Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Antidepressiva zouden gevaarlijk zijn voor de jeugd

  Posted on May 1st, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Ik stijger.

  Leren ‘evidenties’ dit aan domoren die helemaal geen ‘kennis’ willen hebben over de farmacologie van deze psychotica?

  Door in deze mededeling ‘lage doseringen’ aan te prijzen gaan ze plat op de buik voor de industrie die ze betaalt om de bevolking te blijven vergiftigen.

  Domoren honen farmacologische KENNIS als niet-wetenschappelijk weg.
  Die domoren zijn criminelen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Assisen belette bewust debat over agressiemedicatie KDG

  Posted on April 4th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  DeMorgen11062011ApothekerGevraagd_1

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1117211/2010/06/11/Geen-nieuw-psychiatrisch-onderzoek-Kim-De-Gelder.dhtml

  Groot was mijn verbazing wanneer tijdens het proces het hof een zogenaamde deskundige kon laten verklaren dat Efexor alleen maar een antidepressivum is en daarmee was het debat over de medicatie schijnbaar gesloten.
  Geen woord over de werking of de farmacologie van psychotica en antipsychotica.

  Terwijl op 11/06/2010 de Kamer van Inbeschuldigingstelling de aanstelling van een apotheker had bevolen om duidelijkheid te verschaffen.

  Omdat ik mij als apotheker aangesproken voelde, publiceerde ik nog dezelfde dag de farmacologische uitleg waarover de onderzoeksrechter volgens de KI zou moeten beschikken.

  Zie daarover mijn nieuwsbrief 210 van dezelfde 11 juni 2010.

  Voor de duidelijkheid herhaal ik die uitleg hier integraal.

  In de zaak van Kim De Gelder, de verantwoordelijke voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde en voor de moord op Elza Van Raemdonck in Vrasene, komt er geen nieuw college van gerechtspsychiaters om de jongeman te onderzoeken. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist.De Gelder bracht op 23 januari 2009 twee baby’s om het leven toen hij in het wilde weg met een mes begon te steken in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Hij verwondde nog tien kinderen en twee begeleiders. Hij bekende ook dat hij op 16 januari de moord pleegde op de 72-jarige Elza Van Raemdonck in Vrasene.Een college van vijf gerechtspsychiaters oordeelde dat De Gelder toerekeningsvatbaar is. Jaak Haentjens, de advocaat van De Gelder, vroeg een nieuw psychiatrisch onderzoek omdat zijn cliënt volgens hem psychisch ziek is. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft de vraag van de verdediging echter afgewezen.De KI besliste wel dat de onderzoeksrechter in Dendermonde een apotheker als deskundige moet aanstellen, om na te gaan welke medicatie De Gelder genomen heeft sinds hij aangehouden werd. Die bijkomende onderzoeksdaad zou niet leiden tot een grote vertraging voor het dossier.Geciteerd uit:
  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1117211/2010/06/11/Geen-nieuw-psychiatrisch-onderzoek-Kim-De-Gelder.dhtmlOp 18 mei meldde ik op mijn blog, dat Kim DG nog leeft.
  In het stukje verbaasde ik mij daarover, gezien de medicatie die hem momenteel wordt toegediend.

  Eigenlijk zou KI dit gewoon kunnen opvragen, maar aan de opsomming van Efexor (venlafaxine), Haldol, Risperdal en Zyprexa zal men niet zoveel wijzer worden.De officiële uitleg van de getrouwen aan healthcare zal het hebben over serotonine en dopamine en wat al meer kan mislopen in die hersenen en met gepaste veilige medicatie moet gecorrigeerd worden.De getrouwen aan healthcare zijn gebonden aan de broedereed en precies ook healthcare heeft ervoor gezorgd dat ze niet meer mogen weten dan wat strict noodzakelijk is om het zootje veel geld te laten verdienen.Het begon al in de jaren 80.
  Toen de ongeveer 750 mogelijke variaties op het amfetaminepatroon waren uitgeput, boorde men een nieuw patroon aan, met veel meer statistische mogelijkheden.
  De phenylpropylamines (SSRI’s-antidepressiva) werken net op dezelfde manier als de phenylethylamines (de 750 amfetamines).
  Probleem met amfetamine was de opiumreglementering, het dopingimago en de sterfgevallen en agressie ermee bij chronisch gebruik.Met het nieuwe patroon wou men dit verdoezelen (comorbiditeiten werden uitgevonden) en het verwoesten van het zenuwstelsel, waarvoor amfetamine bekend stond, werd vervangen door het sprookje van de serotonine (en later: dopamine-) tekorten.

  Nu al weten renners al dat Prozac en Strattera als amfetaminedoping kan gebruikt worden.

  De officiële geneeskunde heeft het nog steeds over het heilzame regelen van serotonine.

  Nu nog steeds, zelfs sinds de serotoninefabel al door wetenschappelijk onderzoek is onderuit gehaald.

  Maar zo snel zijn nu de handboeken niet herschreven en commercieel doen de sprookjes het nog steeds.

  Het verdoezelen van de chemische waarheid blijkt ook uit het feit, dat men de depressieven, die men drogeert op het hart drukt om de medicatie te blijven slikken, al was het maar om een terugval te vermijden.

  Heel handig, daarmee vermijdt men dat aan een amfetamineverslaving en een gepaard gaande ontwenning zou moeten gewerkt worden.

  Een goede zaak ook voor pharma, want de handel blijft draaien.

  Nu de Kim-cocktail.

  Efexor (venlafaxine) is als amfetamine (1 van de 750 variaties) een psychoticum en de drie anderen zijn antipsychotica.
  Ik vermoed dat de vijf gerechtspsychiaters heel vaag zijn over het nut om aan een persoon als Kim DG nog een psychoticum toe te blijven dienen.
  Ik ben geen arts en stel geen diagnose, maar wie heeft hier belang dat de patient ermee stemmen blijft horen, wanen, agressief gedrag vertoont en zelfmoordgedrag ontwikkelt.

  De enige verklaring daarvoor kan zijn, dat de patient als sinds jaren zodanig aan amfetaminegebruik (phenylethylamines, phenylpropylamines en ook piperidinebenzylaatesters?) verslaafd is geworden, dat niemand het simpelweg nog aandurft om te beginnen ontwennen.

