Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Efexor (venlafaxine), begrijpe wie kan.

  Posted on October 26th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  In januari 2011 raakte bekend dat Efexor, die wordt aangewend als een niet-hormonale therapie bij menopauze, als desvenlafaxine (een metaboliet van venlafaxine) op nummer 10 gerangschikt staat in de top tien van geneesmiddelen die het meest agressie veroorzaken (met 7,9 keer meer agressie).
  Venlafaxine (Efexor) zelf, als SSRI, bekleedt plaats negen, met 8,3 keer meer agressie dan bij gewone geneesmiddelen.

  Op 28 januari 2011 maakte Lareb bekend dat gebruik van Efexor opvliegers zou veroorzaken en ook doet blozen. Het mechanisme daarover legt het document van Lareb uit.
  Dus nu net het tegenovergestelde van het off-label gebruik bij menopauze, van een stof, die chemisch eigenlijk een amfetamine, en bijgevolg, een psychoticum is, maar officieel de serotonine-huishouding op peil zou moeten houden.
  Psychotica zijn stoffen, die psychotisch maken, omdat het gebruik ervan het zenuwstelsel onklaar maakt, door neuronen te verwoesten.

  Op 16 maart 2011 promoveert een dame aan de universiteit van Utrecht met een gesponsorde dissertatie, die Efexor aanprijst als adjuvans in de chemotherapeutische behandeling van borstkanker.
  Het Amerikaans bedrijf (Pfizer) wil duidelijk in Europa verder gaan op het elan in de VS, door het off-label gebruik bij een sympathieke aandoening zodanig aan te prijzen, waardoor niemand gaat vermoeden, dat men eigenlijk drogeert, en dat als gevolg, het gevoel van welbehagen daarbij, de vervelende opvliegers en het blozen wel naar de achtergrond zal verdringen.

  Op 11 april 2011 wordt gewaarschuwd dat methylphenydaat kankerverwekkend zou zijn.

  Meer pech evenwel, want op 14 april 2011 verschijnt een studie die aantoont dat SSRI’s (de psychotica, waaronder ook Efexor, die droefheid behandelen, en die als serotonine reuptake inhibitors worden voorgesteld), ook kanker zouden veroorzaken, meer bepaald borst-en ovariumkanker.

  Hier waart zowaar een parfum van grote tegenstrijdigheid.
  Zou het echt kloppen, dat niemand weet hoe psychotica werken?

  Rilatine als een cocaïne en Efexor als een amfetamine.

  Kankerverwekkend dan nog?
  Terwijl op 16/03/2011 zelfs werd aangetoond dat venlafaxine ‘genezend’ zou zijn.
  Een puzzelstukje?

  Ook in diezelfde  april 2011 wil ‘een overheid’ de auteur kennen van het gedichtje (“Zonder sokken”) op een van mijn websites.
  Waarop ik niet kon ingaan.

  Twee weken later komt dan een klacht tegen mij van ‘ook een overheid’, met als bijzonderheid: “Er kunnen u – op heden – geen aanvullende inlichtingen over de reden of oorzaak van dit onderzoek verstrekt worden.”.

  Weer een puzzelstukje!

  Toen later dit jaar, iemand bij Lareb een opmerking maakte over het mechanisme dat men beschreef om te verklaren hoe volgens de fabeltjestheorie van de SSRI’s en de bijhorende verzonnen reuptakepomp, venlafaxine als bijwerking opvliegers en het hormonale blozen zou veroorzaken, en die opmerking in verband bracht met de gesponsorde dissertatie, die net het tegendeel wou bewijzen, toen verdween plots de Lareb-melding met de ‘gemelde bijwerkingen’ over Efexor.

  Een ‘objectieve’ reclame-actie van het bedrijf weegt bij Lareb schijnbaar zwaarder dan wat gebruikers, subjectief dan, kunnen melden.

  Eigenlijk tonen al die tegenstrijdigheden alleen maar een grote waarheid aan.
  En die waarheid wordt gepromoot door de medische wetenschap, die we daarvoor met zijn allen heel dankbaar moeten zijn.

  Het werkingsmechanisme van venlafaxine, als amfetamine en als psychoticum is terecht helemaal onbekend.

  Maar rest daarbij dan de vraag.

  Als venlafaxine geen reuptake bijeen tovert van serotonine, waarom verkoopt men dit dan bij droefenis, koude tenen, menopauze, opvliegers, blozen, PDS, borstkanker en zelfs bij angsten?
  En hoe kan men, zonder te weten hoe dit werkt, ervan uitgaan dat het geen borstkanker of ovariumkanker kan veroorzaken, geen opvliegers en niet doet blozen, of laat doodvallen aan pulmonale hypertensies, geen psychotisch gedrag tot  stand kan brengen en eventueel later zelfs helemaal geen iatrogene dementie?

