Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Brintellix (vortioxetine), cocaïne in disguise

  Posted on April 11th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Methylphenidaat (Rilatine, Concerta), paroxetine (Seroxat, Paxil), trazodone (Trazolan), varenicline (Champix) en voortaan ook het nieuwe vortioxetine (Brintellix) overspoelen het medisch gebeuren als therapeutische wondermiddelen bij vermoedelijke (‘presumed’) aandoeningen en waarbij de farmacologie ervan commercieel als onbekend bekend staat.

  In oktober 2012 kwam de aankondiging dat vortioxetine, als een cocaïnestof, een wereld vol met depressies zou bevrijden van kommer en kwel.

  Waarop ik meteen poogde een en ander in het juiste farmacologische kader te plaatsen.

  Nu blijkt vortioxetine als Brintellix in omloop te komen, waarbij weeral eens nagelaten wordt om farmacologisch uit te leggen op welke manier de patiënten daarbij zullen ‘geholpen’ worden.

  Ik durf veronderstellen dat net zoals rimonabant  (Acomplia) dit nieuwe cocaïneproduct, gezien de molecule, ook na ongeveer 18 maanden, of misschien wel minder, uit omloop zal gehaald worden.

  Immers, emotioneel kwetsbare personen, harddrugs opdringen, die bij hen een controleverlies over gedrag veroorzaken en drempels tot zelfmoord verlagen, pulmonaire hypertensies doen ontstaan of agressie, wreekt zich op de lange duur.

  Bovendien is te verwachten dat mogelijke sulfonaat-metabolieten gevaarlijke interacties zullen tot stand brengen, waarbij ik denk (- als voorbeeld om te vergelijken -) aan een dodelijke onverenigbaarheid wanneer fluoxetine en acamprosaat tezamen worden toegediend.

  Mijn vrees daarom bestaat dat tijdens de amper 8 of 6 weken durende testperiodes bij vortioxetine te weinig aandacht werd gegeven om dat soort van mogelijk ‘negatieve informatie’ te documenteren.
  En dat, indien die wel zou gerapporteerd zijn, die als een inconvenient fact naar de prullenmand werd verwezen.

  Die vrees is trouwens gewekt omdat men begin 2011 veranderingen aan de oorspronkelijke molecule (tedatioxetine) heeft aangebracht, en het onderzoek daarover heeft gestaakt, zelfs nadat toen al (ook) positieve bevindingen gesignaleerd waren.
  Geen sprake natuurlijk van negatieve bevindingen… en toch… een (lichte) aanpassing aan de molecule, maar niet aan de dubieuze zwavelbrug.

  Jammer dat nieuwe slachtoffers door deze stof uiteindelijk als niet zorggerelateerde calamiteiten, maar wel als “uitbehandelden” in de statistieken zullen terechtkomen.

  Vraag is welke houding verantwoordelijke instanties zoals FDA of FAGG of CBG aannemen tegenover een op til zijnd in vivo-experiment waarbij de proefpersonen uiteindelijk dan nog zelf de kosten zullen betalen.

  Hoe zwaar weegt professionele verantwoordelijkheid tegenover het ondergaan van lucratieve lobbytussenkomsten?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Parket in Dendermonde durft nogal

  Posted on February 8th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Eerst Kim De Gelder als een moordenaar vervolgen terwijl men naliet om te onderzoeken, wie er uiteindelijk wel achter die dodelijke steekpartijen heeft gezeten.

  Immers, eerder dit jaar vroeg ik mij al af wie de moordenaar is, wanneer een boosdoener mij vanaf de zevende verdieping uit het raam gooit en daarbij zelf in leven blijf omdat ik een toevallige voorbijganger door mijn val dodelijk verpletter.
  Ben ik dan de moordenaar van het slachtoffer of is het de boosdoener?

  Nu organiseert datzelfde parket een razzia onder artsen en apothekers.


  Terwijl zowel die artsen als de apothekers door healthcare overtuigd zijn dat Rilatine (methylphenidaat) NIET verslavend is en dat het voorschrijven of afleveren ervan compleet onschadelijk is, als het maar goed wordt voorgeschreven.

  Lees daarover Prof.Dokter.JanBuitelaar en een woordvoerder van CBG (College te Beoordeling van Geneesmiddelen-Nederland) in het maartnummer 2009 van het Pharmaceutisch Weekblad.

   

  Volgens Buitelaar is alleen maar cocaïne verslavend, maar Rilatine niet, omwille van de redenering die deze man ook aangeeft in zijn geschriften, welke als medisch en wetenschappelijk toonaangevend worden aanzien.

  En al verklaart CBG dat niemand schijnt te weten hoe Rilatine eigenlijk werkt bij ADHD, toch blijkt de stof veilig te gebruiken, wanneer die maar ‘goed is voorgeschreven’.

