Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • DSM-Committee Confirms Its Own Publication Is Based On Lies

  Posted on September 16th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

   

  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) Committee Confirms Its Own Publication Is Based On Lies

  In 2012, last year and until this very day the publication of the 2013 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) has been received and opposed with a whole set of objections by a growing list of concerned doctors [1], who are really starting to see that the whole idea of subscribing medication to patients for the sole purpose of stimulating the very act of prescribing itself in order to drug patients with drugs that are harmful only and which do not even fight any disease or disorder at all – let alone heal any patient – is right out appalling and above all meets no standards of ethics of any kind anywhere in the civilized world and only fills the already overloaded coffers of big pharma and often like in Belgium with the full assistance of the government through the just-as-corrupt healthcare system. You can read the About page of the Truth Sector website to find a good example of this.

  But what is even more striking about the big pharma bible, DSM, to control populations by destroying their brains on purpose is the fact that the DSM committee on one hand deems itself truly almighty in the field of mental disorders and therefore can not be outclassed by anyone:

  • There is in fact no outside organization that has the capacity to replicate the range of expertise that DSM 5 has assembled over the past decade to review diagnostic criteria for mental disorders.

  All the while that same committee confirms that the entire DSM manual is completely based on medical-corporative jive.

  • There is no “gold standard” for defining mental disorders and many other medical disorders without pathognomonic biological markers, each revision of diagnostic criteria has been seen as the best current set of diagnostic criteria that are meant to be used in clinical practice and tested for their validity.

  Let the above excerpt sink in for a while… according to the very preachers and sales sharks of lets say ADHD there is no scientific way of diagnosing and defining mental disorders.

  If that does not prove to the whole population on this planet that all of those folks INCLUDING MILLIONS OF CHILDREN AROUND THE WORLD on prescription drugs, in order to feel better due to any mental disorder or implication that has been diagnosed, are being lied to big time then I can not see any other way of demonstrating the very obvious in this matter.

  How can any self-respecting doctor in any field and specifically in the mental healthcare sector prescribe any medication to his or her patient, allegedly in order to alleviate the suffering, and claim he or she is helping the patient while the very doctor has no factual basis for even filling out any prescription note when it comes to mental disorders or implications?

  A special thank you to Belgian Pharmacist Fernand Haesbrouck for pointing to the linked documents.

  Source:

  http://truthsector.wordpress.com/2014/09/13/diagnostic-and-statistical-manual-of-mental-disorders-dsm-committee-confirms-its-own-publication-is-based-on-lies/

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Risperdal bij 13-jarig meisje

  Posted on September 20th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Het werkingsmechanisme van psychotica achterhouden beschermt kinderpsychiaters tegen ontmaskering en ontluistering.
  Het stukje in DeStandaard over het 13-jarig autistisch meisje is onvolledig.
  Het verwijzen naar alleen maar Risperdal, als geneesmiddel verwart de lezers.

  In de regel dient men Risperdal bij autisme toe om de psychotische bijwerkingen van methylphenidaat (Rilatine-Concerta) te corrigeren.

  TIENDUIZENDEN KINDEREN IN NEDERLAND GEBRUIKEN ANTI-PSYCHOTICANOVA O8-01-2005 

  Bijna 35.000 kinderen in Nederland slikken medicijnen die niet voor kinderen bestemd zijn en die vaak leiden tot ernstige bijverschijnselen.Het gaat om middelen die bestemd zijn voor volwassenen met psychoses, maar die steeds vaker worden voorgeschreven aan kinderen met ADHD en andere gedragsproblemen. Volgens een onderzoek van het Academisch Ziekenhuis in Groningen is het gebruik van antipsychotica onder kinderen in 10 jaar tijd verdubbeld. Het bekendste middel dat wordt gebruikt is Risperdal.Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat gebruik van antipsychotica bij kinderen kan leiden tot onder meer ernstige gewichtstoename en hartritmestoornissen.Bij langer gebruik bestaat de kans op diabetes.Op verzoek van NOVA berekende de Stichting Farmaceutisch Kengetallen (SFK) hoeveel jongeren in Nederland een antipsychotisch middel slikken. Bij kinderen tussen de tussen 0 en 10 jaar gaat het om 8.300 kinderen, bij jongeren tussen de 11 en 20 jaar om 26.400. Totaal gaat het om 34.700 kinderen.

  Middelen als Risperdal worden voorgeschreven als kinderen niet goed reageren op Ritalin, het middel dat doorgaans aan ADHD-kinderen wordt voorgeschreven en dat wel voor kinderen is geregistreerd. Volgens kinderpsychiaters helpen de antipsychotica om agressiviteit (Ritalin is een psychoticum dat agressief maakt, nvdr) bij kinderen te onderdrukken.

  Op de bijsluiter van Risperdal staat dat over het gebruik van het middel geen gegevens bekend zijn bij jongeren onder de 15 jaar.
  Het College Registratie Geneesmiddelen heeft het middel niet voor kinderen geregistreerd omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de bijwerkingen.

  Kinderpsychiater prof. Buitelaar uit Utrecht erkent in NOVA dat Risperdal bij kinderen veel bijwerkingen heeft. Toch schrijft hij het middel regelmatig voor aan kinderen die onhandelbaar, brutaal of agressief zijn.
  De Groningse kinderpsychiater L. Kalverdijk is wel bezorgd over de toename van het Risperdal-gebruik. Hij vindt dat er richtlijnen moeten komen wanneer het middel kan worden voorgeschreven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zegt pas te kunnen optreden als een patiënt een klacht tegen een arts indient.

  Bekijk mijn vorige bijdrage waaruit blijkt dat het spectrum van ADHD-medicatie verbreedt, onder meer om ook kinderen met autisme dwangmatig psychotisch en dociel te maken.

  Vandaar mijn verbazing dat in Zelzate alleen maar Risperdal zou gebruikt worden, om autisme te behandelen.
  Het ontstane psychotisch gedrag door het toedienen van psychotica wordt het best gecorrigeerd door de dosering van psychotica te verminderen.
  Iets wat artsen horen te weten, wanneer ze op de hoogte blijven van de internationale literatuur.

  Bovendien…

  KORTER LEVEN DOOR ANTIPSYCHOTICA.PSY, tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving, januari 2008Gebruikers van atypische antipsychotica leven in de regel vijftien jaar korter dan de gemiddelde Nederlander. Onaanvaardbaar, vonnist GGZ Drenthe…Bijwerkingen en antipsychotica horen bij elkaar als de witte jas bij de medisch specialist. Ook de tweede generatie antipsychotica die eind jaren tachtig op de markt kwam, veroorzaakte narigheid in de vorm van overgewicht. Maar die extra kilo’s leken in geen verhouding te staan tot alle motorische sores die behoren bij klassieke middelen. Menig psychiater ging dan ook luchtig aan die gewichtstoename voorbij. ‘Ach, zo’n buikje, wat maakt het uit? Negen van de tien Nederlanders is te zwaar.’Inmiddels weten we beter.
  Ook verschijnen er steeds meer wetenschappelijke studies – waaronder die van gerenommeerde Belgische psychiaters als Marc de Hert en Joseph Peuskens – die aantonen dat mensen met Schizofrenie in de regel vijftien jaar korter leven. Boosdoener: erfelijk verkregen kwetsbaarheden voor suiker- en vetstofziektes, psychosen, een ongezonde leefstijl, plus ernstige bijwerkingen van medicatie…ANTIPSYCHOTICA VOOR KINDERENThe New York Times, 10 mei 2007

  Wie het dikst betaald wordt, schrijft het meeste voor.

