Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Na 10 jaar

  Posted on November 29th, 2013 Fernand Haesbrouck No comments

  Er was de inzet gedurende die jaren, het idealisme, maar vooral de verworven kennis, waar ik fier en gelukkig om ben.

  Die motiverende schittering werpt evenwel een schaduw en die schaduw kan ik niet meer laten groeien.

  Fysieke achteruitgang moet beheersbaar blijven, mijn knie na vier jaar nog niet volledig hersteld en nu de gebroken linkerschouder, tasten gelukkig maar weinig het verwerven en het hebben van kennis aan.

  Maar wat uiteindelijk tot een andere strategie leidt, is het financiële geknel die tot een strop wordt aangetrokken.

  Aan de vrijspraak in beroep verleden jaar kleeft momenteel een juridisch kostenplaatje, dat ‘gezien het belang van de zaak ‘ – sic – een onzindelijke hoogte heeft bereikt.

  Wat uiteindelijk van mijzelf, in mijn idealisme, een dwaze onnozelaar heeft gemaakt.

  In dit marktsegment van de gezondheid, werkt misschien niemand zo goedkoop als ikzelf.

  Terwijl mijn farmacologisch goed, niettegenstaande het schijnbaar immense belang, niet in een pecuniair vermogen wordt omgezet.

  Bovendien rijd ik vast tegen een vastgoedmaffia, vermomd als en in een collusie met de overheid, in mijn poging om, uit nood, patrimonium te valoriseren.

  Een uitzending van Panorama (VRT) over sjoemelende notarissen op 19 december, zal daarover (onder meer) duiding verschaffen.

  Mijn idealisme verbijt ik nu maar, door voortaan niet meer impulsief en gratis niet-wetenschappelijk geachte bijdragen te plegen, omdat ik inzie dat onmogelijk kan opgetornd worden tegen de dure en wel medische echte wetenschap, die de farmacologie van psychotica als onbekend uitroept.

  Omdat die onkunde commercieel goed scoort.

  Uiteindelijk bereikte ik wat moest, nl. de farmacologie beschrijven en de dingen verklaren die men onbekend wil houden.
  Dat werk is af.

  Voortaan is het aan de bevolking om te kiezen wat voor rattenvangers men wil volgen.

  En aan de bedriegende ziektemakers om mijn stelling te weerleggen, bij voorkeur met kennis.

  Eli Lilly: quid met de waarheid over Prozac en Strattera?
  Novartis: quid met Lioresal (baclofen) en met Rilatine dat 100 keer te laag wordt gedoseerd?
  Sanofi: quid met Depakine (valproaat)?
  Janssens Pharmaceutica: quid met Topamax(topiramaat) en Concerta (methylphenidaat)?
  GlaxoSmithKline: quid met Seroxat (paroxetine), Wellbutrin en Zyban (bupropion)?
  Pfizer: quid met Champix, Efexor (venlafaxine)?
  Lundbeck: quid met Brintellix (vortioxetine), Desoxyn (methamfetamine)?

   

  Het ontmaskeren van ‘medische’ charlatans kostte mij een fortuin.
  Met die wapenongelijkheid kan het niet verder.

  Mijn gezin en mijn gezondheid krijgen voortaan voorrang.

  Be Sociable, Share!
   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

  Leave a reply

  You must be logged in to post a comment.