  En daar zit het nu juist.
  Het parket in Dendermonde heeft twijfels bij het ‘goed voorschrijven’.

  Volgens CBG betekent goed voorschrijven dat een arts intellectueel in staat moet worden geacht pen en papier ter hand te nemen om op het document bij volle verstand het woordje ‘Rilatine’ neer te pennen.
  Meestal lukt dit wel, maar nu schijnen daarbij enkele complicaties te zijn ontstaan.

  Dit wordt een leuke discussie, ik zit al aan het topje van mijn stoel.

  Zou het parket nu ineens die gehate Belgische apotheker gaan geloven met al zijn medische ketterijen?
  Erger nog.
  De artsen en apothekers, die nu onder vuur liggen, zouden geholpen hebben om voor 8000€ de ziekteverzekering (RIZIV) op te lichten.
  Maar daarmee begeeft het parket zich nu op zeer glad ijs.

  Uit ervaring weet ik dat wie in dat potje gaat roeren, te maken zal krijgen met een anonieme klager, die de procureur zal proberen te vervolgen bij zijn directe oversten.

  Immers.
  Schijnbaar beseft die procureur niet eens dat in verband met de industrie rond Rilatine, die ziekteverzekering een kunstmatige rol is toebedeeld gekregen, niet zozeer om een ‘vermeende’ ziekte te vergoeden, maar vooral ten behoeve van een lucratieve constructie die in 2004 door de toenmalige minister Demotte is opgezet om de partijkas van de PS te financieren.

  Waarbij het erop neerkwam dat hoe meer die ziekteverzekering aan ‘vergoedbare’ Rilatine kon uitkeren, hoe meer de PS kon verdienen door het witwassen van illegaal ingevoerde methylphenidaat, die gefinancierd werd door een verdriedubbeling van de prijs van Rilatine, vanaf 2004.

  Precies omdat ik dat handeltje in december 2010 had bekend gemaakt, was er de anonieme klager die op 18 januari 2011 bij de orde der apothekers een klacht tegen mij heeft ingediend.

  Vandaar dat ik vermoed dat de procureur in Dendermonde hier toch even met vuur aan het spelen is, door de winstgevende uitgaven van dit Overheidsorgaan te willen aanpakken.
  Wie daar (zelfs) onterechte uitgaven wil beteugelen, snijdt in een politieke partijkas.

  Waardoor ik bij deze, die man toch even wil verwittigen.
  Het zal niet simpel zijn om een anonieme klager te ontmaskeren, maar misschien hebben procureurs daartoe meer middelen dan ikzelf in die periode maar had.

  Uiteindelijk was het mij toch gelukt en ben ik vrijgesproken.
  Ik duim voor de procureur in Dendermonde.

  Benieuwd of dit parket 1) de echte moordenaar zal vinden op assisen en 2) de beerput van de Rilatine zal kunnen opruimen.
  Ik wou, uit de grond van mijn hart, dat ik kon meehelpen.
  Al stinkt het ferm in die krabbenmand.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Incompetent leaders at FDA, EMEA, CBG, FAGG

  Posted on December 21st, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  These imbeciele murderers permit a substance as Fanapt (Iloperidone) (AdamLanza) for sales.

  From their ignorance they called the molecule an atypical antipsychoticum, while the molecule is metabolized into two components.
  One that is used by the body to form a new psychoticum (as a pro-drug), and another one with two active patterns, one as a amphetamine and another as a cocaïne.

  In addition, the question remains, why a teenager should be treated by (so-called) antipsychotics.
  Maybe for the sake of co-morbidities earlier caused by administrating psychotics?

  More dangerous than weapons is the ignorance or corruption of authorities responsible for medical mindcontrol.
  Neither healthcare nor governments can do something to remedy.
  Citizens now have the responsibility to take action.

  FANAPT (Iloperidone)

  Fanapt was the subject of a Bloomberg report when it passed regulators, after previously getting the “nonapproval” stamp. Why wasn’t it approved, you might ask?

  There are many reasons, some of which have to do with competing entities in a competitive market.

  The main cited reason for the rejection was that it caused severe heart problems in enough patients to cause a stir.

  Maybe more importantly, though, Fanapt is one of a many drugs the FDA pumped out with an ability to exact the opposite desired effect on people: that is, you know, inducing rather than inhibiting psychosis and aggressive behavior.

  In fact, Fanapt was dropped by its first producer, picked up by another, initially rejected by the FDA, then later picked up and mass produced. The adverse side-effect is said to be “infrequent,” but still it exists, and can’t be ignored.

  http://www.economicpolicyjournal.com/2012/12/report-adam-lanza-was-on-fanapt.html

  Deze imbeciele moordenaars brengen een stof als Fanapt (Iloperidone) (AdamLanza) in de handel.
  Uit pure onwetendheid noemden zij de molecule een atypisch antipsychoticum, terwijl de molecule wordt gemetaboliseerd in twee componenten.