  De meest handige manier daarbij om een en ander in de hand te houden is het gebruik van antipsychotica en te oordelen aan het trio, moet nogal wat psychotisch gedrag onderdrukt worden.

  En waarom dan mijn verbazing dat Kim nog leeft?
  Over het zelfmoord gedrag bestaat al geen twijfel meer.

  Maar toen in een periode in 2004 er voor Vioxx 932 doden werden geregistreerd bij FDA, haalde men die stof prompt uit de handel.
  Maar in precies dezelfde periode telde men voor Risperdal 1093 doden en voor Zyprexa 1005 doden.

  Die stoffen bleven in de handel en worden nu bij Kim DG gebruikt om zijn amfetamineverslaving, zijn wanen, zijn stemmetjes, zijn zelfmoordgedrag en zijn psychosen onder controle te houden.

  Hoofdvraag hierbij is: waarom blijft men de toxicomanie aan amfetamine (of zelfs eventueel aan cocaïnedoping -piperidinebenzylaatesters) onderhouden?
  Wie heeft die toxicomanie opgestart en wanneer?

  Wanneer is daardoor het psychotisch gedrag ontstaan en het controleverlies over gedrag.

  Heeft men een toxicomanie ingesteld om medische redenen?

  Of was het de bedoeling om stoffetjes te regelen, die de patient toch zo broodnodig had, zonder te (willen) weten hoe men in feite het zenuwstelsel ermee verwoestte?

  Maakte men psychotisch om commerciële redenen, omdat ook een medische toxicomanie goed opbrengt en het voorwenden van ‘werkingsmechanisme onbekend’ een mogelijk schuldgevoel verdringt.

  Wie zijn de schuldigen aan de epidemie van psychotisch gedrag in de maatschappij?
  Zij die denken dat ze mensen genezen door ze fabels over stoffetjes wijs te maken?

  Of zij die de fabels hebben uitgevonden om stiekem harddrugs te slijten als levensnoodzakelijke medicatie?

  Het parket heeft het moeilijk met die puzzel.

  Simpelweg omdat in die moordzaak de ware schuldigen niet terechtstaan en men de operette van deskundigen gebruikt als een rookgordijn.

  Healthcare en artsen gniffelen zich rijk door ongeleide projectielen los te laten op de maatschappij.
  Zelf ben ik beschaamd dat het zo gemakkelijk is om nieuwe schuttersfestijnen te voorspellen.

  Maar dit is een getuigenis van iemand die de Iraanse taxichauffeur heeft gekend, voordat hij tot dwangmatig ‘psychotisch’ en robotmatig heel gelukkig werd genezen.

  Ik ken de Iraanse taxichauffeur, die die vrederechter en die griffier neerschoot, persoonlijk van zien van een paar jaar geleden. Hij kwam toen bijna alle dagen in …… waar wij vriend aan huis zijn.

  Die taximan was vroeger een redelijk normaal mens, maar soms wel wat lastig in de omgang. Maar een jaar of drie geleden veranderde hij in een soort zombie, staarde recht voor zich uit en groette zelfs niet meer als iemand hem goeiedag toeriep.

  Dat hij bij zijn aanhouding zo raar deed en telkens weer zei dat hij zelfmoord wou plegen, is ook typisch. Toen ik gisteren hoorde dat hij al in ‘psychische moeilijkheden’ was vóór de feiten, en dat hij bijna onmiddellijk naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis gebracht werd, fronste ik toch even de wenkbrauwen.

  In de psychiatrische afdeling van de gevangenis zou hij aangepaste zorg krijgen omwille van zijn labiele mentale toestand. Ondertussen is ook al een college van psychiaters aangesteld om zicht te krijgen op zijn geestelijke stabiliteit nu en op het moment van de feiten. “ (HLN vandaag)

  Is dat laatste de gebruikelijke procedure, en gebeurt dat altijd zo snel? Of gaat het hier zo snel omdat het een uitzonderlijke situatie betreft, met de vrederechter en de griffier? Of is er misschien een ander probleem “van psychiatrische aard”?…

  We kunnen het wellicht niet met zekerheid stellen en als dat wel al kon, dan nog mag dit niet uitgesproken of belicht worden (vgl L’Hermitte –Nijvel, Van Gelder, enz. enz.) Wat voor mij wél vaststaat is dat meer dan de helft van alle zelfmoorden, moorden, gezinsdrama’s, verdachte verkeersongevallen in Vlaanderen in de voorbije vijftig jaar enz. niet zouden gebeurd zijn als er geen pillen in het spel waren; dan waren de problemen op een andere manier opgelost geweest.

  Maar ja, wanneer zal de emmer overlopen? Hij is al overvol.

  In die tekst verwijs ik naar 18 mei 2010, waar ik toen meldde dat KDG nog leeft, ik citeer die tekst ook.

  Op 1 november 2009 redde ik met mijn nieuwsbrief 137 de jongen van een geplande zelfmoord.De week die daarop volgde verhuisde hij naar Brugge, voor een ‘betere’ medische verzorging.
  Geruchten over een zelfmoord, die week werden tegengesproken.
  Sindsdien blijkt hij toerekeningsvatbaar te zijn.Vraag is wel of het parket het zal aandurven om voor assisen de jongen in het publiek te vertonen.Of zullen de toegediende psychotica de jongen opnieuw doen zelfmoorden?Vraag is of de verantwoordelijke psychiaters, die zelfmoordmedicatie toedienen (medicatie om te zelfmoorden) wel het verschil kennen tussen de generische naam en de gedeponeerde naam van de stof, waarmee psychotisch wordt gemaakt.Wat ze alvast niet kennen -hopelijk toch voor hen, (want die domheid zou ze nog sieren), is de manier waarop ze patiënten ermee een zelfmoord injagen.En rekent het parket op die (on?)deskundigheid om de jongen vakkundig psychotisch te maken en te houden?Vraag is of toerekeningsvatbaar ook betekent, onder de invloed van een cocktail van stoffen, die ooit in een en dezelfde periode meer doden veroorzaakten, dan het aantal doden waardoor Vioxx op een moment uit de handel werd gehaald.Die stoffen blijven in de psychiatrie nog steeds in de handel omdat het doden ermee, maatschappelijk bruikbaar wordt geacht.Ook wanneer iemand toerekeningsvatbaar in voorarrest zit?Voor wanneer nog een zelfmoordpoging bij Kim DG?

