Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Hoelang nog tolereren echte artsen deze kwakzalvers

  Posted on July 8th, 2012 Fernand Haesbrouck 2 comments

  In de Volkskrant van 7 juli 2012 is vermeld dat volgens de Ultra Verkorte Vragenlijst van PsyQ je adhd bij volwassenen kunt vaststellen aan de hand van de volgende 4 vragen:

  1. Voelt u zich doorgaans onrustig ?
  2. Heeft u doorgaans de neiging eerst iets te doen en dan pas na te denken ?
  3. Heeft u doorgaans concentratieproblemen ?
  4. Heeft u dit altijd gehad ?
  …..maar waar blijft nu het medisch bewijs dat dit een neurobiologische ziekte is ?

  Stelletje oplichters !!!

  Nu staan die echt tegen de muur.
  Onmogelijk om nog lager te vallen.

  Het is al sinds 2002 verboden om misleidende reclame te voeren met adhd als een hersenziekte.

  Darrell Regier, psychiater, voorzitter van de DSM-V werkgroep, gaf tijdens een interview in 2006, het volgende toe over de wetenschappelijkheid van de “stoornissen” uit de DSM: “Ik ben de, eh, Directeur Onderzoek van de American Psychiatric Association.
  Op dit moment weten we van werkelijk geen enkele geestelijke stoornis de oorzaak“.

  Veel erger nog dan een goudmijn die dreigt op te drogen, vrezen kwakzalvers dat een volkswoede zich tegen hen zal keren.

  Immers, de dementie die tot stand komt door een toxicomanie met amfetamines en cocaïnes, zal wel medisch kunnen aangetoond worden en nu al is bekend wat de oorzaak ervan zal zijn.

  Ook is bekend wie de daders zijn van misdaden tegen een burgerpubliek dat vooral uit kinderen bestaat, van de zelfmoorden, het plotse doodvallen, de zogenoemd onverklaarbare schuttersfestijnen.

  De onaantastbaren, die maar een ziekte hoeven uit te vinden, om dan legaal harddrugs te mogen dealen.

  http://adhdmagazine.nl/adhd-volwassenen-nieuws/adhd-bij-volwassenen-mooi-excuus-voor-een-mislukt-leven/

  http://adhdmagazine.nl/adhd-volwassenen-nieuws/adhd-bij-volwassenen-mooi-excuus-voor-een-mislukt-leven/#comment-420

  Nu is de jacht op volwassenen met een diagnose adhd geopend.
  Meer dan 400.000 volwassenen en hoe de behandelingen moeten worden betaald ….vraag ik mij af.
  Grotendeels zal het wel bij dromen blijven maar je weet maar nooit hoe de farmaceuten regeringen zo ver krijgen om te betalen.

  Vragen regeringen zich eigenlijk af wie wat manipuleert?

  In België is zoiets alvast zonneklaar.
  De prijs van methylphenidaat staat er kunstmatig zeer hoog.
  Bedrijven met generiek methylphenidaat komen er niet in.

  Het dure Concerta is er bovendien verkrijgbaar zonder wettelijk verplichte en de kunstmatig hoge prijs van het stokoude atomoxetine (eerste studies daarover dateren uit 1985 – ontwikkeld samen met Prozac), wordt beschermd op Volksgezondheid door een ex-medisch directeur van Lilly (het bedrijf van Prozac en Strattera), die er voorzitter is van het comité der directeuren.

  Dit zijn alvast die enkele studies, die zijn verschenen.

  Chouinard G, Annable L, Bradwejn J, et al: An early phase II clinical trial with follow-up of tomoxetine (LY 139. 603) in the treatment of newly admitted depressed patients. Psychopharmacol Bull 1985; 21(1): 73-76.Leedham JA, Foley AJ, Pennefather JN: Some pharmacological actions of nisoxetine, a bicyclic inhibitor of noradrenaline uptake.
  Arch Int Pharmacodyn Ther 1985; 277: 39-55.Schechter MD, Boja JW: Lack of generalization of nisoxetine with amphetamine in the rat. Pharmacol Biochem Behav 1988; 30: 1085-1088.

  Sinds 2004 dient de verdriedubbelde prijs van de Novartis-variant voor een constructie waarbij een illegale invoer van niet door de ziekteverzekering vergoede verpakkingen dient om dure zwijggelden en corruptie te betalen om bezwarend videomateriaal met pedofilie van de eerste minister en zijn politieke partij onder de mat te houden.
  Het gaat om jaarlijks verschillende miljoenen Euros.

  Vermits in ons land het gebruik van die doping door volwassenen niet door de ziekteverzekering vergoed wordt, zal het verwachte verbruik dan ook niet via de officiële kanalen door de apotheken kunnen witgewassen worden, wat meteen een goede zaak is voor het heersend politieke establishment hier.
  De eerste tekenen van deze ‘gunstige evolutie’ zijn nu al af te lezen op deze grafiek.
  Het deel van de witte balk dat uitsteekt boven de blauwe zone (blauw=officiële cijfers) duidt op inkomsten die een politieke macht in stand houden, die gebaseerd is op pedofilie, corruptie en illegale invoer.

  Treffend is bovendien de manier waarop die frauderende overheid het bekend maken van deze constructie anoniem heeft willen aanpakken

  De orde van apothekers liet zich daarbij gewillig misbruiken en zit muurvast nu uiteindelijk bekend raakte dat een bendelid van Dutroux de komedie rond de premier en in naam van de premier wou beschermen door een geheime rechtsgang in te schakelen in plaats van een openbaar onderzoek door het parket.

  Bovendien is de top van de VN-organisatie, die de vervalste Rilatine-gegevens over België moet discreet houden,bemand met de Waalse PS-kameraden, Raymond Yans en Jean-Luc Onkelinkx.

  Een orde van apothekers die al voor aap is gezet door het stelletje dat zich verrijkt aan kindermisbruik.
  De ultra verkorte vragenlijst waarmee gevulgariseerde ‘artsen’ zich tegen de muur gedrukt voelen.

  Ik kijk verlangend uit naar een publiek debat, onder echte deskundigen over de farmacologie waarmee men de veronderstelde aandoening behandelt.
  Toch al veelzeggend dat geen enkele daartoe gecontacteerde arts zoiets aandurft en afhaakt wanneer het over ‘kennis’ zal moeten gaan.

   

  Be Sociable, Share!
   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
   

  2 responses to “Hoelang nog tolereren echte artsen deze kwakzalvers” RSS icon

  • Fernand,

   heel goed dat je dit publiceert. Zij vallen nu echt door de mand want de 4 vragen en de antwoorden daarop zijn niet specifiek voor ADHD en komen bij veel mensen voor zonder dat zij een psychiatrische aandoening hebben.

   mvg
   Frits

  • Titel: Verkorte Vragenlijst
   Reactie:
   Alsof die vier vragen verzonnen zijn door een kleuter, een amateur, of een stagiair.
   Om de vragen te kunnen beantwoorden moet je nogal wat zelfkennis hebben.
   Ik denk niet dat een adhd’er, of hoe dat ook mag heten, die zelfkennis bezit.
   Hij kan ook niet de aandacht opbrengen om na te denken over de vragen, en hij zal ook impulsief antwoorden.
   Onbetrouwbare waardeloze vragenlijst dus?


  Leave a reply

  You must be logged in to post a comment.