Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Psychotica-gebruik irrelevant op proces Kim De Gelder

  Posted on March 16th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Vandaag illustreerde een operettegezelschap op assisen hoe een perceptie op gedrag een nog grotere spraakverwarring dan de toren van Babel kan veroorzaken.

  Wat zijn de feiten?

  Hier staat een moordenaar terecht die op vandaag chemisch balanceert op psychotica en antipsychotica.

  Maar niemand die uitlegt waarom de persoon chronisch agressief blijft behandeld worden en waarom precies ook daarom chronisch chemisch moet gecorrigeerd worden.

  Niemand die uitlegt wat het chronisch blijven toedienen van psychotica veroorzaakt en waarom daardoor een bipolaire toestand ontstaat.

  Waarom niemand?

  Geen kat gaf op assisen uitleg waarom de moordenaar bij voorkeur zijn volbloed amfetamine-psychoticum blijft slikken en een verklaring waarom, volgens de feiten, het bipolair corrigeren met antipsychotica niet erg wordt gewaardeerd.

  Geen kat gaf op assisen een uitleg onder invloed van welke psychotica de feiten zijn gepleegd.

  Waarom gaf geen kat op assisen een krimp daarover?

  Geen kat, en zeker niet het operettegezelschap, is in staat om het publiek in te lichten over wat amfetamine-en(of) cocaïnestoffen als psychotica aanrichten en waarom die producten een controleverlies over het gedrag doen ontstaan.

  Geen kat op assisen noemde Efexor een psychoticum, die zoals wetenschappelijke literatuur aangeeft, op nummer negen prijkt van de lijst met stoffen die meest agressie veroorzaken.

  Maar Efexor gaat door het leven als een antidepressivum, een koosnaampje die de veiligheid ervan zou moeten garanderen, maar geen kat op assisen heeft medisch wetenschappelijk aangetoond waarom hier in dit geval een agressief-makend antidepressivum het psychotisch gedrag van de beschuldigde moet in stand houden.

  Geen kat op assisen maakte een vroeger gebruik bekend van psychotica (al of niet medisch verstrekt), waarvan intussen al wereldwijd bekend is dat deze een controleverlies over gedrag veroorzaken, wanen, hallucinaties, agressie of stemmen laten horen.
  Geen kat die daarbij enige moeite aan de dag legde om een verband te leggen tussen het huidige (onmisbare?) amfetaminegebruik en de vorige verslavende mindcontrol, die misschien wel om vermeende therapeutische redenen werd ingesteld?
  Wie werd daarover ondervraagd?

  Immers, stel nu nog dat alle deskundigen van het operettegezelschap tot een medisch establishment mogen gerekend worden, wat weet de medische wetenschap over de werking van psychotica?

  Niets.

  Het woord bestaat niet eens, niet in het gewone taalgebruik, en nog veel minder therapeutisch.
  Want wie haalt het nu in zijn hoofd om patiënten te drogeren tot psychotisch?

  Vandaar de verzonnen koosnaampjes en de verzonnen theorie over het herladen van de energiecomponenten die ieders zenuwstelsel gezond en wel levendig zouden moeten houden.

  Prozac en de reuptake van serotonine maakten een aardbol die ooit eens rond was opnieuw helemaal plat.

  Sinds een kwarteeuw drijft gezondheid op een reuptake van stoffen, die door de almacht van een medische wetenschap, alleen maar vermoed wordt.
  Die niemand kan aantonen, simpelweg omdat het aantonen ervan de fabel zou doorprikken.

  Intussen is die fabel doorprikt.

  Intussen heerst paniek omdat nog steeds geen nieuwe fabel is verzonnen.
  Intussen verzwijgt zelfs assisen waarom Kim De Gelder een psychoticum (Efexor) blijft slikken als mindcontrol.
  Een psychoticum dat dosis per dosis zijn zenuwstelsel verwoest en daardoor minder controleerbaar maakt.
  Maar ook een psychoticum dat net als andere amfetamines, cocaïnes, indolen (LSD), of prodrugs (cannabinoiden, anti-epileptica, anti-Parkinsons) zodanig verslavend zijn, dat gebruikers er heel moeilijk vanaf geraken.

  Waarom legde geen kat op assisen uit, waarom Kim De Gelder verslaafd is aan Efexor als een volbloed amfetamine?
  En, vanwaar die verslaving?
  En waarom wordt die in stand gehouden?
  Stel nu nog dat zijn dodelijke antipsychotica te hoog werden gedoseerd, waarbij medisch en bipolair dient gecorrigeerd te worden met een psychoticum van het amfetamine-type, waarom dan geen Zyprexa-toedieningen meer?
  Functioneert Kim beter, gedrogeerd met een psychoticum onder nauwelijks corrigerende antipsychotica?