  Waarom krijgen er in Amerika zoveel kinderen zulke paardenmiddelen als antipsychotica? Omdat de psychiater er lekker voor betaald krijgt als hij daar een recept voor uitschrijft. Amerikaanse psychiaters die 5000 dollarof meer betaald krijgen van de fabrikanten van atypische antipsychotica, schrijven gemiddeld drie keer zo vaak deze middelen voor als zij die minder dik betaald werden. Tussen 2000 en 2005 is het gebruik van antipsychotica onder Amerikaanse kinderen vernegenvoudigd, terwijl in diezelfde periode elke psychiater gemiddeld 1750 euro aan betalingen vande farmaceutische bedrijven ontving.

  KAN RITALIN PSYCHOTISCH MAKEN?

  Algemeen Dagblad, dinsdag 29 mei 2007

  De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck die in diverse psychiatrische ziekenhuizen werkt, waarschuwt in zijn boek “ADHD medicatie: Medische blunder” voor het toedienen van Ritalin en Concerta.

  Bij langdurig gebruik kunnen kinderen hier psychotisch van worden, zegt hij.

  De psychotische klachten zijn een bijwerking van de medicijnen die de kinderen krijgen en worden niet veroorzaakt door de ADHD.

  De afgelopen vier jaar kregen de psychiatrische ziekenhuizen te maken met een verzesvoudiging van het aantal verslaafde en karaktergestoorde patiënten.

  In België is er al veel te doen geweest over de beweringen van Haesbrouck.

  CANNABIS VERDUBBELT HET RISICO OP PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN

  NOVA, 25 okt 2003

  Softdrugs zijn niet zo ongevaarlijk als vaak wordt beweerd. Het gebruik van cannabis verdubbelt het risico dat je ernstige psychische stoornissen krijgt zoals schizofrenie.

  Dat blijkt uit een studie van het Trimbos Instituut die binnenkort wordt gepubliceerd.

  In Nederland gebruiken vierhonderdduizend jongeren regelmatig cannabis.

  Volgens het Trimbos Instituut tonen de nieuwste gegevens aan dat regelmatig cannabisgebruik per jaar tot tweehonderd extra schizofrenie-gevallen leidt.

  ANTIPSYCHOTICA VERGROOT BIJ OUDEREN DE KANS OP LONGONTSTEKING MET 60 PROCENT.

  Bron Gezondheidsnet

  Het gebruik van antipsychotische medicijnen vergroot bij ouderen de kans op een longontsteking. Dit schrijven onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in het tijdschrift Journal of the American Geriatrics_Society.

  Ongeveer 40 procent van de mensen opgenomen in verpleeghuizen gebruikt antipsychotica. Volgens de onderzoekers vergroot het gebruik van de medicijnen de kans op een longontsteking met 60 procent.

  De onderzoekers analyseerden bijna 23.000 ouderen die minstens eenmaal antipsychotische medicijnen voorgeschreven hadden gekregen. Van die groep bleken 543 mensen vanwege een longontsteking in het ziekenhuis te zijn opgenomen. Longontsteking is een belangrijke doodsoorzaak bij ouderen.

  Artsen schrijven de antipsychotische medicijnen vaak voor aan ouderen met gedragsproblemen door delirium of dementie. Antipsychotica helpen echter lang niet in alle gevallen, maar leiden wel tot hogere sterfte.

  Het is nog onduidelijk hoe antipsychotica longontsteking veroorzaakt. De onderzoekers denken dat de bijwerkingen van de medicijnen voor slikproblemen kunnen zorgen. Ouderen zouden zich hierdoor vaker verslikken en zo vaker een longontsteking krijgen door eten dat in de longen terecht komt.

  GEBRUIK VAN ANTIPSYCHOTICA IN VERPLEEGHUIZEN BEKRITISEERD.

  Volkskrant,Van onze verslaggeefster Ellen de Visser, 02 februari 2008

  NIJMEGEN – Ruim eenderde van de dementerende bewoners in verpleeghuizen krijgt medicijnen tegen psychoses, terwijl die meestal niet werken en ernstige bijwerkingen hebben. Antipsychotica verhogen de kans op een beroerte en maken dementerenden suf en stram, waardoor ze sneller vallen.

  Dat blijkt uit promotie-onderzoek van verpleeghuisarts Sytse Zuidema aan het UMC St Radboud in Nijmegen. Zuidema concludeert dat tweederde van de dementerende verpleeghuisbewoners een middel krijgt om hun problematische gedrag tegen te gaan. Naast antipsychotica gaat het om angstremmers, slaappillen en antidepressiva.

  Uit het onderzoek blijkt dat het onrustige en agressieve gedrag, waarvoor de antipsychotica vaak worden voorgeschreven, vaak niet verdwijnt. De medicijnen zouden soms juist vanwege hun sufmakende bijwerking worden voorgeschreven, om het overbezette personeel en de andere bewoners te ontlasten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft mede daarom vorig jaar onverwachte controles uitgevoerd.

  Die controles waren gericht op alle vrijheidsbeperkende maatregelen, waaronder sufmakende medicatie.

  In Nederlandse verpleeghuizen verblijven ruim dertigduizend bewoners met dementie.

  Wat echter het meest (commercieel) wetenschappelijk, en medisch achtergehouden wordt, is de kennis en de wijsheid van JanssensPharmaceutica (methylhenidaat,Concerta), die beschrijft hoe men op proefdieren de activiteit van nieuwe antipsychotica uittest door de dieren vooraf psychotisch te maken met stoffen die artsen op vandaag toedienen aan kinderen met een vermoedelijke neurobiologische aandoening en … autisme.

  Misdadig is het dat peuten hun maatschappelijke positie misbruiken om onkunde en geldzucht bot te vieren op onschuldigen en bovendien weigeren om bekend te maken op welke manier men chemisch wat voor defecten bij kinderen met harddrugs of psychotisch makende stoffen beweert te genezen.

  Hier moet de jeugdrechtbank uit voorzorg dit soort behandelaars in gebreke stellen, wanneer ze blijvend verzuimen om therapeutische en vooral farmacologische uitleg van dit handelen te verschaffen.

  De maatschappij kijkt knarsetandend toe op deze misdaden en moet lijdzaam criminele onkunde ondergaan.


   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Ben ik schizo, eet ik pizzo, ben ik schiza, eet ik pizza (2)

  Posted on June 5th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Schizofrenie bestaat dus toch nog.
  Alleen grappig dat een universele consensus over de inhoud ontbreekt.

  Maar ik onderneem een poging.
  Als ik psychisch gestoord ben, uit ik mij verbaal niet correct in dagdagelijkse situaties, bijvoorbeeld bij het zien en bij het tot mij nemen van voedsel.

  Als een beroepsgevormde academische autoriteit die stoornis gaat benoemen, gebeurt zoiets professioneel vaardig, kort en bondig, waarbij aangegeven wordt dat schizo schizofreen betekent en schiza, bijgevolg niet schizofreen.
  Immers, zij die psychisch in orde zijn, kennen een pizza als een pizza.

  Voor een absolute zekerheid en met het inlevingsvermogen eigen aan professionele hulpverleners, onderneemt de academicus(a), niettemin een trucje waarbij de zieke, (het woordje ‘schiza’, voor gezond, horend in het eigenste jargon- en dus niet ‘schizo’), … onopvallend in het oog wordt gehouden om te zien of meteen daar een lampje van herkenning gaat branden.
  Je weet maar nooit.
  Want misschien loopt toch wel eentje rond met wel een inzicht in het eigen ziektebeeld en die niet meteen door de mand wil vallen.

  Gelukkig bestaan er nog standaarden in dit vak.
  Zelfs nadat intussen nieuwe wanen groeiden die steunen op FIF en op evidentie.

