Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Medicatieleer muurvast in eigen verzinsels- zie ze spartelen

  Posted on October 4th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Hoe Michael Jackson vanuit zijn sterrenhemel orde schept in de verwarring die heerst bij farmacologische verzinsels van een zonder-kennis-kunde.

  Ik blijf nog (na)genieten van de kolder met de uitvinding van nitrostress.

  Precies drie jaar nadat de werking van Depakine werd ontmaskerd ( 21 september 2014).

  En dan piept opnieuw ‘scientific spielerei’.

  Ketamine als een krachtig antidepressivum, kegelde meteen alle gevestigde verzinsels over die materie overhoop.

  De DSM-bijbel-geleerden draaien nu warempel goed dol over hun receptoren allerhande.

  Genieten dus met volle teugen en met vanzelfsprekend de minzame glimlach.

  Voor mij, weeral eens, veel te mooi om waar te zijn.

  Dit stukje betekent waarlijk een onbetamelijk genot.

  Keren we even terug in de tijd, vijf jaar, toen Michael Jackson door te sterven, niet alleen muzikaal maar vooral medisch onsterfelijk is geworden.

  Ik verklaar.

  2 nieuwsbrieven

  http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/06/26/jackson.drug.interaction.caution/index.html?eref=rss_topstoriesDemerol (Pethidine,Dolantine) is niet een opiaat, maar de sterke zenuwkiller, waarmee men neuronen verwoest om uiteindelijk door de ontstane gevarenreflex een vermeend pijnstillend dopingeffect of antidepressief resultaat te bekomen.
  De zwakkere variant, methylphenidaat, werkt op dezelfde manier, maar verliest daarbij minder het bewustzijn.
  Beide stoffen zijn piperidine-stoffen, net zoals cocaïne.
  De mildere werking van methylphenidaat is bekomen door een (1) koolstoffenafstand meer tussen de phenyl en de piperidine. Terwijl de stikstof in para- of in ortho- in de piperidine op de affiniteit bij de receptoren een mindere invloed heeft.
  Vergelijk met het verschil tussen een drie koolstoffenafstand van duloxetine (Cymbalta) en de twee koolstoffenafstand om nieuwe zeer potente amfetamines te maken volgens een nieuw patroon.
  Twee experimenten met het nieuwe thiofeenethylamine-patroon bleken zeer dodelijk te zijn.
  De klassieke phenylpropylamines (SSRI’s) werken als doping en zenuwvergiften even goed als de echte amfetamines, maar men doseert wat hoger.
  Overheden en geneeskunde beschermen ADHD-medicatie en SSRI’s als heel veilig, terwijl ze in werkelijkheid zenuwstelsels verwoesten en een controleverlies veroorzaken over gedrag.
  De vermeende veiligheid is ze aangepraat door commerciële fabeltjes, waarbij die harddrugs tot nu onbekende en niet te achterhalen stoffetjes of onevenwichten in de hersenen zouden corrigeren. Wat meteen een schot in de roos is gebleken, financieel dan.
  Men behandelt ADHD en depressie, met het dopingeffect, dat ontstaat als gevarenreflex, wanneer men het zenuwstelsel dosis per dosis verwoest.
  Dit effect doet bloedvaten dichtklappen, waardoor uiteindelijk een dodelijke pulmonaire hypertensie ontstaat.
  Michael en zo vele anderen voor hem, bezweken aan deze fatale pulmonaire hypertensie. Zo te zien had de zanger (zoals al die anderen voor hem wel hadden) niet een niet te voorziene aangeboren hartziekte.
  Het chronisch dichtklappen van bloedvaten in de hersenen, bij een chronische toxicomanie (ADHD of depressie) vormt de uiteindelijke kiem voor een dementie of de ziekte van Alzheimer.