  Een die wordt gebruikt door het lichaam om een nieuw psychoticum (als een pro-drug) te vormen, en een met twee actieve patronen, een als een amfetamine en een ander als een cocaïne.

  Bovendien blijft de vraag, waarom een tiener moet worden behandeld met (zogenaamde) antipsychotica.
  Misschien omwille van een eerdere behandeling met psychotica?

  Gevaarlijker dan wapens is de onwetendheid of corruptie van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor medische mindcontrol.

  Gezondheidszorg noch regeringen kunnen of mogen hieraan iets verhelpen.
  Burgers hebben nu de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • De werking volgens het evangelie van Buitelaar

  Posted on November 24th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Juridisch, wetgevend en uitvoerend steunt het democratisch gehalte van de besluitvorming in dit land inzake volksgezondheid op de waan van tovenaars die zich tooiden met de lianen uit de wouden van de Boeloeboeloes en de Wadawadas.

  Lianen, die men kan verdienen door sprookjes aan te leren en die sprookjes als een soort van geneeskunde dan nog verondersteld (“presumed”) wetenschappelijk aan de man te brengen.

  Het jargon alleen volstaat, en de magie van de lianen houdt de massa van de kudde in bedwang.
  Want de massa houdt van sprookjes en van lianen van macht.

  Hoe werken psychotica om kinderen dwangmatig dociel en voor een korte tijd slimmer te laten lijken?
  We hoorden het maandag (19/11/2012) nog vanuit de mond van de hoogste guru op dat vlak.

  “Waarom werkt het goed?”
  http://youtu.be/MeH7dvP-M4k

  Het verhaal van dopamine en noradrenaline, terwijl de sprookjes daarover al sinds een aantal jaren wetenschappelijk doorprikt zijn.
  Maar commercieel blijven ze het doen, terwijl niemand kan aantonen dat het sprookje echt is en terwijl nog minder iemand kan aantonen waarom precies de gebruikte harddrugs chemisch wat dan ook iets met de dopamine zouden aanvangen en op welke manier.
  Geen enkele literatuur toont wetenschappelijk aan hoe dopamine iets met ADHD te maken zou hebben.

  Beter nog… op de bijsluiter van dopamine, als een inspuitbaar geneesmiddel – Dynatra (Almirall) – , wordt ADHD zelfs niet eens als een indicatie vermeld.
  Bij Ritalin, Concerta of Strattera of amfetamine weet niemand op welke manier er iets gebeurt op het niveau van dopamine, maar de dopamine, die als een geneesmiddel zou moeten toegediend worden bij vermeende tekorten eraan, gebruikt niemand.

  Toch merkwaardig, voor medici die als een wetenschappelijke bovenlaag wensen door te gaan.
  En op de vraag op welke manier Ritalin, Strattera of amfetamine iets met dopamine zouden aanvangen kan doodgewoon niemand een antwoord geven.

  “Werking onbekend”, zoals het zelfs op de bijsluiter staat van Concerta, Janssens.


  Deze tekst, met het waarmerk erop van CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), komt van het bedrijf waarvan de CEO in Nederland in het filmpje vlak naast Buitelaar zit.
  De CEO, die van opleiding apotheker is en dus heel goed weet en heel goed zou kunnen uitleggen waarom psychotica kinderen geconcentreerd dociel maken.
  Het geconcentreerd dociel zijn, is immers een eufemisme dat men gebruikt om de echte term: dwangmatig psychotisch, te vermijden.
  Lees daarover deze studie (van hetzelfde bedrijf van deze CEO), die beschrijft hoe men daar proefdieren met psychotica, die ook bij ADHD worden gebruikt, eerst psychotisch maakt om dan vervolgens op die psychotisch gemaakte diertjes de nieuwe antipsychotica te kunnen uittesten.


  En raad nu eens, waarom bij chronisch gebruik van ADHD-psychotica ook met antipsychotica wordt gecorrigeerd?

  En raad nu eens, waarom de laatste jaren het gebruik van antipsychotica bij de jeugd is geëxplodeerd?

  Het medisch establishment hoort het zowaar in Keulen donderen, bij die evidentie die gaapt als een oven.
  Vandaar een medisch establishment dat al een tijd lijdt aan twee nieuwe aandoeningen uit de komende en nieuwe DSM-V.

  Het FIF-syndroom (F*** Inconvenient Facts) en het MPIS-syndroom (Malign Professioneel Interpretatie Syndroom).

