Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Britse pedofilie hield Di Rupo mee overeind

  Posted on July 8th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Pedofilie, farmacie, justitie en politiek met een stinkend parfum van macht, geld en corruptie.
  Een stand van zaken.

  Marc Grammens schreef tijdens de vorige regeringsvorming in 2010, ik citeer:

  Als de Britse pers een deelnemer aan het overleg tussen Europese regeringsleiders als een van pedofiele seksuele praktijken verdacht eerste minister kan te kijk stellen, zal ze zeker niet nalaten dat te doen. En meteen zal ook de reputatie van België – dat nog steeds in de wereld bekend staat als het land van Dutroux – weer duchtig in het gedrang komen. “

  Stomverbaasd was ik, toen de Engelse Farage heel stilletjes bleef wanneer de wereld kennis kreeg van het pedofiele en criminele verleden van de Belgische eerste-minister.

  Immers, op 24 februari 2010, na een toespraak van Herman Van Rompuy, beledigde diezelfde Farage Van Rompuy door te zeggen dat Van Rompuy het charisma van een natte dweil en de uitstraling van een tweederangs bankmedewerker heeft.

  Ook noemde Farage België een “non-country”.

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/8535121.stm

  Al was het voor mij al zonneklaar waarom Nederland vriendelijk bleef, nu heeft ook het Verenigd Koninkrijk boter op het hoofd.

  Ik blijf tegen het complotdenken vechten, maar wat vang je aan met feitenmateriaal als dit?

  Een ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken (Waalse PS) bevoorraadt het land met illegaal ingevoerd methylphenidaat (onder opiumreglementering).

  Toen ik dit eind 2010 bekend maakte, zorgden verantwoordelijken op die ministeries ervoor dat op 18 januari 2011 een bendelid van Dutroux een anonieme klacht indiende bij de Orde van Apothekers.

  Intussen evolueert farmaceutisch ook een en ander.

  September 2012: bedrijven stoppen onderzoek naar psychotropen.

  Oktober 2012: vrijspraak door de Raad van Beroep van de Orde van Apothekers.

  Juni 2013: vertwijfeld stokt ook het onderzoek naar Alzheimer-oppeppers.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Rilatine helpt tegen alles

  Posted on July 3rd, 2014 Fernand Haesbrouck 1 comment

  Journalistiek en wetenschappelijk gaan de krant en de professor hier zwaar in de fout.

  Even herinneren hoe het allemaal begon.

  Nu schijnt er evidentie te bestaan dat Rilatine ook bij het stotteren zou werken.

  Want Rilatine werkt zelfs bij het behandelen van pedagogische onmacht, bij moeders met een maatje meer, bij het sporten of om bij party’s performant te blijven fuiven.

  Net zoals Cymbalta helpt bij koude tenen, Efexor bij menopauze.
  Depakine als moodstabilisator en zogezegd anti-epilepticum.
  SSRI’s bij Post Traumatisch Stress Syndroom en om het doodvallen, het zelfmoorden en de anti-psychotica op gang te houden.
  Of om een winstgevende vasculaire Alzheimer ermee op gang te brengen.

  Amfetamine-analogen en psychotica veroorzaken een therapeutische mindcontrol door de bouwstenen van het zenuwstelsel dosis per dosis kapot te maken.

  Van een professor aan de universiteit mag de maatschappij verwachten dat zijn uitspraken op kennis zijn gebaseerd.

  Helemaal niets daarvan hier.

  De professor verzuimt om uit te leggen hoe het stotteren tot stand komt en hoe Rilatine daaraan iets verhelpt.

  De professor verzuimt te verklaren hoe Rilatine niet alleen bij het stotteren helpt, maar ook helpt bij gewoon alles waarvoor het gebruikt wordt.

  Dirk Devroey… die werking van Rilatine IS WEL BEKEND.
  Waarom verzwijgt U dit aan de journaliste en de maatschappij?

  Veerle Beel… die werking van Rilatine IS WEL BEKEND.

  Waarom verzwijgt U dit aan de lezers van de krant?

  En kom niet voor de dag met ‘vermoedens’ van werking.
  Geen van die vermoedelijke werkingen zijn tot op heden bevestigd.
  Sinds 1955 bestonden geen therapeutische indicaties voor methylphenidaat omdat de werking ervan wel bekend was.

  Toen op het einde van de zeventiger jaren de geneeskunde het hebben van kennis overboord heeft gegooid, opende wagenwijd een ruime horizon van wel therapeutische mogelijkheden voor ‘presumed’ en zelfs voor nieuw te catalogeren aandoeningen, gebaseerd op gedrag.
  Het stotteren is daar nu bijgekomen.

  Als FDA en overheden niet financieel aan de farmaceutische macht zouden gebonden zijn, zou alle medicatie met ‘werking onbekend’ verboden zijn.

  Een werking, die evident blijkt, is nooit onbekend.
  Kennis erover werd overboord gegooid.
  Een fabel die men verzint en als ‘presumed’ uitroept, dient om de echte werking te verbergen.

  Dit is bedrog op grote schaal.

  En het gaat hier om bedrog die de gezondheid aangaat.

  Klein detail, bij wijze van ‘in cauda venenum’.

  Kunnen de professor en de journaliste ook uitleggen waarom hier in doseringen van 20mg werd gewerkt en waarom niet met 5 of 10 mg?
  Bestaan stotter-resultaten bij gebruik van die meer courante doseringen?

  Dit bij wijze van een klein examen-vraagje, van mij dan aan de geleerde professor.

  Om te testen op ‘kennis’.

  Ik vraag zelfs niet of die personen weten dat Rilatine internationaal onder klasse II is gereglementeerd, omdat dit wel kennis veronderstelt.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Chemie gevarenreflex bij psychoticapatroon al 40 jaar verstopt

  Posted on May 15th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  In 1974 was David de Wied goed op weg om de gevarenreflex bij psychotisch-makende stoffen (psychotica) wetenschappelijk aan te tonen.

