Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Gokverslaving en anti-Parkinson-medicatie

  Posted on January 19th, 2013 Fernand Haesbrouck 1 comment

  Eerder al probeerde ik het gebruik van anti-Parkinsons te situeren in een algemener schema van psychotica of psychotisch makende middelen.

  Http://www.adhdfraude.net/pdf/NB422.pdf
  8 november 2011

  Moederkoornalcaloiden (graanschimmel) bevatten vooral ergotamine, vandaar de verzamelnaam, ergolines.

  De ergotamine wordt tegenwoordig gebruikt om lysergisch zuur te maken en dat is zelf een chemische voorloper voor LSD.
  Moederkoren bevat van nature zelf ook minieme hoeveelheden van dat lysergisch zuur.
  LSD is de afkorting van het Duitse woord: Lysergsäure-diäthylamid.

  Vandaar nog even herhalen dat vier chemische groepen substanties psychotisch maken, doordat ze neuronen (de bouwstenen van het zenuwstelsel) dosis per dosis verwoesten.
  Een aldus gewijzigd zenuwstelsel veroorzaakt daardoor een verminderde controle over het gedrag, wat vervolgens de verklaring is van heel wat bijwerkingen, die men uiteraard dan met andere medicatie probeert te verdoezelen.

  Zo is het dwangmatig gokken, net als het dwangmatig rustig zijn in de klas of het dwangmatig agressief zijn en zelfs het dwangmatig depressief zijn, het gevolg van een verminderde controle die tot stand komt omdat artsen therapeutisch de gevarenreflex wensen te gebruiken, die ontstaat door neuronen kapot te maken.

  Lees daarover ook de Primo van deze week over de manier waarop men Kim De Gelder door een behandeling met mindcontrol uiteindelijk zo sterk kon drogeren om moorden te begaan en om hem uiteindelijk te laten verklaren dat dit psychotisch gedrag uiteindelijk geveinsd zou geweest zijn.

  De vier groepen zijn:
  - indolen (LSD, moederkoorn, circadianes, anti-Parkinsons….).

  - cannabinoiden (werken vooral als wat men onlangs als pro-drugs heeft gedefinieerd).

  - cocaïnes: methylphenidaat – Ritalin, Concerta ), paroxetine (Seroxat), trazodone(Trazolan), varenicline(Champix).

  - amfetamines, waarbij phenylethylamines: amfetamine(Aderall), methamfetamine(Desoxyn-Pervitin), venlafaxine(Efexor), Bupropion(Zyban,Wellbutrin) en de phenylpropylamines van het genre Prozac en Strattera.

  Voor alle duidelijkheid.
  Alles wat de farmaceutische industrie uit die groepen therapeutisch verdeelt heeft een onbekende werking.

  Alleen wat scoort door de gevarenreflex of de doping, waarmee het zenuwstelsel reageert omdat neuronen worden kapotgemaakt, is een therapeutische indicatie om heel wat nieuwe uitgevonden symptomen (DSM-IV en DSM-V) als veronderstelde ziekten te behandelen.

  De psychotische bijwerkingen worden als comorbiditeiten van de aandoening uitgeroepen en worden heel winstgevend, dan nog, bipolair gecorrigeerd met de antipsychotica, die het winstgevend handeltje in stand moeten houden.
  Wat loopt hier mis?
  Niets helemaal niets.
  Men zit allemaal tezamen in een en hetzelfde bad.

  Kennis hoeft niet, alleen het geloof in de dogma’s dat telt.
  We leven in een maatschappij waar de democratie een motivering verlangt van wie leiding geeft.

  En hoe motiveert healthcare het gebruik van psychotica bij een nieuwe generatie?
  Juist.
  Healthcare weet het niet.
  Het werkingsmechanisme van psychotisch makende stoffen is als onbekend uitgeroepen.

  En vandaar … veilig te gebruiken.
  Maar waarom kent men niet het werkingsmechanisme?
  Waarom kent men geen dodelijk gevaarlijke bijwerkingen?

  Toch zo simpel.
  Het zootje, dat zich verheven voelt boven de onkunde van het gewone plebs, lijdt aan een immens ongeneeslijke aandoening, die men in DSM-V-formaat als een FIF-syndroom zal omschrijven.

  Het zootje blijkt zo ziek te zijn dat na het jarenlange studeren, niemand van hen nog in staat wordt geacht om een normaal gedrag objectief te kunnen herkennen.
  Zo misvormd men is door de waan om lucratief alle gedrag als DSM-aandoeningen uit te roepen.

  Waarbij kritische studies over de begane blunders worden weggehoond.
  Daarbij, zonder het te beseffen, lijdend aan het moeilijk te genezen nieuwe FIF-syndroom.

  Maar, (zelfs) arts zijnde geschapen, kan geen van hen enig inzicht verwerven in het voor hen toch (wetenschappelijk) schadelijk ziektebeeld.
  Wie zou immers balen over het inzicht in een ziektebeeld?
  Financieel kan niets meer stuk en het maatschappelijk aanzien steunt op de collectieve farmacologische onkunde, waarmee diezelfde maatschappij overdonderd wordt met de veiligheid van het psychotica-gebruik.
  Want psychotica zijn veilig, omdat niemand van de medische idolen… de werking ervan kent of wil kennen.

  Be Sociable, Share!
   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
   

  1 responses to “Gokverslaving en anti-Parkinson-medicatie” RSS icon

  • Als het niet zo triestig was en over zoveel jonge levens -doden- ging, zou ik zeggen: ‘mooi zo, misschien gaan jullie ogen en jullie verstand nog ooit eens iets zien dat er is en niets zien dat er niet is… maar ja het geld zien jullie wél’


  Leave a reply

  You must be logged in to post a comment.