  Al een kwarteeuw lang is geneeskunde omgedoopt tot Evidence Based Medicine (EBM).

  Waarbij kennis plaats heeft gemaakt voor evidentie.

  Het is soepeler omgaan met evidenties dan met kennis.
  Bewijs daarvan zijn valse resultaten van onderzoeken en de schandalen daarrond aan universiteiten.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/07/hoogleraar-tilburg-university-op-non-actief-gesteld-om-vervalst-onderzoek/

  http://eoswetenschap.eu/artikel/fraude-bij-een-op-de-twaalf-medische-wetenschappers

  http://www.dub.uu.nl/artikel/achtergrond/wetenschap-niet-zelfreinigend.html

  http://mecvswetenschap.wordpress.com/2012/03/14/psychologen-vervalsen-research-gegevens/

  http://universonline.nl/2012/06/27/fraudeurs-op-een-rijtje/

  Bovendien wordt de nieuwe waan gevoed door het negeren van ernstige calamiteiten als gevolg van toxicomanieën met bewustzijnsveranderende middelen.
  Waarbij het FIF-syndroom tot stand kwam.

  Wat in feite ook neerkomt op het vervalsen van evidenties.

  Zie daarover nieuwsbrieven 513 en 672.

  De bevolking hoort te weten dat geneeskunde al een tijdlang geen wetenschappelijke studie meer is, maar eerder een opeenvolging of bundeling van op ervaring gebaseerde wetenswaardigheden, een soort van collectieve anekdotes, eerder dan op wetenschappelijk bewezen feiten.

  Neem nu het publiceren van de nieuwe DSM-V standaard.
  Een schoolvoorbeeld van hoe men de aandacht afleidt van het echte probleem.

  Heel wat nieuwe aandoeningen komen erbij, maar het allervoornaamste wat publiek, artsen en vooral de industrie zouden willen horen, is de manier waarop die afwijkingen ontstaan.

  Geen woord meer over serotonine, dopamine, tyramine, noradrenaline of wat dan ook, zowel in de buik als in de hersenen, kan verkeerd lopen.

  Toch hemeltergend dat farmaceutische bedrijven een nieuwe aandoening zouden willen behandelen en dat de bedenkers van die aandoening verzuimen om aan te geven waarmee scheikundigen het onderzoek naar nieuwe middelen moeten starten.

  Dit kan alleen maar slecht aflopen.

  We mochten het met zijn allen mee beleven bij de oude geestesziekten.

  Serotonine- of dopamine-defecten vermoedde (‘presume’) men alleen maar bij depressies of ADHD.

  En wat gebeurde?

  Bedrijven bedachten pompjes voor erbij en harddrugs voor de recyclage ervan, zonder zelfs te weten of er pompjes bestaan en nog minder hoe die harddrugs een en ander konden recycleren.

  Op de bijsluiter kwam ‘werking onbekend’ te staan.

  Evenwel een(1) zekerheid overheerste: de onbekende werking bracht ‘selectief’ een genezing tot stand.

  In het geval van Prozac althans.

  Enkele jaren later slaagde precies identiek dezelfde metaboliet uit Prozac, maar dan als een metaboliet in Strattera, erin om net zo goed even ‘selectief’ onbekend te werken bij stoornissen aan een noradrenaline-systeem, en dan nog bij patiënten die zouden lijden aan iets met dopamine.

  Of hoe ver men selectief therapeutisch kan ingrijpen in een materie die medisch als onbekend prijkt in de voornaamste academische handboeken.

  Vandaag is niets meer onbekend en vermoedt men ook niets meer.

  Vandaag zwijgt men erover.

  Zelfs Lilly (het bedrijf van Prozac en Strattera) en ook FDA hullen zich in een oorverdovende stilte.
  Ik verwachtte minstens dat men daar mijn ‘onzin’ over stoffetjes en hun werking had kunnen weerleggen.

  Niets daarvan.

  Het zal voortaan van de mooie couleuren moeten komen van dure hersensscans.
  Terwijl eigenlijk nog geen kat beseft dat de energie, waarop het volledige zenuwstelsel draait, voor het grootste deel in de buik moet gezocht worden.
  Psychiatrie is geen hersenspecialisatie, maar een platte (of een dikke) buikwetenschap.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • FDA talmt met farmacologie psychotica in geneeskunde

  Posted on May 28th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  ADHD zou verzonnen zijn.

  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/bedenker-van-de-adhd-diagnose-adhd-is-fictie/

  Ik denk dat nu al 10 jaar.

  Toen ik daarmee begon, was ik zo naïef te geloven dat het zou volstaan om het werkingsmechanisme van de gebruikte psychotica bekend te maken, om de zeepbel uiteen te laten spatten.

  Niets was minder waar.

  Maar uiteindelijk ben ik daarover toch gelukkig.
  Puur egoïsme, dat beken ik.

  Want 10 jaar lang maakte men slachtoffers.
  Slachtoffers, die ik eigenlijk had willen vermijden.
  Maar ik ben niet wetenschappelijk, vandaar.

  Daardoor kreeg ik al die tijd de kans om te wroeten in het smerigste wat ik in mijn leven ooit heb meegemaakt.
  Zodat ik kennis kon verwerven in een materie, die wetenschappelijk wordt achteruit gesteld omdat ‘evidentie’ als het hoogste commerciële medische goed wordt gehanteerd.

  Ik verbaasde mij bovendien mateloos aan de onkunde en de kwakkels van verantwoordelijken, op wiens vermeende kennis de maatschappij steunt wanneer men denkt ‘veilig’ te mogen ziek zijn en waarop men steunt om vakkundig geholpen te worden.

  De bevolking beseft maar amper welke debielen met corruptie een systeem in stand houden waarbij de zorg om gezondheid compleet ontbreekt.

  ADHD zou verzonnen zijn.
  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/bedenker-van-de-adhd-diagnose-adhd-is-fictie/
  Terwijl depressies ontstaan door droefheid met doping of psychotica te behandelen.
  Iets wat alvast voorlopig ook nog niet mag bekend raken.

  Stel je voor … 10 jaar lang, bleef deze materie een groot taboe.
  En niet omwille van het gevaar voor de volksgezondheid.
  Alleen omwille van de financiële implicaties, wanneer een academisch discours opeens over “kennis” zou handelen in plaats van over “evidentie”.

  Er was de serotonine-fabel bij droefheid en de dopamine-leugen bij ADHD.

  Roei die nu maar eens uit.
  Wetenschappelijk lukt zoiets nooit.
  Zo slim was men wel, door het zaakje als… onbekend uit te roepen.

  Nu blijkt dat de medisch wetenschappelijke leer van de stoffetjes, waarvan het mechanisme academisch als onbekend hoog in het vaandel wordt gedragen, zal moeten wijken voor de niet-wetenschappelijke farmacologie van groepen stoffen (psychotica) waarvan de naam zelfs niet eens in het algemeen taalgebruik voorkomt.

  Stel je voor… healthcare die heelt met stoffen die psychotisch maken.

  En, een medische wetenschap, steunend op de onbekend gehouden werking van farmaceutische kaskrakers.

  Omdat die kaskrakers … dwangmatig (of dociel) psychotisch maken.
  Iets wat helemaal niet hardop mag klinken.

  Met nu als klap op de vuurpijl.

  De ziekte blijkt ook onbekend te zijn.
  Even onbekend als de werking van de medicatie ertegen.

  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/bedenker-van-de-adhd-diagnose-adhd-is-fictie/

  Een hoogtepunt van de (‘evidence’) medische wetenschap, zou je denken, maar daar kan geen arts mee lachen.

