Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Rilatine helpt tegen alles

  Posted on July 3rd, 2014 Fernand Haesbrouck 1 comment

  Journalistiek en wetenschappelijk gaan de krant en de professor hier zwaar in de fout.

  Even herinneren hoe het allemaal begon.

  Nu schijnt er evidentie te bestaan dat Rilatine ook bij het stotteren zou werken.

  Want Rilatine werkt zelfs bij het behandelen van pedagogische onmacht, bij moeders met een maatje meer, bij het sporten of om bij party’s performant te blijven fuiven.

  Net zoals Cymbalta helpt bij koude tenen, Efexor bij menopauze.
  Depakine als moodstabilisator en zogezegd anti-epilepticum.
  SSRI’s bij Post Traumatisch Stress Syndroom en om het doodvallen, het zelfmoorden en de anti-psychotica op gang te houden.
  Of om een winstgevende vasculaire Alzheimer ermee op gang te brengen.

  Amfetamine-analogen en psychotica veroorzaken een therapeutische mindcontrol door de bouwstenen van het zenuwstelsel dosis per dosis kapot te maken.

  Van een professor aan de universiteit mag de maatschappij verwachten dat zijn uitspraken op kennis zijn gebaseerd.

  Helemaal niets daarvan hier.

  De professor verzuimt om uit te leggen hoe het stotteren tot stand komt en hoe Rilatine daaraan iets verhelpt.

  De professor verzuimt te verklaren hoe Rilatine niet alleen bij het stotteren helpt, maar ook helpt bij gewoon alles waarvoor het gebruikt wordt.

  Dirk Devroey… die werking van Rilatine IS WEL BEKEND.
  Waarom verzwijgt U dit aan de journaliste en de maatschappij?

  Veerle Beel… die werking van Rilatine IS WEL BEKEND.

  Waarom verzwijgt U dit aan de lezers van de krant?

  En kom niet voor de dag met ‘vermoedens’ van werking.
  Geen van die vermoedelijke werkingen zijn tot op heden bevestigd.
  Sinds 1955 bestonden geen therapeutische indicaties voor methylphenidaat omdat de werking ervan wel bekend was.

  Toen op het einde van de zeventiger jaren de geneeskunde het hebben van kennis overboord heeft gegooid, opende wagenwijd een ruime horizon van wel therapeutische mogelijkheden voor ‘presumed’ en zelfs voor nieuw te catalogeren aandoeningen, gebaseerd op gedrag.
  Het stotteren is daar nu bijgekomen.

  Als FDA en overheden niet financieel aan de farmaceutische macht zouden gebonden zijn, zou alle medicatie met ‘werking onbekend’ verboden zijn.

  Een werking, die evident blijkt, is nooit onbekend.
  Kennis erover werd overboord gegooid.
  Een fabel die men verzint en als ‘presumed’ uitroept, dient om de echte werking te verbergen.

  Dit is bedrog op grote schaal.

  En het gaat hier om bedrog die de gezondheid aangaat.

  Klein detail, bij wijze van ‘in cauda venenum’.

  Kunnen de professor en de journaliste ook uitleggen waarom hier in doseringen van 20mg werd gewerkt en waarom niet met 5 of 10 mg?
  Bestaan stotter-resultaten bij gebruik van die meer courante doseringen?

  Dit bij wijze van een klein examen-vraagje, van mij dan aan de geleerde professor.

  Om te testen op ‘kennis’.

  Ik vraag zelfs niet of die personen weten dat Rilatine internationaal onder klasse II is gereglementeerd, omdat dit wel kennis veronderstelt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Kim kwijnt psychotisch weg – kom nou

  Posted on February 26th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Efexor is chemisch een phenylethylamine.
  Phenylethylamines zijn amfetamines.
  Amfetamines zijn psychotica, die psychotisch maken, een controleverlies over gedrag veroorzaken en daardoor … agressie doen ontstaan.

  Wie doet nu zoiets?
  Medici of kwakzalvers?

  En waarom doen die ene (medici) het en die andere (kwakzalvers) het ook?

  Jammer genoeg … zo kinderachtig en zo simpel.

  Ze weten het zelf niet.
  Ze mogen het niet weten.
  Ze worden geacht de specialisten te zijn van het psychotisch gedrag en kennen alleen maar anti-psychotica.
  Zelfs psychotica gooien ze op hetzelfde hoopje van de anti-psychotica.
  Omdat chemie en farmacologische kennis ze vreemd is.

  Ik had en heb nog steeds medelijden met de huidige maatschappij, als ik de farmacologische onzin meemaakte, die op het proces werd ten toon gespreid.
  Een moderne samenleving heeft recht op veel beter, of op minstens toch de waarheid.

  Nooit gedacht dat ik volgend stukje over het ganse verhaal – met overzicht – nog had moeten bovenhalen.
  Ik doe het nu weer, precies omdat de laatste tijd (eergisteren nog) meer ‘evidenties’ opduiken die mijn stelling bevestigen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • 13 januari, dag van de kwakzalvers en universiteit Groningen

  Posted on January 10th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Op 13 januari 2010 promoveerde J.Wijkstra in Groningen met een gesponsorde (Astra-Zeneca en Pfizer) scriptie, waarbij commerciële reclame werd gemaakt voor een nieuwe combinatie-pil met daarin venlafaxine (Efexor) als een amfetamine-psychoticum en quetiapine (Seroquel) dat meteen als een anti-psychoticum diende om te corrigeren.

  Water en vuur zeg maar.
  Om te genezen van een tot stand te brengen en in stand te houden psychotische depressie.
  http://www.rug.nl/corporate/_shared/nieuwsbrieven/2010/promoties-oraties/01_Wijkstra

  Jammer genoeg raakte ik van dit feest pas 1 dag op voorhand op de hoogte en werd die ‘gekochte’ promotie nooit teruggedraaid.

  Precies 1 olympiade later, op 13 januari 2014, opnieuw in Groningen, zelfde scenario.

  Een topfiguur van de geldmachine (Lentis), die kinderen lucratief therapeutisch dwangmatig psychotisch maakt, ambieert een geleerd ogende titel.

  Deze keer was het genootschap tegen de kwakzalverij er als de kippen bij om in te grijpen.

  Net op tijd kon ik met mijn bericht van eergisteren de kwakzalver-bestrijders een handje toe steken.

   

  Ik hoop daarmee voor alle tegenwoordige en latere kindjes, dat met deze acties toch ooit de ware kwakzalvers zullen ontmaskerd raken.

  Maar voor mij persoonlijk kan deze 13 januari nooit meer stuk.
  De eerste dag ooit om zelf 365 dagen lang ‘soixante-neuf’ (69 jaar) te mogen zijn.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Rilatine priapisme of hoe kennis bevredigt en EBM rijk maakt

  Posted on December 18th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Niemand op deze aardbol hoeft te weten hoe zoiets mogelijk is.
  Vandaar dat alvast healthcare de echte oorzaak voor de bevolking zal verzwijgen.

  Maar toch verheug ik mij dat media erop kicken.
  Iets wat van korte duur zal zijn, na het hebben van kennis over dit natuurverschijnsel.

  Laat voor deze ene keer Rilatine de bevolking wijzer maken, zonder er maar 1 pil van te hoeven slikken.

  Keer met mij terug in de tijd en … geniet van kennis die voor artsen en hun academische opleiding commercieel een groot taboe moet blijven.

  Nieuwsbrief 425 (november 2011) gaat over weeral een zeldzaam geval van priapisme of voorspelbare dystonie, wanneer hoge doseringen (veilig gewaande) psychotica en antipsychotica worden toegediend.

