Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Overheid en healthcare verzuimen maar DagAllemaal doet het

  Posted on January 18th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Met een wekelijkse oplage van rond de 400.000 exemplaren licht DagAllemaal de bevolking in over de realisatie van het complot, waarvan de bekendmaking  vijftig jaar geleden het leven heeft gekost van JF.Kennedy.

  “There is a plot in this country to enslave every man, woman and child. Before I leave this high and noble office I intend to expose this plot”.
  Een week later was hij dood.

  Was Kennedy blijven leven, dan had healthcare op vandaag nooit de mogelijkheden van vandaag kunnen aanwenden om een wereldwijde mindcontrol tot stand te kunnen brengen.

  Vandaar dat tot dinsdag nog het exemplaar verkrijgbaar blijft waarmee ik hoop dat voortaan de bevolking tot actie zal overgaan waar overheden en healthcare het vertikken om de belangen van de bevolking te behartigen.

  Allemaal omdat ze op een stinkende manier onfatsoenlijk en onethisch door de farmaceutische industrie worden gepamperd.
  Na 10 jaar is voor mij de limiet bereikt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Mijlpaal laat FIF-syndroom bij healthcare schitteren

  Posted on November 17th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Vandaag, precies vier jaar geleden, ontblootte ik het bedrog met medische psychotica.

  Uit: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB146.pdf

  Zelf kan ik aan deze olympiade niet voorbij, zonder er een lampje voor te laten branden.

  Mijn persoonlijk olympisch vuurtje.

  Als het pleziertje voor een dag.

  Stel dat healthcare op vandaag nog steeds gezond lijkt en niet lijdt aan de hypocrisie van een aandoening die men zelfs verzuimde om in de nieuwe DSM-V op te nemen, waar blijft dan de wetenschappelijk gewaande poot, waarop dit ganse circus steunt om de maatschappij met leugens en bedrog ZIEKER en VERSLAAFD te maken?

  Deze verjaardag komt jammer genoeg niet in de media.

  Maar tot mijn grote voldoening spartelen beroepsgevormde autoriteiten vertwijfeld om hun besmeurd imago en het enorme geldgewin overeind te houden.

  Wat een stelletje zieligaards.
  Wat een goedgelovig en gedwee publiek.

  Uit: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB146.pdf

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • 2013:Will healthcare reveal the secret of healing psychotics

  Posted on January 1st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Happy New Year!

  Psychotics (substances which make psychotic) cure ADHD, depressions, PTSD, cold toes, obesity, Irritable Bowel Syndrome (IBS), menopause (as a non-hormonal based treatment, Pristiq,Efexor) and a lot of new diseases, to be invented by DSM-V.

  Also some anticonvulsants, mood-stabilisators (Depakine-Tegretol-Topamax as prodrugs), anti-dementia (Aricept), anti-Parkinsons (Azilect-Eldepril) are based on that feeling of well-being when the nervous system responds with a fight-or-flight-reflex caused by destroyed neurons.

  Because of commercial reasons, the real workingmechanism is usually proclaimed as unknown.

  Hence the need to compensate psychotic side-effects with expensive anti-psychotics (neuroleptics) and chemical-bipolar balancing on psychotics and anti-psychotics.

  More details on psychotics are covered on newsletter 607 (18 december 2012 – Dutch)

  Gelukkig Nieuwjaar en een voorspoedig 2013.

  De verwachting bestaat dat healthcare de dertien in het jaartal zal aangrijpen om de geheimdoenerij rond psychotica te onthullen.

  Ooit zal toch eens een instantie de commerciële spagaat van Janssens Pharmaceutica mogen ontmaskeren.

  Op de bijsluiter van Concerta wordt de amfetamine-werking van dat cocaïneproduct als onbekend uitgeroepen, terwijl een intern document beschrijft hoe men proefdieren met dezelfde ADHD-psychotica eerst psychotisch maakt om daarop dan de eigen anti-psychotica te kunnen uittesten.