  Stel je voor… artsen die een multidisciplinair team nodig hebben om een diagnose te kunnen stellen, van iets wat niet eens bestaat.

  Soms zijn er van die evidenties, waartegen zelfs een wetenschappelijk gewaande ‘onkennis’ niet opgewassen blijkt.
  Of hoe een wetenschappelijk gewaande onkennis, jarenlang de ‘wetenschappelijke’ evidentie van een verzonnen ziekte kon overeind houden.

  Ik kan ervan meespreken.

  Nu er eindelijk geen (verzonnen) ziekte meer is, bestaat voortaan helemaal geen reden meer om wetenschappelijke onkunde te veinzen over de werking van de gebruikte medicatie.

  Het zou het artsenberoep sieren en ook FDA, wanneer men eindelijk eens wel blijk zou willen geven van kennis over de farmacologie van een en ander.
  Want die werking is helemaal niet onbekend.

  Ik begrijp nog altijd niet waarom FDA producten commercieel vrijgeeft waarvan de werking onbekend wordt gehouden.
  Die stoffen moesten, veiligheidshalve alleen al, verboden worden.

  Maar nu zou ADHD verzonnen zijn.
  Enkele dagen nadat DSM-V werd bekend gemaakt.
  Met heel wat nieuwe (verzonnen?) aandoeningen.

  Maar wat ontbreekt aan die nieuwe DSM?

  (Ik las het nog niet allemaal, maar toch denk ik vooral aan: APS, FIF, MPIS, KLOTE, WANDA, DSM(4), SSRID, HEIL of zelfs het Pauselijk Erectiel Nepotistisch Ietsiepietsie Syndroom, van de pedofiele priesters… maar dan af’gekort’).

  Een formularium ontbreekt van nieuwe of oude psychotica, waarvan niemand de de werking kan of mag kennen.

  Over die 4-MA berichtte ik al op 17/06/2012 en 28/07/2012.

  En dan weeral een overbodige vraag van mij.

  Welke beleidsmaatregel staat op stapel na het experiment van de onderwereld met gedoogsteun van Volksgezondheid in 2010, waarbij hooggedoseerde psychotica (MDMA, methamfetamine) werden uitgetest op een nietsvermoedend publiek in het recreatieve milieu.

  De ‘maar’ twee doden ermee toen op Pukkelpop halen vanzelfsprekend geen statistieken, omwille van … ‘geen zorggerelateerde calamiteit‘.

  Alvast merkwaardig dat de 4-MA op vandaag internationaal op dezelfde verboden lijst voorkomt als de helende methylphenidaat (Rilatine, Concerta) voor de kindjes die lijden aan een ziekte, die nu ineens niet blijkt te bestaan.

  Boeiend toch, die commerciële Volksgezondheid.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • De billen bloot

  Posted on May 20th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De maatschappij kampt met een ongeziene medische epidemie die op ons afkomt en waarbij een komende generatie grotendeels in de zorg zal terecht komen en wat stellen we vast?

  Geen arts is in staat om de diagnose te stellen van een fantoom-aandoening, waarvan de bijwerkingen, door de ‘presumed’ aandoening te behandelen, onbeheersbaar dreigen te worden.
  Omdat voortaan het multidisciplinaire team, met een medische bevoegdheid op het vingergeknip van de industrie de jeugd begeleidt, groeit momenteel een nieuwe generatie op die chemisch en bipolair balanceert op psychotica en antipsychotica.

  Er is de catechismus van de verzonnen aandoeningen, gebaseerd op normaal gedrag, en bij elk nieuw drie-, vier- of vijf-letterwoord past een veilig gewaand psychoticum.

  Geneeskunde komt voor een muur te staan, want de nieuwste aandoeningen zijn niet meer aan medici besteed, immers… normaal gedrag is niets voor artsen.

  En in plaats van normaal gedrag als een norm voor het normaal zijn, te beschrijven, kwam een opsomming tot stand van vervelende pedagogische taken, die normaal gedrag in de regel in stand dienen te houden.

  Door een projectie van die vervelende taken op kinderen, zijn dan de DSM-criteria ontstaan, waarmee veronderstelde ziekten zijn geboren.
  Een standaard van het normaal zijn wordt daardoor vermeden, en tevens dat vermoedelijke afwijkingen daaraan zouden kunnen afgetoetst worden.
  Men ging ervan uit dat bekwame artsen nogal vlug geneigd zijn om normaal gedrag te onderscheiden van vervelende pedagogische ongemakken, waardoor het commerciële opzet om harddrugs te dealen het doel zou voorbijschieten.

  Vandaar de truc met een team zonder medische vorming, waarvan syndicale revindicaties opvallend samenvallen met de opgestelde diagnosecriteria.

  Het behandelen van die nieuwste aandoeningen wordt veilig geacht omdat artsen ervan uitgaan dat het team dat diagnosen stelt, beroepshalve ook vertrouwd zou zijn met de farmacologie van de gebruikte medicatie.
  Omwille van een lucratieve sponsoring door de bedrijven die ‘wel zullen weten wat ze in de handel brengen’.
  Wat een denkfout van formaat is.
  En omdat de tot stand te brengen epidemie steunt op een ten top gedreven teamwork, is afgesproken dat artsen tot nader order alvast alleen de voorschriften mogen schrijven.

  Zowat het enige waarvoor men ze momenteel academisch opleidt.

  Althans in de materie van presumed diseases.

  Vanzelfsprekend kent het team helemaal niets van de farmacologie, want de medicatie is veilig omdat geen kat de werking ervan kent.
  Zelfs de producenten niet.
  Zeggen ze zelf.

  Nu staat een epidemie voor de deur, zelfs na al die jaren van intense behandeling en vruchtbare samenwerking met lieden die de leemten in medische kennis bij artsen feilloos hebben opgevangen.

  Maar wat niemand voor mogelijk heeft kunnen houden.

  Nu lopen nog steeds artsen rond, in de overtuiging dat ze zowel medisch als maatschappelijk torenhoog boven iedereen uitblinken door het voorrecht om veilig harddrugs, zelfs bij kinderen, te mogen dealen.

  Het epitheton ‘veilig’ staat hier voor een veilige waan.

  Terwijl niemand van hen beseft, of mag beseffen, dat hun ‘licence’ en eigendunk worden misbruikt in een van de grootste en perverse zwendels die de geschiedenis ooit zal hebben gekend.

  Een farmaceutische industrie die er de laatste kwarteeuw in geslaagd is om de academische medische kennis en opleiding in handen te krijgen en om die vervolgens zodanig te kneden dat zelfs een normaal normbesef tot ‘presumed diseases’ werd verwrongen.

  Stel je voor… een artsenpopulatie die al fluitend het stellen van diagnosen uit handen geeft en zich fanatiek laat bekeren tot een leer, die harddrugs als helende medicatie uitroept van compleet verzonnen ziekten.

  Kennis hoeft niet meer, de maatschappij verlangt van artsen evidentie en het liefst van al, zo snel mogelijk.
  In het nauw gedreven zwaait men voortaan met hersenscans van gedrogeerden, waarmee duidelijk zou moeten zijn hoe die sukkelaars helemaal kapot op de wereld zijn gezet.

  Terwijl bekend wordt hoe jongeren voortaan pas achteraf een medische diagnose nodig hebben om minder afhankelijk te zijn van de dealers op speelplaatsen.
  Want een diagnose stelt ze in staat om bovendien de overheid te laten meebetalen voor de ingestelde toxicomanie of eventueel zelfs de verslaving.