  Nu al worden veertigers opgenomen met dementie of Alzheimer, na jarenlang met de amfetaminewerking van SSRI’s gedrogeerd te zijn.
  Apotheker Fernand Haesbrouck, 28 juni 2009
  http://www.hln.be/hln/nl/1311/Michael-Jackson/article/detail/948186/2009/07/29/Jackson-werd-voorbije-anderhalf-jaar-drie-keer-gereanimeerd.dhtmlNet zoals men op het gewone niveau experimenteert met rasveredeling, gebeurt hetzelfde met verwante stoffen, die chemisch iets sterker zijn.Het creatieve talent van Michael Jackson bleek het product van farmaceutische experimenten, die volledig in de lijn liggen, van wat op vandaag met de jeugd en, volgens plan, binnenkort ook met volwassenen staat te gebeuren.
  Terwijl men de medische wereld en Overheden de fabeltjes heeft doen slikken van stoffetjes en onbalansen, experimenteert men zonder controle, op een gewetenloze manier.
  Een geblinddoekte medische wetenschap floreert momenteel op serotonine, dopamine en uitgevonden aandoeningen, die men bij onkunde (onkennis) , als evidence heeft uitgeroepen, waarmee lucratief de andere kant kan uitgekeken worden.
  Geneeskunde opereert in de mist van de sprookjes, waarmee pakken geld kan verdiend worden.
  Iedereen is heel gelukkig, zelfs de patiënten, gedrogeerd met een veilige toxicomanie, zogezegd voor medisch of therapeutisch gebruik.
  Maar wat gebeurt er echt?
  Sterk medisch drogeren met cocaïne bereikt men met methylphenidaat.
  Die stof is 30% actiever dan zuivere cocaïne, en het dwangmatig psychotisch maken ermee, is dagelijkse koek, door er therapeutisch een uitgevonden ziekte met de symptomen van normaal gedrag mee te behandelen en de stof als superveilig uit te roepen.
  Pech daarbij, was evenwel, dat de stof van bij de uitvinding ervan, al onder een opiumwetgeving werd geplaatst.
  Maar de huidige tijdsgeest, heeft daar helemaal geen moeite meer mee.
  Superspecialisten in de chemische laboratoria weten hoe men superproducten, die gegeerd zijn als doping en als gedragsveranderende stoffen zodanig kan manipuleren, om nieuwe afgeleiden te maken, die minder of liefst meer actief zijn.
  Zo weet men, dat door het amfetaminepatroon te wijzigen op de koolstoffenafstand tussen de phenyl en de amine-groep (of piperidinegroep) men een min of meerdere verwoesting aan het zenuwstelsel kan aanbrengen, waarop het zenuwstelsel dan verschillend in hevigheid kan reageren.
  Een afstand van een(1) koolstofatoom tussen die beide groepen, maakt de nieuwe stof actiever, zodat het zenuwstelsel reageert met een complete verdoving, maar ook waardoor bij het ontwaken een zodanige toestand ontstaat van gelukzaligheid, die men dan therapeutisch aanwendt om zogenoemde depressies te behandelen.
  Ketalar verdooft de patiënt, evengoed zoals een elektroshock zou doen, maar heeft als resultaat, dat wanneer men (toch) ontwaakt, de stemming er iets beter op is geworden.
  Resultaat van een massieve fight or flight reactie van het aangevallen zenuwstelsel.
  Hetzelfde gebeurt met Demerol (pethidine, Dolantine).
  Die stof is een piperidinebenzylaat (cocaïnegroep), net als methylphenidaat, waar men net als bij Ketalar, de piperidine-groep tussen de phenyl op 1 koolstof-afstand heeft gezet, in plaats van op twee, bij methylphenidaat.
  Die stof verdooft net als Ketalar, en heeft net als Ketalar het euforisch en schijnbaar psychotisch gelukzalig effect bij het ontwaken.
  Men drogeerde Michael Jackson creatief met een superRilatine, waarbij hij weliswaar telkens even het bewustzijn verloor, maar dan supergedrogeerd ijverig kon hallucineren en in een waanwereld presteren als niemand dit ooit voor hem heeft gekund.
  Er zijn natuurlijk ook de bijwerkingen, dezelfde als deze waaraan de kinderen onder methylphenidaat lijden.
  Angsten, slapeloosheid, wanen, agressie, psychotisch gedrag enz.
  Daarvoor werd dan symptomatisch behandeld… met massieve doseringen Xanax (benzodiazepine), dat uiteindelijk niet krachtig genoeg was om een psychotische slapeloosheid te kunnen corrigeren.
  Schijnbaar vermeed men het gebruik van antipsychotica, die van de ster een te herkenbare psychiatrische ziekenhuispatient hadden kunnen maken.
  Vandaar dat MJ op Diprivan (propofol) werd gezet, een anaesteticum, waarmee de man telkens in een kunstmatige coma werd gebracht, wat dan op een slaaptoestand moest gaan lijken.
  Amerikaanse artsen, verdoofden om te drogeren tot superwakker en verdoofden tot coma om te slapen tot een superslaap.
  Vraag is, of die artsen wisten waarmee men bezig was.
  Net als bij ons, de artsen kinderen en straks ook nog volwassenen, volgens eenzelfde scenario, maar met gestandaardiseerde en orale vormen, op een betere wereld hopen te zetten.
  De ziekte waaraan Michael Jackson leed, was zijn muziek en bij medical evidence, moest hij als de beste meedraaien, hallucineren, maar vooral: presteren.
  De ziekte waaraan de gewone mens van bij ons lijdt, is die van het normale gedrag, dat men wil optillen tot een ongekende productiviteit, maar vooral, en daardoor drogeert men veel hoger dan om alleen maar te drogeren, tot het dwangmatig psychotische waarbij het pedagogisch comfort kan ontstaan, voor de omgeving.
  Het is die omgeving, die als multidisciplinair team vooral de diagnose moet stellen, waarbij artsen dan het briefje kunnen ondertekenen.
  Omwille van de opiumreglementering en hun licence to kill.
  Apotheker Fernand Haesbrouck, 1 augustus 2009

