptum, voor alle duidelijkheid):

  Deze morgen kwam per mail een URL binnen naar Natural News, met een bijdrage over : Psychiatry goes insane: Nearly every human emotion now labeled a “mental disorder”

  http://www.naturalnews.com/038322_DSM-5_psychiatry_false_diagnosis.html

  Ik citeer daarbij de afzender:

  DE GRAAIERS van de psychiatrie slaan onverbiddelijk toe en hanteren een soort van PLUK-ZE-KAAL methode.

  Of we wel of niet ziek zijn doet er niet toe, want een definitie van GEZOND-ZIJN bestaat niet. Zelfs de WHO zegt dat je alleen gezond bent als je vrij bent van klachten maar met zo’n definitie blijft er vrijwel geen levend wezen gezond.

  mvg

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Roken in bijzijn van kinderen is mishandeling.

  Posted on November 29th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Roken in bijzijn van kinderen is mishandeling.
  (Liga tegen kanker.)

  Kinderen een toxicomanie tot dwangmatig psychotisch ontzeggen is misdadig.
  (Healthcare)

  In 1987 zagen phenylpropylamines het daglicht, als nieuwe amfetamines en psychotica.
  Prozac, tot een niet-stimulans uitgeroepen, omwille van het reuptake-sprookje, veroverde een wereld vol van droefheid.
  Strattera (atomoxetine) met dezelfde actieve metaboliet als die van Prozac (fluoxetine) bleef in de rekken, omwille van een te grote levertoxiciteit.
  Het sprookje verrichtte wonderen, immers precies dezelfde metaboliet in beide stoffen bleek in Prozac selectief de daartoe uitgevonden reuptake van serotonine te genezen en bij Strattera, ook selectief, de reuptake van noradrenaline om iets te gaan uitrichten met vermeende dopaminestoornissen.
  Commerciële successen omwille van hun amfetaminewerking en het nog steeds ‘niet-stimulans’-etiket, zelfs al is de fabel van de reuptake inmiddels doorprikt.

  06-08-2002:
  “De Nederlandse Reclame Code Commissie stelt dat de Nederlandse Hersenstichting moet ophouden met in advertenties te beweren dat de psychiatrische diagnose van ADHD neerkomt op een neurobiologische ziekte of een hersendisfunctie”.”De Hersenstichting Nederland mag in advertenties niet langer beweren dat ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) een erfelijke of aangeboren hersenaandoening is, omdat ze deze stelling niet kunnen onderbouwen met wetenschappelijke feiten.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/article/detail/620987/2002/09/03/Reclamespot-ADHD-aangepast.dhtml

  2003:  Gebruik van antidepressiva door kinderen toch schadelijk.
  http://www.pedagogiek.net/content/artikel.php?contentID=853
  Het gebruik van antidepressiva door kinderen zal binnenkort aan banden gelegd worden nu onderzoek naar de effecten van antidepressiva voor kinderen negatieve uitkomsten heeft aangetoond.

  Januari 2003: Strattera komt in de VS in de handel.

  2004: Zitstil organiseert samen met Rudy Demotte (PS) en het bedrijf dat Rilatine verkoopt een combine waarbij het vergoeden door de ziekteverzekering van de verdrievoudigde prijs een lucratieve partijfinanciering tot stand brengt voor de Waalse PS.
  De partij die momenteel als tweede grootste partij in dit land al meer dan 500 dagen probeert een regering te vormen.
  Sinds dat jaar staat een ban op de officiële verbruikscijfers, die door de farmaceutische inspectie worden bijgehouden en geeft Volksgezondheid vervalste cijfers door aan de Hoge Gezondheidsraad, die daarmee in 2011 een sussend veiligheidsadvies diende te geven.

  7 januari 2005: omzendbrief nr.453 van Rudy Demotte.
  http://www.fagg-afmps.be/nl/binaries/ozb-453-2005-01-07_tcm290-27431.pdf
  “GEEN SSRI’s voorschrijven aan kinderen’.

  Later in 2005:CBG: “Lage doseringen methylphenidaat verergeren ADHD symptomen”.
  Waarmee een ADHD-epidemie tot stand kan komen, zodat hoger doseren nodig is om tot dwangmatig psychotisch therapeutisch te kunnen behandelen.

