Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Waarom geen medische diagnose bij ADHD?

  Posted on October 13th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Het blijft me verbazen dat zij die zich kenners van geneeskunde noemen, nu al jaren aan een stuk halsstarrig blijven weigeren om ADHD als een aandoening neurobiologisch te diagnosticeren.

  En de voorkeur blijven geven aan een religie die de mensheid laat geloven dat gestoorde stofjes via een optelling van symptomen van normaal kindergedrag een aandoening veroorzaken.

  Waarmee vervolgens het dwangmatig psychotisch maken met hoog gedoseerde stimulantia een maatschappelijk aanvaard ‘normaal’ gedrag teweeg zou brengen.

  Onbegrijpelijk dat zelfverklaarde sterk medisch opgeleiden normaal gedrag als afwijkend bestempelen en nadien, door te behandelen, het ontstane psychotische en dwangmatige niet als een stevige bijwerking van de toegediende psychotica (kunnen of mogen) beschouwen.
  Zelfs wanneer ze uiteindelijk met neuroleptica gaan corrigeren.
  En de kindertjes van dan af lucratief chemisch en bipolair laten balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Kan je als een vakidioot nog misvormder en crimineler te werk gaan?

  Vandaar…DE diagnose, die omwille van de leugen nooit wordt gebruikt.Healthcare bedient zich ijverig van ADHD om een opiumreglementering te omzeilen, terwijl het als een ziekte niet kan of mag aangetoond worden.

  Psychotica bestaan wel, en worden net zo ijverig door healthcare gebruikt, om iatrogeen epidemieën van nieuwe ziekten tot stand te brengen, terwijl de hypocrisie gebiedt dat ze medisch en ook in het taalgebruik onbekend worden gehouden.

  Stel nu dat ADHD wel een neurobiologische aandoening zou zijn, waarvoor een neurobiologische diagnose vereist zou zijn.

  Net zoals suikerziekte waarbij het meten van het suikergehalte als een diagnosemiddel wordt gebruikt om een helende therapie met insuline te kunnen starten.

  Insuline, die voor gezonde patiënten wel giftig is.

  Net zoals bij een bijnierschorsinsufficiëntie een hoge testdosis cortisone (ACTH-test) wordt gebruikt om de goede werking ervan in kaart te brengen.

  Ook cortisone is een giftige stof wanneer het niet medisch therapeutisch wordt gebruikt.

  Dan verbaast het mij dat zowel EBM, als FBM, blijven weigeren om WEL een bestaand neurobiologische diagnosemiddel bij ADHD verplicht op te leggen.

  Immers, uit het bovenstaande blijkt niet alleen hoe giftig ADHD-medicatie is, maar ook hoe eenvoudig een echte diagnose te realiseren kan zijn.

  Als het toedienen van psychotica bij ADHD de vastgestelde of genetisch-gestoorde werking van stofjes in de hersenen zou helen, dan zal het lichaam bij toediening van psychotica opgelucht reageren en zich niet verdedigen met een gevarenreflex wanneer dit schadelijk of giftig materiaal wordt toegediend.

  Vandaar dat het zal volstaan om net zoals bij een cortisone-stoornis, ook een massieve eenmalige testdosering van het psychoticum toe te dienen, waarbij vervolgens op de gevarenreflex kan getest worden.


  Wanneer geen antistoffen aangetoond kunnen worden, bestaat de zekerheid van een neurobiologische aandoening en de
  morele voldoening dat kan behandeld worden in de geest van Hippocrates (“Do not harm”).

  Reageert de test wel positief op de door de gevarenreflex gevormde antistoffen, dan bestaat helemaal geen genetisch of andere neurobiologische aandoening en is de patiënt perfect gezond.

  Uit Nieuwsbrief 789 van 26 april 2014

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Harddrugdealers met de hakken in het zand

  Posted on November 12th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Twee jaar geleden (september 2011) schrokken de dealers al hevig toen bekend raakte, hoe men heimelijk met verdacht materiaal (prodrugs als anti-epileptica) een steeds groter deel van de maatschappij naar de mindcontrol en het eigen geldgewin aan het misleiden is.

  Voor het artikel: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB400.pdf

  Een jaar later kwam die schrik tot uiting.

  Toen begin september 2012 zes farmareuzen stopten met investeringen en onderzoek naar psychotrope stoffen.

  Voor het artikel: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB560.pdf

  En ook toen begin november 2012 kritische literatuur opdook over het (off-label?)-gebruik van die vermeende anti-epileptica.

  Waar ze intussen met een koosnaampje vermomd een rituele plaats in medische behandelschema’s hadden weten te verwerven, zonder ze als psychotica door het leven te laten gaan.

  Voor het artikel: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB589.pdf

  Bovendien valt het op dat begin oktober 2013 de Nobelprijs geneeskunde werd toegekend aan onderzoek naar medicatie tegen autisme en epilepsie.

  Materie waar nu psychotica worden aangewend en volgens het comité zouden de winnaars vooruitgang boeken op het vlak van transporters in de nog overblijvende (na behandeling met medicatie) neuronen.

  Zelf blijf ik me afvragen wanneer een prijswinnaar zal ontdekken waarom die nog overblijvende levende neuronen zich met een gevarenreflex verzetten tegen het therapeutisch verwoesten van de integriteit van een bezenuwing.

  Reflex, die dan misbruikt wordt als doping en een gewijzigde perceptie, waarmee de bevolking kan wijsgemaakt worden dat men geneest.

  Terwijl in realiteit een irreversibele schade wordt toegebracht.

  Onthou dat uiteindelijk drie groten verder gaan in de strijd met gedragsregulerende medicatie.

  Eli Lilly, dat alle overheden en universiteiten controleert door met een dubbele waarheid zowel pseudo-wetenschappelijk als wel-wetenschappelijk, twee verschillende bijbels commercieel op de gepaste niveau’s uit mekaar weet te houden.

  Lundbeck, dat eind 2012 het einde van het patent op escitalopram, hoopte te redden met vortioxetine (Brintellix).