  Geert Dom zou met zijn gekleurde plaatjes de wereld veel beter kunnen overtuigen wanneer hij ook was komen aandraven met scans van patiënten die vooraf nooit psychotica (van welke dealer dan ook) toegediend kregen of met scans van succesvol behandelde patiënten door de psychotica.
  Immers, het bekende FIF-syndroom in de geneeskunde zorgt ervoor dat zelfs ADHD meer echt kan lijken dan het is.

  Een kwarteeuw lang heerste medische evidentie en we staan aan de vooravond van een ongeziene epidemie bij een generatie bipolair gemaakte debielen.
  Een nieuwe generatie die geboren werd om normaal te kunnen zijn, maar dat niet kon, omdat kennis van verantwoordelijken om commerciële redenen werd afgezworen.

  Stel je voor dat de bedenker van al dat moois dan doodleuk komt verklaren dat het in feite niet zo bedoeld was.
  Het was maar om te lachen.

  Inventor of ADHD: “ADHD is a fictitious disease”

  by Moritz Nestor

  Fortunately, the Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics (NEK, President: Otfried Höffe) critically commented on the use of the ADHD drug Ritalin in its opinion of 22 November 2011 titled Human enhancement by means of pharmacological agents1: The consumption of pharmacological agents altered the child’s behavior without any contribution on his or her part.

  That amounted to interference in the child’s freedom and personal rights, because pharmacological agents induced behavioral changes but failed to educate the child on how to achieve these behavioral changes independently. The child was thus deprived of an essential learning experience to act autonomously and emphatically which “considerably curtails children’s freedom and impairs their personality development”, the NEK criticized.

  The alarmed critics of the Ritalin disaster are now getting support from an entirely different side. The German weekly Der Spiegel quoted in its cover story on 2 February 2012 the US American psychiatrist Leon Eisenberg, born in 1922 as the son of Russian Jewish immigrants, who was the “scientific father of ADHD” and who said at the age of 87, seven months before his death in his last interview:

  “ADHD is a prime example of a fictitious disease”2

  Since 1968, however, some 40 years, Leon Eisenberg’s “disease” haunted the diagnostic and statistical manuals, first as “hyperkinetic reaction of childhood”, now called “ADHD”. The use of ADHD medications in Germany rose in only eighteen years from 34 kg (in 1993) to a record of no less than 1760 kg (in 2011) – which is a 51-fold increase in sales! In the United States every tenth boy among ten year-olds already swallows an ADHD medication on a daily basis. With an increasing tendency.3

  When it comes to the proven repertoire of Edward Bernays, the father of propaganda, to sell the First World War to his people with the help of his uncle’s psychoanalysis and to distort science and the faith in science to increase profits of the industry – what about investigating on whose behalf the “scientific father of ADHD” conducted science? His career was remarkably steep, and his “fictitious disease” led to the best sales increases. And after all, he served in the “Committee for DSM V and ICD XII, American Psychiatric Association”4 from 2006 to 2009. After all, Leon Eisenberg received “the Ruane Prize for Child and Adolescent Psychiatry Research. He has been a leader in child psychiatry for more than 40 years through his work in pharmacological trials, research, teaching, and social policy and for his theories of autism and social medicine”.5

  And after all, Eisenberg was a member of the “Organizing Committee for Women and Medicine Conference, Bahamas, November 29 – December 3, 2006, Josiah Macy Foundation (2006)”.6 The Josiah Macy Foundation organized conferences with intelligence agents of the OSS, later CIA, such as Gregory Bateson and Heinz von Foerster during and long after World War II.
  Have such groups marketed the diagnosis of ADHD in the service of the pharmaceutical market and tailor-made for him with a lot of propaganda and public relations? It is this issue that the American psychologist Lisa Cosgrove and others investigated in their study Financial Ties between DSM-IV Panel Members and the Pharmaceutical Industry7. They found that “Of the 170 DSM panel members 95 (56%) had one or more financial associations with companies in the pharmaceutical industry. One hundred percent of the members of the panels on ‘Mood Disorders’ and ‘Schizophrenia and Other Psychotic Disorders’ had financial ties to drug companies. [...] The connections are especially strong in those diagnostic areas where drugs are the first line of treatment for mental disorders.”8 In the next edition of the manual, the situation is unchanged. “Of the 137 DSM-V panel members who have posted disclosure statements, 56% have reported industry ties – no improvement over the percent of DSM-IV members.”9 “The very vocabulary of psychiatry is now defined at all levels by the pharmaceutical industry,” said Dr Irwin Savodnik, an assistant clinical professor of psychiatry at the University of California at Los Angeles.10

  This is well paid. Just one example: The Assistant Director of the Pediatric Psychopharmacology Unit at Massachusetts General Hospital and Associate Professor of Psychiatry at Harvard Medical School received “$1 million in earnings from drug companies between 2000 and 2007”.11

  In any case, no one can easily get around the testimony of the father of ADHD: “ADHD is a prime example of a fictitious disease.”

  The task of psychologists, educators and doctors is not to put children on the “chemical lead” because the entire society cannot handle the products of its misguided theories of man and raising children, and instead hands over our children to the free pharmaceutical market. Let us return to the basic matter of personal psychology and education: The child is to acquire personal responsibility and emphatic behavior under expert guidance – and that takes the family and the school: In these fields, the child should be able to lead off mentally. This constitutes the core of the human person. •

  1 Human enhancement by means of pharmacological agents, Opinion No 18/2011, Bern October 2011. http://www.bag.admin.ch/nek-cne/04229/04232/index.html?lang=en
  2 Blech, Jörg: Schwermut ohne Scham. In: Der Spiegel, Nr. 6/6.2.12, p. 122–131, p. 128.
  3 Blech, p. 127
  4 http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Eisenberg (6.2.2012)
  5 http://psychnews.psychiatryonline.org/newsarticle.aspx?articleid=107051
  6 http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Eisenberg (6.2.2012 17:59:25)
  7 Cosgrove, Lisa et al. Financial Ties between DSM-IV Panel Members and the Pharmaceutical Industry. In: Psychother Psychosom 2006; 75:154-160 (DOI: 10.1159/000091772)
  8 Cosgrove, Lisa et al. Pp. 154
  9 DSM Panel Members Still Getting pharma funds. URL: http://www.cchrint.org/tag/lisa-cosgrove/ (8.2.2012 23:21:29)
  10 http://www.emaxhealth.com/1357/7/35563/experts-who-write-dsm-have-financial-ties-pharmaceutical-companies.html
  11 Cf. http://www.cchrint.org/tag/lisa-cosgrove/

  En dan staan ze daar allemaal.
  Al die opgeblazen dikke vette ego’s.

  Goedbetaalden om te veinzen dat ze geleerd zijn en niet eens psychotica en antipsychotica van elkaar kunnen onderscheiden en het allemaal op een hoopje gooien.
  In de media dan nog.
  Remember de kwakkel van Mark VanBellinghen.
  Exhibitionisme van het onbenul.

  Want het publiek stopt met nadenken, wanneer artsen uiteindelijk de echte diagnose hebben gesteld.

  Zelfs wanneer Novartis over ADHD schrijft:
  “Specifieke etiologie van het syndroom is niet bekend en er is geen op zichzelf staande diagnostische test beschikbaar.”
  Artsen veinzen een diagnose.
  Voor de maatschappij is dit perfect OK.

  En waarom gaan artsen en maatschappij daar zo losjes over?
  Omdat methylfenidaat als een cocaïnestof compleet veilig zou zijn.
  En waarom zo veilig?

  Omdat ook Novartis en CBG daarover schrijven dat het werkingsmechanisme onbekend is.
  “Het werkingsmechanisme bij ADHD is niet bekend”.