  Noteer hierbij vervolgens dat het begrip REUPTAKE helemaal niet bestaat, maar uitgevonden werd om te vermijden dat eind vorige eeuw een groep nieuwe psychotica omwille van hun gevaar onder een opiumreglementering hadden moeten gebracht worden.

  Als een heropname zou bestaan van de energiecomponenten die nodig zijn om de elektrische prikkels voort te brengen die het zenuwstelsel doen functioneren, dan zou niemand nog dagelijks drie tot vier keer hoeven te eten en zou het volstaan om alleen maar Ritalin, Concerta of Strattera of zelfs nog Prozac (voor de serotonine) te slikken.

  HET middel om een dreigende voedingsschaarste aan te pakken.
  ProProZakZak.
  Nomen est omen.

  Beluister daarover Buitelaar en hoe hij kwakkelt.

  Buitelaar als een handtassen-verkoper, net als de Eddy Wally (in Vlaanderen, dan) van weleer.
  Maar Eddy kon nog zingen, Buitelaar kwakkelt alleen maar.
  En hier bewonder ik de fijne manier waarop Derksen met een verhaaltje, dat, in crescendo bovendien, het werking-gebeuren onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt.

  De apotheker, de CEO, de sponsor en de kenner van het geneesmiddel zit erbij en kijkt ernaar.
  Zittend, kijkend en genietend van de pakken geld die zijn bedrijf met dat evangelie van Buitelaar verdient.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Hoe antistoffen vermijden(speekseltest) bij ADHD-medicatie?

  Posted on August 8th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Hoe antistoffen vermijden(speekseltest) bij ADHD-medicatie?
  Door geen te slikken, natuurlijk.

  Maar hoe kan iemand nu weten of een patiënt aan de ADHD-medicatie moet?
  Door ADHD als een diagnose te stellen, natuurlijk.

  En daar wringt het schoentje.

  Omdat geen enkele arts zoiets kan, schakelde de farmaceutische industrie buitenstaanders in die zelf lijden aan GPOS.
  Healthcare heeft zoiets steeds perfect gevonden, vooral omdat deze oplossing voor iedereen loont.

  De industrie betaalt goed, zowel artsen als GPOS’ers, en artsen zijn onontbeerlijk omwille van de licence om verdoving of harddrugs voor te schrijven en de eed van Hypocrates is handig omzeild door een ziekte zelfs maar te ‘vermoeden’.

  De ADHD-hype steunt op twee grandioze pijlers.
  Een: de gedragscriteria, die als diagnosemiddel dienen, kunnen uitgelokt worden door gewone doseringen doping toe te dienen.

  Twee: niemand kan of mag weten hoe die doseringen doping werken.

  De epidemie is ontstaan, precies omdat artsen, die geen medische diagnose konden stellen, zich moesten beroepen op een soort van middeleeuws godsoordeel.

  Net zoals alleen onschuldige heksen door God op de brandstapel gespaard worden, lukte de truc met een proefverpakking methylfenidaat bijna altijd.

  Immers, in 2005 had CBG intussen bekend gemaakt, dat lage (proefdoseringen) de symptomen van ADHD duidelijker maakten.
  Zoals bekend, wordt bij een positief godsoordeel, met psychotica hoger  tot dwangmatig psychotisch gedrogeerd, wat vanzelfsprekend lijkt op een betere concentratie en gewillig gedrag.
  Maar deze farmacologische werking wordt verzwegen, terwijl die wel bekend was, toen deze stoffen onder een opiumreglementering werden gebracht.

  Dure schijnonderzoeken blijven doorgaan, al was het maar om het meest vanzelfsprekende in verband met deze hype achter te houden.

  Immers, aan diabetici wordt insuline toegediend, dat net zoals cocaïne of amfetamine, ook bij gezonden zeer schadelijk en zelfs dodelijk is.
  Insuline toedienen aan zij die lijden aan suikerziekte is heilzaam, omdat die stof iets geneest, en daarom vormt het lichaam geen antistoffen tegen de stof.

  Welnu, als het heksen-of het godsoordeel met een proefverpakking psychotica dient om de diagnose ADHD te stellen, kan na de gebruikte test ook nagegaan worden of die test klopt of niet.

  Immers, wanneer de patiënt door gestoorde hersenfuncties op een of andere manier aan een neurobiologische aandoening zou lijden, dan zal vanzelfsprekend het toedienen van amfetamine of cocaïnestoffen, net zoals insuline bij suikerzieken, het lichaam zich verheugen en helemaal GEEN antistoffen vormen op cocaïne of amfetamine.

  Wanneer er evenwel geen gestoorde hersenfuncties toch een storend gedrag veroorzaken bij zij die lijden aan GPOS, dan reageert het lichaam van het kind op die giftige stoffen door er antistoffen tegen te vormen, en dan is er helemaal geen sprake van een neurobiologische stoornis.
  Want dan geeft het lichaam daarmee aan, dat er schade wordt toegebracht.