  In die twee boodschappen probeerde ik toen (weliswaar chemisch) uit te leggen wat er was gebeurd.
  Vanzelfsprekend zonder te beseffen dat vijf jaar later de fabeltjes en dogma’s van de huidige FIF-based medicine daarop zouden crashen.

  Wat mij betreft mag Michael Jackson dan ook als een ware held vereerd worden.

  Farmacotherapeutisch weliswaar.

  Voor zij die het nog niet doorhadden.

  Mijn theorie gaat over de patronen van chemicaliën, die (gemakkelijkshalve) in vier categorieën onder te brengen zijn.

  Ketalar, in de huidige bespreking, komt uit de amfetamine-groep.
  De Demerol (Pethidine) van de pop-ster is een chemische analoog uit de cocaïne-groep.

  Net zoals methylphenidaat (Rilatine, Ritalin) uit de cocaïnegroep en methamfetamine (Pervitin, Desoxyn) uit de amfetamine-groep, door hun respectieve vormen, chemische analogen van elkaar zijn.

  Omwille van het energie-patroon (Ketalar en Demerol) verwoesten beide stoffen na een dosis zoveel neuronen, waardoor het controleverlies over het (waak)-gedrag immens groot geworden is, om daardoor tijdelijk het bewustzijn te verliezen.

  Bij het ontwaken is het beleven van de realiteit zodanig verstoord dat men (bijna hallucinerend) maar wel anti-depressief de realiteit door een veel te roze bril gaat bezien.

  Psychisch genezen staat hier voor de onmogelijkheid om de realiteit op de gewone (soms wel eens “deprimerende?”) manier in te schatten, omdat het neurale netwerk dat een normale of reële perceptie mogelijk maakt, voor grote stukken (onherroepelijk) is weggeknipt.

  Het vervolg van die redenering staat uitgelegd in het werkingsmechanisme van psychotica.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Ook geen diagnosecriteria bij PTSD?

  Posted on November 22nd, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  In deze link wordt bevestigd dat er geen definitieve methode is voor het vaststellen van PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) en/of de behandeling daarvan.

  http://www.mountainx.com/article/37650/Wake-Forrest-research-project-examines-how-to-improve-PTSD-treatment

  Wat al wetenschappelijk volledig en afdoende bekend is, hoeft toch niet meer te worden onderzocht.
  Het is dus nog allemaal natte vinger werk en men weet niet waar men naar zoekt !!!

  Plotseling krijgt onderzoek van de genen ook weer extra aandacht omdat dit het claim-ontwijkend gedrag van de overheid tegemoetkomt.
  Immers als het al in de genen zat voordat men bij de overheid ging werken dan is de overheid daarvoor niet aansprakelijk en hoeft men niet te compenseren.

  Het geplande gaat voor een high-techonderzoek door middel van een magneto-encephalografische beeldvorming van de hersenen, terwijl de beschreven methode voorbijgaat aan wat op dat vlak wel wetenschappelijk onderzoek zou moeten zijn.

  Als de resultaten waarop men zich gaat baseren, niet kunnen vergeleken worden, met een groep patiënten, die niet in een oorlogssituatie in eenzelfde periode dezelfde ‘medicatie’ in dezelfde doseringen toegediend kregen, dan zijn we heel ver af van wat die beeldekens ons zullen willen doen geloven.