  De echte werking van psychotica maak ik nu al tien jaar bekend, het is onbegrijpelijk dat zij die pronken met een zelfverklaard uitblinken in medische en maatschappelijke wijsheid, hier koppig verkiezen om als stomme ezels te willen doorgaan.
  Hun eigen hypothese van een vermoedelijke werking is intussen doorprikt en wetenschappelijk bestaat voor hen nu helemaal geen houvast meer.

  Op 1 rijtje gezet.

  Volgens de bedenker ervan is ADHD puur verzonnen.
  Volgens de wetenschap is de etiologie van het syndroom onbekend en bestaan er geen diagnosemethoden.
  Volgens de producenten van de gebruikte harddrugs is het werkingsmechanisme bij ADHD onbekend en dus veilig.

  Waarom dan in godsnaam een ziekte veinzen?
  Met het risico van imagoschade wanneer charlatans met de billen bloot gaan.

  Zo simpel.
  Iedereen weet wel dat ADHD de grootste farce van deze eeuw is, maar die farce is nodig om te omzeilen dat de wetgever VERBIEDT om harddrugs te dealen, ook het dealen door medische beroepsbeoefenaars is verboden, wanneer zoiets niet kadert in een medische behandeling.
  (in België: lees art.2, wet van 24/02/1921)

  ADHD dient als een schaamLAP om de genoemde wet en het KinderrechtenVerdrag van de VN schaamteLOOS te verkrachten.

  Een hypocrisie die de maatschappij pakken geld kost, terwijl Rilatine, Concerta en Strattera op de speelplaatsen en op internet gewoon zonder voorschrift te koop zijn.
  Zonder dat een arts of zelfs een diagnose daarbij hoeft.

  Artsen roepen in koor dat die stoffen veilig zijn.
  Voor iedereen, want ADHD bestaat niet eens.
  De waan heerst immers, waarbij psychotica helend zouden zijn bij ADHD-ers (die niet bestaan omdat ADHD niet bestaat) en zenuwstelsels zouden verwoesten bij al de rest.
  Bij iedereen verwoestend dus (hoe klinkt dat weer in ‘mijn‘ werkingsmechanisme?).
  De toegevoegde waarde van de arts bij de aandoening is, zoals aangetoond, dan ook compleet verzonnen.

  Tenzij daarmee een lucratief systeem van subsidiëring kan tot stand komen, om goedkoop aan gegeerde psychotica of party-drugs te raken en om die dan op de speelplaats met grote winst te verpatsen, wat de economie draaiende kan houden.

  En dan zwijg ik nog over de constructie die de overheid in België aanwendt met een systeem van terugbetaling om de eigen partijkas spijzen via het vervalsen van de verbruikscijfers van methylphenidaat en een sleutelpositie van Dirk Cuypers, ex-medisch directeur bij Lilly (Strattera) als voorzitter van het directeurencomité op Volksgezondheid.

  Als ADHD geen ziekte zou zijn (wat bewezen moest worden), dan stort ook dit kaartenhuisje in elkaar.

  En veel erger nog dan dat artsen met de billen bloot zouden gaan, zou het aanzien van dit landje compleet kraken, wanneer de billen van die minister van Volksgezondheid (Laurette Onkelinx) ook zouden…

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Scans en charlatans deel 2

  Posted on May 6th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Tijdens het weekend raakte bekend dat verzonnen aandoeningen die intussen psychiatrische zijn geworden, epidemisch tot stand komen door een georganiseerd systeem van corruptie en incentives.

  Vandaag komt de krant met het bericht dat hersenscans het bestaan van die aandoeningen ZOUDEN aantonen, terwijl nog steeds niemand schijnt te weten wat men daar in die hersenen eigenlijk zoekt.

  Bovendien wacht de wetenschap op referentiemateriaal van normaal gedrag, omdat vooral de wetenschappelijke psychiatrie nog niet in staat blijkt om zelfs daarvan een definitie te brengen.

  En dan maar peuteren (therapeuten peuteren, het begon eerder al met ‘boren’) in de hersenen naar mooie couleurtjes van zaken die de eigen literatuur omschrijft als ‘Specifieke etiologie van het syndroom is niet bekend en er is geen op zichzelf staande diagnostische test beschikbaar’ .

  Stel nu eens dat ooit ‘ziek’ gekleurde hersenen tot stand komen en ontdekt zullen worden, zal dan ook verder onderzocht worden wat soort van hersenen uiteindelijk zullen ontstaan wanneer ze chronisch met amfetamines of cocaïnes behandeld worden?
  Zullen die dan opnieuw ‘normaal’ worden, zelfs wanneer NIEMAND in de psychiatrie tot op heden van het normaal zijn, standaarden wil, kan of mag bepalen?

  Het verbaast mij trouwens, dat in die discussie niemand het heeft over de hersenscans bij ‘genormaliseerde’ patiënten, die door een chronische amfetamine- of cocaïnetoxicomanie vakkundig behandeld werden en daardoor dwangmatig en psychotisch kalmer zijn geworden.

  Is het immers niet daarom dat niemand het werkingsmechanisme van amfetamines en cocaïnes mag kennen?

  Geert Dom zou sneller vooruitgang boeken door eens te beginnen van bij het begin.

  Beste Geert,

  nog voor de psychiatrie begon met van alles te veronderstellen (presume) waardoor jullie DSM kon zwellen als geen ander, bestond al sinds het begin van de mensheid een realiteit die jullie nu, vooral chemisch, willen uitroeien.

  Besef dat zes of meer keer scoren op symptomen van het normaal zijn, zelfs wanneer dat normaal zijn langer dan 6 maanden blijft duren, men daarom niet meteen moet neuronen gaan kapotmaken, om daarmee blijvend de DSM en jullie bankrekening te kunnen opblazen.

  Ook de aderlatingen van weleer, heeft men achter zich gelaten.
  Zelfs in de geneeskunde van nu.
  En zelfs al willen jullie toch zo graag ‘hersendokters’ worden genoemd.

  De illusie is vals om stoornissen aan serotonine of dopamine in de hersenen te zoeken, omdat die stoffen in een veel grotere mate in de buik tot stand komen.
  Op 17 november 2009 vermoedde ik dat men op de verkeerde plaatsen zoekt naar het onheil dat onze kinderen overkomt.
  Terwijl ik toen al weet had, dat 1 Vlaams psychiater het in de (onder)buik placht te zoeken. Iets wat pas (veel) later werd bevestigd.
  Natuurlijk moet niemand luisteren naar mij.

  Beste Geert… in de buik moet je gaan zoeken.
  Weet je wel hoe al die serotonine of dopamine bij defecten eraan, naar de hersenen gebracht wordt?

  Patiënt zo licht mogelijk maken, helemaal omdraaien, hoofd naar onderen, bij het bekken vastgrijpen, optillen en medisch, ritmisch laten zakken en weer optillen, tot patiënt uiteindelijk rood begint te zien van de serotonine.
  Vanzelfsprekend zal een dure scan helemaal niet meer hoeven.
  Het mooie rood van de stoffetjes, die bij deze dan gecorrigeerd zullen zijn, is meteen af te lezen op het gezicht, net onder de hersenen.
  Wist je dat?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Schokkend: platte, perverse corruptie doorprikt ADHD-zeepbel

  Posted on May 4th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Huiver mee.

  U heeft vastgesteld dat er geen ASS-problematiek is en volgens het school-observatieverslag is er geen ADHD gedrag. Ook het verslag van O. zegt dat N. niet voldoet aan de kenmerken van ADHD zoals genoemd in de DSM-IV.

  Dat N. niet voldoet aan de kenmerken van ADHD zoals genoemd in de DSM-IV is ook opgenomen in uw genoemd verslag.

