Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Na noveen van hemelse correctheid wenkt maandag duivelse politiek

  Posted on May 23rd, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  Nog nooit ‘leek’ politiek zo mooi.

  Altijd zo, wanneer het over beloften gaat.

  De geschiedenis leert hoe beschavingen bloeien en aan decadentie ten onder gaan.

  Een eeuwig gegeven, ook dat van brood en spelen.

  Al kwam de perfectie er deze keer ook nooit.

  In het parlement kraaide een haan, even later ook op RTBF, maar de laatste haan heeft niet gekraaid en zal dat nooit meer doen.

  Het had de duivel uit de maatschappij kunnen verjagen.

  Maar ik zelf vond er een tweede adem bij, en die kwam er door puur toeval.

  Een lezing in Nederland, een jaar eerder gepland, moest een maand vroeger.
  Op 20 mei in plaats van 17 juni, zoals afgesproken.

  Twee redenen zorgden ervoor dat ik afweek van de gewone presentatie uit de laatste 40 keren.

  Er was 13 mei, met het opduiken van de studie van David deWied uit 1974 en ook het verzoek van de inrichters (Rotary), doordat ik er al eens in 2007 en 2008 mijn stelling mocht uiteenzetten.

  Ik citeer: “Het onderwerp mag je natuurlijk zelf bepalen, maar we zijn zeer benieuwd naar je beoordeling van de beroepsgroep en de verwevenheid met de politiek.”

  Vandaar … in enkele dagen, een compleet nieuwe powerpoint en heel wat zenuwachtigheid omdat het geschiedkundig overzicht van meer dan 50 jaar in vijf kwartiertjes diende gecomprimeerd te worden.

  Tot mijn voldoening achteraf kon ik bovendien twee keer iets ervaren, wat ik in vorige edities zelfs nog maar een keer had meegemaakt, (2 oktober 2010) in Blankenberge.
  Een sfeer in de zaal, waar iedereen plots en op hetzelfde, heel kort, moment heel stil wordt.

  Het delen van stille verbazing, die ik de afgelopen jaren alleen maar in mijn eentje mocht beleven.

  Hier komt er dus eentje en het gaat over de rimpeling die in de wereld tot stand is gekomen na de moord op JF Kennedy.

  Speech geschreven door de man links op de foto en vader van de persoon in het midden, die in februari 2012 op facebook een vriendaanzoek deed.

  Immers , op 16 februari 2012 was in Brussel een eerste vergadering gepland van de Raad van beroep bij de Orde van Apothekers en afgelast omdat op 14 februari 2012, de tegenpartij (Hoge Raad van de orde van Apothekers, de belangen verdedigend van een ‘anonieme’ klager), nog (telaat) besluiten had ingediend.

  Een boeiend verhaal als vervolg, met een verrassend intermezzo in september 2013.

  Het bekend raken van een voorlaatste patent in een reeks van patenten die nodig zijn om een bepaald soort van wereldpolitiek tot stand te brengen.
  Iets waarvoor JF Kennedy al in 1963 gewaarschuwd had en waarvoor hij een week later werd vermoord.

  In de Vlaamse kranten verscheen toen (september 2013) een bericht waarbij het drinken van zwaar water de gezondheid zou kunnen bevorderen.

  Zwaar water is water (H2O) waarvan de waterstof-atomen vervangen zijn door deuterium, het niet-radioactieve isotoop van waterstof.

  Nu bestaat sinds 2009 een patent op methylphenidaat ‘ook’ met deuterium verrijkt.
  Waardoor ik natuurlijk niet kon nalaten om de techniek te beschrijven, van het laatste patent dat zal genomen worden om de vrees van Kennedy waar te maken.

  Nieuwsbrief 718 verstuurd op 23 september 2013.
  En… wat leert het bestuderen van de log-file van 24 september 2013 met bezoekers aan de blog met dezelfde inhoud?

  Be Sociable, Share!
   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

  Leave a reply

  You must be logged in to post a comment.