  Ik stel vast dat wat zich wetenschappelijk (of medisch?) op assisen heeft afgespeeld eigenlijk maar als een rookgordijn heeft gediend om te vermijden dat de publieke opinie de neuzen zou gaan richten op de farmacologie van moordmateriaal, dat om commerciële redenen als onbekend werd uitgeroepen.

  Jammer, maar ooit komt het toch zover.
  Intussen maakt men hier het proces van iemand waarbij decisionmakers (VRT-nieuws 15/03/2013-19h00) zelf verklaren dat op basis van hun kennis (of het gebrek daaraan) het niet mogelijk is om juridisch een uitsluitsel te geven over al of niet toerekeningsvatbaar.
  Uiteindelijk oordeelde de Kamer van Inbeschuldigingstelling als Pilatus met een arrest : “Jesus of Barabas?”.
  Het volk (volksjury) zoekt het maar uit, wie men wil lynchen.
  Na de ‘deskundigen’ van vandaag en het ‘geleide debat’ weet niemand nog wie Barabas wel is.

  Een kaste, die moordt door agressie therapeutisch voor te schrijven, geniet bescherming van de voorzitter die de debatten leidt.
  Een rechtspleging onwaardig.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Waarom blijft Kim De Gelder agressief makende stof slikken

  Posted on March 10th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De verslaggeving op assisen over het medicatiegebruik is niet correct. Efexor (venlafaxine) staat op plaats negen in de top tien van agressieverhogende middelen.

  Op 11 juni 2010 besprak ik al de toegediende antipsychotica, MAAR OOK het blijven toedienen van een PSYCHOTICUM. Om commerciële redenen verkiest healthcare om psychotisch makende stoffen te voorzien van koosnaampjes, in dit geval noemt men venlafaxine een antidepressivum, terwijl de stof chemisch een phenylethylamine is en dus een volbloed amfetamine.

  In januari 2011 raakte de toptien lijst bekend van medicatie die het meest agressief gedrag doet ontstaan. Vroeg ooit eens iemand aan de behandelende artsen waarom Kim De Gelder nog steeds Efexor slikt, een stof die op nummer negen prijkt van die lijst? Is de man verslaafd aan amfetamines en is ontwennen helemaal niet de moeite waard? Waarom verzuimt men na te gaan of de moorden begaan werden onder invloed van psychotica? Waarom getuigen ‘deskundigen’ in deze assisenzaak over medicatie, waarvan blijkt dat hun kennis over de ingestelde toxicomanie onbestaande is?

  Ik citeer uit Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:934-7 Gepubliceerd op: 05-05-1999 (in print verschenen in week 18 1999) Farmacologie. Venlafaxine is een fenylethylaminederivaat dat de presynaptische heropname van serotonine en (in mindere mate) van noradrenaline remt. Venlafaxine is een effectief antidepressivum, bij zowel ambulante als klinisch behandelde patiënten. Het is effectief bij depressies met melancholische kenmerken, maar het is niet onderzocht bij depressies met psychotische kenmerken, suïcidaliteit of lange episodeduur. Einde citaat. Het remmen van een heropname of het herladen van energiecomponenten van het zenuwstelsel is intussen al enkele jaren naar het rijk van de fabelen teruggebracht, maar wordt op vandaag om commerciële redenen in stand gehouden. Vanzelfsprekend handig om daarbij de ware schuldigen aan psychotisch gedrag buiten schot te houden. Zie ook: Wie is de moordenaar? Gepubliceerd op 12 januari 2013.

  Stel… Ik word vanuit de zevende verdieping uit het raam geduwd. En in plaats van alleen maar te pletter te vallen, kom ik terecht op een voorbijganger, die daarbij zelf om het leven komt. Ik overleef.Ben ik dan de moordenaar van de dode persoon? Wie zal terechtstaan voor de moord op de voorbijganger?Een vraag waarmee het parket en het openbaar ministerie al sinds 2009 worstelen in de zaak van Dendermonde.Groot probleem blijft het feit dat niemand WIL weten wie mij uit het raam heeft geduwd. Waardoor voor waar wordt besloten dat ikzelf uit het raam ben gesprongen om die voorbijganger te vermoorden. Omdat ik alleen maar veinsde dat ik uit het raam ben geduwd. Een volksjury zal daarover eerlang een oordeel vellen. Want die volksjury kan en mag niet weten wie mij uit het raam heeft geduwd, zelfs terwijl een onderzoek daarover een duidelijkheid had kunnen brengen. Welke moordenaar zal de volksjury berechten? En op basis van welk onderzoek?