  Het parket wacht vol ongeduld.

  Na 1 november 2009 (Allerheiligen) zijn nu bijna 7 maanden verstreken.

   

  Mijn Allerheiligen-boodschap van 1 november 2009 luidde als volgt.

  Parket wacht op zelfmoord om zaak KimDG te deblokkeren.Want het is precies healthcare, die tot op vandaag de zaak helemaal klem heeft gereden.Healthcare, die ervoor zorgt dat massa’s geld worden uitgegeven aan preventie en aan middelen, die zogezegd het zelfmoorden zouden moeten verminderen, is de muur waar alle onderzoek naar mededaders op vastloopt.Sinds de administratie Nixon(Ford)-Kissinger, healthcare de opdracht gaf en fondsen voorzag, om middelen te ontwikkelen voor mindcontrol en een biologischeoorlogsvoering, kwam daardoor ongeveer tien jaar later een nieuw amfetaminepatroon (Prozac en SSRI’s) tot stand.Men vermeed om het patroon als dusdanig bekend te maken, vandaar dat vooral om commerciële redenen, de verkooptruc met de stoffetjestekorten werd bedacht.Serotonine waarvan de overmaten in het lichaam eenvoudig niet te meten zijn, zou voortaan dienen om een medisch circus tot stand te brengen.Niemand kan zelfs bepalen welke normale waarden een patiënt moet hebben om niet depressief te zijn.Alleen op basis van een subjectieve beoordeling, zonder medische criteria, zou iemand serotoninetekorten hebben, waarmee kan gedrogeerd worden met de nieuwe amfetaminedoping, die men heeft omgedoopt tot SSRI’s.Hetzelfde verhaal bij ADHD, waar dopaminetekorten het sprookje moeten dragen, waarmee men met cocaïne of amfetaminedoping, de beoogde mindcontrol kangaan instellen.Immers een ADHD behandeling steunt op het dwangmatig psychotisch maken, wat in de volksmond bekend is als een robotachtig gedrag.En niemand die eraan dacht om simpelweg dopamine toe te dienen, een stof die niet eens onder de opiumwetgeving valt.

  Nu na al die jaren blijkt dat de beoogde mindcontrol eerder een controleverlies over het gedrag heeft tot stand gebracht (stemmen horen, veranderde perceptie op de realiteit, wanen, hallucinaties, psychotisch gedrag en een lagere zelfmoorddrempel), door het verwoesten van het zenuwstelsel, wil niemand het eigenlijke opzet van de komedie bekend maken, laat staan er de verantwoordelijkheid voor nemen.

  Wat wel lukte in de operatie ‘mindcontrol’ was het beoogde dwangmatig psychotisch gedrag, maar daarvoor moest net zoals bij het behandelen van ADHD, en verwante aandoeningen, hoger gedoseerd worden dan om alleen maar te drogeren.

  Het leger psychiaters dat intussen in de zaak (KDG) werd aangesteld, heeft de wereld vooral aangetoond hoe onbekwaam men eigenlijk is om uit te leggen hoe de chemische stoffen tewerk gaan om stemmen in het hoofd te kunnen horen, om een gedrag te doen ontstaan die aan die stemmen een gevolg geeft, die agressie veroorzaken, wanen en een veranderde perceptie op de realiteit.

  Bovendien wordt die onbekwaamheid en het lachwekkend gewauwel bewust in stand gehouden door healthcare, die artsen aanleert dat het werkingsmechanisme van de nieuwe middelen voor mindcontrol onbekend is en zo moet blijven.

  Wat meer is, het parket is nu op een punt beland waarop zonneklaar blijkt dat er mededaders zijn aan de moordpartij, door een uit de hand gelopen ‘mindcontrol’, en dat ze ervoor hebben gezorgd dat een ongeleid projectiel zijn gang kon gaan.

  Maar op dat punt, waakt de healthcare.

  Niet alleen zouden de namen van de medeplichtigen moeten bekend raken, maar wat nog veel erger is, de techniek en de stoffen, die de mindcontrol deden ontsporen, zouden openbaar moeten.

  En op vandaag is dit om commerciële redenen, nog het grootste taboe.

  Vandaar dat de medische wetenschap stelt dat alleen het onbekend houden van het werkingsmechanisme van de psychotica die mindcontrol instellen, de echte wetenschap is, terwijl het bekendmaken van dat werkingsmechanisme als niet wetenschappelijk moet worden beschouwd.

  En dus heel verwerpelijk.

  Of hoe het parket nu twijfelt tussen het opsporen en mee berechten van zij die een ongeleid projectiel tot de moorden hebben aangezet door tot een onverantwoorde en ongecontroleerde mindcontrol te drogeren en tussen de psychiatrie de tijd geven om met fabeltjes of foefjes hun imago te redden en daarmee een zelfmoord riskeert.

  Ik vrees dat de maatschappij en ook healthcare, van het parket dat laatste verwachten.

  Het gaat om teveel geld en macht.

  Een vervelende zaak, want eerdere ongeleide projectielen, werden een proces gespaard, omdat ze meestal al ter plaatste vakkundig werden geëxecuteerd.

  Overheden in dit land zijn PERFECT op de hoogte van de werking van psychotica en anti-psychotica die in de medische wereld worden toegepast.

  Immers in 2011 diende de minister van Volksgezondheid anoniem tegen mij een klacht in bij de Orde van Apothekers omwille van onder meer het bekend maken van de farmacologie van deze stoffen.

  Vandaar dat nu onlangs op assisen is gebleken hoe stevig het taboe rond de werking van psychotisch en agressief-makende medicatie moet in stand worden gehouden.
  Wanneer zelfs een bovenlaag van de rechtsprekende macht zich leent tot hang en spandiensten aan een industrie die legaal dealt en daarmee de maatschappij in gevaar brengt.

  Volledigheidshalve vermeld ik hierbij dat ik op 18 oktober 2012 door de Hoge raad van beroep van de Orde van Apothekers ben vrijgesproken, die daarmee een veroordeling bij verstek in eerste aanleg heeft vernietigd.
  Verstek, omdat ik weigerde om in te gaan op drie dagvaardingen, zonder dat daarbij de identiteit werd prijsgegeven van de anoniem te houden klager (klaagster).

