Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Psychotica-gebruik irrelevant op proces Kim De Gelder

  Posted on March 16th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Vandaag illustreerde een operettegezelschap op assisen hoe een perceptie op gedrag een nog grotere spraakverwarring dan de toren van Babel kan veroorzaken.

  Wat zijn de feiten?

  Hier staat een moordenaar terecht die op vandaag chemisch balanceert op psychotica en antipsychotica.

  Maar niemand die uitlegt waarom de persoon chronisch agressief blijft behandeld worden en waarom precies ook daarom chronisch chemisch moet gecorrigeerd worden.

  Niemand die uitlegt wat het chronisch blijven toedienen van psychotica veroorzaakt en waarom daardoor een bipolaire toestand ontstaat.

  Waarom niemand?

  Geen kat gaf op assisen uitleg waarom de moordenaar bij voorkeur zijn volbloed amfetamine-psychoticum blijft slikken en een verklaring waarom, volgens de feiten, het bipolair corrigeren met antipsychotica niet erg wordt gewaardeerd.

  Geen kat gaf op assisen een uitleg onder invloed van welke psychotica de feiten zijn gepleegd.

  Waarom gaf geen kat op assisen een krimp daarover?

  Geen kat, en zeker niet het operettegezelschap, is in staat om het publiek in te lichten over wat amfetamine-en(of) cocaïnestoffen als psychotica aanrichten en waarom die producten een controleverlies over het gedrag doen ontstaan.

  Geen kat op assisen noemde Efexor een psychoticum, die zoals wetenschappelijke literatuur aangeeft, op nummer negen prijkt van de lijst met stoffen die meest agressie veroorzaken.

  Maar Efexor gaat door het leven als een antidepressivum, een koosnaampje die de veiligheid ervan zou moeten garanderen, maar geen kat op assisen heeft medisch wetenschappelijk aangetoond waarom hier in dit geval een agressief-makend antidepressivum het psychotisch gedrag van de beschuldigde moet in stand houden.

  Geen kat op assisen maakte een vroeger gebruik bekend van psychotica (al of niet medisch verstrekt), waarvan intussen al wereldwijd bekend is dat deze een controleverlies over gedrag veroorzaken, wanen, hallucinaties, agressie of stemmen laten horen.
  Geen kat die daarbij enige moeite aan de dag legde om een verband te leggen tussen het huidige (onmisbare?) amfetaminegebruik en de vorige verslavende mindcontrol, die misschien wel om vermeende therapeutische redenen werd ingesteld?
  Wie werd daarover ondervraagd?

  Immers, stel nu nog dat alle deskundigen van het operettegezelschap tot een medisch establishment mogen gerekend worden, wat weet de medische wetenschap over de werking van psychotica?

  Niets.

  Het woord bestaat niet eens, niet in het gewone taalgebruik, en nog veel minder therapeutisch.
  Want wie haalt het nu in zijn hoofd om patiënten te drogeren tot psychotisch?

  Vandaar de verzonnen koosnaampjes en de verzonnen theorie over het herladen van de energiecomponenten die ieders zenuwstelsel gezond en wel levendig zouden moeten houden.

  Prozac en de reuptake van serotonine maakten een aardbol die ooit eens rond was opnieuw helemaal plat.

  Sinds een kwarteeuw drijft gezondheid op een reuptake van stoffen, die door de almacht van een medische wetenschap, alleen maar vermoed wordt.
  Die niemand kan aantonen, simpelweg omdat het aantonen ervan de fabel zou doorprikken.

  Intussen is die fabel doorprikt.

  Intussen heerst paniek omdat nog steeds geen nieuwe fabel is verzonnen.
  Intussen verzwijgt zelfs assisen waarom Kim De Gelder een psychoticum (Efexor) blijft slikken als mindcontrol.
  Een psychoticum dat dosis per dosis zijn zenuwstelsel verwoest en daardoor minder controleerbaar maakt.
  Maar ook een psychoticum dat net als andere amfetamines, cocaïnes, indolen (LSD), of prodrugs (cannabinoiden, anti-epileptica, anti-Parkinsons) zodanig verslavend zijn, dat gebruikers er heel moeilijk vanaf geraken.

