Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • ADHD in het land van de Boeloeboeloes en de Wadawadas

  Posted on October 31st, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  De omgekeerde wereld van ADHD.

  Ooit werd gevaarlijke medicatie voor volwassenen niet eens getest op kinderen omdat men het gevaar ervan kende en men geen risico’s wou lopen bij kinderen.
  Op vandaag kent men de gevaarlijke medicatie bij kinderen en verbiedt men deze medicatie bij volwassen omdat men geen risico’s wil lopen bij de volwassenen.

  Immers Europa verbood om ADHD-medicatie bij volwassenen te commercialiseren omwille van het gevaar.

  Ik schets de manier waarop verantwoordelijke autoriteiten met deze gevaren van medicatie omgaan via deze dialoog (“…door de inspectie Gezondheidszorg (IGZ) behoort te worden gecontroleerd” – , Dick Bijl) .

  Redenering gaat als volgt.

  Een dode patiënt is geen patiënt meer.
  Eens gestorven, is de patiënt ‘UITBEHANDELD”.

  HET waarmerk van FIF-based medicine.

  Zuiver medisch kennen de statistieken bijgevolg alleen maar de uitbehandelde en niet de dode stervelingen.
  Een kleine nuance, maar een grote impact op het succes van de veiligheid van de toegediende harddrugs.

  Precies twee jaar geleden begon een week van de waarheid.

  Allemaal stukjes tussen 5 en 13 november 2012.

  Te illustreren met het klassieke beeldverhaal.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Laf Radboud verzwijgt commercieel de werking van SSRI’s

  Posted on August 30th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Universiteiten leren het nooit.
  Men kleeft aan het manna van de farmaceutische industrie.

  Succesvolle loopbanen houden zich overeind met een opgedrongen farmacologische onkunde.

  Wetenschappelijk zijn professoren door broodheren verplicht om de werking van psychotica als onbekend uit te roepen en om data te masseren, waardoor wel een uitleg over die werking als zijnde niet wetenschappelijk kan onderuit gehaald te worden.

  Vandaar dat onderzoek door Radboud nu alleen onthult dat enkel wie “allergisch zou zijn aan SSRI’s” in “zeer zeldzame gevallen” een controleverlies over het gedrag ondergaat, plotse geheugenuitval kent en in veel gevallen zelfmoord pleegt.

  (beluister de radio-uitzending daarover op KRO, 29/08/2013).

  Men omzeilt een weigering om de werking van psychotica bekend te maken, door een allergie tegen SSRI’s te verzinnen.
  De wetenschap pleegt hier schuldig verzuim.

  Wat verscheen uiteindelijk in de media?

  Dubbelblind
  Ids I. is in Nijmegen gedurende twee maanden ‘dubbelblind’ onderzocht; zowel hij als zijn onderzoekers wisten niet op welke dagen I. paroxetine, een ander antidepressivum of een placebo kreeg toegediend. De testdagen dat de gedetineerde paroxetine kreeg, vertoonde hij onmiskenbaar stemmingsverstoringen, boosheid en ontremd gedrag, luidt de conclusie. De gedragsveranderingen vertoonde hij 4 tot 8 uur na inname – dezelfde periode als waarvan sprake was op de dag van de schietpartij.Paroxetine wordt onder verschillende merknamen verkocht, zoals Seroxat en Paxil. Het middel regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine, een stof die een rol speelt bij emoties. Deze antidepressiva worden vaker in verband gebracht met agressief gedrag en zelfmoord, maar over een oorzakelijk verband bestaat in de wetenschap grote onenigheid. Als dat er al is, zou het om een zeldzaamheid gaan.De Radboud Universiteit concludeert dat agressie tijdens het gebruik van antidepressiva weliswaar zeldzaam is, maar dat een verband met extreme geweldsdelicten “niet is uit te sluiten”.

  Noteer dat de rol van serotonine bij emoties, pure fictie is, die de verzonnen fabel moet in stand houden en die de echte kennis over de nieuwe doping moet verbergen.
  Serotonine is net als de andere neurotransmitters, de brandstof die gezonde, elektrisch meetbare prikkels tussen zenuwcellen mogelijk maakt.
  Die brandstof is niet herlaadbaar en de reuptake-fabel daarover met harddrugs is puur verzonnen.

