Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Medicatie met onbekende werking explodeert samen met autisme

  Posted on August 27th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Leuke wetenschappelijke anekdoten dienen om iatrogene ziekten te genezen.

  De opmars van autisme de laatste jaren loopt merkwaardig samen met het succes van heel wat ‘geneesmiddelen’, die therapeutisch een toepassing kregen met een onbekende farmacologie.

  Evidentie en positieve anekdoten over psychotica leerden dat symptomen konden wijken.

  Kennis werd al lang overboord gegooid.
  Onkunde over de farmacologie, staat garant voor geen bijwerkingen.

  Kwamen die er toch, dan noemde men ze symptomen van nieuwe aandoeningen.
  Wat meteen het zwellen verklaart van het handboek als een cataloog voor steeds nieuwer pillengebruik.

  Nu blijkt dat anti-Parkinson, anti-epileptica, middelen tegen PostTraumatischStressSyndroom, anti-Alzheimers, anti-menopauze, anti-koude-voeten, anti-rookmiddelen, anti-alcoholmiddelen,

  vermageringspillen, anti-autisme medicatie, anti-migraine-middelen en nog meer van dat, in realiteit farmacologisch volgens eenzelfde stramien te werk gaan.

  Geneeskunde, als een slim en wijs geacht establishment, is niet zo fier met zoveel eenvoud.

  Vandaar, werking onbekend.

  Met het denkpatroon van Mike Hammer: “Trust me, I know what I am doing”.

  En zo gebeurt nu al een twintig-tal jaren.

  Nieuwe medicatie kent geen bijwerkingen, alleen maar nieuwe symptomen.
  Nieuwe symptomen zijn therapeutisch behandelbaar en ga zo maar door.

  EvidenceBased: “het werkt…”.

  FIFbased: “… zonder bijwerkingen!”.

  Waar de maatschappij van heathcare kennis verwacht, blijkt nu al die tijd dat die kennis werd afgezworen terwille van iets wat niemand een gouden kalf of een schijtende ezel durft te noemen.

  Het werd uiteindelijk de combinatie van beide.
  Mij zet zoiets alvast toch aan het denken.


  Zowel Prozac, http://aac.asm.org/content/early/2012/06/25/AAC.00983-12.abstract?sid=160c36a4-2ba3-4feb-9908-d0b5066baba0
  als methamfetamine (Pervitin, Desoxyn) , http://www.dailymail.co.uk/health/article-2230603/The-illegal-drug-meth-fight-flu-scientists-claim-bizarre-study.html
  zouden antiviraal actief zijn.

  Als het toedienen van veilig gewaande psychotica, die de immuniteit kunnen verhogen tegen virale aandoeningen, dan rijst de vraag of het gebruik van vaccins niet even goed steunt op de antistoffen, die gevormd worden tegen de schadelijke stoffen, die als adjuvantia bij een vaccinatie worden mee ingespoten.

  Zijn die schadelijke stoffen, die antistoffen vormen tegen infecties, net zo onschadelijk en net zo veilig als de psychotisch makende stoffen, die dienen om verzonnen aandoeningen te behandelen?

  Via Prozac is Strattera zelfs medicatie bij ADHD en wordt via Desoxyn of methamfetamine in de VS als ADHD-medicijn voorgeschreven.

  Vaccineert men die kindjes dan ook nog tegen van alles en nog wat?

  Ik besef dat deze gedachte van mij niet wetenschappelijk klinkt, maar ze heeft alvast het nut dat daarmee het bestaan van het FIF-syndroom in de geneeskunde is aangetoond.
  Uiteindelijk wordt de explosie van dit ‘psychotica’-gebruik in de regel gecorrigeerd door een parallelle explosie van het antipsychotica-gebruik, waarbij de iatrogene, nieuwe, ‘bipolaire’ aandoening patiënten voortaan chemisch en bipolair laat balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Een zegen voor de Mike Hammers in de geneeskunde.
  Maar als patiënt maak je het maar best niet mee.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Synapsen snoeien, nieuw ballonnetje om reuptake te vergeten

  Posted on August 25th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Door te snoeien in de overbodige synapsen bij genetisch gemanipuleerde muizen konden ze bovendien bepaalde typische symptomen van autisme terugdringen.Bij de ontwikkeling van de hersens van een baby vindt er een explosie van synapsen plaats. Dat zijn verbindingen die interne signalen versturen en ontvangen tussen neuronen in ons brein. Naarmate de hersens zich verder ontwikkelen, is het belangrijk dat gesnoeid wordt in de synapsen, opdat bepaalde gebieden zich voor specifieke functies zouden ontwikkelen en geen overdosis aan prikkels moeten ondergaan.SnoeimechanismeOnderzoekers van de Universiteit van Columbia zijn er nu in geslaagd het “snoeimechanisme” bij muizen op gang te brengen nadat die genetisch gemanipuleerd waren om autisme na te bootsen. Dat gebeurde door in te grijpen op het zogeheten mTOR-proteïne, dat het snoeien in synapsen hindert.Door op die manier het snoeien te bevorderen, verdwenen bepaalde typische symptomen van autisme bij de proefdieren, zo blijkt uit de resultaten die in het vakblad Neuron verschenen.”We zijn erin geslaagd om muizen te behandelen nadat de symptomen opkwamen”, verduidelijkte onderzoeker David Sulzer.”Op basis van dit onderzoek zou het mogelijk kunnen zijn – maar niet zeker – om dezelfde resultaten te behalen bij patiënten nadat ze gediagnosticeerd zijn met het syndroom.”Dat het syndroom zich bovendien pas na de geboorte lijkt te ontwikkelen, zou volgens Sulzer eveneens goed nieuws kunnen zijn.(Belga/MS)

  Wat zijn synapsen?

  Een synaps is de zeer fijne spleet tussen twee neuronen, waarover een elektrische prikkel moet plaatsgrijpen van het ene neuron naar het andere.

  Die prikkeloverdracht gaat niet door wanneer de afstand tussen twee neuronen groter wordt dan  10-40 nanometer.
  Een nanometer is 1 miljoenste van een millimeter.

  Wanneer die afstand vergroot gaat een prikkeloverdracht tussen twee neuronen niet door en verandert de controle over het gedrag en over waarnemingen.
  Het snoeien van synapsen steunt bijgevolg op het wegsnijden van uitlopers van neuronen, die met andere neuronen een elektrische prikkeloverdacht mogelijk maken.

  Op een demagogische wijze zal voortaan de therapeutisch heilzame werking van psychotica in de verf worden gezet, terwijl zorgvuldig zal verzwegen worden dat het lichaam op deze castratie reageert met een gevarenreflex, die bloedvaten laat dichtklappen, een dopingeffect veroorzaakt, controleverlies over gedrag en zelfmoorden veroorzaakt, vroege dementie en het vormen van antistoffen om die destructieve stoffen zo snel mogelijk uit het lichaam te elimineren.

  Lees daarover het werkingsmechanisme.

  In 1974 was DdWied goed op weg om deze uitleg op een wetenschappelijke manier aan te tonen, maar werd daarin gedwarsboomd door de farmaceutische industrie, die op dat ogenblik het reuze-project met gedragsveranderende psychotica en de reuptake-fake (Prozac) op stapel had.

  In 1998 toonde Pennings (Universiteit Leiden) bovendien al aan op welke manier MDMA (een van de vele psychotica) vakkundig synapsen snoeit.