  Waarom legde geen kat op assisen uit, waarom Kim De Gelder verslaafd is aan Efexor als een volbloed amfetamine?
  En, vanwaar die verslaving?
  En waarom wordt die in stand gehouden?
  Stel nu nog dat zijn dodelijke antipsychotica te hoog werden gedoseerd, waarbij medisch en bipolair dient gecorrigeerd te worden met een psychoticum van het amfetamine-type, waarom dan geen Zyprexa-toedieningen meer?
  Functioneert Kim beter, gedrogeerd met een psychoticum onder nauwelijks corrigerende antipsychotica?

  Ik stel vast dat wat zich wetenschappelijk (of medisch?) op assisen heeft afgespeeld eigenlijk maar als een rookgordijn heeft gediend om te vermijden dat de publieke opinie de neuzen zou gaan richten op de farmacologie van moordmateriaal, dat om commerciële redenen als onbekend werd uitgeroepen.

  Jammer, maar ooit komt het toch zover.
  Intussen maakt men hier het proces van iemand waarbij decisionmakers (VRT-nieuws 15/03/2013-19h00) zelf verklaren dat op basis van hun kennis (of het gebrek daaraan) het niet mogelijk is om juridisch een uitsluitsel te geven over al of niet toerekeningsvatbaar.
  Uiteindelijk oordeelde de Kamer van Inbeschuldigingstelling als Pilatus met een arrest : “Jesus of Barabas?”.
  Het volk (volksjury) zoekt het maar uit, wie men wil lynchen.
  Na de ‘deskundigen’ van vandaag en het ‘geleide debat’ weet niemand nog wie Barabas wel is.

  Een kaste, die moordt door agressie therapeutisch voor te schrijven, geniet bescherming van de voorzitter die de debatten leidt.
  Een rechtspleging onwaardig.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Waarom blijft Kim De Gelder agressief makende stof slikken

  Posted on March 10th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De verslaggeving op assisen over het medicatiegebruik is niet correct.
  Efexor (venlafaxine) staat op plaats negen in de top tien van agressieverhogende middelen.

  Op 11 juni 2010 besprak ik al de toegediende antipsychotica, MAAR OOK het blijven toedienen van een PSYCHOTICUM. Om commerciële redenen verkiest healthcare om psychotisch makende stoffen te voorzien van koosnaampjes, in dit geval noemt men venlafaxine een antidepressivum, terwijl de stof chemisch een phenylethylamine is en dus een volbloed amfetamine.

  In januari 2011 raakte de toptien lijst bekend van medicatie die het meest agressief gedrag doet ontstaan.
  Vroeg ooit eens iemand aan de behandelende artsen waarom Kim De Gelder nog steeds Efexor slikt, een stof die op nummer negen prijkt van die lijst?
  Is de man verslaafd aan amfetamines en is ontwennen helemaal niet de moeite waard?
  Waarom verzuimt men na te gaan of de moorden begaan werden onder invloed van psychotica?
  Waarom getuigen ‘deskundigen’ in deze assisenzaak over medicatie, waarvan blijkt dat hun kennis over de ingestelde toxicomanie onbestaande is?

  Ik citeer uit Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:934-7
  Gepubliceerd op: 05-05-1999 (in print verschenen in week 18 1999)

  Farmacologie.
  Venlafaxine is een fenylethylaminederivaat dat de presynaptische heropname van serotonine en (in mindere mate) van noradrenaline remt.

  Venlafaxine is een effectief antidepressivum, bij zowel ambulante als klinisch behandelde patiënten. Het is effectief bij depressies met melancholische kenmerken, maar het is niet onderzocht bij depressies met psychotische kenmerken, suïcidaliteit of lange episodeduur.

  Einde citaat.

  Het remmen van een heropname of het herladen van energiecomponenten van het zenuwstelsel is intussen al enkele jaren naar het rijk van de fabelen teruggebracht, maar wordt op vandaag om commerciële redenen in stand gehouden.