   

   

  Noteer dat phenylalanine chemisch het basispatroon is waarmee analogen als fake-neurotransmittoren de celwandbarriere van neuronen doorbreken om het zenuwstelsel irreversibel te destabiliseren.

  Een gevarenreflex bij psychotica, waarvan ik alleen maar het bestaan vermoedde door een redenering op basis van scheikunde en elementaire fysiologie.

  Door allerlei puzzelstukjes die in de vorige 10 jaar uit de hemel kwamen gevallen, werd ik steeds zekerder over de juistheid van mijn hypothese daarover.
  Al kon ik enkel maar wijzen op de fysiologie waarmee giftig materiaal de celwand kan verschalken om daarmee het complete neuron te verwoesten, iets wat eigenlijk ook al in de jaren 90 door Pennings via labonderzoek werd aangetoond, maar eveneens toen “wetenschappelijk” in de doofpot is geraakt.

  De psychotica van nu waren in die 70-er jaren volop in ontwikkeling, het was alleen nog wachten tot de politieke overheden zouden ophouden om verder nog onafhankelijk onderzoek te blijven steunen waardoor commercieel gestuurde dogma’s vermeden konden blijven.

  De Lilly-leugen over de serotonine-fabel uit 1987 is dus al bijna een halve eeuw geleden ontmaskerd, maar kon al die tijd gedijen door de farmacologie van psychotica wetenschappelijk als onbekend uit te roepen en door de academische opleiding van medisch personeel volledig in eigen handen te krijgen.

  Corrupt lobby-werk bij de hoogste instanties zette de kroon op het werk en op vandaag schittert een medische industrie bij welig tierende iatrogene kankers, depressies, zelfmoorden, Alzheimers, schuttersfestijnen, Parkinsons, botstoornissen, posttraumatische stresssyndromen, onverklaarbare en plotse sterfgevallen, agressies, ADHD’ers en zelfs nieuw verzonnen aandoeningen.

  Vanzelfsprekend met dank aan DSM en de ‘farmacologische’ vooruitgang door handopsteking tot stand gekomen.

  Het enige zwakke punt in het werkingsmechanisme van psychotisch-makende stoffen (psychotica) dat ik tot nu, door een gebrek aan academische omkadering, niet kon afmaken was de bewijsvoering en het mechanisme waarmee het organisme zich aanpast aan ‘gedragsveranderende’ substanties.

  De opgraving van het werk van prof.Dr.David de Wied, maakte voor mij dat werk af.
  Waarbij ik langs deze weg een Nederlandse arts en leeftijdsgenote van harte dankbaar ben.

  Zelfs de literatuur van destijds verwees al naar ‘Nazi-experimenten’, die door deWied zouden zijn uitgevoerd.


  Al bewees de doofpot-operatie nadien en de machtsgreep later door de farmaceutische industrie waartoe ‘naïeve en goede bedoelingen’ hebben geleid.

  Toemaatje of … voor zover als nodig.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Alzheimer: met evidenties komen we er niet

  Posted on November 26th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Wat meewarig aanschouw ik het zielige schouwspel waarmee een schooltje statistiekjagertjes zich verbazen over cijfertjes maar wetenschappelijk in het duister tasten.

  Want gebruik maken van kennis is taboe om aan een universiteit te promoveren.

  Terwijl de verplicht academeske echolalie van wat anderen schreven, met heel wat woordenkramerij in de voorwaardelijke wijs en het gezicht in de geleerde plooi, meestal volstaan om een staf van veronderstelde wijzen op het vlak van Alzheimer te laten zwellen.

  Het blijft me verbazen hoe zowaar de bestaande kennis om een op til zijnde Alzheimer-epidemie in te dijken nog steeds niet tot het ‘EvidenceBasedMedicine-parcours’ mag behoren en dat zelfs daarover geen cijfertjes mogen opgeteld worden.

  Vreest de kudde promoveerderkes dat ze daarmee zichzelf tot de bedelstaf zouden veroordelen?

  Ik citeer even:

  “Het begrijpen van de verschillen tussen patiënten is erg belangrijk.”

  Einde citaat.

  Kent de promovenda met dit werkje nu de verschillen, en word als conclusie van die kennis een advies gegeven over de manier waarop specifieke geneesmiddelen moeten gecomponeerd worden?

  Maar kom nu niet af met psychotica, want hoe die werken bij Alzheimer, en zelfs bij verschillen in patiënten, is intussen al te goed bekend.

  Maar dit blijft beter onder ons, hé Annelies.

  Toch even de nieuwsbrief van 9 april 2013 in herinnering brengen.

  (“Drankje onthult fiasco waarmee Alzheimer ontstond.”)

  Omdat daar ook over het hebben van kennis wordt gesproken, of over het gebrek daaraan.

  From: Fernand Haesbrouck
  Sent: Tuesday, April 02, 2013 8:12 AM
  To: M
  Cc: F
  Subject: Re: Fernand wat vindt jij hiervan??? M
  http://gebu.artsennet.nl/Archief/Tijdschriftartikel/Souvenaid-dieetvoeding-voor-medisch-gebruik-in-beginstadium-ziekte-van-Alzheimer.htm

  Haha,
  Ik heb toch eens goed gelachen.
  Dick Bijl is een diplomaat, en weet perfect dat Scheltens voor zo een onderzoek stevig is gesponsord geweest.
  Een klein kind kan vooraf al zeggen dat gezonde voeding beter is dan Alzheimer-medicatie slikken en dat zelfs beginnende Alzheimer of lichte vormen ervan helemaal niet kunnen ‘behandeld worden’.
  Cellen die dood zijn, blijven dood.
  Willen of niet.
  Het probleem met Alzheimer-specialisten blijft nog steeds dat ze commercieel in de onjuiste materie zitten.
  Met healthcare is pakken geld te verdienen door bij alle andere behandelingen Alzheimer of dementie te doen ontstaan met psychotica, maar eenmaal zover helpt geen lievemoederen meer met het manna van een farmaceutische industrie.
  Scheltens weet dat ook en probeert nu zijn job te redden.