  Men gaat er teveel van uit dat gedrag een fysiek gegeven is, dat met hersenboringen of chemische ingrepen kan beïnvloed worden.
  Een waan, die nog versterkt wordt door bij ADHD, bijvoorbeeld, een behandeling van de zogenoemde storende gedragspatronen stevig te verhinderen, door chemisch de bouwstenen van het zenuwstelsel te vernietigen.
  Waarbij patiënten de mogelijkheden ontnomen worden om via een aan te leren zelfbeheersing, zich beter te gedragen.

  Zelf-verklaarde kenners van menselijk gedrag roept men tot bevoegde beroepsgevormde professionelen uit, wanneer ze erin slagen om resultaten van falende pedagogische onmacht te verdoezelen door kinderen tot dwangmatig psychotisch te drogeren.
  En bovendien dit aldus tot stand gekomen dwangmatig psychotisch gedrag als normaal te bestempelen.

  Wel verrassend dat de medische industrie nu wil afstappen van een therapie, waarvan men het werkingsmechanisme WEL wilde kennen, maar die werking doelbewust verzweeg om niemand ongerust te maken.

  De gebruikte psychotica (SSRI’s als vermomde amfetaminestoffen) veroorzaken dosis per dosis het kapotmaken van een redelijk aantal neuronen van het zenuwstelsel.

  Waarop het organisme reageert met een afweer, die de bloedvaten dichtklapt en zo de zuurstofvoorziening belemmert van geheugencellen (met slechte herinneringen), waardoor een ‘therapeutisch’ gewaand soort van geheugenverlies ontstaat, die men dan als een positieve medische behandeling heeft uitgeroepen.

  Als die veteranen uiteindelijk dement worden, dan weet natuurlijk niemand waarom, al pleit het voor de evidentie, dat sommigen het toch, al is het verwonderd, willen opmerken.
  Lees daarover nieuwsbrief 361 van 19 juni 2011.

  Of zou die verwondering er eigenlijk ervoor gezorgd hebben, dat plots nieuwere wegen willen bewandeld worden, zoals nu wordt aangekondigd.
  Een soort van bewustmakend wakker schudden, nu een (medische?) evidentie het werkingsmechanisme van veilig gewaande psychotica uiteindelijk heeft blootgelegd.

  Recent raakte bekend dat medicijnen steeds meer doden maken.
  In de VS zou de sterfte door medicijnen-misbruik zelfs doodsoorzaak nummer een zijn.
  Wat bekend raakte tijdens het proces over de dood van Michael Jackson.

  Zie daarover het Nieuwsblad op 20/11/2011 en ook het stukje op mijn vorige nieuwsbrief 425 van de dag voordien, over iatrogene zelfmoorden met geneesmiddelen, die de nieuwe harddrugs zijn geworden.

  Precies omdat na de dood van Michael Jackson gevreesd werd dat een debat over de doping op gang zou komen, heeft men de vergiftiging door propofol (Diprivan) in scene gezet

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Paradijspoorten van MJ, volkse sensaties zijn doodernstige experimenten.

  Posted on August 1st, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  http://www.hln.be/hln/nl/1311/Michael-Jackson/article/detail/948186/2009/07/29/Jackson-werd-voorbije-anderhalf-jaar-drie-keer-gereanimeerd.dhtml

  Net zoals men op het gewone niveau experimenteert met rasveredeling, gebeurt hetzelfde met verwante stoffen, die chemisch iets sterker zijn.

  Het creatieve talent van Michael Jackson bleek het product van farmaceutische experimenten, die volledig in de lijn liggen, van wat op vandaag met de jeugd en, volgens plan, binnenkort ook met volwassenen staat te gebeuren.

  Terwijl men de medische wereld en Overheden de fabeltjes heeft doen slikken van stoffetjes en onbalansen, experimenteert men zonder controle, op een gewetenloze manier.

  Een geblinddoekte medische wetenschap floreert momenteel op serotonine, dopamine en uitgevonden aandoeningen, die men bij onkunde (onkennis) , als evidence heeft uitgeroepen, waarmee lucratief de andere kant kan uitgekeken worden.

  Geneeskunde opereert in de mist van de sprookjes, waarmee pakken geld kan verdiend worden.

  Iedereen is heel gelukkig, zelfs de patiënten, gedrogeerd met een veilige toxicomanie, zogezegd voor medisch of therapeutisch gebruik.

  Maar wat gebeurt er echt?