  Een stof waarvoor ik om veiligheidsredenen op 7 oktober 2012 al dit schreef:

  Vortioxetine is een cocaïne-dopingstof net zoals Rilatine, Ritalin, Trazolan, paroxetine, Seroxat, mCPP, Champix.Nog sneller dan trazodone (Trazolan) door de spijsvertering wordt gemetaboliseerd tot mCPP (metaChloroPhenylPiperidine), een cocaïne-achtige, dat intussen als een sterk gereglementeerde stof in het recreatieve milieu is verboden, wordt het nieuwe vortioxetine (lu aa21004) door het lichaam afgebroken tot een orthoThioPhenylPiperidine of een orthoHydroxyPhenylPiperidine, met een vergelijkbaar krachtige cocaïne-werking als die actieve stof uit trazodone.Die stof wordt door FDA relatief snel goedgekeurd omdat het patent op escitalopram (Lexapro, Sipralexa) eind 2012 vervalt, waardoor Lundbeck een nieuw product nodig heeft om financieel competitief te kunnen blijven.Voortgaand op de literatuur die momenteel daarover circuleert, wentelt het commerciële circus zich nog steeds in de serotoninefabel.
  Vandaar dat met een grote zekerheid hier ook de werking als onbekend zal uitgeroepen worden en de (psychotische) nevenwerkingen met een cocaïnekarakter tot de comorbiditeiten van de aandoening zullen gerekend worden.Agressie, wanen, hallucinaties, controleverlies over gedrag zullen uiteindelijk na chronisch gebruik met antipsychotica moeten gecorrigeerd worden.
  Geen verslaving, neen hoor, immers een behandeling mag niet gestaakt worden omdat een depressie zou kunnen hervallen.
  Nu al kan voorspeld worden dat patiënten lucratief en chemisch bipolair zullen balanceren op dit psychoticum en de antipsychotica (neuroleptica).Helemaal niet erg, want healthcare maakte de wereld al vertrouwd met dat soort van ‘medische aandoeningen’.
  Niemand kijkt daar nog verwonderd van op.
  Maar als er ook schuttersfestijnen van zullen komen, of het doodvallen als een niet-zorggerelateerde calamiteit of later zelfs vroege vasculaire dementie’s, dan zal de stof misschien toch eens verboden worden.Toch raar, dat zoiets vandaag al kan voorspeld worden, gewoon op basis van het chemisch patroon van de molecule.
  Wat voeren al die geleerde koppen dan uit daar bij FDA of EMEA of CBG?Zal men het drogeren nooit afleren?En blijft men het medisch establishment farmacologisch en toxicologisch onnozel houden?
  Nog nimmer een kaste meegemaakt die zich zo grenzeloos kan verrijken door collectief dom te blijven.

  In april 2013 doken aanwijzingen op van doorgedreven lobby-werk, waarop ik andermaal aan de alarm-bel trok.

  Tot uiteindelijk enkele weken geleden, en zelfs MET verwijzing naar ‘veiligheidsoverwegingen’ de stof internationaal werd goedgekeurd.

  In de mededeling staat bovendien helemaal niets over de farmacologie ervan (thought to be related…).

  Wat medisch wetenschappelijk zou moeten volstaan, al is die fabel sinds 2010 doorprikt.

  En dan J&J bij ons bekend als Janssens Pharmaceutica, maar ook van Concerta, Consta (Risperdal) en de “bevrijdende” schadeclaims.

  Over die boeten die al fluitend worden betaald (bemerk het prijskaartje), wil ik even kwijt dat het bedrijf niet alleen schittert op het vlak van gedragsregulering, maar tevens uitblinkt in wat galenische spitstechnologie heet, vooral dan op het tot stand brengen en controleren van vertraagde werking.

  Vandaar mijn verwijzing naar Concerta – met een vooruitstrevend procedé, waarbij methylphenidaat vertraagd en geleidelijk vrijkomt en ook naar Risperdal Consta waarbij een injectie om de twee weken volstaat om een ‘constante’ Risperdal-spiegel aan te houden.

  Wat ik op vandaag durf vermoeden (ter wille van dit verhaal, ook heel even: ‘presume’) lijkt op fictie, maar is gezien het voorgaande toch begrijpelijk.

  Al sinds enige tijd bestaat een patent op methylphenidaat met deuterium verrijkt.

  Zo een patent vraagt men niet aan als een spielerei.

  Op 23 september 2013 verduidelijkte ik even de bestaande technieken waarmee in de toekomst niet alleen een slimme hars (Concerta) of een intelligente suspensie (Risperdal Consta) op een comfortabele wijze een zo noodzakelijke therapietrouw kan tot stand brengen (bemerk de vriendelijkheid waarmee ik dit omschrijf), maar voortaan ook communicatietechnologie die zal aangewend worden in de medisch-therapeutische gedragsregulatie.

  We zijn op enkele patenten verwijderd van de “Brave New World” van Huxley.

  Al had de man zoiets nooit hebben kunnen voor mogelijk houden.

  Een patent is nog nodig voor de techniek waarbij een mobieltje over een afstand van centimeters neutronen kan bombarderen op een target met inhoud om dit target van de energie te voorzien waarbij de aanwezige magnetische informatie ervan voldoende kan versterkt worden om een communicatie met dat mobieltje aan te gaan.

  Premisse daarbij veronderstelt dat methylphenidaat, zelfs al zijn de waterstoffen door het niet-radioactieve deuterium vervangen, evengoed symptomen van depressie kan veroorzaken, waarbij vervolgens lithium bij voorrang als therapie zal aangeprezen worden.

  Nu is in de natuur nogal wat lithium-zes, ook een isotoop van lithium, voorhanden, wat meteen ervoor kan zorgen dat het bombarderen met neutronen, vanuit het mobieltje in de target de aanwezige (constante) vrijgave van verrijkt MPH, meteen van een (ook ter wille van dit verhaal ‘veilige’) radioactieve energie kan voorzien, onder de vorm van tritium ( de wel radioactieve metaboliet van waterstof).

  Dat tritium wordt dan als brandstof gebruikt om te communiceren met de smartphone.

  Vanaf dit punt zullen maar weinig nieuwe patenten nog hoeven, en kunnen vanuit een centrale dispatching op ‘therapeutisch’ gunstige ogenblikken, zelfs allemaal tegelijk, indien opportuniteit dit vereist, de comorbiditeiten, eigen aan de gedragsregulatie, tot stand gebracht worden.

  En omdat J&J met Concerta als psychoticum en Risperdal Consta als anti-psychoticum de expertise in huis heeft om ook de comorbiditeiten aan te pakken, is de cirkel rond.

  Een leger, met alleen maar soldaten, met smartphones, en een centrale dispatching.

  Gelukkig spelen healthcare en overheden het spelletje mee, want er is vooral Lilly met de financiële en politieke macht en een dubbele (zowel de pseudo, als de echte) wetenschap, die de piramide kan overeind houden.

  Twijfelt nog iemand waarom alleen maar drie grote farmareuzen zich nog om de volksgezondheid bekommeren?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Zelfbehoud dwingt psychiatrie om bevolking te psychotiseren

  Posted on April 14th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

   Toen ik begin 1970 als jong apotheker aan de slag kon in een psychiatrisch ziekenhuis herinner ik mij nog dat men er toen naar streefde om mensen met psychotisch gedrag te trachten opnieuw te integreren in de maatschappij.

  Bijna een halve eeuw later is dat helemaal anders.

  Nu maakt men de maatschappij kunstmatig psychotisch onder allerlei voorwendsels om sukkelaars dan via de zeer lucratieve neuroleptica bipolair en chemisch balancerend op psychotica en antipsychotica opnieuw proberen in het ‘normaal gewaande’ leven in te schakelen.
  Voorzien weliswaar van de intussen onontbeerlijke afhankelijkheid van slimme peuten, die voorschrijven alsof hun eigen leven, maar vast en zeker hun eigen inkomen ervan afhangt.