  Wat baten kaars en bril.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Corrupte healthcare doodde de 28 slachtoffers in Sierre.

  Posted on August 31st, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Vannacht probeerde ik nog sereen uit te leggen hoe paroxetine (Seroxat, Paxil), net als alle andere psychotica, plotse sterfgevallen veroorzaakt.
  Maar nu ik merk hoe de media een en ander proberen te verdoezelen, dan kook ik.

  Al jaren leg ik de farmacologie uit en toon ik aan hoe de serotonine-en(of) dopamine-fabels van healthcare alleen maar dienen om artsen en bevolking te misleiden om daarmee zelf een groot zakencijfer te halen.

  De kruistocht waarbij ik die fabels en die criminele misleiding uit de wereld probeer te helpen, levert mij alleen gehoon en minachting op.

  De bevolking stelt vertrouwen in de kennis van artsen, onder meer ook over medicatie.
  Terwijl niemand van hen WIL weten hoe de psychotica die ze – ter wille van het eigen gemak, en niettegenstaande hun onkunde erover – aan de bevolking aanprijzen om daarmee de gezondheid van die bevolking dosis per dosis om zeep helpen.

  Men rekent erop dat het uitkramen van nieuwe foefjes de farmacologische megablunders zal verdoezelen.
  Een farmacologische onkunde, terwijl men compleet onterecht geacht wordt wel over enige kennis terzake te beschikken.

  Dit systeem waarbij harddrugs verspreid worden, zonder te weten waarmee men bezig, is een misdaad tegen de eigen gemeenschap.

  De hoogste tijd dat de bevolking dat uiteindelijk eens begint te snappen.

  Hopelijk beseffen de 28 doden of de nabestaanden nooit dat ze moesten sterven omdat het medisch mega-geblunder maar niet uitgeroeid geraakt.

  Foei, corrupte en schijnheilige healthcare.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Heathcare behandelt, maar weet niet eens hoe.

  Posted on June 29th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Een imperium dat gedijt op onkunde over de werking van de medicatie om stinkend rijk mee te worden.

  De slaafjes schrijven harddrugs voor omdat symptomen van normaal gedrag tot veronderstelde ziekten werden uitgeroepen, en de farmacologie van die harddrugs beschrijft men in termen van ‘presume’, ‘may’, ‘suggest’, maar niemand die ook maar met enige chemische uitleg voor de dag komt, niemand die uitlegt waarom het lichaam op die harddrugs reageert met een gevarenreflex, met het vormen van antistoffen, met een chronische vasoconstrictie.

  Cardiologen worden gemaand om hun kennis over pulmonaire hypertensies opzij te schuiven, om een komedie bij doodvallende jonge sporters of studenten preventief en sussend te gaan opvoeren met elektrocardiogrammen, terwijl in feite met een echografie op de verdikking van de rechterhartkamerwand moet nagegaan worden of de sporters of de studenten zich (veilig) drogeren met stoffen, die de pompwerking van het hart om zeep helpen.

  En dan precies daaraan ‘onverwacht’ doodvallen.
  Aan iets wat niemand zogezegd had kunnen zien aankomen.

  Waarom voeren cardiologen die komedie op?

  Zijn cardiologen echt zo naïef of zelfs dom dat niemand hen nog aanleert hoe men kan doodvallen aan het chronisch amfetamine-en(of) cocaïnegebruik?

  Terwijl men eind vorige eeuw nog een hele reeks van die stoffen uit de handel heeft gehaald precies omwille van ook de sterfgevallen ermee.

  Nu men ADHD, depressies, rookgedrag, menopauze, PTSD, koude tenen, opvliegers en zo meer ermee behandelt, zijn al die stoffen als veilig uitgeroepen.
  Zo veilig, dat niemand eraan nog kan doodvallen, want als dat wel gebeurt, dan vallen ze dood aan de zogenoemde aangeboren hartziekten, die men in de jaren negentig compleet vergeten was om ze toen, als verschoning, uit te vinden, maar die nu wel helemaal in de (wetenschappelijke) mode zijn geraakt.

