Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Fabrikanten liegen (2): universiteiten liegen mee

  Posted on April 26th, 2014 Fernand Haesbrouck No comments

  De leugen van Lilly.

  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

  Eerst weerleg ik de leugen van Lilly om dan vervolgens aan te tonen hoe de leugen ook politiek mee regeert.

  Hoe werken ADHD medicatie en bij uitbreiding de antidepressieve psychotica?

  Het antwoord daarop kende de vroegere (kennis)geneeskunde wel, maar de nieuwe generatie heeft als wetenschap uitgeroepen, dat die werking voortaan onbekend is en dat niemand de farmacologie van de gebruikte psychotica kent of mag kennen.Gelukkig heeft de komst van Strattera mijn niet-wetenschappelijk gewaande stelling daarover bevestigd.
  Zowel Prozac als Strattera (Eli Lilly) zijn dubbele moleculen, waarvan de twee delen van elkaar gescheiden zijn door een instabiele zuurstofbrug.Instabiele zuurstofbrug is een chemische term die aangeeft dat wanneer de stof in waterig of enzymatisch midden terecht komt, de twee delen spontaan van elkaar gescheiden worden.Vandaar dat zowel bij Prozac als bij Strattera precies identiek dezelfde phenylpropylamine als een werkzaam psychoticum vrijkomt.
  Omdat het moleculair gewicht van de tweede component in Strattera lichter is dan dat van Prozac, bevat Strattera op gewichtsbasis iets meer actieve stof dan Prozac.

  Men neemt aan dat 18 mg Strattera farmacologisch precies gelijk werkt als 20 mg Prozac.

  Welnu..
  WHO (World Health Organisation) bepaalt voor Prozac een DDD (Defined Day Dose) van 20mg/70kg lichaamsgewicht om bij moedeloosheid met doping op te peppen.
  Waardoor bij chronisch gebruik uiteindelijk verslaving, echte depressies en psychotisch gedrag tot stand komen.
  Literatuur: http://www.ssristories.com

  Om Strattera bij ADHD en bij kinderen te gebruiken is een DDD van 80mg per 70kg lichaamsgewicht bepaald.
  Dus vier keer zo hoog.

  Vandaar dat de farmacologie ervan bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken met psychotica wanneer patiënten hoog scoren bij een optelling van symptomen van normaal gedrag (lees daarover de DSM-criteria).

  En hoe verklaart men de schijnbare contradictie waarbij methylphenidaat (Ritalin) gezonde personen zou drogeren en zieken (aan een vermeende ADHD) zou kalmeren?

  Methylphenidaat drogeert zowel gezonden als vermeende zieken aan een DDD van 30mg/70kg.
  Deze posologie dient om volwassenen met narcolepsie alleen maar te drogeren en om bij twijfel over een ADHD-diagnose, de kandidaat met een opsomming van normaal gedrag TOCH kunstmatig en passend hyperkinetisch te krijgen.

  Een verdubbelde DDD van 60mg/70kg lichaamsgewicht, vernietigt, net zoals een verviervoudiging bij Strattera, heel wat meer neuronen per keer, wat uiteindelijk zorgt voor een dwangmatig psychotisch en aldus een schijnbaar gekalmeerd gedrag.

  Waarom moest ADHD zo nodig als een aandoening uitgeroepen worden?
  In België bestaat een wetgeving (wet 24 februari 1921, art.2) die medisch personeel verbiedt om een toxicomanie in te stellen en te onderhouden met stoffen onder een opiumreglementering.
  Het verbaast mij daarom dagelijks, dat nog geen enkele overheid ter zake heeft ingegrepen, temeer omdat tot op heden nog steeds niemand het bestaan van ADHD als een neurobiologische aandoening wil aantonen.

  Vandaar…DE diagnose, die omwille van de leugen nooit wordt gebruikt.