  Die kwalijke ontwikkeling is mogelijk gemaakt doordat overheden, overal in de wereld, besloten om voortaan niet verder meer te investeren in onafhankelijk medisch onderzoek.
  De farmaceutische bedrijven achtte men rijk en welvarend genoeg en politici vonden het onnodig dat twee kanalen naast elkaar een en dezelfde materie wetenschappelijk zouden opvolgen.

  Overheidsorganen en universiteiten werden bemand op een farmaceutisch commerciële basis, kennis over ziekten vervangen door kennis van symptomen, kennis over medicatie bleef onbekend of hoogstens leerde men aan hoe toppers door het lichaam enzymatisch worden omgetoverd tot ze als veilige voedingselementen worden verteerd.
  Nadat deze chemicaliën uiteraard vooraf de genezing hadden teweeggebracht, geholpen door artsen die door verkoopfabeltjes werden geïndoctrineerd.

  Zelfs wetgeving over het aankopen, bewaren en afleveren van schadelijke (waarmee men een schade kan toebrengen), van giftige (waarmee men iemand kan doden) en van verdovende middelen (giftige stoffen, die een afhankelijkheid veroorzaken) kleurde zodanig grijs, waardoor op vandaag alles veilig wordt gewaand.
  Immers… in de handel, geregistreerd en goedgekeurd door FDA en dus… veilig.

  Concerta waarvan de werkzame stof internationaal als een opiaat op dezelfde internationaal ‘verboden’ lijst prijkt als 4-methylamfetamine wordt aan kinderen toegediend aan een dubbele tot een vierdubbel zo hoge dosering dan wat WHO als Defined Day Dose bepaalt per 70kg lichaaamsgewicht.
  Maar om ouders, noch kinderen om commerciële redenen niet af te schrikken, hoeft op de verpakking niet eens meer het wettelijk voorziene etiket met doodskop.(Regentsbesluit 6 februari 1946.)
  Etiket dat dan wel verplicht is op andere commerciële aanbiedingen met identiek dezelfde chemisch stof (methylfenidaat).
  Wat een hypocrisie!

   

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  etiket nr 1, het speciaal oranjerood etiket, waarop, in zwarten inkt, een doodshoofd en de vermelding ” Vergift – Poison ” gedrukt staan;

  Art. 1bis. (§ 2. De door dit besluit voorziene etiketten dienen niet te worden aangebracht op de industrieel bereide geneesmiddelen die het wettelijk regime voor de aflevering vermelden, bedoeld in artikel 2bis, § 1, 15° of in artikel 2ter, § 1, 14° van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen.)
  <KB 2000-09-22/32, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 04-11-2000>

   

  Bovendien bestaan voor de methylphenidaat, die ingevoerd moet worden om Concerta te produceren, al sinds 2004 GEEN geldige invoervergunningen.
  Die stof komt illegaal België binnen, want geldige invoerdocumenten worden volgens de heersende wetgeving alleen uitgeschreven op basis van het verbruik van de vorige jaren.
  Methylfenidaat is als een cocaïnestof, op gewichtsbasis zelfs 30% actiever dan zuivere cocaïne, een sterk internationaal gereglementeerd product, waarvan de productie en verkoop door de VN gecontroleerd moet worden bijgehouden.
  En vermits ons land sinds 2004 alleen maar het methylphenidaat-verbruik meet dat door de ziekteverzekering wordt vergoed en sinds dat jaar verdrievoudigd is in prijs, terwijl de producent nog aan de oude prijs wordt betaald, is de officiële basis voor een geldige invoer van de stof op ongeveer een derde teruggevallen.

  En wie zo goedgelovig zou zijn dat de wereld (Verenigde Naties) dit soort fraude snel zal achterhalen, kent niet de knepen van het politieke spel.
  INCB is de VN-poot waar alle landen ter wereld hun cijfers over verdovende middelen dienen te rapporteren.
  Deze poot is tot op het hoogste niveau (voorzitter) bemand met partijgetrouwen van de PS (Waalse Parti Socialiste).

  Op deze link wordt uitgelegd op welke manier ons federale land de illegale invoer van stupefianten verbergt en de winsten ervan via de apotheken witwast.

  Bovendien mag zoiets wel openbaar, want het parket is ook op de hoogte en onderneemt niets.
  Er bestaat trouwens een VN-decreet dat landen verbiedt om aan kinderen harddrugs toe dienen.
  Onze Senaat weigerde zelfs dit verbod als een wettelijk gegeven toe te passen.

  Deze info, even terloops.

  Nu sinds 25 jaar zowel academisch als politiek het medisch gebeuren in handen kwam van een commercieel establishment gedijt geneeskunde en farmacie voortaan onder de hoera-sfeer van een onstuitbare vooruitgang.

  Geen kat die er bovendien bij stilstaat dat geneesmiddelen in feite chemische stoffen zijn met een werking en met nevenwerkingen.
  Voortaan genezen ze symptomen van ‘presumed diseases’, want de nieuwe commerciële leer vermijdt om artsen in opleiding het onderscheid aan te leren tussen symptomen van een normaal gedrag en symptomen van een vermoedelijke ziekte.

  Omdat er geen symptomen van normaal gedrag bekend zijn en omdat het normaal zijn, geen ziekte is, kan het vanzelfsprekend niet anders dat wanneer er symptomen zijn er dan ook een vermoedelijke aandoening moet zijn.
  Willen of niet.

  Vandaar de nieuwe bibliotheek van vermoedelijk neurobiologische aandoeningen, waarbij men ijverig op zoek is naar echte diagnosecriteria.

  Terwijl die criteria er eigenlijk al zijn, maar het is wel wat voorbarig om dit alvast nu al te onthullen.

  Toch waag ik het.

  Niemand spreekt mij tegen.
  In 2007 nog oordeelde het bureau van de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers dat “Wie niet akkoord is met Haesbrouck, kan antwoorden en overtuigen”.
  En sindsdien overtuigde mij niemand.

  In vorige stukjes gooide al ik met hints.
  Keek eigenlijk iemand verbaasd op, wanneer ik sinds enige tijd populaire groepen medicatie als psychotica begon te definiëren?
  Zodat het woordje: psychoticum, bijna als een scheldnaam begon te klinken.

  Ik denk daarbij aan antidepressiva, anti-epileptica, anti-tabakstoffen, ADHD-medicatie, Alzheimer-medicatie, MS-medicatie, sommige anti-Parkinsons, middelen tegen narcolepsie, prikkelbaar darmsyndroom, koude tenen, en zelfs de befaamde niet-hormonale therapie bij menopauze.

  Sinds het medisch bedrijf internationaal niet meer onafhankelijk wordt gecontroleerd, ressorteert voortaan alles onder het waakzame oog van de farmaceutische bedrijven.
  Ook FDA (Food and Drug Administration).
  Daar waagt men het zelfs niet meer om weerwerk te formuleren in naam van de Volksgezondheid.
  “To protect the ADHD-market”, zoals het daar klinkt.

  Psychotica zijn stoffen die psychotisch maken.