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • 2013:Will healthcare reveal the secret of healing psychotics

  Posted on January 1st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Happy New Year!

  Psychotics (substances which make psychotic) cure ADHD, depressions, PTSD, cold toes, obesity, Irritable Bowel Syndrome (IBS), menopause (as a non-hormonal based treatment, Pristiq,Efexor) and a lot of new diseases, to be invented by DSM-V.

  Also some anticonvulsants, mood-stabilisators (Depakine-Tegretol-Topamax as prodrugs), anti-dementia (Aricept), anti-Parkinsons (Azilect-Eldepril) are based on that feeling of well-being when the nervous system responds with a fight-or-flight-reflex caused by destroyed neurons.

  Because of commercial reasons, the real workingmechanism is usually proclaimed as unknown.

  Hence the need to compensate psychotic side-effects with expensive anti-psychotics (neuroleptics) and chemical-bipolar balancing on psychotics and anti-psychotics.

  More details on psychotics are covered on newsletter 607 (18 december 2012 – Dutch)

  Gelukkig Nieuwjaar en een voorspoedig 2013.

  De verwachting bestaat dat healthcare de dertien in het jaartal zal aangrijpen om de geheimdoenerij rond psychotica te onthullen.

  Ooit zal toch eens een instantie de commerciële spagaat van Janssens Pharmaceutica mogen ontmaskeren.

  Op de bijsluiter van Concerta wordt de amfetamine-werking van dat cocaïneproduct als onbekend uitgeroepen, terwijl een intern document beschrijft hoe men proefdieren met dezelfde ADHD-psychotica eerst psychotisch maakt om daarop dan de eigen anti-psychotica te kunnen uittesten.

  Wat baten kaars en bril.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Medisch manna met oxymoron

  Posted on May 21st, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Net zoals een halfdroge rosé-wijn, schijnt medisch een “jonge dementie” een financiële voltreffer te worden.

  Zelfs al zal men er geen dure medicatie bij kunnen slijten (volgens C.Van Broeckhoven), het tot stand brengen ervan belooft alvast veel goeds.

   

  Beter nog: die medicatie IS ER AL.
  Zowel duur als zogezegd performant.

  Zo performant bovendien, dat de orde van apothekers mij al veroordeelde met een berisping, omdat ik het publiek zou aanzetten om geen medicatie tegen dementie te slikken.
  Niettegenstaande er, om dementie te genezen, nooit een enkele pil zal komen. Jamais.

  Immers, al een aantal jaren  maak ik bekend hoe de commercieel geprezen werking van Alzheimer-medicatie eigenlijk tot stand komt.

  Terwijl het onbekend houden van die werking zowel voor artsen als voor healthcare commercieel heel handig is.
  Farmaceutische deontologie hoort hierbij op in te spelen.

  Na de leerpil komt de geheugenpil eraan.

  En dit leerde De Standaard ons al op 17 juli 2008.

  Bemerk dat venlafaxine (Efexor) als een zuivere amfetamine (phenylethylamine) door healthcare geschikt wordt bevonden om klagende bedroefden niet alleen te drogeren, maar om ze bovendien daarmee ook nog een echte depressie aan te smeren.

  De verslaving aan die doping maskeert men door te dreigen met het hervallen van een depressie, wanneer het drogeren stopt.
  Waarbij ook hier de onbekend te houden werking commercieel als een toppunt van wetenschap overeind blijft.

  Donepezil (Aricept) is doping en dat wisten we intussen ook al vier jaar, het stond zelfs al in de krant.
  Alvast grappig, dat zoiets in al tijd door niemand wou geweten zijn.
  Toch niet door zij, die zich in farmacologische wijsheid plegen te onderscheiden van simpele apothekers.

  Nu het lucratieve circus op snelheid raakt, komt het oxymoron van jonge dementen voor de dag.

  Maar hoe ontstaat voortaan die jonge dementie?
  Geen kat schijnt het voorlopig te (willen) weten, want duur onderzoek in die broze onbekende materie is leuk voor de media en … voor het zakgeld.


  Voor het bekend maken van de oorsprong van dit medisch oxymoron, zal ik wel nooit een prijs krijgen.
  Misschien veel te simpel en vooral niet wetenschappelijk.

  http://www.megablunder.net/werking

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Onbekende werking is onethisch, stelt healthcare.

  Posted on March 17th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  In Australië zijn de gezondheidsdiensten van mening dat wanneer je niet weet hoe een medicijn of een drug werkt, je dan onethisch bezig zijt.

  Zou dit ook gelden voor Rilatine, Ritaline, Concerta en SSRI’s of wordt hier met een dubbele standaard gewerkt oftewel met 2 maten gemeten.