  Het toedienen van lichaamsvreemde energie (psychotica) verbrandt dosis per dosis een pak van de ongeveer 800 miljard neuronen, waarrond de goede werking van ons organisme draait.

  Vandaar het controleverlies, geheugenuitval en de gevarenreflex die drogeert en het dichtklappen van bloedvaten dat plotse dood of een vroege dementie veroorzaakt.

  Healthcare pompt hier diesel in een benzinemotor en verzuimt op een laffe manier om het kwade opzet daarmee, te erkennen.

  Waarom zeer zeldzame gevallen?
  Niet alleen heerst op wetenschappelijk vlak een aangeleerde farmacologische onkunde, bovendien vervalst men statistische gegevens door ‘minder commercieel gunstige’ calamiteiten als niet-zorggerelateerd weg te wuiven om daardoor medische statistieken te kunnen opsmukken met de uitvlucht ‘uitbehandeld’.

  Ook hier pleegt de wetenschap schuldig verzuim.

  Zelfs de overheid pleegt een schuldig verzuim door in het geval van de busramp in Sierra te weigeren de werking van psychotica aan te grijpen om een strafonderzoek deskundig tot een einde te brengen.
  Schuldig verzuim door nalatigheid.
  Want de werking van SSRI’s is WEL bekend.

  http://www.megablunder.net/werking

  De (dode) buschauffeur had paroxetine geslikt, en uit de farmacologie van die stof blijkt dat het plotse doodvallen van deze cocaïne-variant niet zomaar als een niet-zorggerelateerde calamiteit kan gebrandmerkt worden.
  Ook het parket in Sierre, verschuilde zich achter farmacologische onkunde om de grote farmaceutische bedrijven (in Zwitserland) niet uit het land weg te jagen.

  Uit: https://www.adhdfraude.net/pdf/NB672.pdf

  Hoe healthcare uiteindelijk al die jaren verkeerde brandstof als medicijn in de bevolking pompt, toonde ik al drie jaar eerder aan, met een serodynamitine, dat zorgvuldig voor de wetenschap wordt achtergehouden.

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • FIF-syndroom besmette ook overheid en media

  Posted on May 15th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Stilaan raakt bekend dat populaire en gegeerde geneesmiddelen helemaal niets met serotonine- of dopamine-tekorten aanvangen maar wel met amfetamine- (en)of cocaïne-tekorten.

  Het grote voordeel daarbij is, dat die tekorten wel kunnen gemeten worden en de pudeur die daarover heerst, valt stilaan weg.

  Alhoewel…

  Nooit gedacht dat FIF zich zo razendsnel zou verspreiden.

  Al dient gezegd: wie lijdt aan FIF boert goed en dat is ook overheden en media opgevallen.
  Ik voorspel bij deze dat die aandoening nooit een dure ‘behandeling’ zal genieten, het syndroom op zich verrijkt elkeen die eraan ten prooi valt.

  Ik citeer Frits.

  ICD-10: Preparing Your Practice for the Big Changeover

  Sponsored Resources | February 12, 2013

  On October 1, 2014, the health care industry will adopt the ICD-10 code set for reporting diagnoses and procedures to payers. This new code set increases the number of reporting codes from about 13,600 to roughly 69,000 and it represents a dramatic increase in the level of reporting detail and granularity. While you should prepare for this transition, your medical billing, practice management and EHR vendor should be working hard right now, with you and payers, to adapt your system for this changeover.

  —————————————————————————————

  In Nederland woedt een discussie over de alsmaar exploderende zorgkosten door verschrijvingen van artsen, ziekenhuizen etc.

  Meestal als gevolg van de invoering van DBC’s. DBC’s zijn behandelcodes waarbij voor iedere behandeling een corresponderende code bestaat.

  Zo zou het moeten zijn maar in de praktijk blijken veel artsen en ziekenhuizen niet uit de voeten te kunnen met deze codes. Voor sommige behandelingen zijn geen codes en wordt creatief wat anders ingevuld om toch de tijd en middelen te kunnen declareren.

  Bij onderzoek is vastgesteld dat het een grote puinhoop is.

  Nu komt het bericht dat misschien ook in Nederland met de ICD-10 kan worden gewerkt en we gaan naar nog meer behandelcodes (69000 codes wie kan daar wijs uit).

  Dit kan niet goed blijven gaan.