  De redenering vandaag met autistische hersenen suggereert dat autisme een genetische misvorming is, vermits muizen genetisch gemanipuleerd dienden te worden om ze van de typische autisme symptomen te voorzien, die weliswaar alleen maar na de geboorte zouden ontstaan.
  “Eveneens goed nieuws”, omdat een behandeling alleen maar de scheikundige industrie ten goede kan komen.
  Immers euthanasie op genetisch mislukten is niet netjes en vooral niet commercieel wanneer geen synapsen met dure psychotica kunnen gesnoeid worden.

  Maar wie zegt dat de chemische stoffen om autisme te behandelen op termijn geen genetische wijzigingen veroorzaken?
  Hun werkingsmechanisme wordt al jaren als onbekend uitgeroepen en dus veilig ‘gewaand’.
  Want stel nu eens…
  Je mag er niet aan denken.

  Soit.

  Hier is alleen een nieuwe poging gaande om de befaamde reuptake-fabel te vervangen.
  Gelukkig nog niemand die eraan denkt om het eens met hersenboringen of met een simpel snoeimes in de hersenen of het ruggemerg te proberen.

  Neen, het mTOR-proteïne zal en moet redding brengen.

  Alleen moet nu nog aangetoond worden op welke manier indolen, phenylalkylamines, benzylpiperidines en sommige prodrugs die magische klus farmacologisch kunnen klaren.

  Een eerdere poging met “lachend klaarkomende muisjes” wou ook maar niet lukken.

  Al viert de commerciële vindingrijkheid weer hoogtij, door muisjes deze keer vooraf genetisch te manipuleren waarmee autisme kan gefaket worden.

  Bij deze dan een eerste stap naar de rasveredeling die tijdens een eerdere wereldoorlog al opgang maakte.

  “Bij de ontwikkeling van de hersens van een baby vindt er een explosie van synapsen plaats.”

  De inspanningen moeten er nu op gericht zijn om een ras tot stand te brengen waarbij tijdens de groei van de hersenen GEEN explosie van synapsen plaats kan grijpen.

  Met als het uiteindelijke doel voor ogen dat door Speer in 1947 al werd voorspeld.

  De volgende oorlog zal noodzakelijkerwijs worden overschaduwd door deze verwoestende uitvindingen van het menselijk brein.Als voormalig minister van een hoog ontwikkeld bewapeningssysteem is het mijn laatste plicht, het volgende te zeggen: Een nieuwe grootschalige oorlog zal eindigen met de vernietiging van de menselijke cultuur en beschaving.(Albert Speer – International Military Tribunal, Neurenberg 1947).Ook een spreuk van Speer op dit proces:“De wijze van communiceren alleen al maakt het mogelijk de lagere leiders tot robotten te maken.Als gevolg hiervan ontstaat een nieuw soort, de kritiekloze ontvanger van bevelen.”zie ook : http://www.adhdfraude.net/pdf/NB801.pdf

  Goede raad voor de nieuwe generaties: zorg ervoor dat vanaf de geboorte, de hersenen zo weinig mogelijk de kans krijgen om door een explosie van zenuwcellen, het verstand op een maatschappelijk ‘gevaarlijke” of zelfs “ziekelijk autistische” manier te laten ontwikkelen.

  Het snoeien van de synapsen moet van bij de geboorte een aanvang nemen.

  Op vandaag gebeurt die mindcontrol pas vanaf het zesde levensjaar.

  La médecine n’a pas besoin de savants.
  Eergisteren nog aangetoond in het vorige stukje.

  Mij verbaast het geenszins dat het begrip mTOR-proteïne afkomstig is uit het circuit van de kankerbehandelingen.

  Immers, intussen is farmacologisch bekend dat psychotica niet alleen zorgen voor een alom zeer gegeerd en ‘therapeutisch actief’ genezend vermogen, maar ook en vooral voor veranderingen (controleverlies) in het gedrag, spontane sterfgevallen, dementie en het (ook explosief) vormen van antistoffen.
  Weefsels chronisch en intens aanzetten zich te verweren, door massieve celdelingen als afweer tegen de toegediende gevaarlijke stoffen, zorgen ervoor dat uiteindelijk een carcinogenese ontstaat.

  Maar dat mag voorlopig (nog) niet geweten zijn.

  Ook het wereldje van de kankerbehandelingen staat al sterk in de schoenen en bijt van zich af.
  Waarbij de poging om de wereld met mTOR op het verkeerde been te zetten, (voor mij, weeral) intussen wel heel doorzichtig is geworden.

  Vandaag zijn er de muisjes om mee te experimenteren.

  Men maakt die soort in het dierenrijk toch tijdelijk intens gelukkig door subjecten met experimentele psychotica lachend te laten klaarkomen of ze door in het (korte?) leven dwangmatig en zonder ontwikkelde hersencellen te laten genieten van partydrugs.

  Panem et circenses in het muizenland.

  Niemand die ze daarbij vertelt hoe ze ongemerkt ook aan kankers lijden, want zo verstompt zijn ze wel (met gesnoeide of gecastreerde hersenen) dat geen van hen het woordje kanker hoeft te begrijpen.

  Dat heet dan… gelukkig zijn.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Na XTC kan nu ook cannabis Rilatine vervangen

  Posted on July 22nd, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Geneeskunde veranderde de laatste kwart-eeuw in een geoliede dopingmachine.

  Terwijl tot nu nog steeds met hypocrisie de schone schijn overeind kan blijven.

  Op het Rilatine-verhaal is sleet gekomen.
  Methamfetamine en XTC werden opgewarmd (2010) als mogelijke vervangers.

  Al snel viel methamfetamine uit de koers, immers, kennis is de Achilles-pees van de democratie.

  En die kennis leert dat methamfetamine de Pervitin is van WO-II en dezelfde stof in de VS al ijverig bij ADHD geslikt ( Desoxyn), ook aan sleet toe is.

  Vandaar, een tijdlang de XTC-piste, stof waarvoor op vandaag en recreatief, zelfs geen doktersvoorschrift is vereist.

  Alleen moet XTC bij ADHD hoger worden gedoseerd, tot een ‘dwangmatig’ en ‘genormaliseerd’ rustiger gedrag ontstaat.

  Bemerk de DDD (defined day dose) van methylphenidaat, die minstens verdubbelt bij ADHD, dan om gewoon maar te drogeren bij narcolepsie.

  En ook de DDD van de actieve stof in Strattera (dezelfde actieve stof als Prozac), die bij ADHD maar liefst vier keer zo hoog is, dan om depressieven ook alleen maar wat te drogeren.

  Maar voortaan duikt cannabis op voor gebruik bij ADHD.

  Niets maakt mij gelukkiger.

  Het ultieme bewijs dat de maatschappij wel de werking van ADHD-medicatie kent.

  Immers, alle psychotica werken bij ADHD.

  En cannabis is als psychoticum nog sterker dan cocaïne, methylphenidaat of amfetamine.

  ADHD is de aandoening die men medisch uitvond door symptomen van normaal gedrag bij elkaar op te tellen.

  Wanneer slachtoffers in handen vallen van de psychotica-lobby dan hoeven ze alleen maar zichzelf te blijven.

  Gewoon normaal.
  DE aandoening van deze tijd.