  Quid met agressie?
  Een evidentie, die – terwille van dit verhaal – er helemaal geen is, zeker?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Autoriteit.

  Posted on October 23rd, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Om met autoriteit over geneesmiddelen te kunnen spreken, studeer je het best voor arts, kiest voor een bepaalde gespecialiseerde richting, waarmee je een bevoegde beroepsgevormde intellectueel wordt, die vervolgens autoriteit verwerft door een gesponsorde doctoraatsverhandeling te (‘laten’?) meeschrijven door het bedrijf dat doping wil slijten tijdens een behandeling tegen borstkanker en laat je brainwashen door objectief lijkende cijfers over evidentie, maar stel je nooit vragen over wat voor kennis dan ook, aangaande farmacologie, want die kennis is al bij voorbaat als onbekend uitgeroepen.

  Vanaf dit moment zijn de dogma’s die je spreekt onfeilbaar.
  Vanaf dit moment past zelfs Lareb de reeds bekende en gemelde bijwerkingen, met dito ‘wetenschappelijke’ verklaringen aan, aan de nieuwe wind die vanuit het medisch bedrijfsleven en jouw scriptie komt aangewaaid.

  Gezondheid kent maar een waarheid en van zodra een bevoegde beroepsgevormde ziel het etiket ‘autoriteit’ heeft verworven, dan moet een bestaande tegenstrijdigheid, die door ongelukkig gewaande evidenties is tot stand gekomen, zo snel mogelijk vervangen worden door de nieuwe leer.

  En waarom geen farmacologische toets aan de waarheid?

  Simpel: de autoriteit heeft de immuniteit en de dogma’s van het gezag verworven.
  En waarop is dit gezag gebaseerd?
  Nog meer simpel: we weten het helemaal niet… helaas!

  Nu kan je als apotheker gaan fluiten, want dan ‘vindt je geen gehoor bij de bevoegde instanties of overheden, derwijze dat je niet zonder de publieke verachting van groepen van gezondheidszorgsbeoefenaars of van ‘vermeende praktijken’, jouw uitspraken en oordelen met geen geluister worden ontmoet.’
  Dit zijn de berispende woorden van zeven apothekers bij de provinciale raad van orde der apothekers, West-Vlaanderen.
  De identiteit van die zeven prijkt op : http://www.ordederapothekers.be
  Op die manier wordt zoiets dan in het geheim, achter gesloten deuren beslist en in de annalen van de broederschap bekend gemaakt.

  Want wie zelfs ook maar durft de heerschappij van een triomferende middelmaat met ‘kennis’ in vraag poogt te stellen, valt alleen nog een publieke verachting te beurt.
  Zelfs bij de eigen broederschap, die, wanneer niemand meeluistert, zich wentelt in de waan dat zij de kenners zijn van het geneesmiddel.
  En precies daarom mag niemand meeluisteren, omdat het hier duidelijk over de eigen waan van … kennis gaat.

  Laat mij dan nog even bij deze samenvatten waarom venlafaxine (Efexor) als een amfetamine voortaan opvliegers en blozen kan genezen onder meer bij borstkanker (althans als de proef niet te lang mag duren), in plaats van ze te veroorzaken (als de realiteit wel wat langer duurt dan de proef), dan is dat omdat de sponsor dat zo wil, en omdat de medische wetenschap zich sterk kan houden als iemand, met gepaste autoriteit er (farmacologisch) best zo weinig mogelijk over  weet.

  Immers een apotheker weet nog veel minder en stelt alleen maar domme farmacologische vragen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Vraag over studie venlafaxine en clonidine.

  Posted on October 12th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Ik vertel nu al 8 jaar lang mijn verhaal over de werking van psychotica in de geneeskunde.

  Die psychotisch makende stoffen tieren welig in het weelderig landschap van de gezondheid en bovendien onder de meest aantrekkelijke naampjes, die wijzen naar de sprookjes waarmee ze aan de man worden gebracht.

  Maar wat is nu medische wetenschap? Werking onbekend?

  Waarom is het verhaal dat ik vertel, niet medisch wetenschappelijk? Werking WEL bekend?

  De redactieverantwoordelijke van het Nederlands Pharmaceutisch Weekblad trok op onderzoek.