  Na de intrekking van hulp en steun van het NIMH aan de DSM-V en andere DSM’s zal blijken dat ook de ICD-10 niet kan overleven.

  mvg

  Frits

  Wat ik eerder (31 januari 2013) al voorspelde (26 maart 2013) blijkt (weeral) te kloppen.

  FIF bij overheid en media zorgde ervoor dat de oorzaak van het Sierre-busongeval, begin 2012, nooit het daglicht zal zien.

  Alleen de ouders van de verongelukte kinderen zijn op de hoogte gebracht.
  Overheid en media weten van niets.

  Hoeft ook niet.
  Dit ongeval was geen zorggerelateerde calamiteit.

  Wie daarbij toevallig wel aan de zorg was, is, door te sterven, meteen ook uitbehandeld.
  En alleen maar over de uitbehandelden worden statistieken bijgehouden.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Hartscreening 12-jarigen is moreel onaanvaardbaar

  Posted on January 11th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments


  Hans Van Brabandt haalt geen medische maar alleen statistische argumenten boven om het commerciële circus van Pedro Brugada moreel af te schieten.

  Vraag is waarom ze allebei willen scoren zonder daarbij medische argumenten te gebruiken.
  De geneeskunde is de laatste twintig jaar wel erg laag gevallen, maar … soit.

  Hans Van Brabandt steunt zich op statistieken om de actie van de collega Brugada af te schieten.
  Maar zijn evidence based medicine zou eigenlijk moeten weten dat geen statistieken worden bijgehouden van sporters die doodvallen door het chronisch gebruik van psychotica.

  Een maatregel die er is gekomen om die psychotica-markt geen schade te berokkenen, vandaar dan ook dat Van Brabandt heel goed weet dat de foef met aangeboren hartkwalen verzonnen is en dat precies daarom de show met het circus van Brugada alleen maar dient om de gemoederen te bedaren.

  En waarom de commerciële dadendrang van Pedro Brugada?

  Misschien was wel een publieke stunt nodig als een soort van vertrouwenwekkende maatregel naar de bevolking toe.
  Of als afleiding.
  Om iedereen toch te laten geloven dat er zoiets bestaat als een genetische hartafwijking die geen arts tot nu toe kan detecteren.

  Net zoals ADHD eveneens aangeboren zou zijn.
  Trouwens bij ADHD kan ook geen arts een medische diagnose stellen van die erfelijke aandoening… maar soit.

  Vraag blijft waarom men begint rond te rijden met electrocardiogramtoestellen.
  Terwijl door wel te willen weten hoe psychotica werken, bekend moet zijn dat chronisch gebruik ervan meestal geen afwijkend ritme-beeld tot stand brengt, maar wel een meetbare verdikking van de kamerwand als gevolg van de versmalling van de bloedvaten en de grotere druk nodig om een en ander toch nog ‘gepompt’ te krijgen.
  Vandaar dat het rondrijden met een echografietoestel veel meer zin zou hebben, al valt daarbij te vrezen dat op slag heel wat ‘gezonde’ sporters zullen afgekeurd worden.

  En dat (ook op slag) het doodvallen toch een zorggelateerde calamiteit zal worden.

  En dat, niet een aangeboren hartkwaal, maar wel het behandelen van een niet te diagnosticeren aangeboren tekort aan amfetamines of cocaïnes dodelijke pulmonaire hypertensies veroorzaakt.

  Nu precies datgene wat met het opzetten van een rondrijdend circus wil vermeden worden.
  Maar… soit.

  Meer volledige uitleg daarover is eerder al eens uitgelegd in enkele vorige nieuwsbrieven.

  NB421 – 5 november 2011

  NB450 – 17 januari 2012

  NB529 – 29 juni 2012

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • SSRIs Up Risk of Brain Hemorrhage, but Absolute Risk Is Low

  Posted on October 20th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Hersenbloeding met SSRI, een omzeggens onbestaand risico.

   

  Waarom dan die drukte?
  Zou nu plots pas het werkingsmechanisme ervan beginnen doordringen?

  Blijft healthcare lijden aan het ongeneeslijke FIF-syndroom?

  Maar waarom is het risico voortaan zo laag?

  Poepsimpel.

  Alleen kwatongen beweren dat SSRI’s psychotica zijn die neuronen verwoesten, daardoor een gevarenreflex doen ontstaan, waarbij bloedvaten dichtklappen, bloeddruk verhoogt en een dopingeffect teweeg brengen.
  Terwijl de medische wetenschap nog steeds overtuigd is dat SSRI’s zodanig performant en helend selectief defecte serotonine-mechanismen kunnen repareren (“modulate the serotonin pathway “), waardoor de kans op hersenbloedingen vanzelfsprekend verwaarloosbaar klein is geworden.