  Groetjes,
  Fernand

  Voor de duidelijkheid even Christine Van Broekhoven citeren in DeStandaard van 12 mei 2012.

  Alleen jammer voor Scheltens dat de man, weliswaar zonder het zelf te beseffen, eigenlijk ook al is gaan lijden aan het FIF-syndroom.
  Nu citeer ik wat Knack daarover had opgemerkt:

  Zo verdwijnen 20% van de patiënten uit de metingen zonder dat hiervoor een verklaring gegeven wordt. We weten ook niet in welke mate de mensen op wie het product getest werd werkelijk dementie hadden. Dit is niet onbelangrijk omdat we van een studie als deze verwachten dat ze ons duidelijk maakt aan welke mensen we het drankje in de toekomst moeten aanbevelen. In de titel van de oorspronkelijke studie gaat het om een “milde” vorm van alzheimer, verderop in de tekst wordt het “very mild”.

  http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/melkdrankje-tegen-alzheimer/article-4000228084454.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-03/01/2013&utm_campaign=Newsletter-RNBGEZHNNL

  En opfrissen waarom iedereen vandaag zo hypocriet reageert op de vermaledijde dementie-epidemie.

  Begin 2009 ontstond wat paniek, die tot op vandaag blijft duren.

  http://www.ru.nl/@759206/pagina/

  “De ziekte van Alzheimer en…” van 18 april 2009

  “Artisanale Alzheimer” van 8 april 2011

  Maar de oorzaak van een vasculaire Alzheimer die intussen artisanaal door medische geldzucht kon tot stand komen, zal alvast nooit door datzelfde healthcare bekend gemaakt worden.

  En wat ik daarover vertel zijn alvast leugens, omdat mijn stelling niet wetenschappelijk zou zijn.

  Terwijl de geloofwaardigheid van zij die zich wel wetenschappelijk wanen en uitmunten in de onkunde over de farmacologie van psychotica…

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • There is a plot in this country to enslave man, woman, child

  Posted on November 22nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Speech JFK, 7 dagen voor hij vandaag precies 50 jaar geleden werd vermoord.

  Die dag keek ik in Leuven TV, waar ik bij paters toen in mijn eerste jaar op ‘kot’ was, in de Leopoldstraat.

  Nu moet ik toch iets bekennen en ik probeer het kort te houden.
  (Onder druk van de drie vrouwen hier in huis).

  Eind februari 2012 kreeg ik op facebook een aanvraag om vriend te worden van een persoon uit de VS waar ik nog nooit van gehoord had: Vince Flaherty.
  Even situeren: op 16/02/2012 moest een eerste zitting doorgaan in Brussel van de raad van beroep (Orde der Apothekers), die zitting werd toen hals over kop uitgesteld nadat de tegenpartij (Hoge Raad van Orde van Apothekers, optredend in naam van een anoniem te houden klager, als wat omschreven werd als ‘een hogere overheid’) op 14/02/2012 nog besluiten had ingediend.

  Die Vince Flaherty is de zoon van (ook) Vince Flaherty, en die man was een halve eeuw geleden tekstschrijver van de speeches van JFK.
  Dus goed mogelijk dat die speech door zijn vader werd geschreven.

  Ik ben veel te roekeloos om geen complotdenker te willen zijn, maar door mijn, nu al 4 doodsbedreigingen, het ‘opdringerige’ van de klacht bij de Orde (waarom geen klacht bij het parket?) en de media-ban tegenover mijn materie, kan ik geen uitvluchten meer bedenken waarom mijn naïef niet-wetenschappelijk gewaande stelling over psychotisch makende stoffen schadelijk zou zijn voor de gezondheid van de bevolking.

  Terwijl zowel overheid en healthcare zich sterk maken om een normaal gedrag door middel van uitgevonden en veronderstelde aandoeningen met psychotica tot een mindcontrol te willen kneden.

  Ik acht me daarbij gelukkig dat ik dit alles nu al 10 jaar mag overleven, geen president van de VS zijnde, en dus kleurloos redelijk anoniem kan of mag opereren.

  Al blijft het mij verbazen dat mijn niet-wetenschappelijk discours niet vakkundig wordt onderuitgehaald.

  Soit.

  Terwijl ik nu toch bezig ben.

  Met het geplande item voor vandaag wacht ik niet tot morgen.

  Over: muisjes, THC en NSAID, die een 2500-jarige stelling van Plato (zie gisteren) illustreren.

  Illustratie van de manier waarop overheden, healthcare en media een onnozel te houden bevolking bespelen.

  Was geneeskunde nu op kennis gebaseerd in plaats van op positieve evidenties, dan zouden verstandige onderzoekers er zich veel simpeler hebben kunnen van af maken dan domweg promotiemateriaal te bezorgen aan sponsorende bedrijven.

  Wat men in deze studie heeft aangetoond is helemaal niets anders dan de manier waarop Aricept wordt gebruikt bij Alzheimer om de patiënten kortstondig lucide momenten te verschaffen, door daarbij per dosering nog meer gezonde neuronen kapot te maken.

  THC veroorzaakt geheugenstoornissen (harddrug, klasse I) en samen met ibuprofen (als een prodrug), die synergetisch de gevarenreflex verhoogt en tot een ‘schijnbaar’ en zeer tijdelijke alertheid leidt, zorgt dit dan voor deze succesvolle hoera-literatuur.

  Immers, de ontstekingsremmende capaciteit van ibuprofen ontstaat doordat het schadelijk (psychotisch) materiaal dat tot stand komt wanneer metabolieten van zowel ibuprofen als die van tryptofaan uit de voeding, op hun beurt zorgen voor antistoffen (ontstekingswerend ) en een nieuwe gevarenreflex (dopingeffect, alert gevoel).

  Die twee zinnetjes vormen de kennis, die systematisch wordt achtergehouden, met als bedoeling om uiteindelijk een harddrug, onder klasse I, toch therapeutisch aan de man te kunnen brengen.

