Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Healthcare en overheid mijden klaarheid over antidepressiva en ADHD-medicatie.

  Posted on March 12th, 2011 Fernand Haesbrouck No comments

  Stilaan raakt bekend hoe met psychotica of partydrugs, artsen en officiële instellingen, de bevolking en een maatschappij doodziek maken met stoffen die een winstgevende mindcontrol tot stand brengen.

  Ook healthcare is daarvan op de hoogte en past daarbij een doorwinterde strategie toe.
  Berichten over de gevaren bij gebruik, worden straal genegeerd en de omerta van het establishment bepaalt dat iedereen, overheid inclusief, de neus richt naar de officiële slogan.

  Die officiële slogan luidt dat niemand mag weten waarom partydrugs of psychotica volstrekt veilig zijn en dat de reden waarom dit zo is, commercieel beter verborgen blijft.

  Vandaar dat het officieel enkel over serotonine of dopamine mag gaan, en over het hoe en waarom blijft het zedig stil.
  Alleen al het kunnen uitspreken van die woorden, verschaft een aureool van wijsheid en kunde, die bestand blijkt tegen elke mogelijke vorm van twijfel of zelfs van kritiek.

  Het serotonine en dopamine-verhaal, evenwel, is compleet verzonnen.
  Weet iedereen, behalve artsen en overheid.

  De veiligheid van psychotisch makende psychotica is een waan, die niemand nog gelooft, behalve de artsen en de overheid.

  Vandaar dat artsen en een overheid zich persoonlijk aangevallen voelen, wanneer ze corruptie en onkunde worden aangewreven door onkunde erover te willen verdoezelen, met de smoes van de evidence.

  Natuurlijk is corruptie of onkunde ondenkbaar, maatschappelijk althans.
  Wie kan nu corrupt zijn, oneindig rijk zijnde, of onbekwaam, wanneer men, zelfverklaard, als wetenschappelijk tot de wereldtop zou moeten behoren?

  Daarom dat, het oneindig rijk zijnde en wetenschappelijk tot de wereldtop behorende, dé instrumenten zijn om elke vorm van vermeende onterechte kritiek, in de kiem te kunnen smoren.

  Het verleden leerde dat die instrumenten heel dienstig bleken om ‘ketterijen’ te bestrijden.

  Vijanden van de religie van verzonnen fabeltjes bijten roemloos in het zand.

  Het voorgewende zuiver imago van behoeders van gezondheid en leven blijft onbezoedeld, niet door het wapen van de realiteit, maar wel met de macht van het geld en het sociale weefsel dat elitair maakt.
  Het elitaire waarin men zich wentelt.

  Artsen en overheid verwerven immers een aureool van grenzeloze wijsheid en kennis over een materie, die alleen op fabeltjes en vermoedens steunt.
  Een discussie over de essentie van dat alles, kan alleen maar onder gelijkgezinden, allemaal even pedant.

  Vandaar dat instanties, die het af en toe wel eens aandurven om te puren naar wat nu echt is, steeds op eenzelfde scenario botsen.

  Gedurfde journalistieke projecten worden afgevoerd ofwel vervangen door gesponsorde projecten, die de medische religie in stand moeten houden.

  Politieke en rijke profiteurs die heulen met de religieuze top van een alwetende kwakzalverij, houden de maatschappij in de greep van een zogezegde medische wetenschap, en wagen het niet eens, om tegenover een groot publiek in discussie te gaan, over hoe men een generatie om zeep helpt, met als voornaamste smoes, de waan van een gezondheid dan nog.

  Simpelweg omdat gevreesd wordt, dat het ballonnetje van leugens en bedrog zou doorprikt worden.

  Dit verhinderen van discussies over de grond van de zaak vereert mij zeer.

  Onnozel gehouden allesweters (‘werkingsmechanisme onbekend’) worden misbruikt door corrupte overheden, die zichzelf gigantisch verrijken op de ellende van een nieuwe generatie.

  Maar er groeit een tijdsgeest waarbij een dom gewaande bevolking het juk van malafide leiders van zich afwerpt.
  Kennis over, en woorden van waarheid schieten als kogels dwars door de nevel van corruptie en onkunde heen.

  Be Sociable, Share!
   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

  Leave a reply

  You must be logged in to post a comment.