  Sterk medisch drogeren met cocaïne bereikt men met methylphenidaat.
  Die stof is 30% actiever dan zuivere cocaïne, en het dwangmatig psychotisch maken ermee, is dagelijkse koek, door er therapeutisch een uitgevonden ziekte met de symptomen van normaal gedrag mee te behandelen en de stof als superveilig uit te roepen.

  Pech daarbij, was evenwel, dat de stof van bij de uitvinding ervan, al onder een opiumwetgeving werd geplaatst.
  Maar de huidige tijdsgeest, heeft daar helemaal geen moeite meer mee.
  Superspecialisten in de chemische laboratoria weten hoe men superproducten, die gegeerd zijn als doping en als gedragsveranderende stoffen zodanig kan manipuleren, om nieuwe afgeleiden te maken, die minder of liefst meer actief zijn.

  Zo weet men, dat door het amfetaminepatroon te wijzigen op de koolstoffenafstand tussen de phenyl en de amine-groep (of piperidinegroep) men een min of meerdere verwoesting aan het zenuwstelsel kan aanbrengen, waarop het zenuwstelsel dan verschillend in hevigheid kan reageren.

  Een afstand van een(1) koolstofatoom tussen die beide groepen, maakt de nieuwe stof actiever, zodat het zenuwstelsel reageert met een complete verdoving, maar ook waardoor bij het ontwaken een zodanige toestand ontstaat van gelukzaligheid, die men dan therapeutisch aanwendt om zogenoemde depressies te behandelen.
  Ketalar verdooft de patiënt, evengoed zoals een elektroshock zou doen, maar heeft als resultaat, dat wanneer men (toch) ontwaakt, de stemming er iets beter op is geworden.
  Resultaat van een massieve fight or flight reactie van het aangevallen zenuwstelsel.

  Hetzelfde gebeurt met Demerol (pethidine, Dolantine).
  Die stof is een piperidinebenzylaat (cocaïnegroep), net als methylphenidaat, waar men net als bij Ketalar, de piperidine-groep tussen de phenyl op 1 koolstof-afstand heeft gezet, in plaats van op twee, bij methylphenidaat.

  Die stof verdooft net als Ketalar, en heeft net als Ketalar het euforisch en schijnbaar psychotisch gelukzalig effect bij het ontwaken.

  Men drogeerde Michael Jackson creatief met een superRilatine, waarbij hij weliswaar telkens even het bewustzijn verloor, maar dan supergedrogeerd ijverig kon hallucineren en in een waanwereld presteren als niemand dit ooit voor hem heeft gekund.
  Er zijn natuurlijk ook de bijwerkingen, dezelfde als deze waaraan de kinderen onder methylphenidaat lijden.
  Angsten, slapeloosheid, wanen, agressie, psychotisch gedrag enz.

  Daarvoor werd dan symptomatisch behandeld… met massieve doseringen Xanax (benzodiazepine), dat uiteindelijk niet krachtig genoeg was om een psychotische slapeloosheid te kunnen corrigeren.
  Schijnbaar vermeed men het gebruik van antipsychotica, die van de ster een te herkenbare psychiatrische ziekenhuispatient hadden kunnen maken.

  Vandaar dat MJ op Diprivan (propofol) werd gezet, een anaesteticum, waarmee de man telkens in een kunstmatige coma werd gebracht, wat dan op een slaaptoestand moest gaan lijken.

  Amerikaanse artsen, verdoofden om te drogeren tot superwakker en verdoofden tot coma om te slapen tot een superslaap.
  Vraag is, of die artsen wisten waarmee men bezig was.

  Net als bij ons, de artsen kinderen en straks ook nog volwassenen, volgens eenzelfde scenario, maar met gestandaardiseerde en orale vormen, op een betere wereld hopen te zetten.

  De ziekte waaraan Michael Jackson leed, was zijn muziek en bij medical evidence, moest hij als de beste meedraaien, hallucineren, maar vooral: presteren.

  De ziekte waaraan de gewone mens van bij ons lijdt, is die van het normale gedrag, dat men wil optillen tot een ongekende productiviteit, maar vooral, en daardoor drogeert men veel hoger dan om alleen maar te drogeren, tot het dwangmatig psychotische waarbij het pedagogisch comfort kan ontstaan, voor de omgeving.
  Het is die omgeving, die als multidisciplinair team vooral de diagnose moet stellen, waarbij artsen dan het briefje kunnen ondertekenen.