  Misschien wel… met die bedoelingen waarvan JFK toen al weet zou gehad hebben.

  Wie zal het zeggen?

  Grappig dat 2000 jaar na Plato, de bevolking uit de grot is gekomen, ontdekte dat die grot waarin men leefde niet plat maar rond was, en dat nu, na nog eens 500 jaar, we met zijn allen opnieuw geketend in die grot terug zouden moeten.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Voldaan en deze keer minzaam glimlachen bij promotie aan VU

  Posted on November 4th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Precies een maand geleden promoveerde Hadassa Jochemsen aan de VU Amsterdam op deze scriptie en onderzoek naar Alzheimer.

  Een vorige keer, een jaar geleden ( 13 november 2012) sprong ook al eens mijn hart voldaan op, bij een internationale mededeling dat nog meer onderzoek zal vereist zijn naar de werking van sommige anti-epileptica.

  Vandaag kwam daar nu minzaamheid bovenop, alhoewel jammer omwille van een maand te laat.

  Maar soit.

  Ik herhaal nog even de aanhef van mijn mededeling toen.

  De industrie slaagt er zelfs in om bij artsen de schrik erin te jagen, als ze zouden verzuimen die stoffen (anti-epileptica) te gebruiken, waarvan ook niemand blijkbaar weet hoe ze werken.Een medische wetenschap die verdomd al zeer laag is gevallen door farmacologische kennis af te zweren.

  Intussen is onlangs een Nobelprijs-geneeskunde toegekend aan onderzoekers die zouden vooruitgang boeken in het onderzoek naar transporters in cellen, die op dat vlak een en ander zouden kunnen verklaren.

  Wat mij de laatste tijd zo gelukkig maakt, is de regelmaat van de klok waarmee puzzelstukjes als manna zomaar uit de hemel komen te vallen.

  Ik lees dat Hadassa er onder meer ook angiotensine en andere toffe zaken bij betrekt, zodat een aanvaardbaar verhaal kan geschreven worden.
  Zelfs ik ben daar heel blij mee.

  Bovendien merk ik dat andere onderzoeken aan dezelfde universiteit ook al eens iets pleegden in dat genre.
  JM.Oosterman (2007) en AA Gouw (2009).

  Maar soit.

  Laat ik het vandaag hebben over de zogenoemde ACE-remmers, de chemische stoffen die iets aan de bloeddruk zouden veranderen.
  En aan het effect op lange termijn bij Alzheimer.

  Voor mij begint stilaan het chemisch wereldje van wondermedicatie wel heel klein te worden.

  Al tien jaar is voor mij (en voor een paar intimi, weliswaar) het geheim van de helende kracht van tovermiddelen niet zo geheim meer en botst het bekend maken van dat grote geheim tegen de muur van medisch wetenschappelijke evidenties met een hoera-gehalte.
  Terwijl het tot nu nog steeds onbekende FIF-syndroom ervoor zorgt dat andere evidenties verdampen, net zoals het hebben van kennis trouwens.

  Vandaar dat een blik op de chemie van de ACE-remmers me leert dat zowel de stoffen die men onder de ‘prodrugs’ rangschikt als deze die men de ‘direct’ actieven noemt , uiteindelijk op dezelfde manier een gevarenreflex doen ontstaan, waarmee ik de ‘evidencebased’ helende werking van alle psychotica kan verklaren.

  Meer zelfs… ook de verklaring kan geven waarom Hadassa Jochemsen in Amsterdam besluit “dat de resultaten erop zouden kunnen wijzen dat er ongunstige (neurodegeneratieve? ) effecten zouden bestaan bij patiënten met een risico op Alzheimer.
  Wel, wel, wel….ocharme!

  Noteer dat toen bij Avandia (diabetes) door bijwerkingen, eigen aan de psychotica-groepen, onaangename verrassingen opdoken, de stof uiteindelijk uit omloop werd gehaald.
  Hetzelfde trouwens voor Silomat, voor rimonabant (Acomplia) of sibutramine (Reductil).

  En waarom nu mijn voldaan en minzaam geglimlach?

  Wel, hoe meer dergelijke studies blijvend in het duister schijnen te tasten over de werking van chemicaliën en hoe meer ze zich bovendien evidence-based verwonderen over de gevolgen op het vlak van Alzheimer, agressie, controle-verlies, depressies enz…, hoe sneller de oplossing zal gevonden worden door op een dag eens echte kennis over de werking te willen gebruiken.

  Gewoon maar dit: verbied stoffen die neuronen verwoesten.

  Preventief zal zoiets veel bijdragen tot het terugdringen van Alzheimer.

  Zelfs al spat een (medisch gewaand – presumed?) farmaceutisch paradijs uit elkaar.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Fascinerend gegeven voor meer onderzoek dat nooit zal komen

  Posted on July 17th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Een nieuwe subsidie-carrousel staat voor de deur.
  We zijn intussen heel wat gewend bij het masseren van data.
  Er bestaat zelfs software waarmee statistieken op ‘echte’ gegevens kunnen aantonen wat aangetoond moet worden.

  Het gaat hier over gegevens van personen boven de 65 jaar.
  Jonge kankers en jonge dementen hadden de cijfertjes kunnen besmetten.

  Bovendien vergelijkt men snelgroeiende kankercellen (van zowat overal) met uitgebluste en dode hersencellen, terwijl onduidelijk blijft waar precies het wonderbare TP53-gen actief zou kunnen zijn.

  Wat meer is: statistieken in de medische literatuur komen enkel maar tot stand bij uitsluiting van wat genoemd wordt, ‘geen zorggerelateerde calamiteiten’.
  Waarbij ‘zorggerelateerd‘ tot een commercieel creatief begrip is uitgegroeid.

  De conclusie luidt:

  “Maar zo ver is het nog lang niet; voorlopig gaat het vooral om een fascinerend nieuw gegeven voor onderzoekers van de fundamentele ziektemechanismen. “

  En waarom komt er nooit een echt onderzoek naar het ontstaan van die fundamentele ziektemechanismen?

