Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Baclofen, wondermiddel bij dronkaards.

  Posted on November 13th, 2009 Fernand Haesbrouck 6 comments


  “Verslaafden geen Baclofen (Lioresal) geven, staat gelijk aan moord.”

  “ADHD-ers geen Rilatine geven, staat gelijk met het weigeren van insuline aan een suikerzieke.”

  DE slogans van een nieuwe wereld

  Dat tweede kennen we al heel lang.

  Intussen lopen jeugdzorg en de psychiatrie vol met psychotisch gemaakte jongeren.

  En psychotisch maken, loont, want die eerste slogan verscheen onlangs, via de publicatie van een franse arts, die met baclofen, van zijn alcoholverslaving zou afgeraakt zijn.

  Een sensationele vondst zo te zien.

  Maar wat is baclofen?
  Volgens de arts, een spierverslapper.

  Volgens de scheikunde evenwel de moleculaire bastaard van GBH (partydrug) en een amfetaminecomponent.

  Nu is bekend dat psychotica in hoge doseringen een controleverlies over het gedrag veroorzaken, door het zenuwstelsel dosis per dosis en neuron per neuron te verwoesten.

  Zo ontstaat door Champix (een cocaïneproduct) en door Zyban en Wellbutrin (beiden bupropion, een amfetamine) een controleverlies dat het stoppen met roken makkelijker maakt.

  Want niet alleen het controleverlies over het gedrag helpt daarbij, de drug waaraan men verslaafd is geworden (nicotine, alcohol), wordt eenvoudigweg vervangen, door een andere drug.

  Maar verpakt als medicijn en door een arts voorgeschreven, waant men dit … genezend.

  Schrijft die dokter in zijn boek immers niet, dat hij nog steeds dagelijks baclofen slikt?
  Voor de broodnodige rust in het verwarde hoofd.
  Iets waaraan ook de jeugd ziek schijnt te zijn.

  http://medischcontact.artsennet.nl/discussie/Nieuwsartikel/Verslavingszorg-moet-baclofen-serieus-nemen.htm

  Bij leven en welzijn, zal de man volgend jaar een nieuw boek publiceren, over hoe hij met XTC, van zijn baclofen-verslaving zal afgeraakt zijn.

  Immers de commerciële geneeskunde is heel erg geïnteresseerd in het medisch aanwenden van XTC.
  Een dankbaar gegeven voor het exquise establishment, die een tweede adem zal zoeken, na het geblunder en de verplichte militaire experimenten met griepjes.

  Bovendien wordt in alle stilte verder gewerkt aan het onderzoek naar indolen (LSD-derivaten, circadianes), die een nieuw leven zullen blazen in de kwakkelende ADHD- en depressievenmarkt.

  Maar het primerende princiep blijft overeind: mindcontrol steunt op zenuwverwoestende harddrugs, verpakt als medische snoep.

  Elitaire en militaire Overheden blijven daarin investeren.

  En zie maar eens hoe mooi dit wordt voorgeschoteld!

  http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/De-kruistocht-van-een-exalcoholist.htm

  Be Sociable, Share!
   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 
   

  6 responses to “Baclofen, wondermiddel bij dronkaards.” RSS icon

  • beste schrijver

   Erg jammer dat je artikel zo oppervlakkig is. Nieuwe ontwikkelingen in hersenen werking en stofjes is boeiend en nieuw. kijken hoe dingen werken, fouten daarin maken en dingen vinden is daar allemaal deel van.
   Het deel over baclofen moet je nog eens wat langer bestuderen! natuurlijk is het zo dat een stof die je je van buiten moet in brengen en inwerkt op de hersenen niet een gewoon snoepje te noemen is. Edoch als zo’n snoepje bewerkt dat een mens zonder wezenlijk nare verschijnselen kan leven wat is daar dan mis mee? Wat doen plakplaatjes ertoe zoals harddrugs bla bla bla…
   Je hebt een klein idee en schuift dingen onder een noemer.
   er zitten geen oplossingen in pilletjes , toch is het gewoon zo dat stoffen direct op ons inwerken en ons ook in werking zetten.
   Je noemt de jammerlijke medicatie bij adhd
   ( treurig zo ervaar ook ik, al werkt het bij veel jonge mensen: wat zou het geweldig zijn als mensen zochten naar allerlei geheel verschillende manieren om daar mee om te gaan, maar dat terzijde).
   Weet niet zo goed wat je beoogt met je artikel. Onderschrijven doe ik je verhaal over met name barclofen niet.

   vriendelijke groeten

  • Ik merk dat jouw comment ingegeven is, door de vrees dat het werkingsmechanisme van die stoffetjes, van die snoepjes zou bekend raken.
   Want over die werking heb je het alleen over nieuwe ontwikkelingen.
   Ook een zeer vage omschrijving.

   Trouwens al die nieuwe ontwikkelingen volg ik op de voet, en wanneer eens een studie een conclusie zou moeten maken, die de industrie niet erg zou bevallen, dan eindigen die studies steevast met het intussen al welbekende zinnetje: dat over dat onderwerp nog meer studies zullen moeten gevoerd worden.

   In april 2009 was ik in Amsterdam op een lezing door een befaamd professor over Alzheimer, en toen ik de man nadien vroeg, of Alzheimer ook kon ontstaan, door jarenlang chronisch sympaticomimetica toe te dienen als ‘levensreddende’ medicatie die eigenlijk hersencellen doet afsterven door een gebrek aan zuurstof, dan klonk het antwoord dat daarover geen studies bestaan.