  Nieuwsbrief 685 (juni 2013), waarbij voor mij een van de laatste puzzelstukjes uit de hemel kwam gevallen, die de muur rond medische ‘onkennis’ in die materie helemaal sloopte.

  Zolang de bevolking voortaan niet zelf gaat optreden tegen die medische onkunde, die om vanzelfsprekende redenen door de overheid en de media wordt gedoogd, zal er blijvend gejammerd worden over aandoeningen die maar niet willen genezen en over de nieuwe ziekten, die schijnbaar niemand onder controle kan krijgen.

  Mensen, vraag aan artsen, overheid en media, waarom deze kennis medisch een taboe moet blijven?

  Pipamperon priapisme.Het slappekoorddansen van EBM (Evidence Based Medicine).Waar evidenties het hebben van kennis vervangen.
  En opeens ontpopt pipamperon zich bij een 13-jarige puber als een potente super-Viagra.Het NTVG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde -NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A3132) kwam er als de kippen bij met tekst en uitleg.

  Alleen jammer van het schrijnend gebrek aan kennis, al kan aan Vincent K. Dik, Otto K. Kisman en Mieke Dousma, als bevoegde beroepsgevormde deskundigen, niet meteen geen autoriteit om een stukje daarover te schrijven, verweten worden.De poging daartoe is toch min of meer geslaagd, ze weten immers alvast dat pipamperon een butyrofenon is en de plaatjes bij het artikel hebben mooie couleuren.

  Medisch gebruik van Clonidine is nogal dikwijls in de ‘soms-vorm’ of in de ‘waarschijnlijk-vorm’ beschreven, vandaar dan ook ‘evidence based’, zonder zich te baseren op de kennis over de chemie van de stof.

  Die chemie wijst op een psychotisch makende werking, vandaar tevens ook de toepassing ervan bij het dwangmatig psychotisch maken van ADHD’ers om daardoor een pedagogisch comfort te bekomen.

  (Bemerk trouwens ook een psychotisch makende indicatie – samen met Efexor – als ondersteunend bij een chemotherapie bij borstkanker.)

  Nadeel evenwel bij psychotica is het controleverlies dat ontstaat over het gedrag, vandaar de agressie en daarbij horend ook het corrigeren met anti-psychotica, waaronder, hier in dit geval, het butyrofenon pipamperon (Dipiperon).

  Maar wat zo jammer is aan deze bijdrage, dat de Viagra-werking als iets zeer zeldzaams wordt beschreven.Terwijl zou moeten bekend zijn, dat wanneer antipsychotica van het butyrofenon-type worden aangewend om het psychotisch gedrag te corrigeren, dat ontstaat door zogezegd neuronen te verwoesten bij de zogezegd therapeutische indicaties van psychotica, dit nogal frequent heel fataal kan aflopen.

  Misschien zwijg ik daarbij beter over de psychiatrische patiënt, die tijdens het weekend niet meer kon slikken, waarbij de verpleging de dienstdoende psychiater opbelde, de klachten beschreef, waarop de arts telefonisch een antibioticum aanraadde, omdat hij een keelontsteking vermoedde.Die patiënt kreeg immers hoge doseringen haloperidol (ook een butyrofenon), om chemisch bipolair te balanceren op therapeutische psychotica en antipsychotica.Op maandagmorgen overleed de patiënt… door verstikking.

  Zijn tong was net als de penis van die dertien-jarige puber zo stijf komen te staan en zorgde ervoor dat noch het slikken, noch het ademhalen verder nog kon.

  De arts had de bijwerking van hoge doseringen butyrofenonen moeten kennen, vooral tijdens de gevarenreflex waarop het zenuwstelsel in alarm reageert op (verschillende) psychotica.

  Misschien ook beter zwijgen over de bijwerking van het hoog doseren bij de door amfetamine-gebruik agressieve jongen, die in het politiekantoor, (terwijl geboeid) kreupel werd gestampt, verminkt en uiteindelijk door een dubbele dosis Haldol-inspuiting is gestikt.
  Een stijve tong, die het ademen belet.

  Ook het zoontje van 5, die door zijn moeder werd omgebracht met Dipiperon op 12 november 2008, is gestikt door de combinatie van een hoog gedoseerd psychoticum (Rilatine) en een te grote dosering Pipamperon, als anti-psychoticum.

  En nu blijken die auteurs in het NTVG verrast te zijn dat nog iets anders dan een tong door butyrofenon-gebruik, stokstijf komt te staan.

  En bovendien nog opgelucht zijn dat simpel masturberen uiteindelijk wel nog scheen te lukken, niettegenstaande de ingewikkeld medisch technische uitleg, die aan het peniele gebeuren in het stukje was gewijd.

  Niet alleen het fenomeen butyrofenon is hier de schuldige, maar wel het ondeskundig en tegelijk uitlokken van psychosen om ze dan meteen ook (‘bipolair’) tegen te gaan.

  Vuurtjes stoken en brandjes blussen.Of hoe Evidence Based Medicine ‘geneest’.

  (Uit NB425)

   

   


  Op 21 september 2011 kon 1 puzzelstukje het geheim van de werking van valproïne-zuur als mood-stabilisator verklaren.Sindsdien rijzen wereldwijd vragen rond het commerciële circus van de zogenoemde anti-epileptica.Tegretol als carbamazepine.Depakine als valproinezuur en valproaat.Taloxan als felbamaat.

  Neurontin als gabapentin.Lamictal,

  Lambipol als lamotrigine.

  Keppra als levetiracetam.

  Trileptal als oxcarbazepine.

  Lyrica als pregabalin.

  Gabitral als tiagabine.

  Topamax als topiramaat.

  Empatic als zonisamide.

  Immers… sinds >november 2012> blijkt dat al die stoffen niets anders zijn dan reagentia ( prodrugs) waarmee het lichaam aan de slag kan om op eigen kracht nieuwe pseudo-of fake-neurotransmitters te vormen met de metabolieten van de gewone voeding.

  Een stap vooruit zou je denken … en wat gebeurt daar medisch mee?
  Niets, natuurlijk, omwille van commercieel niet handig.

  Healthcare zal nooit afstappen van de dogma’s of fabeltjescultuur waarop financiële imperia tot stand kwamen.

  Terwijl het voor een ‘gehate’ apotheker een opperste voldoening verschaft, telkens wanneer opnieuw een geweldig puzzelstukje zomaar uit de hemel komt te vallen.
  Iets wat minutenlang koude rillingen bezorgt en tranen in de ogen.

  Vandaag slaagde ik erin om de redenering over te doen, waarmee Paul Janssens bijna zeker in 1957 tot aan de molecule van haloperidol is geraakt.
  Alleen heeft die man toen een zakelijk inzicht en verstand gebruikt wat ikzelf in mijn ganse leven nooit zal bereiken.

  Onbegrijpelijk hoe nog niemand in die voorbije 56 jaren het simpele geheimpje heeft ontsluierd, dat al die jaren is kunnen verborgen blijven.

  Vanaf nu weet ik waarom psychotica noch in het medisch en noch in het algemeen taalgebruik bestaan.
  Psychiatrische behandelingen steunden al die jaren op psychotica die antipsychotica worden genoemd.

  Terwijl de verwarring en de onkunde daarover, ervoor zorgen dat een commerciële religie al die tijd heeft kunnen gedijen.
  Immers de fabels verzon men net zo academisch lijkend dat iedereen ze, tegen beter weten in, wel moest geloven.

  Bemerk hoe de ganse wereld op vandaag nog steeds niet wil afstappen van het medisch mysterie dat onderwijst dat cocaïne, amfetamine of methylphenidaat hyperkinetisch drogeert bij gebruikers die niet lijden aan de verzonnen neurobiologische aandoening ADHD en de zieken eraan integendeel zou kalmeren.