  Simpel: de farmacologie van psychotica moet onbekend blijven.
  Want precies die farmacologie is de sleutel tot succes van het fascinerend medisch bedrijf.

  Stel nu eens dat psychotica neuronen zouden verwoesten, waarop het organisme reageert met een gevarenreflex en de aanmaak van antistoffen.

  Waarop heel wat vrijblijvend onderzoek zou kunnen vastlopen.

  En dat heel wat drastische besparingen zomaar voor het grijpen liggen.

  Benieuwd welke verlichte geest voor de dag zal komen met ADHD als een echte neurobiologische aandoening.

  Of welk vermoedelijk genetisch gen of welke gemasseerde statistieken dit ooit zullen aantonen.

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Meneerke Menno

  Posted on July 6th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Dat soort van parvenu’s zoals dit meneerke kan hoog van de toren blazen.

  Immers hun wetenschap van dogma’s leert dat ze zelf geen diagnose hoeven te stellen van een ziekte die zij alleen maar vermoeden omdat anderen die in hun plaats stellen en die ‘aandoening’ vervolgens behandelen met medicatie waarvan ze de werking niet eens (willen) kennen.

  Aanvankelijk wou ik op het stukje in de Volkskrant niet eens reageren, maar ik prijs de krant dat ze dit heerschap hierbij glorierijk in zijn hemdje heeft gezet.Veinzen bevoegd te zijn om een verzonnen aandoening te diagnosticeren (‘op zeggen van …’) om die dan te behandelen zonder te weten op welke manier.
  Il faut le faire.

  “Of dat een gemeente kan zeggen dat een kind met adhd maar wat meer moet sporten. Kinderen hebben recht op medische zorg. Maar kinderen met psychiatrische aandoeningen zijn dan niet langer verzekerd en de gemeente bepaalt en betaalt. Kinder- en jeugdpsychiatrie is medische zorg en die is collectief geregeld via de Zorgverzekeringswet. Je moet die niet overhevelen naar gemeenten en kinderen uit de verzekering halen.”

  ADHD is geen psychiatrische of neurologische aandoening.
  Althans volgens de Nederlandse Reclame Code Commissie (in 2002 al!).
  Een uitspraak die door het medisch establishment helemaal niet kan en wil weerlegd worden.

  Dus… recht op medische zorg???

  Lees daarover:

  Promoveren op ADHD en dyslexie op een brevet van onbekwaamheid.

  Waaruit ik citeer:

  Omdat nog steeds geen definitie bestaat van normaal gedrag is de verleiding groot om van een optelling van symptomen van normaal gedrag te komen tot de uitvinding van een neurobiologische aandoening.Daarom wordt ADHD hier onterecht als een stoornis gekwalificeerd terwijl in 2002 de Nederlandse ReclameCodeCommissie de hersenstichting aldaar verboden had om ADHD als een aandoening uit te roepen.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/620987/2002/09/03/Reclamespot-ADHD-aangepast.dhtml

  En ook:
  Bedrog, puur sang

  Waaruit ik citeer:

  Men gaat ervan uit dat niemand weet hoe de cocaïnestof werkt en men vermoedt onterecht dat die stof iets zou gaan corrigeren bij een defect dat niemand kan aantonen.
  Precies of men op de maan de watervervuiling wil gaan meten wanneer een of andere maanmissie er een tank arsenicum zou gaan lozen.
  Vanzelfsprekend zal geen vervuiling van het maanwater kunnen gemeten worden, waardoor die slimme wetenschappers zullen besluiten dat het begieten van de maan met arsenicum er geen watervervuiling zal teweegbrengen.
  En dus op termijn, absoluut veilig
  .”

  Dat die onbestaande psychiatrische aandoeningen bovendien door de Zorgverzekeringswet collectief zijn geregeld, heeft niets met Volksgezondheid te maken, maar alles met bruusk lobbywerk van instanties waar dat meneerke deel van uitmaakt.

  Nu “le bourgeois gentilhomme” in het kruis van zijn geldbeugel dreigt gepakt te worden, grijpt hij terug naar technieken uit de middeleeuwen.

  Geneeskunde zou te ernstig zijn om die in handen van profanen te droppen.

  Maar van dat meneerke hoorde ik toch graag hoe een medische diagnose wordt gesteld van een aandoening waarvan de symptomen steunen op kenmerken van normaal gedrag en op welke manier de voorgeschreven (en gesubsidieerde) psychotica het na te streven robotmatig, dwangmatig en dociel gedrag tot stand brengen.

  Vandaar mijn advies aan de burgers van dit land en van de omringende landen.

  Laat dit manneke nog eens opvoeren in de media.

  Vraag hem, om eens flink rechtop te staan – iedereen moet naar hem luisteren – en om met een volwassen wijsheid te bewijzen dat hij verdomd wetenschappelijk kan aantonen waarom hij die vermeende ziekte niet zelf kan diagnosticeren en waarom hij niet eens weet waarmee hij de bevolking echt goed ziek maakt om zijn eigen handeltje in lengte van dagen overeind te houden.

  Als deze bourgeois ervan houdt om op een middeleeuwse manier met zijn leeghoofdigheid te pronken en bij kinderen een toxicomanie in te stellen, laat hem dan ook maar afgaan als een gieter, midden op een plein geketend aan de schandpaal.

  Het bedrog van die soort begint gelukkig stilaan door te dringen.

  Molière moest zich uit zijn graf kunnen hijsen, alleen al om die vertoning in de Volkskrant en misschien later ook nog eens aan een publieke schandpaal in deze 21ste eeuw te mogen meemaken.

  Dat soort creaturen zijn eeuwig en van alle tijden.
  Jammer genoeg… de schandpaal nog niet.

  Geen diagnose kunnen stellen en farmacologische kennis derven.
  Meneerke Menno ontwaakt uit een waan en herkent plots het lot dat vadsige koningen was beschoren, heel lang geleden.