  Ook 2005:  Zitstil:
  Door de lange wachtlijsten duurt het soms een hele tijd voor een degelijke diagnose kan worden gesteld en dan durft de arts wel eens Rilatine voorschrijven om snel een diagnose te kunnen maken”, vertelt Rita Bollaert van de vzw ZitStil, “als het werkt is het ADHD, als het niet werkt iets anders.”

  28 september 2005: Het British National Health Service Institute for Health and Clinical Excellence, publiceert een rapport met praktische adviezen voor de zorg voor depressieve kinderen en jongeren.
  Er worden ook klinische richtlijnen gegeven voor de behandeling van “Depressies bij kinderen en jongeren”.
  Regelmatig bewegen, slapen en een gebalanceerd dieet worden omschreven als de eerste niveaus van therapie.
  Er wordt tevens gesteld, dat antidepressiva niet moeten worden voorgeschreven bij een eerste behandeling van kinderen en jongeren met een lichte depressie.

  29 september 2005:
  FDA geeft opdracht om waarschuwingsstickers te plaatsen op [de verpakking van] een veel voorgeschreven ADHD middel, nadat klinische onderzoeken het middel in verband hadden gebracht met zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen.
  FDA geeft aan dat de nieuwe waarschuwing voortkomt uit een nog niet afgerond onderzoek naar alle ADHD middelen en hun mogelijke verband met zelfmoord.

  30 september 2005:
  In een historisch rapport geeft het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, de hoogste autoriteit in de wereld op het gebied van rechten voor kinderen, een stevige waarschuwing af tegen het onterecht diagnosticeren van kinderen met de psychiatrische diagnose “Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)” en het toedienen van ADHD-medicatie.
  In de conclusies van rapporten betreffende naleving van de Conventie van de Verenigde Naties voor de Rechten van het Kind, door Australië, Finland en Denemarken, spreekt het Comité haar bezorgdheid uit over het “ten onrechte stellen van ADHD en Attention Deficit Disorder (ADD) diagnoses, waardoor psychostimulerende middelen te vaak worden voorgeschreven, ondanks het toenemend bewijs dat deze middelen schadelijke effecten hebben.

  Eind 2005:  Strattera komt in Nederland op de markt.

  2006:  Strattera komt in België op de markt.

  25 juni 2006 :
  BRUSSEL – Het drugsgebruik en aantal drugsdoden in de EU zijn momenteel op een recordhoogte.
  De trends vertonen amper tekenen van vermindering.
  Elke maand gebruiken ongeveer 1,5 miljoen Europeanen cocaïne.
  Cannabis telt twaalf miljoen gebruikers waarvan drie miljoen bijna dagelijks.

  Wiete,wiete,wiet, boem boem.

  De Eurocommissaris Franco Frattini (Justitie) vraagt burgers en organisaties voor eind september hun inzichten te geven voor de aanpak van drugs. Ook junks en benadeelden kunnen reageren.
  De Europese Commissie en het Europese monitoringscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) gebruiken de reacties voor hun toekomstig beleid.
  Noteer dat methylphenidaat (Rilatine, Concerta) op gewichtsbasis 30% actiever is dan zuivere cocaïne.

  En dezelfde week:
  Achtjarig Europeaantje mag al aan de Prozac.
  LONDEN (ANP) – Het bekende antidepressiemiddel Prozac mag voortaan binnen de Europese Unie worden voorgeschreven aan kinderen vanaf acht jaar. Dat heeft het EU-agentschap voor medicijnen, EMEA in Londen, bepaald.

  De verstrekking aan Europeaantjes is wel aan voorwaarden gebonden. De kinderen moeten onder meer aan een matige tot zware depressie lijden en het gebruik moet plaatshebben binnen een gecontroleerde therapie. De grens lag tot dusver bij achttien jaar.

  Het agentschap heeft bepaald dat de voordelen van de verstrekking van Prozac aan jonge kinderen opwegen tegen de nadelen. De werkzame stof in Prozac zou volgens sommige studies zelfmoordgedachten bij kinderen kunnen versterken.