  Het geloof in dit mysterie alleen al, staat garant voor het commerciële succes van de vermoedelijke (‘presumed’) ziekte.

  Terwijl de effenaf simpele realiteit niet eens in staat is om het mysterie als een zeepbel te doorprikken.
  Cocaïnes, amfetamines en methylphenidaat zijn psychotica, die psychotisch gedrag veroorzaken door neuronen te verwoesten, waarbij het zenuwstelsel een verminderde controle krijgt over gedrag.

  Het is de gevarenreflex waarmee het lichaam zich verweert tegen de agressieve stof die de integriteit van het zenuwstelsel aantast, die zorgt voor het dopingeffect in doseringen om alleen maar het “therapeutisch” effect van de doping te bekomen.

  Hogere doseringen, integendeel, schakelen zelfs die gevarenreflex uit, waardoor meteen het dwangmatig psychotisch gedrag tot stand komt, dat anders pas na langdurig chronisch gebruik en heel wat dopingcomfort bereikt wordt.

  Bemerk hoe WHO de respectieve defined day doses bepaalt.
  Methylphenidaat aan 30mg/70kg lichaamsgewicht dient bij narcolepsie om alleen maar te drogeren.Bij ADHD dient 60mg of meer zelfs/70kg lichaamsgewicht om tot dwangmatig psychotisch en dus kalmer te doseren.

  Die 60mg of meer worden getitreerd door de behandelaren, wanneer met ‘testdoseringen’ van 30mg het verlangde hyperkinetisch gedrag als een diagnosemiddel werd gebruikt.

  Bij de amfetaminegroep is identiek dezelfde phenylpropylamine zowel in Prozac als Strattera als metaboliet (groene kleur) de werkzame stof.

  3-[(p-trifluoromethyl)phenoxy]-N-methyl-3-phenyl-propylamine = Prozac

  3-[o-methyl)phenoxy]-N-methyl-3-phenyl-propylamine = Strattera

  Om bedroefden alleen maar (chronisch) te drogeren gebruiken volwassenen 20mg/70kg.Kinderen met ADHD maakt men met 80mg/70kg van hetzelfde, dwangmatig psychotisch.

  Vandaar DE truc waarmee de farmaceutische industrie wonderbaar ‘geneest’.


  Een psychoticum verandert in een anti-psychoticum door de dosis per keer te verhogen.

  Zo simpel als dat.

  Vandaar ook begrijpelijk waarom alleen maar antipsychotica bestaan.
  Daarmee vermijdt men om de werking van die stoffen openlijk te etaleren.
  Binnen de vier grote groepen psychotica belicht ik de twee voornaamste die de redenering van Paul Janssens duidelijk maken.
  De cocaïnes en de amfetamines.

  Als groep worden de amfetamines als phenylalkylamines aangeduid, waarbij alkyl een keten van koolstofatomen voorstelt.

  Ketalar is een phenylMETHYLamine, afstand van 1 koolstofatoom tussen de phenyl en de amine.

  Zuivere amfetamine, Pervitin, Desoxyn, MDMA, 4MA, XTC zijn allemaal phenylETHYLamines.
  Waarbij de afstand tussen de phenyl en de amine twee koolstofatomen bedraagt.

  Bij de meeste SSRI’s, genre Prozac, Strattera, spreekt men over phenylPROPYLamines, met een koolstoffenafstand van drie.


  Het intussen verboden Silomat (hoest of astma-middel) is een phenylBUTYL amine waar de afstand door vier koolstoffen is bepaald.

  Die afstand bepaalt vooral de hoogte van de dosering die nodig is om te drogeren.
  Ketalar drogeert zo sterk dat eerst verdoofd wordt en pas meteen na het ontwaken de therapeutische euforie optreedt.
  De ethyls per 5 mg, de propyls per 20mg en Silomat had een dosering van 40mg.
  Maar wat is plots zo duidelijk geworden?


  Methylphenidaat is als een phenylETHYLpiperidine zowel een psychoticum als een zogenoemd antipsychoticum in die hogere dosering (voor
  zover ADHD als een soort van psychotisch gedrag wordt gezien, dat moet onderdrukt worden).

  Haloperidol is een dubbele molecule waarbij de ene zijde als een phenylBUTYLpiperidine en de andere zijde als een phenylMETYHLpiperidine, zogezegd ‘gebufferd’ sterk psychotisch actief en vandaar als een anti-psychoticum tot dwangmatig schijnbaar rustig kalmeert.

  Zeer opmerkelijk daarbij is dat de literatuur fijntjes opmerkt dat in combinatie, MDMA de psychotisch-makende werking nog versterkt, waarbij DYSTONIE optreedt.

  Of hoe de moeder der moderne antipsychotica niets anders is dan een zeer potent psychoticum met een variatie op het cocaïne-patroon.

  Een cirkel in de psychiatrie die helemaal rond raakt.


  De aanzet tot deze bevinding kwam er na een berichtje van een Nederlandse arts, die me wees op een bijdrage in het Nederlands Tijdschrift voor
  Geneeskunde.
  A6037. NTVG 21-6-2013. Parkinsonisme TGV Metaclopramide.
  Echt lezen. M…

  En wat daar te lezen staat is het puzzelstukje dat me rillingen van plezier bezorgde, tranen in de ogen … en ook dit stukje.

  (uit NB685)

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Laf Radboud verzwijgt commercieel de werking van SSRI’s

  Posted on August 30th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Universiteiten leren het nooit.
  Men kleeft aan het manna van de farmaceutische industrie.

  Succesvolle loopbanen houden zich overeind met een opgedrongen farmacologische onkunde.

  Wetenschappelijk zijn professoren door broodheren verplicht om de werking van psychotica als onbekend uit te roepen en om data te masseren, waardoor wel een uitleg over die werking als zijnde niet wetenschappelijk kan onderuit gehaald te worden.

  Vandaar dat onderzoek door Radboud nu alleen onthult dat enkel wie “allergisch zou zijn aan SSRI’s” in “zeer zeldzame gevallen” een controleverlies over het gedrag ondergaat, plotse geheugenuitval kent en in veel gevallen zelfmoord pleegt.

  (beluister de radio-uitzending daarover op KRO, 29/08/2013).

  Men omzeilt een weigering om de werking van psychotica bekend te maken, door een allergie tegen SSRI’s te verzinnen.
  De wetenschap pleegt hier schuldig verzuim.

  Wat verscheen uiteindelijk in de media?

  Dubbelblind
  Ids I. is in Nijmegen gedurende twee maanden ‘dubbelblind’ onderzocht; zowel hij als zijn onderzoekers wisten niet op welke dagen I. paroxetine, een ander antidepressivum of een placebo kreeg toegediend. De testdagen dat de gedetineerde paroxetine kreeg, vertoonde hij onmiskenbaar stemmingsverstoringen, boosheid en ontremd gedrag, luidt de conclusie. De gedragsveranderingen vertoonde hij 4 tot 8 uur na inname – dezelfde periode als waarvan sprake was op de dag van de schietpartij.Paroxetine wordt onder verschillende merknamen verkocht, zoals Seroxat en Paxil. Het middel regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine, een stof die een rol speelt bij emoties. Deze antidepressiva worden vaker in verband gebracht met agressief gedrag en zelfmoord, maar over een oorzakelijk verband bestaat in de wetenschap grote onenigheid. Als dat er al is, zou het om een zeldzaamheid gaan.De Radboud Universiteit concludeert dat agressie tijdens het gebruik van antidepressiva weliswaar zeldzaam is, maar dat een verband met extreme geweldsdelicten “niet is uit te sluiten”.