  Nog even herinneren

  Vorige nieuwsbrief : Lyrica ( in de VS onder een opiumreglementering) staat nu in de rekken met een grandioze promotie.
  En hoe verklaart men de succesvolle werking ervan?

  “the mechanism of action of pregabalin has not been fully elucidated”.

  Maar meteen met beide voeten terug op de grond:

  It is considered to have a low potential for abuse, and a limited dependence liability if misused, and is thus classified as a Schedule V drug in the U.S.Lyrica is one of four drugs which a subsidiary of Pfizer in 2009 pleaded guilty to misbranding “with the intent to defraud or mislead”. Pfizer agreed to pay $2.3 billion (£1.4 billion) in settlement, and entered a corporate integrity agreement. Pfizer illegally promoted the drugs and caused false claims to be submitted to government healthcare programs for uses that were not approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA).

  En hoe veilig blijft de kindercocaïne, waarbij nagelaten wordt om de sterfgevallen ermee in statistieken onder te brengen?

  Immers, het doodvallen eraan is GEEN zorggerelateerde calamiteit.

  Compleet in overeenstemming met sjoemelen van overheidsinstanties met de gegevens over gevaarlijke geneesmiddelen.

  Een overheid, die op een laffe manier maffieuze (Dutroux-) bendeleden inschakelt, wanneer het grote bedrog met dat alles aan de kaak wordt gesteld.

  En een orde van apothekers, die daarbij dan nog heel verrast opmerkt: ” dat de miserie met zo’n zaken nu eigenlijk de openbare behandeling ervan was…” .

  Smeerlapperij, vuiligheid, corruptie en grenzeloze onkunde, dreigen bekend te raken en hoe reageren de medische wetenschap en een overheid, die samen zoete (en dure) broodjes bakken?

  “DAT IS DE MISERIE, als een en ander openbaar raakt.”

  Hopelijk zal op 20 september 2012, bij de volgende openbare behandeling van de raad van beroep, de raadsvrouw van de Hoge Raad van de orde van apothekers de gelegenheid te baat nemen om tekst en uitleg te verschaffen, waarom men zich voor de kar heeft laten spannen van de financiële belangen van de bende van Dutroux.
  Een bende met een eerste minister en een vice-eerste-minister als leidinggevenden.

  Misschien wist de orde zelfs helemaal van niets, terwijl de hardnekkigheid van het optreden in eerste aanleg toch iets anders liet vermoeden.
  Zoiets als… werking onbekend.
  Er is zoveel dat een medisch establishment beter niet weet.

  Daarbij voorbijgaand aan de motivering uit 2007 van het bureau van de orde (toen ook – na een klacht van de orde van geneesheren en een stroman van de industrie) , die vijf jaar geleden geen reden zag voor een vervolging, omwille van en ik citeer:

  “Wie niet akkoord is met Haesbrouck, kan antwoorden en overtuigen!”.
  Foei!
  Het eerbiedwaardig imago schaamteloos nu zo laten bekladden, en dan nog met publiek erbij.
  En maar zeveren over de eer en de waardigheid… bij een ander.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Healthcare raakt een beetje ziek van binnen.

  Posted on June 17th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

   

   (Op de afbeelding klikken om de volledige tekst te bekijken).

  4-MA zou nu ineens net zo gevaarlijk zijn als het veilige methylphenidaat, dat bij zeer jonge kindjes en adolescenten aangeprezen wordt om GPOS te genezen bij het team dat een ADHD diagnose kan stellen.

  In paniek werd mij gevraagd of dit nu niet hemeltergend zou zijn?

  Neen, dit is niet meer hemeltergend dan wat met de kinderen gebeurt.