  Mij werd verweten dat ik het publiek zou aanzetten om geen medicatie tegen ADHD of Alzheimer te gebruiken.
  Bij mijn verdediging had ik tevens gevraagd om de theorie te toetsen waarmee ik die medicatie als schadelijk afwijs.
  Toetsing die uiteindelijk (nogal geruisloos) is uitgevoerd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad, even zo geruisloos als het parket in Zwitserland de oorzaak van het busongeval in Sierra probeert te laten vergeten.
  Nieuwsbrief 624 : “Sierre-ramp gevolg van chronisch cocaïne-psychoticum-gebruik.”
  Nieuwsbrief 645 : Chauffeur Sierre dood achter het stuur van de bus.”

  Machten zijn hier actief waartegen geen vaderlandse uitvoerende, wetgevende of rechtsprekende machten opgewassen zijn.

  Uitvoerende macht:
  De minister van Volksgezondheid die tegen mij een sanctie vraagt bij de Orde van Apothekers om de belangen van de farmaceutische industrie gaaf te houden.
  Een ex-medisch directeur van Lilly is op dit ogenblik nog steeds voorzitter van het directeuren comité bij het ministerie van Volksgezondheid.

  Rechtsprekende macht:
  Een hof van assisen waarbij een zogezegde deskundige een koosnaampje (antidepressivum) gebruikt om geen uitleg te hoeven geven over hoe dit psychoticum een controleverlies over het gedrag doet ontstaan en daardoor agressief maakt.
  En een voorzitter die het daarbij angstvallig blauw blauw laat, terwijl de onderzoeksrechter mijn uitleg van 11 juni 2010 al had kunnen gebruiken.

  Wetgevende macht:
  Een Belgische Senaat die tegenstemt bij een voorstel om het dealen van harddrugs bij kinderen te verbieden.
  Dit naar aanleiding van de 10de verjaardag van het VN-verdrag over de rechten van kind.
  Lees daarover: “Welke partijen staan VOOR het dealen van harddrugs bij kinderen?” van 9 juni 2010.

  En omdat de vierde macht in ons land (MSM) als spreekbuis dient van de drie eerder aangehaalde machten, koos die vanzelfsprekend uiteindelijk ook voor de belangen van de farmaceutische bedrijven met een zakencijfer dat groter is dan het bruto nationaal product van verschillende landen waar ze actief zijn.
  Een pers, die zich objectief waant en schuldig zwijgt wanneer spreken of schrijven hen wordt afgeraden.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Russian Television toont ons wat hier absoluut taboe is

  Posted on January 16th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Vol verbazing merkte ik de laatste twee weken dat de Russische federatie (op de voet gevolgd door China, maar alleen de eerste 7 staan op de tabel) belangstelling hebben voor de materie.

  Vandaag kwam de verklaring.

  Bekijk het filmpje dat onlangs via de RT (Russian Television) wordt verspreid.
  Ik plaatste het op YouTube.

  Blijkbaar is de farmaceutische industrie veel machtiger dan de wapenlobby.
  De manier waarop in deze tijd grote groepen chemisch, therapeutisch en medisch kunnen geëxtermineerd worden is een nieuwe oorlogsvoering.

  Op 14 januari 2013 besloot ik mijn stukje nog met deze woorden:
  “Het menselijk ras dat uiteindelijk een nieuwe oorlog zal winnen, zal het ras zijn met weerstand tegen een toekomstig agens (chemisch of organisch) waartegen geen tot dan bekende immuniteit zal bestaan.”

  Zouden Russen en Chinezen een ‘farmaceutische’ oorlog vrezen?

  Laat ons de vrede, zonder wapens, koesteren en laat ons vooral de mindcontrol wantrouwen, die onwetende artsen ons moeten opdringen.

  Nieuwe generaties worden vergiftigd.
  Zelf worden artsen dom gehouden.

  Het vergif is veilig gewaand, omdat niemand weet (of mag weten) hoe het werkt.
  Dit heet dan medische ‘wetenschap’ of farmacologie, zoals je verkiest.

  Artsen weten niet wat ze doen en waarmee ze bezig zijn.
  En pronken met het aanzien dat hen in die materie onterecht is toebedeeld.

  Deze ‘anonieme’ getuigenis kwam vandaag van een Nederlandse arts.

  “Hallo Fernand,
  Vandaag ben ik naar een congres over NAH=niet aangeboren hersenletsel geweest in ….
  Ik ben er helemaal van in de war het enige wat er wordt voorgeschreven,  is alles wat jij al beschrijft en dus kapotte hersenen nog sneller achteruit brengt, ik snap het niet meer en zit er  gewoon van  in de put.”

  Overheid, noch healthcare zullen daar iets aan veranderen.
  De verandering zal van de bevolking zelf moeten komen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Begrotingsnorm mislukt bij onbekend houden werking psychotica

  Posted on October 28th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Met handen en voeten is het politiek establishment gebonden aan de profijtjes waarmee healthcare in de maatschappij een mindcontrol bezig is tot stand te brengen.

  Het komt de politiek goed uit.

  Gekleurde zuilen verrijken zich aan de zorgsubsidies waarmee het publiek iatrogeen en chemisch bipolair kan gaan balanceren op psychotica en antipsychotica.

  Op zelfmoordpreventie draait een geoliede en gesubsidieerde machine en plotse sterfgevallen houden een industrie op dreef.
  Gelukkig zijn dit geen zorggerelateerde calamiteiten.

  En hoeft men geen andere foef te verzinnen om statistieken te vervalsen.

  Ook de geneeskunde spint garen.
  Artsen hoeven niets te kennen over de farmacologie van de gebruikte psychotica.

  Alleen dat ze veilig zijn, nu precies omdat niemand wil weten hoe ze werken.

  Het voorschrijven ervan staat garant voor vette incentives.

  En komt er kritiek, dan zorgt men ervoor dat een publiek debat met de gehate apotheker er nooit kan komen.

  Ervaring leerde dat met zo een openbaar debat het onbekend houden van de farmacologie in gevaar wordt gebracht.

  Twee voorbeelden van onnodig en nutteloos tijdverlies door instanties die het in Keulen horen donderen.

  http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1728-1.pdf

  http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=682582

  Een gemekker dat compleet overbodig zou zijn als FDA, de universiteiten en de ministeries van Volksgezondheid het werkingsmechanisme van psychotica zouden willen bekend maken.
  Geveinsde onkunde daarover zorgt voor onder meer het gemekker in deze voorbeelden, maar ook voor heel wat onheil bij de bevolking.