  Hoe herken je die stoffen?
  In de eerste plaats: ze behandelen de meest uiteenlopende symptomen.

  Waarom behandelen ze zoveel symptomen?
  Omdat ze een zweepslag toedienen aan een systeem waarvan de behandelende arts vermoedt dat dit systeem wat lamlendig is geworden.
  Doping dus.

  En hoe komt die doping tot stand?
  Door een gevarenreflex uit te lokken of het organisme te doen schrikken door dosis per dosis bouwstenen van het zenuwstelsel weg te branden.
  Waarop het lichaam ook verbaasd reageert door antistoffen te vormen, met de bedoeling om die ‘aanvallers’ zo snel als mogelijk ‘onveranderd’ opnieuw uit het lichaam te krijgen.
  Lees hoe Novartis beschrijft dat slechts 1% van de geslikte methylphenidaat therapeutisch actief is, en meteen wordt uitgescheiden.
  Door die antistoffen, natuurlijk.
  10 jaar Strattera en Novartis beschrijft eigen bedrog

  Maar wat is nu helemaal taboe?
  Sommige lichamen zijn niet zo gelukkig om zeer gedwongen en hevig geforceerd en versneld steeds maar nieuwe cellen te vormen die de agressie tegen het zenuwstelsel moeten tegenhouden.
  Waardoor (‘ongemerkt?’) op sommige plaatsen een onstuitbare ‘wildgroei’ van cellen ontstaat.
  Die men dan gemakkelijkheidshalve maar kankers is gaan noemen.
  Comfortdrugs en kanker.

   

  Hoe herken je psychotica verder nog?

  Ze werken zodanig goed, dat een behandeling ermee beter niet wordt gestaakt, omdat dan de symptomen van de vermoedelijke aandoening opnieuw de kop zouden opsteken.
  Verslaafd zijn eraan, kan niet omdat niemand de farmacologie ervan mag kennen en omdat dit ook bij niemand opkomt om daaraan te denken.

  Wat is nog meer typerend daaraan?

  Na een tijdje ontstaan dan echte aandoeningen, de zogenoemde comorbiditeiten, die (ook ongemerkt) nogal vaak beginnen op te duiken en waarbij echte artsen dan meteen WEL weten dat ze ziektebeelden zijn, maar dan weer niet dat ze iatrogeen tot stand zijn gekomen.
  Hoeft ook niet, want het hebben van kennis daarover is onbestaand, precies omdat de farmacologie van stoffen, die iatrogeen iets kunnen teweeg brengen, niet bekend is of niet bekend mag zijn.
  En hoe weten artsen op welke manier ze de comorbiditeiten van presumed diseases moeten behandelen?

  Simpel… dat heeft men ze wel aangeleerd.
  Niet door psychotica af te bouwen, maar…door ANTI-psychotica te gebruiken.
  De klassieke (en dure) neuroleptica.

  Waarmee de intussen wanhopige gevallen voortaan bipolair en chemisch kunnen balanceren op (de onmisbare) psychotica en de nieuwe antipsychotica.
  Klaargestoomd om opnieuw stijlvol en vrolijk in de maatschappij te kunnen functioneren.

  Meer moet dat niet zijn, zeker?

  Maar wat is nu HET diagnosecriterium waarbij een veronderstelde neurobiologische aandoening kan aangetoond worden.
  Ook simpel.

  Indien een test-behandeling met amfetamines of cocaïnes er wel mogelijk zou op wijzen dat een psychotica-therapie op termijn uiteindelijk ook een kanker kan veroorzaken – door het vormen van antistoffen- , dan is de patiënt niet ziek, maar gelukkig en wel kerngezond.

  De reden waarom op dit ogenblik deze info voorlopig niet door een fanatiek commercieel medisch bedrijf kan en zeker niet mag gepubliceerd worden.
  Al wenden academisch beroepsgevormde autoriteiten zich professioneel voor als een bende geleerde uitslovers.
  Er bestaat immers ook zoiets als de bekende broedereed.
  Elke arts kan echte ADHD-diagnose stellen. Maar mag het?

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Hypocrisy defies all imagination – continue murdering

  Posted on January 23rd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  De hypocrisie overtreft elke verbeelding.
  Het vermoorden blijft doorgaan.

  MSM (Main Stream Media) ontvingen vandaag de opdracht om het publiek op te warmen voor een toekomstig veilig gebruik van XTC.

  Om die veiligheid in de verf te zetten en om de garantie te bieden dat het geneesmiddel er zal komen, benadrukt de krant dat de werkzaamheid van een hoge dosering zelfs werd uitgetest door gebruik te maken van een medisch oxymoron, met name een ‘werkzame placebo’.

  Waarmee (ongewild?) dan ook gesuggereerd wordt op welke manier psychotica echt werken.

  Het ‘placebo’, laag gedoseerd, dient alleen maar om kortstondig te drogeren.
  De gevarenreflex (doping!) waarmee het zenuwstelsel op lage doseringen reageert op vernielde neuronen is redelijk snel uitgewerkt.
  Zoals bekend is, onder meer vanuit een ADHD-therapie, moeten psychotica in massieve doseringen, 4 tot 5 keer zo hoog, toegediend worden om dwangmatig psychotisch te maken.

  Een en ander maakte ik al veel eerder bekend, nutteloos om het hier nog eens allemaal te herhalen.
  Ik citeer alleen maar.

  XTC, opvolger van Rilatine als ADHD-medicatie(6 augustus 2009)XTC hoog doseren en waarom Volksgezondheid daardoor panikeert( 8 augustus 2010)Eindelijk, hier komt XTC (21 februari 2011)Stoffetjessprookjes en kennis over gedrag blijven bipolair balanceren

  (25 oktober 2011)

   

  Rechargeable neurotransmitters fool the law to deal drugs
  ( 26 september 2012)

   

  Grappige wanhoop bij medische drugdealers

  ( 9 december 2012)

  The uselessness of defining ADHD as a disease
  ( 5 januari 2013)

  Bovendien, sta ik erop om ten behoeve van het gewone volk, even aan te tonen op welke manier de media (MSM) en de overheid het publiek bedriegen door essentiële informatie achter te houden.

  Midden 2010 organiseerde de overheid Volksgezondheid in samenwerking met het drugsmilieu een experiment waarbij een effect moest nagegaan worden van hoog gedoseerd XTC op menselijk gedrag.

  Ik citeerde eerder al de nieuwsbrief 228 (van 9 augustus 2010), waar het medisch personeel op de hoogte werd gebracht en waarbij verzocht werd om daar niets van te melden aan het publiek.
  De media gehoorzaamden gewillig, terwijl ik bijna kotste toen ik dat bericht (rechtstreeks) van die overheid bij mij binnenkreeg.

  Waarop ik dat bericht dan zelf bekend maakte.
  Met als gevolg:


  Straks zal XTC in hoge doseringen, en bovendien zelfs zonder doodskop erop – zoals Concerta 54mg – , veilig in de apotheek verkrijgbaar zijn.