  Vanzelfsprekend handig om daarbij de ware schuldigen aan psychotisch gedrag buiten schot te houden.
  Zie ook: Wie is de moordenaar?
  Gepubliceerd op 12 januari 2013.

  Stel…
  Ik word vanuit de zevende verdieping uit het raam geduwd.
  En in plaats van alleen maar te pletter te vallen, kom ik terecht op een voorbijganger, die daarbij zelf om het leven komt.
  Ik overleef.Ben ik dan de moordenaar van de dode persoon?
  Wie zal terechtstaan voor de moord op de voorbijganger?

  Een vraag waarmee het parket en het openbaar ministerie al sinds 2009 worstelen in de zaak van Dendermonde.

  Groot probleem blijft het feit dat niemand WIL weten wie mij uit het raam heeft geduwd.
  Waardoor voor waar wordt besloten dat ikzelf uit het raam ben gesprongen om die voorbijganger te vermoorden.
  Omdat ik alleen maar veinsde dat ik uit het raam ben geduwd.

  Een volksjury zal daarover eerlang een oordeel vellen.

  Want die volksjury kan en mag niet weten wie mij uit het raam heeft geduwd, zelfs terwijl een onderzoek daarover een duidelijkheid had kunnen brengen.

  Welke moordenaar zal de volksjury berechten?
  En op basis van welk onderzoek?

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • 2013:Will healthcare reveal the secret of healing psychotics

  Posted on January 1st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Happy New Year!

  Psychotics (substances which make psychotic) cure ADHD, depressions, PTSD, cold toes, obesity, Irritable Bowel Syndrome (IBS), menopause (as a non-hormonal based treatment, Pristiq,Efexor) and a lot of new diseases, to be invented by DSM-V.

  Also some anticonvulsants, mood-stabilisators (Depakine-Tegretol-Topamax as prodrugs), anti-dementia (Aricept), anti-Parkinsons (Azilect-Eldepril) are based on that feeling of well-being when the nervous system responds with a fight-or-flight-reflex caused by destroyed neurons.

  Because of commercial reasons, the real workingmechanism is usually proclaimed as unknown.

  Hence the need to compensate psychotic side-effects with expensive anti-psychotics (neuroleptics) and chemical-bipolar balancing on psychotics and anti-psychotics.

  More details on psychotics are covered on newsletter 607 (18 december 2012 – Dutch)

  Gelukkig Nieuwjaar en een voorspoedig 2013.

  De verwachting bestaat dat healthcare de dertien in het jaartal zal aangrijpen om de geheimdoenerij rond psychotica te onthullen.

  Ooit zal toch eens een instantie de commerciële spagaat van Janssens Pharmaceutica mogen ontmaskeren.

  Op de bijsluiter van Concerta wordt de amfetamine-werking van dat cocaïneproduct als onbekend uitgeroepen, terwijl een intern document beschrijft hoe men proefdieren met dezelfde ADHD-psychotica eerst psychotisch maakt om daarop dan de eigen anti-psychotica te kunnen uittesten.

  Wat baten kaars en bril.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Efexor (venlafaxine), begrijpe wie kan.

  Posted on October 26th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  In januari 2011 raakte bekend dat Efexor, die wordt aangewend als een niet-hormonale therapie bij menopauze, als desvenlafaxine (een metaboliet van venlafaxine) op nummer 10 gerangschikt staat in de top tien van geneesmiddelen die het meest agressie veroorzaken (met 7,9 keer meer agressie).
  Venlafaxine (Efexor) zelf, als SSRI, bekleedt plaats negen, met 8,3 keer meer agressie dan bij gewone geneesmiddelen.

  Op 28 januari 2011 maakte Lareb bekend dat gebruik van Efexor opvliegers zou veroorzaken en ook doet blozen. Het mechanisme daarover legt het document van Lareb uit.
  Dus nu net het tegenovergestelde van het off-label gebruik bij menopauze, van een stof, die chemisch eigenlijk een amfetamine, en bijgevolg, een psychoticum is, maar officieel de serotonine-huishouding op peil zou moeten houden.
  Psychotica zijn stoffen, die psychotisch maken, omdat het gebruik ervan het zenuwstelsel onklaar maakt, door neuronen te verwoesten.