  Noteer dat de rol van serotonine bij emoties, pure fictie is, die de verzonnen fabel moet in stand houden en die de echte kennis over de nieuwe doping moet verbergen.
  Serotonine is net als de andere neurotransmitters, de brandstof die gezonde, elektrisch meetbare prikkels tussen zenuwcellen mogelijk maakt.
  Die brandstof is niet herlaadbaar en de reuptake-fabel daarover met harddrugs is puur verzonnen.

  Het toedienen van lichaamsvreemde energie (psychotica) verbrandt dosis per dosis een pak van de ongeveer 800 miljard neuronen, waarrond de goede werking van ons organisme draait.

  Vandaar het controleverlies, geheugenuitval en de gevarenreflex die drogeert en het dichtklappen van bloedvaten dat plotse dood of een vroege dementie veroorzaakt.

  Healthcare pompt hier diesel in een benzinemotor en verzuimt op een laffe manier om het kwade opzet daarmee, te erkennen.

  Waarom zeer zeldzame gevallen?
  Niet alleen heerst op wetenschappelijk vlak een aangeleerde farmacologische onkunde, bovendien vervalst men statistische gegevens door ‘minder commercieel gunstige’ calamiteiten als niet-zorggerelateerd weg te wuiven om daardoor medische statistieken te kunnen opsmukken met de uitvlucht ‘uitbehandeld’.

  Ook hier pleegt de wetenschap schuldig verzuim.

  Zelfs de overheid pleegt een schuldig verzuim door in het geval van de busramp in Sierra te weigeren de werking van psychotica aan te grijpen om een strafonderzoek deskundig tot een einde te brengen.
  Schuldig verzuim door nalatigheid.
  Want de werking van SSRI’s is WEL bekend.

  http://www.megablunder.net/werking

  De (dode) buschauffeur had paroxetine geslikt, en uit de farmacologie van die stof blijkt dat het plotse doodvallen van deze cocaïne-variant niet zomaar als een niet-zorggerelateerde calamiteit kan gebrandmerkt worden.
  Ook het parket in Sierre, verschuilde zich achter farmacologische onkunde om de grote farmaceutische bedrijven (in Zwitserland) niet uit het land weg te jagen.

  Uit: https://www.adhdfraude.net/pdf/NB672.pdf

  Hoe healthcare uiteindelijk al die jaren verkeerde brandstof als medicijn in de bevolking pompt, toonde ik al drie jaar eerder aan, met een serodynamitine, dat zorgvuldig voor de wetenschap wordt achtergehouden.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Busramp Sierre en de bende van Nijvel

  Posted on August 6th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De martelaren van Sierre zijn uiteindelijk gratis en voor niets, nutteloos geofferd.

  Het verplichte protocollaire gebeuren rond de ramp diende als maskerade, waarbij met veel poeha, oogverblinding en heldhaftige rouwbetuigingen de waarheid werd voorbijgereden.

  Precies omdat ik die bocht rond de gebeurde feiten had voorspeld, sloeg ik het schouwspel aandachtig gaande.

  Immers, ik kan aantonen dat het parket in Sierre al sinds begin november 2012 op de hoogte was van het (echte, maar achtergehouden) werkingsmechanisme van paroxetine en dus van de techniek die het plotse doodvallen ermee mogelijk maakt en ook verklaart.

  Uit NB624 van 31 januari 2013, wat volgt:

  Uit NB645 van 26 maart 2013:

  Maar GSK is een financiële sterkhouder van de Zwitserse staat en zo een bedrijf houdt niet van negatieve berichtgeving.

  Meer nog… dit bedrijf betaalt zich blauw om toch overeind te blijven met de verkoop van medische harddrugs.

  Uit NB672 van 22 mei herhaalde ik hier nog even, onder meer ook de verwijzing naar het betalen van een eerdere schadeclaim, met een stukje uit de tekst van die nieuwsbrief.

  Nog smeriger is de laatste omkoopzaak in China.

   

  Ik herinner mij dat het parket in ons land nog steeds op zoek is naar de moordenaars van de bende van Nijvel.

  In Sierre zijn verleden jaar ook een pak slachtoffers gevallen.
  Zou ‘geldgebrek’ of een tekort aan middelen er oorzaak van zijn dat het onderzoek in Zwitserland nu vastzit, terwijl bij ons geld geen probleem lijkt in verband met Nijvel?

  Of is de verantwoordelijkheid intussen wel vastgelegd en is er heimelijk een ‘Gentlemen’s Agreement’ bedongen?

  Alleen, nu nog hopen dat DIT ons niet overkomt.
  Want nog smeriger dan doodgewone, dodelijke corruptie…

  Tenzij…

  In een democratie weet je immers maar nooit.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Sierre-ongeval: geen zorggerelateerde calamiteit

  Posted on May 22nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Niet door hartfalen of zelfmoord, maar dus wel door antidepressiva-gebruik.

  http://www.naturalnews.com/040433_antidepressants_sudden_death_drug_list.html

  In performing their study, researchers examined 38,397 adults who were either taking an antidepressant or methadone at some time between February 1990 and August 2011, a period of more than two decades. Antidepressants taken during that period by the patients involved in the study include citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac), paroxetine (Paxil), sertraline (Zoloft), amitriptyline, bupropion (Zyban), duloxetine (Cymbalta), mirtazapine (Remeron), nortriptyline, and venlafaxine (Effexor).Each participant received an EKG 14-90 days after they had taken their prescribed medication. Researchers found that all antidepressants affect the A-T interval in some manner, though methadone affected it more significantly by a great amount.In one drug, however – bupropion (Zyban) – had the opposite effect. The Q-T interval was shortened. But a shorter Q-T interval, by comparison, can also cause heart arrhythmias and fainting, conditions which can also lead to sudden death.

  http://www.naturalnews.com/027833_ritalin_sudden_death.html

  Research from The National Institute of Mental Health has revealed that popular Attention Deficit Disorder (ADD) drugs like Ritalin are responsible for causing sudden death in many children. Study numbers indicate a 500 percent increased risk in childhood death from taking such mental health drugs.


  Op 26 maart 2013 schreef ik dit:

  Parket in Zwitserland staat onder grote druk van de Europese vestigingen van de farmaceutische industrie in dat land om de echte oorzaak van de ramp te verdoezelen.
  Met het cocaïneproduct (methylphenidaat – DDD: 30mg/70kg) van Novartis is het plotse doodvallen geen fait divers meer.Vooral als men bedenkt dat om dopamine of serotonine te herladen bij kinderen zelfs doseringen toegediend worden die gelden bij personen met een gewicht van meer dan 120kg (Concerta 54mg – Johnson&Johnson).Immers precies dezelfde phenylpropylamine waarvan 20mg/70kg in Prozac (Lilly) dat aan depressieve volwassenen wordt toegediend, krijgen kinderen als psychoticum aan 80mg/70kg onder de vorm van Strattera (Lilly).
  Die indicatieve DDD’s (Defined Day Dose) worden opgesteld door WHO (World Health Organisation).Waaruit volgt dat een kind van 35kg dat dagelijks 80mg Strattera slikt, versneld (dwangmatig – rustiger?) psychotisch wordt gemaakt door een dosering van een volwassen persoon die 280 kg zou wegen.De paroxetine (Seroxat – Paxil) (GlaxoSmithKline) van de buschauffeur bestaat uit twee componenten.Het cocaïnedeel werkt vanzelfsprekend net zoals de cocaïne-variant in methylphenidaat Rilatine, Concerta), terwijl de andere component als een reagens (een ‘pro-drug’) wordt gebruikt om het lichaam nieuwe actieve stoffen te laten componeren met de metabolieten van tryptofaan uit de voeding.
  Die nieuwe stoffen zijn dan meestal als amfetamines en ook als psychotica werkzaam.Vergelijk met de manier waarop Depakine (valproaat) als een reagens, gebruikers positief kan laten testen op methamfetamine (Pervitin, Desoxyn).
  Depakine is officieel een anti-epilepticum maar wordt vooral als een ‘mood-stabilisator’ voorgeschreven.
  Een koosnaampje, omdat het begrip ‘psychoticum’ medisch een vloek zou zijn.Healthcare-bedrijven van wereldformaat troepen samen in hetzelfde Zwitserland waar het parket ten aanzien van die ganse wereld met een beschuldigende vinger zal moeten wijzen naar de perfide technieken waarmee men de bevolking terroriseert en een medisch establishment dom houdt om financiële imperia tot stand te brengen.