  Wat hier wel het verschil maakt is dat men de sterfgevallen onder Rilatine-gebruik niet meetelt, als afkomstig van de genezende kracht van het wondermiddel.

  Healthcare noemt het doodvallen door rilatinegebruik, geen zorggerelateerde calamiteit.
  Voor de artsen zijn deze patiënten uitbehandeld.
  Van uitbehandelde patiënten worden wel statistieken gemaakt, van het doodvallen onder rilatine, dus niet.
  Methylphenidaat is (commercieel) als veilig uitgeroepen en hoe kan je doodvallen van iets wat veilig is?

  En dan de stof zelf.

  Rilatine hoort in de cocaïnegroep, die nieuwe stof: in de amfetaminegroep.
  En wat is het verschil tussen beide groepen?

  Beide groepen zijn fake-neurotransmitters, dwz, stoffen die door de receptoren van de neuronen herkend worden als een neurotransmitter (immers hetzelfde patroon), maar die eens opgenomen zijn in de celinhoud niet kunnen gestockeerd worden in vesikels, die alleen maar de echte transmitters toelaten.

  De energiecomponent in die stoffen (zowel de echte als de fake) maakt dat ze geen contact mogen hebben met de celinhoud.
  Vandaar de vesikels, als beschermende reservoirs met ‘brandstof’, die onmiddellijk kan ingezet worden, wanneer voor een elektrische prikkeloverdracht de energie vandoen is.

  Wanneer nu de magnetische velden (energie) van de fake, de celinhoud ‘besmet’, dan wordt die cel gewoon kapot verbrand.
  Waardoor een gevarenreflex (doping) tot stand komt en waardoor een aldus gewijzigd zenuwstelsel ervoor zorgt dat een gewijzigde perceptie op de realiteit gebeurt (antidepressief – depressief – psychotisch? – verlaagde zelfmoorddrempel).

  Precies die werking is het grote taboe voor de dure genezers, vandaar dat men die echte en genezende werking als onbekend heeft uitgeroepen.

  Amfetamines verschillen van de cocaïnes alleen door een ‘klein’ verschil in het patroon.

  Chemisch zijn de amfetamines: phenyethylamines en de cocaïnes zijn phenylethylpiperidines.
  Een amine is een stikstof met twee waterstofatomen eraan, dat aan een molecule kan gekoppeld zijn.
  Een piperidine is een stikstof in een gesloten kern (zesring) met 5 koolstoffen.

  Gesloten moet hier begrepen worden als: “een kern zonder onverzadigde chemische bindingen”.

  De affiniteit voor de receptoren aan de neuronen is omzeggens hetzelfde, vandaar dat beide groepen even gemakkelijk de cel binnenkomen, waar ze dan door de energiecomponent in de phenyl de verwoesting aanrichten.
  Die energiecomponent ontstaat doordat van de zes koolstofatomen in de ring er drie zijn, die aan een andere koolstof zijn verbonden, door wat men noemt, een onverzadigde binding.
  Nu verspringen die drie onverzadigde bindingen oneindig veel en snel  van plaats, waardoor er op die manier een magnetisch veld ontstaat. Precies dat magnetisch veld is de energieBOM.

  Bij andere psychotica (stoffen die psychotisch gedrag veroorzaken door het zenuwstelsel kapot te maken) kan de phenyl vervangen zijn door bijvoorbeeld een indol (LSD, melatonine, circadianes) , thiofeen (Cymbalta) en zomeer.
  De grote vijver van ringstructuren met redelijk wat onverzadigde koolstofverbindingen, vormt het arsenaal waar de farmaceutische industrie aan wetenschappelijke ‘research’ doet om nieuw geneeskundig of recreatief materiaal te componeren.

  Het is een redelijk simpel principe, waarbij het verschil tussen medische drug en verboden drug alleen ligt in de perceptie, die gegeven wordt wanneer men eraan doodvalt (zorggerelateerde calamiteit of niet)  , of aan het geld dat men ermee wil verdienen: therapeutisch of maffieus.
  In dit nieuwe geval is het een slechte drug.