  Healthcare bedient zich ijverig van ADHD om een opiumreglementering te omzeilen, terwijl het als een ziekte niet kan of mag aangetoond worden.

  Psychotica bestaan wel, en worden net zo ijverig door healthcare gebruikt, om iatrogeen epidemieën van nieuwe ziekten tot stand te brengen, terwijl de hypocrisie gebiedt dat ze medisch en ook in het taalgebruik onbekend worden gehouden.
  Stel nu dat ADHD wel een neurobiologische aandoening zou zijn, waarvoor een neurobiologische diagnose vereist zou zijn.

  Net zoals suikerziekte waarbij het meten van het suikergehalte als een diagnosemiddel wordt gebruikt om een helende therapie met insuline te kunnen starten.

  Insuline, die voor gezonde patiënten wel giftig is.

  Net zoals bij een bijnierschorsinsufficiëntie een hoge testdosis cortisone (ACTH-test) wordt gebruikt om de goede werking ervan in kaart te brengen.

  Ook cortisone is een giftige stof wanneer het niet medisch therapeutisch wordt gebruikt.

  Dan verbaast het mij dat zowel EBM, als FBM, blijven weigeren om WEL een bestaand neurobiologische diagnosemiddel bij ADHD verplicht op te leggen.

  Immers, uit het bovenstaande blijkt niet alleen hoe giftig ADHD-medicatie is, maar ook hoe eenvoudig een echte diagnose te realiseren kan zijn.

  Als het toedienen van psychotica bij ADHD de vastgestelde of genetisch-gestoorde werking van stofjes in de hersenen zou helen, dan zal het lichaam bij toediening van psychotica opgelucht reageren en zich niet verdedigen met een gevarenreflex wanneer dit schadelijk of giftig materiaal wordt toegediend.
  Vandaar dat het zal volstaan om net zoals bij een cortisone-stoornis, ook een massieve eenmalige testdosering van het psychoticum toe te dienen, waarbij vervolgens op de gevarenreflex kan getest worden.

  Wanneer geen antistoffen aangetoond kunnen worden, bestaat de zekerheid van een neurobiologische aandoening en de morele voldoening dat kan behandeld worden in de geest van Hippocrates (“Do not harm”).

  Reageert de test wel positief op de door de gevarenreflex gevormde antistoffen, dan bestaat helemaal geen genetisch of andere neurobiologische aandoening en is de patiënt perfect gezond.

  DE leugen die regeert.

  Dirk Cuypers, voorzitter van het directeurencomité op FOD Volksgezondheid, die jaarlijks valse verbruiksgegevens over methylphenidaat aan INCB (International Narcotics Control Board) doorgeeft om een winstgevende constructie met dit ‘verdovend middel’ zelfs voor de Verenigde Naties achter te houden.
  Is het bovendien toeval dat diezelfde INCB wordt beheerd door Raymond Yans (ooit schepen in Luik in de tijd dat Laurette Onkelinkx – huidig minister van Volksgezondheid) ook daar schepen was, en door Jean-Luc Onkelinkx?

  Noteer dat Eli Lilly een bedrijf is met wereldwijd een zakencijfer dat groter is dan het bruto nationaal product van ons land.
  Dat een mannetje uit dat bedrijf in ons land een sleutelpost bekleedt op het ministerie van Volksgezondheid.
  Met de verantwoordelijkheid om precies die leugen van Lilly in ons vaderlands gezondheidsbeleid te beitelen.

  Zelfs al lijkt dit alleen maar Kafka…

  Straks gaan we allemaal naar de stembus om onder meer ook deze leugen te blijven in stand houden.

  Al moeten zichzelf academisch wanende universiteiten hun sprookjes- en commerciële-leugens-vertellende professoren toch beter eens kritisch op de rooster leggen.

  Ik wil daartoe nederig en graag persoonlijk een helpende hand aanreiken.

  Be Sociable, Share!
   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

  Leave a reply

  You must be logged in to post a comment.