  Pas binnengekomen bericht (uit DeStandaard, deze morgen)

  “De meesten lijden aan een andere vorm van de aandoening”.

  Op 5 september 2010 schreef ik:

  Zelf ben ik spijtig dat ik door het beroepsgeheim de maatschappij niet mag wakker schudden.
  En mocht politie of parket toch nieuwsgierigheid aan de dag willen leggen, dan hou ik mij nog bijna dagelijks aan de goede raad die ik drie jaar geleden
  (in 2007, nvdr) bij de Orde van Apothekers heb gekregen.
  Na een klacht tegen mij door de orde van geneesheren en een stroman van de industrie, waarvoor ik ben vrijgesproken.
  Laat gevoelige materie onvindbaar blijven, was toen het dwingende advies.
  Wat ik beschrijf is bekende materie die de farmaceutische industrie en de overheid voor de bevolking en het medisch bedrijf willen verbergen.
  Ooit stelt men zich de vraag: vanwaar komen al die Alzheimers?
  Overheid en healthcare zullen antwoorden: door het (voortaan gedoogde) XTC-misbruik.
  Tegen die tijd hoopt men dat ‘vergeten’ zal zijn, dat artsen en geneeskunde hun imago misbruikten om zenuwcellen en hersencellen bij de bevolking te verwoesten.
  Misschien wel … om echt te ‘
  vergeten’?

  Ik verwijs tevens naar de vele stukjes waar ik dat soort van dementie aankondigde:

  Pillen helpen zelden bij Alzheimer.
  Eerste stap naar Alzheimer.
  Alzheimer-vaccin.
  Alzheimer promoten.
  Artevelde en Alzheimer.
  Alzheimer promoten onder vurig applaus van artsen.
  Artisanale Alzheimer.
  Experimenteren met Alzheimer-medicatie.
  Alzheimer als comorbiditeit.
  Kolder met Alzheimer.
  Drankje onthult fiasco waarmee Alzheimer ontstond.
  Alzheimer-medicatie op drift.

   

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Alzheimer-medicatie op drift met nitromemantine

  Posted on June 22nd, 2013 Fernand Haesbrouck No comments


  De aangeduide inhoud op “psychiatrie.be” is intussen verdwenen en de URL verwijst voortaan (merkwaardig genoeg met 17/06/2013 als laatste herziening) naar:
  http://www.schizofrenie24x7.be/?q=google_appliance
  Immers op 15/06/2013 projecteerde ik tijdens een lezing in Gent deze afbeelding, waardoor ik de betrokken tekst hier afdruk.

  Nu zou nieuwe medicatie voor Alzheimer voortaan aan de synapsen gaan prutsen.

  Terwijl de grote lichten, die zich specialisten noemen, nog niet eens beseffen, dat door het kapot verbranden van neuronen door ‘veilige’ mirakelmedicatie, de synapsen om een prikkeloverdracht te kunnen realiseren als een oceaan zo groot en dus veel te groot zijn geworden om nog ooit bruikbare prikkeloverdrachten mogelijk te maken.

  Als de synaps groter is dan de spleet die het handboek uit 1976 en de elektronenmicroscoop-foto aangeeft dan kan een elektrische prikkel, nodig om een gedrag onder controle te houden, helemaal niet meer.
  Leuke medicatie die droefenis, ADHD, koude tenen, menopauze, opvliegers, blozen, PTSD , liefdesverdriet en nog veel meer tot genot van elkeen kan aanpakken, maakt neuronen kapot, waardoor de vitale synapswerking die een rol te spelen heeft, zelfs bij normaal gedrag, om zeep is geholpen.
  Waardoor uiteindelijk na lang of chronisch gebruik … jawel… Alzheimer kon ontstaan.

  En nu zou nieuwe Alzheimer-medicatie eens aan de synapsen gaan prutsen.
  Synapsen, die er niet meer zijn.
  Hoera, leve de chemie.

  Ik vermoed dat de meest verstandigen onder de geleerde peuten, synapsen op de plaatjes gaan bijtekenen, in mooie couleuren en met flitsende schichten die fantoomprikkeloverdrachten zouden moeten voorstellen.
  Die nieuwe Alzheimer-geleerden werden vast en zeker nog opgeleid in de tijd dat de ziekten zomaar verzonnen konden worden en daarbij dan vanzelfsprekend ook de uitleg daarover.

  Maar Alzheimer bestaat al enige tijd, en nog niemand heeft tot op vandaag al bekend gemaakt op welke manier je die commercieel heel rendabele dementie tot stand kan brengen.
  Vandaar de grote leemte in kennis daarover, iets wat voeding geeft aan de meest wilde fantasieën op het vlak van een behandeling.

  Hoe werkt nitromemantine (volgens de nieuwe leer)?

  Deze wetenschappelijke tekst veronderstelt dat de kapotte neuronen, waarvan de verbinding met de andere neuronen is wegverbrand, uiteindelijk met nitromemantine toch wel weer functioneel tot stand zou moeten kunnen komen.

  Zelfs wanneer de synaps, waarover de elektrische prikkelgeleiding moet gaan, veel te groot is geworden om ooit nog een prikkel te kunnen veroorzaken.
  En zelfs dan volstaat een nieuwe aangroei (neuroplasticiteit) daarbij niet, omdat een nieuwe groei op de juiste plaatsen helemaal niet meer kan.
  Waardoor het zenuwstelsel permanent beschadigd en daardoor gehandicapt is geworden.
  Lievemoederen helpt in dat geval jammer genoeg niet meer.
  Maar hoe werkt nitromemantine dan wel volgens mijn bescheiden theorie?

  Zoals de officiële tekst aangeeft is die stof een dubbele molecule, die creatief gebruik maakt van de instabiele zuurstofbruggen, geënt op een relatief inerte andere component – memantine -(waarvan de literatuur de werking omschrijft als ‘This patented work contributed to the FDA approval of memantine in 2003 for the treatment of moderate to severe Alzheimer’s disease. However, memantine’s effectiveness has been limited.