  GlaxoSmithKline (paroxetine) is een bedrijf dat al fluitend hoge boetebedingen betaalt om vermeende foute procedures toe te dekken.
  Het bedrijf beseft immers dat door die klip te omzeilen voortaan vooral ook de REDEN van de foute procedures wordt begraven.
  Met name, precies die calamiteiten die het daglicht niet mogen zien.

  Meer bepaald… calamiteiten, die nooit voorvallen.

  En als die toch eens zouden voorvallen… in geen geval zorggerelateerd kunnen zijn.
  En waarom niet?

  Staat hier wetenschappelijk verantwoord uitgelegd.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • De theorie bedenken volstond

  Posted on April 23rd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Academische studies (met evidenties?) zullen voortaan de juistheid van mijn theorie aantonen.

  Terwijl ik zelf daartoe niet in de gelegenheid ben, maar de vele duizenden medicatieschema’s gedurende een carrière van vele jaren en een ‘gelukkige’ vorming op het vlak van patroonherkenning vulden de leemte waar healthcare om commerciële redenen liever verstek liet gaan.

  http://scholar.google.be/scholar_url?hl=nl&q=http://www.mdpi.com/1099-4300/15/4/1416/pdf&sa=X&scisig=AAGBfm3eOsMf9r0TJRYIQ3yUdgtarvME_w&oi=scholaralrt

  Al zal ik pas voldaan ter ruste kunnen gaan, wanneer gaaf wordt aangetoond hoe chemische (‘veilige’ farmaceutische?) stoffen ook kankers veroorzaken.
  Waarmee bij deze gesteld wordt, dat proefschriften niet meer zullen hoeven te concluderen, dat nog meer onderzoek zal vereist zijn om volledige klaarheid te brengen in de bevindingen.

  Psychotica zijn psychotisch makende stoffen, die chemisch in vier groepen worden onderverdeeld.

  Het tot stand gekomen psychotisch gedrag ontstaat door chronisch, dosis per dosis, de bouwstenen van het zenuwstelsel kapot te maken, waarop het lichaam reageert met een gevarenreflex en met het vormen van antistoffen.

  De gevarenreflex doet bloedvaten dichtklappen, wat cardiaal een pulmonaire hypertensie veroorzaakt (doodvallen) en in de hersenen cellen doet afsterven door een zuurstoftekort.
  Vandaar de dementie op termijn.
  De prikkel om met aandrang en chronisch antistoffen te blijven aanmaken kan op  sommige weefsels een wildgroei aan celdelingen doen ontstaan, die men dan als kankers gaat omschrijven.

  Kapotte bouwstenen van het zenuwstelsel veroorzaken een controleverlies over gedrag, wat men in de regel bestrijdt met het toedienen van antipsychotica (neuroleptica).


  (foto met dank aan Wiena Robert)

  Glyphosaat (Roundup) is een chemische stof uit de pro-druggroep.

  Een stof die als een reagens door het lichaam gebruikt wordt om nieuwe psychotica aan te maken.
  Vergelijk met de manier waarop valproaat (Depakine) in het lichaam een stimulans kan vormen, met een moleculair patroon dat net als methamphetamine (Pervitin) actief is.
  Ook Topamax of Tegretol worden schijnheilig zogezegd preventief tegen epilepsie aangewend, terwijl ze eigenlijk bedoeld zijn om te drogeren en om op die manier het zenuwstelsel kapot te maken.

  Iets wat deze studie wonderwel aantoont en daarmee het bewijs levert dat mijn theorie over die stoffen wel degelijk klopt.

  Alleen jammer dat dit zo lang heeft moeten duren en dat daarmee intussen een goed draaiende medische industrie is tot stand gebracht met sukkelaars die zelfmoorden, doodvallen, blijvend depressief zijn of uiteindelijk op jonge leeftijd dement zijn geworden.

  Dan zwijg ik nog over de ontstane kankers, want als zal blijken dat de antistoffen die het lichaam vormt, als verweer, tegen het chronisch en massaal vergiftigen, dan pas zal voor mij de cirkel helemaal rond zijn.
  Hopelijk duurt dit nu niet nog eens tien jaar.

  Van deze gelegenheid maak ik gebruik om de corrupte rol van overheidsorganismen (FDA, EMEA, FAGG-Belgie en CBG-Nederland) aan te klagen.
  De zorg om de Volksgezondheid ten dienste te staan is er compleet ondergeschikt aan de ziekelijke drang om zichzelf te verrijken.

  http://www.propublica.org/article/fda-approved-new-drug-despite-ongoing-investigation-of-lab-misconduct

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Assisen belette bewust debat over agressiemedicatie KDG

  Posted on April 4th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  DeMorgen11062011ApothekerGevraagd_1

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1117211/2010/06/11/Geen-nieuw-psychiatrisch-onderzoek-Kim-De-Gelder.dhtml

  Groot was mijn verbazing wanneer tijdens het proces het hof een zogenaamde deskundige kon laten verklaren dat Efexor alleen maar een antidepressivum is en daarmee was het debat over de medicatie schijnbaar gesloten.
  Geen woord over de werking of de farmacologie van psychotica en antipsychotica.

  Terwijl op 11/06/2010 de Kamer van Inbeschuldigingstelling de aanstelling van een apotheker had bevolen om duidelijkheid te verschaffen.

  Omdat ik mij als apotheker aangesproken voelde, publiceerde ik nog dezelfde dag de farmacologische uitleg waarover de onderzoeksrechter volgens de KI zou moeten beschikken.

  Zie daarover mijn nieuwsbrief 210 van dezelfde 11 juni 2010.

  Voor de duidelijkheid herhaal ik die uitleg hier integraal.

  In de zaak van Kim De Gelder, de verantwoordelijke voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde en voor de moord op Elza Van Raemdonck in Vrasene, komt er geen nieuw college van gerechtspsychiaters om de jongeman te onderzoeken. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist.De Gelder bracht op 23 januari 2009 twee baby’s om het leven toen hij in het wilde weg met een mes begon te steken in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Hij verwondde nog tien kinderen en twee begeleiders. Hij bekende ook dat hij op 16 januari de moord pleegde op de 72-jarige Elza Van Raemdonck in Vrasene.Een college van vijf gerechtspsychiaters oordeelde dat De Gelder toerekeningsvatbaar is. Jaak Haentjens, de advocaat van De Gelder, vroeg een nieuw psychiatrisch onderzoek omdat zijn cliënt volgens hem psychisch ziek is. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft de vraag van de verdediging echter afgewezen.De KI besliste wel dat de onderzoeksrechter in Dendermonde een apotheker als deskundige moet aanstellen, om na te gaan welke medicatie De Gelder genomen heeft sinds hij aangehouden werd. Die bijkomende onderzoeksdaad zou niet leiden tot een grote vertraging voor het dossier.Geciteerd uit:
  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1117211/2010/06/11/Geen-nieuw-psychiatrisch-onderzoek-Kim-De-Gelder.dhtmlOp 18 mei meldde ik op mijn blog, dat Kim DG nog leeft.
  In het stukje verbaasde ik mij daarover, gezien de medicatie die hem momenteel wordt toegediend.