  Onheil, waarbij perverten zoete broodjes bakken.

  Ik verwijs daarbij naar het vervalsen van de statistieken over het verbruik van methylphenidaat in België, dat de PS (Parti Socialiste) in staat stelt om fondsen van de ziekteverzekering te laten opdraaien voor de smeerlapperij van de bende van Dutroux en voor het in stand houden van het corrupte machtsspel van de eerste minister.

  Er is geen sprake van dat op die constructie met psychotica bij kinderen ooit zal bespaard worden.

  Maak de farmacologie van Rilatine en Concerta bekend, of België haalt nooit de begrotingsnorm door Europa opgelegd.

  Bemerk hoe Onkelinx (Waalse PS en Sociale Voorzorg) blokkeert, wanneer op dat departement grandioos zou kunnen bespaard worden door simpelweg de werking bekend te maken van de psychotica die onderdanen kunstmatig aan een iatrogene zorg moeten houden.

  En dan te weten dat het artsengenootschap in dit land dit spel als onnozelaars meespeelt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Vrijspraak, de volledige tekst

  Posted on October 24th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

   

  Nadat mijn eerste boek op 11/02/2007 aangekondigd was, werd ik op 21/02/2007 bij het bureau van de Orde der Apothekers al ondervraagd na een klacht van Dr.Werner Van den Bergh, Prof.Dr.Marina Danckaerts, Dr.Lieve Swinnen, onder de vlag van de Orde der Geneesheren en een stroman van de farmaceutische industrie.
  Die klacht werd toen NIET eens verwezen naar de raad van de Orde, met als argument: “Wie niet akkoord is met Haesbrouck, kan antwoorden en overtuigen.”

  Een wijze man vertelde me nog niet zo lang geleden dat ik ‘boven’ mijn materie zou staan.

  Alleen door erboven te staan, behoudt je een perspectief.

  [...] De ten laste gelegde feiten zijn (juridisch althans?) niet bewezen. [...]

  Cum tacent, dicunt.
  Een geblinddoekte vrouwe Justitia weet wanneer zwijgen goud is.

  De beslissing van de raad van beroep staat integraal op:

  http://www.fernandhaesbrouck.be/pdf/BeslissingBeroepOVA181020120001.pdf

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • ADHD-medicatie, antidepressiva: maak farmacologie bekend!

  Posted on July 10th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Niet meer om aan te zien, hoe pilaren van een chemische industrie bekvechten om hun imago overeind te houden.

  Geen van hen schijnt in staat te zijn om de bevolking uit te leggen, hoe men de maatschappij bedriegt met de fabels waarmee ze zelf onnozel gehouden worden.

  Met als het meest recente hoogtepunt, de heisa rond Laura Batstra.

  De donderspeech van Robert Vermeiren.

  Het Scientology-verwijt van Pereira.

  En de sussende woorden van Bram Bakker, die jammer genoeg ook niet de klepel weet hangen, omdat niemand hem ooit leerde hoe de wondermedicatie werkt.

  [...]De kinderarts Pereira, die claimt dat er nog veel te weinig ADHD wordt gediagnosticeerd, en daarmee dat er nog veel meer psychostimulantia zouden moeten worden voorgeschreven, maakte het zaterdag j.l. wel heel bont, toen hij in de Volkskrant liet optekenen dat hij de indruk heeft dat psychologe Laura Batstra onder invloed staat van Scientology. Een belachelijke vergelijking, die niet veel meer demonstreert dan afkeer van degenen die het niet met hem eens zijn.[...]

  Bovendien wordt mij ook dezelfde invloed verweten, zelfs terwijl die bewuste organisatie daar zelf niets van weet.

  In mijn reactie op die sussende woorden naar de krant, stelde ik dan ook voor simpelweg om die werking uiteindelijk wel bekend te maken.
  Mijn reactie is niet door de krant gepubliceerd.

  Immers, waarom zijn psychotica veilig als ze als medicijn worden toegediend?

  Maar waarom slikken steeds meer minderjarigen antipsychotica?


  Omdat niemand weet of mag weten dat antidepressiva en ADHD-medicatie, psychotica zijn.

  Psychotica zijn stoffen die (dwangmatig) psychotisch maken.

  En bij chronisch gebruik ontstaan dan de (psychotische) bijwerkingen die men handig comorbiditeiten heeft genoemd.

  Professor Geert Dom schijnt bovendien heel verrast zijn, in volle onschuld, lijkt het wel.
  Natuurlijk.
  Nomen est omen.

  Ik zou de kolder eens willen aanhoren op welke manier de geleerde professor Dom uitlegt hoe de amfetamines en cocaïnes werken bij bedroefden en bij stuiteraars.
  Stinkend rijk worden door blijk te geven van niet eens te (willen) kennen, wat de maatschappij van hem verwacht dat hij WEL zou MOETEN kennen.

  Al zal ik zelf die farmacologie nog negen jaar moeten blijven herhalen, uiteindelijk zal ooit wel een ouder, een opvoedkundige, een arts, een professor, een universiteit of een FDA, dit toch eens lezen en begrijpen.

  http://www.megablunder.net/werking

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Sporters weten over medicatie wat artsen niet weten.

  Posted on July 5th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Sporters weten dat bedroefden en kinderen legaal drogeren.

  Zolang artsen niet eens beseffen dat ze patiënten stevig drogeren in plaats van medisch te behandelen, is dit voor het beoefenen van de sport handig meegenomen.

  En omdat het doodvallen eraan noch bij bedroefden, noch bij kinderen een zorggerelateerde calamiteit is, worden daar geen statistieken van bijgehouden.

  Immers, legale doping is als veilig uitgeroepen, en dat mag zo blijven.

  Vandaar dat renners niet (kunnen) doodvallen aan medicatie die vanzelfsprekend goed zal voorgeschreven zijn, al hoeven artsen niet eens te weten waar ze mee bezig zijn.
  Het doodvallen in de sport zal in dat geval geen sportgerelateerde calamiteit zijn.

  Voor de geneeskunde zijn dit ‘uitbehandelde’ patiënten, waar dan wel statistieken van bestaan, die de successen van een behandeling illustreren.

  Een moment van rouw en dan op naar de volgende calamiteit.