  Het vroegere gebruik van memantine bij Alzheimer schijnt vooral te ‘genezen’ wanneer de extended release van de stof (memantine ER) gecombineerd werd met donepezil (Aricept).
  Commercieel als Acrescent (Lundbeck), Arimenda of Balaxur.

  Intussen is bij Aricept bekend dat de stof een chemisch patroon gebruikt om de overblijvende gezonde neuronen te vernielen, waardoor de ontstane gevarenreflex (doping) de schijn wekt dat patiënt alerter is geworden en dat daarmee het ziekteproces even wordt tegengehouden.

  Een valse illusie dus.
  Maar commercieel wel handig.

  Vandaar dat memantine alleen, niet zoveel blijkt uit te halen en men aangewezen blijft op het therapeutisch verwoesten van neuronen.
  Omdat het voortaan steeds moeilijker werd om de echte farmacologie van succesmedicatie te verbergen en om een op til zijnde Alzheimer-epidemie in te dijken, worden intussen heel wat onderzoeken stopgezet.

  Ik noem ze even:
  Dexanabinol (sinabidol) bij de Hebreeuwse universiteit in Jerusalem.
  Neramexane bij Merz & Co.
  EVT102 bij Hoffman-LaRoche.
  Ipenoxazone bij Nippon Chemiphar.
  Traxoprodil bij Pfizer.
  Alaproclate bij Astra.

  Wat meteen een vlucht naar drankjes op gang deed komen.

  In deze bijdrage gaat het over de ultieme lucide vondst om deze min of meer inerte stof, memantine, instabiel te koppelen aan een reducerend reagens, dat medisch al blijk gaf van een therapeutische activiteit als vaatverwijder.

  Waarbij door verestering met de metabolieten uit de voeding, nitroglycerine – als een prodrug – nieuwe en wel (weeral) actieve psychotica zal vormen, die net zo goed als de reeds bekende psychotica schijnbaar helend ook de nog overblijvende goede neuronen vernietigend kunnen aanpakken.

  Alvast grappig hoezeer wetenschappelijk en geleerd men deze farce aan de mensheid kan verkopen.
  Toch benieuwd wie zich aan deze truc zal laten vangen en welke comorbiditeiten er vervolgens nog aan dementie zullen toegevoegd worden.

  Vraag is alleen: wie zal de bevolking ervan op de hoogte brengen dat zelfs dementie als een voorwendsel zal gebruikt worden om levensonwaardige levens uit deze maatschappij te extermineren.
  In functie van een beter en performanter menselijk ras.
  Wie zal zich daar als eerste ooit om bekommeren?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
 • Giftige plasjes en gebakken lucht

  Posted on June 19th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Uit ALEPH nr 74 van 18 juni 2013
  Alle nummers van ALEPH zijn te raadplegen op http://www.verontrustemoeders.nl/pagina51.html

  Giftige plasjesUit onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth Europe in achttien Europese landen blijkt dat mensen het gif glyfosaat in hun lichaam hebben. Bij vijf van de acht Nederlandse proefpersonen zijn resten van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in de urine gevonden. Van alle Europese deelnemers is 44% positief getest op de aanwezigheid van glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup.De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) test niet op de aanwezigheid van dit gif op groente en fruit. Milieudefensie pleit voor meer onderzoek en meer controle op dit veelgebruikte middel. In totaal zijn er 182 urinemonsters onderzocht.
  Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat het gif glyfosaat haar weg vindt naar de burgers, terwijl we niet precies weten hoe de gifresten in het lichaam van de mensen terecht komen, of wat dat betekent voor de volksgezondheid”, aldus Klaas Breunissen van Milieudefensie. “Het is bizar dat we nota bene van één van de meest gebruikte onkruidverdelgers niet weten hoeveel er in ons eten zit. Milieudefensie roept de overheid op hier grondig onderzoek naar te laten doen.”
  Glyfosaat wordt gebruikt door boeren, tuinders, lokale overheden en particulieren om onkruid te bestrijden. Zo wordt het uitgebreid toegepast bij de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen die in Europa geïmporteerd worden voor gebruik als veevoer, met name soja uit Zuid-Amerika. De meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat gebruik van glyfosaat in de landbouw in tien jaar meer dan verdubbelde. Het is de meest gebruikte herbicide in Nederland en het gebruik neemt ieder jaar toe, ook in de rest van Europa.
  Lees verder (met link naar resultaten van het onderzoek) : http://www.hetkanwel.net/2013/06/13/44-europeanen-heeft-landbouwgif-in-urine/

  Om daar even op in te pikken.
  Over glyfosaat (Roundup) berichtte ik al op 23 april 2013 in NB658.

  Ik probeerde daar aan te tonen dat de stof als een reagens (een prodrug) wordt toegediend aan en wordt geresorbeerd door 44% van de Europese gebruikers.

  Immers… ontdekt in de urine van 44% van de Europese testpersonen.

  Een prodrug is een reagens die wordt toegediend om het lichaam, via de mechanismen van het spijsverteringsstelsel, met de metabolieten van een simpele voeding, reacties aan te gaan om nieuwe stoffen te vormen, die dan ‘zogezegd’ een therapeutische activiteit zouden teweeg brengen.

  Vergelijk met de manier waarop valproinezuur (Depakine) in staat is om een stof tot stand te brengen die net als methamfetamine (Pervitin, Desoxyn) farmacologisch helend en zelfs recreatief wordt gebruikt.

  Maar wat verzwijgt EBM (EvidenceBasedMedicine) voor de ganse wereldbol?

  Glyfosaatsporen zouden ongevaarlijk zijn…

  Niet omgezet door het menselijk lichaam”.

  Dat soort van dogma’s zijn de pilaren waarop EBM steunt om niet alleen het medisch, het wetenschappelijke maar ook het gewone plebs te misleiden, maar vooral om ze allemaal onnozel en dom te houden.