  Vanaf dat moment – medische hulp zoeken bij symptomen van normaal gedrag – leeft men, willen of niet, een ‘levensonwaardig leven’ dat wetenschappelijk beantwoordt aan de criteria die opgesteld zijn om medisch en clean het ‘vernichtungsproces‘ (Berlin,1920) te ondergaan.

  Therapeutisch komt een gigantisch commercieel circus tot stand.

  Dat circus is bovendien ingebed in het democratisch systeem van brood en spelen, dat handig overeind blijft, door kennis te vervangen door dogma’s, welke al eeuwen lang garant staan om daarmee macht en rijkdom te verwerven.

  Kennis in de farmacologie en de chemie van psychotisch makende stoffen is al bijna een halve eeuw vervangen door evidenties en de FIF-variant erop, waardoor het voortaan alleen maar lijkt dat geneeskunde nog medisch bezig is.

  De presume-doctrine overheerst het wereldje van chemische ghostwriters die verzonnen epitheta als een afgesproken standaard gebruiken.

  De projectie van het genezend helen, door powerpoint animaties bij het plebs in universiteiten en andere opleidingen, zoals ooit in de grot van Plato.
  Zowat het enige wat in de geneeskunde nog klassiek is gebleven.

  Zelfs het voetvolk dat schijnbaar behandelt of geneest blijft in die grot gevangen en beseft niet eens hoe deze aarde intussen rond is geworden en hoe eenvoudig de menselijke natuur simpelweg gezond kan zijn.

  En hier opnieuw een beeldverhaal, immers, alles daarover is al eens uitgelegd.

  Hoelang nog blijft ADHD de vermoedelijke aandoening, waarvan geen arts een neurobiologische diagnose mag stellen?

  Of beter.
  De instantie die wel de neurobiologische diagnose bij ADHD, autisme en andere ‘presumed diseases’ zal invoeren en verplicht maken, moet de Nobel-prijs voor geneeskunde krijgen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Harddrugdealers met de hakken in het zand

  Posted on November 12th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Twee jaar geleden (september 2011) schrokken de dealers al hevig toen bekend raakte, hoe men heimelijk met verdacht materiaal (prodrugs als anti-epileptica) een steeds groter deel van de maatschappij naar de mindcontrol en het eigen geldgewin aan het misleiden is.

  Voor het artikel: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB400.pdf

  Een jaar later kwam die schrik tot uiting.

  Toen begin september 2012 zes farmareuzen stopten met investeringen en onderzoek naar psychotrope stoffen.

  Voor het artikel: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB560.pdf

  En ook toen begin november 2012 kritische literatuur opdook over het (off-label?)-gebruik van die vermeende anti-epileptica.

  Waar ze intussen met een koosnaampje vermomd een rituele plaats in medische behandelschema’s hadden weten te verwerven, zonder ze als psychotica door het leven te laten gaan.

  Voor het artikel: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB589.pdf

  Bovendien valt het op dat begin oktober 2013 de Nobelprijs geneeskunde werd toegekend aan onderzoek naar medicatie tegen autisme en epilepsie.

  Materie waar nu psychotica worden aangewend en volgens het comité zouden de winnaars vooruitgang boeken op het vlak van transporters in de nog overblijvende (na behandeling met medicatie) neuronen.

  Zelf blijf ik me afvragen wanneer een prijswinnaar zal ontdekken waarom die nog overblijvende levende neuronen zich met een gevarenreflex verzetten tegen het therapeutisch verwoesten van de integriteit van een bezenuwing.

  Reflex, die dan misbruikt wordt als doping en een gewijzigde perceptie, waarmee de bevolking kan wijsgemaakt worden dat men geneest.

  Terwijl in realiteit een irreversibele schade wordt toegebracht.

  Onthou dat uiteindelijk drie groten verder gaan in de strijd met gedragsregulerende medicatie.

  Eli Lilly, dat alle overheden en universiteiten controleert door met een dubbele waarheid zowel pseudo-wetenschappelijk als wel-wetenschappelijk, twee verschillende bijbels commercieel op de gepaste niveau’s uit mekaar weet te houden.

  Lundbeck, dat eind 2012 het einde van het patent op escitalopram, hoopte te redden met vortioxetine (Brintellix).

  Een stof waarvoor ik om veiligheidsredenen op 7 oktober 2012 al dit schreef:

  Vortioxetine is een cocaïne-dopingstof net zoals Rilatine, Ritalin, Trazolan, paroxetine, Seroxat, mCPP, Champix.Nog sneller dan trazodone (Trazolan) door de spijsvertering wordt gemetaboliseerd tot mCPP (metaChloroPhenylPiperidine), een cocaïne-achtige, dat intussen als een sterk gereglementeerde stof in het recreatieve milieu is verboden, wordt het nieuwe vortioxetine (lu aa21004) door het lichaam afgebroken tot een orthoThioPhenylPiperidine of een orthoHydroxyPhenylPiperidine, met een vergelijkbaar krachtige cocaïne-werking als die actieve stof uit trazodone.Die stof wordt door FDA relatief snel goedgekeurd omdat het patent op escitalopram (Lexapro, Sipralexa) eind 2012 vervalt, waardoor Lundbeck een nieuw product nodig heeft om financieel competitief te kunnen blijven.Voortgaand op de literatuur die momenteel daarover circuleert, wentelt het commerciële circus zich nog steeds in de serotoninefabel.
  Vandaar dat met een grote zekerheid hier ook de werking als onbekend zal uitgeroepen worden en de (psychotische) nevenwerkingen met een cocaïnekarakter tot de comorbiditeiten van de aandoening zullen gerekend worden.Agressie, wanen, hallucinaties, controleverlies over gedrag zullen uiteindelijk na chronisch gebruik met antipsychotica moeten gecorrigeerd worden.
  Geen verslaving, neen hoor, immers een behandeling mag niet gestaakt worden omdat een depressie zou kunnen hervallen.
  Nu al kan voorspeld worden dat patiënten lucratief en chemisch bipolair zullen balanceren op dit psychoticum en de antipsychotica (neuroleptica).Helemaal niet erg, want healthcare maakte de wereld al vertrouwd met dat soort van ‘medische aandoeningen’.
  Niemand kijkt daar nog verwonderd van op.
  Maar als er ook schuttersfestijnen van zullen komen, of het doodvallen als een niet-zorggerelateerde calamiteit of later zelfs vroege vasculaire dementie’s, dan zal de stof misschien toch eens verboden worden.Toch raar, dat zoiets vandaag al kan voorspeld worden, gewoon op basis van het chemisch patroon van de molecule.
  Wat voeren al die geleerde koppen dan uit daar bij FDA of EMEA of CBG?Zal men het drogeren nooit afleren?En blijft men het medisch establishment farmacologisch en toxicologisch onnozel houden?
  Nog nimmer een kaste meegemaakt die zich zo grenzeloos kan verrijken door collectief dom te blijven.

  In april 2013 doken aanwijzingen op van doorgedreven lobby-werk, waarop ik andermaal aan de alarm-bel trok.

  Tot uiteindelijk enkele weken geleden, en zelfs MET verwijzing naar ‘veiligheidsoverwegingen’ de stof internationaal werd goedgekeurd.

  In de mededeling staat bovendien helemaal niets over de farmacologie ervan (thought to be related…).

  Wat medisch wetenschappelijk zou moeten volstaan, al is die fabel sinds 2010 doorprikt.

  En dan J&J bij ons bekend als Janssens Pharmaceutica, maar ook van Concerta, Consta (Risperdal) en de “bevrijdende” schadeclaims.