  Vandaar dat FDA, EMEA, CBG of FAGG er goed zouden aan doen het artsenkorps ervan in te lichten, dat,
  EEN: een diagnose kan gesteld worden, met een proefdosering, waarna via een speekseltest kan uitgemaakt worden, of er nu een ziekte moet behandeld worden of niet… en

  TWEE: ingeval van een ziekte, die ziekte kan behandeld worden door dwangmatig psychotisch te maken, wat uiteindelijk meestal ook het voorschrijven van corrigerende antipsychotica zal vereisen.

  De farmacologie van de gebruikte stoffen staat uitgebreid op: (http://www.megablunder.net/werking)

  Hoe vermijdt je dus een positieve speekseltest bij ADHD-medicatie?
  Door de juiste diagnose te stellen en te controleren.

  Hoe vermijdt je psychotisch gedrag door tot dwangmatig psychotisch te behandelen?
  Door het werkingsmechanisme van de gebruikte psychotica uit te leggen, in plaats van achter te houden.

  Klinkt helemaal niet dwaas.
  Want kennis is macht.

  Op vandaag regeert de farmaceutische industrie door universiteiten, artsen en publiek dom te houden en daardoor meer dan een generatie om zeep helpt.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Doodvallende jongere is GEEN zorggerelateerde calamiteit.

  Posted on May 29th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Na de epidemie die in april op voetbalvelden woedde, maakte een grootmoeder in Nederland zich wat ongerust over wat haar kleinkinderen zou kunnen overkomen.

  Op 29 april 2012 stelde zij een vraag aan de Nederlandse Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ).

  Geachte heer/mevrouw,

  Met enige regelmaat treft men in het nieuws berichten aan over het overlijden van een kind of jeugdige bij het beoefenen van een sport. En dan bedoel ik niet dingen als een val met een racefiets en ongelukkig terechtkomen. Maar de zaken die afgedaan worden als een – tot dan niet gediagnosticeerde – aangeboren hartafwijking.

  Houdt de inspectie statistieken hiervan bij? En zo ja, wordt hierbij dan ook voorafgaand medicijngebruik geregistreerd? Ik denk hierbij met name aan zaken als Ritalin, Concerta en Strattera, maar ook aan andere psychofarmaca. Van de eerste drie is bekend dat het gebruik gevolgen heeft voor hart en bloeddruk.

  Ik zou het dus graag zien dat er serieus gekeken wordt naar een mogelijk verband tussen dit soort medicatie en de noodlottige gebeurtenissen.

  Hoogachtend,

  Met daarop het antwoord op 7 mei 2012

  Onderwerp: RE: kind bij sport overleden
  Van: “_dienstpostbus IGZ meldpunt” <meldpunt@igz.nl>
  Datum: Ma, 7 mei, 2012 12:17
  ————————————————————————–

  Geachte mevrouw,

  Hierbij een reactie op uw mailbericht.

  De mogelijke relatie die u legt tussen een bepaald type overlijden en bepaalde typen medicatie is ongetwijfeld belangwekkend. Maar IGZ ontvangt in principe alleen meldingen en verdere informatie over calamiteiten die zich in de zorgverlening voordoen. Het overlijden van kinderen en jeugdigen tijdens sportbeoefening is in de regel geen zorggerelateerde calamiteit, zodat IGZ er over het algemeen geen bemoeienis mee en er geen statistische informatie over heeft.

  Hoogachtend,

  Dr. J.
  beoordelend inspecteur Meldpunt IGZ

  Naar mijn bescheiden mening zou de volledige maatschappij eenzelfde reactie als deze mevrouw moeten UITSCHREEUWEN:

  Beste Fernand,

  Na je zoveelste bericht met de suggestie dat een dood bij sport drug-gerelateerd zou kunnen zijn, heb ik een vraag gesteld aan de inspectie gezondheidszorg. Zie hierbij het ontwijkende antwoord.
  Ik zou denken dat zij degenen zouden moeten zijn om hier eens statistieken van bij te houden.
  Zucht…

  Voor alle duidelijkheid.

  Statistieken daarover worden NIET bijgehouden,

  1) Omdat medisch de patiënt dan ‘uitbehandeld’ is.
  In de psychiatrie worden wel statistieken bijgehouden over de uitbehandelden, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen levende uitbehandelden en de dode (hartaanval of zelfmoord).

  2) Omdat de psychotica die men voorschrijft om commerciële redenen een onbekende werking hebben en vandaar als veilig worden uitgeroepen.
  Dit staat op een document van 7 juli 2005 met daarop het waarmerk van CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) , die in Nederland eenzelfde rol vervult als FDA in de Verenigde Staten.