  Volgens het EMEA is het evenwel met nauwgezet toezicht en beperkte doseringen acceptabel en verdedigbaar om kinderen vanaf acht jaar Prozac te geven.

  —————————————-

  In 2004 maande Europa de regeringen aan om bij dokters aan te dringen GEEN SSRI’s voor te schrijven aan jongeren en adolescenten.
  Nu men het Prozacproduct Strattera in de handel bracht om jonge kinderen aan die drug te helpen, gaat men daarvoor een uitzondering maken.

  Prozac en Strattera zouden minder gevaarlijk zijn dan de rest van de phenylpropylamines, die chemisch eigenlijk amfetaminedoping en psychotica zijn, met het nieuwe amfetaminepatroon.

  Noteer dat 18 mg. Strattera farmacologisch identiek werkt als 20 mg. Prozac.
  Beide stoffen hebben precies dezelfde actieve metaboliet, terwijl door het  moleculair gewicht, die metaboliet bij Strattera  iets actiever is.

  Waarop het editoriaal van THE LANCET heel verbaasd aldus reageerde :

  (The Lancet2006;367:1953DOI:10.1016/S0140-6736(06)68854-5)

  Clinical trials in children, for children

  A case in point is the treatment of depression in childhood. In 2004, after concerns about an increased risk of self-harm among children treated with antidepressants, the European Medicines Agency (EMEA) stated that selective serotonin-reuptake inhibitors (SSRIs) were not fully authorised for treating depression in children and adolescents. Then on June 8, 2006, EMEA approved the SSRI fluoxetine for use in children aged 8 years and older with moderate-to-severe depression unresponsive to psychological therapy. The decision is in line with the FDA, which extended the licence to 7-year-olds in 2003, and echoes findings from the Treatment of Adolescents with Depression Study. Yet, as Wayne Hall’s Comment in today’s Lancet illustrates, concerns about suicide risk still have not been dispelled. The apparent contradiction has left many families bewildered.

  The surest way to compromise public confidence in paediatric research is to see the EU and FDA incentives as opportunities for marketing rather than research.

  In 2006 lekte bij een hoorzitting bij FDA uit, dat Strattera na amper 14 dagen te zijn getest geweest op kinderen, in de VS op 1 januari 2003 al in de handel is kunnen komen.

  De EU-commissie (na EMEA, eerder) laat toe dat voortaan Prozac wordt voorgeschreven aan kinderen vanaf acht jaar.

  Depressies en mentale aandoeningen komen bij kinderen en tieners vaker voor dan gedacht.
  Volgens studies lijdt één op de tien kinderen aan een mentale ziekte. Andere studies wijzen uit dat een combinatie van psychotherapie en antidepressiva goede resultaten oplevert, maar dat antidepressiva ook een verhoogd risico op zelfmoord inhouden.

  Daarom pleitte het Europees bureau voor geneesmiddelenbeoordeling voor een reeks voorwaarden.
  De EU-commissie zal de fabrikant Eli Lilly verplichten ze in de bijsluiter op te nemen. De patiëntjes moeten voordien al therapie hebben gevolgd en daarop onvoldoende reageren vooraleer ze Prozac te laten slikken. En ze moeten zeer intensief en professioneel worden begeleid. (fds)

  —————————————-
  Er komt een verzoek bij de Nederlandse bestuursrechtbank, om de Strattera-geheimen openbaar te maken, in het kader van een openheid van bestuur.

  Maar wie verdedigt de belangen van Lilly bij die rechtbank?

  Het CBG (Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen).

  Het (vermeende) onafhankelijk staatsorgaan, dat moet waken over de veiligheid van wat als medicatie in de handel kan komen.

  Op de zitting (9 juni 2008) dreigde de raadsman van CBG en de Staat zelfs dat het tot een diplomatiek incident met Engeland (waar EMEA zit) zou komen als de rechtbank zou besluiten tot bekendmaking van die geheimen.

  Zelfs na de beslissing waarbij die geheimen openbaar moesten, trok CBG in een eerste instantie naar de Raad van State om die beslissing te laten verbreken.

  Men zag vlug in, dat hiermee een brug te ver was gegaan en trok het beroep weer in, waarop Lilly dan zelf op eigen kracht verder aan het procederen was gegaan.