  Omwille van de opiumreglementering en hun licence to kill.

  Dit terwijl die artsen een medisch beroep uitoefenen in de waan van stoffetjes en van chemische onevenwichten, die ze niet eens kennen en kunnen doseren.

  Men drogeert een massa kinderen en straks ook nog volwassenen als een experiment voor wat de nieuwe wereld zou moeten zijn.

  Is dit een megablunder of om te huilen?

  De farmaceutische labo’s schrokken zich een aap, bij de eerste berichtgeving over de chemicaliën bij de dood van de popster.
  Stel je voor, dat de techniek zou uitlekken !!!
  Sindsdien temporiseert men, om een rookgordijn op te trekken.

  Er zal een ‘onschuldige’ theorie van moord of vergiftiging, of zoiets opduiken als doodsoorzaak, waarbij een uitleg over de werking van de pep waarmee de ster moest presteren, in de mist zal verdwijnen.

  Gepeupel houdt men beter dom, over die dingen.
  Wat volgt is de sensatie, waarbij ik nu even wat uitleg heb gegeven.

  (Ik weet dat zowel in Vlaanderen als in Nederland er gezinnen zijn, die een en ander duidelijk zullen herkennen.)

  Maar geneeskunde en Overheden hebben het voor het zeggen, ze zijn alwetend in de kennis van de sprookjes en in het verkondigen van de dogma’s erover en hoe onkundig men wel is,  maar dat heeft toch niemand door.
  Drogeren en experimenteren, is heel veilig, want artsen en Overheid zeggen het, en weten het …. NIET!

  Michael Jackson stond in het anderhalf jaar voor zijn overlijden drie keer op het randje van de dood. Hij bracht zijn leven naar verluidt telkens zelf in gevaar voor hij op 25 juni de pijp aan Maarten gaf. Sommige bronnen stellen zelfs dat hij genoot van de sensatie wanneer zijn hart moest heropgestart worden.

  Een bron in de National Enquirer: “Ik weet dat er de voorbije achttien maanden drie voorvallen geweest zijn waarbij Michael letterlijk moest gereanimeerd worden door zijn dokters of lijfwachten. In 2008 gebeurde dat twee keer, en telkens was de oorzaak het misbruik van medicijnen. Eén keer moest zijn maag leeggepompt worden, bij het volgende incident moest hij hartmassage krijgen. Na een van die voorvallen zei Michael zelf dat hij een bijnadoodervaring had gehad en dat hij het fantastisch vond. Hij noemde het de meest opwindende ervaring die hij ooit had gehad, dat hij had gezien hoe het aan ‘de andere kant’ was en dat hij was teruggekeerd. Ook eerder dit jaar was er een voorval waarbij zijn hart stil leek te vallen”. (lb)

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Minister Onkelinkx (Volksgezondheid): afscheidsbrief : lees hem ook maar!

  Posted on June 30th, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  Afscheidsbrief van V:

   

  Mama en zusje, het lijkt mij dat jullie me niet meer nodig hebben in de strijd tegen vader. Vergeet nooit dat ik van jullie hou.

   

  S, doe je best op school, ik weet dat het je geen kloten interesseert maar bijt door, je kan het en tis nodig. Je bent de beste zus die ik kon wensen.

   

  Mama, bedankt voor al het lekkere eten en het warme nest dat je me al die jaren gegeven hebt. Ik hou van jullie.

   

  M., ik hou van je. De enige verbeelding van een gezinsleven dat ik me ooit kon maken was jij als mama van ons kindjes. Het is dankzij jou dat ik het al die jaren heb volgehouden. Als ik slechts 1 wens zou mogen doen, dan is het dat er ooit iemand evenveel van je kan houden als ik van jou hield en ik hoop dat iemand je gelukkig kan maken, iets wat ik niet kon. Elke keer dat ik je zag was ik zo gelukkig als een klein verliefd kind. Ik zou je nog veel meer willen zeggen, maar het lukt me niet. Ik hou van je. Ik hou van je. Ik hou van je.

  T. en L. jullie waren men beste maatjes. Noem jullie kindje geen Vladimir, dat was maar om te lachen. Herman is mooier.

  P. en J. doe een beetje minder dope gasten, het verergert de depressie. Geloof me.

  L. en G., doe gewoon zo verder zoals jullie bezig waren, kvond et mooi. Maar vergeet nooit L. goochelen met moeilijke woorden is een teken van onmacht. Je bent snugger genoeg om het in boerentermen uit te drukken.