  Niettemin suggereert u zonder feitelijke en wetenschappelijke onderbouwing dat het gedrag van N. lijkt op ADHD.

  Ook heeft u een behandeling met medicatie van N. volgens de moeder besproken.

  Als pedagoog en therapeut maak ik op grond van mijn jarenlange kennis en ervaring met kinderen en jong-volwassenen met ADHD hierbij ernstig bezwaar tegen uw conclusies dat N. ADHD heeft of iets wat daarop lijkt.

  Ik verwijs u naar het volgende artikel http://www.adhdfraude.net/pdf/NB663.pdf en verzoek u uw suggestie/conclusie van “ADHD” m.b.t. N. in te trekken en het verslag dienovereenkomstig te wijzigen.

  met vriendelijke groet,

  De komedie rond ADHD belicht ik nu al sinds 2003.

  De corruptie, zoals hierboven aangetoond blijkt al uit mijn stukjes :

  Magie van de psychiatrie: onzichtbare waan voortaan zichtbaar van 30 april 2013
  Wie niet in de maat loopt krijgt beter kanker” van 1 mei 2013

  Hoe corrupt zijn deze zorgverleners?
  Te allen prijze incentives halen.

  Welke overheid gedoogt deze corruptie?
  In naam van welke geneeskunde gebeurt zoiets?

  De maatschappij in de eerste plaats en ikzelf vanzelfsprekend ook, horen graag van de zorgverleners, de overheid EN de geneeskunde hoe deze dagelijkse praktijken nog steeds mogelijk blijven.

  De wereld weet dat dit circus al jaren op die manier draait.

  Als niemand hier uiteindelijk optreedt wordt een kind van minder dan acht jaar een toxicomanie aangesmeerd met een stof die 30% actiever is dan zuivere cocaïne en wordt het zenuwstelsel ervan kapotgemaakt in volle groei.

  De medische mallemolen komt op deze manier tot stand.

  Tot jolijt van artsen, die geen diagnose kunnen stellen en stomweg weigeren te weten wat cocaïnes en amfetamines aanrichten.

  Ik citeer uit de literatuur van Novartis (Ritalin, Rilatine) over ADHD .

  Specifieke etiologie van syndroom is niet bekend en er is geen op zichzelf staande diagnostische test beschikbaar.”


  En deze komt uit de bijsluiter van Concerta, door CBG op 7 juli 2005 herzien en goedgekeurd.

  Corruptie?
  Onbenul?
  Volksgezondheid?

  Harddrugs voor kinderen.
  Overheden subsidiëren.
  Geneeskunde gedoogt.

  En healthcare?
  Healthcare gniffelt.

  Noch de overheid, noch healthcare, niemand zal daaraan iets veranderen.

  Staat als een paal boven water.

  Het systeem draait op deze techniek.
  Dans der dommen.
  Triomf van de middelmaat.

  Jammer dat het publiek die overheid en die healthcare een blind vertrouwen gunnen.

  Ik leen even deze uitspraak van Albert Einstein:

  “Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth” .
  De grootste vijand van de waarheid is het onbedachtzame respect voor autoriteiten.

  Een nieuwe generatie onder de mindcontrol van gevaarlijke harddrugs brengen, met een verzonnen aandoening als voorwendsel.

  Foei.. vuile, smerige, corrupte, criminele boel!

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Incompetente artsen

  Posted on April 25th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  En ik die vier jaar geleden (26/09/2009) nog overtuigd was dat alleen de psychiatrie in staat was om te weten hoe psychotica, als SSRI’s, in staat waren om geheugencellen met slechte herinneringen voorgoed te wissen door ze simpelweg kapot te branden.
  Nu blijkt dat men zich heeft laten vangen aan de commerciële foef van het bedrijf Lilly, die de fabel van de stoffetjes verkocht als … selectief.

  En omdat geneeskunde de psychiatrie vreemd is, dacht men daar warempel dat ‘selectief’ speciaal voor hen werd bedacht en dat ze daarmee bovenal zeer veilig chemisch konden tot stand brengen wat tot dan toe zelfs met hersenboringen een onbegonnen werk was gebleken.

  Lilly mag mij tegenspreken (of toch liever dagvaarden) als ik nu zou liegen, maar niet het selectief zijn, niet de serotonine, en nog veel minder de reuptake hebben iets te maken met de ware farmacologie van psychotica of nieuwe harddrugs, die men toen wou commercialiseren zonder een hinderende opiumreglementering.

  Maar omdat Lilly vooral medisch actief is, kon niemand bij dat bedrijf vermoeden dat psychiaters de commerciële fabel au sérieux zouden nemen.

  Immers, medisch actief en vooral ‘evidence based’ weet niemand beter dan Lilly dat ook de psychiatrie genetisch hoort te lijden aan het FIF-syndroom.
  Dit was natuurlijk buiten de waard gerekend.

  Strikt wetenschappelijk is niemand bij de psychiatrie vertrouwd met de medische grappen die de reguliere healthcare kan uithalen om nieuwe succes-medicatie te commercialiseren.
  Want psychiaters en hun DSM’s nemen zelfs de stomste grap als doodernstig, alleen maar omdat het medisch lijkt.
  Meespelen als grote jongens en meisjes, klinkt het daar.

  De grootste grap wordt er zeer ernstig en vooral zogezegd medisch ‘behandeld”.

  Tot de maatschappij de ‘inconvenient facts’ begon op te tellen en geen kat nog medisch pasklare uitvluchten kon verzinnen in de aard van ‘aangeboren’, ‘hartziekte’, ‘genetisch voorbestemd’, ‘comorbiditeit’, ‘gewelddadige maatschappij’ , ‘omgevingsfactoren’ , ‘niet zorggerelateerd’ of nog veel meer, waarachter echte medische specialismen zich kunnen verschuilen om het eigen falen te verschonen.

  Het wantrouwen bleek uiteindelijk onstuitbaar wanneer niemand nog naast de aantallen dementerenden kon kijken.
  (Meer dementie bij PTSD stelt evidence based medicine voor een raadsel, 19/06/2011)

  Statistisch immers wezen alle calamiteiten van psychiatrisch uitbehandelden in de richting van wel zorggerelateerd en omdat men zowel bij Lilly als bij andere farmagiganten ervoor gezorgd heeft dat niemand de werking van genezende medicatie hoeft te kennen, loopt gelukkig niemand op deze wereldbol rond, die het falen van deze incompetente artsen kan verklaren.

  En zelfs als uiteindelijk dan toch een verklaring zou gevonden worden, dan hadden de operettefiguren die doktertjes speelden toch de reuzegrap van de heroplaadbare batterijtjes moeten door hebben.

  Stel je voor dat iemand van hen ooit een Frankenstein-poppetje had weten te maken, met een echt gezond zenuwstelsel dat als perfect normaal zou kunnen functioneren door helemaal niet meer afhankelijk te hoeven zijn van gezond gewaande voeding, maar alleen nog van het feilloos heropladen (reuptake) van stoffetjes door enkel maar amfetamines of coffeïnes te slikken.
  Zichzelf voortplantende Frankensteintjes op de energie van serodynamitine (27/07/2010).

  Want met die reuzegrap wou Lilly vooral aantonen, dat zelfs gezonde voeding ook stoornissen in de (energie)stoffetjes kan tot stand brengen, die alleen maar opnieuw medisch kunnen herlaad worden met de eigen amfetamines of cocaïnes.

  Healthcare haalt opgelucht adem, want voorlopig is die grap alleen nog maar bij de psychiatrie ontmaskerd en stoort niemand anders (FIF?) zich vooralsnog aan vroege dementies.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Volkswagen psychopharmacology

  Posted on April 20th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  [....we routinely misdiagnose, then we mistreat...]