  Laat dit resultaat nu de graad van kennis aangeven, over de stoffen waarover geleerde dissertaties worden gemaakt en waarover op het hoogste medisch niveau academisch onderwijs wordt verstrekt.

  12 oktober 2011 : 09u55Geachte heer Schellens,Graag zou ik u het volgende willen vragen.

  Bij het Lareb zijn een aantal meldingen van opvliegers bij venlafaxine bekend. Het Lareb verklaart dat dit komt door een effect op 5-HT-receptoren die betrokken zijn bij de thermoregulatie. http://www.lareb.nl/LarebCorporateWebsite/media/publicaties/kwb_2011_2_ssri.pdf

  De studie waaraan u meewerkte, naar venlafaxine en clonidine bij opvliegers bij borstkankerpatiënten, toont het tegenovergestelde. Venlafaxine vermindert juist opvliegers.

  Kunt u mij deze tegenstelling verklaren?

  Wat is het farmacologisch mechanisme waardoor venlafaxine juist opvliegers tegen zou gaan?

  Ik ben benieuwd.

  12 oktober 2011 : 10u15..dank voor uw bericht en belangstelling voor ons onderzoek. Ik cc de eerste auteur Dr Annelies Boekhout die uw vraag ongetwijfeld wil beantwoorden.Mvg,

  Jan Schellens

  Prof. Jan HM Schellens, MD PhD

  Dept. Clinical Pharmacology, Div. Med. Oncology

  The Netherlands Cancer Institute

  12 oktober 2011 : 11u38Dank voor uw bericht en interesse. De SSRIs beïnvloeden de serotonine en noradrenaline heropname. Daarnaast beïnvloeden zij ook andere neurotransmitters. Helaas weten we niet heel precies waarom de SSRIs opvliegers kunnen doen verminderen. Niet alleen venlafaxine maar ook paroxetine veroorzaakt een daling van opvliegers.

  Er nog heel veel onduidelijkheid over de pathofysiologie van het ontstaan van opvliegers. En daardoor is er ook nog heel weinig bekend over het effect van bepaalde middelen in de bestrijding van opvliegers.

  Ik stuur hierbij een interessant artikel over de pathofysiologie van opvliegers en de werking en het effect van interventies in de bestrijding van opvliegers.

  Met vriendelijke groeten,

  Annelies Boekhout

  12 oktober 2011 : 12u03Geachte mevrouw Boekhout,Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Toch blijf ik zitten met de vraag hoe het kan dat het Lareb vermeerdering van opvliegers constateert en uw onderzoek juist vermindering. Daar moet toch een farmacologische verklaring voor zijn?
  12 oktober 2011 : 12u09Geachte heer de Leeuw,Dat zou inderdaad wenselijk en logisch zijn. Maar als wij de pathofysiologie niet in zijn geheel begrijpen dan is het werkingsmechanisme op dit symptoom ook lastig te onderbouwen …

  Ik begrijp helemaal waar het probleem ligt en dat dit lastig te verklaren is. Ik heb geen verklaring en zoals we in de literatuur zien is hier ook nog geen duidelijke verklaring voor gevonden, helaas.

  Met vriendelijke groet,
  Annelies

  12 oktober 2011 : 12u16En nog interessanter, er is nog geen verklaring voor deze tegenstelling, werkingsmechanisme onbekend….Groeten,
  Marc

  Marc de Leeuw

  Redacteur Pharmaceutisch Weekblad

  12 oktober 2011 : 14u49Bij deze neem ik dan de vrijheid om deze schijnbare tegenstrijdigheid te verklaren.Over de werking van het off-label voorschrijven van een en ander, gebruik ik op mijn lezingen steeds een anekdote, die helemaal niet verzonnen is.

  Een vriend van mij (bijna 70 jaar oud) bezocht de arts, omdat hij last had van koude tenen.
  Kwam terug met recept, ging medicijn ophalen bij apotheek, trok ermee naar huis en las de bijsluiter.
  In paniek werd ik door de man opgebeld, want hij las de bijsluiter van Cymbalta en schrok hevig omdat hij een antidepressivum had gekregen.
  Waarop ik onbedaarlijk begon te lachen en hem verzekerde, dat hij nog meer koude tenen zou krijgen, omdat die stof de bloedvaten doet dichtklappen.

  “Maar waarom schreef de arts dit dan voor?”

  “Omdat ge zoudt stoppen met zagen over Uw koude tenen”.

  Hij heeft niet een pil ervan geslikt.