  J. K. B., jundr zin echt klootzakn. Toopn daje pijnlijker sterft of ik. Luls.

  M., lees Hyperion.

  P., RSCA is veeeeeeeeeeeeel beter dan Club ;-)

  S., merci tout court.

  Urbanus, merci voe me te doen lachen maat. Uw liedjesteksten waren buitenaards zalig.

  Waarschijnlijk hadden jullie iets poëtischer verwacht, en zonder schrijffouten, maar ik heb geen zin…

  Niemand die ik hier vermeld heb treft enige schuld. Integendeel, sommige roodharige mensen hebben de laatste 7 jaar van mijn leven de moeite waard gemaakt. Dank je daarvoor.

  Met veel spijt in het hart neem ik afscheid van jullie.

  Graag zou ik begraven worden. In een graf zonder opschrift, enkel mijn naam.

  Vaarwel

  V.

  Mevrouw Onkelinkx, U haalde een drugskartel in de legaliteit onder het voorwendsel van geneeskunde.

  Een kartel, waarmee pakken inkomsten van het illegale drugscircuit naar ‘propere’ zakkenvullers konden verhuizen.

  Het pedagogisch comfort van Uw generatie diende om het normale gedrag van kinderen tot een ziekte uit te roepen, waarmee dan lustig met verwoestende harddrugs aan het genezen en behandelen kon worden gegaan.

  Want die harddrugs zijn ziektemakers.
  En daar zijn natuurlijk artsen voor.
  En die artsen verstaan de kunst om recursief hun iatrogeen systeem in stand te houden.

  Ze mogen en ze willen niet eens weten dat U ze de zwakken van een nieuwe generatie laat uitdunnen, om het legale drugskartel gigantisch rijk te maken.

  Dat legale drugskartel houdt ook U aan de touwtjes, mevrouw de minister.
  En dat weet U maar al te goed.

  Waarom houdt U anders voor Kamer en Senaat de alarmerende cijfers sinds 2004, over het verbruik van een benzylpiperidine (Rilatine, Ritalin, Concerta) achter en liegt U bovendien, door met vervalste cijfers te zwaaien.

  Waarom maken U en Uw diensten de bevolking wijs dat men de jeugd zou genezen of minstens goed zou behandelen, met een harddrug van dezelfde chemische klasse als cocaïne en de pethidine, waarmee men Michael Jackson tot een megaster en kapot  heeft gemaakt.

  Waarom verklaart U als Overheid het werkingsmechanisme van die dingen als onbekend?

  Speelt U het spelletje van de dealers mee, die Demerol (Pethidine, Dolantine) een opiaat, een synthetische morfine enz. noemen, terwijl die stof in feite methylphenidaat XXL of turbo zou moeten genoemd worden.

  Die doping waarmee Overheden voortaan aan een winstgevende rasveredeling werken.

  Mevrouw de minister, U kent de technieken van de drugskartels en U laat begaan.

  Wat zeg ik?
  Ben ik er ver naast, door te stellen, dat U door Uw beleid dit allemaal in stand houdt?

  Mevrouw Onkelinx, eind mei 2009 dreigde U al eens om weg te lopen uit de regering.
  Vreest U niet dat Kamer en Senaat U voor de derde keer zullen ondervragen over de cijfers die U wil achterhouden?

  En er zijn ook nog de statistieken, die men niet maakt over ‘aangeboren hartziekten’ en de plotse sterfgevallen.
  Tijdens examens, voetbalwedstrijden, feestjes.

  De genoemde psychotica, die medisch een levenskwaliteit zouden verbeteren, prestaties verhogen, depressies doen verdampen, en superslank maken, zijn in 13 jaar tijd verzevenenvijftigvoudigd.

  Welke verveelvoudiging (in meer) schat U Uw eigen beleid in?

  Niet op het vlak van de omzetten van door U gelegaliseerde drugskartels, maar op het vlak van de echte Volksgezondheid (lees het boodschapje van deze hulpverlener).