  Eigenlijk zou KI dit gewoon kunnen opvragen, maar aan de opsomming van Efexor (venlafaxine), Haldol, Risperdal en Zyprexa zal men niet zoveel wijzer worden.De officiële uitleg van de getrouwen aan healthcare zal het hebben over serotonine en dopamine en wat al meer kan mislopen in die hersenen en met gepaste veilige medicatie moet gecorrigeerd worden.De getrouwen aan healthcare zijn gebonden aan de broedereed en precies ook healthcare heeft ervoor gezorgd dat ze niet meer mogen weten dan wat strict noodzakelijk is om het zootje veel geld te laten verdienen.Het begon al in de jaren 80.
  Toen de ongeveer 750 mogelijke variaties op het amfetaminepatroon waren uitgeput, boorde men een nieuw patroon aan, met veel meer statistische mogelijkheden.
  De phenylpropylamines (SSRI’s-antidepressiva) werken net op dezelfde manier als de phenylethylamines (de 750 amfetamines).
  Probleem met amfetamine was de opiumreglementering, het dopingimago en de sterfgevallen en agressie ermee bij chronisch gebruik.Met het nieuwe patroon wou men dit verdoezelen (comorbiditeiten werden uitgevonden) en het verwoesten van het zenuwstelsel, waarvoor amfetamine bekend stond, werd vervangen door het sprookje van de serotonine (en later: dopamine-) tekorten.

  Nu al weten renners al dat Prozac en Strattera als amfetaminedoping kan gebruikt worden.

  De officiële geneeskunde heeft het nog steeds over het heilzame regelen van serotonine.

  Nu nog steeds, zelfs sinds de serotoninefabel al door wetenschappelijk onderzoek is onderuit gehaald.

  Maar zo snel zijn nu de handboeken niet herschreven en commercieel doen de sprookjes het nog steeds.

  Het verdoezelen van de chemische waarheid blijkt ook uit het feit, dat men de depressieven, die men drogeert op het hart drukt om de medicatie te blijven slikken, al was het maar om een terugval te vermijden.

  Heel handig, daarmee vermijdt men dat aan een amfetamineverslaving en een gepaard gaande ontwenning zou moeten gewerkt worden.

  Een goede zaak ook voor pharma, want de handel blijft draaien.

  Nu de Kim-cocktail.

  Efexor (venlafaxine) is als amfetamine (1 van de 750 variaties) een psychoticum en de drie anderen zijn antipsychotica.
  Ik vermoed dat de vijf gerechtspsychiaters heel vaag zijn over het nut om aan een persoon als Kim DG nog een psychoticum toe te blijven dienen.
  Ik ben geen arts en stel geen diagnose, maar wie heeft hier belang dat de patient ermee stemmen blijft horen, wanen, agressief gedrag vertoont en zelfmoordgedrag ontwikkelt.

  De enige verklaring daarvoor kan zijn, dat de patient als sinds jaren zodanig aan amfetaminegebruik (phenylethylamines, phenylpropylamines en ook piperidinebenzylaatesters?) verslaafd is geworden, dat niemand het simpelweg nog aandurft om te beginnen ontwennen.

  De meest handige manier daarbij om een en ander in de hand te houden is het gebruik van antipsychotica en te oordelen aan het trio, moet nogal wat psychotisch gedrag onderdrukt worden.

  En waarom dan mijn verbazing dat Kim nog leeft?
  Over het zelfmoord gedrag bestaat al geen twijfel meer.

  Maar toen in een periode in 2004 er voor Vioxx 932 doden werden geregistreerd bij FDA, haalde men die stof prompt uit de handel.
  Maar in precies dezelfde periode telde men voor Risperdal 1093 doden en voor Zyprexa 1005 doden.

  Die stoffen bleven in de handel en worden nu bij Kim DG gebruikt om zijn amfetamineverslaving, zijn wanen, zijn stemmetjes, zijn zelfmoordgedrag en zijn psychosen onder controle te houden.

  Hoofdvraag hierbij is: waarom blijft men de toxicomanie aan amfetamine (of zelfs eventueel aan cocaïnedoping -piperidinebenzylaatesters) onderhouden?
  Wie heeft die toxicomanie opgestart en wanneer?

  Wanneer is daardoor het psychotisch gedrag ontstaan en het controleverlies over gedrag.

  Heeft men een toxicomanie ingesteld om medische redenen?

  Of was het de bedoeling om stoffetjes te regelen, die de patient toch zo broodnodig had, zonder te (willen) weten hoe men in feite het zenuwstelsel ermee verwoestte?

  Maakte men psychotisch om commerciële redenen, omdat ook een medische toxicomanie goed opbrengt en het voorwenden van ‘werkingsmechanisme onbekend’ een mogelijk schuldgevoel verdringt.

  Wie zijn de schuldigen aan de epidemie van psychotisch gedrag in de maatschappij?
  Zij die denken dat ze mensen genezen door ze fabels over stoffetjes wijs te maken?

  Of zij die de fabels hebben uitgevonden om stiekem harddrugs te slijten als levensnoodzakelijke medicatie?

  Het parket heeft het moeilijk met die puzzel.

  Simpelweg omdat in die moordzaak de ware schuldigen niet terechtstaan en men de operette van deskundigen gebruikt als een rookgordijn.

  Healthcare en artsen gniffelen zich rijk door ongeleide projectielen los te laten op de maatschappij.
  Zelf ben ik beschaamd dat het zo gemakkelijk is om nieuwe schuttersfestijnen te voorspellen.

  Maar dit is een getuigenis van iemand die de Iraanse taxichauffeur heeft gekend, voordat hij tot dwangmatig ‘psychotisch’ en robotmatig heel gelukkig werd genezen.

  Ik ken de Iraanse taxichauffeur, die die vrederechter en die griffier neerschoot, persoonlijk van zien van een paar jaar geleden. Hij kwam toen bijna alle dagen in …… waar wij vriend aan huis zijn.

  Die taximan was vroeger een redelijk normaal mens, maar soms wel wat lastig in de omgang. Maar een jaar of drie geleden veranderde hij in een soort zombie, staarde recht voor zich uit en groette zelfs niet meer als iemand hem goeiedag toeriep.

  Dat hij bij zijn aanhouding zo raar deed en telkens weer zei dat hij zelfmoord wou plegen, is ook typisch. Toen ik gisteren hoorde dat hij al in ‘psychische moeilijkheden’ was vóór de feiten, en dat hij bijna onmiddellijk naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis gebracht werd, fronste ik toch even de wenkbrauwen.

  In de psychiatrische afdeling van de gevangenis zou hij aangepaste zorg krijgen omwille van zijn labiele mentale toestand. Ondertussen is ook al een college van psychiaters aangesteld om zicht te krijgen op zijn geestelijke stabiliteit nu en op het moment van de feiten. “ (HLN vandaag)

  Is dat laatste de gebruikelijke procedure, en gebeurt dat altijd zo snel? Of gaat het hier zo snel omdat het een uitzonderlijke situatie betreft, met de vrederechter en de griffier? Of is er misschien een ander probleem “van psychiatrische aard”?…

  We kunnen het wellicht niet met zekerheid stellen en als dat wel al kon, dan nog mag dit niet uitgesproken of belicht worden (vgl L’Hermitte –Nijvel, Van Gelder, enz. enz.) Wat voor mij wél vaststaat is dat meer dan de helft van alle zelfmoorden, moorden, gezinsdrama’s, verdachte verkeersongevallen in Vlaanderen in de voorbije vijftig jaar enz. niet zouden gebeurd zijn als er geen pillen in het spel waren; dan waren de problemen op een andere manier opgelost geweest.