   

  Het wel bekend maken van die werking wordt door overheden gesanctioneerd en berispt.

   

  Zelfs de Hoge Gezondheidsraad hoorde al dat jongeren zomaar doodvallen.
  En alert als men daar is, heeft men de statistieken geraadpleegd en wat blijkt?

  Geen dode jongeren in de statistieken,  omdat ze sterven, gezond zijnde geschapen, en daardoor in geen enkel geval een morbiede zorggerelateerde calamiteit meer uitmaken.
  Oef…. zeg maar.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Cyantific Mass Destruction Mongering.

  Posted on April 15th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

   

  Nog eentje!

  De pandemie waarvan sprake in de vorige nieuwsbrief komt op gang.

  En inderdaad: gelukkig valt het doodvallen met psychotica nog mee.
  Lees daarover ook het zegebulletin van de Hoge Gezondheidsraad (België).

  Vandaag werd maar eentje gemeld.
  In de (medische) literatuur is bekend dat wanneer 1 schadelijke bijwerking van een farmaceutische stof officieel wordt gemeld, men mag aannemen dat negen gelijkaardige meldingen niet worden doorgegeven.

  Gelukkig alvast.
  Want daarmee zal CBG ( en meerdere andere officiële instanties) kunnen blijven volhouden dat de baten van het psychotica-gebruik nog steeds groter zijn dan de nadelen.

  Maar het probleem blijft bestaan.

  Wie gelooft die artsen nog, die NIET WILLEN WETEN hoe de partydrugs werken, die men onder de jeugd verspreidt, zonder zelfs de diagnose van een echte ziekte te kunnen stellen?

  Wie praat ze wetenschappelijk/medisch de leugen aan, dat amfetamine- en(of) cocaïnedoping in hoge doseringen aandoeningen geneest, die alleen maar verondersteld worden?

  En hoe ziek moet je bovendien zijn, om met een ‘gerust hart’ te mogen sporten?

  Hier is duidelijk iets heel zwaar mis, al bestaat de vrees dat …. NIEMAND ‘es hat gewusst’.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Onbekende werking is onethisch, stelt healthcare.

  Posted on March 17th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  In Australië zijn de gezondheidsdiensten van mening dat wanneer je niet weet hoe een medicijn of een drug werkt, je dan onethisch bezig zijt.

  Zou dit ook gelden voor Rilatine, Ritaline, Concerta en SSRI’s of wordt hier met een dubbele standaard gewerkt oftewel met 2 maten gemeten.

  Laat het nu juist dezen zijn waarvan verwacht wordt dat ze wel een en ander weten, die zich hullen in ‘werkingsmechanisme onbekend’.

  CBG schrijft over methylphenidaat (Rilatine, Ritalin, Concerta):

  De actieve metaboliet van Strattera is precies identiek dezelfde als die van Prozac.
  En wat weet de medische literatuur over de werking van Strattera?

  Dat die actieve metaboliet in Prozac SELECTIEF de reuptake van serotonine verhindert, dat diezelfde metaboliet in een pillendoosje met Strattera erop zomaar vanzelf weet dat nu SELECTIEF de reuptake van noradrenaline moet verhinderd worden, om daarmee bij de verzonnen aandoening ADHD, patiënten te behandelen die ZOUDEN lijden aan dopaminestoornissen.

  Het ‘presume’-ritueel van het medisch establishment, waarmee wordt aangetoond dat niemand daar weet waarmee men eigenlijk bezig is.

  Wie zijn de dommen?
  Zij die fabeltjes verzinnen, of zij die de fabels ook geloven.

  Is dit ethisch?

  Efexor staat in de top-10 van medicatie die het meest agressie veroorzaakt.
  Vanzelfsprekend weet niemand hoe zo iets mogelijk is.

  Maar wat wel iedereen schijnt te weten, is dat de stof gebruikt wordt bij depressies, koude tenen, menopauze, prikkelbaar darmsyndroom, angsten, PTSD en ook bij chemotherapie om borstkanker mee te behandelen.
  En waarom ook bij borstkanker?
  Want hoe werkt Efexor nu eigenlijk?

  Lees wat de medische – (in de greep van commercie) – top, die bovendien geen sukkels zijn, omdat ze door de commerciële healthcare financieel worden gepusht, lees wat die top daarover weet.

  Juist… NIETS!

  Terloops even wijzen op de venijnige manier waarop Lareb, maar ook FDA sjoemelen met gegevens over gevaarlijke geneesmiddelen.
  Het weze mij hier dan toegestaan om opnieuw het woordje: onethisch op tafel te gooien.

  Het artsenberoep gedijt wanneer opgefokte buffels als bevoegde beroepsgevormde autoriteiten (financieel) voorop worden gejaagd in een kudde.