  Niet om neuronen te verwoesten of geheugencellen (en om daarmee een vasculaire dementie te doen ontstaan – om ‘therapeutisch’ trauma’s te doen ‘vergeten’), maar wel zogezegd omwille van de serotonine-fabel, die tot op vandaag nog niemand heeft kunnen aantonen.
  En intussen al sinds enkele jaren tot de commerciële verbeelding is teruggebracht.

  Maar waarom weerlegt dan niemand ‘mijn’ werkingsmechanisme?
  Als ik nu al negen jaar fout zou zijn ermee.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • 2013:Will healthcare reveal the secret of healing psychotics

  Posted on January 1st, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Happy New Year!

  Psychotics (substances which make psychotic) cure ADHD, depressions, PTSD, cold toes, obesity, Irritable Bowel Syndrome (IBS), menopause (as a non-hormonal based treatment, Pristiq,Efexor) and a lot of new diseases, to be invented by DSM-V.

  Also some anticonvulsants, mood-stabilisators (Depakine-Tegretol-Topamax as prodrugs), anti-dementia (Aricept), anti-Parkinsons (Azilect-Eldepril) are based on that feeling of well-being when the nervous system responds with a fight-or-flight-reflex caused by destroyed neurons.

  Because of commercial reasons, the real workingmechanism is usually proclaimed as unknown.

  Hence the need to compensate psychotic side-effects with expensive anti-psychotics (neuroleptics) and chemical-bipolar balancing on psychotics and anti-psychotics.

  More details on psychotics are covered on newsletter 607 (18 december 2012 – Dutch)

  Gelukkig Nieuwjaar en een voorspoedig 2013.

  De verwachting bestaat dat healthcare de dertien in het jaartal zal aangrijpen om de geheimdoenerij rond psychotica te onthullen.

  Ooit zal toch eens een instantie de commerciële spagaat van Janssens Pharmaceutica mogen ontmaskeren.

  Op de bijsluiter van Concerta wordt de amfetamine-werking van dat cocaïneproduct als onbekend uitgeroepen, terwijl een intern document beschrijft hoe men proefdieren met dezelfde ADHD-psychotica eerst psychotisch maakt om daarop dan de eigen anti-psychotica te kunnen uittesten.

  Wat baten kaars en bril.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Wat media achterhouden over Belgisch methylphenidaat-gebruik

  Posted on December 3rd, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Zoals bekend wordt jaarlijks officieel een verplicht nummertje opgevoerd omdat zoiets nu eenmaal hoort.

  Men weet dat sinds 2004 er op een andere manier ‘geteld’ wordt, wat enig rekenwerk vereist om de conversie naar de oorspronkelijke manier mogelijk te maken.
  De reden van dat allemaal legde ik uit, de eerste keer dat die conversie naar behoren kon uitgevoerd worden en dat was op 12/01/2012 (NB446.pdf).

  Sindsdien raakte ook het verbruik van 2010 en 2011 bekend en het meest valt daarbij op dat elk jaar het aandeel ‘zwart verbruik’ meer stijgt dan wat de officiële instanties de bevolking willen voorhouden.

   

  De cijfers geven het verbruik weer in grammen, omdat de farmaceutische inspectie van Volksgezondheid, die ze weliswaar nog tot op heden zeer plichtsgetrouw bijhoudt, maar waarvan de bekendmaking sinds 2004 vervangen is door een registratie waarmee politieke instanties creatief kunnen omgaan.

  Een en ander staat uitgelegd in NB449.pdf van 16/01/2012, wat meteen ook  de aanleiding was, waarom ik begin 2011 door excellenties van de PS via een anoniem gehouden klager en bendelid, voor de orde van apothekers werd gedaagd.

  En intussen werd vrijgesproken in beroep (24 oktober 2012- NB581.pdf), na een eerdere veroordeling bij verstek (6 oktober 2011).

  Bemerk vooral de cijfers van 2001 en die van 2011.
  Een verTIENvoudiging in 10 jaar tijd.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Hoelang nog tolereren echte artsen deze kwakzalvers

  Posted on July 8th, 2012 Fernand Haesbrouck 2 comments

  In de Volkskrant van 7 juli 2012 is vermeld dat volgens de Ultra Verkorte Vragenlijst van PsyQ je adhd bij volwassenen kunt vaststellen aan de hand van de volgende 4 vragen:

  1. Voelt u zich doorgaans onrustig ?
  2. Heeft u doorgaans de neiging eerst iets te doen en dan pas na te denken ?
  3. Heeft u doorgaans concentratieproblemen ?
  4. Heeft u dit altijd gehad ?
  …..maar waar blijft nu het medisch bewijs dat dit een neurobiologische ziekte is ?

  Stelletje oplichters !!!

  Nu staan die echt tegen de muur.
  Onmogelijk om nog lager te vallen.

  Het is al sinds 2002 verboden om misleidende reclame te voeren met adhd als een hersenziekte.

  Darrell Regier, psychiater, voorzitter van de DSM-V werkgroep, gaf tijdens een interview in 2006, het volgende toe over de wetenschappelijkheid van de “stoornissen” uit de DSM: “Ik ben de, eh, Directeur Onderzoek van de American Psychiatric Association.
  Op dit moment weten we van werkelijk geen enkele geestelijke stoornis de oorzaak“.

  Veel erger nog dan een goudmijn die dreigt op te drogen, vrezen kwakzalvers dat een volkswoede zich tegen hen zal keren.

  Immers, de dementie die tot stand komt door een toxicomanie met amfetamines en cocaïnes, zal wel medisch kunnen aangetoond worden en nu al is bekend wat de oorzaak ervan zal zijn.

  Ook is bekend wie de daders zijn van misdaden tegen een burgerpubliek dat vooral uit kinderen bestaat, van de zelfmoorden, het plotse doodvallen, de zogenoemd onverklaarbare schuttersfestijnen.

  De onaantastbaren, die maar een ziekte hoeven uit te vinden, om dan legaal harddrugs te mogen dealen.

  http://adhdmagazine.nl/adhd-volwassenen-nieuws/adhd-bij-volwassenen-mooi-excuus-voor-een-mislukt-leven/

  http://adhdmagazine.nl/adhd-volwassenen-nieuws/adhd-bij-volwassenen-mooi-excuus-voor-een-mislukt-leven/#comment-420

  Nu is de jacht op volwassenen met een diagnose adhd geopend.
  Meer dan 400.000 volwassenen en hoe de behandelingen moeten worden betaald ….vraag ik mij af.
  Grotendeels zal het wel bij dromen blijven maar je weet maar nooit hoe de farmaceuten regeringen zo ver krijgen om te betalen.

  Vragen regeringen zich eigenlijk af wie wat manipuleert?

  In België is zoiets alvast zonneklaar.
  De prijs van methylphenidaat staat er kunstmatig zeer hoog.
  Bedrijven met generiek methylphenidaat komen er niet in.