  Laat het nu juist dezen zijn waarvan verwacht wordt dat ze wel een en ander weten, die zich hullen in ‘werkingsmechanisme onbekend’.

  CBG schrijft over methylphenidaat (Rilatine, Ritalin, Concerta):

  De actieve metaboliet van Strattera is precies identiek dezelfde als die van Prozac.
  En wat weet de medische literatuur over de werking van Strattera?

  Dat die actieve metaboliet in Prozac SELECTIEF de reuptake van serotonine verhindert, dat diezelfde metaboliet in een pillendoosje met Strattera erop zomaar vanzelf weet dat nu SELECTIEF de reuptake van noradrenaline moet verhinderd worden, om daarmee bij de verzonnen aandoening ADHD, patiënten te behandelen die ZOUDEN lijden aan dopaminestoornissen.

  Het ‘presume’-ritueel van het medisch establishment, waarmee wordt aangetoond dat niemand daar weet waarmee men eigenlijk bezig is.

  Wie zijn de dommen?
  Zij die fabeltjes verzinnen, of zij die de fabels ook geloven.

  Is dit ethisch?

  Efexor staat in de top-10 van medicatie die het meest agressie veroorzaakt.
  Vanzelfsprekend weet niemand hoe zo iets mogelijk is.

  Maar wat wel iedereen schijnt te weten, is dat de stof gebruikt wordt bij depressies, koude tenen, menopauze, prikkelbaar darmsyndroom, angsten, PTSD en ook bij chemotherapie om borstkanker mee te behandelen.
  En waarom ook bij borstkanker?
  Want hoe werkt Efexor nu eigenlijk?

  Lees wat de medische – (in de greep van commercie) – top, die bovendien geen sukkels zijn, omdat ze door de commerciële healthcare financieel worden gepusht, lees wat die top daarover weet.

  Juist… NIETS!

  Terloops even wijzen op de venijnige manier waarop Lareb, maar ook FDA sjoemelen met gegevens over gevaarlijke geneesmiddelen.
  Het weze mij hier dan toegestaan om opnieuw het woordje: onethisch op tafel te gooien.

  Het artsenberoep gedijt wanneer opgefokte buffels als bevoegde beroepsgevormde autoriteiten (financieel) voorop worden gejaagd in een kudde.

  Door de orde van apothekers word ik achterna gezeten, precies omdat ik bevoegheidsoverschrijdend wel de buffels als bevoegde beroepsgevormde deskundigen met een autoriteit zou aanvallen.
  Terwijl die autoriteit alvast en blijkbaar niet op kennis steunt.

  Dient een beroeps-deontologie hier om ethisch misbruik door onkunde te verschonen?
  En bestaat ethiek immers niet uit de deontologie van iedereen in een zichzelf respecterende maatschappij?

  Hoe kan een apotheker deontologisch falen, wanneer hij simpel op een elementair maatschappelijk ethisch gevoel appelleert?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Psychiatrie in de greep van de commercie.

  Posted on March 16th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

   Helemaal niet erg, zo luidt de redenering, zij die geen geld krijgen van de industrie zijn sukkels en sukkels schaden de medische kwaliteit.

  Maar hoe noemt men dan de genieën, die artsen pushen om bij kinderen een toxicomanie in te stellen en te onderhouden en dat op basis van een neurobiologische diagnose die niemand kan stellen, van een ziekte die bovendien zelfs helemaal onbestaande is?

  Nuttig om hier de man die zoiets verkondigt te situeren.

  Die kreeg op 21 januari 2011 van mij al een ‘eervolle’ vermelding als expert.

  Prof.dr. Henk Jan Out wordt hoogleraar farmaceutische geneeskunde aan het UMC St Radboud.

  Ik citeer uit 21/01/2011:
  Wat een kans om een nieuwe generatie te onderwijzen in echte kennis, in plaats van SSRI’s SSRI’s te blijven noemen, terwijl ze helemaal niets met serotonine of een reuptake te maken hebben, maar doodgewoon alleen maar drogeren net als andere amfetaminestimulantia.
  Maar de medische wetenschappelijke literatuur zodanig laten sponsoren dat een commercieel cordon kan groeien tegen alles wat in de weg kan staan van een gevaarlijke waarheid, het intoxiceren en het nog zieker maken.

  Zou de man op de hoogte zijn van een nakende Alzheimer-epidemie en ook weten op welke manier die is tot stand gekomen?

  Of is het nu net dat gesponsord onderzoek, die ervoor zorgt dat farmaceutische stoffen formidabel goed zullen werken bij preventie of behandeling van dementies, die per slot van rekening konden ontstaan, precies omdat gesponsord onderzoek ervoor zorgde dat de dementie tot stand kon komen, door een opgelegde veilige waan over psychotica die zenuwstelsels verwoesten?