  Die geheimen bleven verborgen en zijn pas begin januari 2010 gedeeltelijk, weliswaar, vrijgegeven.

  9 juni 2010:
  Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). In de Senaat – Ik feliciteer collega Fontaine met zijn voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind die elk weldenkend mens ter harte gaan.

  Als arts had ik graag nog een punt aan de resolutie toegevoegd. In de commissie had ik daarover een amendement ingediend, maar het is gesneuveld, omdat het er volgens de enen al in verwerkt was, volgens de anderen niet in kon worden opgenomen. Daarom vraag ik hier opnieuw aan alle collega’s het dispositief aan te vullen met een punt 20 dat luidt als volgt: `Oog te hebben voor het recht van elk kind in een drugsvrije omgeving op te groeien. Het is de plicht van elke maatschappij het kind voor drugs te behoeden, ook in de privésfeer‘.

  Mag ik dat even uitleggen? Vele drugs bevatten lipofiele stoffen die door de bloed-hersenbarrière en de placenta heen kunnen dringen en zo de foetus kunnen aantasten. Na enkele weken zal een `drugsbaby’, een baby van een moeder die tijdens haar zwangerschap drugs gebruikte, ontwenningsverschijnselen vertonen. Heroïne en cannabis komen in de moedermelk terecht en zelfs wanneer het kind voor de geboorte nog niet verslaafd is, zal het dat al een week na de geboorte wel worden. Ouders met een drugsverslaving leven ook met een aangepast bewustzijn. Drugs hebben namelijk ook een psychotroop effect. Dat heeft ongetwijfeld repercussies op de opvoeding van en de omgang met kinderen.

  Ik hoop dat de collega’s rekening zullen willen houden met mijn bezorgdheid voor een drugsvrije omgeving voor het kind. Hoe dat concreet geïmplementeerd moet worden, kunnen de regering of beleidsmakers zelf wel uitmaken.

  De voorzitter. – Op dit voorstel van resolutie heeft mevrouw Van Ermen amendement 13 ingediend (zie stuk 4-1514/5) dat luidt:

   Het dispositief aanvullen met een punt 20, luidende:”20. oog te hebben voor het recht van elk kind in een drugsvrije omgeving op te groeien: het is de plicht van elke maatschappij het kind voor drugs te behoeden, ook in de privésfeer.”

  -De bespreking is gesloten.

  -De stemming over het amendement wordt aangehouden.

  -De stemming over het voorstel van resolutie in zijn geheel heeft later plaats.

  Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (van de heer Philippe Fontaine c.s.; Stuk 4-1514)

  Mevrouw Freya Piryns (Groen!). – Ik zal zeer kort zijn, want ik word niet graag beschuldigd van het saboteren van stemmingen, zoals ik al enkele keren in de pers heb gelezen. De rechten van het kind zijn trouwens ontzettend belangrijk voor onze fractie. Wij zullen daarom aan de stemming deelnemen en de zaal niet verlaten. Ik wil er alleen de aandacht op vestigen dat de meerderheid het vereiste quorum weer eens niet haalt.

  De voorzitter. – U weet ongetwijfeld dat een deel van de leden in het buitenland verblijft voor een opdracht als lid van de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.

  De voorzitter. – We stemmen over amendement 13 van mevrouw Van Ermen.

  Stemming 2

  Aanwezig: 51
  Voor: 10
  Tegen: 41
  Onthoudingen: 0
  -Het amendement is niet aangenomen.

  NV-A , Groen! , SPA en VB, ook ECOLO stemden VOOR.

  De andere Franstalige partijen samen met CD&V en VLD TEGEN.

  Logisch… bemerk hoe de partijfinanciering bij de PS (de combine uit 2004) en het ‘staatsbelang’ bij de andere nationale partijen en zelfs bij een zelfverklaarde gezinspartij, voorgaat.

  April 2011:
  Vonnis in Breda: diagnose ADHD is in strijd met kinderrechtenverdrag van Verenigde Naties.
  De rechter verbiedt aan de moeder om haar kind Ritalin te geven.
  Ouders kunnen voortaan psychotica-vrij onderwijs opeisen, want tegen het vonnis is geen beroep aangetekend.