  Over die boeten die al fluitend worden betaald (bemerk het prijskaartje), wil ik even kwijt dat het bedrijf niet alleen schittert op het vlak van gedragsregulering, maar tevens uitblinkt in wat galenische spitstechnologie heet, vooral dan op het tot stand brengen en controleren van vertraagde werking.

  Vandaar mijn verwijzing naar Concerta – met een vooruitstrevend procedé, waarbij methylphenidaat vertraagd en geleidelijk vrijkomt en ook naar Risperdal Consta waarbij een injectie om de twee weken volstaat om een ‘constante’ Risperdal-spiegel aan te houden.

  Wat ik op vandaag durf vermoeden (ter wille van dit verhaal, ook heel even: ‘presume’) lijkt op fictie, maar is gezien het voorgaande toch begrijpelijk.

  Al sinds enige tijd bestaat een patent op methylphenidaat met deuterium verrijkt.

  Zo een patent vraagt men niet aan als een spielerei.

  Op 23 september 2013 verduidelijkte ik even de bestaande technieken waarmee in de toekomst niet alleen een slimme hars (Concerta) of een intelligente suspensie (Risperdal Consta) op een comfortabele wijze een zo noodzakelijke therapietrouw kan tot stand brengen (bemerk de vriendelijkheid waarmee ik dit omschrijf), maar voortaan ook communicatietechnologie die zal aangewend worden in de medisch-therapeutische gedragsregulatie.

  We zijn op enkele patenten verwijderd van de “Brave New World” van Huxley.

  Al had de man zoiets nooit hebben kunnen voor mogelijk houden.

  Een patent is nog nodig voor de techniek waarbij een mobieltje over een afstand van centimeters neutronen kan bombarderen op een target met inhoud om dit target van de energie te voorzien waarbij de aanwezige magnetische informatie ervan voldoende kan versterkt worden om een communicatie met dat mobieltje aan te gaan.

  Premisse daarbij veronderstelt dat methylphenidaat, zelfs al zijn de waterstoffen door het niet-radioactieve deuterium vervangen, evengoed symptomen van depressie kan veroorzaken, waarbij vervolgens lithium bij voorrang als therapie zal aangeprezen worden.

  Nu is in de natuur nogal wat lithium-zes, ook een isotoop van lithium, voorhanden, wat meteen ervoor kan zorgen dat het bombarderen met neutronen, vanuit het mobieltje in de target de aanwezige (constante) vrijgave van verrijkt MPH, meteen van een (ook ter wille van dit verhaal ‘veilige’) radioactieve energie kan voorzien, onder de vorm van tritium ( de wel radioactieve metaboliet van waterstof).

  Dat tritium wordt dan als brandstof gebruikt om te communiceren met de smartphone.

  Vanaf dit punt zullen maar weinig nieuwe patenten nog hoeven, en kunnen vanuit een centrale dispatching op ‘therapeutisch’ gunstige ogenblikken, zelfs allemaal tegelijk, indien opportuniteit dit vereist, de comorbiditeiten, eigen aan de gedragsregulatie, tot stand gebracht worden.

  En omdat J&J met Concerta als psychoticum en Risperdal Consta als anti-psychoticum de expertise in huis heeft om ook de comorbiditeiten aan te pakken, is de cirkel rond.

  Een leger, met alleen maar soldaten, met smartphones, en een centrale dispatching.

  Gelukkig spelen healthcare en overheden het spelletje mee, want er is vooral Lilly met de financiële en politieke macht en een dubbele (zowel de pseudo, als de echte) wetenschap, die de piramide kan overeind houden.

  Twijfelt nog iemand waarom alleen maar drie grote farmareuzen zich nog om de volksgezondheid bekommeren?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Autisme en anti-epileptica, medisch en militair

  Posted on October 16th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Zelfs het onderzoek naar autisme en anti-epileptica valt in de hoogste prijzen.
  Misschien wel een zoveelste piste die de fabels over stoffetjes moet overeind houden.

  En toch verschijnt er licht aan het eind van de tunnel.

  Er werden geen negatieve bijwerkingen door de ecstasy vastgesteld. Dat meldt de BBC.

  Ik citeer daaruit:

  There were no adverse effects from the use of the drug in the study, which was funded by the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS).MAPS is a non-profit organisation which aims to develop psychedelic drugs and marijuana into medicines to treat conditions where conventional medicines provide limited relief.Studie leader and psychiatrist Dr Michael Mithoefer said before ecstasy or MDMA, as it is clinically known, was used recreationally, hundreds of psychiatrists and psychotherapists around the world gave it to boost therapy.

   

  In juli 2010 bleek eventjes dat nog een ruimere studie nodig zou zijn, en die kwam er ook.

  Ik citeer uit die nieuwsbrief van 21 februari 2011:

  De Standaard meldt vandaag dat wetenschappelijk zou aangetoond zijn dat XTC geen schade veroorzaaktaan het brein.

  De vroegere foute perceptie zou te wijten geweest zijn aan het feit dat alleen maar onderzoek werd gedaan op proefpersonen, die voornamelijk ook andere substanties gebruiken, die dan wel schadelijk bleken te zijn.De boodschap van de bijdrage in de Standaard is dan ook, dat het gebruiken van XTC uit de illegale handel, wel gevaarlijk kan zijn, omdat daar meestal andere stoffen bijgemengd zijn, die het wonderbaarlijke effect van MDMA besmetten.

  Een pleidooi alvast om voortaan ook XTC als een geneesmiddel te registreren. Merkwaardig dat deze wetenschappelijke studie uit de VS kort volgt, na de experimenten, door Volksgezondheid afgelopen zomer aangekondigd, van bijna zuivere MDMA en zeer hoog gedoseerd.
  Even merkwaardig daarbij is,
  dat toen de pers daarvan NIET op de hoogte mocht gebracht worden.

  Enkele weken geleden bleek dat ook al vloeibare XTC als een geneesmiddel in België in de handel is gebracht.

  Vandaar dat daardoor vermeden kan worden, dat ‘illegaal verkregen materiaal vaak gifstoffen bevat, die neveneffecten kunnen hebben’ , zoals De Standaard vandaag citeert.

  En tot slot, dan nog eens merkwaardig, of beter gezegd, het meest merkwaardig van al: simpelweg alle wetenschappelijke medische bijdragen over de veiligheid van psychotica voor het menselijk brein, verzuimen om wetenschappelijk uit te leggen op welke manier de euforie van die doping eigenlijk tot stand kan komen.

  Op de bijsluiters benadrukt men die veiligheid door het werkingsmechanisme ervan als onbekend uit te roepen.

  Wetenschappelijk dan nog.

  Toen in 2011 de herfst begon, kon ik aantonen op welke manier een veel gebruikt anti-epilepticum, waarvan de werking ook als onbekend is uitgeroepen, de geneeskunde en ook heel wat nieuwe ‘aandoeningen’ iatrogeen in stand kan houden.

  Intussen experimenteerde men bij ons ook later in 2010 nog met hoog gedoseerde methamfetamine (ICE-Pervitin-Desoxyn) en Nederland begin 2011 met dezelfde MDMA en methamfetamine.

  Met onder meer:

  De Volkskrant meldt dat hoge (?) doseringen MDMA, XTC dodelijk gevaarlijk zijn.