  Zou de man ook weten dat het plotse doodvallen door intens psychotica-gebruik, geen aangeboren hartziekte is, maar een pulmonaire hypertensie?

  Eigenlijk kan die man het niet weten, want gesponsorde technieken zorgden ervoor dat de conclusies van het wereldcongres van cardiologen in 2003 in Venetië, nooit tot in de medische literatuur zijn geraakt.

  In die conclusies stond immers, dat een van de grootste oorzaken van de vele fatale pulmonaire hypertensies in die tijd, veroorzaakt werd door het hoge methylphenidaatgebruik.

  Methylphenidaat staat voor Rilatine en Concerta.

  Hier is een operette gaande en het vuile, smerige gesjoemel gebeurt achter de coulissen.

  Een professor doctor hoogleraar farmaceutische geneeskunde aan een universiteit, waarvan de loopbaan afhangt, door te onderwijzen wat de farmaceutische industrie hem als fabeltjes voorhoudt.

  Plat op de buik gaan en basiskennis afzweren voor geld, aanzien en macht.

  Schandalig om zoiets dan nog, ten onrechte afgeschilderd, te gaan noemen.
  Walgelijk dat universiteiten daaraan medewerking verlenen.

  Einde citaat.

  Maar wat blijkt?

  Beste Fernand,De heer Out is weliswaar hoogleraar in Nijmegen, maar geen gewoon hoogleraar, dus niet op grond van een normale sollicitatieprocedure aangesteld en betaald door de universiteit.Hij is bijzonder hoogleraar, betaald en benoemd door de Saal van Zwanenbergstichting.

  En wie was Saal van Zwanenberg?

  De oprichter van Organon.

  De stichting zal dus ook wel door Organon (tegenwoordig MSD) worden gefinancierd.

   

  Wat een zwendel allemaal.

  Alleen de allerbesten worden door de bedrijven opgezocht en (financieel) ondersteund.
  Zoals de heer Out wil laten geloven.

  Wat volgt is een staaltje van wat de ‘besten’ in samenwerking met een gulle financiële steun van een farmakleutisch bedrijf in staat zijn.

  Sukkels overkomt zoiets niet, zelfs al zijn ze niet wetenschappelijk zo bevoegd om de werking van een en ander toch uit te leggen, waar de wetenschap voorhoudt dat de werking (commercieel) onbekend moet blijven.

  Een farmaceutisch bedrijf slijt een psychoticum (Efexor), dat met een menopauze-indicatie op plaats 10 voorkomt en als antidepressivum op plaats 9 voorkomt in de top-10-lijst van stoffen, die het meest agressie veroorzaken.

  Naast agressie zijn bij het gebruik van die stof ook bijwerkingen gemeld als opvliegers en blozen.
  Vanzelfsprekend worden die bijwerkingen door Lareb (Nederlands instituut die gemelde bijwerkingen van medicatie hoort te publiceren) bijgehouden en gepubliceerd op de website ervan.

  In april 2011 promoveert een dame aan de universiteit van Utrecht met sponsoring van het bedrijf van Efexor, met de stelling waarbij een ondersteunende chemotherapie bij borstkanker, het gebruik van Efexor nu juist opvliegers en blozen zou kunnen tegengaan.

  Lareb is schijnbaar op de hoogte van die gesponsorde promotie en laat de eerder gemelde bijwerkingen omwille van die tegenstrijdigheid door Efexor van hun website verdwijnen.

  Maar door wat de vorige twee verwijzingen aantoonden, raakte tevens de redacteur van het farmaceutisch weekblad gealarmeerd en verlangde van de gesponsorde genieën, die immers geen sukkels zijn omwille van de bik-farma-sponsoring, een farmacologische uitleg van de stelling waarmee aan de universiteit de graad van doctor werd behaald.

  En je raadt het nooit!!!

  Met de steun van de commercie kan iemand die anders een sukkel zou zijn geweest, door helemaal niets te weten, aan de universiteit van Utrecht tot DOCTOR PROMOVEREN, door evenmin iets te weten.
  De farmacologie waarop de doctoraats-scriptie van Annelies steunde, blijkt doodgewoon ONBEKEND te zijn.

  Of hoe een sukkel tot een genie kan uitgroeien op basis van die ene en dezelfde ONKUNDE, met alleen maar de financiële of commerciële trigger.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Scenic Shit Recycling Industry: SSRI

  Posted on January 15th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments


  http://www.naturalnews.com/034638_SSRI_drugs_antidepressants_high_blood_pressure.html


  http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2011/07000/Selective_Serotonin_Reuptake_Inhibitors_and_Risk.16.aspx

  Healthcare drogeert voortaan ook ongeboren kinderen in de ‘veilige’ baarmoeder.