  Nu horen we het eens van een ander.

  bron: http://www.adhdfraude.net/pdf/Volkswagen psychopharmacology.pdf

  DSM verzint ziekten om een licence to kill te verantwoorden.

  Twee jaar geleden en steeds NOG niet duidelijk genoeg.
  Kindermoordenaars blijven aan de macht!
  En een democratie die niet bij machte blijkt om ze te verjagen.

  Toen ik eind 2010 de constructie bekend maakte waarmee die kaste zich verrijkt om via regeringsonderhandelingen onschendbaar te blijven, kwam op 18 januari 2011 een anonieme tuchtklacht tegen mij, waarvan de behandeling uiteindelijk op een sisser uitliep, als bleek wie onherkenbaar aan de touwtjes trok.

  Dit zijn twee documenten met een blijvende waarde.

  http://www.adhdfraude.net/pdf/NB343.pdf

  De spreekwoordelijke inkt van de eerste nieuwsbrief was die dag nog niet droog, toen ik uit Nederland het volgende bericht binnenkreeg.

  http://www.adhdfraude.net/pdf/NB344.pdf

  [....we routinely misdiagnose, then we mistreat...]

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Het fabeltjesland van de psychiatrie

  Posted on March 1st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Sinds healthcare comfortsymptomen geneest met psychotica, waarvan de farmacologie beter onbekend blijft, ontstonden epidemieën, die zelfs door een wetenschappelijk geachte leer van psychiaters onbeheersbaar is geworden.

  Stoffen die eerder nooit voor medische toepassingen geschikt waren omwille van hun werkingsmechanisme, veroorzaken voortaan succesaandoeningen waarbij psychiaters bovendien de hulp van medisch ongeschoolden dienen in te roepen om een diagnose te kunnen stellen.

  Nu juist omdat zuivere wetenschap hen ooit leerde om echte feiten van fabeltjes te onderscheiden, terwijl in de uitoefening van het beroep fabeltjes de feiten zijn geworden waarrond het circus moet draaien.

  De machtsgreep waarbij healthcare erin slaagde om de farmacologie van psychotisch makende stoffen te verbergen achter sprookjes over oncontroleerbare stoffetjes en defecten daaraan, heeft tal van nieuwe aandoeningen tot stand gebracht die het vak van genezers tot een fabeltjeswetenschap hebben herleid.

  Nu spartelen artsen, want hun ziekten zijn geen ziekten meer en wat ze als genetische aandoeningen verplicht vermoeden zijn doodgewoon de iatrogeen tot stand gekomen bijwerkingen van veilig gewaande medicatie.
  Veilig omdat niemand de echte werking ervan mag kennen en omdat de term psychotica een taboe is bij de vertrouwenwekkende slogan: “do not harm”.

  Immers op die truc steunt de kracht van healthcare en de corrupte medeplichtigheid van de overheid.
  En omdat universiteiten alleen maar eten van het manna dat uit de farma-hemel komt gevallen, belijden academici enkel het woord dat uit die richting te horen is.

  Onbegrijpelijk dat de vierde macht in deze maatschappij dit machtsspel blijft meespelen, zelfs terwijl het verhaal over Prozac en Strattera het cynische van de ganse constructie heeft blootgelegd.

  Maar hoe onbekend is farmacologisch onbekend en hoe leugenachtig de fabeltjes over serotonine of dopamine?

  De komst van Strattera…

  1) Onthulde hoe Prozac aan 20mg/70kg alleen maar drogeert met een amfetaminepatroon dat neuronen verwoest.

  2) Onthulde hoe Strattera met identiek dezelfde actieve amfetamine-metaboliet als die bij Prozac aan 80mg/70kg bij ADHD dient om kinderen tot dwangmatig psychotisch te drogeren.

  3) Onthulde hoe het behandelen van stoffetjes of onevenwichten met antipsychotica wordt gecorrigeerd.

  4) Zorgde ervoor dat voortaan ook Prozac aan jongeren bij depressies mag toegediend worden, precies omdat diezelfde actieve metaboliet bij Strattera ook dient om – zonder risico blijkbaar – jongeren in hogere doseringen dwangmatig psychotisch of dwangmatig dociel te maken.
  Als jongeren voortaan onder Prozac toch zelfmoorden, dan is de oorzaak vanzelfsprekend de depressie, omdat noch het doodvallen of het zelfmoorden zorggerelateerde calamiteiten zijn.

  5) Zorgde ervoor dat het selectieve serotonine-verhaal aan diggelen ging, omdat eenzelfde actieve stof in Prozac selectief serotonine kon heropladen, bij Strattera dat selectief ook kon maar dan bij noradrenaline, om patiëntjes te behandelen die zouden lijden aan dopamine-stoornissen.
  Terwijl verzuimd wordt om tekorten aan dopamine in te spuiten onder het voorwendsel dat die stof meteen wordt afgebroken, zelfs wanneer sinds 1987 en vanaf dat jaar elk levend zoogdier zou beschikken over een reuptake-pompje, die de verspilzieke afbraak ervan aan banden kan houden.

  Vandaar het failliet van een SSRI-benaming en het bekend raken van bedrog dat jarenlang tierde op een basis van onkunde en corruptie.

  En je gelooft het of niet.
  Tot nader order gedijt nog steeds als medische wetenschap een onbekende farmacologie en een tot aangeboren ziekte uitgeroepen normaal gedrag.

  De vele DSM’s zijn wetenschappelijk waardeloos omdat ze verzuimen een definitie te publiceren van het normaal zijn.
  Waaraan de verzonnen pathologie van bij handopsteking gestemde aandoeningen kan getoetst worden.

  Mensenlief, wat worden jullie bedrogen.

  Maar wat is nu zo mooi en zo kleurrijk tekenend voor dat bedrog op wereldschaal?

  Alle eerbiedwaardige dommen in de verschillende landen, die een verantwoordelijkheid hebben om het zaakje draaiende te houden elk in hun maatschappij, blijven in de waan en de ban van de fabel over serotonine of andere stoffetjes en de reuptake ervan.

  Commercieel evenwel blunderde de hubris van het bedrijf, waarbij alleen de absolute top van het corruptieapparaat, in de VS (FDA) en in Europa (EMEA) weet mocht krijgen van het feit dat Strattera een vermomde Prozac (proprozakzak) is en die Prozac eigenlijk een stimulans met een vernieuwd amfetaminepatroon.

  Bewijs daarvan is dat na de komst van Strattera waarmee kinderen tot dwangmatig opgepept worden, voortaan ook kinderen met Prozac ‘veilig’ aan de SSRI’s mochten, terwijl die hoge instanties steeds afraadden ze te gebruiken omwille van de risico’s op zelfmoord ermee.
  Alle andere antidepressiva blijven evenwel taboe bij jongeren, alleen voor Prozac kwam die uitzondering, simpelweg omdat in het andere geval wel de Strattera uit de rekken had moeten gehaald worden wegens identiek dezelfde actieve metaboliet in de twee stoffen.

  De echte wijsheid in die materie is alleen bekend bij de top die het zich kan veroorloven om tegelijk de waarheid en de leugen te kennen, en vooral om de leugen wereldwijd in stand te blijven houden.
  In naam dan nog van de volksgezondheid.

  Uiteindelijk weeral een domme opmerking van mij.
  Waarom onderneemt sinds begin 2005 het machtige Eli Lilly (Prozac, Strattera,Zyprexa, Cymbalta) niets tegen mij, als ik leugens zou vertellen.
  Dit is niet hun gewone manier van doen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us