  Wanneer men er pedagogisch comfort mee ondersteunt, is de calamiteit van het doodvallen gelukkig niet zorggerelateerd.

  En schrijft de Hoge Gezondheidsraad, dat het doodvallen ermee gelukkig nog meevalt.

  En dan een tweede symptoom dat aangeeft dat healthcare wat achteruitgaat.

  In 2011 was er al het geknoei van Lareb met gegevens over gevaarlijke medicatie.(Nieuwsbrieven 410 en 411)

  Gisteren (16/06/2012) maakte ik in mijn nieuwsbrief gewag van een nieuwe richtlijn (depressie) voor huisartsen in Nederland.

  http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/NHGStandaard/M44_std.htm

  Die richtlijn was tot dan vrij raadpleegbaar op de website van artsennet.
  Momenteel wordt de link omgeleid naar:

  http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/NHGStandaard/NHGStandaard-Depressie-tweede-herziening.htm

  En staat er een lock op, waardoor die kan enkel nog geraadpleegd worden, wanneer je als arts bij hen ingelogd bent.

  Ik heb er een prentje van gemaakt:

  Mogelijke verklaring daarvoor kan zijn, dat men nu ijverig op zoek is gegaan, naar de werking van antidepressiva, die psychotica zijn.

  Het was mij immers opgevallen dat  in de tekst alleen maar gesproken werd over de bijwerkingen ervan, terwijl die eigenlijk het gevolg zouden moeten zijn van de werking, waarvan men – oeps – even ‘vergeten’ was om die uit te leggen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Imperium steunt op gezag van in stand te houden onkunde.

  Posted on October 8th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Na de beslissing van de orde der apothekers, om mij de tuchtstraf van de berisping op te leggen, oordeelde ik in een eerste reactie dat het misschien onwijs was mijn mening te vrij te verkondigen via een publiek toegankelijke blog.

  Achteraf gezien, is het nog minder wijs, te wijken voor intimidatie en plaatste ik op mijn blog (zogezegd toegankelijk voor een ‘onvoorbereid’ publiek), een bewarende waarschuwing.

  WAARSCHUWING

  Deze blog is niet naar de zin van overheid, geneeskunde en orde der apothekers, omdat afgeweken wordt van de wetenschappelijke stelling dat de werking van psychotisch makende stoffen (ADHD-medicatie en antidepressiva) ONBEKEND is en zo moet blijven.

  Vandaar dat de zogezegd niet-wetenschappelijke inhoud van de blog, die de werking ervan WEL uitlegt, een financiële schade zou toebrengen aan diezelfde overheid, geneeskunde en orde der apothekers.

   

   

  Door mij op basis van een anonieme klacht en via een occulte rechtsgang schuldig te verklaren aan alle ten laste gelegde feiten, werd mij als tuchtstraf de berisping aangesmeerd.

  De keuze voor deze geheime rechtspleging was ingegeven door de overtuiging dat een publieke rechtspraak, via echte rechtbanken, teveel corruptie, onkunde en criminaliteit zou blootleggen.

   

   

  Raadpleeg deze blog bijgevolg enkel en alleen, wanneer nieuwsgierig gezocht wordt naar kennis, in geval de wetenschappelijke wijsheid van ‘werking onbekend’ een wrang gevoel van misleiding, (kinder)misbruik of corruptie bezorgt.

  Wie bijgevolg mijn stukjes zal lezen is voortaan geïnformeerd dat aan de medische waarheid ook een keerzijde vast hangt, die healthcare zeer autoritair verborgen houdt, voor medische literatuur, universiteiten, artsen, publiek en overheid.

  Alleen de echte waarheid mag bekend raken, bij een zeer beperkte groep van decisionmakers, en dan alleen maar, wanneer er commerciële belangen moeten doorgedrukt worden.