  In juli 2010 verspreidde Volksgezondheid in België, hetzelfde bericht, maar met daarbij de uitdrukkelijke vraag, dat moest vermeden worden
  dat de media van die boodschap kennis zouden nemen.

  Waarop ik prompt dit bericht op mijn weblog plaatste.

  Immers, het bericht kwam rechtstreeks van Volksgezondheid in mijn (professionele) mailbox, en zelfs al pleegt Volksgezondheid daarbij schuldig verzuim, dan weiger ik, op deontologische grond, om daaraan mee te werken.


  Dit leverde mij meteen een boze reactie op, dat klacht zou neergelegd worden bij de politie.


  Over de heisa daarrond en
  de inhoud van het bericht van Volksgezondheid, deze twee nieuwsbrieven.

  NB228 – XTC hoog doseren, en waarom Volksgezondheid panikeert.

  NB229 – Schuldig verzuim.

  Ik wil er nog aan toevoegen, dat tegen het einde van 2010, een gelijkaardig bericht werd verstuurd, opnieuw door Volksgezondheid, maar dan met de waarschuwing voor zeer hoge doseringen methamfetamine (ICE in het recreatieve milieu, medisch als Pervitin, en als indicatie bij ADHD onder de naam van Desoxyn).

  Bovendien heb ik heel sterke aanwijzingen, dat in tegenstelling tot wat Trimbos vermoedt over de oorsprong of aanvoer van deze experimenten, de producten NIET afkomstig zijn van een maffieuze omgeving, maar wel van ‘gerespecteerde’ en beursgenoteerde bedrijven.

  Na de kwakkel met Depakine en de ICE-ontmaskering ermee, verloor methamfetamine de strijd om vernieuwende therapeutische perspectieven en bleef alleen nog MDMA overeind.

  Ik heb evenwel een reputatie van meest gehate apotheker overeind te houden vandaar deze epiloog in de machtsstrijd voor een monopolie van het instellen van toxicomanien.

  Net zoals het momenteel versleten methylphenidaat (Rilatine, Ritalin, Concerta) alleen maar comorbiditeiten zichtbaar brengt en geen bijwerkingen vertoont, zal voortaan medisch MDMA geen schade veroorzaken en geen negatieve bijwerkingen teweeg brengen.

  Dat goede nieuws brengt de vierde macht in verschillende landen op autoriteit van een EvidenceBasedMedicine die kennis heeft afgezworen en voortaan zoals de Bijbelse Thomas alleen nog steunt op het positief waarneembare en op het eigen FIF-syndroom.
  Maar wat vertelt het hebben van kennis dan wel over MDMA of ecstasy?

  Mijn stelling over de farmacologie van de vier chemische groepen met psychotisch makende werking steunt onder meer op het werk van E.J.M. Pennings, J.B.G. Eilering, F.A. de Wolff in een advies uit 2004 aan de Nederlandse regering en uit eerdere publicaties in deze materie.

  Als MDMA ooit voor medisch gebruik zal geregistreerd worden, zullen de verantwoordelijken toch beter eerst KENNIS nemen van dit advies en deze farmacologie.

  En wat heeft het begrip ‘militair’ uit de titel van vandaag, met autisme, anti-epileptica of XTC te maken?

  Wat volgt zijn de eindparagrafen van een nieuwsbrief (109), nu intussen ook al vier jaar geleden.

  En omdat we een geheugen hebben, gebruiken we dit om even na te denken… nu het nog kan.        We onthouden dit:Dr. Donald MacArthur, een hooggeplaatste administrateur voor biologisch onderzoek aan het departement van defensie, verschijnt op 1 juli voor de Defence Appropriations Committee van het Huis van Afgevaardigden en vraagt voor het leger om $10 miljoen, om binnen 5 tot 10 jaar een nieuwe, infectueuze synthetische biologische agent te ontwikkelen waartegen geen natuurlijke immuunrespons bestaat. (1969)En ook nog dit:

  CIA directeur Allen Dulles geeft het MKULTRA programma toestemming voor produceren en testen van middelen en biologische stoffen die de CIA voormind control en gedragsmanipulatiezou kunnen gebruiken. (1964).

  Paranoia lijkt een geestesziekte te zijn, omdat men op een gestoorde manier zou nadenken.
  Of zou het kunnen dat alleen maar de feiten verkeerd zijn?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Transportsystemen

  Posted on October 8th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

   

  Het verheugt mij dat de Nobelprijs voor geneeskunde is toegekend aan het onderzoek naar biotransporters in cellen en waarbij de focus deze keer niet meer zuiver op het ontwikkelen van chemicaliën wordt gelegd maar eerder op magnetische activiteit van biologische agentia, zoals in dit geval, Botox.

  Bemerk het onderzoek van de laureaten in verband met toepassingen over autisme en anti-epileptica op ‘transporters’ van de nog (overblijvende) levende ‘cellen’.

  Uit het VRT-RadioNieuws op 7/10/2013, 13 uur

  Zou het FIF-syndroom in de geneeskunde er iets mee te maken hebben dat toch even nagelaten werd om na te gaan hoe men thans nog steeds autisme of epilepsie medisch met neuronverwoestende stoffen ‘behandelt’?

  Het verbaasde mij al dat het een hele tijd stil is gebleven naar meer onderzoek waarmee promotie wordt gemaakt met middelen die cellen langer levendig kunnen houden.

  In dit bekroonde onderzoek probeert men het definitief kapotmaken van neuronen te omzeilen door alleen maar te verdoven (zoals men beweert), terwijl wel bekend raakte, dat behandelde neuronen uiteindelijk wel kapotgaan, een gevarenreflex doen ontstaan en daardoor antistoffen gaan vormen.

  Een klein detail waarmee een tijdlang een catastrofe in de geneeskunde zal vermeden worden, want verder onderzoek naar de werkende component van het toxine zal wijzen naar wat ik al enkele jaren poneer als zijnde de miraculeuze werking van psychotica.

  Meer bepaald waar het gaat over : “Het N-terminale uiteinde van de Hc is goed geconserveerd in de zeven verschillende toxinotypes, terwijl het C-terminale einde per toxinotype verschilt “.
  (Lucia Muraro, Silvio Tosatto, Lisa Motterlini, Ornella Rossetto, Cesare Montecucco: The N-terminal half of the receptor domain of botulinum neurotoxin A binds to microdomains of the plasma membrane. Biochemical and Biophysical Research Communications 380 (2009) 76–80)

  Men snapt dus duidelijk al waar het over gaat.
  Maar de tijd is er (commercieel) nog niet rijp voor.

  Jammer voor de velen, die in afwachting, er nog alleen maar chemisch, door zullen geofferd worden.

  Om mijn gedeeltelijke opluchting te verklaren verwijs ik alvast naar een stukje van 4 jaar geleden, toen Obama de Nobelprijs van de vrede werd toegekend.
  En waar toen ook al sprake was van onderzoek naar de grenzen van een menselijke immuniteit, met een biologisch agens als oorlogswapen.

  Na een halve eeuw lopen de geplande pogingen om scheikundig tot een wereldwijde mindcontrol te komen gelukkig stilaan tegen een muur aan.

  In september verleden jaar, immers, gooiden al enkele bedrijven (met heroplaadbare neurotransmitters) de handdoek in de ring.

  Alvast merkwaardig dat nu nog steeds stilzwijgend op het hoogste niveau het heropladen van serotonine of dopamine-batterijtjes met psychotisch makende stoffen wordt gedoogd.