  Ruim een kwarteeuw lang genas men droefheid en pedagogisch ongemak met veilige medicatie, die patiënten toch hard broodnodig bleken te hebben.

  Serotonine of dopamine redden, werd een daad van curatieve menslievendheid.
  Niemand stelt zich vragen en bovendien, zou het weigeren van die weldaden misdadig zijn.

  Maar… ook niemand kon of kan uitleggen wat er aan de serotonine of dopamine verkeerd liep en nog minder kan iemand de heilzame werking verklaren door het gepruts eraan.

  Nu blijkt dat droefheid en pedagogisch ongemak helemaal niets met stoffetjes te maken hebben.

  Waarom zou dan de gebruikte medicatie zo heilzaam zijn?
  Waarom verbergt men de heilzame werking?
  Waarom de sprookjes?

  Waarom haben wir es nicht gewusst?

  De veilige medicatie staat niet op de verboden lijsten voor renners omdat de artsen, die de lijsten samenstellen, ook alleen maar mogen weten, dat dit geen doping is, maar die harddrugs worden voorgesteld als serotonine-of dopamine-beschermers.

  Bijkomend voordeel: je kan er niet aan doodvallen en als dit toch gebeurt, dan zal het wel een aangeboren hartziekte geweest zijn.
  Autopsie hoeft in die gevallen zelfs nooit, immers… we krijgen hem of haar er niet mee terug.
  (Frederik Nolf: 5 februari 2009)

  Maar waar schuilt nu de denkfout?

  De serotonine-fabel is doorprikt.

  Nu raakt bekend dat fluoxetine (Prozac) aan 20 mg net zo goed als amfetamine van 10mg drogeert.
  Beiden zijn immers psychotica waarop het zenuwstelsel reageert met het vormen van antistoffen, maar ook met een gevarenreflex, die het dopingeffect verklaart.

  Vandaar het drogeren van patiënten die lijden aan droefheid.

  Kinderen evenwel, waarop een pedagogisch ongemak is geprojecteerd, hoeven niet gedrogeerd te worden, maar wel massief en dwangmatig psychotisch gemaakt met dezelfde psychotica, in veel hogere doseringen dan.

  Het contradictorische (drogeren en rustiger maken) is alleen maar schijn.
  Vandaar dat (lage) proefdoseringen methylphenidaat dienden om ADHD uit te lokken (hyperkinetisch omwille van gedrogeerd), waarna dan hoger moest gedoseerd om te behandelen tot dwangmatig psychotisch.
  Wat meteen de epidemie eraan verklaart.

  Strattera is een vermomde Prozac.
  In beide producten is identiek dezelfde metaboliet actief.

  Maar om een bedroefde op te peppen volstaat een DDD (defined day dose) van 20mg/70kg lichaamsgewicht (Prozac).
  Het robotmatig dociel (eufemisme voor psychotisch) maken bij kinderen gebeurt met een DDD van 80mg/70kg lichaamsgewicht (Strattera).

  Precies omwille van diezelfde actieve metaboliet in beide stoffen, heeft men voortaan ook Prozac toegelaten om bedroefde kinderen (alleen maar) te drogeren.
  Terwijl dit vroeger verboden was, omwille van het risico op zelfmoorden.

  Het zelfmoorden is intussen ook allang geen zorggerelateerde calamiteit meer, bij de ontstane iatrogene depressies is zoiets immers al maatschappelijk stevig geaccepteerd.
  Dé grote verdienste van drogerende antidepressiva en hun onbekend gehouden werking.

  Wat hier beschreven staat is natuurlijk wetenschappelijke onzin, omdat de medische wetenschap voorhoudt dat niemand weet (of mag weten) hoe phenylalkylamines – als amfetamines – of de cocaïnes farmacologisch actief zijn.
  Een kennis die commercieel helemaal niet te verantwoorden zou zijn en daarom beter onbekend blijft.

  Waarom is medicatie populair bij renners?
  Medicatie is veilig, niemand weet hoe die werkt, en je kan er niet aan doodvallen.

  Hierbij een voorbeeld.

  Gelezen in Het Nieuwsblad van 18 oktober 2008.

   

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GGE21TRB9

  Zelfs het toedienen van medicatie, als reagens of precursor, stelt het lichaam in staat om zelf doping te produceren.
  Depakine, wordt als een anti-epilepticum voorgeschreven, maar ook en vooral, als een mood-stabilisator.
  En waarom dit eufemisme?

  Omdat Depakine uiteindelijk een stof aanmaakt, die positief test op net dezelfde antistof, dat het organisme produceert, wanneer het zou gedrogeerd worden met methamfetamine (Pervitin).

  Maar wat een situatie!

  Renners die verdomd heel goed weten hoe medicatie als doping werkt.
  En die verrassend goed op de hoogte zijn van de reagentia of precursoren, waarmee het lichaam tijdens de slaap ‘lichaamseigen’ doping kan aanmaken.

  Artsen, die daar niets van (mogen) weten.
  En daarom niet eens verpinken als er eentje doodvalt.

  Uit de Standaard van 19/07/2008.

  http://www.standaard.be/Krant/Tekst/Artikel.aspx?artikelId=GI1UFHBL&date=20080719&demo=False

  Ik stuurde dezelfde dag nog een bericht naar die arts, met het advies om toch even de bijsluiter van Strattera te lezen.

  Meer over de echte werking van deze en andere psychotica is alleen maar in mijn boek te lezen.
  Die werking is bovendien het grote taboe bij de medische literatuur, die als wetenschap het onbekende blijft prediken.
  En gelukkig niet eens de moeite neemt om over de echte werking een discussie aan te gaan.

  Zelfs Wikipedia houdt er niet van dat het werkingsmechanisme van legale doping wordt bekend gemaakt.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Fernand_Haesbrouck

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Ferre (6) is te breekbaar om tussen zijn vriendjes te spelen

  Posted on May 9th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Ferre (6) is te breekbaar om tussen zijn vriendjes te spelen

  Ik reageerde op dit bericht aldus:

  Om te voorkomen dat nog dergelijke gevallen zich voordoen, zou het volstaan om toch even proberen de verklaring voor deze aandoening te achterhalen.Ik lees dat de jongen nu zes jaar is, dus geboren in 2006.Dit is precies hetzelfde jaar waarin in Nederland in een en dezelfde week in de kraamkliniek in Tilburg en eentje in Amsterdam telkens armpjes of beentjes braken bij de verzorging van pasgeborenen.De verklaring ervoor plaatste ik in mn eerste boek (978-909021709-3) en bracht dit ook aan bij de Nederlandse tweede kamer, waar ik toen ( in 2007) uitgenodigd werd. Vol ongeloof heeft men mij toen beloofd om mij in contact te brengen met de hoogste medische kringen. Evenwel heb ik daar toen niets meer van gehoord. Waaruit ik besluit dat de verklaring die ik beschreef in dat boek misschien wel de juiste zou zijn geweest.
  Mij valt het op dat momenteel geen armpjes of beentjes meer kraken bij pasgeborenen.