  Zie daarover de leugen van Lilly.

  Deze case illustreert het eenzijdig voorliegen en het ongenuanceerd beklemtonen van de veiligheid van psychotisch makende stoffen.

  Antidepressant Use During Pregnancy Linked to Higher Risk of Autism

  Men stelt het gevaar vast, zoals eigenlijk al te voorspellen zou kunnen zijn, aan de hand van mijn ‘niet-wetenschappelijk geachte stelling over het werkingsmechanisme van psychotica’, maar om recht te doen aan de heerschappij van de commerciële healthcare, besluit het artikel aldus:

  Finding that factor — or factors — will certainly be the subject of future research. In the meantime, mental health experts are hoping that the findings generate some important discussions between expectant moms and their doctors about depression. “Nothing in the study suggests that we should stop prescribing SSRIs during pregnancy,” says Turner.”

  Om het commercieel gezondheidssysteem in stand te houden, creëren we iatrogeen nieuwe aandoeningen.
  We doen dit doelbewust, want niets in de studie wijst erop dat het toedienen van doping tijdens de zwangerschap moet vermeden worden.

  Immers: werking onbekend, vandaar… veilig en vandaar nog meer studies nodig.

  Het eeuwige perpetuum mobile van de gezonde healthcare.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Bevolking… wat verzwijgt healthcare jullie?

  Posted on June 15th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Dit is een “zeer”duidelijk en helder verslag van een meeting van de MHRA, UK.

  MHRA schermt alle inhoud af onder het mom van geheimhouding etc.

  Wat voor zin en betekenis heeft zo’n verslag nog?

  Antwoord.

  Wat momenteel voorligt, is van die aard, dat eventuele latere en positieve resultaten, die wel zullen openbaar mogen, ermee gekelderd worden.

  Men verkiest om te wachten tot die positieve resultaten er ‘ooit’ zullen zijn, waardoor die verborgen resultaten plots heel onbelangrijk en dus beter geheim blijven.

  Even uitleggen waarvoor MHRA staat.

  http://www.adhdfraude.net/pic/MHRA.jpg

  SUMMARY OF THE CLINICAL TRIALS EXPERT ADVISORY GROUP MEETING HELD ON WEDNESDAY 6TH APRIL 2011

  Information is being withheld, under Section 43 of the Freedom of Information Act 2000, on the grounds that information regarding the issue under consideration and advice from the CHM remains confidential at the date of this summary and will remain so until a final decision has been taken. There is no overriding public interest to release such information in advance of the regulatory process being completed. Any request for future information should be made direct to the MHRA (via info@mhra.gsi.gov.uk) and will be considered in accordance with the FOI Act.

  CLINICAL TRIAL APPLICATIONS (Applications to conduct clinical trials in the United Kingdom where external advice is required)

  The Clinical Trials Expert Advisory Group (CTEAG) considered and made recommendations to the Commission on Human Medicines (CHM) on a clinical trial application for a medicine proposed for the treatment of HIV.

  Procedural Items

  In addition, the EAG completed its usual procedural business including the need to observe the confidentiality of the meeting, to declare interests, apologies, announcements and approval of minutes. No interests were declared.

  i. A list of members who attended the meeting is at Annex A.

  ii. Medicines Healthcare products Regulatory Agency staff may be present for all or part of the meetings or for specific items.

  iii. The meeting started at 4pm on Wednesday 6th April and finished at 5pm.

  The next meeting will take place on Wednesday 8th June.