  Allicht is die tijd er (commercieel) ook nog niet rijp voor.

  Corrupte carrousel creëert agressie en mindcontrol in maatschappij

  De overheid betaalt farma en farma sponsort het overheidsapparaat.

  Ze betalen elkaar met het geld van de belastingbetalers.

  Schandalig dat van belastinggeld de farmacie wordt gefaciliteerd en er onderling afspraken over de rug van de zorgvragers worden gemaakt.
  Het lijken wel geheime genootschappen zoals ook de Bilderberg-club.
  Wanneer notarissen zoiets uitrichten in verband met het verlijden van een akte, hangt hen een strafrechtelijke klacht en eventuele ontzetting uit hun ambt, boven het hoofd.

  Hebben onze politici dan allemaal boter op hun hoofd ?

  Dit gaat hier jammer genoeg nog over de mindcontrol, die blijkbaar maar heel traagjes uit deze maatschappij zal verdwijnen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Risperdal bij 13-jarig meisje

  Posted on September 20th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Het werkingsmechanisme van psychotica achterhouden beschermt kinderpsychiaters tegen ontmaskering en ontluistering.
  Het stukje in DeStandaard over het 13-jarig autistisch meisje is onvolledig.
  Het verwijzen naar alleen maar Risperdal, als geneesmiddel verwart de lezers.

  In de regel dient men Risperdal bij autisme toe om de psychotische bijwerkingen van methylphenidaat (Rilatine-Concerta) te corrigeren.

  TIENDUIZENDEN KINDEREN IN NEDERLAND GEBRUIKEN ANTI-PSYCHOTICANOVA O8-01-2005 

  Bijna 35.000 kinderen in Nederland slikken medicijnen die niet voor kinderen bestemd zijn en die vaak leiden tot ernstige bijverschijnselen.Het gaat om middelen die bestemd zijn voor volwassenen met psychoses, maar die steeds vaker worden voorgeschreven aan kinderen met ADHD en andere gedragsproblemen. Volgens een onderzoek van het Academisch Ziekenhuis in Groningen is het gebruik van antipsychotica onder kinderen in 10 jaar tijd verdubbeld. Het bekendste middel dat wordt gebruikt is Risperdal.Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat gebruik van antipsychotica bij kinderen kan leiden tot onder meer ernstige gewichtstoename en hartritmestoornissen.Bij langer gebruik bestaat de kans op diabetes.Op verzoek van NOVA berekende de Stichting Farmaceutisch Kengetallen (SFK) hoeveel jongeren in Nederland een antipsychotisch middel slikken. Bij kinderen tussen de tussen 0 en 10 jaar gaat het om 8.300 kinderen, bij jongeren tussen de 11 en 20 jaar om 26.400. Totaal gaat het om 34.700 kinderen.

  Middelen als Risperdal worden voorgeschreven als kinderen niet goed reageren op Ritalin, het middel dat doorgaans aan ADHD-kinderen wordt voorgeschreven en dat wel voor kinderen is geregistreerd. Volgens kinderpsychiaters helpen de antipsychotica om agressiviteit (Ritalin is een psychoticum dat agressief maakt, nvdr) bij kinderen te onderdrukken.

  Op de bijsluiter van Risperdal staat dat over het gebruik van het middel geen gegevens bekend zijn bij jongeren onder de 15 jaar.
  Het College Registratie Geneesmiddelen heeft het middel niet voor kinderen geregistreerd omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de bijwerkingen.

  Kinderpsychiater prof. Buitelaar uit Utrecht erkent in NOVA dat Risperdal bij kinderen veel bijwerkingen heeft. Toch schrijft hij het middel regelmatig voor aan kinderen die onhandelbaar, brutaal of agressief zijn.
  De Groningse kinderpsychiater L. Kalverdijk is wel bezorgd over de toename van het Risperdal-gebruik. Hij vindt dat er richtlijnen moeten komen wanneer het middel kan worden voorgeschreven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zegt pas te kunnen optreden als een patiënt een klacht tegen een arts indient.

  Bekijk mijn vorige bijdrage waaruit blijkt dat het spectrum van ADHD-medicatie verbreedt, onder meer om ook kinderen met autisme dwangmatig psychotisch en dociel te maken.

  Vandaar mijn verbazing dat in Zelzate alleen maar Risperdal zou gebruikt worden, om autisme te behandelen.
  Het ontstane psychotisch gedrag door het toedienen van psychotica wordt het best gecorrigeerd door de dosering van psychotica te verminderen.
  Iets wat artsen horen te weten, wanneer ze op de hoogte blijven van de internationale literatuur.

  Bovendien…

  KORTER LEVEN DOOR ANTIPSYCHOTICA.PSY, tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving, januari 2008Gebruikers van atypische antipsychotica leven in de regel vijftien jaar korter dan de gemiddelde Nederlander. Onaanvaardbaar, vonnist GGZ Drenthe…Bijwerkingen en antipsychotica horen bij elkaar als de witte jas bij de medisch specialist. Ook de tweede generatie antipsychotica die eind jaren tachtig op de markt kwam, veroorzaakte narigheid in de vorm van overgewicht. Maar die extra kilo’s leken in geen verhouding te staan tot alle motorische sores die behoren bij klassieke middelen. Menig psychiater ging dan ook luchtig aan die gewichtstoename voorbij. ‘Ach, zo’n buikje, wat maakt het uit? Negen van de tien Nederlanders is te zwaar.’Inmiddels weten we beter.
  Ook verschijnen er steeds meer wetenschappelijke studies – waaronder die van gerenommeerde Belgische psychiaters als Marc de Hert en Joseph Peuskens – die aantonen dat mensen met Schizofrenie in de regel vijftien jaar korter leven. Boosdoener: erfelijk verkregen kwetsbaarheden voor suiker- en vetstofziektes, psychosen, een ongezonde leefstijl, plus ernstige bijwerkingen van medicatie…ANTIPSYCHOTICA VOOR KINDERENThe New York Times, 10 mei 2007

  Wie het dikst betaald wordt, schrijft het meeste voor.

  Waarom krijgen er in Amerika zoveel kinderen zulke paardenmiddelen als antipsychotica? Omdat de psychiater er lekker voor betaald krijgt als hij daar een recept voor uitschrijft. Amerikaanse psychiaters die 5000 dollarof meer betaald krijgen van de fabrikanten van atypische antipsychotica, schrijven gemiddeld drie keer zo vaak deze middelen voor als zij die minder dik betaald werden. Tussen 2000 en 2005 is het gebruik van antipsychotica onder Amerikaanse kinderen vernegenvoudigd, terwijl in diezelfde periode elke psychiater gemiddeld 1750 euro aan betalingen vande farmaceutische bedrijven ontving.

  KAN RITALIN PSYCHOTISCH MAKEN?

  Algemeen Dagblad, dinsdag 29 mei 2007

  De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck die in diverse psychiatrische ziekenhuizen werkt, waarschuwt in zijn boek “ADHD medicatie: Medische blunder” voor het toedienen van Ritalin en Concerta.

  Bij langdurig gebruik kunnen kinderen hier psychotisch van worden, zegt hij.

  De psychotische klachten zijn een bijwerking van de medicijnen die de kinderen krijgen en worden niet veroorzaakt door de ADHD.

  De afgelopen vier jaar kregen de psychiatrische ziekenhuizen te maken met een verzesvoudiging van het aantal verslaafde en karaktergestoorde patiënten.