  Door de orde van apothekers word ik achterna gezeten, precies omdat ik bevoegheidsoverschrijdend wel de buffels als bevoegde beroepsgevormde deskundigen met een autoriteit zou aanvallen.
  Terwijl die autoriteit alvast en blijkbaar niet op kennis steunt.

  Dient een beroeps-deontologie hier om ethisch misbruik door onkunde te verschonen?
  En bestaat ethiek immers niet uit de deontologie van iedereen in een zichzelf respecterende maatschappij?

  Hoe kan een apotheker deontologisch falen, wanneer hij simpel op een elementair maatschappelijk ethisch gevoel appelleert?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • FIF-syndroom:DE kanker die Evidence Based Medicine zal vellen?

  Posted on February 12th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  In de aanloop naar een nieuwe DSM-V past het om te waarschuwen tegen de kolder die op ons afkomt met nieuwe verzonnen aandoeningen.

  Bij het verschijnen ervan zal ik de vrijheid nemen om te onderzoeken en uiteraard bekend maken welk percentage ervan chemisch zal behandeld worden met psychotica, die vanzelfsprekend leuke koosnaampjes zullen gekregen hebben.

  Vandaar … alvast maar even wennen aan een gedragsvocabularium van drie-en vierletterige begrippen.
  FIF staat hier voor F*** Inconvenient Facts.

  Het was al bekend dat het hebben van kennis in dat soort van geneeskunde meer en meer vervangen werd door  het bekijken van evidenties.
  Positieve evidenties, weliswaar.

  Want negatieve zijn commercieel heel erg schadelijk en worden ofwel onder de mat geschoven ofwel bestempeld als comorbiditeiten van de nieuwe verzonnen aandoeningen.

  En vermits toch niemand hoeft te weten wat die aandoening medisch of neurobiologisch voorstelt, neemt men er maar al te graag een comorbiditeit bij.
  Dit is alvast toch iets.

  Hoe medicatie dan werkt is een groter probleem, maar psychotica werken goed en tot ieders voldoening, een niet te onderschatten evidentie.
  Nu leert kennis dat methylphenidaat controleverlies en psychotisch gedrag veroorzaakt, net als cocaïne verslaaft, bovendien fatale pulmonaire hypertensies, op termijn ook vasculaire dementie en kankers kan doen ontstaan.

  Omdat het hebben van kennis een status: inconvenient heeft verworven, is van dat alles natuurlijk helemaal niets van aan.
  Enkele voorbeelden.

  Uit studies blijkt dat ADHD medicatie zoals Ritalin tumoren doet ontstaan en de groei van kanker stimuleert bij kinderen.

  After more than forty years of prescribing Ritalin, the FDA along with the National Cancer Institute called for more testing “because of its widespread use in human medicine and – lack of data on its potential carcinogenicity.” The National Toxicology Program accepted responsibility for conducting trials on carcinogenicity and in June 1993 released results showing that feeding mice Ritalin induced liver tumors including very rare and highly malignant cancers. These results were found at levels close to those routinely prescribed for children. More studies are being planned for testing Ritalin, but the evidence is strong. Animal tests are very good predictors of human health effects. In fact, the International Agency for Research on Cancer suggests that if a chemical is proven to cause cancer in animals, it should be treated as if it were cancer-causing in humans as well.

  http://www.preventcancer.com/patients/children/ritalin.htm

  http://ntp.niehs.nih.gov/?objectid=070A08B2-F676-E37A-F6C5551ECF1D86A1

  http://www.preventcancer.com/press/releases/oct4_01.htm

  CONCLUSIONS
  Under the conditions of these 2-year feed studies, there was no evidence of carcinogenic activity of methylphenidate hydrochloride in male or female F344/ N rats receiving 100, 500, or 1,000 ppm. There was some evidence of carcinogenic activity of methylphenidate hydrochloride in male and female B6C3F1 mice based on the occurrence of hepatocellular neoplasms.
  Treatment of female rats with methylphenidate hydrochloride was associated with a decrease in the incidence of mammary gland fibroadenomas. Administration of methylphenidate hydrochloride to male and female mice resulted in increased incidences of eosinophilic foci.
  (Niercel carcinoom?)

  http://www.preventcancer.com/press/releases/april10_01.htm

  Zie ook:
  Klik hier voor de originele publicatie in het Pharmaceutisch Weekblad (NL, maart 2009) (PDF)

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Corruptie bij FDA ondersteunt geneeskunde die moordt.

  Posted on August 27th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Omdat er niveaus bestaan in deze maatschappij waar corruptie en onkunde storen, werd eerder al – 23/06/2009 en 30/03/2011 – belicht hoe CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) wel schittert door corruptie en onkunde.