   Ik kreeg de kans niet om te antwoorden (de moderator veranderde snel van vraagsteller), dat daarover wel studies bestaan, maar dat uit die studies nooit conclusies worden getrokken.
   Die promovendi promoveren allemaal op een tekst, waarbij ze te kennen geven, niets geleerd te hebben van hetgeen waarover ze een studie hebben gemaakt.

   Ik weet dus ook niet zo goed wat je bedoelt met jouw comment.

  • Beste Ferdinand,

   ook gelezen over dat Baclofen helpt bij mensen met PTSS? Wat vindt je daarvan? Er gaat namelijk de theorie rond dat PTSS een stofwisselingsziekte is, een verstoring van de stoffen en hyperactiviteit in de amygdala en hippocampus, te hoog cortisol etc. Het schijnt dat bij deze groep mensen Baclofen goed helpt.

   Groet, Tanja

  • Sorry, schreef Ferdinand terwijl het Fernand is. Oprechte excuses.

  • Fernand bedoelde ik. Sorry!

  • Beste Tania,

   Baclofen zal wel helpen bij heel veel.

   Lees dit even in verband met het off-label voorschrijven.

   Ik kan daar ook heel lang over vertellen.
   Wist je dat Cymbalta zelfs wordt voorgeschreven tegen koude tenen?
   De redenering daarbij is waarlijk grandioos, maar die komt misschien later eens.

   Ik vrees dat deze groep ‘nieuwe’ medicatie dezelfde weg opgaat, als wat nu gebeurt met ADHD-medicatie.
   De laatste tijd wordt steeds meer doping op de markt gebracht, voor zogezegde aandoeningen, die er op het eerste gezicht niets mee te maken hebben.
   Om ‘onschuldig’ te lijken.
   Volgens mij staat een bepaalde politiek achter dat off-label voorschrijven. (  zie ook maar hoe men Strattera, als een niet-stimulans in de handel heeft gebracht, terwijl renners die stof gebruiken als amfetaminedoping)

   Hier in dat geval zijn gabapentin (Neurontin), pregabalin (Lyrica) en baclofen (Lioresal) alle drie chemisch heel erg aan mekaar en aan gammahydroxyboterzuur verwant.
   Terwijl dat laatste beter bekend staat als : vloeibare XTC.
   Lyrica is in de VS zelfs een speciaal gereglementeerd product.

   Mindcontrol en populatiecontrol beginnen al duidelijke vormen aan te nemen en de subtiele technieken, die men medisch aanwendt zijn waarlijk fenomenaal.

   En dit zal je waarschijnlijk niet kunnen geloven.
   Die Neurontin heeft als ‘echte’ indicatie: de behandeling bij epilepsie.
   Nu moet je weten, dat dit soort van doping, eigenlijk epileptische toevallen opwekt.

   Precies hetzelfde als wat gebeurt met Lambipol en Lamictal.
   Beide stoffen zijn chemisch identiek dezelfde.
   Het ene dient tegen epilepsie en het andere als doping bij depressies.
   Terwijl de doping bij depressies ook toevallen veroorzaakt.
   Noteer dat Neurontin off-label ondermeer bij BD wordt gebruikt, zogezegd bij manische depressie, om nog meer psychotisch te maken en om de patiënt lucratief en chemisch te laten balanceren op psychotica en antipsychotica .

   Wat je hier aangeeft over PTSS verwondert mij niets.

   1) Sinds ik bekend maakte dat de onbekende werking van SSRI’s door artsen niet zo onbekend is bij PTSS, heeft men zich gehaast om voortaan in de literatuur te vermelden dat antidepressiva niet meer zo goed zijn aangewezen bij die aandoening.
   Uit het chemisch amfetaminepatroon van de SSRI’s is af te leiden, dat het dopingeffect ontstaat door het vernielen van neuronen, zodat het zenuwstelsel met een gevarenreflex reageert.
   Die reflex doet de bloedvaten dichtklappen, waardoor ondermeer hersencellen met een geheugenfunctie onvoldoende van zuurstof worden voorzien en daardoor afsterven.
   Toch ideaal om slechte ervaringen of trauma’s naar de vergeethoek te schieten.

   Door nu bij PTSS heil te zoeken bij een andere chemische groep, wil men vermijden, dat die theorie over de rake werking van een succesvolle groep drugs zou geprojecteerd kunnen worden, of minstens gelinkt aan het ontstaan van Alzheimer.
   Want het afsterven door een zuurstoftekort gebeurt niet selectief en sommige geheugencellen dragen niet een etiketje met PTSS erop.

   Bemerk dat Baclofen ook een amfetamine-component in de molecule bezit.

   2) Het uitroepen van PTSS als een stofwisselingsziekte is nogal doorschijnend.
   Zelfs ADHD promoveerde ooit tot een neurobiologische aandoening.

   Het idee ontsproot bij de gedachte dat boterzuur in het organisme iets met de stofwisseling zou te maken hebben, waardoor het drogeren met een bastaard van amfetamine en boterzuur tot commerciële verhaaltjes zou kunnen aanleiding geven.
   Ook bij ADHD is doping heel goed in het opnieuw in evenwicht brengen van allerlei soorten van onbalansen en andere stoffetjes.


  Leave a reply

  You must be logged in to post a comment.