  In België is er al veel te doen geweest over de beweringen van Haesbrouck.

  CANNABIS VERDUBBELT HET RISICO OP PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN

  NOVA, 25 okt 2003

  Softdrugs zijn niet zo ongevaarlijk als vaak wordt beweerd. Het gebruik van cannabis verdubbelt het risico dat je ernstige psychische stoornissen krijgt zoals schizofrenie.

  Dat blijkt uit een studie van het Trimbos Instituut die binnenkort wordt gepubliceerd.

  In Nederland gebruiken vierhonderdduizend jongeren regelmatig cannabis.

  Volgens het Trimbos Instituut tonen de nieuwste gegevens aan dat regelmatig cannabisgebruik per jaar tot tweehonderd extra schizofrenie-gevallen leidt.

  ANTIPSYCHOTICA VERGROOT BIJ OUDEREN DE KANS OP LONGONTSTEKING MET 60 PROCENT.

  Bron Gezondheidsnet

  Het gebruik van antipsychotische medicijnen vergroot bij ouderen de kans op een longontsteking. Dit schrijven onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in het tijdschrift Journal of the American Geriatrics_Society.

  Ongeveer 40 procent van de mensen opgenomen in verpleeghuizen gebruikt antipsychotica. Volgens de onderzoekers vergroot het gebruik van de medicijnen de kans op een longontsteking met 60 procent.

  De onderzoekers analyseerden bijna 23.000 ouderen die minstens eenmaal antipsychotische medicijnen voorgeschreven hadden gekregen. Van die groep bleken 543 mensen vanwege een longontsteking in het ziekenhuis te zijn opgenomen. Longontsteking is een belangrijke doodsoorzaak bij ouderen.

  Artsen schrijven de antipsychotische medicijnen vaak voor aan ouderen met gedragsproblemen door delirium of dementie. Antipsychotica helpen echter lang niet in alle gevallen, maar leiden wel tot hogere sterfte.

  Het is nog onduidelijk hoe antipsychotica longontsteking veroorzaakt. De onderzoekers denken dat de bijwerkingen van de medicijnen voor slikproblemen kunnen zorgen. Ouderen zouden zich hierdoor vaker verslikken en zo vaker een longontsteking krijgen door eten dat in de longen terecht komt.

  GEBRUIK VAN ANTIPSYCHOTICA IN VERPLEEGHUIZEN BEKRITISEERD.

  Volkskrant,Van onze verslaggeefster Ellen de Visser, 02 februari 2008

  NIJMEGEN – Ruim eenderde van de dementerende bewoners in verpleeghuizen krijgt medicijnen tegen psychoses, terwijl die meestal niet werken en ernstige bijwerkingen hebben. Antipsychotica verhogen de kans op een beroerte en maken dementerenden suf en stram, waardoor ze sneller vallen.

  Dat blijkt uit promotie-onderzoek van verpleeghuisarts Sytse Zuidema aan het UMC St Radboud in Nijmegen. Zuidema concludeert dat tweederde van de dementerende verpleeghuisbewoners een middel krijgt om hun problematische gedrag tegen te gaan. Naast antipsychotica gaat het om angstremmers, slaappillen en antidepressiva.

  Uit het onderzoek blijkt dat het onrustige en agressieve gedrag, waarvoor de antipsychotica vaak worden voorgeschreven, vaak niet verdwijnt. De medicijnen zouden soms juist vanwege hun sufmakende bijwerking worden voorgeschreven, om het overbezette personeel en de andere bewoners te ontlasten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft mede daarom vorig jaar onverwachte controles uitgevoerd.

  Die controles waren gericht op alle vrijheidsbeperkende maatregelen, waaronder sufmakende medicatie.

  In Nederlandse verpleeghuizen verblijven ruim dertigduizend bewoners met dementie.

  Wat echter het meest (commercieel) wetenschappelijk, en medisch achtergehouden wordt, is de kennis en de wijsheid van JanssensPharmaceutica (methylhenidaat,Concerta), die beschrijft hoe men op proefdieren de activiteit van nieuwe antipsychotica uittest door de dieren vooraf psychotisch te maken met stoffen die artsen op vandaag toedienen aan kinderen met een vermoedelijke neurobiologische aandoening en … autisme.

  Misdadig is het dat peuten hun maatschappelijke positie misbruiken om onkunde en geldzucht bot te vieren op onschuldigen en bovendien weigeren om bekend te maken op welke manier men chemisch wat voor defecten bij kinderen met harddrugs of psychotisch makende stoffen beweert te genezen.

  Hier moet de jeugdrechtbank uit voorzorg dit soort behandelaars in gebreke stellen, wanneer ze blijvend verzuimen om therapeutische en vooral farmacologische uitleg van dit handelen te verschaffen.

  De maatschappij kijkt knarsetandend toe op deze misdaden en moet lijdzaam criminele onkunde ondergaan.


   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Requiem en afscheid, rouwproces van een medische megablunder

  Posted on August 22nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Verscheen eind juli 2013 ISBN:978-908207320-1

  Mijn (eerste) boek over die medische megablunder verscheen zelfs al in februari 2007.
  Het verheugt mij daarom dat voortaan professoren na zes jaar ook de nek durven uitsteken.

  Nu healthcare nog.
  Daar  blijft het wachten op een nieuwe serotonine-of dopamine fabel.
  Zou  eigenlijk al bekend geraakt zijn dat neurotransmitters de niet-herlaadbare batterijtjes zijn van het zenuwstelsel?
  En dat het woordje ‘reuptake’ staat voor een gigantisch commercieel bedrog.

  Wie zal als eerste toegeven dat een heropname-pompje gewoon met een penwerd bijgetekend op een elektronenmicroscoopfoto van een neuron?
  Beter nog.

  Zou daar intussen ook al iemand wel weten hoe vermomde harddrugs farmacologisch zo succesvol nieuwe epidemieën veroorzaken enzorgen voor de onstuitbare welvaart van de psychiatrische hulpverlening?
  Schijnbaar heeft men daar alles in huis om slim en geniaal te lijken, terwijl medische diagnoses niet eens hoeven of kunnen, en geen kat die weet hoe hun pillen werken.
  Merkwaardig dat ikzelf, sinds 2003 – het begin van mijn kruistocht –nog geen enkele studie onder de ogen kreeg, die wetenschappelijk de comorbiditeiten heeft uitgevlooid bij autisme, ADHD en epressie, zonder een chemische behandeling ervan.

  Zouden die comorbiditeiten, die men wetenschappelijk beschrijft als eigen aan de aandoening, dezelfde zijn bij zieken die met gedragstherapie of discipline deskundiger worden behandeld?
  Of komen die comorbiditeiten er alleen maar … iatrogeen?