  Het dure Concerta is er bovendien verkrijgbaar zonder wettelijk verplichte en de kunstmatig hoge prijs van het stokoude atomoxetine (eerste studies daarover dateren uit 1985 – ontwikkeld samen met Prozac), wordt beschermd op Volksgezondheid door een ex-medisch directeur van Lilly (het bedrijf van Prozac en Strattera), die er voorzitter is van het comité der directeuren.

  Dit zijn alvast die enkele studies, die zijn verschenen.

  Chouinard G, Annable L, Bradwejn J, et al: An early phase II clinical trial with follow-up of tomoxetine (LY 139. 603) in the treatment of newly admitted depressed patients. Psychopharmacol Bull 1985; 21(1): 73-76.Leedham JA, Foley AJ, Pennefather JN: Some pharmacological actions of nisoxetine, a bicyclic inhibitor of noradrenaline uptake.
  Arch Int Pharmacodyn Ther 1985; 277: 39-55.Schechter MD, Boja JW: Lack of generalization of nisoxetine with amphetamine in the rat. Pharmacol Biochem Behav 1988; 30: 1085-1088.

  Sinds 2004 dient de verdriedubbelde prijs van de Novartis-variant voor een constructie waarbij een illegale invoer van niet door de ziekteverzekering vergoede verpakkingen dient om dure zwijggelden en corruptie te betalen om bezwarend videomateriaal met pedofilie van de eerste minister en zijn politieke partij onder de mat te houden.
  Het gaat om jaarlijks verschillende miljoenen Euros.

  Vermits in ons land het gebruik van die doping door volwassenen niet door de ziekteverzekering vergoed wordt, zal het verwachte verbruik dan ook niet via de officiële kanalen door de apotheken kunnen witgewassen worden, wat meteen een goede zaak is voor het heersend politieke establishment hier.
  De eerste tekenen van deze ‘gunstige evolutie’ zijn nu al af te lezen op deze grafiek.
  Het deel van de witte balk dat uitsteekt boven de blauwe zone (blauw=officiële cijfers) duidt op inkomsten die een politieke macht in stand houden, die gebaseerd is op pedofilie, corruptie en illegale invoer.

  Treffend is bovendien de manier waarop die frauderende overheid het bekend maken van deze constructie anoniem heeft willen aanpakken

  De orde van apothekers liet zich daarbij gewillig misbruiken en zit muurvast nu uiteindelijk bekend raakte dat een bendelid van Dutroux de komedie rond de premier en in naam van de premier wou beschermen door een geheime rechtsgang in te schakelen in plaats van een openbaar onderzoek door het parket.

  Bovendien is de top van de VN-organisatie, die de vervalste Rilatine-gegevens over België moet discreet houden,bemand met de Waalse PS-kameraden, Raymond Yans en Jean-Luc Onkelinkx.

  Een orde van apothekers die al voor aap is gezet door het stelletje dat zich verrijkt aan kindermisbruik.
  De ultra verkorte vragenlijst waarmee gevulgariseerde ‘artsen’ zich tegen de muur gedrukt voelen.

  Ik kijk verlangend uit naar een publiek debat, onder echte deskundigen over de farmacologie waarmee men de veronderstelde aandoening behandelt.
  Toch al veelzeggend dat geen enkele daartoe gecontacteerde arts zoiets aandurft en afhaakt wanneer het over ‘kennis’ zal moeten gaan.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Onbekende werking is onethisch, stelt healthcare.

  Posted on March 17th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  In Australië zijn de gezondheidsdiensten van mening dat wanneer je niet weet hoe een medicijn of een drug werkt, je dan onethisch bezig zijt.

  Zou dit ook gelden voor Rilatine, Ritaline, Concerta en SSRI’s of wordt hier met een dubbele standaard gewerkt oftewel met 2 maten gemeten.

  Laat het nu juist dezen zijn waarvan verwacht wordt dat ze wel een en ander weten, die zich hullen in ‘werkingsmechanisme onbekend’.

  CBG schrijft over methylphenidaat (Rilatine, Ritalin, Concerta):

  De actieve metaboliet van Strattera is precies identiek dezelfde als die van Prozac.
  En wat weet de medische literatuur over de werking van Strattera?

  Dat die actieve metaboliet in Prozac SELECTIEF de reuptake van serotonine verhindert, dat diezelfde metaboliet in een pillendoosje met Strattera erop zomaar vanzelf weet dat nu SELECTIEF de reuptake van noradrenaline moet verhinderd worden, om daarmee bij de verzonnen aandoening ADHD, patiënten te behandelen die ZOUDEN lijden aan dopaminestoornissen.

  Het ‘presume’-ritueel van het medisch establishment, waarmee wordt aangetoond dat niemand daar weet waarmee men eigenlijk bezig is.

  Wie zijn de dommen?
  Zij die fabeltjes verzinnen, of zij die de fabels ook geloven.

  Is dit ethisch?

  Efexor staat in de top-10 van medicatie die het meest agressie veroorzaakt.
  Vanzelfsprekend weet niemand hoe zo iets mogelijk is.

  Maar wat wel iedereen schijnt te weten, is dat de stof gebruikt wordt bij depressies, koude tenen, menopauze, prikkelbaar darmsyndroom, angsten, PTSD en ook bij chemotherapie om borstkanker mee te behandelen.
  En waarom ook bij borstkanker?
  Want hoe werkt Efexor nu eigenlijk?

  Lees wat de medische – (in de greep van commercie) – top, die bovendien geen sukkels zijn, omdat ze door de commerciële healthcare financieel worden gepusht, lees wat die top daarover weet.

  Juist… NIETS!

  Terloops even wijzen op de venijnige manier waarop Lareb, maar ook FDA sjoemelen met gegevens over gevaarlijke geneesmiddelen.
  Het weze mij hier dan toegestaan om opnieuw het woordje: onethisch op tafel te gooien.

  Het artsenberoep gedijt wanneer opgefokte buffels als bevoegde beroepsgevormde autoriteiten (financieel) voorop worden gejaagd in een kudde.

  Door de orde van apothekers word ik achterna gezeten, precies omdat ik bevoegheidsoverschrijdend wel de buffels als bevoegde beroepsgevormde deskundigen met een autoriteit zou aanvallen.
  Terwijl die autoriteit alvast en blijkbaar niet op kennis steunt.

  Dient een beroeps-deontologie hier om ethisch misbruik door onkunde te verschonen?
  En bestaat ethiek immers niet uit de deontologie van iedereen in een zichzelf respecterende maatschappij?

  Hoe kan een apotheker deontologisch falen, wanneer hij simpel op een elementair maatschappelijk ethisch gevoel appelleert?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Geen doodskop op Concerta.

  Posted on February 18th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Psychiaters zullen straks alleen nog dealen.
  Zelf weten ze het al een hele tijd.

   


  Diagnosen worden gesteld door anderen, door zij die lijden aan GPOS, door uiteenlopende opdrachtgevers bij assisenzaken, door maatschappelijke werkers uit een zogenoemd multidisciplinair team.
  Kennis over geneesmiddelen is onbestaande, de wetenschap onderwijst dat de werking van de (hard)drugs in dat specialisme onbekend is.

