Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Lof der zotheid

  Posted on February 2nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Chris Dillen en Peter Adriaenssens maken als nieuwmarkters in DeMorgen van 1 februari 2013 brandhout van een ‘omstreden’ Roger Deberdt.

  Die twee leerling-tovenaars volgen dus op de voet de nieuwe ontwikkelingen.

  Wat betekent dat ze de maatschappij voorhouden een wetenschappelijke kennis te hebben van de nieuwe ziekten, die ten behoeve van die nieuwe “Peter Pan’s” zijn uitgevonden.

  Maar ze kunnen niet eens een medische diagnose stellen van de nieuwe aandoeningen.
  Laat staan dat ze een definitie zouden aankunnen van wat als een normaal gedrag wordt beschouwd.
  Al was het maar om dat normaal gedrag te kunnen onderscheiden van wat men als nieuwe ziekten alleen maar vermoedt.
  Of omgekeerd.

  Medische diagnosetests die feilloos aantonen of de veronderstelde (“presumed”) aandoening ook een echte aandoening is, worden weggewuifd.

  Wat meer is.
  Vraag hen even naar de farmacologie van de psychotica waarmee ze de patiënten een toxicomanie aansmeren, om de sukkelaars van patiënten pas echt goed ziek te maken.

  Leerling-toveraars, die woordkunstenaars zijn geworden in het bedriegen van de maatschappij.

  Als apotheker ben ik overtuigd dat Roger Deberdt een van de weinige artsen is die weet wat psychotica aanrichten en die daarom bovendien nooit stoffen zal voorschrijven die het zenuwstelsel kapotmaken tot meerdere eer en glorie van pamperende kwakzalvers en mooipraters.

  Misschien zijn de nieuwe ontwikkelingen op vandaag nodig om te vermijden dat komende generaties het onbenul van het soort van Dillen, Adriaenssens, DeWachter, VanBellingen, Vermeiren of Buitelaar op een pijnlijke manier zullen blootleggen.

  Ze zijn de onbenullen die op vandaag hun autoriteit niet meer claimen op kennis, maar op de lijfspreuk: “het maakt niet uit of ik fouten maak, ik ben gedekt door de wet”.

  Mijn twee laatste stukjes beschrijven de richting waar de lof van de nieuwe zotheid en de nieuwe dommigheid de maatschappij naartoe brengt.

  Nieuwsbrief 627 en 628.

  Hopelijk heeft het Zwitsers parket binnenkort de moed en de objectiviteit om de schuldige aan de massamoord in Sierre te ontmaskeren.
  Grote kans dat de debiele moordenaar hoort bij de lichting nieuwe ontwikkelingen van het genre Dillen of Adriaenssens.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us