  November 2011:
  Na een eerder onderzoek aan VUMc (Amsterdam) met XTC, als amfetamine, start een nieuw onderzoek naar het effect, deze keer bij kinderen, van fluoxetine (uit de amfetaminegroep) en eentje uit de cocaïnegroep (methylphenidaat, Ritalin, Rilatine).

  Zelfs het vonnis in Breda kreeg de kinderrechtencommissariaten ook nog niet wakker, vandaar deze e-mail naar Bruno Van Obbergen, Vlaams kinderrechtencommissaris.

  Beste Bruno,

  Ik besef graag dat chemische proeven op kinderen met stoffen die internationaal door een opiumwetgeving geregeld zijn, niet meteen jouw materie uitmaken, maar mijn ouderwets ethisch gevoel knaagt toch wel even als ik dit onder de ogen moet krijgen.

  Zelf beschik ik natuurlijk niet over de autoriteit om de belangen van kinderen te behartigen en zelfs al beeld ik mij in dat het internationaal kinderrechtenverdrag, onder dewelke jij vaart, alleen maar kan juichen wanneer proefnemingen doorgaan om het ras van een nieuwe generatie kinderen te optimaliseren, toch oordeel ik dat minstens een blijk van goedkeuring vanwege het kinderrechtencommissariaat zou mogen klinken ten aanzien van dit experiment.

  http://t.ymlp272.net/mheaaauwyqaaawbakamsj/click.php

  De maatschappij heeft het recht te weten dat kinderen niet onbeschermd worden overgeleverd aan Mengele en zijn niet-uit-te-roeien organisaties.

  Groetjes,

  Fernand Haesbrouck.

   

   

   

   

  Dit bericht is in BCC ook verstuurd naar bestemmelingen, die verlangend uitkijken naar jouw ambtshalve reactie.

  ——————————
  Een bestemmeling, die ook verlangend uitkeek naar de reactie, koos voor deze oppep-poging.

  Beste Bruno,

  ik lees dat je al sinds juni 2009 tegen betaling Vlaamse kinderechtencommissaris bent en alle kinderen die onder je ressort vallen zouden moeten kunnen rekenen op geboden veiligheid en bescherming van hun gezondheid.

  Op de website www.kinderrechtencommissariaat.be/ staat een afbeelding met een schilderijtje waarin je voortdurend knipoogt, maar naar wie eigenlijk ? Wat heeft dit signaal waarin meestal vertrouwen wordt gevraagd eigenlijk voor betekenis ?

  Verder zie ik in de afbeelding een echtpaar met een meisjestweeling van onder 12 jaar en een jongen van onder 18 jaar. De vader hanteert een vliegenmepper voor een rondvliegend vogeltje, de moeder beschermt haar schoot, de jongen heeft zijn hand(en) op zijn geslacht en de meisjes zien er niet fit en vrolijk uit. Ondanks dat bij het aanklikken van uw foto staat geschreven “Ik ben Bruno, de kinderrechtencommissaris. Ik waak over de rechten van mensen die jonger zijn dan achttien” schijnt er geen zonnetje in huis en worden de mensen van uw uitspraak niet vrolijk.

  Wat heeft u sinds uw aantreden gedaan aan en met welk concreet resultaat m.b.t. de valse diagnosecircuits bij diverse psychische en/of psychiatrische ziektebeelden van kinderen zoals ADHD en wat zijn uw beleidsplannen voor de komende jaren m.b.t. deze zaken ?

  Graag uw reactie via dit medium.

  vriendelijke groet

   

   

   

   

  Frits van Brussel
  pedagoog en onderwijskundige
  gewezen Hoofd-officier Speciale Diensten van de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht

  Waarop als antwoord en met cc. aan mezelf:

  Geachte heer van Brussel,

  Met verbazing stel ik vast dat uw schrijven wordt gekenmerkt door een bijzonder agressieve toon.