  Bovendien zal het diagnosticeren van ‘presumed’ psychiatrische aandoeningen heel snel aan die overbodige en veronderstelde kundigheid van gedragsartsen ontnomen worden.
  Als je het juiste mobieltje hebt kun je hiermee elke voorbijganger diagnosticeren, tenminste waar dat niet voorbehouden is aan (para)medici.

  Psychiaters hebben wel een diploma van arts op zak en precies dat diploma verschaft hen het recht om drugs te dealen.
  Voornaamste vereiste: niemand (ook de arts niet) mag weten of men als arts nu misbruik maakt van het voorschrijven, toedienen of afleveren van harddrugs.

  Vandaar de absolute voorzorg die healthcare ten behoeve van het artsenkorps heeft genomen…. geen kennis meer hebben om een diagnose te stellen en geen kennis over de aard van de drugs.

  Want als artsen wel een ‘presumed of een veronderstelde’ diagnose hadden kunnen stellen en wel kennis zouden gehad hebben van die geneesmiddelen die slaapmiddelen, verdovende middelen of psychotropische stoffen bevatten welke afhankelijkheid kunnen teweegbrengen, onderhouden of verergeren, als dan uiteindelijk zou blijken dat die veronderstelde diagnose alleen maar een valse truc is geweest om een nieuwe generatie onder mindcontrol dwangmatig dociel te maken, dan zou toch een groot wettelijk probleem ontstaan.

  Ik citeer §3 van art.3 van de wet van 24.02.1921:

  § 3. Met de straffen gesteld in artikel 2bis, en volgens het daarin gemaakte onderscheid, worden gestraft de beoefenaars van de geneeskunde, van de diergeneeskunde of van een paramedisch beroep die misbruik maken van het voorschrijven, toedienen of afleveren van geneesmiddelen die slaapmiddelen, verdovende middelen of psychotropische stoffen bevatten welke afhankelijkheid kunnen teweegbrengen, onderhouden of verergeren.

  Vandaar dat beoefenaars van de geneeskunde, van de diergeneeskunde of van een paramedisch beroep strikt genomen geen misbruik kunnen maken als ze maar vakkundig onnozel worden gehouden.
  Gebruik makende van het wel bekende: “Wir haben es nicht gewusst”.

  Uit voorgaande stukjes met grafieken werd duidelijk dat ons land voor een deel wordt bevoorraad via een invoercircuit, dat niet beschikt over geldige invoervergunningen op basis van onvervalste verbruiksgegevens.

  Ook daarover handelt het artikel twee quater van dezelfde wet.

  Art. 2quater. Overtredingen van de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren en de Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren en van de ter uitvoering ervan uitgevaardigde verordeningen, alsook de overtredingen op de bepalingen van deze wet en van de krachtens deze wet uitgevaardigde koninklijke besluiten met betrekking tot de stoffen die gebruikt kunnen worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, worden gestraft: 1° overeenkomstig de artikelen 231, 249 tot 253 en 263 tot 284 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, wanneer het misdrijf of de poging tot misdrijf gepleegd wordt bij het plaatsen van goederen onder een douaneregeling of bij wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap zoals bedoeld in artikel 4, 15, van het Communautair Douanewetboek vastgesteld bij verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992. Onder poging tot misdrijf wordt verstaan het verzenden, het transport of het houden van stoffen met het kennelijke doel ze onder een douaneregeling te plaatsen of ze weder uit te voeren uit het douanegebied van de Gemeenschap; met geldboete van 26 tot 500 EUR wanneer deze misdrijven de etikettering en de regels vastgesteld op grond van artikel 1bis , betreffen; met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van 1.000 tot 5.000 EUR of met één van die straffen alleen, wanneer het misdrijf het niet invullen of bijhouden van documenten of registers betreft, het onvolledig of onjuist opstellen, het niet voldoende lang bijhouden en het aanvaarden van onvolledig of onjuist ingevulde documenten, andere dan douanedocumenten;

  4° met gevangenisstraf van twee tot vijf jaar en met geldboete van 3.000 tot 10.000 EUR of met een van die straffen alleen, wanneer het misdrijf betrekking heeft op :

  - het verrichten van activiteiten die betrekking hebben op de vervaardiging, het gebruik, het opslaan, de makelarij, het in de handel brengen, de handel, de invoer, de uitvoer of de doorvoer zonder daartoe de erkenning of de vergunning te hebben verkregen of zonder kennisgeving te hebben gedaan of één van deze activiteiten te hebben verricht zonder dat zij opgenomen zijn in de vergunning of de erkenning of waarvoor er geen kennisgeving is gedaan, met uitzondering van de misdrijven bedoeld onder 1°;

  - de verkoop of het verzenden zonder op correcte wijze de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid, ervan verwittigd te hebben, in de gevallen bepaald door de Koning. De Koning bepaalt de wijze waarop deze verwittiging dient te geschieden;

  - het ter beschikking stellen van stoffen aan andere personen dan degenen aan wie ze ter beschikking mogen worden gesteld.

  -------------------- Ingevoegd bij art. 8, W 03.05.2003
  (B.S., 02.06.2003), met ingang van 02.06.2003. Inleidende bepaling
  gewijzigd bij art. 88, 1°, W 13.12.2006 (B.S., 22.12.2006), met
  ingang van 01.01.2007.
  
  4° gewijzigd bij art. 88, 2°, W 13.12.2006 (B.S., 22.12.2006), met
  ingang van 01.01.2007.

  In ons land zijn verpakkingen Concerta in omloop zonder het wettelijk verplicht oranje etiket met POISON-VERGIF en doodskop erop.

  Ik citeer het regentsbesluit van 06/02/1946:  “etiket nr 1, het speciaal oranjerood etiket, waarop, in zwarten inkt, een doodshoofd en de vermelding ” Vergift – Poison ” gedrukt staat; “
  Een overtreding die al jarenlang door de overheid wordt gedoogd.
  Immers kennis (willen) hebben over deze (giftige en sterk gereglementeerde) stof, zou ook meteen een grootschalige wetsovertreding hebben kunnen vaststellen.
  Terwijl de uitvoerende macht op dat vlak niet eens beweegt.
  Misschien wel omdat ook niet op speed en ook niet op XTC doodskoppen prijken.

  Aber… wir …..

  Stel nu dat ik schade zou berokkenen aan anonieme derden, door bevoegde beroepsgevormde autoriteiten al acht jaar lang als onnozelaars te ontmaskeren en daardoor het publiek verkeerd zou inlichten, waarmee ik de eer en de waardigheid van het apothekersberoep zou schaden, waarom laat men dan het parket geen onderzoek instellen of ik nu wel degelijk schade toebreng door heilige huisjes aan te pakken?