  Evidence based medicine is de commerciële poot waarop healthcare steunt.
  En die poot lijdt aan het FIF-syndroom.
  Negatieve evidenties bestaan medisch niet, alleen de positieve zijn therapeutisch en lucratief waardevol.

  De metaboliet van Strattera 18mg. is chemisch en farmacologisch precies identiek aan de metaboliet van Prozac 20mg.

  Strattera is bijgevolg een vermomde of een gerecycleerde Prozac.

  Het zwarte deel van de molecule wordt meteen na inname afgescheiden van het rode, dat als een nieuw amfetaminepatroon bij Prozac aan een DDD van 20mg/70kg alleen maar drogeert en bij een DDD van 80mg/70kg (bij ADHD en Strattera) drogeert tot dwangmatig psychotisch (of robotmatig dociel, zoals men verkiest).

  En waarom zouden Prozac of Strattera nu ineens ook ‘Shit’ zijn?

  Niet alleen omdat de oorspronkelijke SSRI-naam elke betekenis heeft verloren – reuptake van wat dan ook bestaat simpelweg niet  – maar omdat healthcare, zelf FIF-ziek zijnde, aan de bevolking een nieuwe amfetamine-doping wou aansmeren, zonder daarbij te hoeven wijzen op de negatieve evidenties (lees: gevaren) van het dopinggebruik.

  Chemisch zijn de meeste nieuwe antidepressiva varianten op het phenylpropylamine-patroon, terwijl  sommigen (Wellbutrin,  Zyban,  Efexor) bovendien zelfs zuivere amfetamines (phenylethylamine-patroon) zijn, die men als ‘veilige’ medicatie durft verkopen.
  Zonder een opiumreglementering dan nog!

  25Jaar lang heeft men deze komedie voor de wereld kunnen verborgen houden.
  Al die tijd is men erin geslaagd om de slogan ‘werking onbekend’ als officiële medische wetenschap in stand te houden.
  Serotonine-of dopaminefabels verdrongen de echte werking.

  Omdat die doping nieuwe aandoeningen doet ontstaan, wordt die door het medisch establishment gekoesterd als het opperste goed.

  Depressies, schizofrenie, dementie, hartafwijkingen en zelfs een epidemie van agressie en schuttersfestijnen voeden het vakgebied van de geleerden die sprookjes belijden van een industrie die op een weelderig gekleurde wijze gevaarlijk gif aan de man brengt.
  Die geleerden zijn bovendien de dwaze onnozelaars die maatschappelijk pronken op de hoogste ladders, alleen al omdat ze geen neurobiologische diagnose hoeven te stellen en niet eens beseffen hoe ze met gerecycleerde rommel nieuwe generaties om zeep helpen.

  Zo wijs als ze zijn, met een academische kennis over SSRI’s, waarvan de werking als onbekend is uitgeroepen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Marc Moens colludeert crimineel.

  Posted on December 2nd, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Het merk is van belang, en als dit aan apothekers wordt overgelaten bij kankerpatiënten, gaan er doden vallen. (De Standaard , 2 dec 2011)

  Met het merk bedoelt de arts (voorzitter van het artsensyndicaat van specialisten), dat de vakkennis van de arts over medicatie uiteindelijk bij het farmaceutisch bedrijf ligt.

  En omdat niet alleen het aanzien, maar vooral het gepamper door healthcare daar van afhangt, valt te vrezen dat een en ander zou kunnen opdrogen.

  De laatste tijd immers begint stilaan duidelijk te worden op welke manier artsen zogezegd ‘kennis’ hebben over medicatie waarmee ondermeer voortaan ook een chemotherapie tegen borstkanker zou moeten behandeld worden.

  Een doctoraatsverhandeling, ook gesponsord door het bedrijf dat het psychoticum venlafaxine (Efexor) op de markt heeft, zet artsen aan om voortaan dit amfetamineproduct te gebruiken supplementair aan de kankertherapie.

  En waarop steunt die reclamestunt?

  Heel simpel, op de onkunde van het medisch establishment over de werking van de doping, die men als geneesmiddel heeft gekwalificeerd.

  Kennis hoeft al helemaal niet meer, het merk is daarbij van belang.

  Als het merk bepaalt dat je door een borstkankerpatiënt te drogeren met amfetaminedoping een leven kunt redden, dan zal niemand verrast opkijken als die patiënt uiteindelijk sterft door een pulmonaire hypertensie of door zelfmoord.