  Dag Fernand,

  Ik ontving vandaag onderstaand bericht van een jongen van 23j. uit Brugge

  welke we hier begeleiden om niet af te zakken naar…

  zijn maat heeft zich van kant gemaakt

  de zoveelste…in de rij…

  met of zonder pillen of cannabis….

  de maatschappij is totaal verziekt;…

  deze kinderen kunnen hier niet meer leven;..moeten dus weg…

  tot hiertoe blijft mijn Brugse vriend overeind

  hij is echt sterk en kent de gevaren

  omdat hij onlangs op een avond, vrienden had gewaarschuwd voor dergelijke situaties;

  hadden ze hem te Brugge op straat afgeklopt en voor dood achter gelaten

  het waren de drugsdealers die zijn gepreek beu waren

  machtige clan verkopers willen géén gezeur…

  geen nood, hun klanten vallen zo wel dood

  gelukkig heeft hij op tijd de kliniek bereikt door passanten….

  en heeft hij de boodschap begrepen, van ” loslaten ” die rotzakken

  het is hun keuze, niet de jouwe…

  hou dus afstand..

  .’t schijnt te lukken bij hem tot hiertoe,

  maar hij heeft wel een reuze moeder…en een thuis..

  Groetjes

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Big Pharma mengt zich in doodsoorzaak Michael Jackson

  Posted on June 28th, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  De Demerol-theorie is blijkbaar veel te snel uitgelekt.

  De stof wordt verdeeld door het bedrijf waar de Franse president in de beheerraad zit, en dat ook gedurende drie jaar, niettegenstaande een negatief advies van FDA, het schadelijk Acomplia (rimonabant) heeft kunnen verkopen.
  Zelfs met een zwarte markt via een Mexicaans bedrijfje, dat een illegaal circuit in de VS, lucratief bevoorraadde.
  Tot teveel cardiale accidenten maakten dat de stof toch internationaal verboden werd.

  Demerol is een super methylphenidaat.

  Voor de groten der aarde.

  En het uitlekken van kwalijke effecten zou schade toebrengen, niet alleen aan het bedrijf van de Franse president zelf, maar ook aan de populaire methylphenidaat van Johnson&Johnson (Concerta), van Proctor&Gamble (Ritalin, Daytrana) en aan de nieuwe amfetamine van Eli Lilly (Strattera,Prozac).

  De ADHD-markt en de depressieven-markt is in gevaar, als zou blijken dat gebruikers, net als het idool, Michael Jackson, er niet alleen psychotisch van worden, maar er zelfs mee kunnen doodvallen.

  Nieuwe lijkschouwingen zullen nu moeten aantonen, dat de megaster, eigenlijk is gestorven aan een simpele aangeboren hartziekte, die niemand had kunnen zien aankomen.
  Zelfs de slimme geneeskunde niet.

  To protect the ADHD-market, zoals in 2006, de kranten in de VS schreven, wanneer bleek dat FDA toen zware beperkingen wou opleggen aan het voorschrijven van doping bij ADHD en depressies.

  FDA zwichtte toen en nu ook zal iedereen zwichten onder de druk van de farmaceutische industrie.

  Michael Jackson zal gestorven zijn aan iets dat niemand kon zien aankomen.

  De alom gekende ‘aangeboren hartziekte’.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Michael Jackson, posthumous healer of ADHD-medication and SSRI’s.

  Posted on June 27th, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/06/26/jackson.drug.interaction.caution/index.html?eref=rss_topstories

  Demerol (pethidine, Dolantine) is NOT an opiate, but the strong nerve killer that destroys neurons, so that the resulting dangerreflex of the nervous system alleged a result of analgesic and an anti-depressive effect of doping.

  The weaker variant methylphenidate, works the same way, but with a smaller loss of conscience.

  Both are piperidine substances, just like cocaïne.

  The milder effect of methylphenidaat is obtained by one carbon distance more between the phenyl and piperidine.

  Compare the difference between a three-carbon distance of duloxetine (Cymbalta) and the two carbon distance to new very potent experimental amphetamines (thiopheneethylamines), to create a new amphetamine-pattern.
  Two experiments with the new thiopheneethylamine pattern proved to be very deadly.

  The classic phenylpropylamines (SSRIs), as nerve poisons and as drugs act as well as the real amphetamines (phenylethylamines), but at higher doses.

  Governments and health-organisations protect ADHD medication and SSRIs as being very safe, while they actually destroy nervesystems causing a loss of control over behavior.

  Doctors treat ADHD and depression, with the doping effect, which arises as a reflex of danger, when destroying the nervous system dose per dose.

  This effect makes blood vessels clap, so that a fatal pulmonary hypertension occurs.

  Michael, and so many others on these cocaïne and amphetaminproducts (ADHD-patients and depressives) before him, died because of that fatal pulmonary hypertension.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us