  De wereld MOET weten dat stoffen die niet omgezet worden door het lichaam, door datzelfde lichaam pas onveranderd werden geëlimineerd, nadat ze door een massieve gevarenreactie via ijlings gevormde antistoffen werden onschadelijk gemaakt door ze uit het lichaam te verwijderen.

  Immers… die gevarenreactie gebeurde vanaf het moment dat de eerste ZEER POTENTE metabolieten van het gif al onherstelbare schade hadden toegebracht aan de neuronen en in een poging van het zenuwstelsel om de schade tot een minimum te herleiden.

  Wat uiteindelijk ONVERANDERD het lichaam verlaat is de kleine overschot van nog niet gemetaboliseerd materiaal, waarbij een panikerend lichaam, in gevaar, meer onheil probeerde te vermijden.

  Vergelijk dit met de uitleg waarmee Novartis de wereld bedriegt met eenzelfde redenering, waarbij methylphenidaat onschadelijk zou zijn omwille van het feit dat amper 1% van de actieve stof onveranderd na korte tijd het lichaam zou verlaten.
  De metabolieten, evenwel neurologisch en destructief ZEER actief, in tegenstelling tot de leugen van het bedrijf, zorgen ervoor dat de ex tempore gevormde antistoffen de 1% van het nog niet gemetaboliseerde gif kunnen elimineren.
  Terwijl de schade op dat moment al is gebeurd.


  NB632 13/02/2013

  Ooit zal de toekomst uitwijzen wat voor schade glyfosaat, als een psychoticum bij ‘amper’ 44% van de bevolking toebrengt.

  Wat leerde ALEPH nr.74 nog meer?

  “Gebakken lucht” over Souvenaid.
  Het drankje waarmee een icoon in Nederland op het vlak van Alzheimer zijn broodwinning probeert te redden.

  Uit: nieuwsbrief 652 van 9 april 2013

  Ellen Vader van ALEPH achterhaalde hoe een nog slimmere wetenschapper dan ikzelf (Martijn Katan in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) het zootje ook probeerde te ontmaskeren.

  Souvenaid gebakken lucht
  Het bewijs dat het medisch voedingsmiddel Souvenaid effect heeft bij patiënten met beginnende Alzheimer is twijfelachtig.
  Dat schrijft hoogleraar Martijn Katan dinsdag in een opiniestuk voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

  Katan heeft de onderzoeksprotocollen van de drie studies naar Souvenaid opnieuw tegen het licht gehouden en concludeert dat bij twee van de studies is gewerkt met onduidelijke uitkomstmaten, waardoor de conclusies rooskleuriger konden worden voorgesteld. Een derde studie met negatieve resultaten werd bovendien niet gepubliceerd, wat volgens Katan riekt naar willekeur.
  De hoogleraar zet vraagtekens bij het toezicht op medische voedingsmiddelen zoals Souvenaid, dat door fabrikant Nutricia wordt aangeprezen als een dieetproduct voor patiënten met beginnende Alzheimer.De twee bekritiseerde studies zijn uitgevoerd in samenwerking met het VU Alzheimer Centrum, maar betaald door Nutricia dat bovendien een grote sponsor is van het centrum. Onderzoeksleider en directeur van het Alzheimer-centrum, prof. dr. Philip Scheltens, liet in de Radar-uitzending over Souvenaid weten de discussie alleen in de wetenschappelijke literatuur te willen voeren. Hij heeft niet gereageerd op het stuk in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Bron : http://www.trosradar.nl/nieuws/archief/detail/article/studies-naar-souvenaid-onder-de-maat/

  Er zijn van die dagen waar ik in geen toeval geloof.

  Op 18 januari 2011 vuurde Volksgezondheid een anonieme klacht tegen mij af.
  Omdat ik het publiek zou aanzetten om geen ADHD-medicatie en geen Alzheimer-medicatie te slikken.

  Nieuwsbrief 519 met het verhaal daarover.

  Op 31 mei 2012 zou de Raad van Beroep van de Orde van Apothekers zich over die zaak buigen.

  MAAR… op 12 mei 2012 verscheen op de voorpagina van de zaterdageditie van DeStandaard een uitspraak van Christine Van Broeckhoven, met precies dezelfde waarschuwing over dementie, als die waarvoor ik eerder was gedagvaard.

  In de tweede helft van 2012 verschijnt het bericht waarbij maar liefst ZES grote farmareuzen aankondigen om voortaan onderzoeken naar meer psychotrope middelen te zullen stopzetten.

  Daarbij de bedrijven Novartis ( Rilatine en ADHD) en Pfizer (Aricept en Alzheimer).

  NB560 2/09/2012

  En nu pleegt een Nederlands icoon met zijn nieuwe drankje over Alzheimer zowaar vluchtmisdrijf door zijn eerdere sponsors in de steek te laten om heil te zoeken bij de zuilen uit de voedingssector.

  Doodvallen, dementie of agressie bij psychotica worden nog geduld of door de maatschappij gewillig ondergaan.

  Maar de slechtere vooruitzichten op het vlak van de gezondheid op langere termijn zetten het publiek toch even aan het nadenken.

  Dokters natuurlijk niet.
  Zij leven in het heden en op vandaag tellen de incentives.

  Hoe klinken die onheilspellende vooruitzichten dan wel?

  Hoe zullen overheden, geneeskunde en de maatschappij per slot van rekening reageren als zou blijken dat ADHD niet bestaat, dat behandelen met Rilatine of Strattera op de lange duur een soort van ‘vasculaire’ dementie veroorzaakt en dat die Alzheimer uiteindelijk met geen enkele wondermedicatie kan teruggedraaid worden?

  De man met het dementie-drankje is de eerste die de Alzheimer-Titanic verlaat.
  Het orkest van de (farma)bedrijven stopte zelfs al met spelen.

  Medisch zal die aandoening nooit meer lonen, wanneer dementen op hun beurt zelfs door de maatschappij dreigen ‘vergeten’ te worden.

  Welke lente zal aanbreken om de mensheid ver weg te houden van een chemische exterminatie van levensonwaardige levens?

   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us