  De kanker zal de officiële doodsoorzaak zijn, en zowel arts als het merk zullen al fluitend vrijuit gaan.

  Immers van al de sterfgevallen op vandaag door het gebruik van psychotica bij alle uitgevonden aandoeningen worden niet eens statistieken bijgehouden.

  Houdt men statistieken bij van de aangeboren hartziekten tijdens de examens aan hogescholen en universiteiten, van voetballertjes of renners die plots doodvallen, dokter Marc Moens?

  Van de zelfmoorden die gebeuren wanneer iatrogeen depressies worden opgedrongen?

  Kan de dokter voor de blote vuist vertellen hoe bijvoorbeeld de merkpsychotica werken, die hij gebruikt?
  Ik zal heel geboeid luisteren naar die wetenschappelijke uitleg.

  Al vrees ik dat  het merk dit aan de dokter niet zal willen wijsmaken.

  Artsen zijn beter af en presteren commercieel beter wanneer ze die details niet kennen.
  En hoe zouden apothekers die wel kennen, wanneer de slimme doktoren ze eens niet (mogen) weten?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Gezonde opvliegers en perverse medische onkunde.

  Posted on November 26th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Opvliegers zijn lastig, maar SSRI’s zijn schadelijk.

  Maar wie denkt dat overheden de bevolking zouden beschermen tegen een winstgevende medische behandeldrang, is eraan voor de moeite.
  Mooie woorden, dat wel, maar als het op daden aankomt, dan kiest men voor het corruptiegeld.

  Dit gaat uit van de overheid, maar waag het eens om, als burger, een van de hoofdthema’s van dit subsidieprogramma van de EU,  zelf proberen uit te voeren.
  Berisping en verachting vallen je te beurt.

  Onlangs kon zowel healthcare als overheid door de eigen hubris toch betrapt worden op de kwade trouw, waarmee men de bevolking om puur geldgewin gemakkelijk comfort, via doping, gaat aansmeren, waardoor de bijwerkingen garant staan voor nieuwe ziekten en de daarbij horende lucratieve behandelingen.

  Tot grote publieke tevredenheid kan met amfetamine-en(of) cocaïnedoping elk welvaartskwaaltje even wijken, wat meteen ook de onvermijdelijke klantenbinding tot stand brengt.

  Opvliegers bij gezonden zijn al eeuwen bekend, maar sinds die voortaan ook als gevolg van een chemotherapeutische behandeling tegen borstkanker ontstaan, is de stap naar opvliegers als een te behandelen ziekte snel gemaakt.
  Vandaar: psychotica (Efexor, clonidine) voorschrijven om het circus op gang te houden.

  Terwijl het evengoed anders zou kunnen.

  Als er al zo veel bekend is en de meest simpele middelen uitkomst bieden, zou alleen met het oog op de zin of het nut van wetenschappelijk onderzoek hieraan geen cent moeten worden besteed.

  Een industrie van academische doctoraten draait op de onkunde van omhooggevallen vakidioten, die alleen door het eigen jargon van evidenties overeind blijven, maar blunderen wanneer simpele kennis vereist wordt.

  Wanneer komt de dag dat aan universiteiten eindelijk opnieuw kennis zal aangeleerd worden?
  De leerboeken om dit mogelijk te maken bestaan alvast.

  Alleen had Guyton (nog) niet chemisch uitgelegd hoe de ‘fatigue’ de cellen precies doet afsterven.

  Meestal leg ik dit uit op de lezingen die ik geef en staat ook uitgelegd in mijn eerste boek.
  Wat om begrijpelijke redenen dan ook als niet-wetenschappelijk wordt afgedaan.
  De medische wetenschap is vanzelfsprekend meer gediend met: ‘werking onbekend’, omdat de leuke evidentie van een toxicomanie, veel meer dan kennis, enorm loont.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Kleine toelichting bij iatrogene zelfmoorden.

  Posted on November 19th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Ter info : uit mijn antwoord aan iemand die vraagt: Lijkt het je een aanvaardbare combinatie of zou dit slikken ( hetgeen ik uiteraard niet van plan ben) ernstige gevolgen hebben? Mij gaat het vooral om het feit dat er 2 antidepressiva lijken te worden gecombineerd.”