  Ik wil u graag uitnodigen om verder te kijken dan de eerste pagina van de website van het Kinderrechtencommissariaat en daar te ontdekken dat wij als Kinderrechtencommissariaat reeds verschillende kritische standpunten formuleerden m.b.t het thema dat u in uw e-mail aanhaalt. Ik wil u in het bijzonder verwijzen naar onze studiedag “(In)druk” (waarvan u de documenten online kan raadplegen), alsook naar de website www.gevaarlijkjong.be. Indien u, na het doornemen van deze documenten, specifieke vragen heeft, ben ik steeds bereid u deze te beantwoorden.

  Beleefde groet,

  Bruno Vanobbergen
  ————————————

  De vraag die zich vandaag op kinderrechten-niveau stelt, gaat over het testen bij het chronisch gebruik van harddrugs bij kinderen, zonder dat een neurobiologische aandoening kan aangetoond worden.

  Het historisch overzicht geeft aan welke twijfel er reeds lange tijd heerst en waarmee duidelijk werd dat al die tijd al zwaar werd geëxperimenteerd zonder zelfs te weten wat er gaande is.

  Terwijl medisch wel bekend is dat bij een lange behandeling (zelfs langer dan 21 weken) bij heel wat patiënten te vroege ouderdomsverschijnselen voorkomen, psychotisch gedrag, zelfmoorden en plotse sterfgevallen ontstaan, men nu plots aan het uittesten gaat hoe het gebruik van psychotica bij kinderen therapeutisch heilzaam kan zijn voor het pedagogisch comfort van de omgeving.

  Het vonnis in Breda heeft het geëxperimenteer van de voorbij jaren, zonder dat er van een aandoening sprake is, getoetst aan het kinderrechtenverdrag.
  Maar bij het commissariaat dat waakt over dit verdrag heersen duisternis, de jacht op vliegen en trieste gedachten.

  Durft het commissariaat wel aan de geneeskunde en de overheid vragen hoe harddrugs bij kinderen werken?
  Of waarom men het, precies nu, zal beginnen uitzoeken?
  Was het werkingsmechanisme van die rotzooi dan al die tijd ONBEKEND?
  Zeg nu niet dat niemand eigenlijk wist waarmee men bezig was!!!

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Prozac voor kinderen, en zelfs voor honden.

  Posted on March 1st, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Ik fris even een nieuwsbrief van 10 januari 2010 op, met aanduiding van de punten, die ten goede veranderd zijn;

  Terloops ook meegeven dat alleen de fluoxetine van Lilly (Prozac) bij kinderen is toegelaten.

  De fluoxetine van andere merken blijft verboden onder de 18 jaar.

  – CBG weet nog steeds niet dat de actieve metaboliet van zowel Prozac als die van Strattera, precies identiek hetzelfde psychoticum is, dat bij Prozac aan 20mg dient om te drogeren en bij kinderen aan 80mg om dwangmatig psychotisch te maken.

  – CBG verzwijgt voor het publiek en het medisch establishment, dat alleen maar Prozac van Lilly, zogezegd veilig is voor kinderen terwijl de fluoxetine van andere bedrijven VERBODEN blijft onder de 18 jaar.
  Is dit een grap of om te huilen?

  – Omdat verantwoordelijken intussen wel hebben begrepen dat de antidepressiva met het nieuwe amfetaminepatroon, succesvol therapeutisch drogeren en succesvol therapeutisch dwangmatig psychotisch maken, werd in 2010 ijverig in vivo geëxperimenteerd met XTC en ICE, want met een nieuwe DSM-V op til, zullen heel wat nieuwe ziekten dienen behandeld te worden met performant materiaal.
  (Merk ook al het voor therapie beschikbaar maken en als geneesmiddel registreren van gamma-hydroxy-boterzuur, alias vloeibare XTC, alias de verkrachtingsdrug, maar braaf in de handel in een flesje van 180ml als oxybaat, Xyrem (UCB))

  – In 2010 is ook bekend geraakt dat de rol van Rudy Demotte, niet zo onschuldig was als toen al die tijd werd vermoed.
  De combine om de ziekteverzekering te laten opdraaien voor het gesjoemel, waarbij belastinggeld als rookgordijn dient om illegale inkomsten van gesmokkelde verdovende middelen wit te wassen, bleek een vernuftig opgezet spel.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us