  SUMMARY OF THE CLINICAL TRIALS EXPERT ADVISORY GROUP MEETING HELD ON WEDNESDAY 6TH APRIL 2011 ANNEX A

  MEMBERS ATTENDING:

  Professor Robert Lechler MB ChB PhD FRCP FRCPath FMedSci (Chair)

  Vice-Principal (Health), King’s College, London

  Dr Susan M Bews BSc MBBS LRCP PFPM FRCPL FRCPE FRCPGlas

  Recent Ex President of the Faculty of Pharmaceutical Medicine

  Professor Derek H Calam OBE MA DPhil DScHon CChem FRSC FRSA Hon MRPharmS Hon MTOPRA

  Visiting Professor of Pharmaceutical Sciences at the University of Strathclyde

  Professor Janet H Darbyshire CBE MB ChB FMedSci FRCP FFPH FRSS (Hon)

  Emeritus Professor of Epidemiology, University College London

  Professor B Kevin Park BSc PhD FMedSci FRCP (Hon) FTBS

  Director of MRC Centre for Drug Safety Science, Professor of Pharmacology & Head of Department of Pharmacology and Therapeutics, Liverpool University

  Professor Munir Pirmohamed PhD FRCP

  Professor of Clinical Pharmacology, Liverpool University, NHS Chair of Pharmacogenetics and Deputy Director, MRC Centre for Drug Safety Science

  Dr Stephen Poole PhD

  Head of Parenterals Section, Biotherapeutics Group, National Institute for Biological Standards and Control

  Mrs Madeleine Wang

  Lay Representative – Patient Advocate

  http://www.adhdfraude.net/pdf/CON120320.pdf

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Geld voor zorg naar onderwijs en de dansvloer.

  Posted on March 29th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  XTC en speed -gebruik is spectaculair gedaald in het recreatieve milieu.
  (De Standaard, vandaag)

  Voortaan worden veel ‘veiligere’ medicatie-harddrugs gebruikt.

  Rilatine, Strattera, Wellbutrin (bupropion), Efexor (venlafaxine), Lioresal (baclofen) zijn intussen toppers geworden om zelfs in het onderwijs en op de dansvloer voor meer gezondheid te zorgen.

  Xyrem (oxybaat, alias de verkrachtingsdrug) is onlangs als een geneesmiddel geregistreerd.

  Nogal logisch dat daarbij steeds meer overheidsfondsen eerder naar onderwijs en dansvloer, dan naar de zorgsector worden gepompt.

  De  witte sector beseft te weinig  dat de risicopatiënten, die bij hen terecht komen, niet het dankbare kiespubliek uitmaken, waarvoor democratisch verkozenen zich gaan inzetten.
  (De Standaard, vandaag)

  Bovendien maakt men er een gewoonte van om galante oplossingen te bedenken voor gênante situaties.

  Lopende zaken, hoge ouderdom en de (on)geneeslijkheid van een ziekte kunnen tot in de ‘eeuwigheid’ uitgerekt en opgelost worden.
  Alleen voor lopende zaken bestaat nog geen euthanasie.

  De zorg dient wel als een leuk mediatiek decor, al vormen witte jassen toch een schril contrast tegen de zweterige hoofddoeken of niemendalletjes die druipen van de gezondheid op scholen of op ander gefuif.

  Voor de ouders alvast een geruststelling: artsen zorgen ervoor dat de kroost stachanovistisch gezond geprepareerd zowel op school als op de dansvloer, het op korte termijn, maatschappelijk heel ver zal schoppen.

  Omdat ziek zijn, steeds minder en minder nog de materie is geworden van healthcare.

  Gezondheid is voortaan maakbaar, door te pletter te drogeren.
  De harddrugs die van healthcare komen, staan garant voor een opgefokte gezondheid.

  Maar wanneer diezelfde healthcare fabels moet uitvinden om de waarheid achter te houden, en het werkingsmechanisme wetenschappelijk als onbekend moet uitroepen, dan is dit om een lange termijn -visie te verbergen.

  Net als de maffieuze harddrugs, zorgen de medische harddrugs voor psychotisch gedrag, meer depressies en zelfmoorden, meer agressie, meer (zogezegde)ADHD, meer fatale pulmonaire hypertensies en meer vasculaire Alzheimers.