  Bovendien:

  Wetenschappelijk onderzoek moet zich nu eens gaan richten op heel wat ziekten, die men op vandaag als aangeboren of zeldzaam beschouwt.

  Ik durf dit te stellen omdat ik, na een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (24 april 2012) , kon aantonen dat de symptomen, waarop men bij de diagnose van ook zo een zeldzame en aangeboren aandoening steunt, eigenlijk gewoon de symptomen zijn van een overmatig en ondoordacht psychotica-gebruik.

  Immers, de werking van die psychotica is – al dan niet commercieel – als onbekend uitgeroepen.
  En die bijwerkingen heeft men, onterecht, – ook, al dan niet commercieel – als comorbiditeiten van de veronderstelde aandoeningen gebombardeerd.

  Het gaat hier over een “auto-immune limbische encephalitis”.

  Zelfde symptomen als bij langdurig en overmatig psychotica-gebruik, waarbij het lichaam antistoffen vormt en waarbij in 20 tot 50% van de gevallen ook kankers kunnen ontstaan, die verband zouden houden met die antistoffen.

  Bemerk hoe de voorstanders van langdurige antidepressiva-therapie en ADHD-medicatie zich momenteel beijveren om studies die het ontstaan van kankers beschrijven bij die groepen, onder de mat te vegen.

  Na mijn opmerking bij NTvG daarover en de publicatie ervan, had de webredactie aan de auteurs van de bijdrage over limbische encefalitis om een reactie gevraagd.

  Beste Fernand Haesbrouck,Dank voor uw reactie op NTvG-artikel:
  Auto-immune limbische encefalitis Uw reactie is geplaatst en wij hebben de auteur(s) van het artikel om een reactie gevraagd.U kunt de reactie vinden op:
  http://www.ntvg.nl/node/652415Met vriendelijke groet,

  Webredactie NTvG

  Healthcare zou in de toekomst allicht heel wat zeldzame of ‘aangeboren’ ziekten kunnen vermijden, als maar even een inspanning wordt geleverd om de werking van goedverkopende kaskrakers niet meer als onbekend uit te roepen, en die werking toch te willen academisch onderwijzen en zelfs op de bijsluiters te publiceren.

  Heel wat ongeluk of ongemak zou daarmee het publiek kunnen gespaard blijven.

  Is het immers niet zo dat in maart 2012 nog, de Australische healthcare zelf schreef, dat wanneer je niet weet hoe een medicijn of een drug werkt, dat je dan onethisch bezig zijt.

  Werkingsmechanisme onbekend houden bij stoffen die psychotisch maken en nieuwe “aangeboren” of “zeldzame” ziekten veroorzaken, is bovendien crimineel, en een medisch beroep onwaardig.
  Stel nu nog, dat artsen nieuwe ziekten nodig zouden hebben om hun beroepsinkomen veilig te stellen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • De houdbaarheidsdatum is bereikt.

  Posted on March 23rd, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Het loopt nu wel erg uit de hand als partners hun luie, obesitas, doping-verslaafde, agressieve drankorgels gaan doden.

  Op die manier zal de omzet en winst van de doping-dealers mogelijk gaan dalen.

  Zijn er intussen al nieuwe fabeltjes klaar, die moeten verbergen dat antidepressiva vermomde amfetamines of cocaïnes zijn?

  Hoe zit het nu eigenlijk met de stoffetjes in de hersenen, waarover bevoegde beroepsgevormde autoriteiten zo deskundig proberen te orakelen, met een wijsheid die ze ambtshalve daarover in pacht menen te hebben?
  Want orakelen doen ze wel.

  Terwijl niemand van hen noch bij depressie, noch bij ADHD een medische diagnose van de vermoedelijke neurobiologische aandoening kan stellen.

  Bovendien weet niemand van hen hoe de amfetamines of cocaïnes die ze voorschrijven farmacologisch actief zijn, bij de verzonnen aandoeningen.

  12 oktober 2011 : 12u09
  Geachte heer de Leeuw,
  Dat zou inderdaad wenselijk en logisch zijn. Maar als wij de pathofysiologie niet in zijn geheel begrijpen dan is het werkingsmechanisme op dit symptoom ook lastig te onderbouwen …
  Ik begrijp helemaal waar het probleem ligt en dat dit lastig te verklaren is. Ik heb geen verklaring en zoals we in de literatuur zien is hier ook nog geen duidelijke verklaring voor gevonden, helaas.

  Met vriendelijke groet,
  Annelies

  12 oktober 2011 : 12u16
  En nog interessanter, er is nog geen verklaring voor deze tegenstelling, werkingsmechanisme onbekend….

  Groeten,Marc
  Marc de Leeuw
  Redacteur Pharmaceutisch Weekblad

  Annelies is niet van SasVanGent, maar een dame die verleden jaar in Utrecht tot doctor promoveerde met een proefschrift over de werking van Efexor (een amfetamine, die als een SSRI wordt voorgesteld) als adjuvans bij een chemotherapie tegen borstkanker.

  Mijn Nederlandse collega Marc de Leeuw werd gefascineerd door de manier waarop Efexor in de thesis van Annelies precies omgekeerd zou werken dan de bijwerkingen ervan, die Lareb voor die gelegenheid even van de website had laten verdwijnen.

  Pikant detail: die thesis kwam tot stand met de welwillende steun, onder meer van het bedrijf dat Efexor in aanbieding heeft.

  Dit voorbeeld illustreert de medische kennis over de amfetaminedoping, waarmee de zogenaamde serotonine-defecten worden gebombardeerd.
  Over de dopamine-stoornissen bij ADHD en de werking daarbij van onder meer cocaïnestoffen, publiceert CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen wat volgt.


