Over het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva.
RSS icon Home icon
 • Zitstil en de heksenverbranding uit de middeleeuwen.

  Posted on October 9th, 2009 Fernand Haesbrouck No comments

  Toen bij ons zo een vijfhonderd jaar geleden nog de sharia van het katholieke geloof ook in de rechtspraak van kracht was, werden personen die men van hekserij verdacht, op de brandstapel gezet.

  De redenering gold waarbij de Goddelijke voorzienigheid de onschuldigen zou sparen en niet door de vlammen zou laten verteren en dat die voorzienigheid de echte heksen wel zou laten opbranden als hun verdiende straf om een heks te zijn.

  Die rechtspraak toen bleek veel efficiënter dan die wij nu kennen, immers, alle verdachten en veroordeelden hebben nooit hun straf ontlopen.

  Diezelfde techniek wordt ook bij Zitstil toegepast.

  Het is al bekend hoe men een loopje neemt met richtlijnen, om toch maar kinderen, waarbij GPOS niet meteen scoort,  via valse truken door de mand te laten vallen, om de sponsors te plezieren.

  En net zoals in de middeleeuwen lukt zoiets aardig.

  Dit mocht ik onlangs per e-mail ontvangen.

  Gelezen bij zitstil.

  Door de lange wachtlijsten duurt het soms een hele tijd voor een degelijke diagnose kan worden gesteld en dan durft de arts wel eens Rilatine voorschrijven om snel een diagnose te kunnen maken”, vertelt Rita Bollaert van de vzw ZitStil, “als het werkt is het ADHD, als het niet werkt iets anders.

  Net zoals de brandstapel, werkt het toedienen van cocaïne of amfetaminedoping tot ieders voldoening bij iedereen.
  Zelfs wanneer de truken met GPOS falen.

  Men hoeft daarom geen arts te zijn.
  Men moet wel een arts zijn om een toxicomanie in te stellen en in stand te houden.
  En precies ook daarom werd ADHD als een ziekte uitgevonden.

  Beleeft onze maatschappij nu de revival van de sharia’s van vijfhonderd jaar geleden, of koestert men dit geloof in de sekte van Zitstil omdat deze de toekomst van onze jeugd zou garanderen met legale doping?

  Be Sociable, Share!
   Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

  Leave a reply

  You must be logged in to post a comment.