  Op 16 maart 2011 promoveert een dame aan de universiteit van Utrecht met een gesponsorde dissertatie, die Efexor aanprijst als adjuvans in de chemotherapeutische behandeling van borstkanker.
  Het Amerikaans bedrijf (Pfizer) wil duidelijk in Europa verder gaan op het elan in de VS, door het off-label gebruik bij een sympathieke aandoening zodanig aan te prijzen, waardoor niemand gaat vermoeden, dat men eigenlijk drogeert, en dat als gevolg, het gevoel van welbehagen daarbij, de vervelende opvliegers en het blozen wel naar de achtergrond zal verdringen.

  Op 11 april 2011 wordt gewaarschuwd dat methylphenydaat kankerverwekkend zou zijn.

  Meer pech evenwel, want op 14 april 2011 verschijnt een studie die aantoont dat SSRI’s (de psychotica, waaronder ook Efexor, die droefheid behandelen, en die als serotonine reuptake inhibitors worden voorgesteld), ook kanker zouden veroorzaken, meer bepaald borst-en ovariumkanker.

  Hier waart zowaar een parfum van grote tegenstrijdigheid.
  Zou het echt kloppen, dat niemand weet hoe psychotica werken?

  Rilatine als een cocaïne en Efexor als een amfetamine.

  Kankerverwekkend dan nog?
  Terwijl op 16/03/2011 zelfs werd aangetoond dat venlafaxine ‘genezend’ zou zijn.
  Een puzzelstukje?

  Ook in diezelfde  april 2011 wil ‘een overheid’ de auteur kennen van het gedichtje (“Zonder sokken”) op een van mijn websites.
  Waarop ik niet kon ingaan.

  Twee weken later komt dan een klacht tegen mij van ‘ook een overheid’, met als bijzonderheid: “Er kunnen u – op heden – geen aanvullende inlichtingen over de reden of oorzaak van dit onderzoek verstrekt worden.”.

  Weer een puzzelstukje!

  Toen later dit jaar, iemand bij Lareb een opmerking maakte over het mechanisme dat men beschreef om te verklaren hoe volgens de fabeltjestheorie van de SSRI’s en de bijhorende verzonnen reuptakepomp, venlafaxine als bijwerking opvliegers en het hormonale blozen zou veroorzaken, en die opmerking in verband bracht met de gesponsorde dissertatie, die net het tegendeel wou bewijzen, toen verdween plots de Lareb-melding met de ‘gemelde bijwerkingen’ over Efexor.

  Een ‘objectieve’ reclame-actie van het bedrijf weegt bij Lareb schijnbaar zwaarder dan wat gebruikers, subjectief dan, kunnen melden.

  Eigenlijk tonen al die tegenstrijdigheden alleen maar een grote waarheid aan.
  En die waarheid wordt gepromoot door de medische wetenschap, die we daarvoor met zijn allen heel dankbaar moeten zijn.

  Het werkingsmechanisme van venlafaxine, als amfetamine en als psychoticum is terecht helemaal onbekend.

  Maar rest daarbij dan de vraag.

  Als venlafaxine geen reuptake bijeen tovert van serotonine, waarom verkoopt men dit dan bij droefenis, koude tenen, menopauze, opvliegers, blozen, PDS, borstkanker en zelfs bij angsten?
  En hoe kan men, zonder te weten hoe dit werkt, ervan uitgaan dat het geen borstkanker of ovariumkanker kan veroorzaken, geen opvliegers en niet doet blozen, of laat doodvallen aan pulmonale hypertensies, geen psychotisch gedrag tot  stand kan brengen en eventueel later zelfs helemaal geen iatrogene dementie?

  Quid met agressie?
  Een evidentie, die – terwille van dit verhaal – er helemaal geen is, zeker?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us