  Conclusie:

  Drie evidenties.
  1) Medische diagnosen bij depressie en ADHD worden niet gesteld.
  2) Niemand weet hoe de voorgeschreven toxicomanie werkt tegen een aandoening, die men alleen maar vermoedt.
  3) Man wurgt zijn agressieve vrouw en voetballers,  voetballertjes en studenten vallen dood.

  Als artsen nu WEL eens een diagnose konden stellen en als artsen nu WEL eens de werking van amfetamine en cocaïnepsychotica zouden willen kennen…

  Zou dan …

  Deze avond een herdenkingsbijeenkomst nodig geweest zijn, ware het 13-jarige voetballertje Miguel Laan onlangs niet doodgevallen?

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Bipolaire hype is een negatieve evidentie van de ADHD-hype.

  Posted on February 25th, 2012 Fernand Haesbrouck No comments

  Volgens de media zou de bipolaire hype de ADHD-hype vervangen.

  Een illustratie van het FIF-syndroom waar Evidence Based Medicine aan lijdt.

  Wat mij in die media opviel, was het feit dat iedereen zorgvuldig vermeed om een oorzaak van het exploderende verbruik aan te halen.
  Zelfs Danckaerts is perfect op de hoogte dat onder meer en vooral zijzelf aan de basis ligt van de kinderen die (dwangmatig) psychotisch worden gemaakt, zogezegd omwille van de kwaliteit van het leven.
  Zo geslepen is ze wel, dat ze vermijdt om over een ‘ziekte’ te spreken en zo cynisch dat men precies deze dame voor de TV-spots heeft gebracht om ‘het brandje te blussen’.

  Mensen toch, wat worden jullie belazerd.

  De ADHD-hype is niet vervangen, maar ADHD is doodgewoon de oorzaak van het bipolaire gedoe.
  Met als resultaat dat voortaan het medicatiegebruik meer dan verdubbeld wordt.

  Stevig psychotica-gebruik mondt onvermijdelijk uit in psychotisch gedrag, dat met antipsychotica wordt gecorrigeerd.

  En wat zijn nu de psychotica, die niet mogen afgebouwd worden, omdat ze de levenskwaliteit zouden verbeteren bij veronderstelde aandoeningen?

  Ik noem er enkele, zonder een onderscheid te maken of die stoffen als een geneesmiddel zijn voorgesteld of als een maffieuze drug (de stoffen zelf kennen dat onderscheid niet, het onderscheid is alleen een maatschappelijke perceptie).

  Cocaïnes (cocaïne, methylphenidaat alias Rilatine, Champix, Trazolan, Seroxat).
  Amfetamines (Desoxyn of Pervitin, alias methamfetamine, SSRI’s als phenylpropylamines, Aderall of speed, Efexor, Wellbutrin, Zyban).
  Melatonines (LSD, circadianes).
  Cannabinoïden.

  Meest spectaculair is methamfetamine.
  De stof waarmee Duitse kierewiete troepen in de tweede wereldoorlog een continent onder de voet hebben gelopen, maar ook dezelfde stof waarmee in de VS momenteel veronderstelde ADHD-kindjes even kierewiet en medisch worden behandeld om dwangmatig ‘genormaliseerd’ te lijken, en tevens ook dezelfde stof, die door het lichaam wordt aangemaakt, wanneer de gepaste reagentia als precursoren (die men als geneesmiddel vermomt, cfr.valproinezuur of Depakine) worden toegediend.

  Allemaal psychotica, dus stoffen die psychotisch maken, omdat dosis per dosis neuronen worden verwoest, waardoor een controleverlies over het gedrag ontstaat, maar ook hallucinaties, wanen, agressie en zelfmoordgedachten.

  Vandaar dat deze vormen van psychotisch gedrag medisch worden gecorrigeerd met antipsychotica.
  Antipsychotica werden nooit op kinderen uitgetest.

  Wat bij puberende jongens en Risperdal-gebruik soms al eens borstjes kan doen ontstaan, die ze uiteindelijk liever bij het ander geslacht zien groeien.‘.
  Citaat uit nieuwsbrief 90 van 5 juni 2009.
  (Tip: die NB handelt over hersenpotentialen en hun rol bij een veronderstelde aandoening.)

  En daarmee belanden wij bij de nieuwe hype, die de aandacht even zal moeten afleiden van de ADHD-industrie, die sinds 2004 in België is tot stand gekomen om een politiek rijk, gebaseerd op onder meer pedofilie, stiekem in stand te houden.

  Structurele hervormingen in ons staatsbestel, om te besparen, zullen op dat vlak nooit worden doorgevoerd.
  Want pedofilie en georganiseerd kindermisbruik zullen blijven lonen, wanneer het toedienen van psychotica bij normaal kindergedrag een industrie – ook die van de antipsychotica – tot stand brengt, waarmee een politieke partij via een geniale constructie, gedijt aan de uier van een federale sociale zekerheid.

  Gek zijn is gezond.
  Gek gemaakt worden omwille van de democratie, is bovendien politiek gezond.

  Deze illustraties dateren uit 2006 en zijn afkomstig uit een FDA-omgeving.

   

  http://www.nytimes.com/2006/03/23/health/23fda.html?ei=5094&en=e18b3ebe56dce
  6bf&hp=&ex=1143090000&partner=homepage&pagewanted=print

  Bovendien:

  He Murdered a Friend After Taking This Best-Selling Drug

  Deze Top10 verscheen ook al eens begin 2011 en staat in deze nieuwsbrief 301 met commentaar.

   

  Noteer dat Strattera precies dezelfde actieve metaboliet heeft als Prozac, waardoor ze beiden met die phenylpropylamine als doping en als psychoticum worden gebruikt.

  Het verschil in toepassing bestaat hierin, dat Prozac aan een Defined Day Dose van 20mg/70kg. lichaamsgewicht wordt toegediend bij depressies om alleen maar te drogeren, terwijl identiek dezelfde phenylpropylamine in Strattera bij kinderen met ADHD wordt toegediend aan een DDD van 80mg/70kg. lichaamsgewicht, precies omdat het princiep van werking bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken.
  In deze rangschikking staat Strattera lager dan Prozac, omdat Strattera in de VS pas in 2003 in de handel kwam, terwijl Prozac in 1987 en dus in absolute cijfers al meer geweld kon veroorzaken.

   

   

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us