  Ik begin te vrezen dat zoiets verband houdt met de maakbaarheid van evidente gunstige medische data en van het vanzelfsprekend zijn dat andere gegevens als niet-zorggerelateerd worden weggewuifd.
  Alvast hier toch enkele beoordelingen over dit nieuwe boek uit Nederland.

  dr.
  Daniel Seys (hoofd behandeling SeysCentra)
  – juli 24, 2013:‘Op
  overtuigende wijze, want door wetenschappelijk onderzoek ondersteund,
  laat Pieter Duker zien dat de diagnoses autisme en AD/HD dwalingen
  zijn, veroorzaakt door denk-en beslissingsfouten van beoordelaars. Maar
  hij laat degenen die dit aangaat niet alleen met deze verbijsterende
  conclusie. Met de optimale stimulatie theorie biedt hij -weer
  wetenschappelijk onderbouwd- een praktisch alternatief dat recht doet
  aan individuele verschillen tussen mensen in de prikkelverwerking’.Ernest van Lieshout (emeritus hoogleraar
  orthopedagogiek met betrekking tot onderwijsleerproblemen, Vrije
  Universiteit Amsterdam)
  – juli 24, 2013:‘Een essentieel deel
  van ons gedrag komt voort uit een poging het optimale stimulus niveau
  te bereiken en handhaven. Inzicht hierin is dus onontbeerlijk voor
  iedereen die te maken heeft met opvoeden en/of problemen met gedrag.
  Dit boek is een optimistische visie op de kansen van kinderen en
  volwassenen die volgens de huidige praktijk het label ‘autisme’ of
  ‘ADHD’ zouden moeten krijgen. Het indelen van mensen met een niet
  gemiddelde prikkelverwerking in psychiatrische categorieën is
  volgens de auteur dan ook niet langer houdbaar. De positieve
  consequenties van deze diagnose wegen in de verste verte niet op tegen
  de negatieve en daarbij genereert het een scala aan valkuilen voor
  diagnostici, leerkrachten en ouders.
  Op de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), een
  zeer veel gebruikt instrument bij o.a. het vaststellen van ADHD en
  autisme, heeft de auteur dan ook fundamentele en vernietigende kritiek.
  ‘Afscheid van Autisme en ADHD’ is een boeiend en prikkelend boek dat
  voor velen een absolute eyeopener zal zijn’.
  drs.CMAG Geurts,psycholoog augustus 20, 2013:
  ‘Geschreven voor een breed publiek ondanks het hoge wetenschappelijke
  gehalte.
  Dit boek zal ongetwijfeld op meerdere terreinen gevolgen hebben.
  Te denken valt onder meer aan opvoeding,onderwijs en gezondheidszorg.
  En tot die laatste categorie behoort uiteraard ook de DSM(Diagnostic
  and Statistical Manual of mental Disorders)!’
   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • De theorie bedenken volstond

  Posted on April 23rd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Academische studies (met evidenties?) zullen voortaan de juistheid van mijn theorie aantonen.

  Terwijl ik zelf daartoe niet in de gelegenheid ben, maar de vele duizenden medicatieschema’s gedurende een carrière van vele jaren en een ‘gelukkige’ vorming op het vlak van patroonherkenning vulden de leemte waar healthcare om commerciële redenen liever verstek liet gaan.

  http://scholar.google.be/scholar_url?hl=nl&q=http://www.mdpi.com/1099-4300/15/4/1416/pdf&sa=X&scisig=AAGBfm3eOsMf9r0TJRYIQ3yUdgtarvME_w&oi=scholaralrt

  Al zal ik pas voldaan ter ruste kunnen gaan, wanneer gaaf wordt aangetoond hoe chemische (‘veilige’ farmaceutische?) stoffen ook kankers veroorzaken.
  Waarmee bij deze gesteld wordt, dat proefschriften niet meer zullen hoeven te concluderen, dat nog meer onderzoek zal vereist zijn om volledige klaarheid te brengen in de bevindingen.

  Psychotica zijn psychotisch makende stoffen, die chemisch in vier groepen worden onderverdeeld.

  Het tot stand gekomen psychotisch gedrag ontstaat door chronisch, dosis per dosis, de bouwstenen van het zenuwstelsel kapot te maken, waarop het lichaam reageert met een gevarenreflex en met het vormen van antistoffen.

  De gevarenreflex doet bloedvaten dichtklappen, wat cardiaal een pulmonaire hypertensie veroorzaakt (doodvallen) en in de hersenen cellen doet afsterven door een zuurstoftekort.
  Vandaar de dementie op termijn.
  De prikkel om met aandrang en chronisch antistoffen te blijven aanmaken kan op  sommige weefsels een wildgroei aan celdelingen doen ontstaan, die men dan als kankers gaat omschrijven.

  Kapotte bouwstenen van het zenuwstelsel veroorzaken een controleverlies over gedrag, wat men in de regel bestrijdt met het toedienen van antipsychotica (neuroleptica).


  (foto met dank aan Wiena Robert)

  Glyphosaat (Roundup) is een chemische stof uit de pro-druggroep.

  Een stof die als een reagens door het lichaam gebruikt wordt om nieuwe psychotica aan te maken.
  Vergelijk met de manier waarop valproaat (Depakine) in het lichaam een stimulans kan vormen, met een moleculair patroon dat net als methamphetamine (Pervitin) actief is.
  Ook Topamax of Tegretol worden schijnheilig zogezegd preventief tegen epilepsie aangewend, terwijl ze eigenlijk bedoeld zijn om te drogeren en om op die manier het zenuwstelsel kapot te maken.

  Iets wat deze studie wonderwel aantoont en daarmee het bewijs levert dat mijn theorie over die stoffen wel degelijk klopt.

  Alleen jammer dat dit zo lang heeft moeten duren en dat daarmee intussen een goed draaiende medische industrie is tot stand gebracht met sukkelaars die zelfmoorden, doodvallen, blijvend depressief zijn of uiteindelijk op jonge leeftijd dement zijn geworden.

  Dan zwijg ik nog over de ontstane kankers, want als zal blijken dat de antistoffen die het lichaam vormt, als verweer, tegen het chronisch en massaal vergiftigen, dan pas zal voor mij de cirkel helemaal rond zijn.
  Hopelijk duurt dit nu niet nog eens tien jaar.

  Van deze gelegenheid maak ik gebruik om de corrupte rol van overheidsorganismen (FDA, EMEA, FAGG-Belgie en CBG-Nederland) aan te klagen.
  De zorg om de Volksgezondheid ten dienste te staan is er compleet ondergeschikt aan de ziekelijke drang om zichzelf te verrijken.

  http://www.propublica.org/article/fda-approved-new-drug-despite-ongoing-investigation-of-lab-misconduct

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Toffe titel in Knack: regering Di Rupo leeft op Prozac

  Posted on June 14th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  En als dat nu eens de waarheid zou zijn?

  De voorzitter van het comité der directeuren op het ministerie van Volksgezondheid ( Laurette Onkelinx, PS) is een ex-medisch directeur van het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly (Prozac, Strattera).

  http://www.fedweb.belgium.be/nl/nieuws/nieuws_20080609_hernieuwing_vanmassenhove_cuypers.jsp?referer=tcm:120-20521-64

  En omdat Strattera farmacologisch precies identiek op dezelfde manier als een psychoticum antidepressief en anti-ADHD werkzaam is, hebben de overheden beslist om voortaan ook Prozac voor kinderen toe te laten.
  Er is niet bij vermeld: ook voor pedofielen (zij die pathologisch enthousiast van kindjes houden. )

  Maar de voorzitter (Dirk Cuypers) van dat directeurencomité zal dit wel aan Laurette hebben wijsgemaakt.

  Prozac is good for you. (lees ook even: NB142)

  Alhoewel…

  Als nu eens WEL het werkingsmechanisme van psychotica zou mogen bekend gemaakt worden.

  In plaats van wetenschappelijk en commercieel de veiligheid ervan uit te schreeuwen en de psychotisch makende werking ervan te blijven negeren.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us