  De reden waarom Efexor als een niet-hormonale therapie bij menopauze wordt gebruikt, is precies dezelfde.
  (Efexor is een phenylethylamine, net als amfetamine ook een phenylethylamine is)

  Doping toedienen, is zeer dankbaar.
  Er niets over weten, nog veel meer, want dan is doping veilig.

  Het wordt hoog tijd dat de fabels van de industrie eens en voorgoed doorbroken worden, en men zich opnieuw gaat bezighouden met echte … kennis.

  De zeepbel rond het drogeren is een groot incestueus gebeuren, waarbij elk ideetje wordt besprongen, wanneer men zich maar kan verantwoorden met ‘werking onbekend’, of een (welluidende abstracte en vermoedelijke) invloed op een of andere neurotransmitter.

  Dit begint echt wel lachwekkend te worden.

  Vandaar deze niet-wetenschappelijk geachte theorie.

  Chemisch kent men vier grote groepen, die als drugs of als psychotica de neuronen van het zenuwstelsel verwoesten.

  De stoffen zelf, weten vanzelfsprekend niet, of ze nu als een verboden drug of als een levensreddend medicijn worden gebruikt.
  Hun gebruik hangt vooral af van de perceptie die de maatschappij eraan wil geven en wie er welk geld wil aan verdienen, misdaad-geld of medisch-geld.

  Deze groepen (indolen, cannabinoïden, piperidilbenzylaatesters, phenylalkylamines) zijn psychotica omdat ze dosis per dosis neuronen verwoesten.

  Indolen: LSD, melatonine, circadianes.
  Cannabinoiden: zijn alom bekend.
  Piperidilbenzylaatesters: cocaïne, methylphenidaat (Rilatine, Concerta) trazodone, varenicline (Champix).
  Phenylalkylamines: waarbij: Phenylmethylamine → Ketalar.
  Phenylethylamines: → dexamfetamine, Desoxyn, Wellbutrin, Zyban, Pervitin, Efexor, methamfetamine,Aderall.
  Phenylpropylamines → Prozac, Strattera en de meeste andere SSRI’s (genre paroxetine) .
  Phenylbutylamine → Silomat (intussen verboden).

  Daardoor verandert de werking van het zenuwstelsel: controleverlies over gedrag (psychotisch gedrag), zelfmoord, veranderde perceptie op de realiteit (antidepressief, maar ook nieuwe depressies), tics, hallucinaties, stemmen horen, wanen,agressie.
  Het ontstane psychotisch gedrag door het controleverlies, corrigeert men medisch met de gekende antipsychotica (neuroleptica).

  Omdat het zenuwstelsel het gevaar aanvoelt reageert het met een gevarenreflex (fight or flight, of de doping-kick -> opvliegers? blozen?), en met het vormen van antilichamen om de aanvallers proberen te neutraliseren.

  Op het patroon van die antilichamen kan immunochemisch getest worden met bijvoorbeeld de speekseltest.

  De gevarenreflex doet de bloedvaten dichtklappen.

  Vandaar dat chronisch gebruik, en het chronisch dichtklappen van de bloedvaten ervoor zorgt dat:

  1) (op het hart) een pulmonaire hypertensie ontstaat, waaraan men meestal plots doodvalt (en dus geen aangeboren hartziekte is). (Cardiologencongres Venetië 2003)

  2) (in de hersenen) de diepere hersencellen, die het geheugen onderhouden, via de al zeer fijne bloedvaatjes, die dus dichtklappen, geen zuurstof meer krijgen om te overleven, en ervoor zorgen dat zij de mysterieuze amyloidplakken gaan vormen, waarvan men nu al weet dat die Alzheimer veroorzaken.

  Bemerk dat naast het toedienen van ‘kant en klare’ psychotica ook nog ‘geneesmiddelen’ als reagentia toegediend worden, die door de chemische fabriek, die het spijsverteringsstelsel is, perfect in staat zijn om omgetoverd te worden tot performante psychotica.

  Zo kan Depakine (valproinezuur) in bepaalde doseringen ‘ongemerkt’ maar wel zeer bedrijfszeker doping aanmaken, die positief test op methamfetamine.
  Wat dan in afkickklinieken als gevolg heeft, dat patiënt wordt ontslagen, zogezegd door zich niet te willen houden aan de afbouw van drugs.
  Terwijl de KENNIS over een en ander, enorm ten goede komt aan behandelde patiënten.
  Want door Depakine te schrappen, blijven de tests op methamfetamine negatief.

  Ook Tegretol (carbamazepine) en acetylcysteine dienen als precursoren in de synthese van therapeutisch weldoende psychotica.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us