  Maar ja, wanneer zal de emmer overlopen? Hij is al overvol.

  In die tekst verwijs ik naar 18 mei 2010, waar ik toen meldde dat KDG nog leeft, ik citeer die tekst ook.

  Op 1 november 2009 redde ik met mijn nieuwsbrief 137 de jongen van een geplande zelfmoord.De week die daarop volgde verhuisde hij naar Brugge, voor een ‘betere’ medische verzorging.
  Geruchten over een zelfmoord, die week werden tegengesproken.
  Sindsdien blijkt hij toerekeningsvatbaar te zijn.Vraag is wel of het parket het zal aandurven om voor assisen de jongen in het publiek te vertonen.Of zullen de toegediende psychotica de jongen opnieuw doen zelfmoorden?Vraag is of de verantwoordelijke psychiaters, die zelfmoordmedicatie toedienen (medicatie om te zelfmoorden) wel het verschil kennen tussen de generische naam en de gedeponeerde naam van de stof, waarmee psychotisch wordt gemaakt.Wat ze alvast niet kennen -hopelijk toch voor hen, (want die domheid zou ze nog sieren), is de manier waarop ze patiënten ermee een zelfmoord injagen.En rekent het parket op die (on?)deskundigheid om de jongen vakkundig psychotisch te maken en te houden?Vraag is of toerekeningsvatbaar ook betekent, onder de invloed van een cocktail van stoffen, die ooit in een en dezelfde periode meer doden veroorzaakten, dan het aantal doden waardoor Vioxx op een moment uit de handel werd gehaald.Die stoffen blijven in de psychiatrie nog steeds in de handel omdat het doden ermee, maatschappelijk bruikbaar wordt geacht.Ook wanneer iemand toerekeningsvatbaar in voorarrest zit?Voor wanneer nog een zelfmoordpoging bij Kim DG?

  Het parket wacht vol ongeduld.

  Na 1 november 2009 (Allerheiligen) zijn nu bijna 7 maanden verstreken.

   

  Mijn Allerheiligen-boodschap van 1 november 2009 luidde als volgt.

  Parket wacht op zelfmoord om zaak KimDG te deblokkeren.Want het is precies healthcare, die tot op vandaag de zaak helemaal klem heeft gereden.Healthcare, die ervoor zorgt dat massa’s geld worden uitgegeven aan preventie en aan middelen, die zogezegd het zelfmoorden zouden moeten verminderen, is de muur waar alle onderzoek naar mededaders op vastloopt.Sinds de administratie Nixon(Ford)-Kissinger, healthcare de opdracht gaf en fondsen voorzag, om middelen te ontwikkelen voor mindcontrol en een biologischeoorlogsvoering, kwam daardoor ongeveer tien jaar later een nieuw amfetaminepatroon (Prozac en SSRI’s) tot stand.Men vermeed om het patroon als dusdanig bekend te maken, vandaar dat vooral om commerciële redenen, de verkooptruc met de stoffetjestekorten werd bedacht.Serotonine waarvan de overmaten in het lichaam eenvoudig niet te meten zijn, zou voortaan dienen om een medisch circus tot stand te brengen.Niemand kan zelfs bepalen welke normale waarden een patiënt moet hebben om niet depressief te zijn.Alleen op basis van een subjectieve beoordeling, zonder medische criteria, zou iemand serotoninetekorten hebben, waarmee kan gedrogeerd worden met de nieuwe amfetaminedoping, die men heeft omgedoopt tot SSRI’s.Hetzelfde verhaal bij ADHD, waar dopaminetekorten het sprookje moeten dragen, waarmee men met cocaïne of amfetaminedoping, de beoogde mindcontrol kangaan instellen.Immers een ADHD behandeling steunt op het dwangmatig psychotisch maken, wat in de volksmond bekend is als een robotachtig gedrag.En niemand die eraan dacht om simpelweg dopamine toe te dienen, een stof die niet eens onder de opiumwetgeving valt.

  Nu na al die jaren blijkt dat de beoogde mindcontrol eerder een controleverlies over het gedrag heeft tot stand gebracht (stemmen horen, veranderde perceptie op de realiteit, wanen, hallucinaties, psychotisch gedrag en een lagere zelfmoorddrempel), door het verwoesten van het zenuwstelsel, wil niemand het eigenlijke opzet van de komedie bekend maken, laat staan er de verantwoordelijkheid voor nemen.

  Wat wel lukte in de operatie ‘mindcontrol’ was het beoogde dwangmatig psychotisch gedrag, maar daarvoor moest net zoals bij het behandelen van ADHD, en verwante aandoeningen, hoger gedoseerd worden dan om alleen maar te drogeren.

  Het leger psychiaters dat intussen in de zaak (KDG) werd aangesteld, heeft de wereld vooral aangetoond hoe onbekwaam men eigenlijk is om uit te leggen hoe de chemische stoffen tewerk gaan om stemmen in het hoofd te kunnen horen, om een gedrag te doen ontstaan die aan die stemmen een gevolg geeft, die agressie veroorzaken, wanen en een veranderde perceptie op de realiteit.

  Bovendien wordt die onbekwaamheid en het lachwekkend gewauwel bewust in stand gehouden door healthcare, die artsen aanleert dat het werkingsmechanisme van de nieuwe middelen voor mindcontrol onbekend is en zo moet blijven.

  Wat meer is, het parket is nu op een punt beland waarop zonneklaar blijkt dat er mededaders zijn aan de moordpartij, door een uit de hand gelopen ‘mindcontrol’, en dat ze ervoor hebben gezorgd dat een ongeleid projectiel zijn gang kon gaan.

  Maar op dat punt, waakt de healthcare.

  Niet alleen zouden de namen van de medeplichtigen moeten bekend raken, maar wat nog veel erger is, de techniek en de stoffen, die de mindcontrol deden ontsporen, zouden openbaar moeten.

  En op vandaag is dit om commerciële redenen, nog het grootste taboe.

  Vandaar dat de medische wetenschap stelt dat alleen het onbekend houden van het werkingsmechanisme van de psychotica die mindcontrol instellen, de echte wetenschap is, terwijl het bekendmaken van dat werkingsmechanisme als niet wetenschappelijk moet worden beschouwd.

  En dus heel verwerpelijk.

  Of hoe het parket nu twijfelt tussen het opsporen en mee berechten van zij die een ongeleid projectiel tot de moorden hebben aangezet door tot een onverantwoorde en ongecontroleerde mindcontrol te drogeren en tussen de psychiatrie de tijd geven om met fabeltjes of foefjes hun imago te redden en daarmee een zelfmoord riskeert.

  Ik vrees dat de maatschappij en ook healthcare, van het parket dat laatste verwachten.

  Het gaat om teveel geld en macht.

  Een vervelende zaak, want eerdere ongeleide projectielen, werden een proces gespaard, omdat ze meestal al ter plaatste vakkundig werden geëxecuteerd.

  Overheden in dit land zijn PERFECT op de hoogte van de werking van psychotica en anti-psychotica die in de medische wereld worden toegepast.