  Je hoeft helemaal niet eens aan SSRI’s verslaafd of verknocht te zijn om bovendien zonder enige waan te kunnen stellen dat verhalen over hersenbloedingen alleen aan de breinen van kwatongen zijn ontsprongen.

  Eigenlijk zijn zij het, die de zegeningen ervan de grond inboren omdat psychotica medisch niet eens bestaan.
  Stel je maar even voor dat de geneeskunde zich van psychotica zou bedienen om patiënten de psychiatrie of de dood in te jagen.

  Je mag er niet aan denken.

  Gelukkig kennen wij het FIF-syndroom en de mindcontrol, die onder meer ook door SSRI’s tot stand kunnen komen.

  Tot grote tevredenheid overigens.

  Immers, een fatale hersenbloeding, die accidenteel toch ooit eens zou voorvallen, komt er nooit als gevolg van het gebruik van SSRI’s, maar als een niet-zorggerelateerde calamiteit.

  En sinds de geneeskunde helemaal geen statistieken bijhoudt van niet-zorggerelateerde calamiteiten, komen de sukkelaars terecht in de gegevens over ‘uitbehandelde patiënten’.

  Het zijn precies dat soort van gegevens die ervoor zorgen dat het risico van hersenbloedingen bij SSRI’s omzeggens miniem kan blijven.
  En dat de serotonine weldaden blijven bestaan.

  En ook de commercie daarrond.

  Om dan nog te zwijgen over de onbekend te houden farmacologie.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Arts die bedrog pleegt is een bedrieger.

  Posted on May 14th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Geen diagnose kunnen stellen van een veronderstelde neurobiologische aandoening, omdat er geen medische diagnosecriteria bestaan, en uiteindelijk op vraag van medisch ongeschoolden een verzonnen aandoening vermoeden, is bedrog plegen.

  Men bedriegt om de maatschappij de waan op te dringen dat men harddrugs dealt bij kinderen omwille van een ziekte.
  Als ADHD niet als een ziekte zou doorgaan, zijn artsen strafbaar wanneer ze kinderen een toxicomanie aansmeren met stoffen die geregeld zijn door KB.31.12.1930 en de wet van 24.02.1921.

  1) Die ziekte is een veronderstelde ziekte en werd bij handopsteking ‘uitgevonden’, nu juist als een smoes om gevaarlijke drugs te mogen dealen.

  2) Medisch kan niemand aantonen op welke manier amfetamines en cocaïnes veilig een verzonnen aandoening behandelen.

  Als patiëntjes die harddrugs net zo nodig hebben, als diabetici insuline, dan zou het toedienen van ‘helende’ psychotica geen antistoffen vormen en bijkomend geen nieuwe aandoeningen (limbische encefalitis) en zelfs kanker en dementie veroorzaken.

  Op de bijsluiter wordt herhaaldelijk gewezen op het gevaar van hartklachten, hartfalen en hartaanvallen.

  Specialisten zijn ervan overtuigd dat bij chronisch gebruik uiteindelijk dementie zal ontstaan in plaats van de beloofde intelligentie.

  Men pleegt valsheid in geschrifte wanneer het doodvallen, waarvoor in de medische literatuur uitdrukkelijk gewaarschuwd wordt, niet als een zorggerelateerde calamiteit wordt gecontroleerd, door bij een autopsie een onderzoek naar sporen van methylphenidaat, amfetamines of andere cocaïnes ofwel achter te houden ofwel door een onderzoek ernaar te verhinderen.

  Een ADHD- en een depressie-pandemie zijn aan de gang.

  Ik waarschuw  al negen jaar dat deze medische megablunder, door het gebruik van psychotica, daarmee  zorggerelateerde calamiteiten, als hartstilstanden en dementie doelbewust veroorzaken om een exquise establishment in stand te houden.

  Hopelijk zal de op til zijnde Alzheimer-pandemie, zelfs bij jongeren, ooit eens de ogen openen.
  Al zullen de gevolgen niet te overzien zijn.

  Want als therapie zal pep niet meer helpen… alleen nog … euthanasie.
  Ook daar wordt aan gewerkt.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us