  Twee nieuwsbrieven met items zoals, het in de bres springen voor Lilly, ADHD-medicatie als veilig promoten, onjuiste informatie verstrekken over Prozac en Strattera, de kolder over de manier waarop fluoxetine van Lilly door Europa voortaan ook bij kinderen mag en dezelfde fluoxetine van andere bedrijven bij kinderen verboden is en de kolder om bevolking en artsen dom te houden over de werking van baclofen.

  FDA zou evenwel boven elke verdenking van kwade trouw moeten staan.

  Toen ik op 21/02/2007 na middernacht thuiskwam, na mij die avond bij het bureau van de Orde van Apothekers te hebben verantwoord, en het verschijnen van mijn eerste boek op 11/02/2007, prijkte op de site van FDA deze mededeling.

  De klacht was neergelegd door drie artsen bij de Orde van Geneesheren en een stroman van de industrie.

  Grote opluchting natuurlijk, want mijn betoog bij de Orde kreeg een duwtje in de rug.

  Vandaar, even later…

  Maar in mei 2007, verdween het bericht van FDA geruisloos van hun site, wat ik heel jammer vond en met enkele e-mails probeerde het foutje recht te zetten.

  De tekst is daarna een aantal maanden opnieuw zichtbaar gebleven, tot Karel mij onlangs een berichtje stuurde:

  Beste Fernand,

  Op megablunder verwijs je naar een press-release van het FDA:

  http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01568.html

  Vreemd, maar bij alle jaren vind ik press-releases behalve bij het jaar 2007…
  Die zijn “niet langer gepubliceerd” en je moet je inschrijven of bellen om toegang te krijgen.
  Toeval?
  Heb jij nog ergens een versie (PDF of HTML) van deze publicatie?

  Karel :-(

  Een vroegere poging van mij om dit bericht via het cache-geheugen van google op te halen, mislukte steeds – een blanco pagina -, maar van Karel kwam gisteren deze boodschap:

  Klik eens op de link hieronder…

  Karel ;-)

  Ok, ze kennen mij daar nog niet in de states!
  Met uw foto heb ik een beetje tekst & dat is alles wat ik nodig heb…
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wQkf8sDSG1QJ:www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2007/ucm108849.htm+%22FDA+directs+ADHD+Drug+Manufacturers+to+Notify+Patients+about+Cardiovascular+Adverse+Events%22&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be&source=www.google.be
  Karel ;-)

  Nu verwijst deze tekst van FDA uit 2007 naar aanbevelingen uit 2006.
  Wat gaat daar zoal aan vooraf?

  Vallen ze dood ermee, of niet?

  http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4210b_08_01_ReviewAERSdata.pdf

  We leven in een tijdperk waar het drogeren met psychotica onder het voorwendsel van ADHD en konsoorten of depressie een ongevaarlijke levensstijl is geworden.

  Wie heeft er belang bij om die gevaren ermee onder de mat te vegen?

  Wie heeft er belang bij dat artsen geen diagnose meer kunnen of  hoeven te stellen?

  Wie heeft er belang bij dat niemand hoeft te weten hoe psychotica werken?

  Daarom hierbij dan nog eens.

  Vier chemische groepen (indolen, cannabinoïden,piperidilbenzylaatesters, phenylalkylamines) zijn psychotica omdat ze dosis per dosis neuronen verwoesten.

  Daardoor verandert de werking van het zenuwstelsel: controleverlies over gedrag (psychotisch), zelfmoord, veranderde perceptie op de realiteit (antidepressief), tics, hallucinaties, stemmen horen, wanen,agressie.

  Het ontstane psychotisch gedrag door het controleverlies, corrigeert men medisch met de gekende antipsychotica (neuroleptica).

  Omdat het zenuwstelsel het gevaar aanvoelt reageert het met een gevarenreflex (fight or flight, of de doping-kick), en met het vormen van antilichamen om de aanvallers proberen te neutraliseren.

  Op het patroon van die antilichamen kan immunochemisch getest worden met bijvoorbeeld de speekseltest.

  De gevarenreflex doet de bloedvaten dichtklappen.

  Vandaar dat chronisch gebruik, en het chronisch dichtklappen van de bloedvaten ervoor zorgt dat:

  1) (op het hart) een pulmonaire hypertensie ontstaat, waaraan men meestal plots doodvalt (en dus geen aangeboren hartziekte is). (Cardiologencongres Venetië 2003)

  2) (in de hersenen) de diepere hersencellen, die het geheugen onderhouden, via de al zeer fijne bloedvaatjes, die dus dichtklappen, geen zuurstof meer krijgen om te overleven, en ervoor zorgen dat zij de mysterieuze amyloidplakken gaan vormen, waarvan men nu al weet dat die Alzheimer veroorzaken.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us