  Immers in 2011 diende de minister van Volksgezondheid anoniem tegen mij een klacht in bij de Orde van Apothekers omwille van onder meer het bekend maken van de farmacologie van deze stoffen.

  Vandaar dat nu onlangs op assisen is gebleken hoe stevig het taboe rond de werking van psychotisch en agressief-makende medicatie moet in stand worden gehouden.
  Wanneer zelfs een bovenlaag van de rechtsprekende macht zich leent tot hang en spandiensten aan een industrie die legaal dealt en daarmee de maatschappij in gevaar brengt.

  Volledigheidshalve vermeld ik hierbij dat ik op 18 oktober 2012 door de Hoge raad van beroep van de Orde van Apothekers ben vrijgesproken, die daarmee een veroordeling bij verstek in eerste aanleg heeft vernietigd.
  Verstek, omdat ik weigerde om in te gaan op drie dagvaardingen, zonder dat daarbij de identiteit werd prijsgegeven van de anoniem te houden klager (klaagster).

  Mij werd verweten dat ik het publiek zou aanzetten om geen medicatie tegen ADHD of Alzheimer te gebruiken.
  Bij mijn verdediging had ik tevens gevraagd om de theorie te toetsen waarmee ik die medicatie als schadelijk afwijs.
  Toetsing die uiteindelijk (nogal geruisloos) is uitgevoerd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad, even zo geruisloos als het parket in Zwitserland de oorzaak van het busongeval in Sierra probeert te laten vergeten.
  Nieuwsbrief 624 : “Sierre-ramp gevolg van chronisch cocaïne-psychoticum-gebruik.”
  Nieuwsbrief 645 : Chauffeur Sierre dood achter het stuur van de bus.”

  Machten zijn hier actief waartegen geen vaderlandse uitvoerende, wetgevende of rechtsprekende machten opgewassen zijn.

  Uitvoerende macht:
  De minister van Volksgezondheid die tegen mij een sanctie vraagt bij de Orde van Apothekers om de belangen van de farmaceutische industrie gaaf te houden.
  Een ex-medisch directeur van Lilly is op dit ogenblik nog steeds voorzitter van het directeuren comité bij het ministerie van Volksgezondheid.

  Rechtsprekende macht:
  Een hof van assisen waarbij een zogezegde deskundige een koosnaampje (antidepressivum) gebruikt om geen uitleg te hoeven geven over hoe dit psychoticum een controleverlies over het gedrag doet ontstaan en daardoor agressief maakt.
  En een voorzitter die het daarbij angstvallig blauw blauw laat, terwijl de onderzoeksrechter mijn uitleg van 11 juni 2010 al had kunnen gebruiken.

  Wetgevende macht:
  Een Belgische Senaat die tegenstemt bij een voorstel om het dealen van harddrugs bij kinderen te verbieden.
  Dit naar aanleiding van de 10de verjaardag van het VN-verdrag over de rechten van kind.
  Lees daarover: “Welke partijen staan VOOR het dealen van harddrugs bij kinderen?” van 9 juni 2010.

  En omdat de vierde macht in ons land (MSM) als spreekbuis dient van de drie eerder aangehaalde machten, koos die vanzelfsprekend uiteindelijk ook voor de belangen van de farmaceutische bedrijven met een zakencijfer dat groter is dan het bruto nationaal product van verschillende landen waar ze actief zijn.
  Een pers, die zich objectief waant en schuldig zwijgt wanneer spreken of schrijven hen wordt afgeraden.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Dader die mij uit het raam duwde komt goed weg

  Posted on March 23rd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments


  Ik overleefde een val vanop de zevende verdieping, doordat ik een toevallige persoon dodelijk verpletterde en daarbij zelf overeind bleef.

  De moordenaar die mij uit het raam heeft geduwd werd tijdens het moordonderzoek nooit opgespoord.
  Ikzelf zou volledig toerekeningsvatbaar uit het raam gesprongen zijn om die toevallige persoon te vermoorden.

  En daarom ben ik de moordenaar.

  De Kamer van inbeschuldigingstelling kende het probleem en kon niets beslissen omdat de kool en de geit moest gespaard blijven.
  Een maatschappelijk probleem waarmee macht al tientallen eeuwen worstelt.
  Althans een macht die via lucratieve connecties wordt uitgeoefend.

  Vandaar de beslissing, zo oud als de straat.
  Het volk zal oordelen wie men wil lynchen.

  Jesus of Barabas.

  DeGelder of de beul die het zenuwstelsel van Kim boetseerde om in het wilde weg te gaan moorden.

  Maar laat het nu precies die kaste van beulen zijn, die door hun optreden (ongewild?) zichzelf zo buiten de discussie konden houden, dat niemand hun aandeel in de raid wou beseffen.

  Hun kakofonie en ondeskundigheid zorgde ervoor dat geen jury waar ter wereld ooit rekening houdt met hun rol in moordpartijen.

  Die ondeskundigheid verklaart waarom niemand in het debat zich afvraagt waarom de beschuldigde op vandaag nog steeds met psychotica en antipsychotica wordt behandeld.

  Meer zelfs … de farmacologie van de huidige behandeling en de reden waarom de huidige behandeling een eerdere behandeling met psychotisch makend materiaal in stand moet houden, zijn nooit aan bod gekomen.

  Stel nu eens dat Prozac en Strattera niet als een en dezelfde stof moedelozen tot depressief zouden drogeren en een normale jeugd tot agressief en dwangmatig psychotisch in hogere doseringen, dan had Lilly toch al tien jaar de tijd gehad om iets te ondernemen en om mijn ketterijen in dat verband aan banden te leggen.

  Stel nu eens dat ‘mijn’ werkingsmechanisme over methylphenidaat en andere cocaïnes, amfetamines, LSD’s of cannabinoïden en andere prodrugs onjuist was geweest en geen verklaring betekende voor al het leed dat die medicijnen veroorzaken waarom bekampt niemand die ketterijen openlijk?

  Ik ben al tien jaar heel kwetsbaar met een stelling die botst op dogma’s en medische onzin.

  Maar intussen schaamt healthcare zich over SSRI, over serotonine, dopamine en over de reuptake die in 1987 het menselijk ras op 1 dag zou ge-upgraded hebben met oplaadbare energiecomponenten die duizenden jaren evolutie ooit verzuimden tot stand te brengen omdat in al die duizenden jaren nog nooit iemand eerder Rilatine, Prozac of Efexor had uitgevonden.
  En zelfs met die wonderbaarlijke mutatie van het menselijke ras, is nog steeds niemand in staat om farmacologisch te verklaren hoe die Rilatine, Prozac of Efexor iets therapeutisch en bovendien oplaadbaar tot stand kunnen brengen.

  Jesus of Barabas.
  Het volk mag beslissen wie men wil lynchen.
  Een maatschappij die nog niet helemaal beseft dat de aarde bolvormig is maar nog steeds wordt bestuurd als een platte kubus.
  Een maatschappij waar de zon nog steeds draait rond verroeste koppen van verlichte medische geesten.
  Een maatschappij waar goed voorschrijvende artsen leuke incentives halen in het blinde geloof dat kennis niet meer hoeft, alleen nog de evidentie van sympathieke naampjes op de verpakking.

  Uiteindelijk gaat Barabas vrijuit.
  Een schertsdiscipline.
  Brood en spelen in ossenwit.

  “Zonder behandeling” schrijft DeStandaard in de commentaar vandaag.
  Wijst dit erop vanaf nu de behandeling met Efexor wordt gestopt?
  Efexor, een volbloed amfetamine, als een stof die psychotisch maakt en de verslaving eraan in stand houdt.
  Wel, wel wel!

   

   

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us