   

  Van: Jan Vanhaelen [mailto:jan.vanhaelen@skynet.be]
  Verzonden: zaterdag 19 november 2011 12:06
  Aan: x

  Onderwerp: RE: kleine toelichting

  Paroxetine (oa Seroxat), SSRI : “ …dat sinds 1991 internationaal op de markt is. Sinds de introductie op de internationale markt hebben ongeveer twintig miljoenmensen het middel gebruikt.Het middel werd in 2005 in verband gebracht met een toename van het aantal zelfmoordpogingen door volwassenen. Uit een onderzoek onder meer dan 1500patiënten bleken 7zelfmoordpogingen plaats te vinden bij personen die paroxetine gebruikten. In de controlegroep, die een placebo toegediend kreeg, vond slechts één suïcidepoging plaats. Ook bleek het middel te leiden tot meer suïcidale gedachten”(Wikipedia)

  Je mag dus stellen: op 20 jaar 80.000 (tachtigduizend) zelfmoordpogingenméér dan wanneer dit middel niet op de markt zou geweest zijn.

  En er wordt op Wikipedia niet vermeld hoeveel “gelukte” zelfmoordpogingen, dus doden, er waren. gemiddeld met SSRI’s mag men rekenen op 1 “gelukte” zelfmoord op 5 pogingen. Dus mag je voor Paroxetine alleen al tot nu toe officieel minstens16.000 doden tellen. Dat zijn de officieel via studies op een doelgroepje aangetoonde cijfers, maar iedereen weet dat de reële cijfers 3 tot 4 keer zo hoog liggen. En dat is dus ong. 60.000 dodente vééldan wanneer dat middel niet zou bestaan hebben. En dit is maar één van de hele gamma ssri’s en maar een fractie van alle middelen die zelfmoord (en andere vernietigende werking) veroorzaken.

  Een aantal vroegere studies gaven zelfs nog veel ergere resultaten (studies 1997): bv. mét Serzone (ssri) 9 zelfmoorden tegenover 0 zonder en 12 pogingen tegenover 1 zonder ( op 3496 proefpersonen). Met het meer gekende Effexor (ssri) 7 zelfmoorden mét tegenover 1 zonder en 36 pogingen mét tegenover 2 zonder (op 3082 proefpersonen)… (artikel in Deviant juni 1998 Nr.17) Om een goed idee te hebben van wat er zoal gebeurt, zou je het hele artikel aandachtig moeten lezen en bestuderen, maar de conclusie is duidelijk: criminele activiteiten van de farma voor geldgewin.

  In België kom ik, zoals je weet, op basis van statistieken en getuigenissen en ingevolge wat ik las en vernam, tot meer dan 50.000 onnodige doden door toedoen van het bestaan van psychiatrie en van psychofarmaca in de jongste 50 jaar, maar ook hier mag je 3 tot 4 keer zoveel tellen, dus tot 200.000. Op het miljard mensen in onze ‘Westerse beschaving’ betekent dat dus ( x 100) ongeveer minstens 20.000.000 (20 miljoen) op 50 jaar! (natuurlijk een “peulschil” in vgl tot het aantal doden door oorlogen in de tweede wereldoorlog op één tiende van die tijd + geografisch en naar leeftijd en sociale klasse vrij gelijkmatig verspreid over die 50 jaar en precies daardoor “aanvaardbaar” voor de overheden en de media).

  Van Mirtazapine (Remeron, tetracyclisch AD) heb ik niet gaan opzoeken, maar het toedienen van 2 AD’s van gelijk welke soort tegelijkertijd is dus nooit professioneel te verantwoorden, maar (bijna?) iedereen doet het toch maar (soms zelfs combinaties met 1 tot 3 ad’s + 1 tot 3 neuroleptica + 1 tot 3 slaapmiddelen + 1 tot 3 kalmeermiddelen en dan nog andere niet-psycho farmaceutische middelen).

  Ik heb in de voorbije 20 jaar heel de pers en de media en alle verantwoordelijken gewezen op al die toestanden en op de totale onwetenschappelijke en daardoor dus criminele manier (met onschatbaarveel duizenden onnodige doden ieder jaar) van doen van héél de sector van de psychiatrische en van de (psycho)farmaceutische industrie, maar (op enkele uitzonderingen van journalisten en kleine vissen onder de parlementariërs, die al snel wisten dat ze er ook niet tegenop konden) wordt de waarheid over al die dingen gewoon stilgehouden enkel en alleen omwille van het vele geld dat ze eraan verdienen.

  In het Nederlandse taalgebied zijn ENKEL en VOORAL Fernand Haesbrouck en Frank Van Meerendonk en enkele van hun vrienden wetenschappers en professoren bekwaam om over deze toestanden te spreken of te publiceren.

  Al de rest is ofwel corrupt ofwel onbekwaam, onwetend (of opzettelijk blind).

  Ze zijn echter wel zeer bekwaam in het bedriegen en zelfs doden van mensen en in het geld verdienen, wat nu eenmaal het belangrijkste lijkt in onze maatschappij.

  Groetjes,

  Jan

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us