  Dit is immers de lang-termijn-visie, die vooral, en alleen, healthcare pas echt gezond moet houden.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • ADHD-bedrog verwringt maatschappij verderfelijk.

  Posted on October 22nd, 2010 Fernand Haesbrouck No comments

  In plaats van de nieuwe generaties op te leiden volgens de normen, die tientallen eeuwen deugdelijk bleken om een maatschappij vooruitgang te laten boeken, werd het ‘bon ton’ dat voortaan de nieuwe generaties pedagogisch de dans kunnen leiden.

  Omdat de pasgeborenen niet meer aangeleerd worden hoe men zich kan concentreren en beheersen, werd ADHD uitgevonden, waarbij ze omwille van het pedagogisch comfort van zij, die het afgeleerd hadden nog normaal op te voeden, als zoethouder partydrugs voorgeschreven krijgen, die dwangmatig psychotisch maken en dus ook geconcentreerd en robotachtig onder controle gebracht worden.

  Aan deze industrie wordt pakken geld verdiend en een economie draait op volle toeren.

  Gekker en dommer dan artsen op het vlak van de scheikunde, bestaat doodgewoon geen mens.

  Maar wat amper nog kan in de hand worden gehouden, zijn de maatschappelijk kwalijke effecten.

  Geneeskunde moet het aanzien dat artsen nu een ziekte moeten voorwenden, die niet eens bestaat, om te kunnen ontsnappen aan strafrechtelijke vervolging, omdat op vraag van de omgeving van het kind een toxicomanie moet ingesteld worden met amfetamine-en(of) cocaïnestoffen.

  Omdat dit de industrie en ook de geneeskunde heel wat geld opbrengt, blijft men hypocriet zwijgen.
  Door de werking van die harddrugs als onbekend uit te roepen, blijft immers niemand met een schuldgevoel over.
  Zelfs de hoogst geplaatsten schreeuwen de veiligheid van harddrug-gebruik bij kinderen uit als uitermate veilig … omdat men niet wil weten hoe die werken.

  Overheid moet het aanzien, dat de wrakken van kinderen, die men op die manier aan het creëren is, zeer lucratief met antipsychotica en speciale medische begeleiding moeten omkaderd worden, omdat een onbestaande aandoening zou aangeboren zijn, maar in feite iatrogeen werd ingesteld omwille van een pedagogisch comfort.

  De overheid betaalt gretig, want er is geld in overvloed: bij de industrie, bij de geneeskunde en bij de onderdanen, die heel wat over hebben voor het eigen pedagogisch comfort.

  Vraag is alleen: waarom verhinderen industrie, overheid, geneeskunde en de media een debat over die gebruikte harddrugs en over de verzonnen ziekte?
  En dan nog het liefst met een talrijk publiek erbij.

  Ik smaakte dit genoegen al drie keer (laatste keer begin 2008) en sindsdien rust een ban op wat als niet wetenschappelijk wordt verweten.

  Terwijl het nu precies het ‘werkingsmechanisme onbekend’ is, dat als echte medische wetenschap WEL wetenschappelijk overeind blijft

  Of hoe de domme onnozelheid van artsen hun status nog steeds overeind houdt..

  Want stel nu eens, dat een niet corrupte politieke overheid, healthcare zou verplichten om het werkingsmechanisme van psychotica wel op de bijsluiters te plaatsen.

  Verwacht het publiek dat wel van een niet corrupte politieke overheid?
  Verwachten artsen dit van een niet corrupte overheid?
  Verwacht healthcare dit van een niet corrupte overheid?

  Alleen… hoe werken harddrugs bij kinderen die lijden aan een ziekte die alleen maar dient om er heel veel geld aan te verdienen, en die daarom alleen maar super veilig kunnen zijn.

  Overheid, artsen en healthcare zijn per definitie niet corrupt, omdat ze hypocriet, helemaal niets weten.
  En als ze dat allemaal tegelijk doen, dan blijft het circus draaien.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us