  Het parket kan immers toch nagaan of geldige invoervergunningen bestaan voor de ingevoerde en witgewassen methylphenidaat in ons land.
  Of waarom er op de verkoopsverpakkingen van Concerta in België geen wettelijke etikettering is aangebracht.
  Of waarom eind 2011 plots een tekort ontstond bij de aanvoer van een bepaalde Rilatine-soort.
  Of waarom de prijs van Rilatine in 2004 spectaculair werd verhoogd toen die voor vergoeding door de ziekteverzekering in aanmerking kwam.
  Of waarom voor methylphenidaat in ons land geen generische of goedkope varianten in de handel zijn geraakt.
  Of waarom sinds 2004 van het bijgehouden verbruik van methylphenidaat door de farmaceutische inspectie geen statistieken meer mogen vrijgegeven worden, terwijl die in de negen jaar ervoor op een eenvoudige vraag wel werden bekend gemaakt.

  Zou het parket bij de bevoegde beroepsgevormde autoriteiten ook kunnen onderzoeken op welke medische basis men een verzonnen aandoening diagnosticeert of laat diagnosticeren om daarmee een riskante toxicomanie met harddrugs bij kinderen in te stellen, enkel en alleen maar om een team te plezieren dat daartoe geen licentie heeft?

  En waarom gedoogde het parket in 2010 grootschalige experimenten van hoge doseringen MDMA en methamfetamine met medeweten van Volksgezondheid in het recreatieve milieu?
  Misschien wel om uit te zoeken of het pedagogisch comfort geen verzonnen ziekte of dealende-artsen nodig heeft om tot stand te kunnen komen?
  Lage doseringen MDMA of methamfetamine werken net als methylphenidaat stimulerend, terwijl stevige doses – net als methylphenidaat – een zegen betekenen voor zij die hun GPOS-aandoening projecteren op kinderen.

  In de tien pagina’s tellende veroordeling bij verstek door de provinciale orde in eerste aanleg is op al deze vragen geen antwoord gekomen.
  Precies om de belangen van de anonieme klager of klaagster niet in het gedrang te brengen en precies omdat die klager of klaagster wil vermijden dat over al deze items een objectief en openbaar onderzoek zou plaats vinden.

  Voelt de hoge raad van de orde zich er goed bij om een opgedrongen parcours te rijden, dat corruptie en machtswellust moet verbergen, terwijl die orde zelf als een stelregel poneert, dat bij dat soort van geschillen men eerst een onderzoek en eventueel een veroordeling door een gewone rechtbank afwacht, om dan pas  ‘tuchtrechtelijk’ te gaan behandelen?

  Alvast toch zeer merkwaardig dat dit beroep bij de raad van beroep handelt over een beslissing in eerste aanleg die niet werd geschreven, maar wel werd ondertekend, door de leden van die raad, die niet werd ondertekend door de magistraat-accessor en waarvan het laatste blad, met de handtekeningen erop, op een andere papiersoort werd geprint en een verschillend gewicht heeft dan de vorige tien pagina’s.
  Bij mijn weten zou dit al de tweede keer zijn, dat die provinciale raad in eerste aanleg, een beslissing verspreidt die niet volgens de wettelijk voorziene procedure is tot stand gekomen.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • De zegen van Champix.

  Posted on July 10th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Al bijna 4 jaar leg ik uit hoe Champix scheikundig een gevaarlijke cocaïnestof is en waarschuw ik voor de gevaren bij het gebruik ervan.

  29/11/2007 – Champix onder vuur

  16/12/2007 – In België is Champix nog veilig, maar in Nederland….

  Sinds al die tijd worden die gevaren ook bevestigd in pers en in wetenschappelijke literatuur.
  Terwijl healthcare er, zoals steeds, verbazend goed in slaagt om al dit doemdenken onder de mat te schuiven.

  Net zoals de andere cocaïnestoffen en psychotica (Trazolan, Rilatine, Concerta) wordt dit als zeer veilig gepromoot, omdat zogezegd niemand weet hoe een en ander werkt.
  Hetzelfde met de SSRI’s als amfetamineachtigen en evenzeer psychotica, die zijn veilig omdat men er de fabeltjes met serotonine over heeft uitgevonden.
  Die fabeltjes zijn intussen doorprikt, terwijl de veilige waan overeind blijft, omdat het wetenschappelijk establishment een discussie erover commercieel uit de weg gaat.

  Bemerk ook hoe de wereldbol misleid werd toen niemand naast de gevaren van Zyban heen kon kijken.
  Zyban verdween, maar identiek dezelfde bupropion verscheen in dezelfde doseringen, onder de nieuwe naam van Wellbutrin en scoort nu commercieel gigantisch, omdat men het zelfmoorden ermee deze keer aan de depressies kan toeschrijven, wat natuurlijk medisch erg handig is.

  Het zelfmoorden bezorgt de psychiatrie de onontbeerlijke en geheimgehouden status van geneeskunde.
  Alleen omdat men als arts dom hoort te blijven over de gebruikte chemie, kan naar eigen goeddunken toxicomanieën ingesteld worden, die doen zelfmoorden of zelfs (onverklaarbare?) uitroeiende schuttersfestijnen kunnen  aanrichten.
  Niet langer dan twee dagen geleden was het weer zover.

  Op 4 juli 2011 verscheen op Mednet een bijdrage waar gepleit wordt, opdat FDA Champix uit de handel zou nemen.

  Maar wat dan met Trazolan en Rilatine en Concerta?
  Die evengoed psychotica zijn, die doen zelfmoorden, doodvallen en dementie veroorzaken?

  En wat met de SSRI’s, die net als de andere amfetamines, als psychotica ook doen zelfmoorden, doodvallen en dementie veroorzaken?

  Voor al die stoffen houdt healthcare de veilige waan in stand, door overheden, wetenschappelijke en medische instanties ver weg te houden van de echte werking van die chemische stoffen.

  Overheden, academische en medische instanties maakt men onnozel en dom, door elegante groepsnamen te verzinnen voor stoffen, die niets anders doen dan een perceptie veranderen omdat ze dosis per dosis neuronen verwoesten.
  Waarop het lichaam reageert met een gevarenreflex, die ertegen (aantoonbare – speekseltest -) antistoffen maakt, maar ook met het dichtklappen van de bloedvaten waaraan men kan doodvallen en die op termijn dementie veroorzaken door het afsterven van vitale geheugenhersencellen.

  Ik besef dat ik persoonlijk wordt aangevallen omwille van de zogenoemde folklore waarmee ik moordenaars en misdadigers tegen de mensheid aan de kaak wil stellen.
  Maar die folklore zal alleen maar stoppen, van zodra de eerste van het zootje mijn stelling over de werking van die stoffen zal onderuit halen.
  Het is nu ook al jaren, dat men nalaat om zoiets zelfs maar te proberen.

  Intussen geniet ik van de ijver waarmee alleen maar mijn persoon wordt geviseerd.
  Het typeert het niveau van laffe aanvallers, die wetenschappelijk op het voetstuk overeind blijven, door die werking als onbekend uit te roepen.

  Een stelletje zieligaards, die zich verrijken aan sukkelaars die zelfmoorden, doodvallen of iatrogeen dement worden.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us